HERMAN DE DIJN SPREKER OP VOLGENDE KABBEEKLEZING

Op maandag 30 september om 19.30 uur starten we met een volgende reeks Kabbeeklezingen ingericht door dekenij Tienen en CCV. Het is professor filosofie Herman De Dijn die als eerste aan de beurt komt. De Dijn is emeritus hoogleraar aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte aan de KU Leuven en auteur van talrijke essays en boeken. Meer dan 20 jaar wijdde hij zijn leven aan de studie van geloof, ethiek en rituelen. In zijn recente boek “ Rituelen, waarom we niet zonder kunnen,” toont hij haarfijn dat ons leven, zonder het vaak te beseffen, doordrongen is van rituelen.
Het schudden van een hand bij een ontmoeting, het aansteken van kaarsjes voor een overledene. Het zijn maar een paar voorbeelden die aantonen dat deze rituelen iets diepmenselijks verbergen. Daarnaast zal een mens gans zijn leven op zoek blijven gaan naar wonder en verwondering terwijl we onszelf blijven beschouwen als puur rationele, individualistische wezens. 

U bent van harte welkom op deze lezing die doorgaat in de kapel van het Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat ( tegenover politiekantoor) te Tienen. De lezing duurt ongeveer een uur. Nadien is er gelegenheid tot vraagstelling en we sluiten af met een kleine receptie.
 

...

Lees meer

UNIEK KERKCONCERT MET LISA DEL BO

Ter gelegenheid van 30 jaar Pastoor-Deken Joris Hardiquest, vindt op 17 november 2019 om 15.30 uur in de Sint-Germanuskerk een uniek concert plaats. Ditmaal geen kerstconcert maar een sfeervol kerkconcert waarbij de Vlaamse zangeres Lisa del Bo zich inzet voor een prachtig pastoraal project. Een bezield project waarbij ze vrijuit zingt over haar geloof, in alle vrijheid mensen uitnodigt tot geloof. 
De toegang bedraagt 10 euro per persoon. Tickets kunt u telefonisch reserveren bij Claire Blondeau op het nummer 0495 730 549 of via mail: dekenij.tienen@skynet.be 
Deuren open vanaf 14.30 uur
Na het concert kan iedereen nagenieten bij een glaasje en hapje. 
 

...

Lees meer

GRIMDE FEEST

De parochie en de kerk van Grimde bestaan zowat duizend jaar. Of we dat in de toekomst nog zullen kunnen vieren staat in de sterren geschreven. Daarom wil de Confrérie van Sincte Moor dat nu reeds doen met een concert. Het is bedoeld als geschenk voor de trouw van alle parochianen over de jaren heen tot nu.
De leden van de Confrérie bieden u een concert aan op zondag 29 september om 15 uur in de parochiekerk van Grimde. Het vermaard koor ‘Capella Beatae Mariae ad lacum’ o.l.v. Koen Vits en organist Bruno Bruyninckx verzorgen het muzikaal gedeelte. Ere-stadsdichter Gui Nijs leest van zijn mooiste gedichten over Grimde voor. Enkele competente sprekers nemen ons kort mee doorheen de rijke geschiedenis, de handel en de nijverheid en vertellen het verhaal over de kerk en het volk van Grimde. Tussendoor is er wat samenzang met het koor. Achteraf nodigen we u uit op een receptie met verrassingen in ’t Polderke.
Omdat je voor een aangeboden cadeau geen geld vraagt, hebben we via milde sponsoring gezorgd dat we u de hele namiddag gratis kunnen aanbieden.
Velen onder u hebben goede herinneringen (doop, communie, trouw, jeugdbeweging, kinderkoor, volwassenkoor…) aan de parochie van Grimde, ook al zijn ze langere tijd uitgezwermd. We nodigen daarom alle geïnteresseerden uit om met ons nog eens wat warme genegenheid te tonen voor deze Grimdense parochie.

...

Lees meer

BIJBELAVONDEN: HET EVANGELIE VOLGENS MATTEÜS

De Bijbel bestaat uit verschillende boeken die eeuwen geleden werden geschreven door verschillende auteurs. Ze kwamen uit diverse landen met een eigen cultuur en een eigen taal. Eén ding hebben ze gemeen. Ze vertellen het verhaal van God die met de mens een verbond aangaat. Deze historie speelt zich niet alleen in het verleden af maar gaat ook over de toekomst. Want God blijft ons volgen. 

Voor vele mensen is lezen in de Bijbel geen evidentie meer. Welke boodschap schuilt er achter al die verhalen. Hoe moet ik dit alles vertalen naar mijn leefwereld die zich in het hier en nu afspeelt en niet in een ver verleden? Heeft de boodschap nog enige betekenis? Om aan de vragen een antwoord te bieden worden er hulpmiddelen aangeboden die het lezen van de verhalen vergemakkelijken.

Dit jaar laat Bijbelleerhuis Ten Gronde u kennis maken met het evangelie volgens Matteüs. Vanaf de advent staat zijn verhaal over Jezus centraal. In 7 samenkomsten wordt er in groep op zoek gegaan naar de verbinding tussen het eigen leven en het Bijbelverhaal. Er wordt gewerkt met het boek van Luc Devisscher: “Ten Gronde. Het abc van de evangelielezingen op zondag”, Antwerpen, Halewijn 2018.

Plaats: De bijeenkomsten gaan door in Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104 te Tienen 
(tegenover politiekantoor).
Data: de donderdagen 24 oktober, 14 november, 5 december 2019 en 16 januari, 6 februari, 12 maart en 2 april 2020. Telkens van 19.45 tot 22.15 uur.
Prijs: 35 euro voor de ganse reeks en 19.95 euro voor het boek ( verplicht).

Inschrijvingen: www.vlbm.be of greet.denolf@ccv.be vóór 14 oktober 2019

...

Lees meer

DOORHEEN EEN WAZIGE SPIEGEL

Wij leven in een wonderlijke wereld. Rondom ons vinden er overstijgende gebeurtenissen plaats en wij mensen, hebben er te weinig oog voor. Van een vallende ster, het ontluiken van een bloem, een prachtig kunstwerk tot het kijken naar een spelende baby. Als we ermee geconfronteerd worden, enthousiasmeert het ons, worden we erdoor geraakt. Het wonder beïnvloed op dat moment ons leven en krijgt een dieperliggende betekenis. Maar de mens is een nieuwsgierig wezen en tracht zijn kennis te optimaliseren. Dus gaat hij op zoek naar wetenschappelijke verklaringen zodat hij dichter bij de waarheid komt. En dan ineens blijkt het wonder geen wonder meer te zijn. Daarmee verdwijnt ook ons fantastische innerlijke gevoel van verwondering. 

De mens heeft doorheen zijn bestaan al veel kennis verworven. Medische, biologische, astrologische, sociologische,… toch blijven we in het duister tasten bij de echte levensvragen. Elke wetenschapper botst op een gegeven moment op een muur. Tot hier rijkt onze kennis. Hier moet de mens toegeven dat er iets of iemand van een hoger niveau aan het werk is gegaan. Iemand of iets die in schoonheid werkt. In de kern van elke zaak zit God en Hij laat het niet gebeuren dat wij mensen zonder verwondering zullen geraken. Zijn schepping is een uniek project. Hij schiep hemel en aarde helemaal uit het niets. Niemand hielp Hem, geen engel of geest. Hij bedacht het helemaal alleen. God stond aan de ene kant van het niets en maakte aan de andere kant een wereld voor mens en de hele natuur.

De mens wil dit alles begrijpen. Wie is toch die God? We stellen ons vragen over zijn beeld. Hoe ziet God er uit? Waar komt Hij vandaan? Is God gewoon een kracht, wijsheid of is Hij de oude man met de lange witte baard die boven ons op een troon zit? We weten het niet. God blijft een raadsel. Paulus weet met de vraag ook geen raad. In zijn brief aan de Korintiërs schrijft hij dat we nu nog in een wazige spiegel kijken maar straks, als we oog in oog met Hem staan, een antwoord zullen krijgen. 

Schepping is het beginpunt van onze geschiedenis. Het is de eerste fase die God bracht in ons bestaan. Boven ons de hemel en onder onze voeten de aarde. Heel zijn creatie had vooral tot doel om geluk te brengen aan de mens, om heil te brengen aan de mens. Vandaar dat we samen met Hem de geschiedenis in gaan. Zijn schepping is een heilsgeschiedenis. Zijn Rijk is nog niet af. God werkt verder aan de hemel en wij bouwen verder aan de toekomst van de geschiedenis. Een wereld waar Hij en heel zijn werking zichtbaar worden doorheen materiële dingen. De rest is voor op het einde wanneer we oog in oog met Hem zullen staan. 

Dan gaan we de schoonheid van God ontmoeten en zullen we vol bewondering staan. We zullen het mysterie van het heelal kennen. Het is nog afwachten. En ondertussen zoekt en werkt de mens voort aan alles wat ons door God is toevertrouwt. Laten we zorg dragen voor onze aarde terwijl we verder op zoek gaan naar wat er zich boven ons achter de hemel bevindt. Maar er is eerst nog een heleboel te ontdekken op onze planeet. Ook doorheen een wazige spiegel.

Herman De Dijn spreekt onder meer over wonderen en verwondering op de Kabbeeklezing.

Hilde Rummens

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE

De omhaling van 28 en 29 september is voor de werking van de nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg. Het is een plaats waar vele Brusselse christenen samenkomen voor betekenisvolle evenementen en vieringen. Mgr. Herman Cosijns, de rector van de basiliek dankt u voor uw bijdrage die deze samenkomsten mogelijk maakt. 
 

...

Lees meer

OKTOBER IS DE ROZENKRANSMAAND ST. GERMANUS

Vóór elke mis in de week wordt er om 8.40 u een Rozenhoedje gebeden.
 

...

Lees meer

PATROONSFEEST KUMTICH

Ter ere van onze patroon Sint-Gillis verzorgde de harmonie ‘Onze Taal’ de muzikale inkleding van de Hoogmis zaterdag 7 september. Ze speelden: Yellow Mountains - Broken Sword - Cent mille chansons - The golden secret. Bij deze stukken kwam heel wat bravoure te pas. Het was aangenaam om te horen en te zien hoe de muzikanten van jong tot oud hun noten lieten samenvloeien tot een harmonieus geheel. Veel dank aan de musici en hun dirigent.

...

Lees meer

DOOP ST. GERMANUS

Amber Dewit
Elise Dewit
Clara Desmedt
Mathieu Minnebo
Liam Nys
Gabriël Verjans
Alison Flores Gutierrez
Andrea Flores Gutierrez

...

Lees meer

HUWELIJK ST. GERMANUS

Wensen kerkelijk te trouwen: Steve Kalaza Munongo en Marléne Nkama.

...

Lees meer

OVERLIJDEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

René Bergmans, echtg. Simone Pluymers, 97 j.
René Bergmans was landbouwer met hart en ziel. Hij zocht steeds de beste landbouwmethodes, reed op zijn 92ste met tractor en wagen de strobalen naar de schuur, vroeg enkele dagen voor zijn dood nog naar de beesten en veldgewassen.
Aan zijn echtgenote, kinderen en familie bieden wij onze deelneming aan.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER-WULMERSUM

Vernieuwen lidgeld bij Jean-Pierre Delande 016 897 036.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

In een gezapig tempo, zodat ook de jongsten konden volgen, fietsten we door de mooie streek naar ‘De Rietgors’. ’s Middags aten we ‘Boterhammen in het Park’, aangeboden door de kas van de Landelijke Gilde. In de namiddag deden we waar we goed in zijn: een wandeling in het natuurgebied of een terrasje. Als wij bij de terugrit Oplinter naderden, roken onze stalen rossen stal. We zullen ze goed verzorgen, zodat ze volgend jaar weer mee kunnen.

...

Lees meer

PASTOORS (7) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Koor en noordkant

7. Gerardus Van Berwaer, 
geboren te Waalsch-Wezeren in 1764, 
kapelaan in maart 1800, 
pastoor te Hoeleden in april 1805
pastoor te Glabbeek in augustus 1809
alwaar hij stierf in juni 1829.

...

Lees meer

GEHUWD - KUMTICH

Patrick LEBBE en Stephanie SACKALY.

...

Lees meer

OVERLIJDEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

August Prouvé, 79 j.
August hielp jarenlang op de boerderij en ging regelmatig naar het Centrum. Daardoor was hij bekend in het dorp. Aan zijn familie en gastfamilie bieden wij onze deelneming aan.

...

Lees meer

OVERLEDEN HAKENDOVER

Leven is weven.
En sterven is aan God zijn stuk afgeven. (Guido Gezelle)
Gedenken wij in onze gebeden Alice Cuypers overleden op 30 augustus laatstleden. Dat zij in vrede mag thuiskomen bij de Heer, onze Zaligmaker.

...

Lees meer

O. C. DE BUKSBOOM, ONTMOETINGSCENTRUM TE BOST

Wie kan zich nog de oude gebouwen van de parochiezaal herinneren in Bost? Het nieuwe ontmoetingscentrum heeft het voorbije jaar bewezen dat het zijn plaats in deze huidige maatschappij best weet te vinden. Meer en meer mensen maken gebruik van de zaal en dit niet alleen voor feesten maar ook voor activiteiten die de ganse gemeenschap aan belangen. Voor meer informatie kan men terecht op de website van O. C. De Buksboom of via reservatie@ocdebuksboom.be in de Sint - Odulphusstraat 15, 3300 Bost.

...

Lees meer

PASTOORS (6) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

6. F.L. Tomsin 
kwam in juni 1798.

...

Lees meer

KEN UW KERK - KUMTICH

grafmonument Verheyden

In het koor van de kerk van Kumtich, tegen de noordkant, bevindt zich een grafmonument in witte marmer, 161 cm hoog. Het stelt een stèlè of grafzuil voor aan de zijden geflankeerd door twee treurende genieën (genius is Latijn voor geestelijk wezen) uitgebeeld als mooie jongelingen met vleugels. Daaronder twee gloriekronen of zegekransen, waarvan sprake bij de profeet Jesaja of de apostel Paulus. Op het onderste gedeelte van de zuil staat gebeiteld in kapitalen of hoofdletters: ‘in memoriam perpetuam familiae josephi henrici verheyden’ (tot eeuwige gedachtenis aan de familie Jozef Hendrik Verheyden).
We beschikken slechts over getuigenissen uit tweede hand over deze persoon, o.m. een monografie over Kumtich door Mgr Vranckx. We kunnen er uit afleiden dat Jozef Henri Verheyden één van de vele weldoeners van de kerk van Kumtich geweest is. Alleen heeft hij verkregen dat zijn grafsteen in de kerk is geplaatst. We weten ook niet of die daar origineel geplaatst is of later. Het Kon. Instituut voor Kunstpatrimonium dateert het monument in de tweede helft van de 19de eeuw.

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36

Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u.
De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u.
Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u.

H. Hart

-Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: heilighart@olvtenpoel.be
-Bestellen misintentie: (15 euro)
Voor en na de misvieringen in de kerk. 
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

O.L.V.-ten-Poel

U kunt terecht voor misintenties (15 euro) in de sacristie, ingang Kalkmarkt op: Zaterdag van 15.30 u. tot 17.30 u.
-Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: info@olvtenpoel.be
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

ABDISSEN (3) OPLINTER

Tekening van het poortgebouw gezien vanuit het erf, huidige toestand.

2 Aleidis
Zij komt voor in een charter van 1233 waarbij Arnold IV, Heer van Diest, de kapel van zijn kasteel met alle tienden afstond aan de abdij van Tongerlo. Onder de getuigen: Aleidis, abdis, en Renerus, lekenbroeder van de abdij van Oplinter.

...

Lees meer

PASTOORS (5) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Sacristie en koor

5. Gregorius Joseph Wauthier, kapelaan in maart 1796, later pastoor te Ohain, alwaar hij stierf op 31 augustus 1822 in de ouderdom van 62 jaar.

...

Lees meer

JEUGDBAND OPLINTER

Nieuw muzikaal jaar

Begin augustus organiseerde Jeugdband Oplinter nog een succesvol muziekkamp te Hastière. Nu staan we klaar voor de start van een nieuw werkingsjaar. Onder leiding van dirigent Henri Herinckx nodigen we iedereen uit om mee te spelen. Muziek spelen in groep is een belangrijke stap voor je muzikale ontwikkeling, maar zeker ook voor je sociale ontwikkeling.

Lessen en herhalingen jeugdband

Kinderacademie JBO Initiatie muziek voor 4-5 jarigen
18u00 - Initiatielessen instrument (of volgens afspraak)
18u30 - 19u15: Instaporkest (samenspel voor starters) 
19u00 - 20u00: Jeugdband (samenspel, niveau 2de graad ART)
20u00 - 22u15: Harmonie (samenspel, niveau 3de graad ART)

Lessen muziekacademie

Wij promoten ook graag muziekschool “Academie Regio Tienen” en haar filiaal te Oplinter.
Kinderacademie ART - Initiatielessen muziek voor 6-7 jarigen
Muzieklab ART: samen alfabet van de muziek leren en ook dadelijk een instrument naar keuze.
- Eerste jaar op maandag (16u-17u) en donderdag (16u-17u)
- Met nieuwe klas voor volwassenen (vanaf 15 jaar)
Instrumentlessen voor hout en koper instrumenten, alsook piano.

Waar

Dit alles in lokaal Sinterviven, Neerlintersesteenweg 22, 3300 Oplinter. 

...

Lees meer

WERKEN AAN NIEUWE KLASLOKALEN VOOR DE LEERLINGEN VAN DE BASISSCHOOL DE TOERMALIJN

Jonge gezinnen vinden meer en meer hun stekje in kleine landelijke gemeentes, zoals in Bost. Door het toenemende aantal leerlingenzijn de vroegere lokalen van de wijkraad en de bibliotheek opgekocht. Deze ondergaan nu een grondige renovatie om te voldoen aan de normen van het hedendaagse onderwijs. Dit is ook een positieve zaak voor de geloofsgemeenschap waar jonge kinderen via de basisschool de weg naar de parochiekerk in Bost vinden.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER-WULMERSUM

Wie zijn lidgeld wil betalen of lid wil worden van de Koninklijke Landelijke Gilde kan contract opnemen met Jean-Pierre Delande voor meer informatie.

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Samana palmzondag 2019

Vrijdag 13 en zaterdag 14 september houden wij onze druivenverkoop. Dank zij uw steun kunnen onze leden elkaar ontmoeten in een aangename sfeer b.v. voor de viering van Palmzondag (foto), reizen of bedevaart, vormings- en kaartnamiddagen. Samen met de huisbezoeken helpen wij hen eenzaamheid te doorbreken en pijn of last te dragen.

...

Lees meer

ZIEKENCOMMUNIE OPLINTER

Woensdag 11 september Berg en donderdag 12 Statie, vanaf 9 u
 

...

Lees meer

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Ontspanningsnamiddag woensdag 18 september om 14 u in het Centrum.
 

...

Lees meer

SAMANA – VISSENAKEN

Op zaterdag 21 september vanaf 9 uur komen onze vrijwilligers langs voor onze jaarlijkse druivenverkoop. Voor zij die niet thuis zijn mag er altijd besteld worden bij een van de kernleden dan worden ze wel ten gepaste tijd aan huis gebracht.
De opbrengst ervan gaat naar onze plaatselijke zieken en bejaarden, zo kunnen ook deze mensen regelmatig genieten van een bezoekje, een geschenkje of een uitstap.
We weten allemaal hoe belangrijk dit contact voor hen is !
Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking!
De kernleden.

...

Lees meer

HEILIGE COMMUNIE AAN ZIEKEN EN OUDEREN HAKENDOVER

Wie de de Heilige communie aan huis wil ontvangen kan contact opnemen met Karin Simons op het nummer 0494/86.14.93. Zij stuurt dan Greta Verhaegen langs voor een gesprekje en de uitreiking van de hostie. Wij danken Greta voor haar inzet.
 

...

Lees meer

GEDOOPT KUMTICH

Xander, zoontje van Sven De Keersmaeker en Lara Custermans

...

Lees meer

CATECHESE

VORMELINGEN TIENEN-CENTRUM
Dinsdag 17 september om 19.30 u: oudervergadering Vormelingen Tienen-Centrum in P.C. Kabbeek.

...

Lees meer

VIERINGEN – VISSENAKEN

Vanaf 1 september grote wijziging in vieringen.
Voortaan eucharistievieringen op zaterdag om 18 uur.
- Eerste zaterdag van de maand in Sint-Maarten
- Derde zaterdag van de maand in Sint-Pieter.
Andere weekends gebedsvieringen op zondag om 10 uur.

...

Lees meer

GOD IS TIJD

Ik heb altijd tijd te kort. Althans dat denk ik. Ik wil vandaag al gerealiseerd hebben wat er voor morgen is ingepland. Bijgevolg staat mijn stressbarometer steeds op een alarmerend niveau. De medicijnen voor te hoge bloeddruk zijn dagelijkse kost geworden. En ik merk dat ik niet de enige ben die ermee te kampen heeft. Een overgroot deel van de bevolking leeft aan een te hoog ritme, ondergaat een grote gejaagdheid dat deels door de maatschappij wordt opgedrongen. En dat terwijl een mens hunkert naar rust en wat meer traagheid. Kon de mens maar vat krijgen op de tijd!

Laat dat nu net een dimensie zijn waar de mens geen grip op heeft en nooit zal hebben. De tijd is aan God, komt van God. Tijd is eeuwigheid. 

Mensen denken steeds na over het aspect tijd. Het begon allemaal met het aanschouwen van het licht. Elke morgen maakt de duisternis plaats voor het licht in de wereld. Daarna verschijnt het natuurelement “zon” die ’s avonds plaats maakt voor de maan en de sterren. Je zou kunnen stellen dat Gods’ licht altijd wel ergens doorschemert wanneer het duister wordt. God blijft aanwezig in zijn schepping. God zit in elke tijd. Hij was er in het verleden en trok zijn sporen in ons bestaan. Hij is er in het heden want wij kunnen Hem beleven in ons binnenste. God is er ook in de toekomst, als een belofte die we hebben meegekregen. En God houdt zijn woord. 

God heeft de tijd aan de mens gegeven. Het is een exclusiviteit die we bezitten want geen enkel dier is er zich echt van bewust. Dat wil ook zeggen dat we op een bepaald moment ook nadachten over de eindigheid van de mens, een mens gaat ooit dood. Een mens wordt ouder en gaat dood. Niets kan daar verandering in brengen. Je kunt zoveel plastische chirurgie laten toepassen op je lichaam als je wil, het blijft een verbergen van ouderdom. Ouder worden is “ tijd.” En als God tijd is, is Hij het die je niet alleen laat groeien in volwassenheid en wijsheid maar ook instaat voor het ouder worden. Alleen zijn we blind geworden voor de schoonheid van het oud zijn. Want ouder worden heeft ook een mooie zijde. Het laat een mens toe om opnieuw de weg te gaan naar de plaats waar we vandaag komen. Als onze tijd gekomen is, als de tijd daar is, is ook God daar. Hij dooft voorzichtig het licht in onze ogen en laat ons opnemen in zijn volle licht en eeuwigheid. 

“ Alles heeft zijn tijd,” zegt Prediker. God gaf aan alles zijn eigen tijd. Elk ogenblik, elke tel schenkt God aan ons. En wij, wij gaan er aan voorbij. Konden we maar wat meer zeggen “ Ik heb tijd! Ik heb God.”

Hilde Rummens

...

Lees meer

’t Is weer voorbij die mooie zomer: misdienaars op kamp te Houffalize

 t’ Is weer voorbij die mooie zomer... die warme en stralende zonnige vakantiedagen. Na een jaar van vele mooie en deugddoende vieringen was het tijd voor ontspanning. Met zijn dertig, gepakt met grote valiezen vol uitdagingen en verrassingen, de bus op richting Houffalize.
Voor velen zeer bekend terrein, maar 6 nieuwkomers (jongens) werden al vlug verwend en opgenomen door de grote groep ‘anciens’.
Tijdens onze tochten naar bos en speelterrein werd er gezongen als nachtegalen. 
Uiteraard stonden er ook waterspelen op het programma...die zorgden voor sommigen voor een serieuze afkoeling ! 
Bij het vallen van de avond de traditionele voetbalmatch… misdienaars tegen misdienaars... wie speelde tegen wie ????
Maar wat er zeker niet ontbrak waren de momenten van rust – bezinning – avondgebed – proficiat aan onze deken Joris en meester Charly met zijn accordeon.
Er werd ook gevierd... met ballonnen en taart en kaarsjes... dus echt weer een fantastisch – onvergetelijk misdienaarskamp. Als apotheose van het kamp stond er een heuse boottocht op het programma. Met z’n allen varen op de Maas, langs onvergetelijke mooie plekjes die de oevers van Dinant te bieden heeft. En nu met de glimlach op naar een nieuw werkjaar.
 
Aan alle jongens en meisjes die graag willen meedoen met onze toffe misdienaarsgroep zijn van harte welkom.
Kom en zie...Iedere zondag zijn wij present in de eucharistieviering om 10.30 in de Sint- Germanuskerk.
 
Hartelijk dank aan allen die deze dagen mogelijk hebben gemaakt: onze sponsors , begeleiders en onze pastoor Joris Hardiquest.
 
Claire – verantwoordelijke misdienaarsgroep Sint- Germanus

...

Lees meer

PASTOORS (4) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De sacristie

4. Guillelmus Van Entbrouck 
geboren 1 november 1757
kapelaan december 1793. 
pastoor Bunsbeek 22 februari 1796
pastoor Grimde in 1801 
op rust 1833
overleden Begijnhof Tienen 3 juli 1840

...

Lees meer

COMMUNIE AAN DE ZIEKEN HAKENDOVER

Wie de communie aan huis wil kan dit vragen bij Karin Simons 0494 861493. 
Wij danken Greta Verhaegen om de communie te bedelen.

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Kyan, zoon van Jonathan Vereecken en Sara Strube
Emile, zoon van Sven Logist en Carole Yvens 

...

Lees meer

DANKVIERING IN ONZE PAROCHIEKERK SINT-ODULPHUS

Jonge mensen vinden hun weg nog steeds naar de parochiekerk om hun gelofte van liefde af te leggen. Een dankviering voorgegaan door E.H. Hardiquest, waarin Ilke en Filip getuigen op hun eigen manier hoe zij de weg naar de Heer en elkaar gevonden hebben. De liefde tussen twee mensen is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan.  Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Wij wensen hen heel veel liefde en geluk op hun levensweg.
 

...

Lees meer

VIERINGEN – VISSENAKEN

Vanaf 1 september grote wijziging in vieringen.
Voortaan eucharistievieringen op zaterdag om 18 uur.
- Eerste zaterdag van de maand in Sint-Maarten
- Derde zaterdag van de maand in Sint-Pieter.
Andere weekends gebedsvieringen op zondag om 10 uur.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE OPLINTER KAARSJESPROCESSIE

Woensdagavond 14 augustus was het weer ons goedgezind. Tijdens de processie bleef het droog, tegen het einde van de Eucharistieviering regende het hard. Geen nood: we zaten veilig in de open loods van het gezin Stuyckens-Fets en hadden ruim de tijd om na te praten tot het terug opklaarde. De Vrouw des Huizes had de dinsdag bergen wafels gebakken, en chocomelk en bier bevorderden de gezelligheid. Voor de kinderen was zo een lichtlantaarntje een belevenis; jong geleerd is oud gedaan. Dank aan het bestuur van de Landelijke Gilde, het gastgezin en iedereen die meegeholpen, gebeden en gezongen heeft. Tot volgend jaar.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE DOMUS DEI

De omhalingen op 7 en 8 september zijn voor het fonds Domus Dei. Het financiert verbouwingswerken in parochiekerken en kapellen met het oog op mooiere en meer biddende vieringen. Dank voor uw steun aan dit initiatief van het aartsbisdom. 
 

...

Lees meer

DOOPVOORBEREIDINGEN

Na dat de ouders hebben ingeschreven voor het doopsel van hun kinderen kunnen zij een samenkomst meemaken rond de betekenis van dat doopsel. Het is goed je kindje te laten dopen,
maar het is zeker ook heel goed om te beseffen: Wat is de diepere betekenis van het doopsel.
Daarom nodigen wij de mama’s en papa’s uit op een van de volgende samenkomsten:
16 oktober, 20 november, 18 december 2019
15 januari, 12 februari, 11 maart 2020
Telkens om 19.30u in het Pastoraal centrum Kabbeek, Gilainstraat 104.

Inschrijven doet u best bij de inschrijving van uw doop op de dekenij.

...

Lees meer

ABDISSEN (2) OPLINTER

Maagdendal, zicht door de ingang

1 J. Van Sottegem
Van de eerste abdis is de eerste letter van haar voornaam bekend ‘J’ (Joanna?)  Een akte van 1225 spreekt van zuster J, abdis van Maagdendal. Uit een oorkonde van 1229 blijkt dat zij de zuster is van Walterus van Sottegem, die vele van zijn goederen uit Melkwezer en Helen-Bos aan de abdij afstond. Zij had ook een zuster met haar in het klooster. Van de nieuwe stichting ging duidelijk een aantrekkingskracht uit.

...

Lees meer

PASTOORS (3) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

3. C.J. De Busscher 
Werd benoemd op 9 augustus 1791.

...

Lees meer

K.L.J.

De KLJ-groep tussen de bergen 

Zondag 18 augustus blikten de KLJ-leden in de kerk dankbaar terug op de kampen, in Lichtaart en Bach (Oostenrijk). Zondag 8 september starten ze het nieuwe werkjaar, met indeling van de vendels, picknick en een namiddagactiviteit. ’s Avonds kan iedereen kennis maken met de werking en de leiding bij een drankje of een lichte maaltijd (bv. spaghetti, lasagna, spek met eieren).

...

Lees meer

OVERLEDEN – KUMTICH

Chantal Thiry, geboren te Sint-Truiden op 27 september 1959 en thuis te Kumtich overleden op 2 augustus 2019.

...

Lees meer

KAPELLETJE H. ANTONIUS

In Vlaanderen vinden we heel wat kapelletjes langs grotere wegen, veldwegen… De aandacht ervoor neemt de laatste jaren toe, op het vlak van devotie en al zeker op het vlak van hun erfgoedwaarde.
Op de website www.kapelletjesinvlaanderen.be staan ook alle kapelletjes van Tienen vermeld. Het zijn er 66 in totaal, waarvan 4 in Hakendover en 2 in Wulmersum.
Zo staat er ook een op de Wulmerseumsesteenweg, links richting Meer, namelijk het kapelletje van Sint-Antonius uit 1933. Het was al enige tijd aan restauratie toe. Een aantal dorpelingen hebben recent dan ook de handen in elkaar geslagen om het op te knappen. Onze bijzondere dank gaat dan ook uit naar Roger Wouters voor de schilderwerken, Wim Grossen voor het leveren van de verf en Stanny Grossen voor de ramen.
Als iemand nog wat zou willen helpen door materialen voor het dak te schenken of mee te plaatsen, dan is dat heel welkom.

...

Lees meer

WELKE WEG GA JIJ?

De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor een keuze. We kunnen namelijk de keuze maken om wel of niet lief te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een gevoel maar veel vaker een keuze. We kunnen ervoor kiezen om te geloven. Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde dan hebben we ook hoop. Toen Jezus hier op aarde rondliep nodigde hij mensen steeds uit om Zijn weg te gaan. Dat is voor ons allemaal de vraag: welke weg gaan we? Jezus zegt zelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij bedoelt daarmee dat Zijn persoon en Zijn woorden en daden het leven zoals het door God bedoeld is in zich heeft. In eerste instantie om weer in contact met God te leven. In tweede instantie om te leven volgens de principes van Gods koninkrijk. Hij nodigt uit om met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Nu al door geloof, hoop en liefde samen met Hem vorm te geven in ons leven. En straks door voor altijd met Hem samen te leven! Dus welke weg kies jij? Parochie Bost.

...

Lees meer

VIERINGEN – VISSENAKEN

Vanaf 1 september grote wijziging in vieringen.
Voortaan eucharistievieringen op zaterdag om 18 uur.
- Eerste zaterdag van de maand in Sint-Maarten
- Derde zaterdag van de maand in Sint-Pieter.
Andere weekends gebedsvieringen op zondag om 10 uur.

...

Lees meer

KAARSENPROCESSIE 14 AUGUSTUS O.L.V. TEN POELKERK

Wegens het regenachtige weer werd besloten de processie niet te laten uitgaan. Na de mooie viering opgeluisterd door de Capella Beatae Mariae en Bruno Bruynincks op het orgel, en een begeesterende homilie door deken Hardiquest, baden we een rozenkrans, voorgebeden door Michel Vanwinckel. Na elk tientje speelde de harmonie van Hoegaarden. Wat een klank in onze kerk. Als finale zongen we “Onze Lieve-Vrouw van Vlaand’ren”. 
Dan was het tijd voor de receptie aan het altaar van ‘Maria, middelares en Koningin’. En zij zag dat het goed was.
Wij danken iedereen voor hun medewerking.

...

Lees meer

Aanpassingen liturgische vieringen in onze pastorale zone vanaf 1 september 2019

EUCHARISTIEVIERINGEN
Elke zaterdag om 16.30u in OLV-Ten-Poel (Grote Markt)
Elke zondag om 10.30u in St.-Germanuskerk (Veemarkt) GEMEENSCHAPSVIERING
Elke zondag om 10u in St.-Genoveva Oplinter
Elke eerste zondag van de maand om 9.25u in Oorbeek
Elke vierde zaterdag van de maand om 18u in Hakendover


ZATERDAG VIERINGEN : eucharistie of gebedsviering (met homilie).
Eerste zaterdag: 
Petrus en Paulus Grimde. 18u.

Eerste en derde zaterdag:
St.-Gillis Kumtich om 16u.
St.-Pietersbanden Vissenaken om 18u.

Tweede zaterdag:
H. Hartkerk Tienen om 18u.

Tweede en vierde zaterdag:
Sint-Margriet Houtem om 18u.

Derde zaterdag:
Sint Odulphus Bost om 18u.

In Hakendover zal er voor Tienen –zuid gebedsviering zijn op de eerste, tweede en derde zondag van de maand om 10u. Andere gebedsvieringen worden best niet gehouden op zondag tijdens de zondagsmissen van de pastorale zone.

In Goetsenhoven is er elke zondag en vaak ook in de week, eucharistie in de kapel van het WZC Nazareth.

In Overlaar gaan wij de erediensten stoppen omdat er nog amper een vijftal mensen komen.

HARTELIJK WELKOM
Vanaf 15 september krijgen wij de hulp van permanent diaken Jan Abts. Hij zal meewerken in onze pastorale zone, uiteraard voor de liturgische vieringen. Maar ook zal hij instaan voor de voorbereiding van ouders op het doopsel van hun kind en voor de voorbereiding van koppels op hun kerkelijk huwelijk. Het is aangewezen dat dit mee gedragen wordt door een gehuwde diaken die zelf papa is van acht kinderen. Wij hopen op een mooie samenwerking in de Tiense pastoraal.

DOOPVOORBEREIDINGEN
Na dat de ouders hebben ingeschreven voor het doopsel van hun kinderen kunnen zij een samenkomst meemaken rond de betekenis van dat doopsel. Het is goed je kindje te laten dopen, maar het is zeker ook heel goed om te beseffen: Wat is de diepere betekenis van het doopsel.
Daarom nodigen wij de mama’s en papa’s uit op een van de volgende samenkomsten:
16 oktober, 20 november, 18 december 2019
15 januari, 12 februari, 11 maart 2020
Telkens om 19.30u in het Pastoraal centrum Kabbeek, Gilainstraat 104.

Inschrijven doet u best bij de inschrijving van uw doop op de dekenij.

...

Lees meer

ABDISSEN (1) OPLINTER

Poortgebouw maagdendal straatkant

De geschiedenis van het ontstaan van de abdij van Maagdendal is genoeglijk bekend. 
Arnold, Heer van Wezemaal, schonk aan de orde van Citeaux een goed, gelegen te Oplinter, om een klooster op te richten. De praktische organisatie werd in handen gegeven van Bartholomeus van Aa. De abdij moet gesticht zijn rond 1215. Volgens sommige kroniekschrijvers was één van de dochters van Bartholomeus, Ermengardis, overste en werd zij in 1232 tot abdis verheven.
Geschiedschrijver Bets betwijfelt dat Ermengardis de eerste abdis was. Hij vond verwijzingen naar anderen vóór haar. Wij zullen met hen beginnen. En daarna zijn tekst vervolledigen uit een lijst van 33 abdissen, van wie de schrijfwijze soms anders is, en wier wapenschilden wij kunnen weergeven.

...

Lees meer

PASTOORS (2) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

toren & schip zuid

2. Adrianus Huygens, 
kapelaan benoemd in december 1790, 
werd het volgend jaar pastoor van Glabbeek, 
alwaar hij overleed op 3 juli 1809 
in de ouderdom van 57 jaar.

...

Lees meer

CREA-BOST, EEN GROEPJE DOENERS

Ondanks het warme weer zijn de dames weer op pad geweest om voor wat ontspanning te zorgen. Elke woensdagavond staat er wel iets op het te doen- lijstje van het clubje, dat steeds meer leden krijgt van onze landelijke gemeente. Afspraak: O.C. De Buksboom.

...

Lees meer

BASISSCHOOL DE TOERMALIJN TE BOST

De schoolvakantie is bijna voorbij en de leerkrachten zijn al druk bezig met het in orde brengen van de klaslokalen voor de start van het nieuwe schooljaar. We zullen dan ook weer blij zijn om al die kleine kapoenen opnieuw te verwelkomen in onze parochiekerk Sint-Odulphus.

...

Lees meer

HUWELIJK OPLINTER

Kevin Depré en Jolien Vandevelde

...

Lees meer

HUWELIJK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Glen Bouckaerts en Tatjana Pelegrin
Niel Van Gucht en Kim Borkes

...

Lees meer

HUWELIJK SINT-GERMANUS

Sayed Hemdan en Dusart Sophie.

...

Lees meer

DOOP SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Levi, zoontje van Glen Holsbeek en Amber Vanderheyden.

...

Lees meer

DOOPSELS AUGUSTUS 2019 SINT-GERMANUS

Cécille Decoster
Kobe Gilis
Julie Grossard
Leah Libotte
Nel Servranckx
Magnus Vanluyten
Gaëlle Willems

...

Lees meer

HEER, LEER ONS BIDDEN BIJ PIJN EN VERDRIET

Men zegt het vaak: “ Elk huisje heeft zijn kruisje.” Het leven van een mens is niet altijd even rooskleurig. Verdriet, pijn en tegenslagen doen soms heel onverwachts hun intrede in ons bestaan. Dan kan een mens alleen maar zijn kruis aanvaarden en hopen dat men niet terecht komt in een diep dal maar dat het positivisme snel zal terugkeren.

Maar wat voelt een lijdende mens concreet, wat denkt hij precies wanneer hij weet dat God liefde is en dat bidden tot de Heer heilzaam werkt. De omgang met het lijden is moeilijk te aanvaarden, de “waaromvraag” schreeuwt om een menselijke benadering. Maar de luistervaardigheid zijn we kwijtgespeeld. Het tijdsaspect speelt hierbij een grote rol. We hebben geen tijd meer. Maar een christen heeft ook nog een spiritueel leven. De positieve invloed van onze geloofshouding in tijden van pijn mag men niet onderschatten. Ons verdriet in handen leggen van God werkt heilzaam. En hoe gebeurt dit? Via het gebed. In moeilijk tijden zijn we dikwijls woordeloos maar God weet dit, aanvaardt dit. Met het bidden van een eenvoudige “Onze Vader” hebben we de poort naar Hem al geopend. De rest volgt maar vraagt tijd. God is tijd.

Bidden hoort bij het leven van een christen. Het is de ademhaling van de ziel. En het is de ziel die onze verbondenheid garandeert met God de Vader. Toegegeven, vele mensen weten niet meer goed hoe ze moeten bidden. Hoe communiceert men met God? De taal van een gebed bestaat uit dezelfde woordenschat als onze gesproken of geschreven taal. Het hoeft niet in een dure bewoording, het vraagt niet om digitale communicatiemogelijkheden. God vraagt om eenvoud. Bidden doe je dus best in alle eenvoud. Meestal in stilte want dat is de taal die de Heer spreekt. Je ziel blootleggen bij God doe je discreet. Je legt je eigen zwakheid en kwetsbaarheid in Zijn handen. En vermits we kinderen van God zijn kunnen we dat doen zoals een kind ook zachtjes tegen zijn moeder aankruipt en het eerst stil maakt bij zichzelf. Wachtend tot zijn moeder een schouder aanbiedt, een arm om hem heen legt als een teken van geborgenheid. Twee zielen bij elkaar, wachtend op een intieme dialoog. Wachtend op woorden die verlossen, die helen. 

Wanneer de woorden komen, zal automatisch je stem verzachten en je hart openkomen. De scheurtjes van verdriet en pijn laten hun smart los. Innerlijke klanken, noem het schreeuwen, stromen naar buiten en mengen zich met de woorden die stamelend zinnen vormen. Wees niet bevreesd, God kent je leed. Hij zet de H. Geest aan het werk die alles wat je wil vertellen, opvangt en bezield. De Geest laat de woordenstroom zweven tot bij de Vader, zoekend naar verbondenheid. Noem het een verrijzenis van je diepste wezen, van je diepste zijn. 

De kracht van een gebed is groot en de werking ervan blijft een mysterie. Bidden blijft een dialoog met onze Schepper, met Hem die zich aan ons heeft geopenbaard en wij nooit ten volle zullen kennen. Bij Hem hoeven wij ons nooit te schamen. Hij werkt niet op afspraak. Hij is er altijd en overal. Zijn consultaties zijn gratis en heilzaam, al neemt God zijn tijd. Tijd die wij nog nauwelijks nemen. Hij wil dat onze geest en lichaam terug in balans komen, dat de harmonie terugkeert in ons leven. Daarom kan het wel eens lang duren voordat we zijn woorden als een vertroosting ervaren. Wees gerust, Hij luistert mee wanneer je iets tot Hem zegt. Hij laat je geen moment aan je lot over. Zijn zwijgen is niet iets passiefs. Hij laat je zoeken naar het actieve dat achter alle stilte verborgen zit. Bidden vraagt om stilte, bidden doe je in eenvoud. En wees ervan overtuigd: God is bij je, in je, helpt je.

Hilde Rummens

...

Lees meer

FRANS VAN GOIDSENHOVEN OPLINTER

65 jaren geleden overleed Prof. Dr. Franz Van Goidsenhoven. Hij was afkomstig uit het klooster van Maagdendal en woonde in Leuven dicht bij de Sint-Rafaëlskliniek. Hij was zeer sociaalvoelend, ook als hij op bezoek was in zijn geboortedorp. Wij geven u tekst van zijn gedachtenisprentje.
Gedenk in uw gebeden de ziel van de Heer Franz Van Goidsenhoven, echtgenoot van Mevrouw Anny Straelen
Doctor in de geneeskunde, Professor aan de Faculteit der Geneeskunde van de Katholieke Universiteit te Leuven, Dienstoverste voor de Inwendige Geneeskunde
geboren te Oplinter op 2 Augustus 1895 en godvruchtig in de Heer ontslapen in Leuven op 13 Augustus 1954, gesterkt door de Troostmiddelen van Onze Moeder de Heilige Kerk en door de Apostolische Zegen “in Articulo mortis”.

Met rustvol gemoed en met stichtende gelatenheid heeft hij, naar Gods heilige Wil, de dood bij voorbaat aanvaard in de liefdevolle omhelzing van de sterkende Heilige Eucharistie, die hij, sinds zijn jeugd, haast dagelijks had ontvangen.
Van hem mag immers, na zijn te kort leven, getuigd worden dat hij was: de minnende en opbeurende echtgenoot, - de liefdevolle en bezorgde vader, - de rusteloze samaritaan, dag en nacht tot de dood toe bekommerd om zijn zieken arm en rijk, - de bevoegde, onbaatzuchtige, toegewijde hoogleraar, - de rechtzinnige, behulpzame, betrouwenswaardige vriend, in goede en slechte dagen.

Hij kende slechts één vreugde, het stipt vervullen van al zijn plichten, tot misprijzens toe van eigen kwaal en ondermijnende verzwakking, met grenzeloos betrouwen op God, met overgave in de beproeving aan de Voorzienigheid, met berusting in de bescherming van Maria, onze lieve Moeder.
Zijn laatste boodschap gold rechtvaardigheid en eerlijkheid, zowel als christelijke liefde.
Om zijn schoon, goed leven, blijven duizenden hem dankbaar.

...

Lees meer

PASTOORS (1) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

1779, inscriptie in het gebinte van de toren.

Sint-Margriete-Houtem is niet altijd een zelfstandige parochie geweest. Ze werd in de loop van de geschiedenis bestuurd vanuit Bunsbeek, Tienen en Oplinter. In september 1785 kreeg zij een eerste kapelaan, Servatius Focqué. Hij werd met een groot genoegen door de inwoners ontvangen. 
In dat jaar beginnen de doop- huwelijk- en overlijdensregisters. 
De eerste negen kapelaans waren kanunniken uit de abdij van Opheylissem.

...

Lees meer

TE DEUM 2019

© G. Jadoul

We zijn 21 juli en de schoolvakantie is al half voorbij. Het Te Deum, dat in onze stad wordt gevierd in de Sint-Germanuskerk, kent veel belangstelling. Behalve bij onze eigenste burgemeester, zij had andere plannen op deze dag: kwestie van voorkeur geven aan de zaken. Voor de aanwezigen werd het een mooie en eervolle plechtigheid. Het koor zong het loflied, de vlaggendragers deden hun groet. En het volk dankte uit respect al diegene die ons land vertegenwoordigen, waar ze ook mogen zijn.

...

Lees meer

KERK OPLINTER

Wij doen mee aan het behoud van de diersoorten. Dit jaar zijn er vier flinke uilenjongen uitgebroed in de uilenbak.

...

Lees meer

Hagelanders juli 2019

De organisatoren zijn tevreden over de opkomst op de verschillende activiteiten van de kermis. De weergoden waren ons goedgezind en de drankjes brachten afkoeling. 
We konden genieten van allerlei soorten muziek: blaasmuziek in verscheidene stijlen op het Melkerijplein; pop, rock en dance op het Dorpsplein; chill-out aan de kerk. 
In de kerk speelde de harmonie gekende en nieuwe stukken, waarbij twee solo’s: een zangeres met meeslepende melodieën, een saxofonist die zijn examenopgave bracht met een soms duizelingwekkende vingervlugheid.
In de kerk kregen we nadien nog een toemaatje: een concert door acht dames uit de zangklas voor gevorderden van Ann Willems. Meerstemmige liederen, vloeiende gelijkmatige stemmen, juiste intonatie die verdeeld twee octaven omspande.
De zondag daarop hielp de Hagelandse Blaaskapel ons om onze harten tot God te verheffen. Vele stukken, o.m. rond het thema ‘Goede avond, goed nacht, slaap rustig en zacht’ en een trompetsolo.
Een fijne samenwerking, de moeite waard en voor herhaling vatbaar.

...

Lees meer

GEDOOPT IN OPLINTER

Juul, zoontje van Stijn Vandevelde en Anneleen Herinckx.

...

Lees meer

OVERLEDEN VISSENAKEN

André Merckx, geboren te Vissenaken op 6 augustus 1941 en er overleden op 29 juni 2019.

...

Lees meer

OVERLEDEN KUMTICH

Peter AUSLOOS, geboren te Tienen op 15 december 1965 en overleden te Kumtich op 19 juni 2019.

...

Lees meer

GEDOOPT VISSENAKEN

Lyo, zoontje van Simon Van Gucht en Marie-Laure Peiremans

...

Lees meer

HUWELIJK KUMTICH

Sophie Pittomvils en Jan Stroobants.

...

Lees meer

SLAG VAN HOUTEM SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Wij herdenken de slachtoffers van de slag van Houtem op 18 augustus 1914 met een H. Mis voor de gesneuvelden zaterdag 10 augustus om 18 u. Er is ook een bloemenhulde op de begraafplaats in de Wijngaardestraat, ingericht door Centrum Houtem m.m.v. het Stadsbestuur.

...

Lees meer

SECRETARIAAT VEEMARKT 36

Het secretariaat is in augustus beschikbaar op afspraak. (Tel.: 016/811343)

...

Lees meer

WIE KAN ZINGEN EN GRAAG ZINGT

De vakantie gaat weer snel vooruit en dat wil zeggen dat het nieuwe school- en werkjaar snel op ons af komt. Dat begin van een werkjaar is een ideaal moment om eens te zoeken naar stemmen om mee te zingen in de zondagsviering van 10.30u. in de St.-Germanuskerk. Dat is een viering met steeds heel veel volk en daar wordt nogal goed gezongen door die gemeenschap. Maar wij hebben ook steeds nood aan voorzangers.  Mannen en vrouwen, jong en oud, wie kan zingen is welkom. Elke week oefenen die voorzangers een half uurtje voor de viering. En samen zingen is leuk, dat doet deugd aan jezelf en aan allen die er aanwezig zijn. Denk niet te snel:” dat is niets voor mij of ik kan dat niet.” Maar geef wat van je tijd om zingend mensen te helpen danken, vragen en bidden.

Zingen in de liturgie zei iemand is bovendien, bidden in het kwadraat. Wij hopen op enkele mensen die de huidige groep van zangers komen versterken.
Je kunt ons contacteren voor of na de zondagsmis om eventueel wat meer uitleg te krijgen. Of op woensdagavond kun je steeds terecht in de dekenij, Veemarkt 36.

ZEER HARTELIJK WELKOM

...

Lees meer

MISDIENAARS IN DE BLOEMETJES GEZET

Misdienaar zijn, Elena, Justine, Lisa en Maja doen het precies 10 jaar. Terecht zijn we fier op hun inzet om al die jaren de zondagsvieringen mee te verzorgen en deken Hardiquest bij te staan. Ze weten precies wanneer de bel moet rinkelen, de kaarsen en de wierook moeten aangereikt worden en het evangelieboek naar voren moet worden gebracht. Goede redenen om hen in de bloemetjes te zetten. Hun prestaties hebben andere jongeren aangezet om hun voorbeeld na te volgen. Onder de goede leiding van Claire groeide de groep van misdienaars. De 4 meisjes stonden steeds klaar om de nieuwelingen op te vangen en hen de kneepjes van het vak bij te brengen. Voor hun jarenlange en trouwe inzet mochten zij een klein aandenken in ontvangst nemen. De gemeenschap van Sint-Germanus is trots op alle misdienaars en in het bijzonder op Elena, Justine, Lisa en Maja. Wij hopen dat ze ook in de toekomst zichtbaar aanwezig mogen blijven in onze zondagskerk. 

© M. Vanwinckel

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL SINT-GERMANUS

Foto’s van de eerste communie en het vormsel Sint-Germanus kunnen afgehaald worden bij fotograaf Leyssens in de Gilainstraat.

...

Lees meer

KERK EN LEVEN NIET GOED OF HELEMAAL NIET ONTVANGEN

Belangrijk bericht voor de abonnees.

Wat te doen als je op woensdag je Kerk & Leven niet of te laat ontvangen? Of liep er iets anders mis?
Niet wachten tot donderdag om dit te melden Meld het via onderstaand formulier. Gelieve een klacht zo snel mogelijk te melden.

Voor diegene die een computer hebben, ga naar volgende link en vul al uw gegevens in.
https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen

Voor zij die over geen computer beschikken, neem contact op met: 
Michel Vanwinckel: GSM: 0486 619 560. (spreek eventueel uw gegevens in op het antwoordapparaat).
Michel Vanwinckel

...

Lees meer

FEEST H. MARGARITA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Het beeld van Sint-Margriet in onze kerk

Wij vieren onze patrones de H. Margarita zaterdag 20 juli. Om 18 u gezongen Mis, daarna processie naar de kapel en verering van de relikwie.

...

Lees meer

KERMIS OPLINTER

Zangklas Ann Willems

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

De  jongste afdeling van K.L.J. heeft een aangenaam kamp meegemaakt. Volledig ingericht heem in het voormalig legerkamp van Lichtaart, met in een beveiligde omgeving speelweides en bos. 21 leden van 1e tot 3e leerjaar, 4 leiders/sters die een volledig programma hadden opgemaakt, 2 kookmoeders en 2 helpers…
De overigen waren met 88 leden en leiding, en 5 of 6 oudleiding/kookouders naar het Lechtal in Tirol getrokken. Lange wandelingen in de bergen, soms verraderlijk stijgend, spel en kameraadschap. Een belevenis om nog lang aan terug te denken…
En de ideale opstap naar een nieuw werkjaar in september. Veel dank aan iedereen en tot dan.

...

Lees meer

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Leerlingen, leerkrachten en begeleiders vatten het nieuwe schooljaar aan met goede moed en met de zegen van de Heer. De Lagere School viert vrijdag 6 september om 9 u in de kerk Eucharistie, met een boekentaswijding. Deze wordt verzorgd door de leerlingen van de twee klassen van het vijfde leerjaar. Iedereen die met hen en de school begaan is, wordt natuurlijk ook verwacht.

...

Lees meer

SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN

Op 25 mei ging de jaarlijkse koningsschieting door waaraan 15 gildebroeders deelnamen. In de vierde ronde schoot Guido Vanhelmont de “mastel” stuk en werd alzo Prins. Vanaf dan konden alle pijlen gericht worden op de koningsvogel. Na 44 ronden en 24 treffers slaagde men er niet in om de vogel neer te halen ondanks de muzikale aanmoedigingen van de Koninklijke fanfare Sint-Isidorus Hakendover-Wulmersum. Noodgedwongen werd de schieting stopgezet en moesten de gildebroeders en gildezusters gaan feesten zonder nieuwe koning. De volgende dag werd de schieting hernomen. In de achtste ronde was een raak schoot van Luc Denis voldoende om de vogel neer te halen. Hij werd voor de achtste maal koning. Aan Prins Guido en Koning Luc van harte proficiat (Germain Wouters, hoofdman).

...

Lees meer

WENSEN TE HUWEN OPLINTER

Jolien Vandevelde en Kevin Depré.

...

Lees meer

WENSEN TE HUWEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Kim Borkes en Niel Van Gucht.

...

Lees meer

DOOPSELS HAKENDOVER

Op zondag 9 juni verwelkomde onze parochie 3 dopelingen: Louize Boel, Matteo Pierreux en Camille Springer. Gelukwensen aan de ouders! 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN O.L.V. TEN POELKERK

Nog enkele sfeerbeelden van de viering op Pinksteren

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE HAKENDOVER

©Foto Happaerts

Op zondag 9 juni hebben 13 kinderen “ Ja” gezegd tot Jezus. Proficiat aan de eerste communicantjes : Lily, Heleen, Lou, Anouck, Lukas, Arthur, Iza, Louis, Lente, Leo, Jonathan, Sienna en Lieze.

...

Lees meer

KERK EN LEVEN NIET GOED OF HELEMAAL NIET ONTVANGEN

Belangrijk bericht voor de abonnees. Wat te doen als je op woensdag je Kerk & Leven niet of te laat ontvangen? Of liep er iets anders mis?
Niet wachten tot donderdag om dit te melden Meld het via onderstaand formulier. Gelieve een klacht zo snel mogelijk te melden.

Voor diegene die een computer hebben, ga naar volgende link en vul al uw gegevens in.
https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen

Voor zij die over geen computer beschikken, neem contact op met: 
Michel Vanwinckel: GSM: 0486 619 560. (Spreek eventueel uw gegevens in op het antwoordapparaat).
Michel Vanwinckel

...

Lees meer

SCHOOL (2) OPLINTER

Om het document over de opening van een ‘Vrije Catholieke School’ in 1879 te kunnen plaatsen, zochten wij in de geschiedenis van onze school. Hier vonden wij dat het eerste schoolgebouw dateert van 1854 en dat de zusters kwamen in 1891, maar geen aanknopingspunten tussen beide scholen. Daarom gingen we zoeken in de algemene geschiedenis van het onderwijs in ons land. 

Wetgeving
1842: Elke gemeente moet een lagere school hebben. Vele bestaande scholen, meestal van katholieke oorsprong, worden door de gemeenten overgenomen. De Rooms-Katholieke Kerk mag instaan voor het godsdienstonderricht en de controle daarop.
1879: Het godsdienstonderricht in deze scholen wordt afgeschaft. Iedere gemeente moet minstens één officiële school onderhouden. Gevolg: talrijke katholieke scholen worden opgericht.
1884: De wet van 1842 wordt grotendeels hersteld. De beslissing of er godsdienstonderricht wordt gegeven in de gemeentescholen, wordt aan de gemeentebesturen overgelaten.
1895: Lager onderwijs kosteloos voor de leerlingen.
1914: Algemene leerplicht vanaf 6 jaar.
Zo vinden we twee data die overeenstemmen: 1879 en 1884.

Besluit
De oprichting van de ‘Vrije Catholieke School’ was een reactie op de wetgeving van 1879, waarbij de liberalen het godsdienstonderricht in de gemeentescholen afschaften. Die vrije school hield op te bestaan toen in 1884 de katholieken deze wet herriepen, zodat er na 1884 in Oplinter enkel nog de gemeenteschool was. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Vier volwassen deelnemers aan de processie en waarschijnlijk een eerstecommunicantje. Op de achtergrond ziet u een ruiter voor het witte huis van Martinus Minten, de vader van broeder Jos Minten.
Hiermee eindigt de derde reeks foto’s over de processie. Het jaar 1972 ligt gereed.

...

Lees meer

SAMANA KUMTICH

Zaterdag 1 juni, het beloofde een warme, zonnige en stralende dag te worden. En dat werd het ook. In totaal met 53 waren we en het werd inderdaad een geslaagde ontmoetingsdag.
Zoal altijd hadden de kernleden, in de voormiddag, hun handen vol met het in orde zetten van de feestzaal, maar dankzij de hulp van de bereidwillige echtgenoten verliep alles vlotjes.
Om 12.30 uur werden onze mensen verwelkomd en wanneer iedereen aanwezig was werd er gestart met de lekkere soep, gevolgd door een heerlijk bordje scampi en vervolgens varkenshaasje met champignonsaus met aardappelgratin en wortelen en erwten. Jo was weer present om dit alles te bereiden.
Vooraleer het dessert werd opgediend hadden we gebedsviering, zoals voorheen reeds, ons voorgegaan door diaken Omer, met muzikale begeleiding door zijn echtgenote Liliane.
Na het lekkere dessert kregen we een verrassing van formaat onder de naam van buikspreker “Goeiemorgenvandaag” alias Jan Staes.
Het werd een aangenaam, plezierig en gezellig uurtje.
De dag werd afgesloten met nog een tasje koffie en een koekje, waarna de mensen blij en heel tevreden naar huis terugkeerden.

...

Lees meer

DOOPSEL SINT-GERMANUS - MAAND JUNI 2019

Louise Vanbedts 
Carol Tihon 
Inayah Bouts 
Nelle Daems 
Achilles Grenié 
Lorre Ruellens 

...

Lees meer

OVERLEDENE SINT-GERMANUS MAAND MEI 2019

Roger Depré, echtgenoot van Simonne Beddegenoots

...

Lees meer

OVERLEDEN KUMTICH

Wivina Philips, echtgenote van wijlen Henri Meeus, geboren te Vertrijk op 9 februari 1924 en overleden te Kumtich op 29 mei 2019.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN DE O.L.V. TEN POELKERK

Zoals de traditie het voorschrijft verzamelen de eerste communicantjes op Pinksteren op het Ceremonieplein van de Grote Markt. De families worden in de kerk door catechisten naar hun plaats geleid, terwijl de communicantjes mekaar terugzien in de sacristie. Daar leren ze nog snel een liedje voor Vaderdag, door onze huiscomponist Herman gecreëerd. Dan gaan ze in rij, met een witte roos voor de fotoshoot aan het monument op de Kalkmarkt. Van waar ze plechtig langs de middenpoort de kerk binnenkomen. Ze nemen plaats voor het altaar om vol enthousiasme te vieren dat ze voor de eerste maal Jezus mogen ontvangen. Na een jaar catechese is dit de bekroning. Er wordt gezongen, tekstjes voorgelezen, de bijbel plechtig naar het altaar begeleid met de mooie flambeeuwen van onze kerk, met priester Wim gepraat, de gaven van brood en wijn aangebracht.
Dan is het belangrijkste moment gekomen: de eerste communie. Ingetogen gaan ze een voor een naar priester Wim. Wat een plechtig moment. Na het vormen van een grote kring rond het altaar voor het Onze Vader is stilaan het moment gekomen van de “grande finale”. We schuiven het altaar naar achter en vormen een koor op de trappen. Eerst brengen ze nog het liedje voor papa’s en dan wordt met veel enthousiasme hun eerste communieliedje “Een duim voor jou, een duim voor mij, een duim voor Jezus er nog bij!” gezongen. 
Jezus was in ons midden. Wij keren naar huis terug vol van vreugde en dank. Wij mochten dankzij Hem nieuwe mensen worden. Zo kunnen we verder bouwen aan Gods droom van vrede en geluk. 

Dank u wel, priester Wim voor de fijne dingen die we samen met u mochten beleven in deze viering. 
Dank u wel, juf Agnes, juf Betty, juf Carine, juf Inge, juf Marleen, juf Lieve, juf Ria en juf Tine voor de goede voorbereiding op deze mooie dag.
Dank u wel, Hans, Herman en Tarissa voor de muzikale begeleiding op ons feest!
Dank u wel, Dirk voor alle ondersteunende werk en de leuke foto’s tijdens de bijeenkomsten. Dank u wel, koster en helpers, voor het in orde maken van de kerk.
Dank u wel fotoclub Reflex.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE KUMTICH

Op 30 mei deden 13 kinderen tijdens een mooie viering hun eerste communie 
Dank aan alle ouders en familie voor het meevieren en aan allen die deze sfeervolle viering organiseerden.

Op foto "Eerste communicantjes van Sint-Germanus"

...

Lees meer

Patroonsfeest en stadsmis

Deken Hardiquest spelt het gouden Sint-Romboutskruis op - © Michel Vanwinkel

Dirigent Louis Kinnaer - © Michel Vanwinkel

Op zondag 2 juni vierden we onze stadsmis. Tijdens deze gelegenheid werd onze patroon Sint-Germanus gevierd. Het is een jaarlijkse traditie op de zondag die volgt op zijn feestdag, namelijk 28 mei. Koning Childebert liet een benedictijnerabdij bouwen voor Germanus uit dank voor zijn genezing. Deze abdij kennen we nu beter als Saint-Germain-des-Pres. In 754 werd Germanus heiligverklaard.

Vele vormelingen en eerste communiekantjes met hun ouders en familieleden waren aanwezig om God te danken. Een mooi gebaar om samen een periode af te sluiten waar de kinderen naar toe hebben geleefd om Jezus beter te leren kennen. Dit is een start van een nieuw begin met Jezus aan hun zij.
Tijdens dat weekend van Open Kerken-dag werd ook ons religieus erfgoed in de kijker gezet.
Twee lezingen werden gegeven door Frans Doperé over bepaalde bewerkingstechnieken op de steen en getande werktuigen. Deze deskundige uitleg vond zijn bron in Parijs om in Tienen te stranden. De Heer Fred Boffin stelde zijn hedendaagse kruiswegstaties tentoon.
Hoe reëel het ook is, het is niet minder spijtig dat kerkgebouwen de deuren sluiten. Het blijven toch ankerplaatsen waar mensen in hun drukke leven rust kunnen vinden. Hoe fijn is het niet om in kerken binnen te wandelen en de kunstschatten te bewonderen. Verhalen te ontdekken van de geschiedenis van de gebouwen en al wat er bij hoort. En vooral Gods aanwezigheid te mogen ervaren.

Onze dirigent, Louis Kinnaer werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de koren. Met niet aflatende passie voor mooie muziek heeft hij steeds getracht de juistheid van de partituren over te brengen aan al zijn koorleden. Sint-Germanus is patroon van de muziek en zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen brandgevaar. Maar zijn weerspreuk vind ik nog het bijzonderste omdat op die zondag het héél warm was: “zon op Sint-Germain belooft ons goede wijn”. Proost!

Marina Flaming

...

Lees meer

Kennismaking met de nieuwe regioploeg

Open infoavond rond pastorale regio’s
Het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en dekens Joris Hardiquest en Felix Van Meerbergen nodigen u uit op een open avond waar bisschop Koen Vanhoutte de nieuwe regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal voorstellen.

U bent welkom op vrijdag 14 juni om 20.00 uur in De Pelgrim, Scherpenheuvel, Isabellaplein 15b, 3270 Scherpenheuvel.

Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon op het nummer 015 29 84 51 vóór 5 juni.

...

Lees meer

SCHOOL (1) OPLINTER

Opening school
In een oud register vonden we een verwijzing naar een school in Oplinter.
“Vrije Catholieke School geopend te Oplinter den 1 october 1879 in de kamer van het kasteel toebehorende aan den Heer Ridder Alphonsus de Wouters Heer van Oplinter bewoond door Joseph Vanderlinden koster en onderwijzer van de voormelde school.
Leden: President Petrus Deschamps, ontvanger en secretaris C. S’hertoghen Pastoor te Oplinter, leden: Alphonsus Deschamps, August Vranckx, Joseph Van der Waeren en Joannes Michaux.”
Volgen: de rekeningen van 1 oktober 1879 tot 31 december 1884. De inkomsten zijn voornamelijk giften, waaronder een grote som van de pastoor. De uitgaven: pupiters en banken, schoolbenodigdheden, herstellingen enz. Ook het loon van de onderwijzer: tot 1 februari 1883 Joseph Vanderlinden, daarna Henri Schots.
De bestuurders van de nieuwe school waren leden van de kerkfabriek en invloedrijke inwoners

Schets Popp kaart 1865
Het kasteel (volledig donker op de tekening) bevond zich in de Herestraat  (toen Oppenemsche straet), de straat die vanaf het Sint-Genovevaplein langsheen de school naar Bunsbeek leidt. Voorbij de Dalweg (met de ‘zoenk’ naar voetbalplein Rood-Groen) vind je aan je rechterhand eerst een grote weide. Dan stond er het gebouw, tegenover de Hoeve Vranckx (nu woonerf), een stuk van de straat af en meer naar de Beek toe en dus op een lager niveau. Oplinternaren herinneren zich dat ze daar als kwajongen nog stenen konden vinden. Guillaume Cleynen, wiens grootvader langs moederszijde burgemeester van Oplinter Deschamps was, wist dat het kasteel ooit als gemeentehuis gebruikt werd.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

‘Margarita weigerde; zy stierf voor haar geloof’
Achter de misdienaars ziet u een glimp van Margarita, gemodelleerd naar haar beeld in de kerk. Bij de beulen valt het grote slagzwaard op. De troon met de relikwie van de heilige wordt gedragen door martelaressen.

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Olga Lenaerts, echtg. Philibert Leys, 76 j.
Een moedige vrouw, met een groot vertrouwen in O.L. Vrouw

...

Lees meer

SINT-ODULPHUS, PATROONHEILIGE VAN ONZE PAROCHIE

Bell Tower van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Evesham in het Engelse graafschap Worcestershire.

De levenswandel van Sint-Odulphus
Sint-Odulphus werd geboren in Nederland in Oirschot, waar hij als kleine jongen naar school ging. Hij had het hard te verduren van zijn medeleerlingen en zijn meesters. De studie van de kleine Odulphus was zeker geen pretje, vooral Latijn scheen hij niet te vatten; Maar op een dag verscheen een engel en die gaf hem een appel om hem te troosten. Vanaf dat ogenblik veranderde zijn leven. Hij kon alles vlot begrijpen. Daarom wordt St.-Odulphus vaak afgebeeld met een opengeslagen Evangelieboek. Na zijn studietijd sloot hij zich aan bij de kanunniken. Hij bleef na zijn priesterwijding in 806, onder druk van zijn familie in Oirschot wonen als pastoor van de plaatselijke parochiekerk. Toen vroeg een engel hem om naar Utrecht te gaan. Daar trad hij toe tot de orde van Sint-Benedictus. Volgens de legende stierf hij in 856 in Utrecht. Vanaf 1034 genoot hij een grote verering in Engeland. Het schijnt dat het hoofd van St.-Odulphus bewaard werd in de Dom van Utrecht en dat de rest van zijn lichaam in Stavoren in het klooster vereerd werd. Gelovigen kwamen hem om hulp vragen wanneer ze in moeilijkheden zaten of tegenslag hadden. Massale rooftochten zorgden voor grote onrusten in alle streken. Kapers brachten de relikwieën van St.-Odulphus naar Londen waar een bisschop een heel hoge prijs betaalde om ze daarna aan een abdij te schenken. Er werd een kapel gebouwd in Evesham en op 12 juni werd alles plechtig ingehuldigd. Talrijke wonderen deden een grote devotie ontstaan en de abdij werd de grootste in de gewesten. In 1042 herstelde koning Edward de Belijder de dynastie der Saksen in Engeland. Zijn gemalin mocht relikwieën verzamelen om haar private devoties te bevredigen. Toen zij in Evesham aankwam beval zij de monniken het schrijn te openen. De koningin werd met blindheid geslagen. Zij herkreeg haar zicht nadat zij boete had gedaan en plechtig had beloofd om zulke dingen in de toekomst niet meer te doen. De verering van St.-Odulphus nam daardoor nog toe. In 1540 werd de abdij vernield. Alle relikwieën zijn toen verloren gegaan. In het centrum van Bost staat onze bakstenen neogotische St.-Odulphuskerk die in 1869 en 1870 gebouwd werd. Het beeld van St.-Odulphus in onze parochiekerk is van de laat 18de eeuwse volkskunst. Deze patroonheilige groeide uit tot een groots iemand. Ook wij hopen nog op zijn tussenkomst in deze woelige tijden van verandering.

Traditiegetrouw werd op Onze-Heer- Hemelvaart de Sint-Salvatorbron gewijd.

...

Lees meer

Processie Sint-Joris Oorbeek

Jaarlijks vieren de inwoners uit Oorbeek op 23 april hun patroonheilige Sint-Joris. De zondag nadien trekken de ouders met hun kinderen, de paarden, de beelden van Sint-Joris en O.-L.-Vrouw, de Harmonie uit Hoegaarden en het H. Sacrament door de straten van ons dorpje, een traditie die erg gewaardeerd wordt door de inwoners. Na een wekenlange voorbereiding door het processieteam voorspelde de weerberichten niet veel goeds en men vreesde dat de processie niet kon doorgaan. Toen het zondagmorgen 28 april regende, begon de twijfel nog meer te groeien, maar na de gebedsviering klaarde het weer helemaal op en de processie kon toch uitgaan.  
Het processieteam dankt alle deelnemers en medewerkers -(ters) en … tot volgend jaar. 

Lieve Philips 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.26) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

We kregen ook drie foto’s uit 1955. De opschriften bij de verschillende groepen staan op doek, nog niet op plakkaten. ‘Door haar vader verstoten, weidde zy de kudde van haar voedster’. Een grote groep herders en herderinnetjes, een schaap. Margarita is het groter meisje met een herdersstaf die eindigt in een kruis. De begeleidende priester vooraan lijkt ons de latere deken van Tienen Oberge. Hij is ook op andere foto’s te zien.

...

Lees meer

MONUMENT SLAG VAN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Enkele maanden geleden werd het monument over de slag van Houtem aan de Oplinterse poort verhuisd om het verkeer vlot te laten verlopen. Onlangs plaatste een reclamecampagne bij de wachthuisjes van de bus dit gedenkteken midden op het Stationsplein. De wonderen zijn de wereld niet uit.

...

Lees meer

LANDLIJKE GILDE EN K.L.J. OPLINTER

De voetbalwedstrijd vrijdag 17 mei was een succes. De Landelijke Gilde heeft met 4 - 2 gewonnen van de K.L.J. Na afloop werd er gevierd en verbroederd.

...

Lees meer

GEDOOPT SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Sepp, zoontje van Kristof Leirs en Jolien Coenen

...

Lees meer

VORMSELVIERINGEN IN SINT-GERMANUS

Op zondag 19 mei werden de meisjes en jongens in twee vieringen gevormd.

...

Lees meer

ALS GODS GEEST WAAIT

In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water… ( Genesis 1,1-2)

De eerste verzen van de Bijbel en de geest is al aanwezig. Niet zomaar een geest maar Gods geest die onmetelijk krachtig en ongrijpbaar is. Want vanuit de chaos die de kosmos was, duikt de geest op en ordent de wereld. Geen sprake meer van ontreddering maar wel van een dynamiek die zal blijven voortduren tot de voleinding van Gods schepping. Die dynamiek wordt gedreven door een wind die constant in beweging is, een levensadem. Niets of niemand kan er zonder. 

De oude stammen van Israël zagen die wind als de aanwezigheid van God. Hij fluistert over gans de aarde. Als de geest van God in staat is om chaos te ordenen, dode materie tot leven kan brengen, hoe moeten de apostelen zich dan wel gevoeld hebben toen ze op de dag van Pinksteren de overwaaiende geest ontvingen. Wat beleefden ze precies toen hun ziel luisterde naar de taal van Gods geest en hen betoverde. Ze waren met iets bezig en plots werd dat onderbroken door een speciale waarneming, een fenomeen dat ze nog niet eerder hadden waargenomen. Ze werden erdoor gegrepen, geraakt en ze lieten het toe omdat het zo goed voelde. De geest beamende hen en gaf hun opnieuw kracht en een nieuwe zienswijze. Nu konden ze starten met hun wereldwijde zending.

Gods geest blijft waaien, ook vandaag nog. Nog steeds zet hij alles in beweging. Niet alleen ons denken maar ook ons binnenste. Gods geest zet aan om even stil te vallen, het dagelijkse leven en zijn beslommeringen opzij te schuiven en ons opnieuw te laten verwonderen over de schepping of over dingen die plots aan ons kunnen verschijnen. Neem dan even de tijd om je te laten verwonderen. Niet zomaar een verwondering maar op een kinderlijke wijze. Je zult het merken, het tovert meteen een glimlach op je gezicht en het verwarmt je hart. Een gevoel van geluk overvalt je. Dat is allemaal het werk van Gods geest.

Durf verder te kijken dan de grenzen van ons bestaan en laat je betoveren door het wonder, door de grote levensvragen die we blijven stellen. Kijk naar de mens en het wonder dat in hem schuilt. En als je het niet meteen ziet, kijk dan nog eens dieper. Want steeds is er de geest die voelbaar waait en spreekt en je raakt. Vertrouw je toe aan het gefluister van God, laat je inspireren door de geest. Niet alleen op Pinksteren maar op elke dag van het leven. 

Hilde Rummens

...

Lees meer

HANSWIJKPROCESSIE

Op zondag 19 mei ging in Mechelen de jaarlijkse Hanswijkprocessie door. Dit jaar nam die de vorm aan van een bidprocessie met 20 Mariabeelden uit de vicariaten Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant.

Onze zone Tienen werd er vertegenwoordigd door het Mariabeeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Christuskind uit Hakendover. De processie werd voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel en trok van de Sint-Romboutskathedraal door de straten van de stad naar de mooi gerenoveerde basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk waar een prachtige slotceremonie plaats vond".

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De kapel van de H. Margarita achter de kerk, eindbestemming van de processie. 
Hiermede eindigt onze reeks over de processie in 1966.

...

Lees meer

DOOPSELS IN PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

Op zondag 19 mei vond het doopsel plaats van Noëmie Manuela Tamdem Tchakoute en Yanis Nathan Beghin Kanan. Wij wensen aan de ouders van deze dopelingen heel veel geluk met hun kleine kapoen. Er rust ook een belangrijke taak op de schouders van meter en peter in het begeleiden van deze kinderen op hun levensweg. Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN O. L. V. TEN POELKERK

Dinsdag 14 mei was de laatste catechese les. We gingen op verkenning in de kerk. De mooie beelden, het tabernakel met de godslamp, het hoogaltaar, de doopvont, en in de sacristie het rode kazuifel voor de viering op Pinksteren, het wierookvat en de oude zware misboeken in het latijn. Daarna werd de tafel gedekt en mochten ze de eerste keer oefenen in het te communiegaan met en niet-gewijde hostie. Nu nog 2 maal bijeenkomen om de viering te oefenen, liedjes herhalen, tekstjes voor de micro lezen, aanbrengen van de gaven. Het worden nog twee spannende bijeenkomsten.

...

Lees meer

MET DE EERSTE COMMUNICANTJES 2019 IN HET O.C. DE BUKSBOOM

Ze hebben genoten en ze zijn er klaar voor om de eerste keer deel te nemen aan de tafel van de Heer. Het is wel leuk om te zien dat de kinderen ook thuis met geloof bezig zijn en vragen stellen over het hoe en waarom. Wij wensen de eerste communicantjes en hun ouders een hele mooie toekomst op hun levensweg.

...

Lees meer

MIS O. L. VROUW-KAPEL OPLINTER

In 1989 n.a.v. ‘Oplinter 850’ werd de kapel van O.L.Vrouw aan de Getebrug (Ganzendries richting Wommersom) vernieuwd. Op de foto ziet u de grondwerken.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Verering van het Allerheiligste aan het rustaltaar.

...

Lees meer

GEDOOPT VISSENAKEN.

Amber Geeraerts, dochtertje van Johan en Sarah Broos.

...

Lees meer

DOOPSELVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

Op zaterdag 11 mei vond het doopsel plaats van Ramon Loyens. Wij wensen aan de ouders Dimitri en Sarah Loyens-Peeters heel veel geluk met hun kleine kapoen. Er rust ook een belangrijke taak op de schouders van meter en peter in het begeleiden van Ramon op zijn levensweg. Maar een kind dat met zoveel liefde omgeven is met de hulp van zijn ganse familie en de Heer Jezus zijn weg wel vinden in dit leven. Wij heten Ramon van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE VISSENAKEN

Op het St-Pietersplein in Vissenaken verzamelden donderdagochtend 30 mei 12 zenuwachtige kleine apostelen. 
Samen met priester Daniel Alliët wandelden de eerste communicanten statig de kerk binnen.
Onder het goedkeurend oog van ouders en talrijk opgekomen familieleden en sympathisanten zetten ze de viering in met enkele goed klinkende noten.
In tegenstelling tot alle weersvoorspellingen werd het een prachtige dag voor onze communicanten.
Voor hen en iedereen een zalige herinnering aan deze Hemelvaartsdag.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN

Dinsdag 28 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.
Woensdag 29 mei van 18.30 tot 20 uur in de kerk.

...

Lees meer

VORMSEL TIENEN-NOORD

Voortgaande op de lege stoelen waren er 420 mensen in de kerk om te bidden tijdens het Vormsel van 45 jonge mensen. De catechisten hadden rond het thema ‘Vuur en vlam’ een mooie viering opgebouwd waarin vele jongens en meisjes individueel iets konden lezen of doen. De muzikanten begeesterden het jonge gezelschap met liederen als ‘Ik heb een droom’ uit de musical ‘Mama Mia’ op muziek van Abba. Iedereen zal fijne herinneringen aan dit gebeuren overhouden.
Veel dank aan allen.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS

- Woensdag 29 mei van 17.00 tot 18.00 u.: laatste herhaling in de kerk voor de eerste communicantjes.
- Donderdag 30 mei om 11.45 u.: 40 jongens en meisjes gaan voor de eerste keer te communie. Alvast een dikke proficiat aan alle eerste communiekanten en hun ouders en familie.
- Zondag 2 juni om 10.30 u.: dankviering voor de eerste communiekanten, de vormelingen en hun ouders. Wij vieren dan ook de patroonheilige van onze parochie en de stad. Iedereen van harte welkom.

...

Lees meer

VORMSEL HAKENDOVER EN BOST

Op zondag 5 mei vierden 31 jongeren uit Hakendover en uit Bost hun Heilig Vormsel in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover. Wij wensen hen allen een dikke proficiat.

...

Lees meer

VORMSELVIERING MET DE VORMELINGEN VAN BOST IN HAKENDOVER

Met 31 waren ze, de vormelingen van de parochie van Hakendover en Bost die op 5 mei gevormd werden. Zo een grote groep jongeren die het H. Vormsel wil aangaan, bewijst nog maar eens dat het geloof van jongeren dichterbij de Heer Jezus staat dan sommigen wel zouden denken. We willen daarom de catechisten Liesbeth, Lieve, Godelieve en Chris proficiat wensen voor het begeleiden van deze jongeren naar hun mooie dag.

...

Lees meer

REPETITIES EERSTE COMMUNIE VIERING SINT-ODULPHUS TE BOST

Op maandag 27 mei, 28 en 29 mei zijn er nog repetities met de kinderen die hun eerste communie doen in onze parochiekerk Sint-Odulphus en dit van 17.30 uur tot 18.30 uur. Op 30 mei start de viering om 11.30 uur. De kerk zal open zijn vanaf 10 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit op deze viering.

...

Lees meer

Sint-Germanus patroon van onze parochie en de stad Tienen

Een stukje geschiedenis.
Op 28 mei van het jaar 576 stierf de heilige Germanus bisschop van Parijs. Hij is de stichter van de bekende abdij van Saint-Germain-des-Prés. In deze abdij werd hij begraven.
Eigenlijk was Germanus afkomstig van Autun, waar hij geboren werd in 496. En waar hij ook priester werd gewijd. Zijn inzet zal zich vooral tot de armsten van zijn tijd richten en zo werd hij zeer gekend en geëerd in zijn land. Toen de bisschop van Parijs stierf  in 540 werd Germanus tot bisschop aangesteld. Ook daar leefde hij zeer arm en sober met een uitzinnige inzet voor de armen van deze stad. De abdij die zijn naam draagt werd in die tijd door hem opgericht. Vandaag bestaat enkel nog de kerk van deze enorme abdij, die door de Franse revolutie totaal werd platgebrand. Germanus werd 80 jaar oud wat een zeer hoge leeftijd was voor die tijd.

Veel later in de twaalfde eeuw werd het belang van Tienen als “Getefort”, overduidelijk voor de hertogen van Brabant. En geleidelijk ontwikkelt zich rond de centrale heuvel (de Franse benaming voor onze stad verwijst nog naar, Tirlemont) een bloeiende stad. Dat er in de middeleeuwen al vroeg een bepaalde aantrekkingskracht van die heuvel uitging, blijkt uit het feit dat Parijse monniken van de abdij Saint-Germain-des-Prés, hier in de negende eeuw een kerkje en een klooster kwamen oprichten. In hun grote eerbied voor hun heilige bisschop-stichter wijdden ze dat klooster en dat kerkje toe aan de Heilige Germanus, die de beschermheilige werd van kerk en stad.

Patroonfeest en stadsmis.
De zondag na het naamfeest van Germanus vieren wij hem in zijn kerk als patroon van de parochie en de stad. Op een plaats waar zeer velen zondag na zondag samenkomen om hun geloof te vieren en te voeden, waar ook altijd weer plaats is voor mensen die de Heer zoeken in goede en kwade levensdagen. Dit jaar valt het patroonfeest op zondag 2 juni 2019 en wij vieren dat om 10.30u.
Daarna worden er zoals elk jaar enkele mensen gehuldigd die reeds vele jaren hier in Tienen meebouw aan de kerk van Tienen.

De misdienaars van St.-Germanus.
Elke zondag zijn er in de kerk van bisschop Germanus toch wel een grote groep misdienaars aanwezig, zij zijn steeds trouw op post, waarvoor wij hen reuze dankbaar zijn. Begin juli gaan zij met een twintigtal op kamp in Houffalize het worden dagen van spel, ontspanning en ook met de nodige gebedsmomenten. Om deze uitstap, die zij zeker verdienen, te steunen houden wij de collecte van zondag 2 juni (patroonfeest) voor hen. Bedankt bij voorbaat.

Deken Joris Hardiquest

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Lichtdragers van de Sint-Ambrosiusgilde, twee chiroleiders met wierookvat en scheepje, baldakijn en processielantaarns gedragen door leden van de Sint-Sebastianusgilde, het H. Sacrament.

...

Lees meer

LENTECONCERT CBM-KOOR

Op 19 mei om 20 uur brengt CBM-koor een lenteconcert dat volledig in het teken staat van klokken. We laten ons daarbij begeleiden door -hoe kan het ook anders? - een beiaard. Deze mobiele beiaard draagt de naam De Bronzen Piano en zal bespeeld worden door Eddy Mariën, stadsbeiaardier van Mechelen.
Niet één, maar twéé lenteconcerten!

Op zondag 19 mei geeft ook het jeugdkoor van CBM haar lenteconcert. Meer info daarover vindt u op https://cbmkoor.wordpress.com/. Bestelt u tickets voor beide concerten, dan kan dat aan een voordelig tarief.

...

Lees meer

CATECHESE ST. GERMANUS

Dankwoordje
- 94 jongens en meisjes werden gevormd op 19 mei 2019. Een dikke proficiat aan alle vormelingen en hun ouders.
- 36 eerstecommunicanten verzamelden op Onze-Heer Hemelvaart om voor de eerste maal Jezus te ontvangen in hun hartje. Het was een mooie deugddoende viering. Dank aan alle ouders voor het meevieren. Zovele gelukkige, fiere en blije gezichten. Het was prachtig. Honderdmaal dank.

Koster Claire

...

Lees meer

DE MEIMAAND WORDT WEER IETS SPECIAALS IN GRIMDE

Elke maandagavond is er een speciale gebedsviering rond een bepaald thema. Zo houden we op 20 mei een kapelletjestocht, een gebedstocht langs de kapelletjes in de omgeving en op maandag 27 mei is er onze kaarsjesprocessie. We besluiten de meimaand met een plechtige eucharistieviering op woensdag 29 mei. We nodigen dan ook alle vrienden van O.L. Vrouw van binnen en buiten de parochie uit om in één van de mooiste Mariaheiligdommen van de streek Onze Moeder te vieren. Het wordt weer een mooie meimaand!

...

Lees meer

DE KERK HEEFT TOEKOMST, U BOUWT TOCH MEE?

We beseffen het al lang. Christen zijn is niet meer de vrucht van een cultuur of een opvoeding maar van een individuele keuze. Het geloof is een persoonlijk engagement geworden. Maar op vele plaatsen in het parochielandschap krijgt dit engagement niet voldoende invulling. Dat kan doordat sommige bedienaars of verantwoordelijken binnen de kerk niet altijd de juiste houding aannemen. Maar evenzeer doordat mensen zich halsstarrig blijven vasthouden aan wat hun parochie ooit was en nu met uitsterven bedreigd is. Het worden vieringen zonder enthousiasme, zonder uitstraling. Dat klinkt hard maar op vele plaatsen is of wordt het de realiteit. Wij, christenen daarentegen, moeten leven uitstralen!

Maar ik begrijp hun situatie. Zij hebben vaak hard gewerkt voor en in de kerk en moeten nu zien hoe het aantal kerkgangers elke zondag daalt mede door een gebrek aan priesters of andere gevormde voorgangers. Dat is een pijnlijke zaak. Het verkondigen van een “blijde “boodschap wordt in zo’n situatie stilaan een boodschap zonder uitstraling. Ze staan machteloos tegen de besluiten die al van hogerhand genomen werden betreffende de toekomst van hun kerk. 

We moeten nieuwe uitdagingen durven aan te gaan. God verlaat ons niet. Hij was er in het begin, in het verleden en Hij is er ook in het heden. Alleen moeten we samen op zoek gaan naar nieuwe wegen. De Geest blijft waaien ook al is ons leven zo complex geworden. Christenen leven in verbondenheid, vormen een gemeenschap, verzamelen zich rond de Heer. Gelovige gemeenschappen moeten zich hergroeperen. Het samenkomen zal nog kunnen gebeuren in enkele kerken, niet meer in allemaal. Maar op deze plaatsen moet er dan ook gewerkt worden aan een “nieuwe” kerk, een hartverwarmende plaats waar alle mensen als tochtgenoten welkom zijn en hun medewerking op prijs wordt gesteld. 

Het pastoraal leiderschap van de gemeenschap zal in de toekomst niet alleen in handen liggen van een priester maar in dat van een team bestaande uit leken en gewijde ambtsdragers. Fundamenteel is dat het geen leiderschap mag worden van onderlinge concurrentie tussen gewijden en leken. Het team moet een eenheid vormen in verscheidenheid. Elkaars sterkte en zwakten in alle openheid aanvaarden en er rekening mee houden. Verschillen onder elkaar kunnen zelfs een verrijking betekenen.

Maar een levende kerk heeft meer nodig dan mensen. Ook de geloofstaal moet aangepast worden aan de tijdsgeest. Geen woordgebruik dat nog dateert van de vorige eeuw maar wel een taal die vernieuwend klinkt. Meer en meer zullen aankondigingen gebeuren via het sociale netwerk. Het raadplegen van de website zal het lezen van de papieren versie verdringen. Mijn schrijven voor dit blad wordt eindig. 

Rituelen mogen niet zomaar opgeheven worden maar vragen om meer uitleg. Hoe mooi kan klokkengelui klinken. Maar wie kent er nog de betekenis van? Herkent iemand nog de doodsklok? Mensen zullen ook altijd belang hechten aan volksgeloof. Een kaarsje branden, het gewijde palmtakje, de zegening van de nieuwe fiets, de bedevaartstochten.

Wij gelovigen zijn allemaal bekommerd over hetzelfde, de toekomst van de Kerk. De gemeenschappen en het geloof levend houden. Het vraagt soms van onszelf slechts een kleine aanpassingen, een kleine inspanning dat kan leiden tot weer hoopvol en vreugdevol samenkomen rond de Heer. De Kerk heeft toekomst, u bouwt toch mee?


Hilde Rummens

...

Lees meer

Wijding tot permanent diaken van Marc Jacobs

Drie nieuwe permanente diakens voor het aartsbisdom 
Van links naar rechts: Marc Jacobs, Koen Vandergoten en Jan Van Gelder.

Mechelen, zondag 28 april, beloken Pasen. Die namiddag werd in de kathedraal Marc Jacobs uit Tienen en nog twee andere kandidaten, Koen en Jan, gewijd tot permanent diaken. Het was een prachtige viering die twee volle uren duurde. Voorganger was uiteraard onze kardinaal Jozef De Kesel. Concelebranten waren de priesters die instaan voor de opleiding van diakens en pastoraal werksters. Eén voor één werden de kandidaat diakens kort voorgesteld. Maar de wijding kon pas echt plaatsvinden nadat de echtgenotes hun toestemming hadden gegeven en hun bereidheid uitspraken om hun man in alle tijden de steunen. 

Een klein gelegenheidskoor bracht prachtige muziek ten gehore waaronder psalmen en polyfone stukken. Dat wil zeggen dat alle stemmen gelijkwaardig klinken alhoewel ze meerdere melodieën tegelijk zingen. 

De Heilige Geest werd aangeroepen, de kandidaten ondervraagd. Dan volgde een plechtig moment waarbij zij plat op de grond gingen liggen om zich neer te werpen voor God en hun dienstbaarheid te tonen. Monseigneur De Kesel overhandigde Marc, Koen en Jan de stola en dalmatiek na de handoplegging. Opnieuw aan de echtgenotes om hun man te helpen met het aantrekken van het gewaad boven hun witte albe of doopkleed. Tijd voor jubelgezang. 

Marc was terecht heel fier. Zijn leven neemt vanaf nu een heel andere wending. De afsluiting van een jarenlange studie en stage vloeit over in een effectieve dienstbare taak binnen de kerkgemeenschap. Wij wensen hem en zijn familie een dikke proficiat. Dat de Heilige Geest hem steeds mag voorzien van kracht, dat God hem elke dag mag zegenen zodat hij zijn zending vreugdevol mag volbrengen. 


Hilde Rummens

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE OPLINTER

Er waren 19 eerstecommunicanten. In een mooi-voorbereide viering, met als thema ‘Ik ben een zonnetje, een zonnetje voor Jezus’, ontvingen ze Jezus voor de eerste maal in hun hart. Getekende zonnen, zonnebloemen en ballonnen gaven het geheel een speelse kleur. De zang werd begeleid door dwarsfluit en piano, maar natuurlijk konden orgel en het lied ter ere van de moeders niet ontbreken. Dank aan de juf-catechisten en alle medewerkers.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN

Dinsdag 14 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.

...

Lees meer

CATECHESE PAROCHIE BOST

Woensdag 8 mei is er de laatste catechese voor de kinderen die hun eerste communie doen op 30 mei in het O.C. De Buksboom te Bost. Wij heten iedereen dat ook van harte welkom.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE O.L.V. TEN POEL

Dinsdag 14 mei van 15.30 u. tot 17.30 u. in de kerk: Maaltijd vieren

...

Lees meer

Vormelingen Sint - Germanus

Donderdag 9 mei om 17.30 u. tot 18.30u.: herhaling vormelingen groep A
Vrijdag 10 mei om 17.30 u. tot 18.30u.: herhaling vormelingen groep B

...

Lees meer

VIERINGEN SINT-MAARTEN - VISSENAKEN VERPLAATST

Omwille van schilderwerken in de kerk van St-Maarten in de maand mei zullen de vieringen van 12 en 26 mei doorgaan in St-Pieter.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE OP 11 EN 12 MEI

De omhaling helpt om de zevenjarige opleiding van seminaristen te bekostigen. De interdiocesane vorming van toekomstige Nederlandse priesters gebeurt in Leuven, die voor de Franstaligen in Namen. Kardinaal De Kesel hecht belang aan een goede opleiding voor toekomstige priesters. Wij vragen u zijn oproep te steunen.

...

Lees meer

PAASVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

God schiep onze wereld en mensen om samen te leven. Nu leven we in een gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en geweld zijn thema’s waarmee wij in het nieuws en ons eigen leven dagelijks worden geconfronteerd. We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip zonde om de hoek kijken. Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan over het overtreden van regels. Maar kijk vooruit en zorg dat jij je hart voor de juiste doelen en bedoelingen van de mensen gaat open stellen. De aanwezigen van onze geloofsgemeenschap zullen het zeker beamen, Peter Laermans en Katrien Ruyters zorgden voor een prachtige muzikale opluistering van deze paasviering. Het luidde applaus kon dan ook niet ontbreken op het einde van de viering en bij het verlaten van de kerk was er nog een leuke verassing.

...

Lees meer

Moederliefde

Julia is bijna 94 jaar oud. Ze verloor al heel vroeg haar man en bleef kinderloos achter. Ze staart door het raam en ziet hoe de lente zich ontluikt, hoe een paar koolmezen vlijtig op zoek gaan naar voedsel voor hun jongen. Het is schoon om zien hoe die ouders zorg dragen voor hun kroost. En dan komt het: “ Mijn ouders waren er nooit voor mij,” zegt ze. In haar ogen verschijnen tranen. “ Ik heb de liefde en warmte van een moeder en vader altijd gemist en het doet mij nog altijd pijn als ik er aan denk. Nu zeker, want zondag is het Moederdag. Ik heb mijn moeder gemist en ben zelf nooit moeder geworden.” Julia dacht na over haar versleten lichaam, haar relaties die stilaan minderden, haar oud worden en afscheid nemen van het leven. Meestal was een vrouw altijd iemands moeder, iemands dochter. Voor haar lag dat anders.

Een moeder-kindrelatie is iets bijzonder. Ooit met de navelstreng verbonden. Een moeder leert haar kind de eerste stappen zetten, helpt in het groeiproces. En toch kunnen er in de relatie kwetsuren ontstaan, breuken. Soms ongewild, totaal onverwachts. Het kan zo erg zijn dat het een leven lang wordt meegedragen. Maar het kan ook andersom.Een relatie tussen moeder en kind kan zelfs zo warm zijn dat ze als vrienden door het leven gaan. 

Julia heeft het allemaal niet meegemaakt. Moederliefde betekent veiligheid, geborgenheid, liefde en warmte. Maar ook jezelf wegcijferen voor je kind. De ontgoocheling bij Julia is groot want haar leven kende een andere realiteit. Gelukkig realiseerde ze zich doorheen de jaren dat je geen moeder hoeft te zijn om moederliefde te kunnen schenken. Julia engageerde zich in de kerkgemeenschap, werd vrijwilligster bij Samana dat toen nog Ziekenzorg heette. God ging meer en meer in haar leven betekenen. Hij was het die haar wenste, die haar gewild heeft in het leven. Hoeveel mensen heeft ze niet bezocht, mensen die eenzaam waren en ziek. De gedachten die nu opborrelen doen de tranen in Julia’s ogen opdrogen en ze tovert weer een glimlach op haar gelaat. Hier zit een mooie, oude vrouw met een warm hart. Hier zit een echt moederke.

Aan alle vrouwen, die op de ene of andere wijze een moeder zijn voor een ander, wens ik een fijne feestdag toe.

Hilde Rummens
...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Een van de muziekgezelschappen die mee stapten in de processie. Een fanfare met uitsluitend mannelijke muzikanten. Het was warm. Na afloop kregen de deelnemende maatschappijen elk één van de dorpscafés toegewezen, waar de spelers op twee pinten getrakteerd werden. U ziet ook al de lantaarntjes en het baldakijn met het H. Sacrament.

...

Lees meer

Paasfeest Samana - Vissenaken

Op woensdag 17 april vierde SAMANA Vissenaken haar jaarlijkse Paasfeest.
De eucharistieviering werd voorgegaan door pater Jan. Daarna volgde een zeer verzorgd feestmaal. Astrid Van Kelecom bracht ons met haar prachtige stem enkele liederen tijdens de eucharistieviering en de pauze. Het was een geslaagde namiddag voor de talrijke aanwezigen.
Hartelijk dank aan de kernleden, kookploeg en vrijwilligers.

...

Lees meer

Paasactie Samana - Kumtich / Breisem

De dagen in aanloop naar Pasen werden al onze ouderen en zieken van Samana bezocht en verrast met een paasgeschenkje.
Aan de thuiswonende vrouwen werd een bloemetje aangeboden, aan de thuiswonende echtgenoten of alleenstaande mannen werd een zakje chocolade eitjes gegeven. Ook aan alle oudere mensen van Kumtich verblijvend in een woonzorgcentrum werden eitjes aangeboden.
Tegelijkertijd werden de mensen, die bekwaam zijn om deel te nemen, uitgenodigd voor de gewestelijke reis op 6 mei.
Op die manier bereiken we alle mensen om hun een zalig en vrolijk Pasen te wensen.
Wij houden geen paasfeest, maar opteren voor een feestelijke ontmoetingsnamiddag eind mei of begin juni.

...

Lees meer

Samana Oplinter

Bestuursvergadering maandagavond 9 september, P.C. 
Druivenverkoop: voorbereiding en aanbieding aan de huizen: donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 september.

...

Lees meer

Gedoopt Oplinter

Hanne, dochtertje van Maarten Nens en Ilse Marcoen

...

Lees meer

Overleden Sint-Germanus

Leo Lenaerts, 76 jaar. Echtgenoot van Viviane Medaer van de Driemolenstraat.

...

Lees meer

Dopen Hakendover-Wulmersem

Op zondag 14 april 2019 werden Emma en Louie gedoopt in onze parochiekerk. Wij wensen hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Proficiat aan ouders en grootouders van deze kinderen.

...

Lees meer

Laatste catechese dit jaar te Bost

Op 8 mei komen de eerste communicantjes van 2019 een laatste keer samen in het parochiecentrum De Buksboom. Ze kijken uit naar hun grote dag en we zijn al gestart met de voorbereidingen voor deze viering. We zijn er zeker van dat deze kinderen de ouders, familieleden en de ganse geloofsgemeenschap gaan verbazen met hun kunnen op 30 mei. Ze krijgen dan ook een symbolisch diploma en een medaille voor hun inzet tijdens het voorbije catechesejaar.

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS
Donderdag 2 mei: samenkomst voor de ouders en de eerstecommunicanten om 18.30 u. in de kerk van Sint-Germanus voor de laatste info.

COMMUNIES OPLINTER
Vormsel

Zaterdag 4 mei in de Mis van 16 u worden 45 meisjes en jongens gevormd door de deken van Tienen Joris Hardiquest. Per vormeling zijn er zes plaatsen voorbehouden.
Algemene herhaling woensdag 1 mei samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken.
Zondag 5 mei is er zoals gewoonlijk Eucharistieviering om 10 u.
Eerste communie
Zondag 11 mei om 10 u volgt de eerste communie, met de kinderen van Oplinter. Ouders, broers en zusters krijgen voorbehouden plaatsen.

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN
Dinsdag 7 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.

...

Lees meer

Catechese Sint-Odulphus Bost

Op woensdag 8 mei is er de laatste catechese voor de kinderen die hun eerste communie doen op 30 mei 2019. De voor bereidingen van deze viering zijn op donderdag 23 mei, maandag 27 mei, op 28 en 29 mei, telkens van 17.30 uur tot 18.30 uur. De viering van de eerste communie start op 31 mei, O.H. Hemelvaart om 11.30 uur in de parochiekerk Sint-Odulphus te Bost.

...

Lees meer

Vormsel Hakendover-Wulmersum

Op zondag 5 mei om 10 uur is de grote dag voor onze kandidaat-vormelingen. Neo, Giel, Femke, Paulien, Stig, Arne, Wout, Edouard, Lowie, Renzo, Frauke, Benthe, Berre, Lotte, Britt en Marit ontvangen die zondag om 10 uur het Heilig Vormsel. Proficiat aan de vormelingen en hun ouders vanwege de hele geloofsgemeenschap en weet dat waar mensen op weg gaan, God met hen meegaat. 
Om de viering van 5 mei vlot te laten verlopen, wordt er ook geoefend. De kandidaat-vormelingen worden dan ook verwacht in onze kerk op vrijdag 3 mei om 19 uur en op zaterdag 4 mei om 10 uur. 

...

Lees meer

Kruisweg in OLV Ten Poel

De meditatieve teksten bij de staties zijn van Bas van Iersel (1924-1999) en Edward Schillebeeckx (1914-2009). Zij vormen tezamen een unieke interpretatie van het lijdensverhaal.
Met dank aan Louis, Liesbeth, Herman en Jacqueline voor het brengen van deze mooie teksten. Bruno op het orgel en Herman met zang en gitaar zorgden voor een ingetogen sfeer op deze zonnige Goede Vrijdag.

MARIAWAKE HAKENDOVER-WULMERSUM
MEIMAAND = MARIAMAAND
Brandt een kaars van liefde. Brandt een kaars van geven en een kaars van dankbaarheid, maar brandt ook een kaars van geloven.
Vanaf dinsdag 7 mei om 19 uur kan je wekelijks mee komen bidden tijdens een Mariawake in Hakendover-Wulmersum. Op 7 mei starten we aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gelegen op de Processieweg aan de hoeve Merckx. Iedereen is van harte welkom.

DE MEIMAAND WORDT WEER IETS SPECIAALS IN GRIMDE
Wie niet met Grimde verbonden is, kan het misschien allemaal niet zo goed vatten. Maar de verering van Maria in onze kapel van O.L. Vrouw-ten-Steen ligt diep verankerd in het hart van de Grimdense mensen. Daarom proberen we elk jaar de dagelijkse Mariaverering in mei zo goed mogelijk te verzorgen. De respons van de biddende gelovigen is dan ook elke week nog groot. We zijn hen daar heel erkentelijk voor.
We openen dit jaar de meimaand op zaterdag 4 mei met een eucharistieviering in het teken van O.L. Vrouw. Elke maandagavond is er dan een speciale gebedsviering rond een bepaald thema. Zo houden we op 6 mei een bloemenhulde, op 13 mei vieren we Maria als onze Moeder, de volgende maandag houden we dan een kapelletjestocht, een gebedstocht langs de kapelletjes in de omgeving en op maandag 27 mei is er onze kaarsjesprocessie. We besluiten de meimaand met een plechtige eucharistieviering op woensdag 29 mei. We nodigen dan ook alle vrienden van O.L. Vrouw van binnen en buiten de parochie uit om in één van de mooiste Mariaheiligdommen van de streek Onze Moeder te vieren. Het wordt weer een mooie meimaand! 

VIERINGEN SINT-MAARTEN - VISSENAKEN
Omwille van schilderwerken in de kerk van St-Maarten in de maand mei zullen de vieringen van 12 en 26 mei doorgaan in St-Pieter.
 

...

Lees meer

Palmprocessie trekt door Tienen

“De kerken lopen leeg”, horen we maar al te vaak zeggen, “Het geloof dooft uit.” Maar de Paastijd vormt hier een uitzondering op. Op palmzondag zat de Sint-Germanuskerk overvol en ondanks de koude stonden er al heel vroeg mensen langs de straten die uitkeken naar het voorbijtrekken van de Palmprocessie. Een stukje volksreligie wakkert weer aan en elk jaar zien we een stijging van het aantal gelovigen die de Paastijd intenser willen beleven. Onderhuids zit er nog heel wat religie bij het volk. Daarom is het belangrijk om oude tradities niet verloren te laten gaan. Tijdens de ommegang was er een diepe verbondenheid voelbaar. Geen schaamte om zijn geloof in de Heer te tonen maar diep respect om het naderen van het levenseinde van Christus, een vreugde bij zijn verrijzenis. Op weg naar een “blijde boodschap” na een zware lijdensweg want het lijden mag de vreugde niet overstemmen. 

Aan palmtakjes was er geen gebrek, de buxusmot had nog niet overal lelijk huisgehouden. Deken Hardiquest zegende de palmtakjes en apostelbroodjes. De in het rood uitgedoste apostelen stonden klaar om het beeld van Christus gezeten op de palmezel te vergezellen. Ook de misdienaars en communiekanten maakten deel uit van de processie. Het was de harmonie die het staptempo aangaf waarna de tocht op gang kwam. De Goede week werd ingezet, en de eucharistieviering die volgde op de processie werd door vele gelovigen bijgewoond. Christenen zijn Paasmensen en op Paaszondag overstemt de vreugde alles. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Boerengilde met beeld Sint-Isidorus en Schuttersgilde met beeld Sebastianus in een troon. De ‘koning’ draagt een ‘breuk’ uit de 15e eeuw.

...

Lees meer

Koorleven St. Germanus

- Zondagskoor: inzingen om 10.00 u in de winterkapel
- Afrikaans koor UMVA: repetities elke zondag om 11.30 uur in Cinex
- Cantus Germanus:
Vrouwenkoor: repetitie elke donderdag om 19.45 uur in Cinex
Mannenkoor: repetitie elke dinsdag om 19.30 uur in Cinex

...

Lees meer

Doopsel St.-Odulphus Bost

Op zaterdag 6 maart 2019 vond het doopsel plaats van Helena Vanherwegen. Wij wensen ouders, meter en peter en alle familieleden en vrienden van harte proficiat met het doopsel van de kleine kapoen. Wij heten Helena van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

Vormsel Oplinter

Zaterdag 4 mei in de Mis van 16 u worden 45 meisjes en jongens gevormd door de deken van Tienen Joris Hardiquest. Per vormeling zijn er zes plaatsen voorbehouden.
Algemene herhaling woensdag 1 mei samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken.


Zondag 5 mei is er zoals gewoonlijk Eucharistieviering om 10 u.

...

Lees meer

De Hanswijkprocessie en Hakendover

In 2023 zal de Hanswijkprocessie in Mechelen 750 jaar bestaan. Ter voorbereiding op dit jubileum organiseren zij dit jaar op zondag 19 mei 2019 een bidprocessie waaraan verschillende Mariabeelden uit ons bisdom deelnemen. Zo ook het Mariabeeld van O.-L.-Vrouw ten Poel en het Mariabeeld van Hakendover. Wij mogen terecht fier zijn dat twee Mariabeelden uit ons decanaat worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze processie. Ons decanaat organiseert een busreis voor de dragers van de beelden en voor de parochianen die hun Mariabeeld willen vertegenwoordigen.

Het vertrek in Hakendover is voorzien om 12 uur aan de kerk. De terugreis is voorzien rond 18 uur.
De kostprijs bedraagt 10 euro, inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 1 mei 2019. 
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij: Claire Blondeau in de dekenij aan de Veemarkt 36 te Tienen (tel. 016/81.13.43) of bij Karin Simons, na de vieringen in de kerk of Keienpoelweg 12 te Hakendover (tel. 016/78.21.28). 
Wij hopen op een talrijke vertegenwoordiging van onze Moeder Maria.
Deken Joris Hardiquest
 

...

Lees meer

Dankwoord Oplinter

Zangkoor, orgel, lectoren, bloemen, een onderhouden kerk: alles droeg bij om van Pasen een hoogfeest te maken. 
Een bijzonder woord van dank aan Lutgarde, Marcella, Marie-Lou en Staf die een maandag van 9.00 tot 18.15 u vloer, stoelen, tapijten en zo meer extra gepoetst hebben met stofzuigers, stofvodden, dweilen en sop en vele emmers water.

...

Lees meer

Dank Sint-Magriete Houtem

De paasviering is weerom goed en hartverheffend geweest. Dank aan wie eraan meehielp, om de kerk in orde te zetten, te zingen, te lezen of te dienen. Dank aan allen die naar de kerk kwamen. Zoals vorige week in dit blad stond: kleine parochies blijven hun betekenis en waarde behouden. Wij zijn blij dat we u zo momenten van bezinning en gebed kunnen aanreiken.

...

Lees meer

Maak kennis met familiehulp

In regio Tienen vervult Familiehulp een belangrijke functie als partner in de gezinszorg. Lize Donvil en Hans Ramaekers zijn de zorgpartners voor Tienen en Hoegaarden. “Onze thuiszorgorganisatie is er voor mensen met een zorgbehoefte die ondersteuning nodig hebben bij persoonsverzorging, huishoudelijke taken of dagelijkse activiteiten.” 

De term gezinszorg dekt een brede lading. Wat houdt dit allemaal in?
Lize
: Gezinszorg omvat persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of pedagogische en psychosociale ondersteuning. Bij persoonsverzorging komen onze verzorgenden langs om cliënten te helpen met hun dagelijkse lichaamszorg. Concrete voorbeelden zijn hulp bij hygiënische verzorging zoals douche, haar wassen, voetverzorging en hulp bij het toilet. Maar we verlenen ook meer specifieke zorg, zoals ondersteuning bij beweging of het gebruik van bepaalde medicatie en hulp bij de maaltijd. Ze voeren ook zorgafspraken met andere zorgverleners uit. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en rapporteren van temperatuur, stoelgang, symptomen bij disfuncties of nevenwerkingen bij behandelingen.
Onze verzorgenden helpen hun cliënten ook met koken, afwassen, wassen, strijken, en boodschappen doen. Het schoonhouden van de woning valt dan onder de categorie huishoudelijke hulp.

Hoe organiseren jullie zich?
Hans
: Familiehulp organiseert zich lokaal in zorgteams van verzorgenden en poetshulpen. We komen op zeer regelmatige basis samen om de planningen voor gezinszorg en huishoudhulp op te stellen. Wanneer we een nieuwe vraag krijgen, breng ik een vrijblijvend en kosteloos een huisbezoek. Ik informeer over de werking van de dienst en de we bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen, zorgbehoefte en gezinssamenstelling. Indien hulp gestart moet worden, stel ik een dossier op en maken we afspraken rond het verloop van de zorg, de frequentie, duur, etc..

Jullie verzorgenden verlenen ook pedagogische en psychosociale ondersteuning.
Hans
: Dat klopt. Gezinszorg betekent ook dat we er zijn voor onze cliënten tijdens emotionele of moeilijke momenten. Maar evengoed ondersteunen we mensen bij de opvoeding van en de zorg voor hun kinderen. Dat gaat dan over hulp bij het wassen, aankleden, eten, naar school brengen of het huiswerk. Onze verzorgenden kunnen hun cliënten ook bijstaan met hun administratie en gezinsbudget, sociale contacten, ontspannende activiteiten, mobiliteitsproblemen, revalidatie en therapietrouw. 

Gezinszorg richt zich dus niet alleen op oudere mensen?
Lize
: Nee. Iedereen met een zorgbehoefte kan bij ons terecht: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, personen met een handicap, personen met psychische problemen, mensen in kansarmoede.

Lize, In Tienen coördineer je ook het dagverzorgingshuis NOAH. Wie kan hier terecht?
Lize
: Oudere personen die vaak alleen zijn of zich eenzaam voelen, kunnen terecht in onze dagverzorgingshuizen NOAH. NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. Daar kunnen ze in leuk gezelschap een gezellige dag doorbrengen. We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, of een crea-activiteit. Cliënten zijn vrij om hieraan deel te nemen. Wanneer ze liever de krant of een boek lezen kan dat ook. Men kiest zelf wanneer men langs komt en hoe lang men blijft. We kunnen indien nodig zorgen voor het vervoer en ’s middags voorzien we een warme maaltijd voor wie wil. NOAH Tienen is gelegen in de Houtemstraat 49 bus 3, Seniorie Houtemhof. We zijn elke dag geopend van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Meer informatie:
Familiehulp Martelarenlaan 6 A, 3010 Kessel-Lo  tel. 016 29 81 30
email lize.donvil@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Familiehulp brengt een vrijblijvend huisbezoek.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Victorina Vanderstappen, wed. Theophiel Delvaux, 97 jaar. Een vriendelijke, optimistische, gedienstige en godsdienstige vrouw. Haar man stierf in 1986. Zij hield zich dapper en kreeg naarmate zij ouder werd meer en meer hulp van haar dankbare kinderen.

...

Lees meer

Kerk Oplinter

Hier de noordkant, de kant van de preekstoel. Met onze blijken van waardering aan de twee dames-restaurateurs. Zij hebben vakkundig werk afgeleverd. De voetstukken worden nu behandeld. De vorige voorzitter van de kerkraad had er twee opnieuw gemaakt, met zaag, schaaf, steekbeitel en guts. Als ze alle teruggeplaatst zijn, zullen ze de luister van de kerk verhogen.

...

Lees meer

Samana Sint-Magriete-Houtem

Bestuursvergadering maandag 9 september om 14 u in het Centrum.

...

Lees meer

Vormselcatechese oplinter

Les over het Vormsel woensdag 24 of vrijdag 26 april in de pastorij.

...

Lees meer

Paasvakantie voor het hoogfeest van Pasen

Wij wensen aan alle kinderen, ouders en alle gelovigen van onze parochie een fijn paasverlof. Zich voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen, dat is voor ons als gelovigen één van de hoogtepunten van het christen zijn. De batterijen kunnen weer opgeladen worden voor de kinderen teug naar de schoolbanken moeten en een eindspurt naar het einde van het schooljaar inzetten.

...

Lees meer

Viering palmzondag int Sint-Odolphus te Bost

De medewerkers van onze parochie hebben heel veel moeite gedaan om de mensen van onze geloofsgemeenschap nog van buxustakjes te voorzien. De rups heeft in onze parochie erg haar best gedaan om overal schade aan te richten. De vraag is en blijft hoe we dat de komende jaren zullen oplossen. Ook dit jaar werden de takjes mee naar huis genomen waar zij hun taak van bescherming en geloofstraditie in de huizen zullen volbrengen.

...

Lees meer

Speciale collecte christenen van het heilig land

Paus Franciscus nodigt ons uit solidair te zijn met de christenen in het Midden-Oosten, in het bijzonder in het Heilig Land. Het uitblijven van duurzame vrede veroorzaakt materiële problemen en armoede. De christenen in het Heilig Land in het bijzonder, verdienen onze aandacht. We danken u voor uw gebed en financiële bijdrage op Witte donderdag of Goede vrijdag.

...

Lees meer

Pasen 2019: het feest van het leven

Elke zondag viert de kerk de verrijzenis van Jezus Christus. En eens per jaar, de zondag na de eerste volle maan van de lente, viert zij dat zeer uitbundig, het Pasen van de Heer.


Wij vieren dat bijzonder vreugdevol als de duisternis is gevallen. Dan ontsteken wij veel licht in de kerkgebouwen en dan zijn er de vreugdezangen, de alleluia’s en groot klokkengelui in de nacht.
Zo vieren wij christenen de opstanding van Jezus met grote vreugde. Diegene van wie wij Pasen vieren kennen wij vooral uit de evangelies. En deze verhalen getuigen over hem, dat hij al weldoende rondging in de steden en dorpen van Israël. Overal waar hij kwam toonde hij aan mensen Gods goedheid en overal vertelde hij aan ieder die het horen wilde: God houdt van u.


Zijn bezorgdheid ging vooral naar armen, zieken, kleinen en zwakken. Naar hen naar wie niemand nog omkeek! Mensen dienen in liefde was zijn leven en iedereen kreeg steeds weer nieuwe kansen van hem. Hij bracht overal leven, licht en vreugde. Nooit bracht hij ergens pijn of lijden of hardheid of dood.
Geen wonder dat de mensen op Palmzondag met veel gejuich en enthousiasme hem begroet hebben in Jeruzalem. Maar hij bleef de eenvoud zelve, gezeten op een ezeltje, het rijdier van de arme mensen. Maar enkele dagen later werd hij uit nijd en jaloezie overgeleverd aan de bezettingsmacht om gekruisigd te worden. Gedaan met hem, dachten de hogepriesters, nu zal hij voor altijd zwijgen!


Maar zij hadden zich misrekend, al diegenen die hem ter dood brachten, zij hadden niet op God gerekend. Hij is Diegene die Jezus geeft aan alle mensen van alle tijden. Hij zal er dus altijd zijn en mocht niet verloren gaan.
En na het kruis getuigden zijn vrienden op de derde dag: HIJ LEEFT.
En nooit zal Jezus nog zwijgen. Heel snel verspreidde zijn boodschap zich over de wereld. Overal ontstonden gemeenschappen die in hem geloven en gingen leven naar zijn woord. Overal werd er rondom hem gebeden en de christenen vertelden zijn verhalen. En dat wondere gebeuren duurt maar voort. Hij leeft niet enkel verheven in de liefde van zijn Vader, maar in miljoenen mensenharten wereldwijd.


Jezus leven zegt ons dat lijden, aftakelen en sterven geen doodlopend straatje zijn. Maar die kruisen die wij ondergaan spreken niet het laatste woord, zij zijn echter een brug naar Gods heerlijkheid. Pasen opent voor allen die in Jezus geloven en gaan leven zoals hij , het perspectief van de opstanding. “Ik ben de verrijzenis en het leven”, dat zei Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus, maar dat zegt hij ook bij elk graf van gelovige mensen.
Graag wens ik u allen de grote vreugde van Pasen toe, getuig maar van die vreugde met liefde en vriendelijkheid, met goedheid en barmhartigheid.


ZALIG PASEN,


J.Hardiquest, pastoor-deken
 

...

Lees meer

TERUGGEROEPEN NAAR HET VADERHUIS SINT-ODULPHUS BOST

Op dinsdag 2 april vond in onze parochiekerk de uitvaartliturgie van de heer Roger Ivan Schepers, 72 jaar, plaats. Wij bieden aan zijn familie en vrienden onze oprechte christelijke deelneming aan en bidden voor zijn zielenrust.

...

Lees meer

DOOPSEL PAROCHIE SINT-ODULPHUS

Op zondag 24 maart vond in onze parochiekerk Sint-Odulphus het doopsel plaats van Kadijat Oyepeju Kolawole, Obi Arnauts, Leo en Celine Vanderstappen. Wij wensen aan de ouders, meters en peters en alle familieleden van harte proficiat en verwelkomen deze kapoenen in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

GEBRUIK ZALEN

Pastoraal Centrum Kabbeek

Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen

Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

OC De Buksboom Bost

Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek

Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke

GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
erik.rodeyns@skynet.be
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34

Centrum Houtem

Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken

Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

 

...

Lees meer

WEBSITE O.L.V.-TEN-POEL

http://www.olvtenpoel.be/

Hier vindt u alle inlichtingen en contactpersonen voor de kerk en de verenigingen.
In de rubriek “niet te missen” worden interessante activiteiten aangekondigd.

Wilt u hier iets plaatsen: email: wijnants.d@olvtenpoel.be

...

Lees meer

WEBLOG VAN SINT GERMANUS

Bezoek regelmatig de weblog van onze Sint-Germanusparochie en blijf zo op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze parochie:

www.bloggen.be/sint_germanusparochie_tienen of http://sint_germanusparochie_tienen.bloggen.be

...

Lees meer

PROCESSIE (3.23) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Processievaandel en Beeld der Broederschap van O.L. Vrouw van de Rozenkrans.

Vrouwelijke leden van de Broederschap en vrouwen van de parochie.

...

Lees meer

RODE KRUIS IN SCHAKEL

Eerste woensdag van de maand in OC Schakel Withuisstraat 22 bloedinzameling van 18u. tot 20u.

Je bent van harte welkom.

Info: bloed@rodekruis.be of 0800/77700
www.bloedgevendoetleven.be

...

Lees meer

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Bij de quiz van ‘De Wijze Wannes’ was de volledige zaal uitverkocht. Er waren 45 tafels van 5 personen en heel veel helpende handen van de inrichtende oudervereniging.
Mooi vragen, prima omkadering en een heel fijne sfeer.

De Wijze Wanne bespreekt telkens met het team van de school wat er zal gedaan worden. Ze beluisteren de financiële noden. Vorig jaar b.v. schonken ze twee zeer handige uitklapbare tafels met vaste zitjes voor het reftermoment van onze allerkleinsten. In andere jaren ontvingen we al smartboards.
Hulp bij het uitbouwen van de infrastructuur of meubilair kan ook nuttig zijn.

Het is prachtig om te zien met welke inzet deze mensen dit alles vrijwillig doen voor onze wijsneusjes.

___

In een mooie viering, verzorgd door het derde leerjaar, brachten leerlingen en leerkrachten van onze vrije basisschool de doosjes mee naar de kerk met hun spaargeld voor Broederlijk Delen. Ze hebben 925,15 euro bijeen gespaard voor de kinderen en de boeren in Guatemala en andere landen in het Zuiden van onze aarde. Proficiat, en dank in hun naam. 

...

Lees meer

ZANGKOOR OPLINTER

Het koor verzorgde de hoogmis van Pasen, de liedkeuze werd fel gewaardeerd. Er zijn enkele jonge dames-stemmen bijgekomen. De mannen waren zeer stemvast, maar enige leden meer zou hun taak vergemakkelijken. Ben jij de zanger die we zoeken?

...

Lees meer

GEDOOPT KUMTICH

Jonas en Lennert, kinderen van Ignace Mathei en Katelijne Schoofs.

...

Lees meer

DOPELINGEN SINT-GERMANUS

Neo en Fenna Verschueren
Nienke Theys
Radja Vancraenenbroek

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Georges Depré, echtg. Jenny Vandersteen, 75 j.

Georges was handig en altijd gereed om te helpen, in de huizen, in de duivenmaatschappij, bij de wielerclub.

Hij onderhield zijn hof, was graag thuis bij zijn echtgenote en de kinderen en kleinkinderen die op bezoek kwamen.

Door hun goede zorgen is hij tot het laatst in huis kunnen blijven.

...

Lees meer

GOEDE WEEK OPLINTER

Dit jaar is er op Witte Donderdag avonddienst om 20 u en op Goede Vrijdag kruisweg om 15 u en avonddienst om 20 u. Zondag 21 april om 10 u de Hoogmis.


Het koor zingt:
Dat het Licht - Almachtige verheven Heer - Het lied van de Uittocht - Danklied voor Pasen - Christus is verrezen - Mens voor de mensen zijn - Alleluia Taizé - Hoe groot zijt Gij.

...

Lees meer

BOETEVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

De voorbereidingen voor het Hoogfeest zijn al begonnen.

Met de boeteviering geven wij als gelovigen een teken dat we het nog beter willen doen in het belijden van ons geloof. Boetedoen en vergeving vragen voor de zaken die verkeerd zijn gelopen. Een betere christen willen worden die open staat voor zijn geloof en zijn naasten.

Ben jij ook één van hen?

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN 2

Broederlijk Delen nodigt ons voor de tweede maal uit hen te steunen met hun projecten in het Zuiden van de wereld.

Wij danken u voor uw gift.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS