Filter

MENSEN IN NOOD

De werkgroep Mensen In Nood, brengt op maandag 20 december een tachtigtal grote voedselpakketten bij kansarme gezinnen aan huis in deze stad.

Voor hen mogen wij met de daad een Kerstlichtje ontsteken in hun vaak niet zo eenvoudig leven.

Dit kan dank zei de regelmatige steun van velen in Tienen.

Langs deze weg willen wij hen allen veel dank betuigen.

Bijzondere dank ook aan de Lionsclub Tienen, die ons elk jaar vele voedselpakketten bezorgen.

En zoals reeds vele jaren mogen wij ook weer rekenen op de sterke steun van de firma AFFILIPS nv, die ons 15000 euro geven om onze hulp aan de kansarmen te kunnen vervullen.

De werkgroep MIN wenst u allen een zalig Kerstfeest toe.

...

Lees meer

Bergrakkers sluiten Christus Koningviering af met eucharistie

Op 20 november vierden onze Bergrakkers Christus Koning. Dit is het einde van het kerkelijk jaar. Voor vele jeugdbewegingen is dit een jaarlijks feest. Onze Bergrakkers sloten dit feest af met een plechtige eucharistie. Vele oud-bergrakkers en ouders van onze leden hielden er aan deze viering bij te wonen. 

Michel Vanwinckel. 

...

Lees meer

VONKJE VREDE

Op zaterdag 18 december om 16 uur maken het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen , vicariaat Brussel en het bisdom Hasselt een radioprogramma 'Vonkje Vrede'. Met een mix van verhalen, poëzie, interviews, muziek, gebed en doe-opdrachten zullen twee grote thema’s in de uitzending aan bod komen: het Vredeslicht, dat in die periode in de verschillende Vlaamse bisdommen verspreid zal worden, en het evangelie van de vierde adventszondag waarin Maria een bezoek brengt aan Elisabeth (Lc 1, 39-45).

'Vonkje Vrede' is een radioprogramma voor jongeren, gezinnen, catechesegroepen, ouderen, eenzamen, zieken ...

Volg het live op Radio Maria via DAB , de website van Radio Maria of via de Radio Maria app.

Meer info via: www.radiomaria.be of www.vlbm.be/activiteiten
 

 

...

Lees meer

SINT JACOBSROUTE (AFLEVERING 6)

© Pascal Bernardon (Unsplash)

Naast de vele kerken zijn er natuurlijk ook schitterende wereldlijke gebouwen. Oude burchten en kastelen die doen dromen van ridders en jonkvrouwen. Stadspoorten en belforten die getuigen van vrije gemeenten en steden. Vestingwerken en commanderijen die getuigen van honderden jaren oorlog met de buurlanden. Zo bezoeken we een oude commanderij waar de eigenaar heel zijn leven gewerkt heeft aan het onderhoud en instant houden van een vervallen kasteel. Een levenswerk die de tand des tijds niet zal overleven, Je ziet dat de man evenals zijn burcht veel van zijn glorie is verloren. Een ontmoeting hier wil ik jullie niet onthouden. Op het binnenplein zit een veertiger te ontbijten met een dame. Het eerst moment veronderstel ik dat naast hem zijn oude moeder zit, maar het bleek zijn mindervalide echtgenote. Elk jaar doen ze een stukje van de Camino met een versterkte (elektrisch ondersteunde) fiets met rolstoel drager en aanhangwagen. Ze doen max 40 km per dag, maar genieten van het verblijf in de natuur, dankbaar voor fruit en yoghurt en de plaatselijke gewoontes. Ook dit zijn gehuwden die in de zorg voor elkaar het mooie in en van het leven niet vergeten zijn. Dank voor jullie getuigenis.

Zo vragen we op een dag in een klein gemeentehuis op de eerste verdieping naar het prachtige gebouwencomplex aan de andere kant van de straat. De gedreven secretaresse, die ook een heel eind gestapt heeft langs de Camino, vertelt voluit. Het huidige revalidatiecentrum was in oorsprong een sanatorium voor TBC patiënten. De bovenverdieping heeft verschillende terrassen waar men kan genieten van de uitzonderlijke luchtkwaliteit in deze streek. Het zou ook een klein seminarie hebben gehuisvest en ten tijde van de grote oorlogen had het ook dienst gedaan als legerhospitaal. Uit die tijden stamt ook de oude boom in het midden van het centrale parkplein. Ze wil ons nog iets meegeven, maar beseffend dat we pelgrims zijn plaatst ze een boodschap bij de stempel in ons pelgrimsboekje. “Ultreïa” Het is een pelgrimsgroet wat zoveel betekent als: Trek er op uit, vooruit, ga op weg en moge God je hierbij helpen. Ze geeft ons nog een adres van Vlamingen die hier in het dorp wonen. Daar kunnen we dan toch een woordje Vlaams spreken in dit Frankenland. Deze mensen uit Scherpenheuvel wijzen ons een mooie route zodat we toch weer een stukje drukke baan kunnen vermijden. Prachtig, dank je wel.

Langsheen de route vinden we af een toe verwijzingen naar Sint Jacob en de vele pelgrims die ons zijn voorgegaan. Restanten van een refuge, een hospitaliteit, een beeld van Sint-Jacob of van Sint-Rochus als pelgrim naar Compostella of een oud kruisbeeld op een kruispunt, of zelfs een modern pelgrimsbeeld midden op een rotonde.

Hoe dieper we in Frankrijk afdalen, dit wordt gezegd als je van Noord naar Zuid trekt in Frankrijk, hoe meer verwijzingen je terug vind van de Compostella route. Soms een heel informatiebord voor Pelgrims, met verwijzingen naar verblijfplaatsen en plaatselijke Sint-Jacob verering. In de grotere steden met infobalie vraagt men meer details over onze pelgrimstocht en wordt dit in statistieken bijgehouden. Maar als pelgrim voel je je pas echt gesteund als na de eucharistie, de priester de pelgrims uitnodigt om naar voor te komen en hij een zegenwens uitspreekt. Hierbij denk ik aan het prachtige abdijencomplex van Moissac waar zich een kleine communiteit van zusters bevindt en een actieve parochie open staat voor de pelgrims. Toch ook soms een teleurstelling als in een ontwijde Sint-Jacobskerk een expositie loopt die zeker niet religieus te noemen is. Gelukkig zijn er ook plekken die echte bedevaartsplaatsen zijn. Het meest gekende langsheen onze pelgrims weg is de zwarte Madonna van Rocamadour. Ondanks de vele toeristenbezoekers doet men veel moeite om de pelgrims te omgeven met kans tot gebed, verzorgde liturgie, kans voor aanbidding, meditatie of een persoonlijk gesprek

Diaken Jan Abts

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: UNIVERSUM

© Greg Rakozy (Unsplash)

Wie heeft er nooit op een heldere avond/nacht, buiten stil gestaan bij de grootsheid van het Universum? Het is dan net of ik zelf het scheppingsverhaal aan het beleven ben: de maan, de lichten aan het hemelgewelf. Die verwondering en bewondering wekt in mij een gevoel van vreugde, grootsheid en kleinheid tegelijkertijd. 

En ook heel wat vragen? Voor de exacte vragen kan ik terecht bij de geleerden die dit Universum bestuderen met verfijnde instrumenten. Zij berekenen, ontdekken en proberen het Universum te doorgronden.

Voor de vragen als waarom? Wie? Vanwaar? Naar waar? Zijn ook deze geleerden voor een groot deel het antwoord schuldig. Dan blijft er verwondering en bewondering en bidden we zoals in Psalm 19: ‘De hemel ontvouwt de glorie van God, het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd, elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd, zonder tong of taal, geen stem laat zich horen; en toch klinkt de boodschap over heel de aarde, reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld.’

In alle eeuwen hebben geloofsgenoten en andere zoekers deze vraag gesteld en er al dan niet een bedenking, meditatie of gebed bij gemaakt. Sint-Franciscus sluit zich aan bij het scheppingsverhaal en schreef een klein millenium geleden een lofzang die ook wij vandaag nog kunnen bidden: ‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer, o zuster water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en rein is… Geprezen zijt Gij, mijn Heer, om onze zuster, moeder aarde, die ons onderhoudt en voedt en verscheidene vruchten voortbrengt samen met kleurrijke bloemen en gras. Prijst en zegent de Heer en dankt Hem en dient Hem in grote nederigheid…’

Heilige Franciscus, help ons bidden loven en danken om de wonderlijke schepping, ook in deze donkere dagen. 
Anne

...

Lees meer

De ketting (1)

(een kerstverhaal door Gui Nijs, erestadsdichter)

De zon staat laag, de schaduwen zijn lang en loom. Weemoed lijkt uit de takken van de zilverlinden te druipen.
Sterven is een essentieel deel van ons mens-zijn, maar afscheid nemen van een moeder is als een tweede keer de navelstreng doorknippen. Nu stappen ze achter de lijkwagen richting begraafplaats. Als diepgelovige vrouw stond ze erop de traditie te bewaren. Kerk, kerkhof, koffietafel. “Het kerkhof is de plaats waar doden en levenden bijeenkomen om op mekaar te wachten. Daar wil ik het wel even aanzien.” repliceerde ze als er over de voordelen van crematie werd gesproken. De hele ceremonie op één plaats zou zo veel gemakkelijker zijn geweest. Maar de laatste wil…
Ze had zo haar willetje. Daar kon schoondochter Ludwine van meespreken. Zij was het die tot voor enkele weken haar elke dag twee keer kwam verzorgen. Niet dat ze ondankbaar was, integendeel. Ze was nog zo blij dat ze haar laatste maanden thuis kon doorbrengen. De vooravond van haar opname in de kliniek was moeder stiller dan anders. Er hing een sfeer van afscheid tussen de geboende meubels. Toen de verzorging afgelopen was, hield ze Ludwine nog even staande. Op een samenzweerderige toon fluisterde ze: “Ga naar boven, in mijn nachtkastje zit een schoendoos. Breng die mee.” Met de doos in haar handen schoten haar ogen vol tranen. Plechtig haalde ze het wat verschoten rode etui uit de doos. “Doe het open” beval ze kort “Dit is een ketting die bij ons al vier generaties in de familie is. Mijn grootvader, de overgrootvader van je man, kocht het juweel toen hij heelhuids uit de eerste wereldoorlog kwam. Het was een geschenk voor zijn vrouw, die vier jaar in haar eentje voor de kinderen en de boerderij had gezorgd. Sindsdien is het familietraditie dat het halssnoer telkens van de moeder naar de oudste dochter overgaat. En nu is ze voor jou.”   

Beduusd keek de jonge vrouw naar de gouden ketting met het kleine vrouwenzakhorlogetje. Wat heeft oud goud toch een zalig warme patine ! Misschien had het halssnoer niet zo een grote waarde maar als familiestuk met een rijke traditie kon het wel tellen. Als uit een vreemde droom ontwaakt, bekeek Ludwine de zieke vrouw en stamelde: “Dit kan ik niet aannemen.” “En waarom niet?” antwoordde de zieke heel alert. “Ik ben niet je oudste dochter, alleen maar je schoondochter en ik wil die aloude traditie niet doorbreken.”
“Luister eens, mijn beste kind.” kaatste ze gevat terug, “ Je bent mij maanden aan een stuk elke dag, soms meermaals, komen verzorgen. Je deed het met genegenheid en met de glimlach, ook als ik soms moeilijk deed. Altijd tijd voor een praatje. Christine, mijn oudste dochter, heb ik amper gezien. Even binnen en weer buiten. Als die ketting iemand toekomt, ben jij het wel.” “Ach, zo mag je het niet zien. Christine heeft een drukke baan, twee grotere jongens en terug zwanger. Ze bracht toch af en toe een cadeautje mee. Ik ben je erg dankbaar, maar ik zit er wat verveeld mee. Ze gaat zich zeker gepasseerd voelen.”
“Ze moet dan maar leren dat je het eerste geboorterecht moet verdienen.” antwoordde ze korzelig en draaide zich op haar andere zij, teken dat het gesprek was afgelopen.  

Dat was bijna een maand geleden en nu staan ze samen rond haar graf. “Rouwen is een manier om onze liefde een andere vorm te geven. Liefde stopt niet, waarom zou verdriet moeten stoppen?” zei de priester aan het einde van de dienst tegen de rouwende familie. Het heeft op Christine weinig indruk gemaakt. Als de kist langzaam wordt neergelaten, sist ze voor zich uit: “Ludwine dievin!” Dat rijmt en bekt ogenschijnlijk beter dan ‘dievegge’. Het levert haar een kneep in de arm op van haar man. Haar schoonzus acht ze geen blik waardig.
Leo is in alle staten, maar besluit geen scene te maken. Hij heeft op enkele weken tijd zijn echtgenote zien veranderen in een kribbige, ontevreden vrouw. Dat zij niet langer het doorgeefluik van de familietraditie zou zijn, zit haar onmetelijk hoog. Waar is dat meisje gebleven met ogen van het zeldzaamste blauw en één en al pretlichtjes? De liefde blijft, sommige dingen gaan nooit over.
Maar hij maakt zich ongerust.
De volgende ochtend ontspint zich een geanimeerd gesprek, waarin hij voorstelt haar een nog mooiere en meer eigentijdse ketting te kopen. Maar zij blijft koppig herhalen: “Die ketting komt mij toe en zij heeft er geen recht op.”

Dagen schrompelen in elkaar, maar levens blijven onverstoorbaar doorgaan. Er is niets dat verdwijnt als de herinnering blijft. Rouw kan je verzachten maar niet wegdrukken. Elke week gaat pa naar het kerkhof. “Ik ga eens klappen met ons ma. Ze antwoordt niet, maar ik weet dat ze luistert. Daarom ben ik blij dat ik nog een plekje heb waar ik naartoe kan.”
De kracht van hun gedeelde geschiedenis laat broer en schoonbroer vergeefse pogingen ondernemen om het geschil bij te leggen. Geen van beide vrouwen heeft aanleg voor gemeenheid en toch lukt het niet. Niets dat Ludwine zo uit haar evenwicht brengt als de beschuldiging dat ze een profiteur is. Opvliegers van emotionele hormonen, nu ze in verwachting is, porren Christine niet meer aan tot vergevingsgezindheid. Het blijft koude oorlog tussen die twee. Wie heeft gelijk? 
Niet alle zonden wegen even zwaar. Anders had Dante de moeite niet gedaan om de negen cirkels van zijn hel te verzinnen. De hoogste berg bedwing je niet zonder de eerste stap te zetten.

Wordt vervolgd.

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Engelen Dylano
Stroobants Mila
Uyttebroeck Mill

...

Lees meer

KERSTMIS OPLINTER

Op vraag van de Zoneraad van Tienen zullen wij in onze kerk Eucharistie vieren Kerstavond om 20 u en Kerstdag om 10 u. Het koor herhaalt ’s zondags na de Hoogmis.
Blijft natuurlijk: zullen de Kerstvieringen kunnen plaats hebben en hoe.

...

Lees meer

IDEE’80 OPLINTER

Wij weten dat Covid rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden (1 Petrus 5,8) en zal komen als een dief in de nacht (2 Petrus 3,10). Daarom willen wij niet het risico lopen dat één of meerdere spelers zouden uitvallen, en hebben wij met spijt in het hart besloten om deze winter weer geen toneelopvoering te brengen. We hopen ergens in de toekomst toch terug voor u op de planken te kunnen staan. 
 

...

Lees meer

K. FANFARE ST.-ISIDORUS HAKENDOVER-WULMERSUM

Het eindejaarsconcert op 18 december zal niet doorgaan.

...

Lees meer

ABDISSEN (37) OPLINTER

Caecilia Immens

Om uit de moeilijkheden bij de opvolging te komen stelde men Cecilia Immens voor, die door de biechtvader als tweede in bekwaamheid (na Maria de Libert) was aangeduid.
Zij was geboortig van Tienen, 39 jaar oud toen zij werd benoemd op 22 augustus 1686 door Ahurto, gouverneur der Nederlanden en aangesteld op 15 september 1686 door de Abt van Sint-Bernardus, omdat er in Villers nog geen abt was benoemd.
Zij aanvaardde haar taak met terughoudendheid. Onder haar bestuur ging toch alles goed. Dit was vooral te danken aan Maria de Libert, zeer deugdzaam en zeer verstandig. Door woord en voorbeeld spoorde zij de zusters aan de beslissing ten voordele van Cecilia Immens te aanvaarden.
Zij bestuurde op een prijzenswaardige wijze gedurende 6 jaren en stierf op 11 december 1692.

Noot
Cecilia Immens is wellicht verwant met haar naam- en stadsgenoten de notarissen Immens Joannes, vermeld in het Rijksarchief tussen 1623 en 1648, en Immens Jacobus, vermeld tussen 1653 en 1663.  
 

...

Lees meer

Bergrakkers sluiten Christus Koningviering af met een eucharistie.

Op 20 november vierden onze Bergrakkers Christus Koning. Dit is het einde van het kerkelijk jaar. Voor vele jeugdbewegingen is dit een jaarlijks feest. Onze Bergrakkers sloten dit feest af met een plechtige eucharistie. Vele oud-bergrakkers en ouders van onze leden hielden er aan deze viering bij te wonen.

Michel Vanwinckel.

...

Lees meer

Vredesviering in Sint-Germanuskerk

Bestuurlijke overheden ©Michel Vanwinckel
Vlaggen ©Michel Vanwinckel

Op zondag 14 november, de zondag tussen 11 november en 15 november had er in onze Sint-Germanuskerk een vredesviering plaats. Deze druk bijgewoonde viering had plaats in aanwezigheid van het stadsbestuur, leden van de kerkfabriek en vertegenwoordigers van vele Vaderlandslievende verenigingen. Er werd gebeden voor de o zo nodige vrede in heel de wereld en voor ons koningspaar. De viering werd besloten met het Te Deum en het Belgisch Volkslied.
Michel Vanwinckel

...

Lees meer

PAROCHIEFUSIES OPLINTER

De nieuwe parochie Tienen-Noord zal Sint-Augustinus heten, zoals men weet. 
De christelijke leer is gegrond op het Evangelie, en wordt toegelicht door gelovige geleerden.
Augustinus (rond 400)  bisschop van Hippo, volgde het stelsel van de Griekse wijsgeer Plato, zoals dat overgedragen was door Plotinus. Plato was een leerling van Socrates.
De dominicaan Thomas van Aquino (rond 1250) nam de wijsbegeerte van Aristoteles als denkschema voor zijn opvattingen. Aristoteles was een leerling van Plato. Thomas bundelde de hoofdpunten van de Godgeleerdheid in zijn ‘Summa Theologica’. 
Désiré Mercier (rond 1900), de latere kardinaal, richtte naar de wens van de Paus, aan de Katholieke Universiteit van Leuven het ‘Institut Supérieur de Philosophie’ op. Mercier sloot aan bij de school van Thomas, wat dan ‘Neo-Thomisme’ werd genoemd. Onder invloed van o.m. het existentialisme ontwikkelde deze stroming nu naar het personalisme.

Titelblad van een deel van de Summa Theologica van Thomas van Aquino, tekst verzorgd door de theologen van de universiteiten van Leuven, Dowaai (Noord-Frankrijk) en Leiden, Uitgave Leiden 1685.

...

Lees meer

Een levende kerk… (Aflevering 5)

©Jan Abts

Trekkend van dorp tot dorp zien we kerken in verschillende bouwstijlen. De vele romaanse kerken; soms prachtig bewaard, soms resten er slecht enkele muren.
Vervallen of goed gerestaureerd ze getuigen van een rijk verleden. De geschiedenis vertelt hoe er een bloeiende periode moet zijn geweest en door oorlog of ziekten deze glorietijd soms abrupt een einde kende. Restanten van een oud kasteel of kerk hebben hun plaats nog in soms verlaten dorpjes. Toch zijn er ook kerken die door de plaatselijke gemeenschap met enige fierheid verzorgd worden. In L’Epigne treffen we in de prachtige kerk een volledige poetsploeg die de hoogdag van Maria Hemelvaart volop aan het voorbereiden is. Bij het verlaten van de kerk krijgen we nog een lokale specialiteit mee voor onderweg, ze hadden er meer dan genoeg voorzien voor de poetsploeg. Zulk een gastvrijheid stemt tot vreugde, dan besef je dat zulke gemeenschappen een overlevingskans hebben in onze zo geseculariseerde wereld.

In een ander dorp staat de kerkdeur open met de mededeling: “deze deur open laten staan, hier wonen zwaluwen.”. Op een andere plaats in een klein dorpje, treffen we een dame die aan de ingang van de kerk aan het borstelen is. Duiven zijn een echte plaag, weet ze ons te vertellen, het moet toch proper zijn voor de zondagsviering. Als we vragen naar het leven in de parochie is ze toch wat bedroefd. De problematiek lijkt me een beetje overeen te komen met die in België; kleiner wordende gemeenschappen, gelukkig wat priesters-missionarissen die het klein aantal eigen priesters komt ondersteunen. Maar ook hier de zelfde taalproblematiek. We wensen haar goede moed en wensen haar proficiat met de kraaknette kerk en beloven ons gebed voor de gemeenschap.

Hiermee raak ik een ander aspect aan van onze pelgrimstocht. Even proeven van het leven in de vele (christelijke) parochiegemeenschappen doet toch wel deugd. Zoals: de viering in een grootse kathedraal van de zondagsliturgie met toediening van een doopsel voorgegaan door een Afrikaanse priester. Of het deel krijgen aan de prachtige liturgie, op een gewone weekdag, van een gemeenschap in de prachtige basiliek van Vezelay.
Op de hoogdag van Onze Lieve Vrouw hemelvaart gaan we vroeg naar de basiliek van St.Leonard de Noblas omdat ze ons gewaarschuwd hebben dat deze helemaal vol zou lopen. En inderdaad: de mooie concelebratie, de plaats en de gemeenschap bleken een gezonde mix te zijn van vele jonge gezinnen en ouderen. Ook aan de keuze van liederen merk je dat er een jongere insteek is. Liederen die ik ook herken door mijn ontmoetingen met de Europascouts uit Frankrijk.

Als pelgrim weet je dat je niet steeds met dezelfde hartelijkheid welkom bent. Zo wordt ons bij het betreden van een kerk duidelijk gemaakt dat ze over enkele minuten gaat sluiten. Op een andere plaats sluit een dame de kerk af maar bij onze aankomst opent ze deze weer en geeft ons wat uitleg over de kerk. Een toch wel wat bijzondere kerk. Het oude romaanse schip is bewaard en er voor staat een nieuwere kerk in vroeg gotiek. Bij het verlaten van de kerk gaat ze nog vlug de stempel halen zodat ons pelgrimsboekje wordt aangevuld en vertelt ons dat dit jaar er slechts een kleine delegatie van de parochie naar Lourdes reist en vraagt ons gebed.

Prachtige kathedralen passeren we, soms dienstdoende als museum. Verlaten abdijen herbestemd voor profanere doelen, maar soms ligt de pracht in de eenvoud, onder een eenvoudig dak. Zo herkennen we een kleine kerktoren te midden van enkele huizen. Op zoek naar de ingang dalen we af tot ongeveer twee verdiepingen onder de grond. Dan komen we in een authentiek Romaans uitziende ruimte van wel 20 meter hoog. Wat buiten leek op het dak van een kleine schuur niet hoger dan de omringende huizen was binnen een stille intieme gebedsruimte.
Diaken Jan Abts

...

Lees meer

H. BARBARA – KUMTICH

De Sint-Barbarakapel uit 1836-37

Zaterdag 4 december is de kapel van de Heilige Barbara de ganse dag open
 

...

Lees meer

PSALMEN (27 ) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

an van Eyck: De aanbidding van het Lam Gods

Knocking on heaven’s door   

De zanger ziet zijn taak als sheriff niet meer zitten.
Hij hoopt zijn leven een andere richting te geven
en in de hemel het geluk te vinden

Mama, neem deze badge van me weg 
ik wil ze niet meer gebruiken
Het wordt donker, te donker om te zien
Ik voel me alsof ik aan het kloppen ben 
op de deur van de hemel.

Mama, steek deze wapens weg in de grond
Ik zal er niet meer mee schieten
Die lange zwarte wolk komt naar beneden
Ik voel me alsof ik aan het kloppen ben
op de deur van de hemel

Beluister
Bob Dylan: Knocking on heaven’s door

Psalm 24 (23)
De psalmist beschrijft wie de Tempel mag binnen gaan

Wie zal beklimmen de berg van de Heer, 
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart, 
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, 
zijn evenmens niet bedriegt.
Hij zal door de Heer gezegend worden. 

Poorten, heft uw kroonlijsten op, 
gaat open, aloude deuren: 
de Koning der glorie moet binnengaan.
Wie is deze Koning der Glorie? 
De Heer van de hemelse machten, 
Hij is de Koning der Glorie.

Beluister
Psalm 24 vindt u bij Nederland zingt als Geneefse psalm of als meerstemmige zang, als Psalm van nu; in het Engels door een kathedraalkoor of als song. De eerste twee verzen hebben wij niet overgenomen. 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: TABERNAKEL

In Exodus, Leviticus en Numeri (Oud Testament) lezen we over de tent van de ontmoeting die de Israëlieten maakten om de ‘tegenwoordigheid’ van God met zich mee te dragen door de woestijn. Van dit Hebreeuwse woord komt ons Nederlandse ‘tabernakel’. Vaak herken je in de vorm een tent of huisje. Het staat op een centrale plaats in de kerk met er rond soms kunstwerken die de gebeurtenissen uit de bijbelse verhalen en kerkgeschiedenis uitbeelden. Vaak staan er ook bloemen bij. 

In het tabernakel wordt de overschot van de geconsacreerde hosties bewaard. Als een zieke erom vraagt kan de priester, diaken of buitengewone bedienaar van de eucharistie, hier terecht om de zieke de communie te gaan brengen. 

Als in het tabernakel de geconsacreerde hostie aanwezig is, brandt er ook een rode lamp: de godslamp. Mijn moeke leerde me ze te zoeken bij het binnenkomen van de kerk en dan een kniebuiging te maken voor het tabernakel, als groet aan Jezus. Op onze beurt hebben wij dit aan onze kinderen geleerd. Kinderen worden ook steevast aangetrokken door de godslamp, een gelegenheid om ook hen in te wijden in de betekenis van tabernakel en godslamp. Het kan een stapje op de geloofsweg zijn.  

Een heel bijzondere vorm van tabernakel zijn de sacramentstorens die her en der in de kerken van onze streken staan (bv. in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw).

Staat een kerk open, aarzel niet op zoek te gaan naar het tabernakel, Hem te groeten en even stil te staan.
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Philomena Segers, 92 j. Zij was de huishoudster van pastoor Jozef Paret.

...

Lees meer

LECTOREN

© Karen Devroe

De parochie Goddelijke Zaligmaker zoekt nog lectoren. Wij verwelkomen Lutgarde Van Capellen uit Goetsenhoven-Meer.
 

...

Lees meer

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Ziekte, ouderdom en eenzaamheid, dat zijn geen prettige dingen. Maar uw maatje van Samana kan ze met een cadeautje en een verzetje hopelijk wat draaglijker maken. 
 

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Corona komt weeral roet in het eten gooien… Reeds de 2 de maal moeten we annuleren, maar er is slechts één juiste beslissing: alles afblazen tot Nieuwjaar.
Daardoor kon de mini-ziekendag niet plaatshebben. Er zal ook geen kaartspel, film of bestuursvergadering zijn in december. De kerststronkenbedeling kan wel doorgaan: het is maar afgeven aan de deur.
 

...

Lees meer

HERDENKING WAPENSTILSTAND HAKENDOVER

Met velen herdachten we de miljoenen slachtoffers van beide wereldoorlogen maar ook de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld in deze wereld. Het was een verzorgde viering opgeluisterd door onze fanfare St.-Isidorus.. Bij de huldiging aan het monument klonken ingetogen woorden van vrede en luisterden we naar een eerbetoon aan oud-strijder Frans Pierlet die op 4 november 100 jaar werd. Ontroerend mooi klonken het fragment uit het wereldberoemde dagboek van Anne Frank en de klanken van The Last Post.
Bedankt iedereen die voor en achter de schermen zijn/haar steentje bijdroeg aan deze vredige viering en huldiging. In deze Coronacrisis doet het veel deugd om corona proof samen te zijn met mensen.

...

Lees meer

FERM OPLINTER

De kookles is niet kunnen doorgaan wegens het corona gevaar. Voor de lessen Yoga kunnen we de 1.5 m afstand onderhouden, maar veel zal afhangen van het voortschrijden van de  pandemie.
 

...

Lees meer

Marteldood van de heilige Petrus terug in de kerk

© Michel Vanwinckel

Sedert deze week is het schilderij met de voorstelling van de marteldood van de heilige Petrus terug in de kerk. Het prachtig gerestaureerde doek stelt op traditionele wijze de omgekeerde kruisiging van de apostel Petrus voor. Vanuit historisch oogpunt is dit kunstwerk van groot belang voor de geschiedenis van de Sint-Germanuskerk en bij uitbreiding van de stad. Tijdens de zogeheten ‘Tiense furie’ op 9 juni 1635 werd de stad gruwelijk geplunderd door een coalitie van Franse en van Noord-Nederlandse troepen. Verschillende teksten en pamfletten vertellen uitvoerig over de begane misdaden.

Van dit schilderij weten we dat het in die dagen uit de kerk werd geroofd. Dit werd duidelijk aan de hand van een dankbrief die de stadsmagistraten op 10 april 1715 verstuurden naar een zekere Joannes De Cock. Deze was een geneesheer die woonde in ’s Hertogenbosch. Hij bezorgde het schilderij, dat door zijn voorvaderen uit Tienen was geroofd terug aan de kerk. Hij liet zich bij deze gelegenheid waarschijnlijk portretteren op het tafereel.

Als je het doek bekijkt dan vallen twee figuren op die aan beide zijden van het tafereel zijn bijgeschilderd. Zij vallen op omdat ze, in tegenstelling tot de andere figuren, de toeschouwer recht aankijken. Bovendien zijn ze getooid in de typische kledij van de vroege achttiende eeuw. Met de restauratie van dit schilderij is weer een stukje van het erfgoed in de kerk in zijn vroegere luister hersteld.

Staf Thomas

...

Lees meer

Vredesviering in Sint-Germanuskerk.

Op zondag 14 november, de zondag tussen 11 november en 15 november had er in onze Sint-Germanuskerk een vredesviering plaats. Deze druk bijgewoonde viering had plaats in aanwezigheid van het stadsbestuur, leden van de kerkfabriek en vertegenwoordigers van vele Vaderlandslievende verenigingen. Er werd gebeden voor de o zo nodige vrede in heel de wereld en voor ons koningspaar. De viering werd besloten met het Te Deum en het Belgisch Volkslied.

Michel Vanwinckel.

...

Lees meer

Afbraakwerken

Het is bijna onmogelijk om via het plein naar de binnenstad te wandelen. Op de hoek van de zo drukke winkel-wandelstraat wordt een oud gebouw afgebroken. Passanten moeten onder een pad van stellingen zich een weg banen door het stof. Een constante nevel van water moet de grote stofwolken aan banden leggen. Ondertussen doet een reusachtige pneumatische kniptang zijn werk en herleidt het beton en metaal tot kleinere brokken. Alle naburige winkels zijn bedekt met een rode laag slijk. Mensen blijven staan en leggen het beeld vast op hun mobiele telefoon om het later aan anderen te tonen. 

Wat overblijft is een groot en leeg gat dat weldra opnieuw gevuld zal worden met beton. Hier zal een luxueus appartementsgebouw verrijzen, ingedeeld in kleine woonruimtes, verkocht aan veel te hoge prijzen. In deze stad geen betonstop. Op deze plek geen waardering voor het zonlicht dat eindelijk van achter de hoek kan doorbreken. Integendeel, er zal nog een grotere schaduw vallen over het plein. Ik neem een omweg om mijn doel te bereiken. 

In dit groot gebouw in ontwikkeling, met aan de buitenkant statige gevels, zal er veel en allerhande bedrijvigheid zijn. Het is een beetje vergelijkbaar met onszelf. We maken van onszelf een beeld waarmee we ons aan anderen willen tonen. Een beeld dat schijnbaar overeenkomt met wie we in werkelijkheid zijn. Het is aangepast aan datgene dat goed in de markt ligt en goed verkoopbaar is. Regelmatig corrigeren we dat beeld naarmate onze omgeving andere eisen stelt terwijl ons binnenste nooit de ware ik durft prijs te stellen. Vaak zijn we bang om aan anderen te tonen wie we zijn. 

Zou het dan niet wenselijk zijn om onszelf ook eens bloot te stellen aan afbraakwerken. We weten toch dat niets gemaakt is om eeuwig te blijven bestaan behalve de liefde. Zou het niet goed zijn om even halt te houden en ons te bevragen over de manier waarop we leven. Gebruiken we de juiste materialen om van onszelf te maken wie we echt willen zijn? Zijn dit de substanties die we zochten om van onszelf een beter mens te maken? 

Bouwen aan een nieuwe wereld. Daar gaan meestal afbraakwerken aan vooraf. Een samenleving van allemaal individuele “ikjes” is onhoudbaar. Het vraagt tijd en geduld. Het vraagt moed om los te laten en te vernieuwen. En als we allemaal de roep van het egoïsme de mond snoeren dan blijven er alleen nog de klanken over van de stilte.  In die stilte is er plaats voor onze ware zelf en de onovertrefbare stem van God. 

Wanneer het stof van de afbraakwerken is gaan liggen en we terug in het reine staan dan kunnen we allemaal samen kijken naar het licht boven die open plek. Wij mensen zijn een schakel in een keten, een deel van een groot en mysterieus geheel. Het wordt tijd dat we beseffen dat alles niet om ons “ikje” draait maar dat ons “ikje” naadloos draait in dat grote en wondermooie geheel dat Schepping heet.

Hilde Rummens

...

Lees meer

Pelgrim of natuur- en sportliefhebber (Aflevering 4)

De kerk van Mas-d’Auvignon ©Jan Abts

Het lijkt te gek om bergop-bergaf te voet of met de fiets de natuurelementen te trotseren. Het moet toch gemakkelijker kunnen! En toch! De twee dames uit het verre Limburg die de uitdaging aangaan en hun grenzen willen verleggen. Of de Duitser die familie gaat bezoeken in Cahors. Of die twee oudere mannen op zoek naar wat eten en water en die moeten vaststellen dat er geen winkeltje is in dat verlaten dorpje. Of die dame met een dikke laag zonnecrème die heuvels en dalen trotserend op zoek is, naar wat? Een confrontatie met Gods schepping? Een confrontatie met zichzelf?

Inderdaad komt men zichzelf wel eens tegen, je krachten schieten te kort en je moet rustpauzes inlassen. Het steeds verder hollen moet soms een halt worden toegeroepen. Ook al dien je eens te moeten afstappen, dat verandert niets aan het uitzicht op de top. Integendeel, het verlangen groeit en de weg bereidt je voor om met een meer open blik de weidsheid in je te kunnen opnemen. Als Pelgrim wil je ook open staan voor de schepper van al die mooie dingen, om die toe te laten in je hart, om je te laten raken in verwondering, hoe mooi en goed de schepper dit alles heeft gemaakt. En voor wie of voor wat? Het gratis geschenk van Gods liefde voor ons mensen. Hoe springen we hiermee om? Consumeren we enkel of kunnen we van de schoonheid en de vruchten delen met anderen. En denken we wel eens aan hen die na ons komen. Onze kinderen, kleinkinderen, gaan zij ook nog kunnen in verwondering staan bij al dat moois van de schepping?

Naast natuur heb je natuurlijk ook een blaadje cultuur. Het rijke verleden met diepe wortels in de christelijke cultuur blijft zichtbaar ondanks veranderingen, politieke en ideologische omwentelingen. Het gezegde “leven als God in Frankrijk” krijgt zeker gestalte in de vele prachtige kerken. Soms groot en bombastisch en alles overheersend, soms onmerkbaar klein maar prachtig in zijn eenvoud. Vele kerken zijn gesloten en dat was echt een tegenvaller. Hoe kan God mensen raken als de mens geen kans krijgt in de stilte van deze gebedsplaatsen Hem te ontmoeten. Ok, ze zijn soms wat vervallen, maar daarom spreekt God niet minder de zoekende mens aan.

Inderdaad, vele kerken zijn gesloten omdat niemand de zorg op zich neemt. Maar ook horen we de vele verhalen van dingen die worden gestolen. Zelfs stoelen, een tafeltje, een lampje voor de bezoekers dat automatisch aansprong. Zelfs verloren voorwerpen verdwijnen op bizarre wijze.
Ergens in een klein dorpje, Saint Jal, zien we dat er nog iemand aanwezig is in de “Mairie” het gemeentehuis, na sluitingstijd. We kloppen toch aan en vragen om een stempel in ons pelgrimsboekje. De dame vertelt ons dat het de eerste keer is dat ze dit kan doen en bekijkt aandachtig ons boekje. Er ontstaat een gesprek. Er stond ook nog een man aan de balie. Bij de vraag naar de gesloten kerk mengt hij zich in het gesprek en zegt dat hij een sleutel heeft en graag voor ons even de kerk opent. En inderdaad tussen de vele spullen die in de camionette op het dashboard van deze werkman liggen, graait hij, na wat zoeken, een grote sleutel op en opent voor ons de kerk.
Vooraan merken we een bijzonder modern glasraam. Onze portier echter kan geen echte verklaring geven van de mozaïek in glas. Het is deze man die grappend vertelt dat in deze streek 80% van de wegen bergop zijn en slechts 20% bergaf. Dank je wel, dachten we en daarna moeten we vaststellen dat het inderdaad zo is!

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: SABBAT – ZONDAG

In onze multireligieuze samenleving horen we wel eens zeggen: vrijdag is voor de moslims, zaterdag voor de joden en zondag voor de christenen: mooi verdeeld?

Voor christenen is de sabbat niet onbekend: als jood is Jezus ingewijd in de betekenis en gebruiken van de sabbat zoals sommige gemeenschappen van joden die nog toepassen. En toch kennen wij christenen de zondag als heilige dag. Eigenlijk begint die zondag zelfs al op zaterdag, de vooravond. In kloosters en abdijen worden dan de ‘eerste vespers’ gebeden, in OLV Ten Poel is er al een zondagsmis op zaterdagavond. 

Joden vieren op de sabbat de voltooiing van de schepping, zoals beschreven staat in het eerste scheppingsverhaal: de zevende dag rustte God. Dit hoort bij het eerste verbond en heel het oude testament door zal die sabbat een belangrijke rol spelen in de beleving van het volk Israël.

Voor christenen zou dit ook zo kunnen zijn als daar niet was: Christus zelf!. Het bijbelverhaal vertelt dat na de sabbat vroeg in de morgen de vrouwen naar het graf trekken… een wondere gebeurtenis die verrijzenis van Jezus. Is ze niet het sluitstuk van zijn zending onder de mensen? De heelheid die Jezus Christus bracht in onze relatie tot de Schepper, tot de Vader, is voor christenen de voltooiing van het geschapen zijn, van het geroepen zijn tot een leven met God, in Christus, geholpen door de Heilige Geest. 

De eerste dag, 
De achtste dag,
Een dag om dank te zeggen, eucharistie te vieren!

Anne

...

Lees meer

BROODWIJDING SINT MARGRIETE HOUTEM

Door een vergetelheid heeft de broodwijding niet plaats gehad op zaterdag 13 november. Daarom wordt ze verplaatst naar zaterdag 27 november in de viering van 18 u.
 

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN BOST

Op 1 november konden de mensen het kruisje afhalen van de overledenen van het afgelopen jaar.

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

Op 3 november 2021 kwam een groep van Samana samen om zich uit te leven  ter voorbereiding van Kerstmis.
Van kurken stoppen werd een mooie kerstboom geknutseld, Iedereen versierde hem naar eigen smaak, met kleur en kleine stickertjes.  Zelfs kleine lichtjes om een flikkerend effect te geven hoorden erbij.
Van een gewone fles werd een echt verlicht kunstwerk gemaakt,  om de donkere avonden te verlichten  
De liefhebbers van spelletjes genoten van het samenzijn.
Aan het oudste lid van de vereniging Frans Pierlet , werd gedacht. Hij werd op 4 november 100 jaar, iedereen tekende de mooie kaart om hem te feliciteren die samen met een geschenk werd overhandigd op zijn verjaardag. PROFICIAT FRANS
 

...

Lees meer

WERELDMISSIEHULP

Op zaterdag 9 oktober zamelden de parochies Bost en Hakendover 700 kg kleding in.

...

Lees meer

BASISSCHOOL “ STAP VOOR STAP”

Vrijdag 22 oktober vierden de leerlingen van de basisschool eucharistie. 
Het thema van het jaar is “ Wat tover jij uit je hoed”.
 

...

Lees meer

WERK AAN DE KERK OPLINTER

In de loop van het jaar werden de luiken of deurtjes van de ruimte boven zoldering en gewelf vervangen of vernieuwd en dan gevernist. Nu kwamen de laatste vier aan de beurt, boven het noord- en het zuidportaal. We konden hiervoor een beroep doen op de vaklui van Blankedale. 
 

...

Lees meer

KAPELLEN OPLINTER

kapel st Hubertus voor 1960

In onze haast hadden wij u een afbeelding van de Sint-Genovevakapel gebracht i.p.v. de Sint-Hubertuskapel. Hierbij de juiste.
 

...

Lees meer

ABDISSEN (36) OPLINTER

Madame Caecilia Immens, abt Vaulx des Vierges dict Lintre.

Taalstrijd in het klooster
Bij de stemming voor een opvolgster van Fernanda de Sprimont kozen de meeste zusters voor Maria de Libert, die zeer bekwaam was en door de biechtvader als eerste kandidaat was voorgesteld. Zij was echter van Luik, de kleinnicht van Catharina de Valckener en de nicht van Fernanda de Sprimont. Daarom waren de zusters uit Brabant tegen deze benoeming. Zij kregen de steun van de wethouders (het gemeentebestuur) van Oplinter, die naar de Raad van State schreven. Van de 24 zusters kwamen er 16 uit het Luikse, en van deze waren er 8 met mekaar verwant. De Luikse zusters, zo merkten zij op, namen de beste plaatsen in (en sloten de Brabantse uit) en bevoordeligden hun eigen familie, wat aanleiding gaf tot twist en het kloosterleven verstoorde.

De wethouders vroegen Humbelina Keyen uit Neerlinter te benoemen, die na Maria de Libert het grootste aantal stemmen had verkregen.

...

Lees meer

KABBEEKLEZINGEN 2021 - GELOOFSOPVOEDING VAN KINDEREN

Donderdag 2 december
om 19.30 UUR

SINT-GERMANUSKERK
Veemarkt, Tienen

Deze avond is gericht naar allen die begaan zijn met de geloofsopvoeding van kinderen en vooral naar de ouders van de vormelingen en eerste communicanten.
Hoe gelovig bezig zijn met kinderen is dan ook een mooie inzet van de Advent.

Organisatie en verantwoordelijke uitgever
- Pastorale Zone Tienen, Veemarkt 36 , Tienen
- CCV Vlaams-Brabant en Mechele

Info en vragen
- dekenij.tienen@skynet.be

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN ST-LAURENTIUS GOETSENHOVEN

Heel veel volk op het kerkhof met dikwijls ook nog een  (kort) bezoekje aan de kerk. En om 16 u., in een mooi bebloemde kerk ,met kaarsen en aangepaste muziek, een herdenking van de overledenen uit ons dorp. De vele aanwezigen tonen aan dat stilstaan bij verlies van groot belang is in een kleine (geloofs)-gemeenschap. We hopen dit in de toekomst nog te doen.


PASTORAAL NIEUWS
-Zaterdag 20 november viert onze scoutsgroep ‘BERGRAKKERS’tradioneel hun Christus Koning feest.
Zij sluiten hun feestdag af met een eucharistieviering om 18.00 u. in de Sint-Germanuskerk.
Vrienden – sympathisanten en oud BERGRAKKERS zijn welkom om samen de dag af te sluiten.
-Dinsdag 23 november om 19.00 u. in PC Kabbeek samenkomst voor verdere planning Ziekenzorg Tienen Centrum.
-Donderdag 25 november repetitie koor om 19.30 u in PC Kabbeek.

...

Lees meer

Sint-Hubertus en Allerzielen.

Naar aloude gewoonte was er op Allerzielen om 14 uur de broodwijding.
Na de wijding konden de gelovigen de relikwie van de H Hubertus vereren en een gewijd broodje mee naar huis nemen.
Om 19 uur was er dan de herdenkingsviering voor de overledenen die sinds Allerheiligen 2020 een kerkelijke uitvaart hebben gehad. Het waren er 33 in totaal.
Na de viering konden de nabestaanden het kruisje van hun dierbare mee naar huis nemen.

Michel Vanwinckel.

...

Lees meer

Missiezondag in de Sint-Germanuskerk

Hoofdcelebrant Mgr. Luc Van Looy

H. Vormsel

Op zondag 24 oktober, missiezondag was voor deze gelegenheid Mgr. L. Van Looy te gast in onze kerk. Hij kwam er spreken over wat het betekent missionaris zijn. 

Tijdens deze viering werd ook het sacrament van het Vormsel toegediend. 
Wegens corona moest dit gebeuren uitgesteld worden.
Pastoor J. Hardiquest diende het sacrament toe.
Proficiat aan deze vormeling.

...

Lees meer

Liefde voor God, liefde voor muziek

Germanuskoor

Deel uitmaken van een hartelijke geloofsgemeenschap, dat wil iedereen. Samen vreugdevol God eren is echter soms een uitdaging voor de Kerk. En toch is het mogelijk om in een wereld als die van vandaag het geloof op een levende manier te brengen en uit te stralen. Die dynamiek vinden we terug in de kracht van de muziek. Fier zijn op je muziekprestaties door ze te tonen om God te eren. Niet alleen vieringen die ondersteund worden door prachtige orgelstukken, blijven nazinderen. Maar ook wanneer het Woord van God zoveel meer betekenis krijgt dankzij het koor dat op een stemmige wijze het thema brengt.

Het Germanuskoor bestaat uit een leuke groep van mannen en vrouwen. We zijn op zoek naar versterking. En wat als je geen kennis hebt van notenleer? Geen probleem, want achter de schermen van het koor wachten je repetities waar je heel veel van opsteekt en waar naast zingen ook ontzettend genoten wordt. Een lied aanleren gebeurt op een aangename wijze. Elkaar steunen, samenwerken, harmonie in zang en gemoed, dat is ons doel. En wat kan een lied stemmig gaan klinken wanneer je de inhoud ervan eerst leert begrijpen.

Tweemaal per maand komen we samen voor het aanleren en herhalen van liederen. We repeteren op een donderdagavond van 19.30 u tot ongeveer 21.00 u in de kapel van P.C. Kabbeek.
Op zondag zingen we in vanaf 9.50 u. Dan frissen we de liederen nog even op.
Ben je geïnteresseerd, kom dan na de mis even tot bij ons.
Het draait om muziek, maar het draait vooral om God.

...

Lees meer

H. HUBERTUS OPLINTER

Sint-Hubertus kapel voor 1960

Zondag 7 november kunnen we terug de H. Mis opdragen aan de kapel van Sint Hubertus, bovenaan in de Sint-Hubertusstraat, om 10 u. Daarna worden de dieren gezegend. De familie Herinckx zorgt voor de muzikale inkleding.
 

...

Lees meer

GELUIDEN EN MEMORIALEN… ONDERWEG (AFLEVERING 3)

Schilderij in de kerk van Lafrançaise © Abts

Trekkend door het mooie landschap kom je allerlei dingen tegen. We verlaten een dorp en horen een sirene,  het doet ons denken aan luchtalarm om de mensen te waarschuwen dat ze naar de schuilkelders moesten. Zou er ergens gevaar dreigen? Het alarm stopt en even later herhaalt het zich tot 4 maal toe. Daarna gaat er een daverend gedonder door de lucht als bij een zwaar onweer. De grond lijkt te daveren. Geen aardbeving maar een ontploffing in een steengroeve is de oorzaak. Vandaar de waarschuwende sirene. 

Iets wat ons ook wel intrigeert zijn de vele memorialen voor overledenen van verschillende oorlogen, niet alleen van de 2 wereldoorlogen. Dat er mensen zijn die andere mensen zo tegen elkaar opzetten, zelfs verplichten om anderen te verminken en te doden. En om wat te bereiken? Het doet me beseffen hoe onzinnig oorlog en geweld is, in zijn grote vormen maar ook in zijn kleine vormen in de kleine kring van ons samen leven. En toch worden we dagelijks geconfronteerd met geweld. De nieuwsberichten laten dagelijks beelden zien van landen in oorlog, van geweld in steden bij protesten om welke reden dan ook. Maar ook in onze eigen steden worden maatschappelijke en sociale helpers dagelijks geconfronteerd met geweld. Medische teams, brandweermensen en politie worden aangevallen terwijl ze anderen trachten te beschermen en helpen. De monumenten en de geschiedenis hebben de mensheid blijkbaar nog niets kunnen leren. Arm volk dat de liefde van God niet weet te ontdekken en te omarmen. In een gesprek met een 80-jarige boer getuigt hij dat enkel geloof in een liefhebbende God kan leiden tot het besef van de onzinnigheid van geweld. De Vrijheid die wij Fransen (en wij westerlingen) zo hoog in het vaandel dragen heeft de solidariteit en de vrijheid van de samenleving erg beschadigd. Vrijheid die leidt tot bandeloosheid schaadt de vrijheid meer dan dat ze deze dient. Wetteloosheid zal onze vrijheid als gemeenschap ten gronde richten en vernietigt uiteindelijk de mens zelf. Herinner je maar de grote oorlog. De dag nadien passeren we weer een monument en denken aan deze wijze woorden.

Het landschap verandert met de kilometers die we afleggen. Van uitgestrekte landerijen, over wijngaarden naar streken met omwalde weilanden en hagen die het gezicht beletten. Vruchtbare streken vol zonnebloemen maar ook rotsachtige hoogten waar enkel wat doornachtige struiken groeien. Dan weer akkers vol heerlijke groenten, aardbeien, asperges maar ook meloenen in volle grond. Dan weer bossen waar vluchtige dieren zich in verschuilen. Op een nacht schrikken we wakker van een akelig geluid, iets tussen brullen en knorren. Pas de volgende dag als we dit geluid opnieuw horen, kan ik het thuisbrengen. Het is de roep van de mannetjes herten en op een nacht hoor ik het kletteren van de geweien tijdens een gevecht tussen twee mannetjes. 
Op een ochtend bij het ontbijt gaan er schoten af, ze lijken steeds dichter bij te komen en niet echt gerust maken we dat we ingepakt zijn en weer op de openbare weg. Even later komen we een waarschuwingsbord tegen “danger de chasse - jachtgevaar” Bij het zien van een wagen van jagers stappen we af en vragen uitleg. De laatste maanden is er zoveel overlast van everzwijnen dat er een klopjacht bezig is. In de natuur is er een zeker evenwicht en dit is verstoord. Er is voedsel in overvloed voor de everzwijnen maar natuurlijke vijanden zijn er niet. Sporadisch wordt wel eens een dier aangereden, maar de schade die ze aanrichten blijft aanzienlijk zowel in de cultuurgewassen als in de natuurparken. Het beschermen van de natuur en het ecologisch denken en handelen heeft vele gezichten. Zorg dragen dat het ecologisch systeem terug in balans komt heeft vele gezichten. Die mooie schepping, waarvan ons de zorg werd toevertrouwd, vraagt openheid, aandacht en alertheid, met respect voor alle spelers.
De jagers verzekeren ons dat waar wij vandaan kwamen er zeker geen geregelde jacht heeft plaats gevonden. Vermoedelijk boeren die op eigen initiatief aan het jagen zijn. We zullen in de toekomst toch wat voorzichtiger zijn bij het kiezen van een kampplaats.

Jan Abts

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: RENTMEESTERSCHAP

In zijn parabels heeft Jezus het wel eens over de rentmeester, diegene die alles op financieel en logistiek vlak in goede en rechtvaardige banen moet leiden. Je kan het grotendeels vergelijken met onze uitdrukking ‘goed huisvader’. Verder heeft hij het ook over de ‘eigenaar of heer’, de ‘vader’ (niet helemaal hetzelfde als rentmeester, maar toch ook personages met een bepaalde verantwoordelijkheid). Vandaag kennen we heel wat beroepen die hier bij aansluiten: boekhouder, huishoudster, manager, teamleider, diensthoofd,… Vergeten we ook niet: ouders, opvoeders, leerkrachten, verzorgenden, vul zelf maar aan. Zijn we niet allemaal rentmeesters over wat/wie ons in dit leven is toevertrouwd?

Paus Franciscus heeft het er herhaaldelijk over: “Het moment is gekomen om onze roeping als kinderen van God, als broeders en zusters en als rentmeesters van de schepping te herontdekken”. We kunnen dit niet zomaar opdelen in ‘beroepen’ maar hebben hier allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we die ontdekken? Daarvoor moeten we eerst en vooral rondom ons kijken en de wereld rondom in ons hart opnemen. Verwondering, bewondering en dankbaarheid voor de schepping kunnen bijdragen tot een besef van geschapenheid. Geschapenheid waarbij de wereld rondom een gave is, een gave van en voor elkaar, maar bovenal een gave van de Schepper. Vanuit die grondhouding kunnen we dan ieder voor zich stilstaan bij de eigen plaats en verantwoordelijkheid.

Dan moeten er keuzes gemaakt worden: afwegingen waarbij we weten dat niet alles mogelijk is, waarbij we ook oog kunnen hebben voor eenvoud en duurzaamheid. 
Enkele zotte mogelijkheden:
- Waarom een (aan de kraag) versleten hemd van papa niet verwerken tot een shirt met een vrolijk gezegde.
- De korte keten: vruchten uit de tuin gebruiken, bewaren b.v. noten, peren, kersen
- Een doos met kladpapier
- Wat printen we af?
- Genieten van de reisverhalen en ervaringen van anderen

En tenslotte, een goed rentmeester, wint!
Anne

...

Lees meer

PSALMEN (26 ) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Dream away
Droom weg naar een land waar je vrijuit kan zingen; 
waar liefde meer is dan wat herinneringen.
Is blijdschap nu weg? Krijgt de droefheid zijn zeg?
De wereld van vroeger leeft voort in mijn hart.
Een visioen van vrede verdrijft alle smart.
Ik zie witte sneeuw die de weiden bedekt.
Ik zie groene velden door boeren bewerkt.
De waarheid regeert; rust die overal heerst.
Droom weg naar een land waar je vrijuit kan zingen;
waar voor ons een bronwel van hoop zal ontspringen.
De lente breekt door, die de roos bloeien doet.
Droom maar; je gaat je nieuw geluk tegemoet.

Beluister  
“Dream away”  van Helmut Lotti

Psalm 23 (22)
God is de Herder die waakt over mij, 
Die mij geleidt naar de groenende weiden.
God is mijn Herder mij altijd nabij, 
om mij naar vredige waat’ren te leiden.

Moet ik langs dreigend en donker ravijn, 
nooit zal ik listige vijanden vrezen.
God zal mijn hoeder, mijn veiligheid zijn. 
God zal een steun en een trooster mij wezen.

Beluister 
Er bestaan talrijke composities van psalm 23, in het Nederlands en andere talen. Bekend is: ‘He shall feed his flock like a shepherd’ uit ‘Der Messias’ van G.F. Haendel, bv. door Barbara Boney.

...

Lees meer

ST. GERMANUS: DOPELINGEN VAN DE MAAND OKTOBER

Arthur en Edward THEUNCKENS
Lucas AELST
Femke DOTREMONT
Lucas MATHUES
Louis SWARTENBROEK

...

Lees meer

ST. GERMANUS: OVERLIJDENS OKTOBER

2 oktober: Gemma GEENS echtgenoot van René GOOSSENS
13 oktober: Christiane LEDUC echtgenoot van Théo GEENS

...

Lees meer

ST. GERMANUS: GEHUWD OP 23 OKTOBER

Mathias ENGELBRECHT en Liesbeth LEMMENS

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Lily-Rose Everaerts
Arthur Massa
Charlotte Massa
Jules Merckx

...

Lees meer

OVERLEDEN VISSENAKEN

Celine Francen, weduwe van Louis Schuermans, geboren te Hoeleden op 19 februari 1927 en overleden thuis te Vissenaken  op 18 oktober 2021.

...

Lees meer

OKRA OPLINTER

In Cinex te Tienen kan u maandagnamiddag tussen 13.30 en 17 u terecht voor het kaartspel en dinsdagnamiddag vanaf 14 u. voor petanque in open lucht, zolang het weer het toelaat.
U kan ook aansluiten bij het programma van Park Passionisten, naast de H. Hart kerk op de Aarschotse steenweg.
 

...

Lees meer

SINT-MAARTEN VISSENAKEN

De Sint-Maartensfeesten te Vissenaken gaan dit jaar door op zaterdag 6 november. Om 18 uur begint een gezinsviering in de Sint-Maartenskerk in de Metselstraat. Na afloop start aan de kerk de ommegang met reus Maarten-te-paard richting binnentuin van de pastorij, aan de andere kant van het dorp. Feeërieke vuurkorven vervangen daar de brandstapel die vroeger in het veld werd aangestoken. Een vuuract brengt om 20 u. spektakel en ‘The Legacy’, een coverband, zorgt voor de nodige ambiance. De Gezinsbond staat klaar met de hap en tap en speciallekes zoals de traditionele smoutebollen en chocoladejenever.

Over Sint Maarten is al heel veel geschreven. Hij was dan ook al een beroemdheid en tevens geliefd tijdens zijn leven. Hij is geboren te Hongarije als zoon van een Romeinse legerofficier. Hij werd begraven op 11 november rond 400 na Chr. te Candes-Saint-Martin. Dit is een dorpje waar heden ten dage slechts een paar honderd zielen leven. De middeleeuwse monumentale kerk is echt wel een denkbare tussenstop op weg naar je volgende zuiderse vakantie. Candes ligt halfweg tussen Tours en Poitiers.

Poitiers kennen we van de christelijke Clovis die er rond 500 na Chr. de Westgoten versloeg. Ruim twee eeuwen later zal Karel Martel daar, te Poitier, de opmars  van de Saracenen stoppen. Sint Maarten leefde voor de inval van de Franken, een Germaans volk. Toch is het de Frank Clovis die Sint Maarten tot patroonheilige van de Franken en dus van Frankrijk uitgeroepen heeft. Dat verklaart dat er een Sint-Maartenskerk is te Vissenaken. Tijdens de volksverhuizingen in het spoor van Clovis vestigden zich ook in Vissenaken Franken. Zij kozen hun vaderlandse schutspatroon als patroonheilige voor hun kerkje. Zo kwam Sint-Maarten in onze ‘kapel’ terecht. Maar niet alleen te Vissenaken gebeurde dit, maar ook te Avendoren. Zo was de oudste parochiekerk van Tienen een romaanse Sint-Martinuskapel. Deze kapel in de Sint-Martinusstraat werd in 1816 afgebroken. Het is wat in de vergetelheid geraakt maar Sint Maarten is of was daarom de patroonheilige van de stad Tienen. Is het geen plausibele verklaring dat het de luidruchtige ganzen van Sint Maarten zijn die aan de oorsprong liggen van de spotnaam ‘Tiense Kweikers’? Mooi dat dan de bijzondere opeenvolgende datumgetallen 10/10 én 11/11 helemaal van Tienen zouden zijn!

Tours is de stad waar Maarten door de bevolking tot bisschop gekozen werd. Ja, in die tijden kozen de mensen hun bisschop! Dat was wel buiten zijn wil want hij was eerder een kluizenaar in de traditie van de Egyptische woestijnvaders. De kluizenarij bloeide op dat ogenblik, ook en vooral in Ierland. Uit gegroepeerde kluizen zijn toen de eerste kloosters ontstaan. Die werden snel centra van de kerkelijke structuur. Maarten stichtte zo het eerste klooster op Franse bodem te Ligugé, iets ten zuiden van Poitiers. Nadat hij bisschop was stichtte hij de bekende abdij van Marmoutier, op de rechteroever van de Loire in Tours. Daar trok hij zich regelmatig terug, zelfs als bisschop, want hij bleef trouw aan het ascetisch kluizenaarsleven. Na de Franse revolutie werd deze  verwoeste abdij gerestaureerd door Zusters tot een school die nog steeds dienst doet. De grotten van de eerste kluizenaars kan je bezoeken. Vergis je niet als je je GPS instelt want er is ook een abdij bij het Elzasser dorpje Marmoutier, de abdij Saint-Etienne.

Om even terug te komen op Ligugé, in de gebouwen van de abdij van Ligugé wordt heden ten dage wetenschappelijk studie verricht naar de meer dan 300 kerkvaders van de vroeg-christelijke kerk. Eén van die zogenoemde kerkvaders is Sint Augustinus van Hippo. Hij behoort tot de groep kerkvaders van na het eerste Concilie van Nicea. Dit concilie ging over de veroordeling van de Arianen, het vastleggen van de datum van Pasen, wat we tot vandaag nog altijd volgen, en de beginselen van het kerkelijk recht.

Sint Augustinus werd recent tot patroon verheven van onze nieuwe parochie Tienen-Noord. Hij is 40 jaar na Sint-Maarten geboren en is dus een tijdgenoot van hem. Hij wordt Augustinus van Hippo genoemd naar de plaats waar hij stierf. Augustinus was een Afrikaan. Hij is geboren en stierf in het grensgebied van het huidige Algerije en Tunesië. Ook hij maakte de invasie van de Vandalen, zoals de Franken een Germaans volk, net niet mee. Hij was als leraar een erudiet persoon en ondernam verschillende reizen. Als jonge filosoof was hij op zoek naar de waarheid. Hij wou het godsbegrip doorgronden en begrijpen waar het kwaad vandaan kwam. Pas als dertiger bekeerde hij zich tot het christendom. Ook hij werd half tegen zijn wil tot priester gewijd en groeide zo door tot hulpbisschop en bisschop van Hippo Regius. Net als Sint Maarten bleef hij altijd een sober kloosterleven lijden. Er zijn bijna 600 preken van hem bewaard gebleven, naar schatting een 10% van het totale aantal preken die hij heeft gehouden. Toch was hij vooral pastoraal bewogen en bekommerd om de mensen van zijn bisdom.
Zowel Maarten als Augustinus zaten in scharnierjaren van het christendom. Het was een tijdsgewricht en beiden hebben een onnoemelijk belangrijke rol  gespeeld die nog steeds nazindert in ons dagelijks leven, gelovig of niet.
Hoe belangrijk de daden van deze mannen waren kan je ondermeer in onze taal terugvinden. De mantel van Maarten waarvan hij de helft aan een arme drommel gaf, was een cape. Het latijnse woord daarvoor is ‘cappa’. De ruimte waarin de cappa van Maarten bewaard werd noemde al gauw ‘cappella’ of ‘kapel’ en de bewaker van de kapel was een ‘cappelanus’, waar kapelaan van afgeleid is. ‘A capella’ stond voor ‘koorzang in de kapel’ en is nu de term voor koormuziek zonder begeleiding.
Een ander latijns woord voor mantel is ‘pallium’. De begrippen ‘mantelzorg’ en ‘palliatieve’ zorg vinden ook bij de mantel van Maarten hun oorsprong.

R.S.

...

Lees meer

Vieringen Allerheiligen en Allerzielen in Sint-Germanus

Allerheiligen
Dit is het hoogfeest in de herfst, nu alles in de natuur sterft en de winterdood ingaat. Wij vieren dat feest met grote vreugde op maandag 1 november om 10.30 u. Vreugde hoort zeker bij dit feest want het gaat om  het Pasen van alle gedoopten die ons zijn voorgegaan. In één feest danken wij om hun leven dat tot voltooiing mocht komen bij onze God. Het is ook het feest van ons allemaal die onderweg zijn. Want vanaf de prille kerk werden alle gedoopten “de heiligen genoemd”veel later kregen zij de naam christenen. De slotzin van Jezus’ zaligsprekingen die wij op dat feest beluisteren eindigt met een belofte van Hem: “ Verheug u en juich, want groot is uw loon in de hemel.”

Allerzielen
Deze gedachtenis  op dinsdag  2 november heeft een andere klank dan de vorige dag. Het is een dodengedenkdag en mensen gaan dan nog met velen naar de laatste rustplaats van hun geliefden.
De eucharistie van Allerzielen heeft plaats om 19.00 u. waarin wij hen gedenken die wij sterk missen, een vader of moeder, vriend of vriendin, een broer of een zus of een kind misschien. Op deze dag zijn wij christenen biddend verbonden met hen allen, hopend op Jezus, de verrijzenis en het eeuwig leven.
Meer speciaal brengen wij de namen in het midden van allen die in het voorbije jaar hier hun gelovige uitvaart hadden. En ook allen die gestorven zijn door de coronabesmetting willen wij gedenken.

Biecht- en boeteviering
Deze heeft plaats op woensdag 27 oktober om 19.00 u.
Het is een goede gewoonte bij elk hoogfeest even in je hart te kijken om aan de Heer vergeving te vragen over onze zonden en tekorten. Mooie mensen die daar tijd voor maken: Het is sacramenteel om vergeving vragen en krijgen. Wetend dat het grootste kenmerk van Jezus is barmhartig zijn en nieuwe kansen geven.

Pastoor Joris Hardiquest

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN OPLINTER

Omdat er geen Mis is op 2 november Allerzielen werden volgende schikkingen genomen:
Maandag 1 november Allerheiligen gedenken we in de Eucharistieviering van 10 u de overleden parochianen van het voorbije jaar. 
Bij het einde van de Mis wordt het brood gezegend t.e.v. de H. Hubertus.
Er zal geen Dodenwake zijn in de namiddag van Allerheiligen.

...

Lees meer

Kleinheid, elkaar ontmoeten… onderweg (aflevering 2)

© Abts

Slapen in een oververhitte tent is niet eenvoudig. Buiten slapen is niet echt een alternatief: muggen, dazen, dauw en soms regen. Dan maar eens opstaan om wat af te koelen. De pracht van de sterrenhemel doet je even stilstaan bij de kleinheid van de mens. Het zien van een vallende ster herinnert me er aan dat elke mens, ieder individu, hoe klein hij ook lijkt, door God wordt bemind.

Ieder mens is de moeite waard om voor te leven en het beste van jezelf te geven. “De weg eindigt niet aan een grens.”: de bereidheid om afstanden te overbruggen is iets waar elke scout aan moet werken om een ander tegemoet te komen. Grenzen zijn niet alleen land- of taalgrenzen. Grenzen  kunnen ontstaan door ouderdom, ziekte, invaliditeit, uiterlijk. De eerste stap zetten is niet altijd gemakkelijk. Een groet of een vraag kan al vlug grenzen openen. Verhalen en vragen komen naar boven. Enkele ontmoetingen wil ik jullie toch wel vertellen.
Het is twaalf uur als we een mooie abdijkerk binnen treden en het Angelus willen bidden. Vooraan staan drie jonge mannen, zij aan zij, en ze beginnen het angelus te zingen. De melodie is ons bekend en we sluiten aan. Bij het buitengaan groeten we elkaar. Het bleken 3 scoutsbroeders te zijn, maar ook jonge priesters die tijdens hun vakantie op doortocht waren op hun motors. Ze waren ons inderdaad voorbij gereden. Jongeren, mannen op hun motors, mannen van deze tijd die gekozen hebben om Christus op een bijzondere wijze te volgen en zijn boodschap op een eigentijdse wijze gestalte te geven in hun leven. We beloven voor elkaar te bidden.

Een andere dag stappen we een kerk buiten en herkennen een koppel dat we eerder al gezien hadden. We groeten elkaar en al snel blijkt dat ze heel wat vragen hebben over de aankleding van de katholieke kerkgebouwen. Zij kwamen uit Friesland en de verering van heiligen kennen ze niet. Wat is de bedoeling van die verering?  God alleen mag toch aanbeden worden? We vertellen hoe heiligen en zeker heiligen uit onze tijd een voorbeeld kunnen zijn in de beleving van ons Christen zijn. En hoe ze  een bewijs zijn van Gods liefde voor alle mensen. Nadien hebben we deze mensen nog 2 maal tegengekomen telkens met een hartelijke groet.
Jan Abts

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: QUIZ

© Rachel (Unsplash) 

We mogen het ook eens luchtig houden. Hierbij enkele quizvragen die bij het thema ‘religie/christendom’ gebruikt kunnen worden.

1. Welk rijtje is correct
A. Zacharias, Marcus, Johannes, Lucas
B. Lucas, Maria, Jozef, Matteüs
C. Marcus, Matteüs, Lucas, Johannes
D. Petrus, Lucas, Marcus, Jozef

2. Paus Franciscus is de
A. 365e paus
B. 266e paus
C. 50e paus
D. 21e paus

3. Sacramenten wijden in in het geloof
A. Doopsel, vormsel, eucharistie
B. Doopsel, huwelijk, priesterschap
C. Verzoening, huwelijk, ziekenzalving
D. Eucharistie, priesterschap, ziekenzalving

4. Onder het kruis stonden
A. Jozef en Maria
B. Jakobus en Johannes
C. Petrus en Maria Magdalena
D. Johannes en Maria

5. Welke heilige leefde in de XXIe eeuw
A. Dominiek Savio
B. Pater Damiaan
C. Carlo Acutis
D. Theresia van Lisieux

Volgende week de oplossingen
Anne

...

Lees meer

VORMSEL GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Op 3 oktober werden 18 kinderen gevormd in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker. 

...

Lees meer

DOPEN GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Op 10 oktober werden in onze parochie gedoopt: 
Charle Elise, dochter van Wouter Charle en Karolien Borghgraef, Axelle Hazaert, dochter van Michiel Hazaert en Sophie Reynaerts en Alexandre Springer zoon van Adrien Springer en Sara Vanderwaeren.

...

Lees meer

SAMANA SINT MARGRIETE HOUTEM

Ter gelegenheid van de ‘Dag van de chronische zieken’ stond de viering in de kerk in het teken van de versoepeling van het coronabeleid: ‘Eindelijk weer samen’.
De leden kregen thuis een pakket met artikelen nuttig voor huishouden, keuken en verzorging, en een zak met vers fruit. Een bewijs dat zij niet vergeten worden. (foto)
 

...

Lees meer

ABDISSEN (35) OPLINTER

Fernanda de Sprimont 

In de wereld Maria, dochter van Lodewijk de Sprimont en van Maria Valckeners (de zuster van de vorige abdis), geboren op het kasteel van Lincé (gehucht van Sprimont).
Zij was 54 jaar oud toen zij op 26 augustus 1680 werd benoemd door de Hertog van Villa Hermosa, gouverneur der Nederlanden, en aangesteld op 11 augustus 1680 door Lambert Straelen, abt van Villers. (de data uit twee verschillende bronnen komen niet overeen)
Zij bestuurde op een prijzenswaardige wijze het geestelijke en het materiële en stierf op 11 juli 1686.
Haar dood in 1686 gaf aanleiding tot ernstige moeilijkheden.

...

Lees meer

Op weg … (aflevering 1)

© Abts

Een verslag neerschrijven over een tocht van 25 dagen, een fietstocht van 1530km langs de wegen van de Camino, de weg naar Compostella, is een hele uitdaging. Je kan de route volgen op de kaart en een routebeschrijving neerschrijven om anderen tips en tricks te geven die dezelfde weg willen gaan. Dat is echter niet de bedoeling van dit verslag.

We schrijven 1 april 2019. Mijn bisschop heeft me gevraagd om dienstbaar te zijn in de pastorale zone Tienen. Echter de lockdown bleek al onmiddellijk een spelbreker te zijn. Bezoek aan zieken en bejaarden bleek bijna onmogelijk, catechesebijeenkomsten werden geannuleerd en scholen sloten hun poorten. Ook de bedevaarten werden één na één geannuleerd. Noodgedwongen kon ik me vooral toeleggen op de opnames van de liturgie en op het gebed voor de gemeenschap. 

Als scout thuis in je luie zetel blijven zitten is echter geen optie. In 2020 konden we niet richting Lourdes trekken samen met de ziekentrein van de diocesane bedevaart, al had ik wel het geluk met enkele jongeren een paar dagen in Lourdes te kunnen zijn. Ook voor 2021 leek het nog niet mogelijk naar Lourdes te gaan om samen met de scouts ten dienste van de zieken te zijn.
Bij je engagement als Roverscout vraagt de leider: “Heb je er over nagedacht dat je, om op Weg te gaan je moet beginnen met jezelf en je huis te verlaten, dat je moet verzaken aan egoïsme, aan je comfort, aan je zekerheden en dat je het moeilijke zal opzoeken en dat je niet terugschrikt voor een streng en hard leven.” Hieraan denkende is het idee geboren om, met de fiets, op tocht te gaan. Zonder te kort te doen om dienstbaar te zijn aan de mensen die me op een of andere manier werden toevertrouwd. De voorbereiding kon starten, het idee kreeg meer en meer vorm en uiteindelijk met de vele vragen en intenties die jullie mij toevertrouwden ging ik samen met mijn zoon Johannes op weg.

Het buitenleven is voor een scout van nature een manier om met God in contact te komen. En daar hoort niet alleen mooie weer bij. De eerste dagen krijgen we ons part aan regen. Alhoewel we dit toch moeten relativeren. De tweede dag merken we links en rechts van ons donkere wolken maar wij zelf rijden in een straaltje zon. Dat verloopt bijna de hele dag zo. Op onze kampplaats in Avioth aangekomen maken we kennis met een koppel dat met een camper op trektocht is. Ze hebben ongeveer dezelfde route afgelegd maar heel de dag regen gehad. Ook die nacht regent het nog heel de nacht, maar gelukkig kunnen we gebruik maken van een schuur voor onze overnachting. De verdere tocht kunnen we meer en meer puffen onder de zon en de liters water om het zweet te compenseren zijn talrijk. Dan maar vragen naar wat water. Zo vragen we aan een dame of ze onze drinkbussen kan vullen. Ze loopt het huis in en we denken dat ze ons niet had begrepen (onze kennis van het frans is eerder beperkt). Even later komt ze terug met 2 karaffen gekoeld water dat ze bereidt had voor haar man en haar zelf. We kunnen hier enkel ons gebed beloven in Lourdes als wederdienst.

Jan Abts

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN ST. GERMANUS

weekend van 30 – 31 – 1 november: collecte voor de verwarming.

AANDACHT !

Maandag 1 november Allerheiligen
10.30 u. eucharistie
Dinsdag 2 november Allerzielen
14.00 u. Broodwijding 
19.00 u. eucharistieviering met naamafroeping overledenen november 2020 tot november 2021.

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De vooravond van Allerheiligen valt op een zondag. Daarom zullen wij die Eucharistie vieren zaterdag 30 oktober om 18 u. Maandag 1 november behouden we de dodenwake om 15 u.
Broodwijding t.e.v. H. Hubertus: in de Mis van zaterdag 13 november.

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN OPLINTER

Omdat er geen Mis is op 2 november Allerzielen werden volgende schikkingen genomen:
Maandag 1 november Allerheiligen gedenken we in de Eucharistieviering van 10 u. de overleden parochianen van het voorbije jaar. 
Bij het einde van de Mis wordt het brood gezegend t.e.v. de H. Hubertus.
Er zal geen Dodenwake zijn in de namiddag van Allerheiligen.

...

Lees meer

KERK EN LEVEN NIET ONTVANGEN?

Als je op donderdag nadat de postbode is langs geweest uw geliefd weekblad Kerk en Leven nog steeds niet ontvangen hebt.
Indien je in het bezit bent van een pc ga naar volgende link: 
https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen
en vul het online formulier in. Uw abonneenummer vindt je boven je naam en bestaat uit 8 cijfers.(294.....)
Heb je deze mogelijkheid niet neem dan contact op met Michel Vanwinckel, verantwoordelijke abbonnementen voor Tienen. 
GSM: 0486 61 95 60 of 016 81 87 27.
Bedankt.

...

Lees meer

Het zaaigoed van de binnentuin

Daar loopt hij of beter gezegd, daar strompelt hij door de tuin van het woon-en zorgcentrum. Hij was ziek en was al eens door het oog van de naald gekropen. God wou hem nog niet ook al had hij een gezegende leeftijd bereikt en was hij doodziek. Toch trachtte hij nog dagelijks de kippen een bezoekje te brengen. Hij was priester en had erop aangedrongen dat de mensen een verzetje kregen in de tuin. Zo kreeg hij het nog voor mekaar om samen met een paar jongere bewoners een kippenren met kippenhok te timmeren. Het was nu een ontmoetingsplaats geworden en wie niet veel te vertellen had, kon altijd wel iets kwijt over de kippen. Tot over een paar maanden had hij zelf het kippenhok schoongemaakt terwijl hij met de anderen een praatje maakte over de beslommeringen van het leven. Maar nu…

Meer en meer begon hij te leven in zijn eigen binnentuin, zijn innerlijke wereld. Daar waren alle vorige hoofdstukken van zijn leven opgeslagen. Die binnentuin was vroeger netjes onderhouden en bood een oase aan rust. De planten bloeiden rijkelijk, het krioelde er van het leven. Verblijvend in zijn binnenhofke ontstonden vele van zijn spirituele ideeën. Er groeiden geneeskrachtige kruiden die lichaam en geest telkens van nieuwe krachten voorzagen en in balans brachten. 

In zijn innerlijke wereld scheen steeds de zon. Er was slechts plaats voor een klein hoekje schaduw waar hij zijn besognes begroef. Daar vond je weinig begroeiing wegens een tekort aan licht en warmte. Gelukkig waren de paden naar dat prachtige tuintje netjes, goed onderhouden. Het Woord van God maakte er rechte paden van, goed begaanbaar en voorzien van een paar banken. Daar kon hij tijdens zijn levenstocht even verpozen. Eéntje stond bij een rozelaar. Dat was het plekje speciaal voorbehouden aan Maria. Daar bad hij de rozenkrans. Ergens anders, bij een bankje aan de bron, daar bad hij tot de Heer. Dan straalden de ogen van deze Eerwaarde Heer van levensvreugde. 

Deze man bracht nu nog alleen tijd door in zijn binnentuin. Hij bleef op zichzelf. Zijn ogen zaten diep in zijn gelaat begraven. De voorkant ervan was blind geworden. De achterkant van zijn ogen kwamen dag na dag dichter bij zijn ziel te liggen. Daar scheen nog het licht, daar legde hij de hoofdstukken van zijn leven terug open om er nog even in te vertoeven. 

Deze oude, wijze man zag er zo anders uit dan vroeger. Hij praatte anders, zachter en nog milder dan voorheen. Het was zijn manier om zijn laatste goedheid en menselijkheid te delen met anderen. Hij liet het hek van zijn kleine binnentuin wagenwijd openstaan voor anderen. Iedereen was er welkom. Men kon er op adem komen en inspiratie op doen om zelf zo’n innerlijke schoonheid aan te leggen. Deze lieve man was stervende maar getuigde nog steeds van diepe spiritualiteit. God schatte deze man nog steeds naar waarde. Gezond of ziek, bruisend van leven of stervende, voor God bleef hij dezelfde. Tot het laatste nam hij zijn roeping ernstig en straalde hij Gods liefde uit. Het laatste accent van zijn leven wilde hij wijden aan zijn passie voor God, zijn liefde voor zijn medemens, zijn gehechtheid aan de aarde en al wat erop leeft. 

Het innerlijke van deze mens, deze man van God, had zijn werk gedaan, goed werk gedaan. Aan al diegene die hem gekend hebben, gaf hij zaaigoed mee. Nu konden ze zelf hun eigen binnentuin verfraaien met de kleuren van liefde, hoop en warmte. Nog een laatste keer strompelde hij naar de kippen. Hij hief zijn hoofd omhoog en liet zich strelen door de wind die God over de aarde blies. Daarna ging hij weer naar binnen en legde zich te rusten.

Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: PROCESSIE

© Alberico Bartoccini (Unsplash)

Processies zijn in onze streken zeer gekend. Zeker in de 20e eeuw was de processie een zeer belangrijk moment voor de parochie. Het was een sociaal, religieus hoogtepunt en regelmatig hoorde er een zekere festiviteit bij. Vandaag de dag zijn er in Vlaanderen enkele processies die zeer gekend zijn. Denk maar aan de Heilige Bloedprocessie in Brugge of de Hanswijkprocessie in Hanswijk, Mechelen. 
Het woord processie komt van het Latijnse ‘procedere’, wat betekent voordragen, voorgaan. Er zijn verschillende soorten processies. Zo zijn er processies die in de liturgie voorkomen. Denken we hier aan de offerandeprocessie, maar ook bij begrafenissen een processie naar het graf of de processie van priesters, diakens en misdienaars bij aanvang van de Mis.

Een ander soort processie is een processie die plaatsvindt buiten het kerkgebouw, in het openbaar. Hierbij zijn ook verschillende soorten. De sacramentsprocessie is een processie waarbij het sacrament (de hostie), door de straten wordt gedragen ter zegening van de stad of de omgeving. Vaak gaat dit samen met een moment van aanbidding.

Een andere grote groep zijn de processies ter ere van Maria, hierbij gaat het vaak om een specifiek beeld van Maria dat meegedragen wordt, denk maar aan de Mariaprocessie in Halle of de kaarsjesprocessie in Lourdes. Verder kan het ook gebeuren dat een processie plaats vindt met een reliek of beeld van een heilige. 

Processies zijn momenten waarop mensen van de parochie of gemeenschap samengebracht worden en in het openbaar samen op pad gaan in het geloof. Het is een moment voor jong en oud, heel de Kerk zet samen fysieke stappen die hun innerlijk ook kunnen doen groeien in geloof en dat samen met de anderen. Een mooie traditie, de weerspiegeling van een kerk op weg. 

Reinhilde

...

Lees meer

PSALMEN (25 ) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Chanson pour l’Auvergnat
Georges Brassens

De zwerver zingt voor wie hem geholpen hebben, 
terwijl de goegemeente hem had uitgesloten.
Een lied voor de inwoner van Auvergne 
die hem wat hout gaf om zich te verwarmen,
voor de herbergierster die hem wat brood gaf 
om zijn honger te stillen,
voor de vreemdeling die niet juichte 
toen de gendarmen hem wegvoerden.
Het was een eenvoudig gebaar, 
maar het heeft zijn hart verwarmd, 
en het brandt nog altijd in zijn ziel.
En hij bidt: mogen jullie, als jullie sterven
rechtstreeks geleid worden 
naar de eeuwige Vader in de hemel.

Beluister
Georges Brassens: Chanson pour l’Auvergnat

Psalm 62 (61)
De psalmist verwacht de hulp van God:
Bij God alleen moet ik rusten, 
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat me niet los.
Bij God ligt mijn heil en mijn eer, 
mijn sterkte is God en mijn toevlucht.
Blijf altijd op Hem vertrouwen, 
stort uw hart bij Hem uit.
Hij is onze enige toevlucht.

Zie ook, bij uitvaarten
In Paradisum deducant te angeli: Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs

Beluister
Psalm 62 in het Nederlands, éénstemmig met een melodie die aan Bach doet denken, of meerstemmig;
In Paradisum Gregoriaans 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL SINT-GERMANUS

Door de coronapandemie werden de eerste communie en vormselvieringen uitgesteld. 
Maar tijdens de maand september was het dan eindelijk zover.
Op 18 september hebben een 30 tal kinderen hun eerste communie mogen doen.
Op 26 september was het dan de beurt aan onze 12 jarigen. 
Zij ontvingen het sacrament van het Vormsel.
Het waren twee deugddoende vieringen. Proficiat aan al deze kinderen.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE OPLINTER

Ze waren op hun opperbest, de eerste communicantjes in Oplinter. Alle kleuren van de regenboog brachten de Eucharistie op hun niveau. Het voorlezen, bidden, zingen en doen door de kinderen sprak de talrijke ouders, familieleden en vrienden aan. Wij danken Juf Kelly die de viering uitwerkte en aanleerde, de muzikanten Jolien en Eva, en allen die de kerk mooi maakten met bloemen en ballonnen en hielpen tijdens de plechtigheid.

...

Lees meer

ONTHAALPLOEG OPLINTER

Tijdens de beperkingen omwille van Corona hebben enkele kerkmensen zich aangemeld om de gelovigen te verwelkomen en het gehele opzet in goede banen te leiden. Wij danken hen daarvoor. En wij zijn blij dat we op hen kunnen blijven rekenen bij bijzondere gelegenheden.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Uit de activiteiten van deze weken: KLJ classics, teambuilding, studio 1 auditie, bosspel, mysterieuze dropping, schattenjacht, quiz … volgens de vendels.
Het einde van de maand staat voor de groteren in het teken van Halloween.
 

...

Lees meer

Eerste communie en Vormsel in de Sint-Germanuskerk.

Door de coronapandemie werden de eerste communie en vormselvieringen uitgesteld. 
Maar tijdens de maand september was het dan eindelijk zover.
Op 18 september hebben een 30tal kinderen hun eerste communie mogen doen.
Op 26 september was het dan de beurt aan onze 12 jarigen. 
Zij ontvingen het sacrament van het Vormsel.
Het waren twee deugddoende vieringen. Proficiat aan al deze kinderen.

...

Lees meer

MEDEDELINGEN SINT GERMANUS

Zondag 17 oktober is er een dankviering voor de vormelingen en eerste communiekanten om 10.30 u. in de Sint- Germanuskerk.
Zij krijgen daar nog een aandenken en meer nieuws over de foto’s.
Ouders zijn hartelijk welkom.
Woensdag 20 oktober om 14.30 uur samenkomst in PC Kabbeek  (Gilainstraat 104 Tienen) voor zij die graag meehelpen in de groep ziekenzorg Tienen Centrum.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ONGELOOFLIJK-ONGELOVIG

Onze samenleving vandaag is steeds meer ongelovig, wordt wel eens gezegd. Graag sta ik stil hoe de weg van iets ongelooflijk naar geloof kan worden afgelegd. 
Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld de schoonheid van Gods schepping, het feit dat we elke dag opnieuw weer mogen leven, ademen, naar de complexiteit van het menselijk lichaam dat ingenieus in elkaar zit, naar de Liefde die mensen samenbrengt, naar de weg die God met zijn volk heeft afgelegd, dat er een God is die van ons houdt, die ons liefheeft, dan is het echt ongelooflijk dat wij zijn, dat ik deze woorden schrijf en u ze leest. Het is ongelooflijk, omdat het zoals Van Daele zegt ‘zeer groot’ is.
Als we dan nog een stap verder gaan, en we beseffen dat God mens is geworden, geleden, gestorven en verrezen is om ons te redden, dan is het begrijpelijk dat het zo groot is, zo zeer groot, dat het ongelooflijke bijna ongeloofwaardig wordt.

Deze twijfel kwam ook in het hart van de heilige Thomas, zo wordt beschreven in het evangelie van Johannes (Joh. 20, 19-29). Jezus was na zijn dood naar de leerlingen toegegaan en had met hen gesproken. Thomas was echter niet aanwezig. Toen de andere leerlingen aan Thomas vertelden dat ze Jezus hadden gezien zei hij dat hij het niet zou geloven, tenzij hij zijn handen zag met de gaten van de spijkers erin, en deze met zijn vingers kon voelen samen met de opening in de zijde. Deze woorden van Thomas lijken op het eerste gezicht een blijk van wantrouwen. Toch, als we dieper kijken naar wat er eigenlijk gebeurt in het hart van Thomas, zien we dat er iets mooier en dieper gebeurt. Thomas toont door zijn vraag hoe zeer hij beseft dat dit belangrijk is. Dat, als Christus verrezen is, dit levens verandert, niet alleen voor hem, maar voor de hele mensheid. Hij wilde zeker zijn dat dit ongelooflijk iets effectief, iets zeer groot was. 
Wat het mooie is aan de heilige Thomas, is dat na zijn twijfel, na zijn vraag aan God, God reageert. Jezus laat Thomas niet bij zijn vragen of rekent het hem niet aan, hij komt wel 8 dagen later tot bij hem. Deze ontmoeting met de verrezen Christus moet een enorm sterke indruk hebben gehad op de Heilige Thomas. Stel dat Thomas niet gesproken had over zijn twijfel, dan had hij die ontmoeting met Christus nooit op deze manier gehad. De Heilige Thomas is hierna uitgetrokken over heel de wereld tot in het verre Indië om Christus blijde boodschap te verkondigen. Ongetwijfeld heeft deze ontmoeting met Christus niet alleen zijn geloof versterkt, maar hem ook de kracht gegeven door te gaan met een onvermoeibaar enthousiasme, tot zijn marteldood. 
Wanneer je dus sommige dingen ongelooflijk vindt, zo groots, zowel de twijfels als de dingen waarover je je verwondert, praat er dan over met een priester of iemand die je kan helpen, maar ook met God. Hij kan je, door je vragen, versterken in je geloof, als je het Hem vraagt, zoals Hij deed met de Heilige Thomas.

Reinhilde 
 

...

Lees meer

OKTOBER IN BOST

Oktober is de maand van O.-L.-Vrouw van de rozenkrans, we hebben de kerk dan ook mooi versierd met een rozenkrans.

...

Lees meer

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Onder een stralende late zomerzon deden 16 kinderen hun Eerste communie op 19 september voorgegaan door E.H. Frans Van Aerschot.
 

...

Lees meer

O.L.V.-TEN-POELKERK

Onder een gietende herfstregen deden 32 kinderen hun Eerste communie op 3 oktober. De viering werd voorgegaan door pater Nepo James.
Nadat de ouders en broertjes en zusjes van de communicanten hun voorbehouden plaatsen hadden ingenomen kwamen de communicantjes in processie de kerk in, begeleid door de catechisten.
Die hadden wegens de corona maatregelen maar 2 weken tijd gekregen om de communicantjes klaar te stomen. Gelukkig hadden ze reeds enkele maanden thuis met het boekje “Wat een geluk” kunnen werken aan de voorbereiding voor hun Eerste communie.
Dank zij de inspanningen van onze catechisten en muzikant Herman kenden ze hun liedjes. Ook werd nog eens in een catechesebijeenkomst samen met de ouders de betekenis en symboliek van de eucharistie uitgelegd.
De communicantjes zongen met begeleiding van Herman en Dirk, brachten de gaven aan bij de offerande, lazen hun tekstje voor de micro, luisterden naar het evangelie en antwoordden enthousiast op de vragen van priester Nepo.
Ook de communiegang verliep vlot en zonder stress. 
De viering werd afgesloten met de communicantjes vooraan op de trappen van het altaar, voor de groepsfoto’s terwijl ze hun nummer 1 hit: “Vrolijke vrienden” zongen.

refrein
Vrolijke vrolijke vrienden vrolijke vrienden dat zijn wij 2X

Als wij over Jezus zingen: jij en ik en ik en jij..
Hoeft er niemand nog te dringen…
Iedereen hoort er dan wel echt bij…
 
Als we naar de kerk komen : jij en ik en ik en jij…
Mogen we van vriendschap dromen…
Jezus maakt ons blij en vrij…

Jezus vraagt ons te beminnen : jij en ik en ik en jij…
Laten we daarmee beginnen…
Iedereen hoort er dan wel echt bij!

Dan kregen ze nog een roos voor de mama en een kadootje: een zakje met “mariakes” (snoepje) en een unieke sleutelhanger.
Ik denk dat de dag niet meer stuk kon.
Bedankt catechisten, Betty en Vanessa, Agnes, Carine, Ria en Inge, Herman voor de muziek en pater Nepo en koster Vianney
Dirk Wijnants

...

Lees meer

ABDISSEN (34) OPLINTER

C V kapel H. Kruis Maagdendal

Abdis Catharina de Valckener liet een groot gedeelte van de kloostergebouwen herstellen die hadden geleden door de inval van de Frans-Hollandse troepen in 1635. Er zijn verwijzingen naar haar:
In de sluitsteen bovenaan de ingangspoort prijkt haar wapenschild. Haar wapenspreuk was: “e valle sursum”, wat betekent: “uit het dal naar boven”. 
De beginletters van haar naam en voornaam vind je ook terug onderaan het muurkapelletje van het “H. Kruis” in de muur van de voormalige abdij langs de Kloosterstraat: C.V. 1655. Dit wijst erop dat het kapelletje onder haar bewind (1646-1680) aangebracht werd. 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: NAAM VAN GOD

© Jon Tyson - Unsplash

Mijn naam is Reinhilde, dat is de naam die mijn ouders mij gegeven hebben. Mensen die mij kennen noemen mij Reinhilde. Mensen die mij niet kennen, noemen mij juffrouw of mogelijks zelfs mevrouw. Mijn klein broertje noemt mij Rein, vrienden noemen mij Reinie of Reintje. Hoe je iemand noemt, het is misschien een kleinigheid, maar het zegt veel over hoe je iemand ziet. Vandaag wil ik met jullie eens bekijken hoe wij God bij naam noemen. 
Heer 
De naam HEER met grote letters komt regelmatig voor in de Bijbel, voornamelijk in het oude testament. Dat is de vertaling van het oorspronkelijke JHWH. JHWH betekent, zoals Mozes het aan het volk voorstelde, ‘Hij die is’, ‘Hij die er zal zijn’. Verder drukt de naam Heer een groot respect uit, het gebruiken van de naam zelf maakt ons nederig, omdat het de grootheid van God impliciet uitdrukt en daarmee hoeveel we van Hem gekregen hebben. 

Vader
Jezus heeft, toen de leerlingen hem vroegen hoe te bidden, hen voorgesteld God aan te spreken met ‘Vader’. De naam vader draagt in zich ook een zeker respect, zeker in een cultuur waar de vader het hoofd van de familie is, maar tegelijkertijd een unieke band. Je hebt maar één vader op aarde, dus het gebruik van de naam vader drukt de uniekheid en de kostbaarheid sterk uit. Verder toont het, (zeker omdat Jezus zegt ‘onze vader’), een verbondenheid uit tegenover allen die God aanspreken met Vader. Het toont, gewoon in de manier van aanspreken, hoe we allemaal naar Hem mogen toekomen als broers en zussen van elkaar. En het laatste, en misschien mooiste van de naam, is de zorg die het in zich draagt. Een vader zorgt voor zijn kinderen, zeker als we denken aan het verhaal van de barmhartige vader, ervaren we bij het uitspreken van deze naam hoe sterk we bij Hem mogen thuiskomen en hoe we alles van Hem mogen verwachten.

Paus Franciscus zei in de audiëntie van 22 augustus het volgende: “In de Bijbel drukt een naam de intieme waarheid van de dingen en vooral van mensen uit. De naam van God kennen en leren kennen verandert ons leven. Verder noemt God ons ook bij naam, en vaak drukt die naam een missie uit. Zo kreeg de apostel Simon de naam Petrus, de Rots. Welke naam heb ik gekregen van mijn ouders? Hoe spreekt God mij aan en hoe spreek ik God aan? Wat zegt dat mij?” 

Reinhilde

...

Lees meer

PSALMEN (24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Vincent van Gogh: Sterrenhemel

Come to life  

Kanye West rapt:

Mijn ziel roept: Halleluia
Ik dank God dat Hij mij redt
De problemen komen weer op
Oom en tante zijn ernstig ziek
Zullen zij naar het leven gaan?
Zou jij niet graag een ander leven hebben,
zou je niet wensen dat de nacht voorbij gaat?

Ik voelde mij zo lang terneer geslagen
Ik zat gehuld in nacht en duisternis
Maar ik nam mijn besluit
Ik wil niet alleen sterven
De geest zal mij leiden
langs een zilveren spoor
afgebakend door de sterren
Je weet waar je mij zult vinden
God zal mij opnemen
En de duivel kan mij niet raken
want God beschermt me

Deze wensen worden vervuld  
Iedereen zal het leven bereiken
Bid hiervoor, het zal gebeuren
God is het Leven

Beluister
Kanye West: Come to life, uit op album ‘Donda’


Psalm 16 (15)

Heer, ik dank U 
want U geeft mij raad
Steeds denk ik aan uw lessen, 
zelfs in de nacht
Steeds denk ik aan U, Heer
U bent altijd bij mij
Zo kan mij niets ergs gebeuren

Daarom ben ik blij
Ik juich en zing, 
want bij U ben ik veilig
U verlaat mij niet, 
ik zal niet sterven
U houdt mij weg van de dood
Omdat ik trouw ben aan U

U leert mij hoe ik moet leven
Ik ben blij omdat U bij mij bent 
Dat maakt mij gelukkig
Voor altijd

Beluister
Psalm 16: bij Nederland zingt of Psalmen voor nu (Ik val niet uit zijn hand)

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE CATECHESE O.L.V.-TEN-POEL 21 SEPTEMBER

Op dinsdag 21 september kwamen de Eerste communicantjes voor de eerste maal samen in de kerk.
We hebben gezongen, onze liedjes voor de viering geoefend, we hebben een taakje gekozen voor de viering: iets lezen, iets aanbrengen bij de offerande of het evangelie, en we hebben de communie geoefend.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE CATECHESE O.L.V.-TEN-POEL 25 SEPTEMBER

Zaterdag 25 september kwamen de Eerste communicantjes en de ouders naar de kerk voor de catechese “Maaltijd vieren”.
Het verloop en de betekenis van de eucharistie werd getoond aan de hand van een tafel die gedekt werd en het altaar dat gedekt werd met het altaardoek, de pateen, de kelk, kaarsen en een bloemetje, de ampullen met water en wijn.
Daarna kregen de communicantjes een schoteltje met een stukje brood en enkele druifjes.
Dan was het tijd voor nog enkele praktische zaken voor de viering op 3 oktober. 
 

...

Lees meer

FERM OPLINTER

Yoga voor iedereen
Op donderdag 14 oktober starten we met een nieuwe reeks Yoga. Daarin leren we ons lichaam en onze ademhaling beheersen. Wij gaan voor hatha-yoga, een rustige stijl van yoga voor jong en oud, lenig of niet. Zoals vorige jaren kunnen we een beroep doen op lesgever Paul Hillaert.
Dit is een reeks van 10 lessen;  om 19.30 u of 20.45 u telkens op donderdag, niet tijdens het verlof van Allerheiligen. Ze hebben plaats in de turnzaal van de school ‘De Wijsneus’, die we hiervoor danken.

...

Lees meer

SCHOOL TOERMALIJN

Op 10 september kwamen de kinderen van de Toermalijn naar onze kerk St Odulphus voor een gebedsdienst bij het begin van het schooljaar. Het was mooi al die kinderen in onze kerk te zien.

...

Lees meer

Familiehulp – we zijn er voor jou !

Familiehulp is dé partner voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp in Vlaanderen en Brussel. Wij zijn altijd in de buurt met een aanbod op jouw maat. 

Familiehulp: we zijn er voor iedereen

Gezinnen, jonge ouders, alleenstaanden, mantelzorgers, mensen met een zorgbehoefte, mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen met een handicap,… Iedereen die op een bepaald moment in zijn leven nood heeft aan zorg, ondersteuning of huishoudelijke hulp kan bij Familiehulp terecht.

Verzorgenden verlenen gezinszorg overdag, ’s avonds, ’s nachts of tijdens het weekend. Ze ondersteunen zorgbehoevende personen met persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en bieden psychosociale ondersteuning.

Ouderen die overdag vaak alleen zijn en graag via leuke activiteiten sociale contacten leggen, kunnen terecht in één van onze NOAH dagverzorgingshuizen in Kortenberg, Werchter, Tienen of Lubbeek. De karweimedewerkers staan paraat voor het uitvoeren van verschillende klussen in en rond een woning. Onze kraamverzorgenden helpen jonge ouders bij de verzorging van hun baby. Wij staan ook klaar voor mensen die in kansarmoede leven, mensen die chronisch ziek zijn of die zich in een palliatieve situatie bevinden. Mantelzorgers zijn belangrijke partners voor ons. 

Mensen die door een druk gezinsleven extra hulp nodig hebben in het huishouden, kunnen een beroep doen op huishoudhulpen van Familiehulp Dienstencheques. Zij zijn experten in het onderhoud van je woning. 

Familiehulp: altijd in de buurt

Dankzij 18 regiokantoren en een uitgebreide wijkwerking kom je ons in elke gemeente, wijk of straat tegen. Onze 12.500 medewerkers staan elke dag klaar.
Ook in Tienen en omliggende gemeenten zijn we actief met meerdere zorgteams.  Aarzel niet om ons te contacteren, we komen graag langs op een huisbezoek om onze diensten vrijblijvend voor te stellen. 

Meer info: Familiehulp regio Leuven 016 29 81 30 - leuven@familiehulp.be - www.familiehulp.be 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: MUZIEK

In de Kerk, tijdens de Mis wordt er vaak muziek gespeeld en/of gezongen. Je kan allerlei verschillende soorten muziek tegenkomen in een katholieke context. Graag staan we even stil bij enkele mooie dingen die met muziek, met zingen gepaard gaan.

Muziek is verscheiden. Denk maar aan de liederen uit Zingt Jubilate die in menig parochie gezongen worden. Daarnaast kan je in sommige kerken of abdijen gregoriaanse muziek terugvinden, orgelmuziek, lofprijzingsmuziek is dan weer populairder bij jongeren of charismatischere groepen, …
In elke verschillende cultuur vind je wel muziek die de liturgie ondersteunt. Misschien in een ander jasje, maar de essentie is hetzelfde.
Muziek is woorden. Niet altijd, als alleen instrumenten spelen bijvoorbeeld, maar muziek staat vaak op heel mooie teksten. De mooiste katholieke muziek heeft teksten uit de heilige Schrift of liturgische bronnen. Door de teksten kunnen we groeien in geloof, ze kunnen ons doen nadenken over dingen, maar ons ook laten bidden.
Muziek is vreugdevol. Het zorgt voor de hoop en vreugde die in ons geloof zo belangrijk zijn. Zingen zorgt ervoor dat mensen hun innerlijk open stellen, voor elkaar, voor God. Het brengt vreugde en Liefde teweeg.

Muziek brengt samen. Of nu alleen een orgel speelt of een heel koor zingt, muziek is gemaakt om samen te doen. Al is het dat velen luisteren en slechts enkele musiceren. Het mooist is als iedereen mee kan genieten van het samen zingen. Het zorgt dat een kerkgebouw vol mensen, een gemeenschap wordt en het brengt een gemeenschap dichter bij elkaar.
Muziek is twee keer bidden. Deze uitspraak is zo’n 1600 jaar geleden gedaan door één van onze Kerkvaders, de Heilige Augustinus. Zingen is twee keer bidden.
Geniet dus van de muziek en vooral, vind je vreugde in het maken van muziek met anderen! Het is een prachtige manier om God te loven voor al wat wij gekregen hebben van hem, zingen in liturgie is heel ons zijn gebruiken om Hem te danken die heel ons zijn gegeven heeft! En al is het vals, het is de vreugde en het enthousiasme die tellen. Alleluia!

Reinhilde

...

Lees meer

40 JAAR ZIEKENZORG/ SAMANA KUMTICH- BREISEM

Zaterdag 11 september was het feest in Kumtich. Althans Samana Kumtich vierde feest, vierde haar 40 jarig bestaan.
Met mooie aangeklede tafels, ballonnen en vlaggetjes in de zaal, konden we om 11.00 van start gaan met een gebedsviering ons voorgegaan door Omer en zijn muzikale echtgenote Liliane.
Het was feest en daar hoorden Cava, fruitsap en hapjes bij, tijdens het aperitiefmoment. Van deze gelegenheid maakte Chris (onze voorzitster sedert al enkele jaren) gebruik om kort te overlopen wat Ziekenzorg/Samana Kumtich in die 40 jaar had betekend. Ze had dan ook aandacht voor alle bestuursleden/ kernleden die mee aan de wieg stonden en/of alleszins een groot deel van het traject mee hebben afgelegd. Speciaal werd vernoemd: onze 88 jarige Josée Claes die medestichtster was en nog steeds actief is.
 Deze mensen werden op het eind van de namiddag dan ook in de bloemetjes gezet.

Het was misschien niet verwacht, maar Chris kondigde ook bij deze, het einde aan van de Samana-afdeling Kumtich-Breisem, althans zoals het nu in de huidige vorm bestond. Samana zal in de toekomst deels overgenomen worden door het Kumtichcomité (Buren voor buren).
We wensen deze mensen alvast heel veel succes.
Maar the show must go on.

Er moest gefeest worden en het aperitief werd gevolgd door een zeer lekker diner  soep, voorgerecht en hoofdschotel ons gebracht door onze kok Jo. 
Bij een feest hoort ook wel wijn en daarom konden de mensen deze keer kiezen voor rode en/of witte wijn, of zoals altijd voor bier, frisdrank en water bij de maaltijd.
Daarna was het genieten van een uur geweldig en fantastisch optreden van Herman Vandermeulen ( Ich en eja). Hij maakte het feest compleet.
Maar dát was het nog niet, want na zijn optreden volgde nog een prima dessert en alle mensen werden vóór het naar huis gaan nog verrast met een cadeautje.
Deze cadeautjes werden ook aan al onze leden uitgedeeld die niet op het feest konden aanwezig zijn.

Het was een mooie afsluiter van een mooi feest ,maar ook en vooral van een enorme inzet en een intense werking van al degenen die hebben bijgedragen aan het  40 jarig bestaan van deze nobele vereniging.

...

Lees meer

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Veel kinderen in de kerk voor de startviering van de Lagere School in Oplinter. Kinderen uit het tweede en vijfde leerjaar lazen en toonden rond de Schoolboom hun wensen voor een boombastisch jaar. Met de Jezus’ parabel van de wijnbouwer en de boekentaswijding rekenen zij daarvoor op de hulp van de Heer.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Veel kinderen en jongeren in de kerk voor de startviering van de K.L.J. in Oplinter. Thema: KLJ d’as voor ’t leven. In het verhaal werd kleine Sara groot en als volwassene was ze nog met de KLJ begaan. Ook de vriendschap werd bezongen. De leden mochten hun wensen en verlangens op een briefje schrijven; de jongsten kregen hiervoor hulp van de leiding. Het krachtig gezongen KLJ-lied (jeugdig, landelijk, katholiek) maakte de band met de rest van de dag: picknick, groepsspel en lichte maaltijden. En van een werkjaar dat zich veelbelovend aankondigt.

...

Lees meer

ABDISSEN (33) OPLINTER

30 Catharina de Valckener
Catharina Valkener

Zij was 46 jaar oud toen zij benoemd werd op 31 december 1645 en aangesteld op 21 januari 1646 door Prelaat Henry Van der Heyden, abt van Villers.
Zij bestuurde 35 jaren met grote moeilijkheden, ellende en onzekerheid door de oorlogen, maar toch rechtvaardig en voorzichtig op geestelijk en materieel gebied. Zij liet een groot gedeelte van de kloostergebouwen herstellen die hadden geleden door de inval van de Frans-Hollandse troepen in 1635.
Zij stierf op 10 mei 1680, 81 jaar oud.

...

Lees meer

OPGELET

Zondag 26 september is de eucharistieviering van 10.30 u. verplaatst naar de H. Hartkerk dit omwille van de vormselviering.
Vrijdag 24 september om 16.00 u. zoneploeg in de dekenij
Maandag 27 september om 19.00 u. kerkfabriek in de dekenij

...

Lees meer

Als wij niet meer praten

© Jon Tyson (Unsplash

Neen, het gaat niet over de super hit van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. Het gaat over mijn dialoog, mijn vertrouwen in God. Wat gebeurt er als wij niet meer praten? Ik kwam op het idee om een brief te schrijven aan de God die ik eeuwige trouw beloofde.

Heer,
Verhoor mijn schrijven want als wij niet meer praten dan sta ik voor U in leegte en gemis. Mijn geloofswoorden die ik U hoorbaar wil meedelen, zijn op. Ik vind geen taal meer om mij uit te drukken, om te zeggen dat ik teleurgesteld ben of dat ik kwaad ben. En dat kan ook op U zijn! Ik heb een goed bestaansleven maar mijn gebedsleven is opgedroogd zo niet verdwenen.
Er zijn dagen dat ik mij afvraag of U mij nog de moeite vindt. Zegt het U nog iets dat ik om een dialoog vraag. Staat mijn naam nog geschreven in Uw handpalm of heeft U mij geschrapt net zoals mensen zich uit het doopregister laten schappen. Dan zijn zij het die niets meer met U willen te maken hebben of met Uw instituut Kerk. Wanneer U mij schrapt, heb ik geen God meer waar mijn toekomst geborgen ligt, geen verhaal meer dat van betekenis is of troost verschaft. Ben ik een verloren ziel?

Ik vraag mij af wat ik verkeerd doe. Vraag ik het onmogelijke? Hoe is die diepe kloof tussen ons ontstaan? Hoe is die muur van steen tussen ons gekomen? Wie is begonnen met ze te bouwen en wie doet de eerste stap om hem weer af te breken?

Heer, de zin om te bidden ontbreekt mij vaak. De zondagsviering is na de coronatijd niet meer aan de orde. In mijn agenda staan andere prioriteiten genoteerd dan een uur door te brengen in Uw woning. Ook al staat Uw deur steeds open, ik loop eraan voorbij. Ik hoor U nog nauwelijks roepen. Als excuus gebruik ik het teveel aan stadslawaai en de angst die ik moet overwinnen om terug vertrouwen te krijgen in alles wat ik wil ondernemen. 
Ik heb eens geprobeerd met mij te richten tot Maria. Van vrouw tot vrouw eens mijn beklag doen. Eerlijk, ik voelde mij achteraf schuldig want ik meende niet wat ik allemaal vertelde. Het zit te diep. Ik kom zo geen stap verder maar ik weet geen raad. Het ontbreekt mij aan kracht, aan positieve ingesteldheid, aan energie. Als wij niet meer praten is mijn creativiteit zoek. Dan voel ik mij een nutteloos wezen. Wij zijn hier toch om zinvol door het leven te stappen?

Maar als we elkaar weer willen ontmoeten, moet het wel van twee kanten komen. Ik moet mezelf in de spiegel durven te zien en op zoek gaan waar U precies in mijn lichaam schuilt. In mijn hoofd, hart, in mijn ogen die de spiegel zijn van mijn ziel? Ik weet niet waar ik moet zoeken dus wil ik U vragen om mij nog eens te roepen. Wat staat er ons toch in de weg? Waarom vult U mijn geest niet meer met Uw woorden? Hoe kan ik nog iets zinvol schrijven voor anderen? Mijn taal, Heer, zoekt naar Uw beeld. Woon opnieuw in mijn gedachten, in mijn hart.

Misschien moet ik gewoon laten gebeuren wat er gebeurt. Die dorheid aanvaarden en weten dat het niet altijd rozengeur en maneschijn kan zijn. Laten we opnieuw praten. Vul mijn leegte en verdrijf mijn gemis.
Heer, kijk en lees wat er achter mijn ogen te lezen staat want ik zie het niet. Laat mij niet te snel los maar verlos mij van het kwade. Schud mij wakker als ik doe alsof U niet bestaat. Vind mij terug als ik U dreig te verliezen omdat ik U op alle mogelijke manieren ontwijk. Want als wij niet meer praten, als het niet meer draait om onze verbondenheid dan ben ik verloren.
En na dit aardse leven, Heer, dan wil ik mij graag bij U achterlaten en in alle stilte blijven praten.

Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: LITURGIE

©Grant Whitty (Unsplash)

Deze week staan we stil bij het woord liturgie. Volgens de Van Dale is liturgie “het geheel van voorgeschreven plechtige handelingen van een kerkdienst of mis”. Eigenlijk gaat liturgie dus over zowel de eucharistieviering als andere gebedsmomenten zoals bijvoorbeeld het bidden van de vespers. De liturgie (deze handelingen bij gebedsmomenten) verwijst “naar het onzichtbare en onhoorbare via tekens en symbolen. Zo is de Schrift niet een gewoon boek, object van studie en analyse, maar ze is het Woord van God om naar te luisteren en te beleven.”“Symbolen bezitten een enorme spankracht: soms kunnen ze twee tegengestelde dingen ineens uitdrukken. Zo is water symbool van leven en dood tegelijk. Water is bron van leven en vruchtbaarheid, maar het is dodend: water is gevaarlijk. Er zijn frisse bronnen maar ook tsunami’s. Je kan er je dorst mee lessen, maar ook erin verdrinken. Dankzij deze paradox is water zo geschikt bij het doopsel. Het is zo geschikt om leven en dood te suggereren: in de doop wordt de zonde gedood en het nieuwe leven van de genade geschonken, in één en hetzelfde gebaar en met één woord.”

Vaak in de liturgie tijdens de Mis zijn er ook zo’n symbolen of uitdrukkingen in gebeden die meer dan één betekenis hebben, of die naar iets specifiek verwijzen. De liturgie met de eerste oogopslag begrijpen, is dus niet zo eenvoudig. De rijkdom kan gedurende heel ons leven naar boven komen als we nadenken bij één specifieke zin of uitdrukking of symbool. En dat is de schoonheid ervan. Soms wordt er wel eens gezegd dat de Eucharistie saai is, dat het altijd hetzelfde is. Toch is het bij liturgie zo dat, als we aandachtig zijn, we steeds meer ervan kunnen begrijpen. “Dit gaat alleen als we er echt middenin gaan staan. “Liturgie moet verstaanbaar zijn”. Dat hoor je vaak zeggen. Maar wat is ‘begrijpen’ als het gaat om de liturgie. De liturgie begrijpen heeft niet direct te maken met intellectueel verstaan, of rationeel uitleggen en analyseren. Anders wordt de liturgie gereduceerd tot een didactisch gebeuren.” “Je kan liturgie niet verstaan van aan de zijlijn: als men gaat 'spreken over’. Die afstandelijkheid belet alle echt ‘begrijpen’ van de liturgie. 

Het is zoals met de muziek: muziek begrijp je, door er midden in te staan en te luisteren.” Hierbij mijn uitnodiging voor de volgende keer dat je naar de Mis gaat. Luister eens naar de teksten die je misschien al heel vaak gehoord hebt, neem één zin eruit of één gebaar dat je raakt en denk erover na. Niet om het te veranderen of verbeteren, maar om de liturgie meer te begrijpen en de rijke schat die het is te ontdekken. 

Toen ik drie jaar geleden de kans kreeg om als 20-jarige naar de Filipijnen te gaan, was ik bij aankomst even van mijn sus. Ik kon niets doen dan volgen, kijken en luisteren. Zo verdwaast was ik van het lawaai, de geuren en alle prikkels die op me afkwamen. Die avond kwam ik in de kapel en voor het eerst sinds heel de dag voelde ik me rustig. We baden samen de vespers en toen besefte ik nog een prachtig aspect van liturgie waar we vaak de rijkdom niet van beseffen. Het is universeel. Onafhankelijk van op welk continent je bent, de Christus en het geloof  zijn hetzelfde. De gebaren zijn dezelfde, de Mis is dezelfde. Wat een rijkdom!
(Bron: https://www.kerknet.be/icl/artikel/liturgie-een-spel-met-symbolen) 

Reinhilde

...

Lees meer

ST-ODULPHUS KERK IN BOST

Op 31 augustus werd de kerk terug helemaal in orde gezet volgens de nieuwe coronamaatregelen. Wij werden enorm geholpen door een aantal jongeren (kleinkinderen van onze medewerkster Godelieve). Alles was in een mum van tijd klaar.
 

...

Lees meer

PSALMEN (23) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

engel klassieke olieverfschilderij

God breathed

De zanger rapt:
Ik weet dat God hierop ademde
God legde zijn handen hierop
Dit is een geluk voor ons
Ik had er nooit op gerekend

Eens zag ik wat de Heer doet
God de Zoon, de heerlijkheid
God de Vader, en Maria

Kanye West
Ik maak me geen zorgen 
over wat jullie van mij zeggen,
ook niet over advocaten of loon
God lost dit alles voor mij op
Mensen kan je niet vertrouwen
God wel, Hij redt je

Vory
Er zit een duivel op mijn schouders
Hij probeert mij iets te zeggen
Ik veeg hem weg met mijn mouw
Ik weet dat een engel over mij waakt
Het is in orde want ik ben in orde
Ik weet dat God op mij ademt

Beluister
Kanye West ft Vory: God breathed. De rap wordt ondersteund door het Sunday Service Choir. Uit op het album ‘Donda’


Psalm 104 (103)
Gods adem verwijst naar de Schepping, die nog altijd voortduurt:

“Heer, wat hebt U veel gemaakt, 
En wat is alles prachtig!
Overal op aarde is het te zien.
Door uw adem komt alles tot leven, 
U maakt de hele aarde nieuw.”

Psalm 91 (90)
Die bescherming blijft:
“De Heer beschermt je, 
bij de allerhoogste God ben je veilig.
Want de Heer stuurt zijn engelen. 
Zij zullen je altijd beschermen,   
waar je ook bent. 
Dit heeft de Heer beloofd:
Omdat je mij liefhebt, zal ik je redden. 
Ik zal je beschermen, omdat je mij kent.”

Beluister
Van zowel psalm 104 als psalm 91 vindt u een keuze van verzen als samenzang, ook bewerkingen in Psalmen voor nu

...

Lees meer

DOOPSELS HAKENDOVER

Op 12 september werden volgende kinderen gedoopt :
-Charline Boel dochtertje van Nicolas Boel en Anne-Sophie Pierard. Zij wonen op de St.-Truidensesteenweg  in Hakendover.
-Jasper Deferme zoontje van Bram Deferme en Debby Durieux. Zij wonen op de Leuvenselaan in Tienen.  
-Livia Ingels  dochtertje van Kristof Ingels en Eefje Janssens. Zij wonen in Eliksem.
-Julie Vangilbergen dochtertje van Bert Vangilbergen en Liese Vranken. Zij wonen in Hélécine. 
Wij wensen hen allen hartelijk welkom in onze christen gemeenschap.  
 

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER SAMENZIJN

5 September 2021 was voor de leden van Samana Hakendover een toffe dag. Eindelijk durfden  de leden het aan, om eens gezellig samen te zijn.
De voorzitster startte de namiddag met aan iedereen een hartelijk welkom te heten. De verschillende nieuwe leden werden met naam verwelkomd.
Een geurende tas koffie met individuele ingepakte koekjes (corona proof) deden de tongen loskomen.
Het was voor velen een blij weerzien van, bekende mensen, die al een tijdje, door Corona,  uit het het vizier verdwenen  waren.
Er werd veel heen en weer gepraat, het was een gezellige drukke namiddag, de tijd vloog voorbij.
Alvorens naar huis te keren werd er nog genoten van een lekker avondmaal en een  niet te versmaden dessert. 
Allen keerden blijgezind naar huis en keken al uit naar de volgende samenkomst.

...

Lees meer

Een week met 30 misdienaars

Toni Berek, jongerenpastor in de Pastorale Regio Tienen, ging een weekje met wel 30 Tiense misdienaars naar Houffalize.
De kerk in Tienen spant zich al jaren in voor misdienaars in de parochie. En die inspanning blijkt niet tevergeefs: de Sint-Germanuskerk in Tienen is een van de weinige kerken in Vlaanderen waar meer dan 30 jongeren de mis dienen. Deze meisjes en jongens zakken elke zondag af naar de Sint-Germanuskerk. 
 
Geloof en plezier
Misdienaar zijn gaat niet alleen om mis dienen. Het mag ook gewoon leuk zijn. Daarom neemt de Sint-Germanuskerk het initiatief om elk jaar samen met de misdienaars een week door te brengen in Houffalize. Afgelopen zomer waren ze al aan de zesde editie toe. Er is tijd om te amuseren, te rusten, wandelen, zwemmen, sporten, te spelen ... Het essentiële doel is dat de meisjes en jongens elkaar beter leren kennen. 
Als een katholieke jongerengroep is er altijd iets tekort als er geen geloofsdimensie bij is. Daarom zijn er naast een eucharistieviering in de parochiekerk in Houffalize altijd momenten voorzien om te bezinnen en stil te staan bij het evangelie van de dag. Elke avond wordt afgesloten met een avondwoordje: een ‘woordje’ dat wordt meegegeven door de pastoor, de leiding of de jongerenpastor van IJD aan alle leden. Dit woord nemen ze mee naar huis om over te reflecteren als gelovige jongeren in de samenleving. Geloof en plezier: de twee dimensies vullen elkaar aan.

Spirituele vriend
De misdienaars van Tienen zijn een heel gevarieerde groep, met verschillende leeftijden en etnische achtergronden. De jongste is 10 jaar en de oudste is bijna 19, maar iedereen heeft zijn of haar plaats in de groep. De oudste misdienaars krijgen een verantwoordelijkheid als patroon of - met de taal van Amerikaanse jongerenpastor Housten Heflin - als ‘spirituele vriend’ van de jongsten. Deze ‘vriendschapspastoraal’ maakt hen dus tot een vriend van elkaar. Zo kunnen ze elkaar helpen om Christus beter te leren kennen en de betekenis van hun roeping als misdienaars te verdiepen.
Het is deugddoend om deze jongens en meisjes actief te zien in de kerk. Hun aanwezigheid en hun enthousiasme geven ons zeker hoop en optimisme. Wij hopen dat ze verder mogen groeien als goede burgers en inspirerende jonge gelovigen in de maatschappij van vandaag en morgen.

Toni Berek, jongerenpastor in de pastorale regio Tienen
Video te bekijken via kerknet: https://www.kerknet.be/vicariaat-vlaams-brabant-en-mechelen/artikel/een-week-met-30-misdienaars

...

Lees meer

JEUGDBAND OPLINTER

We hielden een workshop Pbone, ook gekend als trombone of schuiftrompet.
Voor het volgend jaar dromen we van een buitenlands kamp in Oostenrijk, n.a.v. 30 jaar muziekkamp. 

Deze zomer ging Jeugdband Oplinter voor een muzikaal bad naar Nieuwpoort. Na een jaar Corona zonder repetities konden de jeugdige muzikanten zich opnieuw muzikaal uitleven. 
Zou je graag meespelen, kom dan eens kijken in ons lokaal, Neerlintersesteenweg 22. De herhalingen en lessen op vrijdag zijn opnieuw gestart:

‘Proevertjes’ Muzieksnack: initiatielessen vanaf 5 jaar maandag/dinsdag
18.00 u. initiatie instrument
18.30 u. instaporkest
19.00 u. jeugdband
20.00 u harmonie

...

Lees meer

Dankwoord bij het afscheid van de Sint Pietersparochie van Grimde

Zoals het zich laat aanzien hebben we vandaag op regelmatige basis hier voor het laatst samen weekend eucharistie gevierd. Voor het afscheid van de Sint-Pieter- en Paulusparochie van Grimde moeten we officieel nog wachten tot de ministeriële omzendbrief is getekend. Tot dan blijft de kerk open. Maar dat blijft de beslissing van de kerkraad.
Op een moment van afscheid is het goed terug te kijken op wat er door de gemeenschap van Grimde is gerealiseerd en mensen te bedanken die zich daarvoor hebben ingezet.
Ik denk op de eerste plaats aan de priesters. Ik wil mij beperken tot de pastoors met hun onderpastoors vanaf Wereldoorlog II: de eerwaarde heren Pycke, Van Hoebroeck, Ceuleers en pater Sylvester. Maar ook de voorgangers die na hun pensionering vaak zijn komen depanneren: pater Andries, de heren Timmermans, zelf een geboren Grimdenaar, Coosemans en Vandermeulen.  En eredeken en zonepastoor Joris Hardiquest die ons de luxe heeft gegund om nog een tijdje maandelijks van een viering te genieten. Bedankt jullie aan God toegewijde mannen om ons voor te gaan.
Bedankt ook de vele misdienaars en lectoren die gedurende vele tientallen jaren hielpen om de vieringen stijlvol te laten verlopen.

Wat is een viering zonder muzikale omlijsting? Toen jaren geleden de koortraditie wegviel, was er eerst Jules Caprasse en later Benny Taverniers die het koor onder hun hoede namen.  Tot vandaag zorgen de vaste koorleden voor een verzorgde begeleiding. Een dikke pluim voor Benny die zowel de gezellige repetities als de uitvoeringen in goede banen weet te leiden en aan de kerstwake telkens een speciaal cachet weet te geven. Daarbij past natuurlijk ook onze dank aan Bruno, onze uitstekende organist en aan Lieve voor de puike bloemstukken.  
Ik dank ook de leden van de kerkraad, de kerkfabriek, over de eeuwen heen. Nog steeds bezorgen zij ons de middelen voor het onderhouden van de kerk en de kapel en de benodigdheden voor het uitoefenen van de eredienst. Maar één persoon wil ik er speciaal uitlichten en dat is Eric Roelens. Alhoewel hij nog maar een vijftiental jaren in de werking van de parochie actief is, heeft hij zich in zowat elke functie in de parochie onmisbaar gemaakt. Daarbij wil ik hem uit mijn persoonlijke naam bedanken als medeoprichter van de Confrérie van Sincte Moor.
Grimde heeft binnen Samana een bedrijvige kern van ziekenbezoekers. Eén naam die hier uitspringt is die van Jeanine Roefmans-Cordie . Vele jaren was zij de bedrijvige voorzitster van Ziekenzorg. Maar daarnaast kennen we haar zeker als gewezen voorzitster van KAV en als bazin van het Polderke. Wat velen minder weten is dat ze vele jaren trouw de kerk heeft gepoetst en zorgde voor het linnen nodig voor de liturgie. Daarvoor kreeg ze in 2013 samen met Joseé Vanderstukken het zilveren Sint- Romboutskruis.

Alhoewel de zorg van de ‘Confrérie van Sincte Moor’ zich meer toespitst op de kapel, hebben zij bewezen dat ze door hun nevenactiviteiten de kerk nog eens bomvol kunnen laten lopen.
In de loop van vele jaren zijn er heel wat vrijwilligers die zich verdienstelijk hebben gemaakt.  Maar we menen dat op een dag als vandaag twee leden van de parochie, gezien hun staat van verdiensten, toch nog extra in de schijnwerper mogen geplaatst worden. 
Guido Vanwelden was vanaf zijn zevende betrokken bij de diensten in de kerk van de paters Dominicanen. Toen hij eind de zeventiger jaren in Grimde kwam wonen, werd hij al snel de rechterhand van pastoor Ceuleers. Misdienaar, lector, koster, koorzanger, ziekenbezoeker, voorganger in de woorddienst en in gebedsvieringen hij was het allemaal. Maar zijn grootste verdienste  ligt misschien wel in zijn dagelijkse gebedsdienst in de kapel van O.L.Vrouw-en-Steen gedurende de maand mei. Voor al deze verdiensten kreeg hij in 2013 het gouden Sint-Romboutskruis.
Vandaag is Gui Nijs in deze Sint- Pieter-en Pauluskerk juist 70 jaar misdienaar en meer dan 50 jaar  koorzanger en even lang lector. In die lange periode is hij daarnaast betrokken geweest bij zowat elke activiteit:  dirigent van de kinderkoren, voorganger in de woord- en gebedsdiensten, de kerkfabriek, de speelpleinwerking en de Scouts, Kerk en Leven, Polderke Voetbal en stichter-hoofdprovoost van de Confrérie van Sincte Moor.   Hij kreeg daarvoor in 2013 het gouden Sint-Romboutskruis.

 Dames en heren, wie namen noemt vergeet er wel eens. Door de veelheid aan informatie kregen sommigen vandaag misschien te weinig aandacht. Zo denk ik  onder meer aan de verantwoordelijken voor de eerste en de plechtige communie, de oud-leiding van de Scouts, de Gidsen en het Chiro. Mijn verontschuldigingen als u zich vandaag ondanks uw verdiensten wat miskend hebt gevoeld.
Als geboren en getogen Grimdenaar doet het pijn dat de kerk dicht gaat. Maar als ik mijn gezond verstand gebruik, besef ik dat een parochie in stand houden, een kerk als deze behouden voor de eredienst zowel qua financies als qua inzet van priesters en vrijwilligers niet langer te verantwoorden is. En dus nemen we vandaag met een zwaar hart afscheid.
Ons kerkgebouw krijgt in de nabije toekomst waarschijnlijk een andere bestemming. . De Oude Sint-Peeterskerk, nu Necropolis, werd ingewijd in 1132. We komen 11 jaar te kort om het millennium te vieren. 

Gelukkig bezitten wij met de kapel ook later nog een gebedshuis om af en toe een misviering op te dragen.
De samenwerking met Hakendover, Bost en Goetsenhoven zal moeten groeien, misschien soms met vallen en opstaan. Maar het komt goed, daar ben ik vast van overtuigd. Ik ben dankbaar voor al het positieve van de voorbije duizend jaar, maar vooral hoopvol voor  een zonnige toekomst van de nieuwe gemeenschap.

Gui G. Nijs

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: KWAAD

©Micheile (Unsplash)

Deze week staan we stil bij het kwade. Niet omdat het ons meer over God leert, integendeel, het toont ons dat wat God niet is. Zo zegt de Heilige….. : het kwade is het ontbreken van het goede.’ Maar toch is er het kwade. We kunnen het niet ontkennen, we zien het op het internet en televisie, we horen het rondom ons, het kwade maakt deel uit van ons aardse bestaan. Hoe kan het kwade dan verenigbaar zijn met een goede God? Waarom laat God dat toe? 

Exact deze vraag heeft een kindje van de sloppenwijken van Manilla aan Paus Franciscus gesteld bij zijn bezoek aan de Filipijnen. Paus Franciscus heeft toen geantwoord: “je stelt de enige vraag waarop geen antwoord is.” Waarom? Omdat elk antwoord ontoereikend is als verklaring.

Wat weten we wel? God laat het kwade toe, Christus heeft ons bevrijd van het kwade en God kan ieder kwaad ten goede keren.
“God laat het kwade toe”, zegt Thomas van Aquino, “om”, zo gaat hij verder, “er een groter goed uit te doen ontstaan”. Zo wordt er tijdens de paasnacht gezegd: “Gelukkige Schuld, waaraan wij de Verlosser danken”. Inderdaad, dankzij het kwaad zijn wij gered, dankzij het kwaad moest Christus in de wereld komen. God keert het kwade ten goede, wij kunnen hem daarbij helpen, want kwaad heeft de tendens kwaad voort te brengen, en het is aan ons de cirkel te stoppen en vrij spel te geven aan God. Laten we dus geen angst hebben tot Christus te gaan met de angsten die leven in ons hart, het kwade dat probeert de overhand te nemen.

Christus heeft de dood overwonnen. Laat hem toe in je hart en leven om ook daar het kwade ten goede te keren. Soms gaat dit op een heel eenvoudige manier. Graag vertel ik even een verhaaltje van iets dat ik deze zomer heb mogen meemaken. Onderweg op pelgrimstocht in Italie, kwamen ik en drie vrienden aan een Heiligdom van de Heilige Maagd. Gezien we vrolijk waren op onze vrije dag, bezochten we heel wat en kwamen uiteindelijk bij een fontein. Het was erg warm en eentje van ons besloot zich erin te verkoelen. Toen hij erin was, merkte hij dat er munten in lagen die mensen in de fontein hadden gegooid om een wens te doen. Gezien hij dit bijgeloof vond, had hij in een mum van tijd enkele munten in zijn handen genomen en was terug uit de fontein geklommen. Gezien de munten in de fontein toch tot niets dienden, wilde hij er een koffie mee kopen, maar voor ons, was dit een beetje stelen, gezien de mensen dit geld in de fontein hadden gegooid. Toen bedachten we, dat we met de enkele euros enkele kaarsjes konden kopen, om die aan te steken bij Onze Lieve Vrouw. Zo gezegd zo gedaan. Zo is het afnemen van iemands geld dat in die vijver was geraakt, omgevormd tot iets moois, iets goeds.

Reinhilde

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Druivenverkoop
Onze huis-aan-huis druivenverkoop kan helaas niet doorgaan. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om op vrijdag 24 september druiven te komen kopen in ons kraampje op het Sint-Genovevaplein (van 8u tot 18u). Betalen kan met cash geld of digitaal met payconiq.
Ofwel kan u uw bestelling op voorhand doorgeven aan een bestuurslid, de bestelling wordt dan aan huis geleverd. Bestellen kan tot 17 september.

Kaarten en kienen
Samana verwelkomt jullie graag terug op de kaart- en kiennamiddag, iedere eerste en derde donderdag van de maand (met uitzonering van de feestdagen) van 14 tot 17 u in het parochiecentrum van Oplinter. Iedereen welkom, ook niet leden. Nu: donderdag 16 september.
 

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

Na de lange corona-onderbreking konden we terug een concertavond houden in onze zaal Sinterviven. 
We maakten van de gelegenheid gebruik om onze Erepenningmeester Marcel Schotsmans in de bloemen te zetten voor zijn honderdste verjaardag. Met zijn gekende ijver en stiptheid heeft hij jarenlang bijgedragen tot de groei en de bloei van onze Harmonie.
De  kermisbarbecue hebben we uitgesteld tot de kermis volgend jaar. 
Voor de kleine kermis had de Hagelandse Blaaskapel een optreden bij het zomerterras van Doe Maar Oplinter. Een blijk te meer van de goede verstandhouding tussen de verenigingen van ons dorp.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Omdat onze KLJ ieder jaar blijft groeien, hebben we een afdeling bijgemaakt: de Kastaars. Ziehier de indeling in groepjes:
Bietels    1e  -  2e  lj
Kwispels    3e  -  4e  lj
Kastaars    5e  -  6e  lj
Nestorekes    1e  -  2e  mb
Adolo’s    3e  -  4e  mb
16    van   5e  mb

Om de twee weken is er op zondagnamiddag van 14u tot 17u een activiteit, verzorgd door onze leiding. Ze wordt iedere maand aangekondigd in onze Gazette. Daarnaast zijn er ook groepsactiviteiten, waarin alle leeftijdsgroepen de kans krijgen om mekaar te leren kennen. Plezier gewaarborgd.

...

Lees meer

ABDISSEN (33) OPLINTER

Martina Pinchart  

Geboortig van Corbais.
Zij was 48 jaar oud toen zij benoemd werd op 8 augustus 1627 en werd aangesteld door prelaat Henry Van der Heyden, abt van Villers.
Aan de verkiezing namen 33 geprofeste nonnen deel, waarvan 17 uit het land van Luik, het prinsbisdom dat niet tot het hertogdom Brabant behoorde. Dit toont dat de klacht tegen de vorige overste gegrond was.
Zij bestuurde gedurende 18 jaren en stierf op 22 juli 1645.

...

Lees meer

Erediensten vanaf 1 september zonder beperking aantal

Gelovigen kunnen vanaf woensdag 1 september 2021 opnieuw samen vieren zonder beperkingen van aantal en afstand; het mondmasker blijft wel verplicht.
De erediensten krijgen  groen licht om vanaf komende woensdag 1 september 2021 samen te vieren zonder beperkingen van aantal en afstand. Enkel het mondmasker blijft verplicht.
Het Ministeriële Besluit, dat op 26 augustus 2021 in het Staatsblad verscheen, stelt in artikel 14 dat de social distancing (1,5 meter afstand ) niet meer van toepassing is in de gebouwen van de eredienst en tijdens de uitoefening van de eredienst. Ook de maximumgrens van het aantal gelovigen valt weg.

Wat wel behouden blijft, is het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker bij het betreden van de gebouwen van de eredienst en tijdens de hele duur van de eredienst.
Alle andere maatregelen werden geschrapt. Dit wil niet zeggen dat wij niet meer voorzichtig moeten zijn want het virus is nog niet overwonnen.
Dus we zijn heel erg blij hiermee voor de communie- en Vormsel vieringen.

De bisschoppen danken nogmaals iedereen die zich inzet in de strijd tegen het virus. Zij roepen op de veiligheidsmaatregelen van de overheid te blijven volgen en zich zeker te laten vaccineren.

IPID – Persdienst van de Bisschoppenconferentie van België
Brussel, vrijdag 27 augustus 2021

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: JEZUÏETEN

©Ashwin Vaswani (Unsplash)

Jezuïeten, ook wel de sociëteit van Jezus genoemd, is een orde binnen de katholieke kerk. De orde is gesticht in 1540 door de Spaanse Ignatius van Loyola. Vandaag de dag zijn er meer dan 15 000 Jezuïeten ter wereld. De meesten zijn priesters, maar er zijn ook broeders. De meest bekende Jezuïet vandaag is Paus Franciscus. Een Belg, de H. Johannes Berchmans (17e eeuw), bekend vooral in de streken van Diest, was een Jezuïet. Hij was een zeer toegewijde hardwerkende jongeman die stierf in Rome op 22-jarige leeftijd. Hij is beschermheilige van de studerende jeugd, misdienaars, acolieten en zangkoren. 

Net zoals andere ordes en gemeenschappen, leggen de Jezuïeten de gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Bij hen is er nog een 4e gelofte die ze afleggen namelijk directe gehoorzaamheid aan de Paus. Dit wil zeggen dat ze hun missies van de Paus zelf ontvangen. De Jezuïeten hebben als twee belangrijke pijlers van hun activiteiten missies en onderwijs, maar ze kijken breder dan dat. Ze willen antwoorden op de nood van elke specifieke tijd. Dit doen ze door God te zoeken in alle dingen, in alle activiteiten. Jezuïeten zijn vaak gekend als goed opgeleide, ‘slimme’ mensen. Verder staan ze bekend om goed te begeleiden bij onderscheiding. Volgens hen gaat “onderscheidingsvermogen over het vinden van de stem van de Geest van God die tot ons spreekt in de gewone en praktische details van ons leven”. Een hulp hierbij zijn de geestelijke oefeningen die door de H. Ignatius zijn samengebracht en uitgeschreven.

Reinhilde

...

Lees meer

PSALMEN (22) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Giotto, Franciscus predikt voor de vogels

Earth song
Michael Jackson kijkt met weemoed en ongeloof naar wat wij met de aarde gedaan hebben.
“Wat is er gebeurd met het opkomen van de zon, wat met de regen, wat met al die mooie dingen waar wij van droomden?
Wat met de vrede, met de bloemen op het veld, wat met de zee, met de sterrenhemel?
Is gisteren voorbij, ligt het beloofde land buiten ons bereik? 
Zullen we ooit nog vreugde kennen?”

Beluister
Michael Jackson, Earth Song. (muziek met verwijzingen naar Nights in white Satin van Moody Blues)

Zonnelied
Daartegenover plaatsen wij het optimistische Zonnelied van Sint Franciscus.
Almachtige, verheven Heer
Aan U behoort de lof en eer
Wie kan U loven als Gij zijt
Wij zegenen uw heerlijkheid.
Geloofd om gans uw creatuur
Ten eerste om dat blinkend vuur
Die warme schitterende bron
De Heer des hemels, broeder Zon.
Hij is zo heerlijk in zijn pracht, 
verdrijft zo stralende de nacht 
en geeft ons dag aan dag zijn licht, 
als afglans van uw aangezicht.
Volgen: maan, wind, water, 
vuur, aarde, liefde, dood.


Psalm 19 A (18 A) deel 2
Of,  zoals in het tweede deel van de psalm:
Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, 
die treedt als een bruidegom uit zijn vertrek, 
om fris en onstuimig zijn baan te doorlopen. 
Hij stijgt van de rand van de hemel omhoog 
en daalt dan weer af naar het andere eind; 
niets kan aan zijn stralen ontkomen.

Beluister 
Psalm 19: Nederland zingt: samenzang; psalmen voor nu: lied
Het zonnelied van Sint Franciscus, b.v.
Almachtige verheven Heer   Keulen  1623
Altissimi omnipotente Bon Signore
Hedendaagse muziek: Saint François d’Asssise: van Liszt, Gounod of Messiaen

...

Lees meer

OP STAP MET SAMANA/FERM HAKENDOVER

Samana /Ferm gingen op uitstap naar Brussel op 23 augustus 2021. Een druilige morgen kondigde zich aan, maar het bleef droog. 
De eerste halte was de Basiliek van Koekelberg. Voor de ingang, van het monumentale prachtige Art Deco gebouw, kon de autocar zijn deuren openen,  de lift uitrollen om de rolstoelen en de mindermobiele mensen op een comfortabele wijze te laten uitstappen. Een welbespraakte gids wachtte ons op en met veel verwondering werd er geluisterd naar de boeiende uitleg van de gids. De Basiliek is de vijfde grootste kerk ter wereld. De kerk is in de eerste plaats een bidplaats voor de vrede en wordt ook nog steeds gebruikt voor parochiale – en nationale vieringen.
In de talrijke gigantische glasramen zijn verschillende onderwerpen behandeld. In het grootste glasraam is Het Laatste Oordeel en de Verheerlijking van het Lam Gods uitgebeeld. Deskundig zijn er moderne glasramen verwerkt. De tijd vliegt voorbij, nog de glazen lift nemen om op de hoogte van 52.80 meter het panorama te bewonderen van Brussel en heel Brabant.
Na het genieten van een heerlijk middagmaal in een gezellig restaurant maakten we de straten van Brussel onveilig. Met een geroutineerde chauffeur en een goede deskundige gids ontdekken we alle bekende gebouwen, en kregen veel informatie over de panden. Nog even langs het Atomium rijden om dan de terugweg aan te vatten. Blij en te vrede over de voorbije dag wensten we ieder een goede thuiskomst en een aangename avond.

...

Lees meer

Fusies van parochies in Tienen.

Sinds een vijftal jaren zijn de parochies van Tienen- centrum samengevoegd tot één parochie. De vroegere parochies St.-Germanus, O-L-V-Ten-Poel, H.-Hart en St.-Lambertus Overlaar werden samengevoegd tot de parochie ST.-GERMANUS.
Nu heeft Kardinaal Jozef De Kesel ook zijn goedkeuring gegeven voor de samenvoeging van de parochies van Tienen -Noord: Oorbeek, Kumtich, St.-Margriet Houtem, Vissenaken (2) en Oplinter tot één nieuwe parochie ST.-AUGUSTINUS.
En ook van Tienen-Zuid: Hakendover, Goetsenhoven, Bost en Grimde, deze worden samengevoegd tot de parochie GODDELIJKE ZALIGMAKER.
Dus blijven er nog drie parochies over in Tienen met elk één kerkfabriek. Vroeger waren dat 14 kerkfabrieken en waren daar 70 mensen voor nodig. Vandaag zijn dat nog 15 mensen. Dat wordt een sterke administratieve vereenvoudiging!

EN WAT MET ALLE KERKGEBOUWEN?

Sommige zullen uitsluitend voor de eredienst blijven dienen, andere zullen een nevenbestemming krijgen en dus dienstdoen als kerk en ook voor een andere bestemming. En nog andere kerkgebouwen krijgen een herbestemming en dus niet meer dienen als gebouw voor de eredienst. Dit zal wel de nodige tijd vragen voor goed overleg. Dit alles is natuurlijk het gevolg van het steeds maar kleiner wordend aantal deelnemers aan de liturgische samenkomsten in de kerkgebouwen, waar zij wonen. En met tien mensen samenkomen in de meestal zeer ruime kerkgebouwen is een zeer kostelijke zaak en ook niet erg gezellig.
In elk van de drie nieuwe parochies zal één kerkgebouw dienstdoen als parochiekerk. Daar wordt de liturgie nog volledig gevierd: de eucharistie, gebedsdiensten, aanbidding, eerste communie, vormsels, biechtvieringen, dopen, advent, vasten, Goede week enz.
Deze parochiekerken zijn St.-Germanus (Veemarkt), St.-Genoveva (Oplinter) en De Goddelijke Zaligmaker (Hakendover).
Uitvaarten en huwelijken zullen wellicht voorlopig in alle kerken kunnen doorgaan in zoverre zij nog geen nieuwe bestemming hebben gekregen. Het zal echter zeker nodig zijn om zich te verplaatsen om de eucharistie of andere sacramentele vieringen bij te wonen, zoals bijvoorbeeld biechtviering en vormsel en doopsel.

DE EUCHARISTIE

Ons verplaatsen zijn wij in deze tijd wel zeer gewoon geworden zoals naar een grote winkel, de dokter, het ziekenhuis, de markt, de school, de muziekschool en culturele activiteiten, het restaurant en sportactiviteiten, voor zovele zaken in ons leven verplaatsen wij ons vandaag, dus zal dat ook wel voor het kerkleven kunnen in de mate dat het kerkleven voor u van belang is.
Wij streven ernaar om elk weekend één eucharistie te vieren in de drie parochies, behalve in Tienen-centrum zolang het kan, twee eucharistievieringen, omwille van meestal 450 deelnemers. De uren van de vieringen zijn: Op zaterdag 16.30 u. O.L.V.-ten-Poel en om 18 u. in Hakendover. Op zondag om 10 u. in Oplinter en om 10.30 u. in St.-Germanus.
Gebedsdiensten kunnen er zijn, maar niet op hetzelfde uur als de eucharistie in uw parochie. Dit om het kapitaalbelang van de eucharistie in de Katholieke kerk te onderstrepen.
Van de eucharistie, het samenkomen rond brood en wij, zei Jezus op het laatste avondmaal: "Blijft DIT doen om mij te gedenken." En dus is te communie gaan ook best verbonden met de eucharistie. Voor wie zich moeilijk kunnen verplaatsen mag men gerust de communie meenemen liefst in een daartoe bestemde pixis, die kun je verkrijgen in de dekenij of in het winkeltje in Kabbeek.

HET PASTORAAL CENTRUM KABBEEK

Dit centrum, het vroegere klooster van de Grauwzusters van de kliniek, is ons pastoraal centrum voor gans de pastorale zone Tienen. Hiermee willen wij mensen steunen in hun geloofsvorming en -verdieping. Zo bijvoorbeeld voor ouders van eerstecommunicanten en vormelingen. Voor doopouders en peters en meters. Voor hen die kerkelijk gaan huwen. Maar ook om de sterke tijden als Advent en Vasten wat meer aandacht en inhoud te geven. Ook allerlei werkgroepen kunnen er terecht zoals ziekenwerking of armenzorg en gespreid over gans het jaar zullen er voordrachten zijn rond algemene geloofsonderwerpen zoals bijvoorbeeld ook Bijbel avonden.
In Kabbeek is ook een winkeltje met mooie houten religieuze voorwerpen waarnaar mensen vaak vragen: rozenkransjes, doosjes om communie mee te nemen, heiligenbeeldjes, kerststallen enz.

WAAROM IS DIT ALLES NODIG?

Als Kerk zijn wij arm geworden aan vrijgestelden maar ook zijn er minder vrijwillige medewerkers dan vroeger en ook minder vrijgestelden. Wij leven in onze streken in een sterk geseculariseerde samenleving en ook vele andere religies zijn hier aanwezig sinds de intocht van mensen uit verre landen. Het is dus nodig dat wij onze Kerkstructuren aanpassen aan de tijd waarin wij NU leven. En wij hopen om zo de mensen beter te kunnen dienen in hun geloofsbeleving. Graag vragen wij u om uw gebed voor deze nieuwe aanpak van de kerk van Jezus Christus in Tienen.

De pastorale zoneploeg van Tienen
Mei 2021

...

Lees meer

2021 - KAMP MISDIENAARS ST.-GERMANUS

Ook dit jaar ondanks de natte zomer gingen onze misdienaars op kamp in Houffalize, wij waren met 26. En er gebeurde een wondertje, ondanks het aangekondigde natte weer, konden wij steeds buiten spelen en stappen. De sfeer was super en de groep is nog wat meer naar mekaar toegegroeid, wat zeker goed is voor jongeren die elke week meebouwen aan een mens nabije zondagsviering. Wij hebben ook heel mooie en deugddoende gebedsmomenten gehouden elke dag en de eucharistie vierden wij in het mooie kerkje van Houffalize.
Graag bedanken wij allen die ons  steunden om dit weer te kunnen bekostigen en kinderen en jongeren die willen meedoen zijn steeds welkom. Hierbij ook een paar foto’s om iets van de leuke sfeer weer te geven. Je kunt met ons contact opnemen elke zondag na de eucharistie of op het nummer 016 81 13 43.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: INTERNET

De letter I van internet is een heel actuele letter. Hoe vandaag de dag omgaan met alles wat met internet te maken heeft? Met informatica? Met sociale media? Voor sommigen is het een hele opgave hier gebruik van te maken, voor anderen is het niet meer weg te denken uit de maatschappij, voor nog anderen is hun gsm bijna een verlengstuk van hun lichaam. Reeds vorige eeuw, bij het 2e Vaticaans concilie (1963) werd hier extra aandacht aan besteedt. Het tweede document van het concilie heette namelijk Inter Mirifica (onder het mooie), een document over de sociale communicatiemiddelen. Het document vertelt in de eerste plaats over de verschillende mogelijkheden van de ontwikkeling van de communicatiemiddelen (radio/tv/…) : "de media zullen in dit licht belangrijk bijdragen tot de ontspanning en de ontwikkeling van de geest en tot de verbreiding en de bevestiging van het rijk van God". Verder worden we in dit document gewaarschuwd voor mogelijke nadelige gevolgen van sociale media.

10 oktober 2020 is Carlo Acutis, een jongen die in 2006 op 15-jarige leeftijd gestorven is, zalig verklaard. Hij is vandaag de beschermheilige voor de jeugd en internet. Tijdens zijn leven raakte hij geïnspireerd om sociale media te gebruiken om het woord van God te verkondigen. Vandaag de dag zijn er verschillende mensen die evangeliseren via sociale media. Op sociale media zijn verschillende dingen te vinden die mooi, waar en goed zijn. Paus Franciscus maakt elk jaar voor Mediazondag (de laatste zondag van september) een boodschap omtrent media. Elke Paus heeft zijn eigen communicatiestijl en ook Paus Franciscus past zijn communicatiestijl aan aan deze tijd (vaticannews.va). Niet alleen voor onderricht kan media prachtig zijn, maar ook voor praktische informatie, bijvoorbeeld de mis uren op speciale zondagen of informatie omtrent sacramenten.

Naast het mooie en goede worden we in Inter Mirifica ook gewaarschuwd voor mogelijke moeilijke kanten van het gebruik van media. Het waarschuwt dat een suggestieve manier van communiceren vrijheid kan wegnemen en mensen sterk kan beïnvloeden tot op het punt van propaganda en indoctrinatie. Er wordt gezegd dat iedereen uit verantwoordelijkheid en liefde mee moet streven naar goed gebruik van media.

Zijn wij vrij tegenover sociale media? Gebruiken we sociale media op een manier dat we God beter kunnen leren kennen en onze naaste beter liefhebben? Stichten we verdeeldheid in harten door ons gedrag op sociale media of laten we ons meesleuren door bepaalde ideeën die ons opsluiten. Soms kan even afstand nemen ons helpen om op deze media onze vrijheid te waarborgen en terug het mooie en goede hiervan te proeven. Misschien iets voor jou?

Reinhilde

...

Lees meer

DOOPSELS IN SINT-GERMANUS: AUGUSTUS

Ward BLOCKX
Anna-Louna DEBOES
Gerorges ALLARD
Fleur SPIRITUS
Mathéo SWINGS
Floris COCKX

...

Lees meer

UITVAARTEN IN SINT-GERMANUS: AUGUSTUS

Isabelle TANDA-MATA
Anna DE GROOF echtg. van Eduard FROYEN
Reinlinde MOESTERMANS echtg. van Herman HACOUR

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Vanaf donderdag 2 september verwelkomt Samana jullie graag terug op de kaart- en kiennamiddag, iedere eerste en derde donderdag van de maand (met uitzonering van de feestdagen) van 14 tot 17 u in het parochiecentrum van Oplinter. Iedereen welkom, ook niet leden.

...

Lees meer

ABDISSEN (32) OPLINTER

Catharina Bosmans

Zij was 41 jaar oud toen op zij op 26 februari 1602 werd aangesteld door prelaat Robert Henrion, abt van Villers.
Haar broer, Egidius, was deken van Namen en schonk de abdij een tafereel in Albaster.
Zij bestuurde gedurende 25 jaren en stierf op 20 maart 1627.
De afgevaardigden, gezonden voor de benoeming van een opvolgster, waren niet zo gunstig in hun beoordeling over haar. Aartshertogin Isabella schreef aan de abt van Villers en aan de nieuwe abdis dat de overledene te gemakkelijk was geweest om vreemden te ontvangen en te herbergen, en om te veel personen uit vreemde streken als religieuze te aanvaarden, wat niet bevorderlijk was voor het kloosterleven en schulden met zich meebracht.

...

Lees meer

MARIA HEMELVAART IN DE O.L.V. TEN POELKERK

Zaterdag 14 augustus 19 uur. Het deed goed nog eens samen te komen rond Maria, onze Moeder en beschermvrouwe van onze kerk.
Daar stond ze, fier met haar beste mantel, haar mooiste kroon en haar zoon op de arm. Koningin en moeder.
We vierden haar samen met het koor CBM die de mooiste Marialiederen bracht, begeleid door Bruno die hemelse klanken toverde uit het prachtige orgel.
De homilie van Pastoor Hardiquest over de kracht van de vrouw en moeder maakte van deze viering een inspiratie om mee te nemen. 
Hopelijk kunnen we volgend jaar terug naar buiten om in processie Maria te eren.

Dirk

...

Lees meer

MARIA, WIE BEN JE?

Op dinsdag 10 augustus kwam Mgr. Koen Vanhoutte, hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, naar het regiohuis van de Pastorale Regio Tienen. Hij was er op uitnodiging van de regioploeg om te komen vertellen over zijn boekje “Maria, wie ben je?”. In dit boekje gaat de hulpbisschop op zoek naar de identiteit van Maria, de vrouw waarvoor wij katholieken een grote bewondering hebben. We zoeken troost en raad bij haar maar we zijn ook graag gewoon bij haar, in haar aanwezigheid. Maria nodigt ons ook voortdurend uit om haar voorbeeld te volgen en diezelfde beleving te mogen ervaren. Mgr. Vanhoutte stelt enkele kenmerken van Maria in het licht en zo leren we haar beter kennen.
Vanuit de regio waren we zeer verheugd dat onze hulpbisschop tijd kon vrijmaken om enkele dagen voor het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming zijn boekje te komen toelichten en ons mee te nemen op die ontdekkingstocht. Hoewel het nog steeds vakantie was, kwamen heel wat mensen uit onze regio maar ook van ver daarbuiten afgezakt naar Scherpenheuvel. Ze werden getrakteerd op een boeiende en toegankelijke lezing die de aanwezigen uitnodigde om zelf stil te staan bij Maria, wie zij was en is en wat zij voor ons vandaag betekent. Het muzikaal intermezzo, gebracht door jongerenpastor Toni Berek en Guy Vermeylen, liet de woorden nog dieper doordringen. We sloten af met een stemmig gebedsmoment. 
Tijdens het informele gedeelte werd er nog heel wat uitgewisseld en bijgepraat. Het was fijn om weer “echt” samen te zijn, samen met anderen een activiteit te mogen beleven. Voor sommige aanwezigen was dit de eerste keer in een zeer lange tijd, om de gekende reden.

Meer info over “Maria, wie ben je?” en bestelinfo vind je op de website van De Peerle www.depeerle.be

Elly Mattheus

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: HEMEL/HEL - HEILIG

We maken weleens het grapje: ‘als er in de hemel dat… maar is’, ook in ons taalgebruik gebruiken we het woord hemel wel eens: ‘hemels’. Ook het woordje hel wordt wel eens gebruikt om moeilijke, haast onmogelijke situaties weer the geven ‘this is the hell’. 
Het is interessant en belangrijk stil te staan bij de hemel. Waarom? Het is ons uiteindelijke doel. We zijn allen geroepen om bij Christus te zijn, om in gemeenschap te treden met God. Dat is uiteindelijk wat de hemel is. Elke beschrijving van de hemel komt te kort en bovendien is er niemand die het ons kan vertellen. Wat we wel weten is dat we in de hemel onze ware identiteit zullen vinden, we vinden onze vervulling. Wat ook duidelijk is, is dat we in de hemel Hem zullen zien “zoals Hij is” (1 Joh. 3,2), “van aangezicht tot aangezicht” (1 Kor 13, 12). De hemel is het uiteindelijke doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk. We zullen God zien, bij Christus zijn. 

Wat is de hel dan? De hel is niet meer of minder dan het ontbreken van het bovenstaande: de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Laat de liefhebbende God dit zomaar toe? Dat zou zijn eigen essentie toch tegenspreken? Wel, juist niet. God houdt zo belangeloos van de mensen, dat Hij hen niet verplicht, Hij laat de mens vrij om die Liefde te aanvaarden. Die vrijheid die God de mensen schenkt, is juist het bewijs van zijn Liefde. Hij houdt zo van de mensen, dat Hij toelaat dat ze Zijn Liefde weigeren. Niemand wordt door God voorbestemd om naar de hel te gaan, daarvoor is het noodzakelijk zich vrijwillig van God af te keren en daarin tot het einde toe te volharden. 

Dankzij de hemel en de hel weten we waartoe we op deze aarde geroepen zijn. Die Liefde die God is leren kennen, en groeien in die Liefde opdat we Hem mogen zien. Het ‘doel’ van ons leven hier op aarde is, zou je kunnen zeggen, zorgen dat ons kleine hartje groeit in Liefde zodat het ooit in staat zou kunnen zijn om de grote Liefde die God is te bevatten. Dankzij de hemel weten we dat we allemaal geroepen zijn om heiligen te zijn. Neen, heilig worden is niet exclusief voor enkele mensen, we zijn allen geroepen om heilig te zijn om zo uiteindelijk bij Hem te kunnen vertoeven. 

Reinhilde

...

Lees meer

PSALMEN (21) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Amazone regenwoud

Heal the world
Michael Jackson doet een oproep, ook met Bijbelse beelden, om de wereld beter te maken, een woonplaats voor alle mensen.

Genees de wereld, maak het een betere plaats voor jou en voor mij.
Deze wereld, waarin we geloofden, zal weer schitteren.
Deze wereld is hemels; wees de afstraling van God.
We zijn allen broers en zusters van elkaar.
De volken zullen hun wapens omsmeden tot ploegscharen.
Er zal geen pijn of verdriet meer zijn.
Genees de wereld. We kunnen er samen toe komen.

Beluister
Michael Jackson: Heal the world  (muziek met verwijzingen naar: We are the world, we are the children)

Psalm 19 A (18 A)  deel 1
In het oratorium ‘De Schepping’ van G.F. Haydn wordt de taak van de mens belicht, maar vooral de grootheid en goedheid van God, blijvende Schepper van hemel en aarde.
De koorzang daarin neemt de woorden van de psalm

De hemel verkondigt Gods Heerlijkheid, 
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag, 
de nacht geeft het door aan de nacht.
Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
Geen enkel geluid is te horen.
Toch klinkt over heel de aarde hun roep, 
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

Beluister
Psalm 19: Nederland zingt: samenzang; Psalmen voor nu: lied
Die Himmlen erzahlen die Ehre Gottes uit Der Messias van G.F. Haydn
Verwante hedendaagse muziek:
For the beauty of the earth John Rutter  Chr koor Jigdaljahu
Canto General  Pablo Neruda Mikis Theodorakis; duur ong. anderhalf uur; uitvoeringen met alleen klank of met beeld van zangers en orkest

 

...

Lees meer

HUWELIJK VISSENAKEN

Robin Celis en Laure Verbruggen
 

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER-WULMERSUM

Fietsuitstap elke woensdag om 14 uur aan de kerk.
 

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

Onze gezinsfietstocht zondag 29 augustus leidt naar de hoeve ‘De Peinwinning’ in Bekkevoort.
Deze oude hoeve is nu melkveebedrijf en hoevewinkel met ook een toeristisch aanbod 
Vanwege de Covid-19 situatie beperken we ons tot een namiddagprogramma:
Bijeenkomen op de parking van het P.C. om 12.30 u en vertrek om 12.45 u
Rond 14.00 u aankomst. Een drankje of ijsje op het terras of binnen, een wandeling, ravotten in de kinderspeeltuin, de weg vinden in de maïsdoolhof, boerengolf spelen…
Om 17.30 u vertrek terug naar Oplinter.

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

We hopen dat u de antwoorden vindt op onze fotozoektocht, ook op de vraag ‘hors concours’ (buiten wedstrijd): Wanneer werd E.H. Guido Van Gerwen aangesteld tot pastoor van onze Sint-Genovevaparochie?
 

...

Lees meer

De geboorte van een nieuw Utopia

Schepping © Calvin Craig (Unsplash)

Letterlijk en figuurlijk gaat de mens te ver. Te ver in zijn dromen, te ver in het reizen in de ruimte, te ver in het misbruiken van de aarde en alles wat erop leeft, inclusief zichzelf. Hij is naarstig op zoek naar nieuw en ander leven in de grenzeloze ruimte want hier op aarde sleurt hij elk stukje leven mee in zijn eigen graf. De vergankelijkheid zal zijn werk doen en elke ooit bestaande levensvorm reduceren tot wat het ooit was: stof. 

En wanneer de laatste dag ten grave is gelegd en de zon is opgebrand na de aarde te hebben verschroeid, de zeeën te hebben opgedroogd, dan zal de wind opsteken. De zachte bries zal uitgroeien tot zware stormen. Elk recht op nieuw leven zal zo worden stukgeslagen. Alles lijkt dan verloren. Het mensdom heeft gefaald. De ziel van de mens met haar vrije wil, een oerbeginsel afkomstig uit Gods machtig woord, heeft gekozen voor het kwaad. De hoop is niet meer… Hoe ver staan we nog van dit scenario?

Stofdeeltjes dwarrelen rond in het zwarte oneindige niets en zorgen voor de enige beweging. Zullen zij als bij wonder opnieuw aangetrokken worden door Leven, door Liefde, door Diegene die zich geliefd wilde weten door de mens? Als elke ziel teruggedreven is naar haar oorsprong, dan zal er niets meer zijn dat kan ontvangen, niets meer om aan te geven. Geen herinneringen meer, geen dromen, er is alleen nog maar het niets. Opstanding uit de dood blijft over. Of is dit enkel een gedachte? Welke hand schreef het verhaal van de opstanding, het verhaal van het hier-na-maals?

Wie wil geven wat hij heeft, zal leven. Tussen de stofdeeltjes verspreid, is Hij er nog steeds. Doorheen heel de geschiedenis zit er een uittocht verweven en telkens opnieuw leidde dit tot nieuw leven. Hij laat immers Zijn werk niet zomaar verloren gaan. Hij treurde omdat de mens al wat hij had gekregen niet naar waarde kon schatten. 
“Ik ga een nieuwe wereld maken, zegt Hij, en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger was, wordt niet meer teruggedacht. ( Jesaja 65 )”. 

God verbande de chaos, bracht opnieuw het licht en verbrandde hiermee de duisternis,  Hij liet zijn geest zweven. Hij begroef zelf de laatste nacht en schiep een gloednieuwe dag. Stofdeeltjes trokken elkaar aan en zochten verbondenheid. Anderen smolten samen en vormden nieuw leven. God maakte alles nieuw. Een nieuwe aarde onder een stralend blauwe hemel. 

Zo werd de laatste pagina van Zijn boek het begin van een nieuw en tijdloos verhaal. Hij schiep de mens zonder te raken aan het beeld van het oude. Alleen gaf Hij man en vrouw een nieuwe kompasnaald mee. Een naald die het Noorden niet verliest maar wijst naar de aantrekkingskracht van het hart. Al deze mensen zouden in staat zijn om Zijn verhaal te vervolmaken en na te vertellen in een verstaanbare taal voor iedereen. Het zou het grote verhaal van de liefde zijn, van hoop. De liefde overwint alles. En God zag dat het weer goed zou komen. Een nieuw Utopia werd geboren.

Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: GENADE

Grace ©Brett Jordan (Unsplash)

Zonder twijfel heeft u al wel eens gehoord van het woord “genade”. Maar wat betekent het nu eigenlijk?  Volgens de Van Dale betekent genade “goedertierenheid van God” of “goedheid van God”. Goedheid van God, dat houdt in dat genade iets is dat vrij gegeven wordt, dat we niet door bepaalde verdiensten kunnen ontvangen. Het is een gave van God. 

Wat is het juist? Het is een belangloze hulp die God ons biedt om zijn oproep te beantwoorden. Dit is heel bemoedigend. Soms kan het zijn dat we merken dat God ons ergens toe roept. Dat kunnen kleine en grote dingen zijn. Thuis vraag mijn mama soms “wie voelt zich geroepen om af te wassen”. Wel soms kan het gaan over zo’n dingen, want God leeft in ons dagelijks leven, ook in die kleine dingen. Concreter of duidelijk kan het misschien zijn dat je op een dag denkt of je geroepen weet om iemand te bezoeken die het moeilijker heeft. Dan schenkt God mogelijks jou uit goedheid de kracht, de genade om van dit bezoek iets moois te maken. 

Zo het gaat voor kleine dingen, zo gaat het ook voor de grote dingen. Het is door ja te zeggen tegen de kleine oproepen, dat we leren de genade te ontvangen. Zo leren we ook voor grote dingen ja zeggen en Zijn genade ontvangen. Denk maar aan grote heiligen zoals Don Bosco. Die hebben onwaarschijnlijke dingen gedaan. Dat hebben ze niet op eigen kracht allemaal verwezenlijkt, maar dat hebben ze kunnen doen door de genade die God hen geschonken heeft. 
Omgekeerd kan het mooi zijn als je voor iets moeilijks staat, maar dat goed is, om te vragen om zijn genade. Dat is herkennen dat je wat je wil doen, wil doen voor Hem en je leven wil richten op God.

Reinhilde

...

Lees meer

RESTAURATIE EN CONSERVATIEWERKEN IN DE KERK VAN DE GODDELIJKE ZALIGMAKER VOLOP AAN DE GANG.

In 2018 werd door de kerkraad opdracht gegeven aan het Studiebureau Monumentenzorg en architectenbureau Brasseur-Trekels tot het opmaken van een beheersplan over de cultuurgoederen in onze kerk van de Goddelijke Zaligmaker. Dit beheersplan kadert in het grote geheel van de totaal renovatie van de hele kerksite. In 2019 werd dit beheersplan door Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen goedgekeurd. Eind 2020 werd er gestart met de restauratie/conservatie binnen de budgetaire grenzen van de kerkfabriek. Het opmaken en uitvoeren van dit beheersplan, de stabiliteit en restauratiewerken aan de kerk en de kerkhofmuur, zijn een grote financiële uitdaging voor de kerkfabriek ondanks de steun van Agentschap Onroerend Erfgoed en Stad Tienen. Sinds 20 juli zijn de restauratie/conservatiewerken aan het Triomfkruis, Onze Lieve Vrouw en Johannes Evangelist, volop aan de gang. Hiervoor werd een grote stelling opgebouwd in het koor omdat de kans op beschadiging aan het Triomfkruis te groot werd geacht door onze architect en Iparc die de restauratiewerken uitvoeren. De calvarie bestaande uit het Triomfkruis, beeld Onze Lieve Vrouw links en Johannes Evangelist rechts, dateert uit de 16 de eeuw. Het geheel bestaat uit gebeeldhouwde gepolychromeerde houten beelden. De werken aan de calvarie zullen tegen 12 september aanstaande worden voltooid. Tot die tijd zullen de vieringen doorgaan met het altaar in de middenbeuk aan de preekstoel. De kerkraadsleden danken u alleszins voor jullie begrip.
 

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Ben je na het kamp naar iets op zoek of vond je in je valies iets dat niet van jou is: foto’s op onze Facebook-pagina helpen misschien bij je speurtocht.
Begin augustus hielden we de Heldenbar open op het speelplein van het Heldenland aan het Martelarenplein nabij de Goossensvest te Tienen, in de volksmond gekend als ‘Steenkensplein’ (in Leuven heeft men het over de ‘Steenkarlissen’ en de ‘Jèèrkarlissen’).
Onze Kwispels namen we een dagje mee naar Bobbejaanland.
En nu komt het nieuwe schooljaar (Hoera!) en werkjaar er aan. Uitgerust?
 

...

Lees meer

ABDISSEN (32) OPLINTER

Maria Happaert  

Zij werd aangesteld in 1560 door prelaat Matthieu de Kortebeke, abt van Villers.
Het klooster werd herhaaldelijk door soldaten bezet en verwoest. Vooral op het einde van de 16e eeuw kwamen er grote moeilijkheden. Maria Happaerts en enkele zusters vluchtten naar hun refugiehuis te Diest. Zij ondervonden er tegenkanting; de abdis werd zelfs in een kerker opgesloten. Als zij terugkwamen, vonden zij het klooster in een ellendige toestand. Op 14 juli 1592 kregen zij van Robert, abt van Cambron, de toelating gronden gelegen in Zoutleeuw en omstreken te verkopen om het klooster weer op te bouwen.
Zij werd zeer oud en verzwakte en was voortdurend ziek, en nam ontslag als abdis eind 1601.
Zij bestuurde gedurende 42 jaren met grote moeilijkheden door de woelige tijden, maar heeft toch met veel toewijding haar huis staande gehouden. Zij stierf op 22 april 1602.
Twee aanwezigen bij de verkiezing van haar opvolgster, Robert Henrion prelaat van Villers en  Philip Boxhorn lid van de Soevereine Raad van Brabant, getuigen dat zij de abdij in goede staat achterliet.
 

...

Lees meer

“Iedereen heeft zijn weg te gaan en gaande weg word je gesteund en geholpen ” Pater Jan Moriaux , Vissenaken 27/11/2011

Zaterdag 17 juli 2021 hebben wij in Vissenaken Pater Jan Moriaux  ten grave gedragen. Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag had ik een uitvoering gesprek met Pater Jan. Hoe meer het gesprek voort kabbelde hoe duidelijker het  werd dat bovenstaand citaat zijn levensweg weergaf. 

Hij zag het levenslicht op 27 november 1931 in Vissenaken. Hij groeide op in eer en deugd. Als kind al droomde hij ervan om priester te worden. En zo geschiedde. In juni 1958 werd hij tot priester gewijd, als pater Franciscaan. Tijdens zijn zoektocht om priester te worden had hij namelijk  kennis gemaakt met  “De stem van Sint Antonius” , het blad van de Paters Franciscanen. Dat sprak hem aan en zo werd hij Franciscaan en meteen ook  redacteur van hun blad. Iedereen heeft zijn weg . Op die weg komt hij in contact met een medewerker van een West-Vlaams weekblad. Er waren plannen om een nieuw blad te beginnen en zo geschiedde dat Pater Jan de eerste redacteur van het intussen zeer bekende weekblad Knack werd. In de beginjaren is hij  de enige redacteur en zo wat voor alles verantwoordelijk. Dat levert hem de naam op van Pater Knack. Maar de redactie wordt uitgebreid en er komen ook andere invloeden binnen in het redactiegroepje. Pater Jan blijft zichzelf , priester. Gaandeweg wordt het hem duidelijk dat hij een andere weg moet inslaan. Hij geeft zijn ontslag, maar de verstandhouding met de familie van de stichters van Knack blijft tot de laatste dagen van zijn leven uitstekend.

Pater Jan wordt godsdienstleraar in het College van Zoutleeuw. Hij werd een graag geziene leraar. Daarvan getuigen velen van zijn oud-leerlingen vandaag nog. Intussen was Pater Jan terug in Vissenaken komen wonen en werkte actief mee in het parochiewerk in Sint Maarten en Sint Pieter .Zijn zorg ging vooral uit naar de jongeren en via de KLJ probeerde Pater Jan hen meer en meer bij het parochiale leven te betrekken. Geen gemakkelijke weg maar “iedereen heeft zijn weg te gaan….”. Pater Jan  zou Pater Jan niet zijn als hij Sint Hymelinus zou vergeten. De devotie voor deze lokale heilige werd nieuw leven ingeblazen. Het bronneke werd hersteld en de jaarlijkse processie , rond 10 maart , kwam weer meer tot leven. De auteur in  Pater Jan was misschien een beetje ingedommeld maar toch niet hemaal . Samen met enkele kompanen  werd een nieuw toneelgezelschap gesticht. Het kreeg de welluidende naam “Welle de slumme van Vessenaeken”. Pater Jan bewerkte een paar toneelstukken en de “de slummen” waren vertrokken. Ook in Kerk en Leven verschenen liefelijke verhalen met een ‘dubbele bodem’, waar onder andere de zwanen van Pater Jan een mooie rol speelden.

Pater Jan heeft in Vissenaken mooi pastoraal werk verricht, vele kinderen gedoopt, eerste en plechtige communicanten voorbereid en met hen feestgevierd, vele huwelijken ingezegend. Hij heeft ook voor vele parochianen de uitvaartdienst verzorgd. Nu hebben we hem zelf ten grave gedragen en hem een rustplaats gegeven tussen zijn parochianen in zijn Vissenaken.

A Dieu, Pater Jan
FDS

...

Lees meer

O.L.V. Hemelvaart: Het leven zoals het is

Maria ©tofincreations (Unsplash)

Over heel de wereld wordt vandaag het feest gevierd van de Ten Hemelopneming van Maria. Op vele plaatsen zal dit uitbundig gevierd worden door heel de gemeenschap. Op andere plaatsen, waar vele culturen en godsdiensten samen leven, zal dit enkel door de katholieke christenen gevierd worden. 
Overal zal er een beeld, icoon, schilderij, … van Maria te vinden zijn, telkens toch ook wel gemaakt vanuit de eigen ervaringswereld. Op internet vonden we dit beeld van Maria uit … U raadt het vast wel: Maria draagt kleurrijke kleding en het bolletje op haar voorhoofd komt wel meer voor in de indische cultuur. 

Bij dit feest vieren we dat Maria haar eeuwige bestemming bereikt heeft, zij is thuisgekomen in het huis van de Vader. Voor ons allen een hoopvol gegeven. 

Blijven we toch even stil staan bij het leven dat vooraf ging aan Maria’s eeuwige bestemming. Op afbeeldingen (net zoals op foto’s) zien we zelden het leven zoals het is. Wat zal Maria’s leefwereld geweest zijn? Als vrouw, echtgenote en moeder, kan ik me er toch wel iets bij voorstellen. Bezorgd om… kleding (zonder naai- en wasmachine), voeding (zonder Colruyt en afwasmachine), netheid (en dit in het huis van de timmerman) en zoveel meer. We vinden er maar enkele details van terug in het Evangelie. 

Het leven zoals het is, is voor Maria (en voor ons?) meer dan de dagelijkse, noodzakelijke beslommeringen. Het is ‘JA’ aan het werk van de Heilige Geest, het is opvoedingsstress, het is loslaten en als het nodig is: ER ZIJN. 

Met dit feest kijken we, voorbij het leven zoals het is, naar de toekomst, naar onze hemelse moeder, de vrouw die ons voorging en in dienstbaarheid aan Gods heilsplan, haar leven gegeven heeft.  

Zalig Hoogfeest van O.L.V. Hemelvaart
Heilige Maria, bid voor ons

Anne

...

Lees meer

DE UIL

Stenen Uil ©picsbyjameslee (Unsplash)

Ik heb zo van die dagen dat ik wegvlucht uit de stad. Dan heb ik rust nodig in mijn hoofd, in mijn geest. Aan de rand van deze provinciestad ligt een mooi aangelegd en wijds uitgestrekt park. De fietspaden zijn er gescheiden van de wandelpaden en dat is nodig want Limburg is een fietsparadijs. Ik wandel liever. In het ondiepe deel van de vijver grondelen de eenden. Met hun kop en borst in het water zoeken ze op de bodem naar voedsel terwijl hun staart en poten boven de waterspiegel blijft uitsteken. Het is een grappig zicht voor elke voorbijganger die er steevast even blijft bij stilstaan. In de bomen daarentegen kwetteren de vogels erop los. Hier zet ik me even neer op een bankje om te luisteren naar het lied van de merel. Hier voel ik Gods ondoorzichtige aanwezigheid. Op zulke plekken leert Hij mij Zijn verhaal te begrijpen. 

Midden in de stad ontdek ik een heel minuscuul stukje aards paradijs. Mens en natuur die zich vredig als één gedragen. Zo moet God het bedoeld hebben en zo toont Hij zijn portaal van de oneindige ruimte waarin we ons allemaal begeven. Ongemerkt komt er een wat oudere dame op een veilige afstand bij me zitten. Ze heeft een prachtige wandelstok bij zich en om haar hals zit een gouden ketting met dito horloge. “Wat zo’n stukje natuur in de stad met mens en dier kan doen hé”, zegt ze. “Hier kijk ik nooit naar mijn horloge, hier vliegt de tijd zonder dat ik me er druk om maak. De bomen en de bloemen overweldigen me met hun geuren en kleuren. Ik heb thuis dure parfums maar geen enkele kan evenaren aan wat ik hier ruik.” We raken aan de praat en ik laat haar op verhaal komen.

“Mijn man zaliger leerde me de wonderen van de natuur te ontdekken. En die natuur was niet ver weg, die lag in een groot park met bos waar ook zijn praktijk was gelegen. Hij was arts, steeds bekommerd om het welzijn van zijn patiënten. Er groeide een onuitgesproken band tussen ons beiden en die hebben we later bezegeld met een huwelijk en 4 kinderen.” 

Ze zuchtte diep en ik voelde hoe ze hem nog steeds miste. “Geloof je in God”, vroeg ze. “Hij schenkt ons na iedere nacht een nieuwe dag. Door onze aanwezigheid geven wij vorm aan die dag. Daarom is ook geen enkele dag dezelfde. En niemand ervaart de dag zoals jij of ik die ervaar want ook geen enkele mens is gelijk. Wat zit de aardse wereld toch subliem in elkaar. Ik ben elke morgen nieuwsgierig naar wat God voor mij in zijn mars heeft. Naar deze plek komen is voor mij een verademing. Hier luister ik eens naar wat anders dan alleen maar woorden. We worden al zoveel overspoeld door woorden en flitsende beelden. Hoeveel vangen we erop en hoeveel laten we hiervan niet aan ons voorbijgaan. Wat de natuur mij aanbiedt, is een zwijgzame meditatie met de Schepper op de achtergrond.” Samen luisteren we naar het concert van de vogels. 

En ze vervolgde. “Wist je dat hier uilen zitten? Ik heb al wel eens braakballen gevonden. Vroeger in ons park hoorden we ’s avonds de jonge uiltjes piepen en dan wisten we dat hun populatie in het bos gegarandeerd was. Mijn man en ik namen dan een dekentje mee om over onze schouders te leggen als we het koud kregen. Uilen, het zijn wijze vogels. Later wil ik op mijn graf een beeldje staan hebben van een uil. Mijn kinderen weten dat. Ik wil niet alleen herinnerd worden als madame van den doktoor maar als een gelovige vrouw die haar levenswijsheid graag deelde met haar medemens. Een vrouw die God en zijn schepsels lief had en, net zoals haar man dat deed, zorg besteedde aan anderen.” Het werd tijd om weer naar huis te gaan. Ik hielp haar met rechtkomen. We zouden mekaar zeker nog eens weerzien in dit park. “Als God het belieft”, zei ze. De ontmoeting en het gesprek hadden me deugd gedaan. 

Ik heb haar door de coronapandemie niet meer teruggezien. Ik vermoed en hoop stilletjes, dat ze samen met haar man voorgoed onder een dekentje is gekropen. Dat ze haar gouden horloge heeft afgedaan om de tijd langzaam te laten versmelten met de tijdloze eeuwigheid. Ergens op een graf staat er steevast een wijze uil van steen.

Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: FEEST

Het Katholieke geloof is een geloof waarbij vreugde en feest belangrijk zijn. Eénmaal per week, op zondag, komen gelovigen samen om Christus’ overwinning door zijn dood en opstanding te vieren. Zondag is dan ook de dag voor elkaar, voor God. In het scheppingsverhaal ruste God op de 7e dag uit. Daarom nodigt de Kerk ons uit om een dag per week te nemen om tot rust te komen, om terug te keren naar het essentiële, dat is God en de naaste. In de Catechismus wordt zelfs gezegd over de zondag-rustdag dat “de gelovige erop dient toe te zien, dat deze excuses (om geen rustdag te houden) geen gewoonte gaan worden, die nadelig is voor de godsdienst, voor het gezinsleven en de gezondheid”. De heilige Augustinus zegt het als volgt: “De liefde voor de waarheid zoekt de zalige ontspanning, de dwang van de liefde aanvaardt de verantwoorde arbeid” of eenvoudiger gezegd volgens de uitdrukking: de mens leeft niet om te werken, maar werkt om te leven.

Christenen zijn heel vreugdevolle en feestvierende mensen en dit niet alleen op zondag. Er zijn talrijke feesten verspreidt doorheen heel het kerkelijk jaar, sommigen gekend, andere minder. Zo zijn er in de Katholieke kerk 23 hoogfeesten per jaar, daarnaast een 32-tal feesten en eindeloos veel gedachtenissen, waar vaak afhankelijk van streek tot streek meer aandacht gegeven wordt aan de ene of andere gedachtenis. Soms vergeten we dat we een geloof van leven zijn, een geloof vol hoop. Graag nodig ik jullie uit om de volgende zondag extra tijd te nemen om met familie of naaste te eten, misschien iemand uit te nodigen die alleen is en er echt een feest van te maken. 

Reinhilde

...

Lees meer

PSALMEN (20) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Bruegel: de val van Icarus

Mâneskin, de Italiaanse winnaar van Eurosong 2021, zingt:

Zitti e buoni

Ze weten niet waarover ik praat
Ik ben zeker dat ik deze sprong kan wagen 
zelfs als de weg omhoog leidt
Daarvoor ben ik aan het oefenen

Ik werd te veel nachten buitengesloten
Nu ga ik rond om deuren in te stampen
Ik kijk omhoog zoals bergbeklimmers doen
Ik ben wel gek, maar niet zoals die anderen
Zij praten en weten niet waarover ze praten

Ik heb veel meegemaakt, bladzijden vol
Ik heb vreugde gezien en ook tranen
Op een grafsteen staat geschreven
“In dit huis is er geen God”
Maar als je de betekenis van de tijd vindt  
zal je opstaan uit de vergetelheid.

Je kan het bewegen van de wind voelen
Met wassen vleugels op mijn rug  
zal ik de hoogten opzoeken
Je zal me moeilijk kunnen tegenhouden
Breng me naar boven waar ik kan zweven  
hier beneden krijg ik geen lucht

Zie ook
‘De hoogte opzoeken’ heeft een positieve betekenis: ‘het aardse ontstijgen’, zoals in ‘Eagle’ van Abba of ‘Jonathan Livinson Seaull’ van Neil Diamond. Ook ‘opstaan uit de vergetelheid’ is goed.
De vleugels verwijzen naar de mythe van Icarus. Om het eiland Kreta te ontvluchten had zijn vader Daedalus vleugels uit was gemaakt  Overmoedig als hij was, steeg Icarus naar de zon toe. De was smolt en hij viel in de zee.

U vindt het in het lied ‘In cirkels’ van Bazart:
Ik vloog zo hoog, zag geen gevaar  
hoe kwam ik daar, hoog tot ik smolt
Doorheen de jaren ben ik ontwaakt

Beluister
Mâneskin: Zitti e buoni (Wees stil en braaf)
Bazart: In cirkels, laatste lied op album Onderweg

De psalmist stelt het negatieve vast:

Psalm 14 (13) of 53 (52)

De dwazen beweren: er is geen God.
Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden,  
geen één die het goede doet.
De Heer beziet uit de hemel de mensen  
of er begrip is en zoeken naar God.
Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren;
geen mens die nog goed doet, niet één!  
Komen die boosdoeners nooit tot bezinning,  
zij die God niet willen erkennen.
Zij keren zich tegen de arme, 
maar die vindt zijn toevlucht bij God.

Beluister
U vindt psalm 14 en 53 met de melodie van de Geneefse Psalter en Nederlandse teksten bij ‘Nederland zingt’ en met nieuwere melodieën en teksten bij ‘Psalmen voor nu’

...

Lees meer

OVERLEDEN KUMTICH

Simonne Cauberghs, weduwe van Marcel Vandenput, geboren te Kumtich op 26 februari 1927 en er overleden op 17 juli 2021.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Jef Pittomvils, weduwnaar Irma Beelen, bijna 102 jaar
 

...

Lees meer

OVERLEDENEN MAAND JULI 2021 SINT-GERMANUS

2 juli : Hias Emile
7 juli : Rodeyns Georges
23 juli : Preud’homme Dehaen Simonne
28 juli : Jans Michaël
31 juli : Reniers Wivine
31 juli : Zuster Tanguy Lucienne

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Zupko Anastasia
 

...

Lees meer

SAMANA EN FERM HAKENDOVER

Samana en Ferm richten samen een uitstap in naar het mooie en bezienswaardige Brussel op maandag 23  augustus. Wij brengen een bezoek aan de gekende Basiliek van Koekelberg, de vijfde grootste kerk ter wereld.
Vanuit de glazen lift in de Basiliek krijg je een panoramisch zicht over Brussel en Vlaams-Brabant.
Per autocar rijden we door hartje Brussel om alle merkwaardige gebouwen te bezichtigen .
Wie wil kan met ons mee.
Inlichtingen:  Marie-Louise 016/81.8066  Kathleen 0494.86.14.88

...

Lees meer

FAMILIEHULP – WE ZIJN ER VOOR JOU!

Familiehulp is dé partner voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp in Vlaanderen en Brussel. Wij zijn altijd in de buurt met een aanbod op jouw maat. 

Familiehulp: we zijn er voor iedereen

Gezinnen, jonge ouders, alleenstaanden, mantelzorgers, mensen met een zorgbehoefte, mensen met een psychische kwetsbaarheid of mensen met een handicap,… Iedereen die op een bepaald moment in zijn leven nood heeft aan zorg, ondersteuning of huishoudelijke hulp kan bij Familiehulp terecht.

Verzorgenden verlenen gezinszorg overdag, ’s avonds, ’s nachts of tijdens het weekend. Ze ondersteunen zorgbehoevende personen met persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en bieden psychosociale ondersteuning.

Ouderen die overdag vaak alleen zijn en graag via leuke activiteiten sociale contacten leggen, kunnen terecht in één van onze NOAH dagverzorgingshuizen in Kortenberg, Werchter, Tienen of Lubbeek. De karweimedewerkers staan paraat voor het uitvoeren van verschillende klussen in en rond een woning. Onze kraamverzorgenden helpen jonge ouders bij de verzorging van hun baby.  Wij staan ook klaar voor mensen die in kansarmoede leven, mensen die chronisch ziek zijn of die zich in een palliatieve situatie bevinden. Mantelzorgers zijn belangrijke partners voor ons.

Mensen die door een druk gezinsleven extra hulp nodig hebben in het huishouden, kunnen een beroep doen op huishoudhulpen van Familiehulp Dienstencheques. Zij zijn experten in het onderhoud van je woning.

Familiehulp: altijd in de buurt

Dankzij 18 regiokantoren en een uitgebreide wijkwerking kom je ons in elke gemeente, wijk of straat tegen. Onze 12.500 medewerkers staan elke dag klaar.
Ook in Tienen en omliggende gemeenten zijn we actief met meerdere zorgteams.  Aarzel niet om ons te contacteren, we komen graag langs op een huisbezoek om onze diensten vrijblijvend voor te stellen.

Meer info: Familiehulp regio Leuven 016 29 81 30 - leuven@familiehulp.be - www.familiehulp.be 
 

...

Lees meer

OVERSTROMING KAMPPLAATS SCOUTS KRIKOBEA

De VZW OC Schakel stelde het terrein aan de Elsenbosweg te Tienen, het vroegere Sparta voetbalterrein, gratis ter beschikking aan de scouts Krikobea (jong-givers en givers).
Op die manier konden zij hun kamp verder zetten in alle veiligheid na de overhaaste ontruiming in Hotton en het verlies van tenten en materiaal.
De keuken van de feestzaal Schakel kon gebruikt worden om eten te bereiden.
Bedankt aan alle leiders voor de zeer goede zorgen voor de groep.
 

...

Lees meer

MISDIENAARS MOGEN WEER OP KAMP

Maandag 16 augustus is het weer zover. Met pak en zak en met veel leute en plezier gaan wij naar onze favoriete Ardennen – Houffalize.
Corona en lockdown hebben ons toch beperkt in het organiseren van een activiteit om een beetje geld in het bakje te krijgen.
Wij willen dan ook dat alle misdienaars meekunnen en wij een paar toffe dagen doorbrengen met uitstapjes en veel amusement.
Wie ons wil steunen kan dit op ons rekeningnummer : BE72 0689 3170 3316
t.a.v. Misdienaars SINT-GERMANUS
Hartelijk dank en tot de volgende zondagen.
Wij kijken er naar uit om weer op post te zijn en te vieren.

Groeten, 
Claire, verantwoordelijke misdienaars Sint-GERMANUS

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

De bestelde ontbijten worden op zondag 15 augustus 2021 aan huis gebracht binnen Oplinter, en kunnen worden afgehaald door de anderen. Geniet van de mand gevuld met 2 pistolets, 2 koffiekoeken, beleg, een drankje, fruit en zoveel meer lekkere dingen. En draag bij tot het in stand houden van de werking, ten voordele van alle gebruikers van het PC.
 

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

De kermis-feesten op het Dorpsplein zijn goed verlopen. Het weerzien na een zo lange afwezigheid was hartversterkend. 
Op het kamp begonnen we met de zon. De eerste activiteiten brachten iedereen in kampsfeer: heel fijn, goed gezelschap. Maar daarna teisterde de regen ook Lille. We bleven binnen en maakten ontzettend veel plezier met een film en gezelschapsspelletjes, met de KLJ-classics in groep en een spetterende stop-de-band ronde.
Na deze enkele dagen wat slechter weer kwam het zonnetje opnieuw opdagen. Zaterdag vertrokken de oudere vendels op tweedaagse. Daar was voor de Kwispels een verfrissende namiddag voorzien in de Lilse Bergen, voor de Nestorekes, Adolo’s en 16 een bezoek aan Bobbejaanland. Zondag namiddag kwamen de ouders van het jongste vendel, de Bietels, hun kinderen halen. Het fantastische weer en het ongelofelijk lekkere eten gaven de laatste dagen een extra glans. 
Veel blije gezichten, veel mooie herinneringen. Dank aan allen die voor of achter de schermen deze belevenis hebben mogelijk gemaakt. Volgend jaar gaan we van 11 tot 21 juli op kamp in Zutendaal.
 

...

Lees meer

KERK OPLINTER

De uilenwachters hebben vastgesteld dat er in de uilenbak een nest van uilen is geweest, maar dat de jongen de kerk verlaten hebben. Niets nieuws onder de zon. Wel weer een bijdrage voor de instandhouding van de soort.
 

...

Lees meer

PATER JAN MORIAUX OVERLEDEN

Op maandag 12 juli 2021 overleed Pater Jan Moriaux in zijn ouderlijk huis op de leeftijd van 89 jaar. Pater Jan is een minderbroeder van St.-Franciscus. Heel zijn leven was bezield door Franciscus van Assisi,en zoals zijn grote voorbeeld diende Jan de mensen in alle eenvouwd.

Gedurende vele jaren was hij Godsdienstleerkracht in het college van Zoutleeuw. En ook werd hij op latere leeftijd nog pastoor van Vissenaken zijn geboorteparochie, waar hij bleef wonen tot zijn laatste levensdag.

Het was een minzame man om mee om te gaan en Vissenaken verliest een belangrijke bewoner die zich heeft ingezet voor de mooie levenssfeer bij de bewoners van zijn dorp.

Nu is pater Jan voor altijd geborgen in zijn grootste voorbeeld Jezus van Nazareth.

Wij danken u Pater Jan en bid bij de heer voor ons.

De uitvaart heeft plaats op zaterdag 17 juli 2021 om 10.30u.

Joris Hardiquest, zonepastoor..

...

Lees meer

PASTORESONTMOETING

Op dinsdag 22 juni kwamen we in het regiohuis te Scherpenheuvel samen met de pastores uit onze pastorale regio. Na een raar werkjaar met vele beperkingen en gemis die iedereen uit het pastorale werkveld dwongen tot creativiteit en flexibiliteit was het bijzonder fijn om elkaar weer werkelijk te “zien”. Vanuit de regio zijn we bijzonder dankbaar voor al die betrokkenheid. Het werd die dinsdag een avond vol ontmoeting en uitwisseling, terugkijkend op het voorbije werkjaar maar ook vooruitblikkend. Zo zijn we Kerk met het oog op morgen.
Elly Mattheus | begeleider gemeenschapsopbouw
Aartsbisdom Mechelen-Brussel
Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

We zullen weer Eucharistie vieren zoals vroeger: de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand om 18 u. Mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. We kunnen 35 (vijfendertig) personen toelaten. Stewards helpen u aan de kerkpoort en in de kerk.
 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: CREDO

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is ten hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergiffenis van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.


Regelmatig bidden Christenen overal ter wereld samen het ‘Credo’ (Latijn voor ‘Ik geloof’), de geloofsbelijdenis. Daarin zeggen we als Christenen waarin we geloven, wat de essentiële dingen zijn in ons geloof. Sinds het jaar 1014 wordt de geloofsbelijdenis elke zondag samen gebeden tijdens de zondags-eucharistie. Eigenlijk is dit een heel sterk moment van geloofsgemeenschap. Elkeen spreekt voor zich uit dat hij gelooft en dit wordt samengevoegd met het gebed van de hele gemeenschap.

De eerste geloofsbelijdenis kan men vinden bij de brieven van de Heilige Paulus, of bij de woorden die uitgesproken worden bij het doopsel. De geloofsbelijdenis die hier neergeschreven is, noemt men de ‘apostolische’ geloofsbelijdenis, geschreven in het jaar 170.

Er is een andere geloofsbelijdenistekst, uitgebreider dan deze nl. de geloofsbelijdenis van Nicea. De teksten van de geloofsbelijdenis zijn teksten waar sterk over nagedacht is door verschillende geloofsleraren door de eeuwen heen en zijn dus meer dan gewoon woorden die opgezegd worden ter traditie, het heeft een diepere inhoud en waarde. Daarom kunnen we er veel uit leren of kan het ons helpen ons geloof beter te leren kennen.

Ik nodig jullie uit de tekst van de geloofsbelijdenis te lezen, en als we hem samen op zondag mogen uitspreken en bidden, in ons hart ook een ja te laten groeien voor het geloof dat je op dat moment uitspreekt samen met de wereldkerk.

Reinhilde

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: DIACONIE

Naast bidden en catechese (geloofsonderricht) is diaconie een essentieel onderdeel van de opdracht van een christelijke gemeenschap en van elk christen in het bijzonder. Heel bekend zijn onze jaarlijks terugkerende diaconale acties voor Welzijnszorg en Broederlijk Delen. Minder zichtbaar zijn de dagelijkse kleine acties van dienstbaarheid die christenen kenmerken. Dienstbaar aan elkaar in het gezin, dienstbaar op het werk, dienstbaar waar nood is, niet in de schijnwerpers, maar wel voedingsbodem voor positief en toegewijd samen leven. De Heer Jezus ging ons voor: in het gezin, onderweg,... tot op het kruis.

Voor de eerste christengemeenschappen maakte diaconie deel uit van hun DNA, zelfs in die mate dat er een ambt uit ontstond. In de handelingen van de apostelen wordt verhaald: “In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën, ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijks ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: “Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid. Hen zullen wij dan met deze taak belasten, terwijl wij ons blijven toeleggen op het gebed en de bediening van het woord.” De hele groep stemde met dit voorstel in. (Han 6,1-5a)

Het diaconaat was geboren. In de katholieke kerk belichamen de diakens de dienstbare opdracht van de Kerk. Een opdracht, vaak achter de schermen waar we allen deel aan hebben. 
Anne

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: EERSTE GEBOD

© Nick Fewings

In het oude testament werd er veel gesproken over verschillende geboden, wetten en regels waaraan het joodse volk zich moest houden. De Christenen geloven in een heel ander gebod. Zo zei Jezus :“U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.” (Mat 22,37) Jezus geeft ons een wet niet meer gebaseerd op regels, verplichtingen en plichten, maar een wet van Liefde. Soms wordt er als woord van kritiek wel eens gezegd dat er veel wetten of regels zijn waaraan we ons moeten houden. Als we dieper kijken is de essentie van alles wat een Christen probeert te doen de Liefde: God liefhebben en elkaar liefhebben.

Wanneer je jezelf de vraag stelt of het goed is het ene of het andere te doen, kunnen deze twee enige geboden je vaak al een heel eind op weg helpen. Draagt dit bij aan Liefde? Heeft het als vrucht Liefde? Is het uit Liefde dat ik dit wil doen. En deze Liefde is hierbij dan geen oppervlakkige Liefde, maar een diepe Liefde die van God komt en naar God gericht is. 
Reinhilde

...

Lees meer

KAARSJESPROCESSIE OPLINTER

Beeld O.L.V. 100 j Landelijke Gilde

De Landelijke Gilde kan terug de kaarsjesprocessie organiseren op de vooravond van O.L.Vrouw ten Hemelopneming. Dit jaar dus op zaterdag 14 augustus. Bijeenkomen aan de kerk, waar kaarsen te verkrijgen zijn. Vertrek van de ‘afstandsprocessie’ om 20.30 u. Korte tocht door enkele straten van het dorp. Eucharistieviering op het terrein vóór de pastorij.
Dank aan het bestuur, dat zo het christelijk karakter van de vereniging in het licht stelt en een dienst bewijst aan alle parochianen.
 

...

Lees meer

CATECHESE EERSTE COMMUNIE O.-L.-VROUW TEN POELKERK

Enkele weken terug hebben we aan de ouders per mail gevraagd Stap 4 te zetten in het boekje WAT EEN GELUK.
Dan nodigden we de ouders nu uit om samen Stap 5 te zetten.

Een bijzondere maaltijd
Lucas 22:14-20
Toen nam Jezus een brood. Hij brak het brood in stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te denken’.

Waarom is dit een bijzondere maaltijd?
Jezus wil dat zijn vrienden steeds opnieuw met elkaar zo’n maaltijd houden. Waaraan mogen ze denken als ze deze maaltijd vieren?
In de kerk wordt deze maaltijd nog steeds gevierd. Hoe heet dat? Wat gebeurd er dan?
Het woord ‘eucharistie’ betekent danken. Waar zou jij Jezus willen voor danken?

In het boekje krijg je op blz. 30-31 als ouder wat achtergrond over wat de evangelist Lukas ons vertelt; Jezus viert het Paasfeest samen met zijn leerlingen.
Na het lezen van het verhaal blz. 32-33 kan je aan de slag met de eerste tip. We wensen dat jullie er samen veel deugd aan mogen beleven!
(u kan de catechese ook volgen op https://www.olvtenpoel.be/  en klik door naar Eerste communie)
 

...

Lees meer

DOOPSELS HAKENDOVER

Op 11 juli werden in onze kerk gedoopt : 
Vanluyten Heder, dochtertje van Vanluyten Kian en Cans Elisabeth uit Tienen en
Manshoven Jill, dochtertje van Manshoven Kevin en Schroeders Wendy uit Eliksem.
Welkom in onze Christelijke gemeenschap en proficiat aan de ouders.
 

...

Lees meer

DOOPSELS OPLINTER

Anna Minschart
Emma Pira

...

Lees meer

ABDISSEN (31) OPLINTER

26 Elisabeth Vander Bist
    Elisabeth vander Biest  
Zij werd aangesteld in 1555 door prelaat Jacques Van der Meeren, abt van Sint-Bernardus aan de Schelde.
Zij bestuurde gedurende 5 jaren en stierf op 22 april 1560.
 

...

Lees meer

Vader

Ik heb mezelf als kind wel eens afgevraagd: als ik bid tot God met de woorden “Onze Vader”, wanneer vieren wij dan zijn Vaderdag? Moet er voor God wel een Vaderdag bestaan, we vieren Hem toch elke zondag? En de plechtigheden die wij allemaal bedacht hebben om Hem te vieren schieten zeker niet te kort. 

Ik moet nu eerlijk toegeven dat ik God op die manier bekijk als een Iemand, een persoon. Vaak voorgesteld als de oude, wijze man met lange witte haren en een baard. Anderen zullen zich God wel anders voorstellen. Mensen kunnen tot de meest uiteenlopende denkbeelden en gedachten komen. Daar is niks mis mee zolang we mekaar blijven respecteren. En daarbij, we kunnen altijd nieuwe inzichten opdoen als we luisteren en openstaan voor de overtuiging van anderen. 

Voor een christen is God de basis van veel. Hij is de Schepper van hemel en aarde, gaf de mens een plaats in zijn creatie en ga zo maar door. In het Oude Testament is God ook de Vader van een volk, het volk van Israël. In het Nieuwe Testament zien we God evolueren tot een Vader van alle mensen. En een vader zorgt voor zijn kinderen. Hij die ons de aarde onder onze voeten gaf, moet nu toezien hoe generatie na generatie de wereld verder versmacht, uitput en schade toebrengt. Ooit gaf Onze Vader ons fundamenten mee waar we verder konden aan bouwen. Maar we misbruiken ze op alle terreinen en we vergaderen erop los zonder een consensus te bereiken. Elke klimaattop loopt uit tot een falen. Daarmee brengen we onszelf steeds meer in gevaar. Onze Vader zit met zijn handen in het haar. Wat bezield de mens van de 21ste eeuw?

Hetzelfde geldt voor onze moraal. God Onze Vader gaf ons 10 geboden mee. Hiermee konden we gelukkig en vredevol leven. Nu hebben we kasten vol wetboeken en liggen er steeds opnieuw wetsvoorstellen klaar om goedgekeurd te worden. Toch blijven we in angst en ontevredenheid leven, voelen we ons onrechtvaardig en ongelijk behandeld. Waar we het meest om geven is geld. Geld vereren we meer dan Onze Vader. En opnieuw zit Hij met de handen in het haar.

Jammer dat vele van Zijn kinderen niet meer spontaan bij Hem aankloppen. Nu de coronacrisis ons duidelijk heeft laten voelen dat we mekaar nodig hebben, is er weer een sprankeltje hoop dat we de draad weer opnemen en terug de zin van ons bestaan gaan herontdekken. We zijn er voor elkaar als broeders en zusters die mogen genieten van Moeder aarde en haar schoonheid mogen bewonderen onder het toeziend oog en de beschermende hand van God Onze Vader. 

Hilde Rummens

...

Lees meer

OPNIEUW SAMEN

Sinds 9 juni mogen we opnieuw samenkomen, vieren, bidden, samen groeien en samen dienen. Hulpbisschop Koen Vanhoutte sprak die dag iedere gelovige in het vicariaat Vlaams-Brabant toe en hij verwoordde het zo: ‘Ik wens jullie allen een goede heropstart. Opnieuw samenkomen bij elkaar, opnieuw samen bij de Heer. Laat het een bron van zegen en vreugde zijn.’ Een week later verwoordde hij die wens uitgebreider aan de hand van een brief in de bisdom bladzijden van Kerk & Leven: ‘Het is deugddoend elkaar als broers en zussen in het geloof te mogen ontmoeten,’ schreef hij toen. ‘Zo zijn we een grote steun voor elkaar. Hopelijk hebben we de smaak voor dit zondags samenzijn niet verloren. Hopelijk geven we die goede gewoonte weer volop kansen.’
Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen wil iedereen bij deze heropstart ondersteunen onder het motto ‘Opnieuw samen’. Want we zitten allen met vragen en twijfels. Hoe bereiken we opnieuw iedereen? Hoe verruimen we die kring? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich opnieuw veilig voelt? 
Op de website www.vlbm.be/opnieuwsamen vind je enkele impulsen die aan deze vragen tegemoet komen, waaronder ook heel wat praktisch materiaal zoals affiches, een logo en postkaartjes die je zelf kan afdrukken.
 

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mogen we weer Eucharistie vieren zoals vroeger: de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand, om 18 u. Mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. Wij zijn verheugd dat we 35 (vijfendertig) personen kunnen toelaten. Stewards helpen u bij het innemen van de plaatsen en verwittigen aan de kerkpoort als het maximumaantal bereikt is.
U zal ook merken dat het gerestaureerde schilderij van de H. Margarita schittert in al zijn schoonheid.
 

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ZALIGSPREKINGEN

Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 
Gelukkig die verdriet hebben, want zijn zullen getroost worden. 
Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. 
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig die vervolgd worden van wege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Een groot stuk van zijn leven, heeft Jezus een verborgen leven geleid. Zijn openbaar leven begint bij de doop door Johannes in de Jordaan en de daaropvolgende ‘Bergrede’ op de berg Tabor. Bij het begin van deze ‘Bergrede’, die in het evangelie van Mattheus verschillende hoofdstukken inneemt (5-18), spreekt Jezus de 8 zaligsprekingen uit. Zalig de armen van geest, de bedroefden, de zachtmoedigen, de hongerenden en dorstigenden naar gerechtigheid, de barmhartigen, de zuiveren van hart, de vredebrengers, de omwille van de gerechtigheid vervolgden. 
Dit moet revolutionair geweest zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar de uitspraak “Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien”. Joden geloofden dat men God niet kon zien, want dan zou men sterven. Dit om aan te tonen hoe vernieuwend de boodschap van deze onbekende timmerman was. Waartoe zegt Jezus deze woorden? Eerst en vooral, toont Hij dat God nabij is in deze zaken, in verdriet, in de zoektocht naar het goede, ook al is die zoektocht soms moeilijk of pijnlijk. Daarnaast wil Hij ons aanwijzen waarop wij kunnen hopen. Hij wil ons tonen waartoe wij Hem navolgen. Niet alleen geeft hij ons aan op welke manier we hem kunnen volgen, maar Hij geeft ons een richting waarom deze dingen te doen. “Hoop doet leven” wordt wel eens gezegd. Deze zaligsprekingen maken van deze uitspraak, die soms gebruikt wordt in benarde situaties, iets heel concreet, reëels, moois. Onze hoop op God, die doet leven. Onze hoop bij het navolgen van Jezus’ voorbeeld, doet leven.

Paus Franciscus heeft al meermaals de zaligsprekingen speciaal in het licht gezet. Zo bijvoorbeeld ook in de Exhortatie Gaudete et Exultate (Jubel en juich) die hij in 2018 schreef over de Heiligheid. Volgens Paus Franciscus worden de zaligsprekingen met reden ‘zalig’ genoemd, daar ze ons helpen op onze weg naar Heiligheid. -

Reinhilde

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ALLELUIA

© Suor Gloria Rubio

Alleluia is een woord afkomstig uit het Hebreeuws en betekend: “Prijs de Heer!”. Het is een woord dat je wel eens hoort vallen als uiting van opluchting, en terecht, gezien de betekenis.

Ook in de liturgie komt ‘alleluia’ aan bod. Het heeft een plaats vlak na de lezingen. Meestal is de eerste lezing een stuk uit het oude testament, de tweede uit het nieuwe testament, vaak uit de geschriften over de apostelen. Hierna wordt het alleluia refrein gezongen gevolgd door het evangelie. Bij het evangelie wordt er gelezen uit één van de 4 evangelies, deze gaan over Jezus’ leven.

In het liturgisch jaar is er een periode waarin het woord alleluia niet aan bod komt. Dat is in de periode voor Pasen. Dan wordt het alleluia refrein vervangen door een andere tekst. Het maakt dit stukje uit de liturgie soberder en meer ingetogen. Het uitbundige alleluia is pas terug te horen in de Paaswake! 

Reinhilde

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: BARMHARTIGHEID

© Kerknet

De zondag na Pasen vieren we barmhartigheidszondag. Enkele jaren geleden vierden we een bijzonder heilig jaar op vraag van Paus Fransiscus: het jaar van Barmhartigheid.
Ter herinnering, de werken van barmhartigheid:
Zeven lichamelijke werken:
1. De hongerigen spijzen
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. De vreemdelingen herbergen
5. De zieken verzorgen
6. De gevangenen bezoeken
7. De doden begraven

en de zeven geestelijke werken van barmhartigheid:
1. De onwetenden onderrichten
2. In moeilijkheden goede raad geven
3. De bedroefden troosten
4. De zondaars vermanen
5. Het onrecht geduldig lijden
6. Beledigingen vergeven
7. Voor de levenden en overledenen bidden

Een hint voor de vakantietijd?

Reinhilde

...

Lees meer

PSALMEN (19) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

El Greco: Jezus geneest de blindgeborene

My sweet Lord
George Harrison van The Beatles zingt een lied dat een litanie of een aanroeping wordt:

Lieve Heer, 
ik verlang er echt naar U te zien, 
ik verlang er echt naar bij U zijn, 
Maar het duurt zo lang, Heer.
Ik verlang er echt naar U te leren kennen, 
ik verlang er echt naar met U op te trekken, 
ik verlang er echt naar U te aanschouwen
Moge het niet te lang duren, Heer.

 

Beluister
George Harrison, My sweet Lord

Psalm 63 (62)

God, mijn God zijt Gij. 
Ik zoek U met groot verlangen. 
Naar U dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, 
als dorre akkers naar regen. 
Zo zie ik omhoog naar de plaats waar Gij woont, 
beschouw ik uw macht en uw glorie. 
Want Gij zijt altijd mijn beschermer geweest, 
ik koester mij onder uw vleugels.

Beluister
Psalm 63 in ‘Nederland zingt’ (Geneefse psalm) of ‘Psalmen voor nu’
Psalm 63, U bent mijn God, door Christian Verwoerd 
Laudes Carolae of  Laudes Regiae
Litanies, Marie-Claire Alain

...

Lees meer

SINT GERMANUS DOOPSELS MAAND JUNI EN JULI

Loua PEETERS
Matheo LEBEGGE
Noa TURRION
Calisi en Tiziano DEVROEY
Valentinao D’ANNA
Alexis VANBORREN

...

Lees meer

PERSBERICHT

Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek en Toerisme Glabbeek brengen fietsers naar bekende en minder bekende kapelletjes in de gemeente.

Groot-Glabbeek telt meer dan 200 kapelletjes, waarvan de meeste opgedragen zijn aan Onze-Lieve-Vrouw. 
In de jaren ’90 bedacht het toenmalige Vakantiegenoegens (nu: Pasar) een fietstocht langs heel wat van deze grote en minder grote kapelletjes in de gemeente. 
De Pastorale Zone Sint-Franciscus en de toeristische dienst Glabbeek hebben de fietstocht geactualiseerd, uitgebreid en nieuw leven ingeblazen. De lancering van dit project is voorzien op zondag 20 juni’21 om 15 uur.

De nieuwe route is 35 km. lang en doet de zes Glabbeekse parochies/dorpen aan. Voor wie dat wenst zijn er ook kortere routes beschikbaar. Er is een routeplan voorzien, zowel op papier, als digitaal (gps/smartphone). Er is ook een folder beschikbaar met daarin foto’s en een korte beschrijving van de belangrijkste kapelletjes en de zes kerken, die langs de route gelegen zijn. Beide zijn beschikbaar op www.kerkglabbeek.be/kapellekesfietstocht en in de bibliotheek van Glabbeek. Het gemeentebestuur steunt dit project en heeft permanente bewegwijzering voorzien. 

Vertrek en aankomst zijn voorzien aan de pastorie van Glabbeek, Dries 9 (naast zaal Glazuur). Daar wordt op 20/06 het startschot gegeven van de Kapellekesfietstocht en wordt er ook een Mariakapelletje aan de voorgevel van de pastorie ingewijd door pastoor Luc Thiry. Het is een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel, geschonken door deken Luc Van Hilst. De gemeente heeft vier mooie zitbanken voorzien inde voortuin. Deze voortuin wordt vanaf heden door de kerkfabriek permanent opengesteld voor fietsers en buurtbewoners. 

De Pastorale Zone Sint-Franciscus heeft verschillende redenen om de “Kapellekesfietstocht” opnieuw in de aandacht te brengen:-Paus Franciscus deed in mei 2020 een warme oproep om, tegen de achtergrond van de gigantische uitdagingen en noodsituaties waarmee de corona pandemie onze wereld confronteert, in het bijzonder tot Moeder Maria te bidden;-Lokaal religieus erfgoed kan extra belangstelling gebruiken;-En velen hebben het fietsen herontdekt in deze coronatijden: altijd fijn om dichtbij huis op ontdekkingstocht te gaan. 

Wedstrijden
1. Tot en met 31 augustus ’21 loopt er een wedstrijd rond de betrokken kapelletjes, waarmee je mooie prijzen kan winnen. Deze is te vinden op bovenstaande website.
2. Neem een selfie met daarop één van de kapelletjes, en post deze openbaar (!) op Facebook of Instagram onder de hashtag #kapellekesfietstochtglabbeek, uiterlijk op 31 augustus. Inspireer zo anderen om Glabbeek te ontdekken en maak ook hiermee kans opeen mooie prijs!

Meer info op gert.janssens@kerkglabbeek.be of op het nummer 0474 / 72 14 82. 
De link www.kerkglabbeek.be/kapellekesfietstocht wordt actief op zondag 20 juni ’21 om 12 uur.
 

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

Op het ogenblik dat deze tekst naar de drukker gaat, is het nog niet uitgemaakt of we een barbecue zullen inrichten of een ontbijtkorf samenstellen, of … We brengen u op de hoogte langs de geëigende kanalen.
 

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

De Koninklijke Harmonie Sint Genoveva van Oplinter heeft een miniprogramma voor de kermis kunnen uitvoeren. De inlichtingen die de redactie langs een doorgaans welingelichte bron had ingewonnen waren onvolledig. Excuus. Er werd dus wel gefeest, en dat is toch het principaalste.
 

...

Lees meer

ABC voor het geloosgesprek: Youcat

Youcat © Kerk In Nood.be

In 2011, bij de wereldjongerendag in Madrid, werd een boek voorgesteld voor de jongeren: de YouCat (youth Catechismus). Het is, in de vorm van vraag en antwoord, een boek dat de basis van het geloof begrijpelijk uitlegt. Het wordt voorgesteld als zijnde voor jongeren, maar is eigenlijk voor allen een handig hulpmiddel. Net als in de Catechismus zijn er vier delen: Wat geloven we als gelovigen – Hoe vieren we de Christelijke geheimen – Hoe kunnen we Christus in het ware leven vinden – Hoe kunnen we bidden. Initiatief voor het schrijven hiervan werd genomen door de aartsbisschop van Wenen en het voorwoord werd geschreven door Paus Benedictus XVI.

In 2016 verscheen bij de wereldjongerendagen in Krakau het zusterboek van de YouCat: de DoCat (to do Catechismus). Deze beschrijft de sociale leer van de Kerk, hoe Katholieken zich sociologisch en politiek kunnen engageren. Wederom is dit in de vorm van vraag en antwoord. Net als bij de Youcat zijn er mooie illustraties in te vinden en is het gemaakt in samenwerking met jongeren. Het initiatief kwam opnieuw van de aartsbisschop van Wenen en het voorwoord werd geschreven door Paus Franciscus.

Deze twee boeken willen ons helpen ons geloof beter te leren kennen en actief ons geloof te beleven in ons dagelijks leven. Laten we deze uitnodiging niet afslaan, maar ons gebedsleven met de levende God voeden. We kunnen hem beter leren kennen door te lezen over de geloofsschat van de Kerk, de Bijbel, de verhalen van gelovigen die ons voorgingen. Wat Hij ons heeft voorgedaan kunnen we toepassen in ons dagelijks leven met onze naasten.

Reinhilde

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

kerk zuidkant

Door de versoepeling van de corona maatregelen mogen we weer Eucharistie vieren zoals vroeger: de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand, om 18 u. Mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. Wij zijn verheugd dat we 35 (vijfendertig) personen kunnen toelaten. Stewards helpen u bij het innemen van de plaatsen en verwittigen aan de kerkpoort als het maximumaantal bereikt is.
U zal ook merken dat het gerestaureerde schilderij van de H. Margarita schittert in al zijn schoonheid.
 

...

Lees meer

EUCHARISTIE OPLINTER

Door de versoepeling van de corona maatregelen kunnen wij terug Eucharistie vieren op zondag om 10 u. Wij  mogen tot maximum 100 personen toelaten mits het respecteren van de afstand van 1.50 meter, het dragen van het mondmasker en het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen.
 

...

Lees meer

ORGANISTEN OPLINTER

De wijzigingen in het pastorale landschap van Tienen heeft ook gevolgen voor de organisten.
 

...

Lees meer

Dank Bruno Bruyninckx

Sinds september 1990, na zijn betreurde voorganger Marcel Holsbeek, was Bruno Bruyninckx organist in onze kerk. Hij had tevoren al een paar malen geholpen bij grote feestdagen. Wij konden genieten van zijn vakkennis en inzicht, van zijn ijver om door studie en oefening de orgelliteratuur zo rijk mogelijk weer te geven. Zijn doorwrochte begeleiding van koor en volkszang was een lust voor het oor.
Bruno zal voortaan de liturgie in het centrum van Tienen verzorgen. Wij zullen hem wellicht nog af en toe ontmoeten bij ons. Wij danken hem voor de wijze waarop hij al die tijd de kerkgangers hielp hun hart tot God te verheffen.
 

...

Lees meer

Welkom Raluca Rusnac

Onze kerk en enkele andere kerken van Tienen worden toevertrouwd aan Raluca Rusnac. U heeft haar misschien al gehoord in de Sint-Germanuskerk, of bij de uitzendingen van Missen langs internet in de coronatijd. Haar opleiding, ervaring en aanvoelen staan garant voor een blijvende muzikale gebedssfeer. Wij heten Raluca hartelijk welkom, en wensen dat zij ons vele jaren met haar orgelspel zal kunnen verblijden.
 

...

Lees meer

Opnieuw samen

Sinds 9 juni mogen we opnieuw samenkomen, vieren, bidden, samen groeien en samen dienen. Hulpbisschop Koen Vanhoutte sprak die dag iedere gelovige in het vicariaat Vlaams-Brabant toe en hij verwoordde het zo: ‘Ik wens jullie allen een goede heropstart. Opnieuw samenkomen bij elkaar, opnieuw samen bij de Heer. Laat het een bron van zegen en vreugde zijn.’ Een week later verwoordde hij die wens uitgebreider aan de hand van een brief in de bisdombladzijden van Kerk & Leven: ‘Het is deugddoend elkaar als broers en zussen in het geloof te mogen ontmoeten,’ schreef hij toen. ‘Zo zijn we een grote steun voor elkaar. Hopelijk hebben we de smaak voor dit zondags samenzijn niet verloren. Hopelijk geven we die goede gewoonte weer volop kansen.’
Het vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen wil iedereen bij deze heropstart ondersteunen onder het motto ‘Opnieuw samen’. Want we zitten allen met vragen en twijfels. Hoe bereiken we opnieuw iedereen? Hoe verruimen we die kring? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich opnieuw veilig voelt? 
Op de website www.vlbm.be/opnieuwsamen vind je enkele impulsen die aan deze vragen tegemoet komen, waaronder ook heel wat praktisch materiaal zoals affiches, een logo en postkaartjes die je zelf kan afdrukken.

Elly Mattheus

...

Lees meer

DOPEN HAKENDOVER

Swa Bavo Hombroux en Fien Janssens werden op 11 juni gedoopt, proficiat en welkom.

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

Dit jaar geen Oplinter-Kermis festiviteiten… ook niet op het Melkerijplein. Maar gelukkig hebben we de jaarlijkse zoektocht wel klaar. Tijd om Oplinter te ontdekken. Opgave en uitleg worden u bezorgd. Succes en veel plezier.
 

...

Lees meer

ABDISSEN (30) OPLINTER

grafsteen de Liefkenrode

Maria van Liefkenrode
In het noordportaal ligt, achter het voetstuk, een grafsteen dwars over de gangrichting. Doordat de poort dichtgemetseld werd, is slechts de rechterhelft zichtbaar. Uit de leesbare stukken ‘Marie’ ‘abdisse’ en ‘XVcLV’ blijkt het om Maria van Liefkenrode te gaan, overleden in 1555. In het midden van de steen staat vaag een wapenschild; daarnaast de letter ‘L’ (Liefkenrode?). Aan de zijden is hij versierd met gebogen lijnen of ‘voluten’. 

Grafsteen
Bovenaan is de hoek van de steen afgeschuind; de andere vloerstenen zijn daaraan aangepast. Het is onwaarschijnlijk dat de abdis hier begraven werd. Documenten uit het archief van Maagdendal tonen dat de zusters hun laatste rustplaats in het klooster kregen. De abdij werd tijdens de Franse Revolutie opgeheven in 1796. Het noordportaal werd omgevormd tot grafkapel in neogotische stijl voor burgemeester Petrus de Wouters de Oplinter, overleden in 1855.
 

...

Lees meer

Hoeve van de Heer van Liefkensrode

voorgevel poortgebouw © Cornelissen, Tom

Liefkensrode is een gehucht van Kortenaken nabij de grens met Halen. Er staat de Hoeve van de Heer van Liefkensrode, met een kapel uit de 16e eeuw. Ze werd in de loop van de geschiedenis uitgebouwd tot vierkanthoeve. 
 

...

Lees meer

DANK U WEL GRAUWZUSTERS VAN TIENEN

Op vrijdag 11 juni vierden wij feestelijk het feest van het heilig hart van Jezus.

Samen in de kapel van Kabbeek, met mensen van de parochie en het ziekenhuis.

Het was een dankviering voor alle Grauwzusters die hun leven ten dienste stelden voor de zorg van oude- en zieke mensen. En dat deden zij gedurende vele eeuwen in deze stad.

Nog een van hen is levend in deze wereld zuster Juliana die met ons dankend en biddend de zovelen heeft herdacht op dit feest van het heilig hart.

Dat was de naam die zij ooit gegeven hebben aan hun ziekenhuis en daarom was dit feest een gunstig moment om al die zusters in een eucharistie te gedenken. Zij gaven ons enorme geschenken mee. De kliniek schonken zij aan de VZW kliniek H.Hart, hun klooster aan de Kerkgemeenschap van Tienen en hun woonzorgcentrum van Goetsenhoven aan de broeders van liefde. Hierbij een paar foto’s van deze feestelijke viering waarop naast zuster Juliana ook de zusters passionisten die vandaag het Kabbeekklooster bewonen samen zijn.

...

Lees meer

FEESTELIJKE VIERING VAN EEUWELING

Op woensdag 9 juni 2021 werd Jeanne Dendooven 100 jaar.

Hierbij een paar foto’s als dankbare herinnering aan zovelen die met haar deze

Feestelijke verjaardag vierden, op gelovige wijze!

De eeuweling stapte de Wolmarkt op naar de St-Germanuskerk, zonder enige hulp.

En daar beleefde zij de viering van haar leven. En zingen dat ze deed, zelfs luid en duidelijk

“Goria in exelsis Deo.” Haar zoon Willy schetste haar leven dat een eeuw lang zich afspeelde rond de Veemarkt: Een grote tocht doorheen haar vele levensdagen.

Wij wensen haar nog een heel fijne tijd toe in deze wereld.

...

Lees meer

ABC voor het geloofsgesprek: XP

© Kerknet

Door veel jongeren wordt het gezien als een lachende smiley met een tongetje dat naar buiten steekt. Het is echter ook een veel gebruikt teken in het Christendom. Waar dit teken vandaan komt, is niet helemaal duidelijk, er zijn verschillende oude bronnen terug te vinden. Wat wel duidelijk is, dat dit een symbool werd van Christus in de klassieke oudheid. In het Grieks is wat wij nu kennen als de letter ‘X’ de letter Chi. Wat wij zien als de letter ‘P’, is de Griekse letter Rho. XP zijn dus volgens de Griekse schrijfwijze de eerste 2 letters van Christus in het Grieks. 
Volgens overleveringen zou het voor het eerst gebruikt zijn door Keizer Constantijn de Grote, die het teken op de schilden van zijn soldaten liet plaatsen, en daarna een klinkende overwinning behaalde.
De twee tekens die regelmatig naast de XP staan, zijn ook twee Griekse letters: het zijn de alfa en de omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Het staat niet zomaar naast Christus. Voor ons is Christus de alfa en de omega: het begin en het einde. In de paasnacht wordt hier speciaal aandacht aan gegeven. Kijk in de kerk maar eens naar de Paaskaars. Daar zal je normaal een teken van de alfa en de omega terugvinden. In de Bijbel komt deze verwijzing terug in het boek Openbaring, het boek waar de Bijbel mee afrondt.

Naast dit symbool, zijn er nog andere om Christus weer te geven of letters die naar Christus verwijzen. Zo denken we aan een vis (Ichtus), of de letters INRI.
Reinhilde

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

In de kerkraad is overeengekomen terug Eucharistie te vieren vanaf 12 juni, zoals vroeger de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand, om 18 u. De corona maatregelen, o.m. mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. Tot onze spijt kunnen wij daardoor slechts een beperkt aantal personen toelaten. Stewards helpen u bij het innemen van de plaatsen en verwittigen aan de kerkpoort als het maximum aantal bereikt is.
Wij geloven dat het gezamenlijk gebed een weldoende invloed uitoefent op onze parochiegemeenschap.

...

Lees meer

EUCHARISTIE OPLINTER

Door de versoepeling van de corona maatregelen kunnen wij terug Eucharistie vieren op zondag om 10 u. Wij  mogen tot maximum 100 personen toelaten mits het respecteren van de afstand van 1.50 meter, het dragen van het mondmasker en het ontsmetten van de handen bij het binnenkomen.
Kardinaal De Kesel beklemtoont in zijn pas verschenen boek ‘Geloof en Godsdienst’ het belang van een biddende gemeenschap die het geloof naar buiten uit gestalte geeft.
 

...

Lees meer

PSALMEN (18) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Arend (bij een opwekkingslied)

Eagle

De zanger streeft naar het hogere en zoekt het gezelschap van de arenden, die hoog in de lucht zweven.

Ze kwamen aangevlogen van ver,
nu behoor ik tot hun groep.
Ik luister graag naar hun verhalen
en ik kan hun taal begrijpen.
Zij hebben veel streken bezocht 
en nieuwe einders ontdekt.

Ik droom dat ik een arend ben
en mijn vleugels wijd open spreid.
Ik ben een vogel die vliegt 
hoog boven in de lucht,
een arend die zweeft op de wind
over bergen en wouden en zeeën,
overal waar ik maar wens.

Als vrienden praten we de hele nacht,
we vliegen vleugel aan vleugel.
Het is een overweldigende ervaring.
We klimmen hoger en hoger.
Is dit een droom of is het echt ?

Beluister
Abba  Eagle


De psalmist streeft naar het hogere en zoekt de aanwezigheid van God hoog boven de bergen in de hemel.

Psalm 121 (120)
Omhoog naar de bergen richt ik mijn ogen: 
van waar kan ik hulp verwachten.
Mijn hulp zal komen van God de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 25 (24)
Tot U in den hoge richt ik mijn geest, 
tot U, Heer mijn God.  
Op U stel ik altijd mijn hoop, 
omdat ik vertrouw op uw goedheid.

Psalm 123 (122)
Tot U sla ik mijn ogen op, 
tot U, die woont in de hemel.
Ons oog richt zich op de Heer onze God  
tot Hij zich om ons bekommert.

Beluister
Psalm 25, 121 en 123 zijn geliefde psalmen. U vindt ze in ‘Nederland zingt’ (melodie van Genéve) en in ‘Psalmen voor nu’ (recente melodie)
 

...

Lees meer

VORMSELCATECHESE OPLINTER

Twee jonge enthousiaste catechisten, met ervaring in het jeugdwerk en werkzaam in het lager onderwijs, hebben dit schooljaar de vormelingen begeleid. Zij gebruikten daarbij de mogelijkheden die de corona maatregelen hun boden, ook de digitale.

Wat
Vertrekkend van de belevingswereld van de vormelingen hielpen zij hen over het geloof na te denken, op een zinvolle manier, zonder hen te overvragen.
Kernpunt was: Wat betekent het om een goed mens en een goede christen te zijn? Dit werd concreet gemaakt met de tien geboden als leidraad. Deze werden gekoppeld aan hedendaagse thema’s en de actualiteit. Welke geboden zijn gemakkelijk of moeilijk om uit te voeren en waarom.

Hoe
Natuurlijk kregen de actieve methodes hun plaats: vrije bespreking, een tekst voor een rap over de geboden opstellen, in kleine groepjes een gebod kiezen en het uitbeelden voor de grote groep, die dan mocht raden over welk gebod het ging. Ook de muziek die de jeugd aanspreekt werd aangewend en de waarde daarvan binnen het geloof onderzocht. En de structuur van het vormsel werd doorgelicht als vooruitblik op de plechtigheid begin oktober. 

Waartoe
De meisjes en jongens hadden al in de eerste bijeenkomst voor mekaar verwoord waarom ze graag zouden gevormd worden. Ze zijn gegroeid in hun jeugdig geloof en kijken er al naar uit dat ze elkaar na de zomervakantie terug zullen aantreffen. Wij wensen hun veel deugddoende dagen toe. En we danken de catechisten voor hun inzet en toewijding.
 

...

Lees meer

CATECHESE EERSTE COMMUNIE O.-L.-VROUW TEN POELKERK

Enkele weken terug hebben we aan de ouders per mail gevraagd Stap 3 te zetten in het boekje WAT EEN GELUK.
Dan nodigden we de ouders nu uit om samen Stap 4 te zetten.

Jezus zegent de kinderen
(Marcus 10,13-16)
Jezus legt zijn handen op de hoofden van de kinderen.
Het teken dat God voor hen zorgt en dat ze bijzonder zijn in Gods ogen.
Zo is er altijd iemand die met hen mee op weg gaat.
KINDEREN ZIJN BELANGRIJK
 
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen.
Marcus 10,13

Waarom wilden de leerlingen de mensen tegenhouden? Is geloof alleen voor grote mensen? Vandaag zijn kinderen meer van betekenis dan in de tijd van Jezus. Toen telden ze nog niet mee. Ze hadden nog geen duidelijke plaats in de samenleving. Het was dan ook opmerkelijk dat Jezus bijzondere aandacht had voor hen. 

Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: 'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Marcus 10,14

Wie klein is en nog niet meetelt, is voor Jezus juist belangrijk. Hij is er ook van overtuigd dat kinderen een voorbeeld zijn voor iedereen die hem wil volgen. Want zij begrijpen soms meer van Gods nieuwe wereld dan grote mensen.

'Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen. 
Marcus 10,15

De kracht van kinderen is dat ze open en onbevangen in het leven staan. Het zijn pure mensjes die zich laten verwonderen. Zij zijn nog niet berekenend of beredeneerd en hebben een sterk vertrouwen. Net dat vindt Jezus de juiste houding om gelukkig te worden.

Denk eens aan een onbevangen of puur moment van je kind. Wat doet dat met jou?
Wanneer was jij voor het laatst blij verwonderd om iets?

In het boekje krijg je op blz. 26-27 als ouder wat achtergrond over wat de evangelist Marcus ons vertelt; Jezus legt zijn handen op de hoofden van de kinderen.
Na het lezen van het verhaal blz. 28-29 kan je aan de slag met de eerste tip. We wensen dat jullie er samen veel deugd aan mogen beleven!
(u kan de catechese ook volgen op https://www.olvtenpoel.be/  en klik door naar Eerste communie)

...

Lees meer

BEGRAFENISSEN HAKENDOVER

Op 1 juni overleed Jos Vandebroeck. Hij werd geboren op 25 april 1952. Jos was zeer actief in diverse verenigingen zoals de Sint-Sebastiaansgilde en de Landelijke Gilde. Hij ging ook bijna 30 jaar mee als Petrus in “het levend retabel” van de paardenprocessie. Hij was ook gekend bij toneelliefhebbers van “ de Korenbloem”. De parochiegemeenschap biedt zijn christelijke deelneming aan de familie aan. 
 

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

De eerste zonnestralen van de lente kondigden zich aan.
Samana was er als de kippen bij om een “Samana terras” te openen.
Op 29 mei werden de leden verwacht. Het was een grote vreugde om elkaar -na zoveel maanden- terug te kunnen ontmoeten. Spijtig moest het nog op veilige afstand. Handen drukken was nog niet aan de orde. Sommigen  opteerden om zich te laten verwennen door het zonneke, anderen verkozen de schaduw , allen op veilige Corona afstand. Het geronk van een grasmachine op de achtergrond maakte  het lente gevoel feilloos.
Na een lekker ijsje werden de schaduw kanten  van Corona opgerakeld maar er waren ook wel positieve bemerkingen.
De vooruitzichten voor de komende maanden werden voorgesteld en besproken.
Een bedevaart naar Scherpenheuvel zit er zeker aan te komen.
Van een lekkere tas koffie of iets fris  werd nog genoten om dan met veel goede moed en fraaie voornemens afscheid te nemen.
 

...

Lees meer

FERM OPLINTER

We hebben al enkele keen goed weer gehad voor het fietsen op maandag, en doen ermee voort. We komen bijeen aan het parochiecentrum en vertrekken om 19.00 u.; we denken om 21.30 u. terug te zijn. Iedereen heeft een mondmasker op zak. Hopelijk is het weer weer mooi, dan kunnen we onze conditie verbeteren en genieten van het gezelschap.

...

Lees meer

Sacramentsdag

© Josh Applegate

De liefde tot elkaar vertaalt zich door samen te willen zijn, je wil elkaar ontmoeten. De laatste maanden hebben we pijnlijk moeten ervaren wat het is dit te moeten missen. Benoemen we het niet met ‘een warme knuffel’? Het lichamelijk contact dringt doorheen onze gevoelens door tot wie we echt zijn: mensen die willen liefhebben en liefde nodig hebben. Het is goed dat dit verlangen naar innerlijke warmte en ontmoeting wat aandacht krijgt en we ons bewust worden dat we dit met de nodige aandacht dienen te koesteren. Maar hoe ga je er mee om als je machteloos ervaart dat er blijkbaar geen gepast antwoord komt op dat innerlijk verlangen?

Doorheen het evangelie heeft Jezus de Vader leren kennen als iemand die heel nabij wil zijn en ook de helper, de H. Geest heeft Hij ons geschonken om met ons door het leven te gaan. Maar Jezus hoewel weergekeerd naar de Vader, wou heel tastbaar onder ons aanwezig blijven. Hij schenkt zichzelf als voedsel en wil diep in ons komen wonen als bruidegom van ons hart.
De instelling van de eucharistie en de blijvende aanwezigheid in brood en wijn is een wonderlijk geschenk van zijn liefde. Dat vieren we met Sacramentsdag, bij het Heilig Sacrament mogen vertoeven is zich laten aanraken, omhelzen, knuffelen door Jezus zelf.
Wat is ons antwoord hierop? Hoe willen wij Jezus het warme gevoel geven dat Hij ook door ons wordt bemind? Ik vond deze mooie gedachten bij de kleine Theresia van Lisieux:

Ach, geef mij duizend harten
om u lief te hebben.
Maar dit is nog te weinig, Jezus,
opperste schoonheid.
Geef me om U lief te hebben
uw goddelijk hart zelf.
Of elders:
Het is uw liefde, Jezus die ik vraag,
het is uw liefde die me moet omvormen.
Breng in mijn hart uw verterende vlam
en ik zal U zegenen en liefhebben.
Dan zal ik, ondanks mijn uiterste armoede,
U liefhebben
zoals men U daarboven liefheeft.
Ik zal U liefhebben met dezelfde liefde waarmee U mij bemint,
Zoon van de Allerhoogste.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: VRIJHEID UITVERKOREN VOLK

De mens is door God vrij geschapen. Dat, zeggen sommige mensen, wil dus zeggen dat de mens vrij is om bepaalde keuzes te maken of niet te maken: vrijheid is vrij zijn te kiezen wat je wil. Echte vrijheid houdt dat ook in, maar gaat veel verder dan dat. Het is niet alleen kunnen kiezen wat je wil je zegt, maar ook een wil hebben die gericht is op het goede, op God. Het is niet alleen eender wat kunnen kiezen, maar kunnen kiezen wat het goede is. Echte vrijheid kan daarom niet egoïstisch zijn, maar is iets dat los staat van zonden, of andere dingen die je vrijheid beperken. Vrijheid is dus het goede willen, voor alle mensen, niet alleen voor jezelf. Vrijheid brengt dus verantwoordelijkheid met zich mee. Een grote vrucht van vrijheid, is verantwoordelijkheid. 

Hoe kan je vrij worden? Ik denk dat dat een vraag is die velen zich stellen en die ook goed is om te stellen. Helaas is er geen stappenplan waarmee succes verzekerd is. Toch kunnen we uit de vorige paragraaf wel enkele elementen halen die ons helpen om echt vrije mensen te worden. 

Vrijheid is je wil op God richten. Wanneer we dus groeien in de relatie met onze schepper, kunnen we beter verstaan hoe hij zijn koninkrijk van Liefde wil opbouwen, en hoe wij Hem daarbij kunnen helpen. God beter leren kennen, door persoonlijk gebed, door de Eucharistie, door het sacrament van verzoening, door Hem te prijzen in de mensen en natuur rondom ons, in de stilte … zorgt ervoor dat we God meer en meer vertrouwen en toelaten in ons leven, wat ons vrijmaakt, omdat we dan steeds meer zijn wil leren begrijpen en doen.
 
De vrijheid is niet egoïstisch, is niet gebonden door zonden. De zonden zijn als boeien, die ons beperken. Vandaar dat gesproken wordt van “de slavernij van de zonden”. De zonden kunnen ons tegenhouden vrij te zijn. Ik denk dat elk van ons daar wel een persoonlijk voorbeeld bij kan plaatsen. Steeds opnieuw de stap zetten om neen te willen zeggen tegen de zonde, helpt ons om de kettingen van de zonden los te maken en als vrije mensen ‘ja’ te zeggen tegen het goede.

Graag raak ik in het kader van vrijheid even vasten aan. Bij vasten onthouden we ons van zaken, die voor ons misschien een aanleiding tot zonden zijn, of die ons minder vrij maken. Vaak denken we dan aan chocolade of koekjes, maar dat kan eigenlijk alles zijn. Daarnaast kunnen we van ons vasten een gebed maken, door onze offertjes voor een speciale intentie op te dragen. Zo is vasten eigenlijk iets dat ons kan helpen vrijer te worden, omdat het onze relatie met God versterkt door het gebed, en ons vrijmaakt van de slavernij van de zonde. We hebben de 40-tig dagentijd om te vasten. Deze manier van bidden kan daarbuiten ook af en toe helpen om te groeien in vrijheid. Als wij allen vrij worden, kunnen we echt ‘ja’ zeggen tegen God en tegen elkaar. Laten we elkaar daarin helpen en voor elkaar bidden.

Reinhilde

...

Lees meer

MEER DAN EEN VERHAAL

© Nikoline Ams

Ik heb een leeshoekje ingericht. Een fauteuil waarin ik kan neerploffen met naast mij een tafeltje waarop een goed boek ligt. Ik hoef niet meteen te lezen om mij comfortabel te voelen in dat hoekje van de kamer. Dit zeteltje staat niet in het midden van de kamer. Het staat niet vlak bij de sofa maar aan de rand, alleen. Wanneer ik daar plaats neem, zie ik de leefruimte en alles waar mijn blik op kan vallen vanuit een ander perspectief. Van hieruit zie ik de dingen anders en ga ik ook anders beginnen denken, rustiger, minder chaotisch. Vanuit dit hoekje kan ik mij distantiëren van alles wat er rondom mij gebeurt. Hier kan ik ongemerkt in een andere wereld duiken, een wereld waarin alles relatief wordt, de wereld van mijn herinneringen. 

Zo klom ik als kleuter vaak op de schoot van mijn grootvader. Wat kon die generatie nog verhalen vertellen! Elk woord van elk verhaal creëerde een andere werkelijkheid. In elk verhaal stak een levensles, de boodschap had een onderliggende betekenis. Ook de andere kleinkinderen hielden van zijn vertelkunst en kwamen spontaan meeluisteren. Verhalen vertellen, echt luisteren naar het gesproken woord stemde tot verbondenheid. En iedereen werd er stil van. Het kleine grut moest nadien genoeg tijd nemen om weer op adem komen. We hadden niet alleen iets gehoord maar ook weer iets bijgeleerd. Het verbreedde onze horizon.  

Jezus maakte ook gebruik van deze techniek. Mensen rondom zich verzamelen om te luisteren naar een boeiend verhaal die achteraf tot nieuwe gedachten kunnen leiden. Jezus kon het onhoorbare bij iedereen laten klinken. Zijn woorden overstegen de wereld en gaven zin aan ieders leven. Op die wijze liet Hij zijn boodschap verinnerlijken. Kunnen wij dat nog, vertellen en geboeid luisteren?

Vanuit mijn zeteltje kijk ik naar buiten en zie een groep pubers bij mekaar troepen. Hoe zullen zij vandaag hun dag zinvol doorbrengen? Hoe kunnen zij vandaag weer om aandacht vragen. Bij elkaar zijn en toch ook weer met zichzelf bezig zijn want hun mobieltje is het belangrijkst. Steeds bezig zijn met in contact te staan met zoveel mogelijk anderen. Bevestiging zoeken door zich te laten overspoelen met futiliteiten. Op het eind van de dag suf gedraaid. 

Het is zo jammer te zien hoe die jongeren foto’s en filmpjes posten over zichzelf zonder zichzelf te zijn. Ze poseren in een aanlokkelijke houding, zijn overdadig opgesmukt, doen zo stoer mogelijk. Het imago overtreft alles. En anderen identificeren hen met een profiel, een beeld. Morgen zien ze van hen een ander beeld en nog een ander want het vorige was niet perfect genoeg. Kan de ware persoon opstaan a.u.b.? Welke zinvolle boodschap kregen ze mee vandaag? Heeft iemand hen nu een gemeend schouderklopje gegeven nadat er werkelijk naar hen werd geluisterd? Zal er straks, als ze terug thuiskomen, iemand zijn die tijd maakt om echt naar hen te luisteren? Wie vertelt hun nog een verhaal? Het ontbreekt ons aan het door-en navertellen van waardevolle verhalen. 

Ik sta op, verlaat mijn leeshoekje, verlaat mijn wereld waarin ik was ondergedoken. Het was goed om mij even te onttrekken aan de stortvloed van prikkels die onze huidige maatschappij de wereld instuurt. Bedankt voor uw tijd, voor het lezen, het luisteren naar mijn verhaal.

Hilde Rummens

...

Lees meer

De Confrérie van Sincte Moor vernieuwde haar engagementsbelofte in een openluchtmis

De Confrérie van Sincte Moor kende dit jaar een even ongewone als verrassende vernieuwing van haar engagementsbelofte. Om aan alle coronavoorschriften te voldoen kon dat niet in de kapel gebeuren, noch op het plein ervoor omdat die paalt aan de openbare weg. Toch wilden ze de 690ste verjaardag van de wijding van de kapel niet in mineur vieren.

Gelukkig konden ze voor de openluchtmis terecht in de tuin van het ontmoetingscentrum Polderke. En dan maar duimen dat het onstabiel weer geen stokken in de wielen zou steken.
En dan gebeurde het wonder. Er viel geen druppel regen, zelfs het zonnetje kwam geregeld piepen. Op een beschut plekje tussen de bomen was het zelfs aangenaam om te toeven. Handen ontsmetten, mondkapje dragen, de stoelen op de nodige afstand en gedisciplineerd blijven zitten: de maatregelen zijn ons intussen voldoende vertrouwd.
Heel wat gelovigen hadden tot ieders voldoening de weg naar de eucharistieviering gevonden. “Wat ben ik blij om weer eens een echte mis mogen bij te wonen.” hoorde je meermaals.

 De aankomst van de lange, ingetogen stoet van Confreers zorgt elk jaar voor een vleugje ontroering bij de aanwezigen. De proost, pater Pieter, had de viering met aansprekende teksten geplaatst onder het thema van liefde en engagement. Daartussen wist de gedachtenis van Maria mooi in te vlechten. Ook het nieuwe gebed tot O.-L.-Vrouw-ten-Steen, dat samen werd gebeden, kon op veel bijval rekenen. Het uitgebreid parochiekoor van Grimde onder de leiding en met gitaarbegeleiding van Benny Taverniers gaf aan het gebeuren tussen die honderden madeliefjes een heel speciaal cachet.

Aan het einde van de viering klonken de Confreers naar eeuwenoude traditie, maar dit jaar samen met de aanwezigen, tot driemaal toe op hun patroon. Sincte Moor, hoog, hoog, hoog. Ook al zaten ze in afstand ongewoon ver van mekaar, maar zelden hebben ze mekaar zo nabij gevoeld als op deze speciale zondag.
Als hulde aan Maria kreeg elke dame nog een mooi plantje mee naar huis.

Gui Nijs

...

Lees meer

KERK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

In de kerkraad is overeengekomen terug Eucharistie te vieren vanaf 12 juni, zoals vroeger de tweede, vierde en eventueel vijfde zaterdag van de maand, om 18 u. De coronmaatregelen, o.m. mondmasker, handgel en afstand blijven van kracht. Tot onze spijt kunnen wij daardoor slechts 15 personen toelaten. Stewards helpen u bij het innemen van de plaatsen en verwitigen aan de kerkpoort als het maxiumaantal bereikt is.
Wij geloven dat het gezamenlijk gebed een weldoende invloed uitoefent op onze parochiegemeenschap.
 

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Xinthe Van Ermen

...

Lees meer

Restauratie van het schilderij “ H. Margaretha van Antiochië” in de kerk van Sint-Margriete-Houtem.

1. H. Margaretha van Antiochië

Volgens de overlevering, is de heilige Margaretha geboren in de 3e eeuw in Antiochië, de hoofdstad van Pisidië, als dochter van de heidense tempelpriester Aedesius. De streek in West-Azië maakte deel uit van het Romeinse Rijk. Haar vader minachtte haar om haar christelijk geloof. Margaretha leefde op het land als herderin. Toen ze vijftien was deed de stadsprefect Olybrius haar een huwelijksaanzoek, op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren. Ze weigerde. Daarop werd ze gevangengezet en gemarteld. Nadat zij in de gevangenis tweemaal gestreden had met haar vijand en verleider, de duivel, die haar in de gestalte van een vuurspuwende draak verscheen en bedreigde, was het teken van het kruis over de demon voldoende om hem te bedwingen. Ze werd ter onthoofd in het jaar 305.

2. Betekenis van Sint Margriet voor onze parochie en dorp

Houtem ontstond als een woning bij het bos. In 1030 was het gehucht bewoond en een eeuw later werd een gedeelte van de dorpskerk gebouwd als kapel van een ridderhoeve. 
De Parijse abdij van Saint-Germain-des-Prés was in 829 in het bezit van de abdij ”Villa de Thiunas”, een versterkt landgoed op de berg van Tienen waarrond de stad zich uitbreidde. De Parijse abdij was ook het centrum van de margaritadevotie in het Westen. Het lijdt derhalve geen twijfel dat haar Tiense zonen de promotors geweest zijn van de Margarita-devotie te “Houtem”. De deelnemers aan de kruistochten, waaraan de ridderhofstede wel een of meer kruisridders zal geleverd hebben, zorgden voor de verdere inburgering van deze devotie.
In 1247 lezen we “Holthem” en in 1258 “Houtheem”. Mogelijk om Houtem bij Tienen van andere Houtems zoals Houtem bij Hoegaarden (nu Sint-Katrien Hautem) en Houtem bij Landen (Walshoutem) te onderscheiden, kwam de naam van de patrones van de hofkapel bij de plaatsnaam. 
Andere namen van de gemeente waren “Houthem Sancte Margarete” (1312) – “Sinte Margarete Houte bi Thienen” (1407) - en andere schrijfwijzen, om zo tot het huidige “Sint-Margriete-Houtem” te komen.
Tijdens de Franse omwenteling moesten alle tekenen van geloof uit het openbaar leven verdwijnen en vinden we in 1796 “Houtain Margueritte” en “Houtem Marguerite”, om in 1803 opnieuw “Houthem Sainte Marguerite” te worden.

3. Patrones

Margaretha is een van de Veertien heilige helpers. Sint-Margriet is de patrones van voedsters, verpleegsters, vroedvrouwen en nierpatiënten. Zij wordt aanroepen bij zwangerschap en barensweeën, onvruchtbaarheid, krampen en borstkwalen. Haar naamdag wordt gevierd op 20 juli. 
De kleine dorpsprocessie met onder meer het beeld van de H. Margarita, die sinds mensenheugenis op de zondag van 20 juli uitging, en dit voor de laatste maal in 1939. Het jaar daarna was er oorlog. Deze traditie zal terug opgestart worden bij de inhuldiging van pastoor Vandergraesen in 1947. Hij zal de bezieler worden van deze processie en ze verder uitbouwen tot “ een indrukwekkende manifestatie van Hagelandse vroomheid en tot één der kleurrijkste en belangrijkste van Oost-Brabant”. Deze processie zal voor de laatste maal uitgaan in 1972.

4. Kunsthistorische situering

Het doek werd vermoedelijk geschilderd tussen 1790 en 1800 door Pieter Jakobus De Craen, tijdens zijn verblijf bij de Broeders Alexianen te Tienen. De schilder is geboren te Diest in 1761 en overleden te Leuven op 18 augustus 1831. Zijn andere werken bevinden zich bij de Broeders Alexianen te Tienen en in Diest.
Het schilderij werd speciaal voor de kerk gemaakt en stelt de patroonheilige van de kerk voor die de duivel bedwingt met het kruis. Het doek meet 2,32 m x 1,46 m.
Het schilderij heeft tot 1905 in het midden op het oude altaar gestaan. Dat altaar werd door E.H. Gysen (pastoor in Houtem van 1903 tot 1910) omschreven als "... Op de koor stond er eene schoon altaar in zwarte marber dat de schilderij van St Margareta bevatte. Het marmeren altaar, het allereenigste stuk van waarde dat het kerkje bevatte...  De kerke vloer lag met dien der koor gelijk …"
Toen in 1905 een nieuw altaar kwam, liet pastoor L. Gysen het schilderij ophangen aan de noordermuur van het koor.
Toelichting: het marmeren altaar was uit hout gemaakt, met een zeer natuurgetrouw geschilderde imitatie van marmer. Dit werd vooral in vroeger eeuwen gedaan als het gebruik van echt marmer te kostbaar was.

5. De restauratie

Gezien de slechte toestand van het schilderij heeft de kerkfabriek H. Margaretha in augustus 2011, een restauratiedossier ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed.
In afwachting van de goedkeuring voor restauratie door Onroerend Erfgoed werd in augustus 2016 een noodconservatie uitgevoerd, een ingreep die ook zou moeten gebeuren voor restauratie. Achterwand en kader werden verwijderd omwille van houtworm en het doek werd behandeld tegen schimmels. Alle stoplappen van vroegere herstellingen werden verwijderd. Op een steunplaat werd het doek horizontaal bewaard op het oksaal om spanningen en vervormingen uit het doek te halen. 
Na goedkeuring door Onroerend Erfgoed werd in september 2019 de restauratie aangevat door Atelier Amber uit Tienen. Op de “Dag van de Ambachten” op 17 november 2019 kwamen een 200-tal bezoekers naar de kerk in Houtem om de restauratie te volgen. Na reiniging van de rugzijde van het doek werden ontbrekende stukjes in de drager aangebracht. De verflaag werd gefixeerd zodat het schilderij langs de voorzijde kon gereinigd worden. Daarna werd het schildersdoek op een nieuw extra doek aangebracht en bevestigd op een spieraam. Leemtes werden opgevuld en bijgeschilderd. Een nieuwe lijst werd gemaakt. 
In februari 2021 is het schilderij terug opgehangen op zijn plaats aan de noordermuur van het koor. Binnenkort bij de heropening van de kerken kan je het resultaat komen bewonderen in de kerk van Sint-Margriete-Houtem.
We willen iedereen bedanken die zijn kennis en kunde getoond heeft bij deze restauratie, alsook de Stad Tienen en Onroerend Erfgoed om hun financiële bijdrage. 

J. Laudus

...

Lees meer

ABC voor het geloofsgesprek: Uitverkoren volk

Sinai ©Seif Amr

De God die wij kenen, die wij Vader mogen noemen, heeft zich stapsgewijs aan ons allen bekend gemaakt. Hiermee is hij, zoals in het boek Genesis beschreven staat, begonnen bij onze aartsvader Abraham. Daarna heeft Hij van het volk der Israëlieten zijn uitverkoren volk gemaakt en is met hen op pad gegaan. Het lijkt zo eenvoudig als we nu terugkijken naar heel deze weg die God met het volk Israël afgelegd heeft. Het is duidelijk dat God van het begin af een sterke liefde heeft voor Israël. God heeft zich op drie manieren anders getoond aan het volk van Israël, dan ooit bij een ander volk of bij een andere god gebeurd was.
 
In de eerste plaats heeft God zich aan het volk van Israël getoond als hun Schepper. Daarbij is de schepping, die het volk van Israël stapsgewijs leerde kennen, een universele getuigenis van de Liefde van God. Hij is degene die hemel en aarde gemaakt heeft (Ps. 115, 5).

Daarnaast openbaart God aan het volk Israël zijn wet. Deze is door ons beter gekend en samengevat in de tien geboden. Deze wet legt de fundamenten van de roeping van de mens, ze verbiedt wat ingaat tegen de liefde voor God en de naasten. Met de komst van Christus, zo geloven wij, is er een nieuwe wet gekomen. De wet die God aan het gelovig volk gegeven heeft, wordt zo vervolledigd door de genade van de Heilige Geest, door wat Jezus aan de mensen te kennen geeft en door de Liefde.

Als derde aspect, toont God zich aan het volk van Israël door het openbaren van zijn naam. Een naam hebben is iets speciaal, je naam meedelen, is je door anderen laten kennen, je benaderbaar maken. God werd bekend aan het Joodse volk onder verschillende namen. Toch is de naam die God aan Mozes in de struik bekend maakte de belangrijkste: “Ik ben die is”.

God heeft zich in stappen aan ons door de geschiedenis van de mensheid te kennen gegeven. Hiermee is Hij begonnen bij het Joodse volk. Wat Hij te kennen gaf aan het Joodse volk is vervolledigd bij de komst van Christus. Zo is God, Hij die is, die ons geschapen heeft en die ons roept tot de Liefde. 

Reinhilde

...

Lees meer

SAN SALVATORBRON HAKENDOVER GEWIJD

Naar eeuwenoude traditie wordt op Ons-Heer-Hemelvaart de San Salvatorbron  gewijd.
In een verzorgde dienst voorgegaan door diaken Jan Abts en Katleen Wouters werd het belang van  water als bron van eeuwig leven geduid. Na afloop kon men een flesje van het bronwater meenemen om te mengen in de rijstpap! De gerestaureerde bron werd mooi versierd door Karin Simons en wordt gans het jaar onderhouden door Eddy Vanderstegen.

...

Lees meer

MEIMAAND = MARIAMAAND

In de meimaand wordt traditiegetrouw extra aandacht gegeven aan de devotie tot Maria. Ook in coronatijd vergeten we haar niet. Het Mariabeeld is speciaal versierd en staat op een prominente plaats vooraan in onze kerk.

...

Lees meer

PSALMEN (17) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Op de hoes van haar album ‘Heilig Hart’ staat de Vlaamse singer-songwriter Mira afgebeeld als O.-L.- Vrouw. Zij zingt over wat haar bezighoudt; in het lied ‘Heilig hart’ over mildheid, menselijkheid en goedheid. Zoals Jezus zegt: “Komt tot Mij en ik zal u genezen.”

Heilig Hart
Soms denk ik eng, dan denk ik 
niemand wil mij verwarmen.
Er is geen mens ter wereld 
die een beetje houdt van mij.
Mijn hart gaat hard, het lijkt wel
of het weg wil uit mijn lijf.
Oh ik jaag mezelf op, de bomen in.

Soms denk ik eng, dan weet ik 
niet meer wat ik wil worden.
Dan denk ik: niemand heeft 
een greintje goedheid in zijn lijf.
Ik maak mij geen illusies meer, 
ik maak me enkel zorgen.
Overmorgen zal er heel snel zijn.

Hart, Heilig Hart, waar zit U. 
Hart, Heilig Hart, kom help nu.

O Hart, geheiligd zij uw naam. 
O Hart, waar U gaat zal ik gaan.
O Hart, men zegt mij: ga voor het geld. 
O Hart geprezen, enkel U telt.

Beluister
Mira Heilig Hart  youtube  (provided by N.E.W.S.)  5:03
Mira ‘H. Hart komt eraan’ 2 stukjes als aankondiging

Bij de psalmen vinden we gelijkaardige verlangens over een God die verborgen is en die men kan vinden door zijn weg (wet, geboden) te volgen.

Psalm 88 (87)
Heer mijn God, ik roep U elke dag, 
elke nacht weer kom ik bij U klagen.
Laat mijn bede doordringen tot U, 
luister naar mijn dringend roepen.
Waarom Heer, verstoot Gij mij steeds weer, 
blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen.
Toch zal ik U blijven roepen, Heer, 
elke morgen kom ik met mijn bede.

Psalm 25 (24)
Wijs mij uw wegen, Heer, 
leer mij uw paden kennen
Leid mij volgens uw woord, 
want Gij zijt mijn God en Verlosser.
Op U stel ik altijd mijn hoop, 
omdat ik vertrouw op uw goedheid.


Beluister
Van psalm 88 en psalm 25 staan voorbeelden onder ‘Nederland zingt’ en ‘Psalmen voor nu’.

...

Lees meer

CATECHESE EERSTE O.-L.-VROUW TEN POELKERK

Enkele weken terug hebben we aan de ouders per mail gevraagd Stap 2 te zetten in het boekje WAT EEN GELUK.
Dan nodigden we de ouders nu uit om samen Stap 3 te zetten.
Jezus geeft heel veel mensen te eten. want ze hebben honger. En als we het verhaal lezen, dan leren we dat er genoeg is voor iedereen. 
Wie goed leest, ontdekt dat dit verhaal ons vertelt over een dubbele honger; 
mensen hebben honger, omdat ze lange tijd naar Jezus hebben zitten luisteren en gelukkig is er een jongen die wat brood en vis mee heeft – Jezus geeft het voorbeeld om te delen. 
Maar mensen hebben ook honger naar Jezus’ woorden over wat hun leven zinvol kan maken. Want we leven niet van brood alleen…

In het boekje krijg je op blz. 22-23 als ouder wat achtergrond over wat de evangelist Johannes 6,1-15 ons vertelt; De mensen hebben honger, maar wie geeft hun te eten.
Na het lezen van het verhaal blz. 24-25 kan je aan de slag met de eerste tip. Kinderen vinden het heerlijk te ontdekken dat er genoeg is voor iedereen. Hoe? Dat kunnen ze ‘uitvissen’ met de doe-opdrachtjes ;-)
We wensen dat jullie er samen veel deugd aan mogen beleven!
(u kan de catechese ook volgen op https://www.olvtenpoel.be/  en klik door naar Eerste communie)

...

Lees meer

DOPEN HAKENDOVER

Wij verwelkomen Jef Rodeyns en Viktor Grossen in onze parochiegemeenschap. 

...

Lees meer

ABC voor het geloofsgesprek: Theresia

Moeder Teresa met H. Johannes Paulus II ©Katholiek Nieuwsblad

Het woord Theresia komt misschien onverwacht. Het is de naam van drie heiligen, die een grote invloed hebben binnen de kerkgemeenschap. De H. Theresa Van Avila, de H. Theresa van het kind Jezus en de H. Moeder Theresa van Calcutta. Het is de moeite waard om deze drie sterke vrouwen beter te leren kennen.
 
Theresia van Avila was een mystica die in de 16e eeuw leefde, ze is ook gekend onder de naam ‘grote Theresa’. Ze was zuster bij de Karmel en maakte in de eerste 20 jaren van haar kloosterleven een moeilijker periode door, mede door haar gezondheid. Ze voelde zich geroepen door God om de Karmel te hervormen, die verslapt was in zijn kloosterregel. Ze stichtte vele nieuwe kloosters die de oorspronkelijke (strenge) regel opnieuw navolgden, ondanks de hevige weerstand van andere kloosters. Ze heeft verschillende mystieke geschriften geschreven die raad geven aan ieder die de weg van inzicht en geloof wil gaan, deze worden tot vandaag de dag gelezen. Ze is de eerste vrouwelijke kerkleraar.

Theresa van Lisieux of ‘de kleine Theresia’ is een zuster die in de vorige eeuw geleefd heeft. Ze is de jongste dochter van een gezin van 5 meisjes. Op 15-jarige leeftijd treedt ze na speciale toestemming van de paus in tot de orde van de Karmel. Daar leidt ze een verborgen eenvoudig leven in het slotklooster. Op 24-jarige leeftijd overlijdt ze aan tuberculose en wordt het boek dat ze uit gehoorzaamheid aan haar overste en zus geschreven heeft wereldwijd bekend. ‘Histoire d’une âme’ of ‘Mijn leven’ wordt in meer dan 40 talen vertaalt en gaat de wereld rond. Ze wordt door Paus Johannes Paulus II tot kerklerares uitgeroepen. Ze is afgebeeld met rozenbloemen omdat ze na haar dood rozen op aarde zou laten sneeuwen. Een gekende uitspraak van haar is: “in het Hart van de Kerk, mijn Moeder, zal ik altijd de Liefde zijn!”. Haar kleine weg inspireert tot vandaag vele mensen.

Moeder Teresa van Calcutta is een gekende en recente heilige. Ze is geboren in het toenmalige Ottomaanse Rijk. Op 17-jarige leeftijd trad ze binnen in de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Loreto en koos haar kloosternaam naar de kleine Theresia. Ze werd geraakt door de daklozen, zwervende kinderen, de hongerigen, de armsten der armen. Daarom vroeg ze toestemming aan de Paus om uit haar oorspronkelijke kloosterorde te treden en stichtte de ‘Missionarissen van de Naastenliefde’. De orde doet naast de geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid nog een vierder gelofte om oprecht en belangeloos de armsten der armen te dienen. Volgende woorden van haar zijn heel gekend:

De vrucht van stilte is het gebed. 
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Deze drie Theresia’s, die elke een heel verschillend leven hebben geleid mogen ons inspireren om ook op onze beurt te zoeken naar hoe wij door God vruchtbaar mogen zijn voor anderen, welke plaats Hij aan ons wil geven in de Kerk. 

Reinhilde

...

Lees meer

MARIA WIE BEN JIJ ?

Bisschop Koen Vanhoutte schreef een boekje met als doel de lezer te laten kennis maken met Maria. Het boekje noemt “Maria, wie ben jij ? en bevat een foto van het O.-L.-Vrouwbeeld van Hakendover dat in 2019 door de straten van Mechelen werd gedragen door onze dames. Het boekje kan besteld worden  via de website : www.depeerle.be en kost 8,50 euro.
 

...

Lees meer

MEIMAAND = MARIAMAAND

In de meimaand wordt traditiegetrouw in Bost extra aandacht gegeven aan de devotie tot Maria. Ook in coronatijd vergeten we haar niet. Het Mariabeeld is speciaal versierd en staat op een prominente plaats vooraan in onze kerk. 
 

...

Lees meer

FERM OPLINTER

We zijn opnieuw gestart met het fietsen op maandag, en zullen dit doen tot de laatste maandag van augustus. We mogen met 25 personen buiten sporten. We komen bijeen aan het parochiecentrum en vertrekken om 19.00 u. We denken om 21.30 u terug te zijn. Iedereen heeft een mondmasker op zak. Hopelijk is het mooi weer en kunnen we weer genieten van gezelschap.
 

...

Lees meer

NAPOLEON OPLINTER

de Wouters d’Oplinter

Jean Lambert de Wouters (Tienen 01.02.1743 - 26.02.1824) was de laatste Heer van Oplinter, Bouchout en Vroenhoven. Hij kreeg in 1792 van de het Oostenrijks bestuur de overdraagbare titel Ridder en mocht ‘de’ aan zijn naam toevoegen. Dit werd in 1820 bevestigd door het bestuur der Nederlanden. J.L. de Wouters was licentiaat in de rechten, advocaat, stadssecretaris van Tienen, voorzitter van de rechtbank van Tienen en gemeenteraadslid van de stad. Hij woonde in Tienen in ‘het Goed van Oplinter’ onderaan in de Veldbornstraat.

Wellington - von Blücher
Jean Lambert de Wouters vermeldt een ontmoeting op 3 mei 1815 in de herberg ‘De Tinnen Schotel’ op de Grote Markt te Tienen tussen de hertog van Wellington, aanvoerder van de geallieerde troepen, die zijn hoofdkwartier in Brussel had, en Veldmaarschalk von Blücher, leider van het Pruisische leger, die toen in Luik verbleef. Volgens de stadssecretaris zou het een belangrijk onderhoud geweest zijn. Waarschijnlijk  werden hier de voorbereidende gesprekken gevoerd over de wijze om het leger van Napoleon te bestrijden, wat leidde tot de beslissende slag van Waterloo op 18 juni 1815, waar Napoleon overwonnen werd.
 

...

Lees meer

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT DE UITZENDING VAN DE ZONDAGSMIS.

Door een omvangrijke panne aan de apparatuur nodig voor de opname en de weergave van onze zondagsmis, zullen wij niet meer kunnen uitzenden tijdens de maand mei. Spijtig want het was een enige weg om met velen verbonden te blijven in gebed.
Wij hopen echter dat wij vanaf juni opnieuw mogen samenkomen om te vieren in de kerkgebouwen.
Volg het nieuws langs deze weg, wij houden u zeker op de hoogte.
 

...

Lees meer

In mijn armen

Pietà Aarschot ©Boudewijn Huysmans

Hier in dit ziekenhuis werd ze, nu bijna 50 jaar geleden, geboren. Ze heeft nog geweten hoe er zusters instonden voor de verzorging van de zieken, bijgestaan door verpleegsters. Allebei droegen ze een witte sluier of kap, beiden werden aangesproken met het woord “zuster”. Er heerste discipline en in de gangen werd er stilte geëist. 

Nu loopt ze opnieuw door de gangen van dit ziekenhuis. Na zovele jaren werd het uitgebreid. De verpleegsters hollen door de gangen en niemand zal je hier nog berispen op een te luide stem of lach. Hier werd, nu toch ook al meer dan 20 jaar geleden, haar eigen zoon geboren. Een sterke jongen vol levenslust.

Ze slentert door de gangen en blindelings bereikt ze de ziekenkamer op de palliatieve afdeling waar haar zoon al een tijdje verblijft. Ze mag er maar even bij, hij is sterk verzwakt. De chemotherapie eist een zware tol. Hij weet dat het einde nabij is en stelt zich vragen over de waarde die hij in zijn korte leven gehad heeft op deze aarde. Hij kan niet anders dan zich ermee te verzoenen. Accepteren dat sommige dingen anders hadden gekund, dat er nog zoveel onafgewerkt is, al die mooie toekomstplannen. Hij was zo graag zelf papa geworden, had graag later voor zijn moeder gezorgd. De dokters hadden hem nog hoop gegeven dat die loodzware behandelingen de kanker klein konden krijgen. Niet dus. Hier zal hij sterven. Hier, op de plek waar hij voor het eerst ademde zal hij ook voor de laatste maal naar lucht happen. Zal hij alleen sterven of omringd zijn door zijn ouders? Alleen God weet het. Hij hoopt op het laatste. En wat daarna? Zal God hem opvangen in de hemel of bestaat die plek niet, is het allemaal bedrog? Moeizaam neemt hij een slokje van het water dat zijn moeder hem liefdevol aanreikt. Zijn menselijke waardigheid is hij kwijt en er tegen vechten is nutteloos. Zij voelt zijn onzichtbaar lijden aan en probeert haar diep gekwetste zoon gerust te stellen. Daarna neemt ze haar handtas en laat hem achter. De bezoektijd zit erop. 

Vandaag werd ze opgebeld met de vraag om meteen naar het ziekenhuis te komen. Haar zoon gaat snel achteruit en het zal niet lang meer duren. Dus ze moet zich haasten. Haar hart klopt snel en ze is bang dat ze te laat zal komen. Zachtjes opent ze zijn kamerdeur. Hij lijkt buiten bewustzijn. Voorzichtig gaat ze op het bed zitten en neemt hem in haar armen. Praten doet ze niet, alleen aanraken. Al wat hij nog wil zeggen, streelt ze zachtjes weg. Moeder en zoon zijn weer verstrengeld met elkaar, ze ademen samen in hetzelfde ritme. Zij gaf vorm aan zijn leven en hij hervormde deels haar leven. Ze denkt terug aan zijn geboorte, hoe de stilte werd doorbroken door een schreeuw. Een schreeuw die teken gaf aan een nieuw leven, een eerste keer longen gevuld met lucht. Hier zal het verhaal eindigen met een diepe geluidloze kreet die ditmaal van haar zal komen. 

Zij ademt in het ritme dat hij aangeeft en hij, hij voelt hoe de eeuwige rust langzaam zijn lichaam binnen sijpelt. De zachte ademhaling van zijn moeder is het laatste wat hij hoort. Haar beschermende armen is het laatste wat hij voelt. Hierbij laat hij het. Nog even houdt ze hem vast en voelt daarna hoe zijn krachten wegebben. Dan legt ze haar geliefde zoon neer, sluit zijn ogen en streelt zijn kale hoofd. Daar ligt zijn omhulsel en hij verdwijnt doodgewoon en onzichtbaar van hier naar daar.

Zijn rouwbericht schreven ze samen. Ze zal er nog wat aan toevoegen… Einde van een mooi leven.

Deze tekst schreef ik naar aanleiding van een rouwbericht in de krant. Ik werd getroffen door de woorden: “Verscheurd door verdriet nemen we afscheid van onze lieve zoon. Overleden in de armen van zijn mama na een zware, moedige strijd tegen melanoomkanker.”

Ziet u, ook Maria maakte deze gevoelens mee. Moeder Maria die vol van verdriet haar dode zoon in haar armen houdt. Ook Hij stierf veel te jong na een moedige strijd. Verslagen en verscheurd van verdriet heeft zij Hem overgedragen aan Zijn Vader, onze God. 
Hilde Rummens

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: SACRAMENTEN

Een belangrijke voedingsbodem voor het Christelijk leven zijn de sacramenten. De sacramenten zijn uniek, elk van hen krijgt een andere plaats in ons leven. Sommige worden één keer ontvangen, andere zijn genades die ons meermaals te beurt kunnen vallen. De sacramenten zijn “van de kerk”. Zij zijn “door haar” en “voor haar”. Zij worden door de Kerk gegeven en maken tegelijkertijd de Kerk. Het is de Heilige Geest die ons voorbereid op het ontvangen van de sacramenten.

Over welke sacramenten spreken we dan? Het doopsel, het vormsel, de eucharistie, de verzoening, de ziekenzalving, de priesterwijding, het huwelijk (KKK 1113). Deze zeven sacramenten hebben door de eeuwen heen veranderingen gekend, de kerk beschouwd de sacramenten als ingesteld door Jezus zelf. De sacramenten zijn elk uniek en onmogelijk in enkele zinnen samen te vatten. Toch geef ik graag een aanzet.

Het sacrament van het doopsel, is een sacrament dat heel concreet voorkomt in de Bijbel. Het is het fundament van het christelijk leven. Door het doopsel zijn wij kinderen van God, worden wij ledematen van het lichaam van Christus (Rom 6). Het sacrament van het vormsel is een sacrament dat de gedoopte hechter met Christus en de kerk verbindt, waarbij zij een bijzondere kracht van de heilige Geest ontvangen. 

Het sacrament van het huwelijk en de wijding worden “sacramenten die ten dienste van de geloofsgemeenschap staan” genoemd. Het is niet alleen een verbintenis tussen twee mensen of iemand en God, maar meer nog een gave van zichzelf aan elkaar, aan God aan de hele kerkgemeenschap en aan de maatschappij.

Het sacrament van de ziekenzalving, is een sacrament dat de genade geeft, door de heilige Geest, van troost, van vrede en bemoediging om de moeilijkheden te overwinnen. Ze vernieuwt het vertrouwen en het geloof in God. Daarnaast is ze een vereniging met het lijden met Christus. Hierdoor kan het het lijden een nieuwe zin krijgen: het wordt deelname aan het verlossingswerk van Jezus. Het is een sacrament dat meermaals ontvangen kan worden.

De eucharistie en het sacrament van verzoening zijn twee sacramenten die men, net zoals de ziekenzalving, meermaals kan ontvangen. “De eucharistie is de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven” (KKK 1324). Over het sacrament van verzoening zegt Paus Franciscus: “Het draait tijdens de biecht niet om de zonden die we noemen, maar om de goddelijke liefde die we ontvangen en die we altijd nodig hebben. Centraal in de biecht staat Jezus die op ons wacht, naar ons luistert en ons vergeeft.” 
(Zie https://www.youtube.com/watch?v=wUoFbPrTTwE )

Laten we, zeker in deze tijden van covid, de waarde van elk sacrament niet uit het oog verliezen. Ze zijn ons gegeven om ons te helpen op onze weg naar God als gelovige. Aarzel dus niet om op zoek te gaan naar een manier om deze sacramenten te beleven.
Reinhilde

...

Lees meer

OPROEP - MARIA BEDEVAART

Vrijwilligers gezocht.
Donderdag 20 mei 2021 namiddag.
Twee groepen van elk 25 bewoners van het WZC Twee Poorten wil op bedevaart in deze Mariamaand, naar het Lourdesgrotje van de grauwzusters (Tuin achter het R.Z. H.Hart-Tienen)
Wie kan/wil helpen met het begeleiden van een rolstoelgebruiker.
Graag aanmelden: Dit kan bij diaken Jan Abts 
GSM 0486 168463
Email diaken.jan.abts@gmail.com

...

Lees meer

MEIMAAND BOST

In de meimaand wordt traditiegetrouw extra aandacht gegeven aan de devotie tot Maria. Ook in coronatijd vergeten we haar niet. Het Mariabeeld is speciaal versierd en staat op een prominente plaats vooraan in onze kerk. Op 11 en 25 mei in de namiddag is iedereen welkom voor gebed en verering van Maria.

MEIMAAND TER ERE VAN MARIA.
Iemand eren doe je om verschillende redenen en kan je ook op verschillende wijzen doen.
Hoe kunnen we de moeder van onze verlosser en onze hemelse moeder de nodige eer geven die haar toekomt.
Het mooiste geschenk is Maria benoemen als onze, als mijn moeder. Inderdaad mogen we haar aanspreken als moeder, als een zeer bijzondere mama.
Niet als onze aardse moeder van wie we afstammen, van wie we onze genen hebben gekregen, van wie we het leven hebben gekregen. Al is de eerbied en de liefde die we onze aardse moeder toedragen zeker een goede start. Maria mogen we aanspraken als onze moeder omdat ze de moeder is van Hem die ons eeuwig leven heeft geschonken. 
Moeder is ze, en daarin schuilen zovele namen en eretitels die haar toekomen en waarmee we haar trachten naar waarde te schatten.
Als we haar aanspreken met mama, met mijn moeder en onze moeder, openen we als het ware ons hart als dit van een kind die iets wil vertellen, die zich opent en alles verteld om het diepste in zichzelf toe te vertrouwen aan de moederlijke zorg van Maria.
Het hart openen, je vreugden en pijnen kenbaar maken aan Maria, is vertrouwen dat zij dit zal toevertrouwen aan het verlossingswerk van haar Zoon. De hemelse Vader die vertrouwde op het ja-woord van Maria kan Haar niets weigeren. De liefde van God is immers door haar kenbaar en tastbaar geworden hier, onder ons mensen. 
Binnen onze traditie zijn er veel mooie liederen en gebeden waarmee we haar kunnen eren. Het mooiste echter is dat we in die liederen en gebeden ons werkelijk tot haar richten die moeder wil zijn van haar kinderen en al de liefde van een moeder aan ons wil kenbaar maken.

Regina caeli
Koningin des hemels verheug u,  alleluja!
Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluja!
Verrezen is, zoals Hij ,gezegd heeft, alleluja!
Bid God voor ons, alleluja!

Jan Abts
permanent diaken
0486 168463
https://diaken-jan-abts.jouwweb.be/

...

Lees meer