Filter

Wijzigingen vormselvieringen en eerste communies

© Tony Dupont

Momenteel weten wij helemaal niet met hoeveel wij samen mogen vieren tussen Pasen en Pinksteren. Maar ook hebben wij geen weet welke de veiligheidsvoorschriften dan zullen zijn van afstand houden en toegelaten aantal deelnemers. Bovendien hebben de catechisten de eerste communicanten of vormelingen weinig of niet kunnen ontmoeten om hen voor te bereiden op hun vieringen.
Daarom verplaatsen wij  al die vieringen best naar september of oktober 2021, zoals vorig jaar, in de hoop dat na de vaccinaties wij wat meer normaal kunnen vieren.

De eerste communies.
De verantwoordelijken van de kerk waar het kind is ingeschreven zullen u zo vlug mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe datum.

De Vormselvieringen.
Hiervan kunnen wij de data meedelen
-Tienen centrum: St.-Germanus zondag 26 september om 11.45u. 
-Tienen Noord: In St.-Germanus  zaterdag 2 oktober om 16.30u.
-Tienen zuid: Hakendover: zondag 3 oktober 11.30u.
Ook hierover zullen de catechisten meer info geven.
Wij hopen uiteraard dat wij zo vlug mogelijk weer mogen samenkomen om in onze kerken te vieren en te bidden met de grote gemeenschap.

De zoneploeg en J.Hardiquest, zonepastoor

...

Lees meer

VOOR DE PASTORALE ZONE -TIENEN: GEBED

Wordpress.com

Elke vrijdagavond om 18 u. willen we samenkomen om het kerkelijk avondgebed te bidden.

5 maart: Sint Genoveva Oplinter
12 maart: Goddelijke Zaligmaker Hakendover
19 maart: Sint Germanus (feest van Sint Jozef)
26 maart: Sint Genoveva

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: INITIATIE

© Josh Applegate

Als je denkt iets nieuws te beginnen en je gaat op zoek naar informatie, dan word je vaak de mogelijkheid geboden om een ‘initiatie’ te volgen: initiatie dansen, initiatie pottenbakken, enz. Het is letterlijk het begin van iets.

In onze geloofsgemeenschap kennen we drie initiatiesacramenten, twee daarvan komen aan bod in het groot artikel op het voorblad, het gaat dan om het vormsel en de eucharistie (eerste communie in dit geval). Inderdaad, heel wat jongeren en kinderen zullen ook dit jaar beginnen met stappen te zetten in het christelijk geloof. Daar gaat heel wat voorbereiding aan vooraf, en toch is het nog maar een begin!

Doopsel en vormsel zijn twee initiatiesacramenten die men maar éénmalig kan ontvangen. Met 3x water over het hoofd en de woorden ‘Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’, word je leven naar God gericht, dit wordt bevestigd in het vormsel met de zalving met olie op het voorhoofd en de woorden ‘Ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.’

En de eucharistie? Er was ooit een eerste keer, intussen zovele jaren geleden. Heb ik dan nog nood aan een ‘begin’, ‘initiatie’? Ja, zovele honderden malen de communie ontvangen, is mogelijk, maar het blijft een begin. En wanneer zullen we dan doorgroeien naar een hoger niveau? Dat blijft een mysterie, waarvan in het eucharistisch gebed een tipje van de sluier wordt opgelicht: we vieren eucharistie met een hele grote gemeenschap. In deze tijd beperkt tot 15, daarnaast de mogelijkheid van een digitale gemeenschap, die we aanwezig weten maar niet zien, en… de hemelse gemeenschap: alle engelen en heiligen. Voor deze laatsten is het geen initiatie meer maar een thuiskomen in de liefde van God.  

Anne

...

Lees meer

HYMELINUS VAN VISSENAKEN

Een hedendaagse benadering van de legende.
De oorsprong van de legende van Hymelinus kunnen we situeren op het einde van het eerste millennium. Waarschijnlijk zijn er ook wel wat latere toevoegingen. Het doel van het verhaal in die tijd was de grondslagen van het christendom te leren kennen en te verspreiden. De mensen moesten bekeerd worden om zich te kunnen voorbereiden op de komst van het rijk Gods.
De toehoorders waren een mix van lokale kelten en (ingeweken) franken die een natuurgodsdienst aanhingen. Enkel de toplaag van de maatschappij, een 5% van de bevolking beleed een of andere vorm van christendom.

Van de historische Hymelinus zijn er twee verschillende overlijdensdatums opgetekend.

De legende zoals overgeleverd door Johannes GIELEMANS in 1480 verhaalt:“in de tweede helft van de 8ste eeuw, ten tijde van Pepijn de Korte (751-768), eerste Karolingische koning, reisde Hymelinus doorheen onze gewesten naar Rome en bezocht er met grote godsvrucht de graven van de Heiligen apostelen Petrus en Paulus. Bij zijn huiswaarts keren trok hij door Brabant.”
De tweede helft van de achtste eeuw waren ongemeen woelige tijden met ingrijpende maatschappelijke veranderingen: politiek, religieus en cultureel. Deze periode bleef zeer lang nazinderen in het geheugen van de mensen. Daarom werden er mettertijd ook talrijke gebeurtenissen aan gekoppeld. Een gebeurtenis inbedden in een omwentelingsperiode van de geschiedenis maakt dat feit nog belangrijker en indrukwekkender.
Om de geschiedenis te schetsen: de afstammelingen van Clovis, de Merovingers, worden stilaan aan de kant geschoven door hun hofmeiers, de Pepiniden. Een nazaat van Pepijn I van Landen, Karel Martel betuigde heel wat steun aan het evangelisatiewerk, inspanningen die politiek werden beloond. In nauwe samenwerking met de pausen en met Karel’s zegen organiseerde Bonifatius de kerstening van de Germaanse volkeren, terwijl Willibrordus Friesland voor zijn rekening nam.
Pepijn de Korte, zoon van Karel Martel, promoveert in 751 van hofmeier tot koning. De Karolingers zijn nu aan de macht. Dit gebeurde met de steun van de Paus die als tegenprestatie gronden toegewezen krijgt waardoor de Pauselijke staten gecreëerd worden die meer dan 11 eeuwen zullen blijven bestaan. Pepijn de Korte is de vader van Karel de Grote die op kerstdag in het jaar 800 keizer van het Roomse rijk wordt, precies 300 jaar nadat Clovis gedoopt werd.
Op een ‘planodruk’ uit 1709 over de volle AFLAAT die te verdienen is, staat als overlijdensdatum van Hymelinus 10 maart 631 vermeld, en dat hij uit Schotland kwam en verwant was met de Heilige Rumoldus.
De verwantschap met de Heilige Rumoldus aanhalen kan betekenen dat ze tijdsgenoot waren en elkaar kenden of dat ze uit hetzelfde klooster kwamen.
Rombout of Rumoldus komt uit Ierland en is de patroonheilige van Mechelen en Humbeek. Volgens de overlevering (legende) daar vermoord in 775. Uit DNA onderzoek blijkt het echter tussen 580 en 655 te zijn. Het koppelen van een grote gebeurtenis aan een belangrijke historische datum kan ook hier die meer dan 100 jaar verschil verklaren.
Hier volgt weer wat geschiedenis om de verwarring tussen Ierland en Schotland te duiden:
Ierse Kelten, Scotti genaamd, vestigen zich definitief vanaf de 5de eeuw in delen van Schotland en assimileren er met de Picten.
Tussen de 7de en 11de eeuw staken talrijke eremieten uit de Ierse (Schotse) monnikenwereld de zee over naar West-Europa zoals de zeer bekende Heilige Willibrordus en Heilige Bonifatius, maar ook kleinere lieden zoals Sint Follianus (= Saint Feuillin). Het is goed mogelijk dat er ook een band bestaat tussen Hymelinus en Sint Follianus, geboren in Ierland rond 600 en patroonheilige van Neerlinter. Hij werd net als Rumoldus vermoord. En volgens historische bronnen gebeurde dat in 655.
Deze geletterde monniken werden hier te lande met de naam Scotti aangeduid.
Het Keltisch christendom was rond kloosters georganiseerd (vergelijkbaar met de Egyptische kerk) terwijl het Romeinse (en later het Frankische) christendom meer een hiërarchische staatsstructuur aangenomen had. Vandaar dat hier in Austrasië enkel de bovenlaag christen was. Meestal omwille van politieke redenen werden deze missionarissen soms officieel ingeschakeld waardoor er na een tijd toch een christelijke éénheid ontstond, doorheen alle lagen van de bevolking.
De inhoud van de legende is onvoorstelbaar diepzinnig en zeer gevat. Er is telkens de christelijke boodschap die schitterend torent boven het heidens facet en er komaf mee maakt.

Ongeacht wanneer precies, Hymelinus was in alle geval op reis.
Bezitloosheid, het verlaten van huis en haard, en het verbreken van familiebanden zijn in de evangeliën een voorwaarde voor navolging (niet het doel). De leefwijze van een rondtrekkende prediker (zoals Jezus deed) vereist het verlaten van de vertrouwde omgeving en het afstand doen van bezit. Het doel is de verkondiging van Gods Heerschappij aan heel de wereld. 
Het keltisch christendom, de 'Iers-Schotse kerk’, werd gekenmerkt door een streng ascetisch kloosterleven. Daaruit ontstond ‘de zwerftocht voor Christus’, de ‘peregrinatio pro Christo’. Dit was leven tussen ‘vreemdelingen’ dat uiteindelijk leidde tot het ‘rode’ martelaarschap. Dit stond tegenover het ‘witte' martelaarschap dat een leven was in volledige ascese binnen kloostermuren, meestal op onherbergzame plaatsen zoals rotsen op zee.
(wordt vervolgd)

...

Lees meer

PSALMEN (11) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Londen, Kathedraal Westminster Abdij, westelijk poortgebouw

Lobe den herren

Duits 
Lobe den Herren, den 
mächtigen König der Ehren. 
Meine geliebete Seele, 
das ist mein Begehren. 
Kommet zu Hauf, 
Psalter und Harfen, wacht auf. 
Lasset die Musicam hören.

Smets
U Heer zij lof gebracht 
U klinkt ons feestlied ter ere
Wat Gij, Almachtige, 
veilig behoudt komt U eren
Al wat Gij geeft, 
alles wat ademt en leeft
Wil U, zijn oorsprong vereren

Oosterhuis
Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven.

Beluister
Dit loflied uit 1641 van Joachim Neander bestaat in vele talen en  bewerkingen. Het werd bv. enkele jaren geleden door het koor gezongen in de kerk van Oplinter, begeleid door de Harmonie. Merk vooral:
J.S. Bach, Lobe den Herren  Kantate BMV137. Elk van de vijf strofen met de Duitse tekst wordt door Bach op een andere wijze bewerkt; de tweede is bekend. Op het einde klinkt het Koraal. 

Psalm 98        
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Beluister
Er staan op internet enkele voorbeelden van Psalm 98 als samenzang met de melodie uit de Geneefse Psalter.

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Jeanne Allard, wed. René Uyttebroeck, 93 j. 
Jeanne Heeren, wed. Marcel Heeren, 96 j.
Twee sterke vrouwen, gelovige en trouwe kerkgangers. Zij hebben een hoge leeftijd bereikt en zijn in hun huis kunnen blijven, geholpen door hun kinderen, die zo hun dank uitdrukten in woord en daad. 
Door de coronamaatregelen kon maar een beperkt deel van de familie de uitvaart bijwonen. Aan allen bieden wij onze deelneming aan.

...

Lees meer

Voor de Pastorale Zone -Tienen Gebed

Wordpress.com

Elke vrijdagavond om 18 u. willen we samenkomen om het kerkelijk avondgebed te bidden.

26 februari: Goddelijke Zaligmaker Hakendover
5 maart: Sint Genoveva Oplinter
12 Maart: Goddelijke Zaligmaker Hakendover
19 maart: Sint Germanus (feest van Sint Jozef)
26 maart: Sint Genoveva

...

Lees meer

We gaan ook dit jaar niet weten wat Judas Iskariot bezielde

Voor de Kabbeeklezingen van 2019-2020 hadden we op 15 maart 2020 de Bijbelwetenschapper Luc Devisscher gevraagd om zijn voorstelling ‘Wat bezielde Judas Iskariot’ te brengen. Maar Corona stak er een stokje voor!
We deden een tweede poging om eindelijk in de ziel en het gemoed van Judas te kunnen kijken: op 21 maart 2021, midden de vastenperiode, was de voorstelling gepland. Maar het ziet ernaar uit dat Corona het weer voor het zeggen heeft! We hebben dus de voorstelling moeten annuleren. Het wordt ook dit jaar een eenzame vastenperiode, zonder de weldoende vieringen en rituelen. Gelukkig staan de kerkpoorten en kapeldeuren alle dagen open, zodat we in een vertrouwde omgeving tot rust en tot onszelf kunnen komen.
Marina Gelaude

...

Lees meer

Heer, leer ons bidden

Heer, leer ons bidden( Lc 11, 1). Een klein zinnetje met veel betekenis. Jezus had zich afgezonderd ergens op de berg waar het uitzicht waarschijnlijk mooi moet zijn geweest. Even weg van de drukte, even weg van zijn leerlingen. Nu was Hij alleen, of toch niet. Ergens, dicht bij Hem maar onzichtbaar, was Zijn Vader. Daar, op die kalme plek, nam Hij plaats om de verbondenheid met God groot te maken. De afstand tussen de aarde en de plaats waar Hij naartoe zou gaan, de hemel, werd kleiner en Zijn eenheid met de Vader nam toe. Jezus moet de rust en kalmte gevoeld hebben die plots over Hem kwam. Zijn hart bonkte minder angstig, de innerlijke vrede nam bezit over zijn lichaam en geest. 

Als een ander man daalde Hij de berg weer af en dat moet de leerlingen zijn opgevallen. Was dit de Jezus van even geleden? Hij ging bidden maar wat doet het gebed dan met een sterveling? Kun je dat leren en hoe begin je er aan? Allerlei vragen overvielen de jonge mannen totdat één van hen zei: “Heer, leer ons bidden. Leer ons ook hoe we vervuld kunnen worden met de vrede die U nu uitstraalt. Het moet toch niet zo moeilijk zijn. Heeft U het niet geleerd van Johannes de Doper?” 

Bidden. Een traditie die ook wij leerden van onze ouders of grootouders, op school, de catechese. We zijn het een beetje verleerd, we houden zelf wel controle over alles en nog wat. Wie heeft God daar nog voor nodig? Maar meer dan ooit voelen we opnieuw de behoefte aan Iemand die ons terug leert wat de zin is van het leven. Hoe wonderbaarlijk en mysterieus het leven kan zijn want de wonderen zijn nog lang de wereld niet uit. Toch blijven angst en hoop deel uitmaken van ons menselijk bestaan. Het gebed kan daarbij hulp en troost bieden. God is altijd en overal aanspreekbaar zolang je het maar stil kunt maken binnen jezelf. Stilte is nodig om Zijn aanwezigheid te voelen, beter te ontdekken wat Hij je wil kenbaar maken. 

Ik geef toe, bidden geeft niet altijd het gewenste resultaat. Vaak liggen onze verwachtingen te hoog, is onze innerlijke onrust te groot. Dan lukt het niet meteen. Zoals Lucas het in zijn evangelie schreef, ook Jezus leerde om te bidden. Het vraagt bij vele mensen wat oefening en doorzettingsvermogen. De tijdsgeest berust op het “nu en meteen” dus ons lichaam reageert onwennig en onze geest raakt van slag wanneer het plots alle rust en vrede krijgt om normaal te functioneren. 

Jezus kwam na het bidden opnieuw naar zijn leerlingen met een gevoel van een innerlijke onbeschrijfelijke vreugde. Ook al wist Hij dat zijn einde naderde. Maar wat Hij toen voelde was met geen woorden te beschrijven. Taal kent grenzen en laat ons in de steek bij de omschrijving van de emoties die het gebed kunnen losweken. Dat wonderbaarlijke gevoel van verbondenheid moet je zelf aan den lijve ondervinden. En daarom leerde Hij ons bidden.  
Hilde Rummens

...

Lees meer

Geen blad op donderdag in de brievenbus?

Verbonden met elkaar via Kerk & Leven. © Marc De Smet

Door herstructureringen bij BPOST zal Kerk & Leven voortaan worden uitgereikt tussen dinsdag en donderdag. We weten vooraf niet op welke dag de uitreiking van uw krant gebeurt. Het moment van uitreiking kan ook van week tot week verschillen.

Heeft u op donderdag uw vertrouwde weekblad nog niet ontvangen, meld het zo snel mogelijk aan Halewijn, uitgever van Kerk & Leven.

Hoe uw klacht melden?
- De snelste weg is via www.kerkenleven.be/nietontvangen. Vul het online formulier in en verzendt het. Vervolgens komt het bij Halewijn terecht. Zij sturen u een nummer na en dienen een klacht in bij BPOST. 

- Een mail naar nietontvangen@kerknet.be kan ook. Bezorg dan uw adresgegevens en het abonneenummer (de 8 cijfers die boven uw adres staan afgedrukt).

- Geen internet? Geen probleem, u kunt ook rechtstreeks telefoneren naar de dienst Parochiebladen op het nummer 03 210 08 30. 

Welke gegevens moet u meedelen?
Abonneenummer 
Naam en voornaam
Straat en huisnummer (en eventueel busnummer)
Postcode en woonplaats

Wat doet Halewijn?
De dienst Parochiebladen geeft elke klacht van een lopend abonnement door aan BPOST en stuurt de abonnee een nieuw exemplaar (van de lopende week) op dat door BPOST prioritair bezorgd wordt.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: HEILIG

7 heiligen – 14 oktober 2018 ©Kerknet.be

In de litugie is het een veel gebruikt woord en in het dagelijks taalgebruik kan het ook wel eens op een lacherige manier gebruikt worden, denk maar aan de uitdrukkingen: ‘heilig boontje’, ‘schijnheilig’. 

Wat betekent het nu eigenlijk? Het woord ‘heilig’ heeft een strikte en een ruimere betekenis

In strikte betekenis is enkel God (Vader, Zoon en Heilig Geest) heilig. In die betekenis bidden en loven we in het ‘Gloria’ eerst de Vader, vervolgens vragen we de ontferming van de Zoon EN belijden:‘Want Gij alleen zijt de Heilige. Tijdens het eucharistisch hooggebed loven en prijzen we God in het ‘Heilig, Heilig, Heilig’.

Maar er is ook de bredere betekenis. Het is net of God het niet voor zichzelf kan houden, in het katholiek geloof durven we het woord toepassen op dingen/mensen/plaatsen waar we God kunnen ontdekken. En dat zijn er heel wat, durven we naar Hem op weg gaan? Durven we met Hem op weg gaan?

De Heilige Schrift, het Woord van God, we kunnen er dagelijks in lezen en heel wat vingerwijzingen vinden om met God door de dag te gaan. Op zondag beluisteren we het samen op een plechtige en eerbiedige manier, we staan erbij recht, we bezingen het. En er komt een woordje uitleg, een meditatie, een hint voor de komende week van de priester of diaken in de homilie. 

Een heiligdom is een plek waar generaties voor ons op een bijzondere manier tot gebed zijn gekomen: een dankgebed, een smeekgebed,… Vaak zijn er verhalen mee verbonden en deze verhalen verbinden ook vandaag nog mensen die komen en gaan, pelgrims onderweg. Denken we maar aan Scherpenheuvel, Lourdes, Rome, Compostela,…

En heel wat van onze geloofsgenoten die gestorven zijn mogen ‘Heilig’ genoemd worden. Dagelijks horen we hun namen: Sint Jozef, Sint Germanus, Sint Jan,… dagelijks worden er enkele van hen herdacht of gevierd. Ken je het leven van je patroonheilige? 
Is het niet een beetje veel voor een mens om ‘heilig’ genoemd te worden? Onmogelijk toch om zoals God te worden? En toch… heeft Jezus zelf niet gezegd dat Hij ons een plaats zou bereiden? Onze gezamenlijke roeping als christen, als volk van God, is de heiligheid. Voorwaar een gevuld programma!

Anne

...

Lees meer

ZONDAGSVIERING IN SCHERPENHEUVEL

Zondag 14 februari ging Mgr. Koen Vanhoutte voor vanuit de Basiliek van Scherpenheuvel. Elly Mattheus heeft verschillende mensen vanuit onze regio uitgenodigd. Hier een verslag van de viering door twee leden van de zoneploeg van Tielt-Winge.

Wat er vooraf gaat aan een TV mis.

Op zondag 14 februari werd de VRT-mis uitgezonden vanuit de basiliek in Scherpenheuvel. Velen hebben zeker gekeken, zo vanuit een vertrouwde kerk dat nodigt uit om de viering te volgen.
Omwille van de coronamaatregelen mochten er maar 15 personen meevieren. Hiervoor werden vanuit heel onze regio gelovigen uitgenodigd die zich inzetten in de plaatselijke gemeenschappen. Dit als symbool voor alle gelovigen die zich verdienstelijk maken vooral in deze moeilijke periode.
Zo kwam deze vraag ook bij ons in Tielt-Winge aan en met 2  zijn we naar Scherpenheuvel mee gaan vieren.
We werden er verwacht een halfuur voor de aanvang. Even leek het of de viering al begonnen was Monseigneur Vanhoutte stond aan het altaar, cantor Geert Narinx smeerde zijn stem, orgelklanken vulden de basiliek. Maar het was maar een grote sound-check. 
Daarna werden er nog kabels getaped op de vloer, nog een druk overleg aan het altaar, de beste positie van de camera werd nog besproken. Een lichtspot werd nog bijgestuurd. Heel wat technici liepen over en weer. We dachten allebei, dit gaat niet op tijd klaar zijn. 
Wij  kregen ook de nodige richtlijnen, zo mochten we niet mee zingen, niet hoesten (niet evident als je er begint aan te denken!!), wel mee bidden, liefst vurig. Ook de volgorde om te communie te gaan werd afgesproken.

De klok tikte voort.

Toen zei iemand luid “nog 5 minuten”. Ineens verdwenen de meeste technici, iedereen leek er klaar voor te zijn. Het werd rustig, sereen en stil.
“Nog 3 minuten”….   “1 minuut”   … “30 seconden”  “5 – 4 – 3 – 2 – 1 “
Wie de viering gevolgd heeft, kent het vervolg. Orgelklanken vullen de basiliek en Monseigneur Vanhoutte en regiodeken, pastoor van Scherpenheuvel Luc Van Hilst treden binnen en groeten voor het altaar.
Het was een mooie serene viering met deugddoende woorden van Monseigneur Vanhoutte, cantor Geert Narinx zong prachtig, lector Elly Mattheus las zeer duidelijk voor. Zoals het hoort in Scherpenheuvel werd de viering afgesloten met het gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.
Bernadette Craeninckx en Annie Laeremans

...

Lees meer

ABDISSEN (23) OPLINTER

20 Maria Vilters
Zij werd aangesteld in 1475 door de prelaat van Cîteaux.
Zij bestuurde vreedzaam gedurende 25 jaren en stierf op 22 februari 1500.

...

Lees meer

Gebed, soberheid, naastenliefde

© Wordpress.com

Dit zijn de drie pijlers voor een vruchtbare veertigdagentijd. Het beleven hiervan groeit vanuit een sterke verbondenheid met Christus en in navolging van Jezus in verbondenheid met de medemens: onze broeders in christus. Deze verbondenheid kan je op zovele manieren beleven maar is steeds gegrondvest op de liefde van God, op de liefde voor God en voor hen die God liefheeft. Uitgroeien tot de volmaakte liefde is een lange weg. Voor een stukje ga je deze misschien alleen in de eenzaamheid van het eigen hart. Toch is het ook goed deze samen te gaan met anderen, In verbondenheid wordt de draagkracht en de liefde vermenigvuldigd en de vreugde verwarmt vele harten tot éénheid van Geest.

Het gebed van de kerk.
“Heer leer ons bidden” Deze vraag blijft actueel. Het kerkelijk gebed of het getijdengebed wil tegemoet komen aan het verlangen om te bidden in verbondenheid met Christus en zijn kerk. Met Christus verbonden en “ijverig in het gebed” verkondigt men Gods heil naar het woord van de psalmist: “Zingt voor de Heer en verheerlijk zijn naam, verkondig zijn heil alle dagen”(ps96).
God dank te zeggen “voor zijn goedheid, voor zijn weldaden jegens de mensen” (ps107) en Hem onze eigen noden en deze van anderen voor te leggen, is een opgave van iedere Christen afzonderlijk op grond van zijn opname in de gemeenschap van de kerk.
Het kerkelijk gebed, van ouds gevormd uit “psalmen, hymnen en geestelijke liederen” (Ef.5.19 en Kol.3.16) leert ons de grondhouding van de mens tegenover God en maakt ons bewust van de zending die wij in de wereld hebben; het maakt ons gevoelig voor het Woord van God en evenzeer gevoelig voor de noden om ons heen.

Samen bidden in de veertigdagentijd.
Iedere vrijdagavond willen we de kans bieden aan te sluiten bij dit gebed van de kerk. Telkens om 18u.
Vrijdag 19 februari 2021 in de kapel van PC-Kabbeek.
Volgende vrijdagen zijn nog nader te bepalen en zullen door gaan in de Goddelijke
zaligmaker (Hakendover, Tienen-Zuid) en in Sint-Genoveva (Oplinter, Tienen-Noord) en in
Sint-Germanus (Tienen-Centrum).

...

Lees meer

Triduüm Banneux ziekenwerk Vlaams Brabant

Ziekenwerk Vlaams Brabant, gaat jaarlijks eind april voor een vierdaagse bedevaart naar Banneux . In 2020 hebben we deze moeten annuleren wegens "corona"; We hadden gehoopt om dit jaar toch te kunnen gaan, maar helaas nog steeds "corona". De vaccinaties kunnen niet voor iedereen van onze groep afgerond zijn tegen begin april, en dan zijn we nog niet veilig.

Op de tweede maandag van september hebben we onze jaarlijkse dag bedevaart naar Banneux, hopelijk kunnen we deze wel laten doorgaan en zien we jullie heel graag weer bij "De Maagd der Armen" te Banneux. Ik laat wel iets weten als het zou kunnen.
groetjes Marie-Louise en Michel.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: GEBED

Een eindeloos onderwerp om over na te denken, over te praten, heel veel literatuur om er over te lezen.
Gebed is een persoonlijk avontuur van elke gelovige in zijn relatie met God, die is voor elk uniek en elke gedoopte heeft zijn manier(en) van bidden: gesprek van hart tot hart met God.

Christenen vinden een bron in het Oude Testament, vooral het boek van de Psalmen is een wegwijzer om zich tot God te richten vanuit het eigen leven. De kerk biedt ons in de mogelijke dagelijkse eucharistie een psalm als tussenzang aan. Uiteraard is dit ook zo in de zondagse Eucharistie tijdens de dienst van het Woord. 
Deze psalmen vormen ook de basis voor het getijdengebed dat door priesters, religieuzen, monikken en heel wat leken gebeden wordt. 
Het getijdengebed bevat ook heel wat hymnen die genomen werden uit het nieuwe testament en die de figuur van Jezus Christus en zijn betekenis voor de geloofsgemeenschap in het licht zetten. 

In de loop van de eeuwen heeft het liturgische gebed zich ontwikkeld rondom de 7 sacramenten. Gebedsmomenten met en door de gelovigen, voorgegaan door een gewijde bedienaar. Het vieren van de sacramenten vormt de ruggengraat van onze ontmoeting met Jezus Christus. Voor velen zijn ze een lichtpunt en een moment van verdieping.

De kerkgemeenschap kent nog een rijke waaier aan andere gebedsvormen. Zo bijvoorbeeld de ‘lectio divina’ waarbij de gelovige alleen of in een kleine groep het evangelie uitpuurt en op het eigen leven legt. Ook de christelijke meditatie en de eucharistische aanbidding kunnen op een persoonlijke of gemeenschappelijke manier gestalte krijgen. 

Binnen de huiskerk zijn er ook vele manieren om samen te bidden: morgengebed, gebed voor het eten, gebed bij bepaalde gelegenheden, avondgebed… en wellicht is in heel wat huisgezinnen deze coronatijd een gelegenheid geweest om samen te bidden. 

Ook de inhoud van ons bidden kan vele richtingen uit gaan: smeken, danken, loven, stilstaan bij…, voor de noden van kerk en wereld, voor overledenen en het mooist van al: bidden voor hen van wie we niet genoeg houden (cfr. Eucharistisch hooggebed). 

En weet u soms niet meer hoe te bidden, dan zijn er twee eenvoudige wegen: bidden tot Moeder Maria en het gebed dat Jezus zelf ons geleerd heeft.

Verenigd in gebed, 
Anne

...

Lees meer

VEERTIGDAGENTIJD - VISSENAKEN

Op woensdag 17 februari begint de veertigdagentijd, onze voorbereiding op Pasen. In de corona tijd zal dit anders verlopen dan voorheen. Toch willen we deze startdag van de vasten 2021 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Onze kerken Sint Maarten en Sint Pieter, die alle dagen open zijn,  zullen aangepast worden aan de vastentijd. Iedereen is uitgenodigd  om even binnen te komen voor een persoonlijk gebed of een moment van bezinning op de weg naar Pasen.

...

Lees meer

VASTEN OPLINTER

Om u te helpen bij het beleven van de veertigdagentijd liggen er enkele vastenkalenders in de kerk, en folders met voorbeelden van projecten die door Broederlijk Delen gesteund worden. Delen doet goed, ook met het Zuiden.
De kerk is toegankelijk voor persoonlijk gebed zondag tussen 10 en 11 u.

...

Lees meer

KERK NU EN STRAKS (1) OPLINTER

Damiaan De Veuster_ (Armand_Thiery)

Zoals u aan de opdeling in het parochieblad kan zien, heeft een parochie vier grote taken: liturgie en gebed, evangelisatie en verkondiging, diaconie en dienst aan de wereld, activiteiten en gemeenschapsopbouw.

Diaconie en dienstverlening

Door de coronamaatregelen ligt heel wat van het parochieleven stil. Toch zijn er groepen en verenigingen vindingrijk genoeg om hulp te blijven verlenen. In vele parochies ging de aandacht naar zieken of eenzamen, met een kaartje of een attentie. Er werden goederen ingezameld en uitgedeeld voor mensen in nood; De scholen zochten een evenwicht tussen leren op afstand en in de klas. De zondagsmis wordt wekelijks uitgezonden en bereikt zo gelovigen. En u ziet zelf nog andere lichtpunten.
 

...

Lees meer

PSALMEN (10) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Rembrandt: terugkeer verloren zoon

Phil Collins zoekt contact met God
En hij herhaalt zijn bede menigmaal:

In the air

I can feel it coming in the air tonight, oh Lord
And I have been waiting for this moment for all my life, oh Lord
Can you feel it coming in the air tonight? Oh Lord, oh Lord.

Ik kan het vanavond in de lucht voelen aankomen, o Heer.
Ik heb heel mijn leven op dit moment gewacht, o Heer
Kan Jij het vanavond in de lucht voelen aankomen, o Heer. O Heer.

Maar de Heer reageert afwijzend:
Ik heb je gezicht al eerder gezien, mijn vriend
Maar ik weet niet of jij weet wie Ik ben.
Ik was erbij, en Ik zag wat je deed
Ik zag het met mijn eigen ogen
Ik weet het nog wel, maak je geen zorgen.
Hoe kon ik het ooit vergeten.
Het verdriet zie je niet
Maar de pijn wordt alsmaar groter.

Beluister
In the air van Phil Collins, de live opname

De vasten is een tijd om zich tot God te keren. De smeekbede van Phil Collins sluit aan bij de psalm, die op een welwillend antwoord van God rekent: 

Psalm 130 (129)

Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
Als Gij zonden blijft gedenken, 
Heer, wie houdt dan stand.
Maar bij U vind ik vergeving, 
daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik.

Beluister
Er bestaan talrijke composities van psalm 130, zowel op de Nederlandse als op de Latijnse tekst (De Profundis). Van deze laatsten biedt Kerknet een keuze.

...

Lees meer

OVERLEDEN KUMTICH

Paul Rummens, echtgenoot van Mariette Van Esch, geboren te Waanrode op 15 maart 1931 en overleden in het WZC Dommelhof te Sint-Joris-Winge op 20 januari 2021.

...

Lees meer

Lichtmis en kinderzegening

© Lisa Vandersteen

Zoals wij andere jaren Lichtmis vierden kon het dit jaar niet.

Toch deden wij een oproep aan jonge ouders die in het voorbije jaar een doop hadden, om met hun kind(eren) naar de kerk te komen om hen te zegenen en om een kaarsje te ontsteken voor de kindjes.

16 jonge gezinnen gaven gevolg aan deze oproep en kwamen naar de kerk, elk afzonderlijk om even te bidden bij het Mariabeeld.

Ze werden ook uitgenodigd om zelf hun kind(eren) een kruisje te geven op hun voorhoofd.

Achteraf kregen ze een gewijd kaarsje mee naar huis.

Deze mensen zullen nu elke dag ook thuis hun kindjes zegenen.

In de St.-Germanuskerk waren al deze jonge gezinnen echt een LICHTPUNT in deze duistere coronatijd.

Pastoor J. Hardiquest.

...

Lees meer

Op weg naar Pasen in Tienen 2021

Ook onze vastentijd zal  door corona nog sterk anders zijn dan wij gewoon zijn.
De pandemie blijft ons maar uitdagen. Dus geen carnavalstoet, geen kermis van Vastenavond en ook geen aswoensdagviering als start van onze christelijke veertigdagentijd.
En toch komt de vastentijd eraan, onze opgang naar het Pasen van Jezus Christus.
Met de huidige beperkingen die ons worden opgelegd zal er nog niet veel mogelijk zijn op die tocht naar Pasen. Toch willen wij u graag een paar summiere mogelijkheden aanbieden.

Vooreerst een paar bijzondere wenken uit het evangelie van Matheus dat wij normaal op aswoensdag beluisteren.
- Maak meer dan anders tijd voor stil gebed, in uw binnenkamer en uw Vader hoort u wel, wees maar gerust.
- Geef aalmoezen, deel met wie weinig of bijna niets heeft. Onze vastenaktie Broederlijk Delen rekent op onze steun.
- Vast ook maar wat door te versoberen. Doe dat niet om bij de mensen op te vallen. En weet dat uw Vader u zal belonen.

Wat kunnen wij samen doen in deze tijd van veel beperkingen? Eigenlijk heel weinig. Toch bieden wij u een paar mogelijkheden aan.

1. Aswoensdag, 17 februari
Er is in de St.-Germanuskerk gelegenheid tot stil gebed tussen 10u. en 11u. en tussen 18u. en 19u. Dan kunt u ook een asoplegging krijgen.
Voor de rest van de dag zal de kerk zoals altijd open zijn.
Er zullen ook vastenkalenders zijn met voor elke dag van de veertigdagentijd wat gebed en bezinning.

2. Elke zondag is er kans tot stille aanbidding.
Van 9.30u. tot 11u.

3. De zondagsmis wordt elke zondag uitgezonden op www.kerk.tienen.be.

4. Er zal vooraan in de kerk bij het altaar een offerkist staan om uw gave voor Broederlijk delen  in te leggen. Dit tijdens de aangegeven gebedsmomenten tijdens heel de vastentijd. Op andere dagen kan dat in de beveiligde bus van Mensen In Nood (ingang naast dekenij) of op de rekening 068-2272970-93, Mensen in Nood, Veemarkt 36, 3300 Tienen met vermelding “Broederlijk delen.”

5. Elke dinsdag is er eucharistie om 9 u.. met maximum 15 personen

Wat de Goede week zal worden, moeten wij nog afwachten. Maar wij wensen u toch een zinvolle en geloofsversterkende vastentijd toe. En laten wij ook maar hopen en bidden dat die tijd van infectiegevaar vlug mag voorbij gaan, zeker nu het vaccin wordt toegediend. En laten wij ook hopen en bidden om het Pasen van de Heer samen te kunnen vieren. Want nu voelen wij toch wel sterk aan, dat niet kunnen samen komen als gelovigen een groot gemis is.
Een zalige vastentijd voor u allen.

De zoneploeg en J.Hardiquest, zonepastoor.

...

Lees meer

Gemis

Het is een troosteloze regendag. De lucht bekent geen kleur en een mist van regendruppels houdt elke blik naar de verte tegen. Grijs is de hoofdtint buiten en grijs is ook de kleur waarmee ik mijn gemoedstoestand kan beschrijven. Ik mis mensen om mij heen, ik mis een leuke babbel, ik mis het fysiek bijwonen van de eucharistie op zondag. Daarbij nog een kapsel om geenszins fier over te zijn en een mondmasker dat niet alleen de verstaanbaarheid beperkt maar ook gelaatsuitdrukkingen ondefinieerbaar maakt. Het is een baaldag.

Ik zit hier zeven hoog en kijk wat dichter op de hemel die toch nog onmetelijk ver weg is. Maar ik heb het verleerd van naar boven te kijken en elk gevoel dat daarbij bij mij opwelt te vertalen naar mijn binnenste. Ik kan op mooie dagen gaan wandelen langs het kanaal, het klotsende water tegen de boten horen en boven mij ruziënde meeuwen horen schreeuwen. Het zegt me niet veel meer. “Shame on me”, ik schaam mij. Ik heb het dus gepresteerd: ik heb het verleerd van om mij heen te kijken en blij, tevreden en gelukkig te zijn met wat ik heb. De onttovering  houdt mij in de greep. Ik denk alleen aan gemis. Gemis dat zoveel groter is geworden door de aanhoudende coronacrisis.

Ik ben niet alleen met dat ongemakkelijke gevoel. Iedereen kampt met gevoelens van eenzaamheid en een gedwongen inkrimpen van onze vrijheidsdrang. Zal deze pandemie ons blijven weerhouden om comfortabel en vrij rond te wandelen op onze planeet? Misschien moet ik eens beter nadenken over de woorden die Bart Peeters zingt: “ Voor dat de zon opkomt durft de nacht donker zijn.” Ik mag de hoop niet verliezen. Blijven hopen op het zien van een streepje mooie zonsopgang. De zon die de mist aan regendruppels opdroogt en via een volkomen regenboog mij weer laat kennismaken met fantastische kleuren die de natuur rijk is. Genieten van mijn praatje in de buurtwinkel en dat wat langer durven te maken. Hopen om straks daarbij mijn aangedampte bril af te zetten zodat de kwinkslag in mijn ogen terug zichtbaar wordt. Uitkijken om weer naar de kapper te mogen gaan en er blijgezind naar buiten komen. Geen gevoel meer van onttovering maar van nieuwe betovering. Straks weer het mondmasker thuis laten en terug een glimp opvangen van God in elk blij gelaat van mijn medemens. Opnieuw de volheid van het leven ontdekken maar deze keer met het besef dat we samen in harmonie moeten leven met God, onze aarde, de natuur en de mensen die er wonen. Het zal een bijzonder gevoel van nieuw geluk en vrijheid teweegbrengen. Iets dat we moeten koesteren. Maar eerst ga ik naar het weerbericht luisteren en hopen dat Frank of Sabine opnieuw beter weer aankondigen.

Hilde Rummens

...

Lees meer

PAASMAANDAG 5 APRIL HAKENDOVER

De kerkfabriek en het Processiecomité hebben in overleg met de stad maar met veel spijt in het hart beslist dat de paardenprocessie op paasmaandag voor het tweede jaar op rij niet kan doorgaan.

Einde maart zal de kerkfabriek laten weten of de kerk tijdens het paasweekend toegankelijk zal zijn voor erediensten en/of persoonlijk gebed. Zij wacht hiermee de beslissing van de hogere overheden en het bisdom af. Indien er geen erediensten mogen plaats vinden zal een misviering worden uitgezonden. Het processiecomité roept op om de paasmaandag bevlagging te voorzien zoals andere jaren als een teken van verbondenheid en hoop. Er zijn nog vlaggen “ Hakendover 13 eeuwen” te koop bij de leden van het processiecomité aan  30 euro. 
 

...

Lees meer

VASTEN OPLINTER

Om u te helpen bij het beleven van de veertigdagentijd liggen er enkele vastenkalenders in de kerk, en folders met voorbeelden van projecten die door Broederlijk Delen gesteund worden. Delen doet goed, ook met het Zuiden.
De kerk is toegankelijk voor persoonlijk gebed zondag tussen 10 en 11 u.

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: FAMILIE

Een evidente vraag van een buitenstaander of van een jong kind: waarom zegt de pastoor altijd ‘broeders en zusters’? 
En het is niet alleen de pastoor die ons aanspreekt met ‘broeders en zusters’. We zijn er ons misschien niet van bewust maar aan het begin van de eucharistie in de schuldbelijdenis (niet het gemakkelijkste gebed!) spreken we elkaar aan met ‘broeders en zusters’ en vragen we elkaars gebed. Onze schuld dragen we niet alleen, maar samen, bizar toch?

Sinds wanneer? Sinds Jezus zelf leerlingen verzamelde en apostelen uitkoos. De groep volgelingen dunde uit aan het kruis, maar daar stonden nog wel de leerling die Jezus liefhad en Zijn moeder Maria en als één van zijn laatste gebaren, geeft Jezus hen aan elkaar: ‘Zie daar uw moeder’, ‘Zie daar uw zoon’ (Johannes 19,26-27). En bijna wekelijks horen we voorlezen uit de brieven van Paulus die steevast beginnen met ‘Broeders en zusters’. 
Christenen zijn duidelijk al 2000 jaar lang familie van elkaar, zonder dat daarvoor DNA nodig is. Of toch? In het DNA van de christelijke familie horen zeker volgende kenmerken: doopsel, verbondenheid, hoop.

Door het doopsel worden we herboren als geliefde kinderen van de Vader en worden we deel van het lichaam van Christus. We krijgen het merkteken van Jezus om steeds meer op hem te gaan lijken. We krijgen de hulp van de Heilige Geest om ons leven telkens weer in het spoor van het Evangelie en de navolging van Christus te brengen.

We zijn met heel veel gedoopten, allen lid van hetzelfde lichaam, elk met zijn eigen gave en talenten, geroepen tot getuigenis en verbondenheid. Een mooi voorbeeld daarvan is de wekelijkse eucharistie waar we samen komen en van waaruit we gezonden worden om met elkaar het beste van onszelf te geven om dan de 1e dag van de week telkens opnieuw naar de Bron, naar Jezus te gaan.

De hoop lijkt vandaag zo ver voor velen, het nieuws draait om ziekte, dood,… het lijkt wel of het goede vrijdag blijft: we dragen ons kruis, staan bij het kruis van anderen of horen over het kruis van zovelen. We zijn geroepen om verder te kijken. En zoals Johannes en Maria elkaar vonden bij het kruis, zo mogen wij ook elkaar vinden, in gebed, in geloof, in de dienst aan elkaar, als één grote familie, in goede en kwade dagen. Kleine tekens van hoop waarbij we bidden: Maranatha, kom Heer Jezus, kom!

Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN WZC PARK PASSIONISTEN

Beste Georges,

Door een speling van het lot werden we beste vrienden.
Je was een bijzonder een meelevend man.
De gedichten die je maakte en poëzie die je voordroeg,
ik lees ze nog dagelijks opnieuw.
Nu wandel je, weet ik,
in een zachter Licht
dat voor je uitschijnt en je stappen richt.
Je wandelt een vrede tegemoet die ik nog niet ken.
Ik wandel niet langer aan jouw zijde
maar bid voor jou in de overtuiging
dat jij op weg bent naar een gezegend Eeuwig vergezicht.

Je vriend Alex.

...

Lees meer

VASTENACTIE BROEDERLIJK DELEN 2021 HAKENDOVER

Ondanks de coronamaatregelen wenst de parochieploeg van de Goddelijke Zaligmaker Hakendover tijdens de vasten de actie van Broederlijk Delen te steunen.
Het thema van 2021 is 'Delen voor verandering'.
Vanaf zondag 14 februari 2021 zal achteraan in de kerk de vastenkalender verkrijgbaar zijn aan 2,5 euro.
Campagnefolders mag men gratis meenemen. 
De jaarlijkse koffiestop ten voordele van Broederlijk Delen kan dit jaar niet plaatsvinden.
In de plaats kan men een vrije gift deponeren in de 'koffietas' achteraan in de kerk.
Hierbij willen wij u alvast een zinvolle en solidaire vastentijd toewensen en wij danken u bij voorbaat voor uw steun.
Moge deze vastentijd je inspireren en sterken om hoopvol op weg te gaan naar Pasen!

De parochieploeg

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Ter gelegenheid van Carnaval zal het bestuur van Samana wafels bakken en ze daarna coronavrij aan de leden bezorgen.

...

Lees meer

ABDISSEN (22) OPLINTER

19 Cristina Goedertuis
Cristina Goedertúÿs
Zij werd aangesteld door prelaat François Clabbon, prelaat van Villers.
Zij bestuurde gedurende vier maanden, heel de tijd ziek en bedlegerig, en stierf op 4 april 1475.

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36
Woensdagavond: op afspraak: 016 81 13 43u.
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

Gebruik zalen

Pastoraal Centrum Kabbeek
Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen
Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

Nieuw: ELSENBOS – kantine en voetbalterrein
www.ocschakel.be/elsenbos.htm

OC De Buksboom Bost
Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek
Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke
GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
rodeyns.erik@gmail.com 
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34 

Centrum Houtem
Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken
Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

...

Lees meer

De Heilige Jozef: Tedere Vader

Barmhartig als de Vader ©KULeuven - Thomas

Jozef zag Jezus dag na dag opgroeien «En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen» (Lc 2,52). Zoals de Heer deed met Israel zo “heeft hij hem aan de hand leren lopen: hij was voor hem als een vader die hem in zijn armen neemt, zich over hem boog om hem eten te geven” (cfr Hosea 11,3-4).
Jezus heeft de tedere liefde van God gezien in Jozef: «Zoals een vader zich over zijn kinderen ontfermt zo ontfermt zich de Heer over wie Hem wil vrezen» (Psalm 103,13).
Jozef heeft in de synagoge bij het bidden van de psalmen zeker herhaaldelijk gehoord dat de God van Israel een tedere God is die goed is voor ieder en dat zijn erbarming zich uitstrekt over alle schepselen» (Sal 145,9).
De heilsgeschiedenis vervult zich «in hoop tegen alle hoop in » (Rm 4,18) door al onze zwakheden. Veel te vaak denken we dat God enkel vertrouwt op onze goede en sterke kant, maar in werkelijkheid maakt hij zijn plannen waar door en ondanks onze zwakheden. En dit doet de Heilige Paulus zeggen: «Ook is er – want anders zouden de buitengewone openbaringen mij verwaand kunnen maken – ook is er een doorn in mijn vlees gestoken , als een bode van de satan die mij moet afranselen. Tot driemaal toe heb ik de Heer aangeroepen , dat hij van mij zou weggaan. Maar Hij antwoordde mij: ‘Je hebt genoeg aan mijn genade. Kracht wordt juist in zwakheid volkomen’» (2 Cor 12,7-9).
Als dit het vooruitzicht is van de heilsgeschiedenis, moeten we leren onze zwakheid aan te nemen met diepe tederheid.
De Boze laat ons met een negatief oordeel kijken naar onze kwetsbaarheid, de Geest echter brengt het aan het licht met erbarming. De tederheid is de beste manier om om te gaan met dat wat kwetsbaar is in ons. De uitgestoken vinger en het oordeel dat we vaak hebben over de anderen zijn een teken dat we onze eigen zwakheid innerlijk niet kunnen aannemen. Enkel de tederheid zal ons redden van de Aanklager (cfr Ap 12,10). Daarom is het belangrijk de Barmhartigheid van God te ontmoeten, in het bijzonder in het Sacrament van de Verzoening, waar we een ervaring van eerlijkheid en zachtheid hebben. Het lijkt tegenstrijdig dat ook de Boze ons de waarheid kan vertellen, maar, als hij het doet, dan is het om me te verdoordelen. Wij weten nochtans dat de Waarheid die van God komt ons niet veroordeelt, maar ons opneemt, ons omarmt, ons ondersteunt, ons vergeeft. De Waarheid komt altijd tot ons zoals de barmhartige vader in de parabel (cfr Lc 15,11-32): hij komt ons tegemoet, hij geeft ons opnieuw waardigheid, hij richt ons op, organiseert een feest voor ons, met als beweegreden: «want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden» (v. 24).
Ook door de bezorgdheid van Jozef wordt de wil van God, zijn verhaal, zijn plan, volbracht. Jozef leert ons zo dat geloven in God ook betekent vertrouwen dat Hij kan werken doorheen onze angsten, onze kwetsbaarheid, onze zwakheid. En hij leert ons dat te midden de stormen van het leven, we niet moeten vrezen om het roer van onze boot aan God over te laten. Soms willen we alles controleren, maar Hij heeft steeds een ruimer uitzicht.
Paus Franciscus

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: ‘ECCE HOMO’

© standaardboekhandel.be

“Ecce homo” (Ziedaar de mens), deze woorden komen recht uit de Bijbel (Joh 19, 5). In het evangelie van Johannes is het Pilatus (Prefect van het Romeinse rijk in de streek van Judea) die deze woorden uitspreekt tegen de hogepriesters en hun dienaren. Deze laatsten vragen de dood van Jezus en Pilatus zoekt wanhopig naar een oplossing, omdat hij Jezus niet ter dood wil brengen. Hij denkt dat Jezus onschuldig is en probeert te voorkomen dat een onschuldige ter dood veroordeeld zal worden.

Pilatus, die hoopt dat het Joodse volk meer zal geven om Jezus leven, laat Jezus naar buiten brengen en zegt daar de woorden “Ziehier uw koning”. Het volk heeft echter geen genade, schreeuwt het uit en Jezus wordt weggebracht om gekruisigd te worden. Pilatus, zo wordt beschreven in het evangelie van Matteüs, “wast zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: ‘Ik ben onschuldig aan dit bloed.” (Mat 27, 24).

Pilatus slaat met deze twee uitspraken de nagel op de kop. Jezus is inderdaad, zoals Pilatus zegt 100% mens. Hij is geboren, hij heeft gewerkt, gegeten, gewandeld, geleefd. Maar Jezus is niet alleen 100% mens. Hij is ook Koning, hij is ook 100% God. Deze dualiteit is soms moeilijk te begrijpen, maar leert ons inzien dat Jezus ons bestaan ook volledig op zich heeft genomen, dat hij ook met ons gaat en begrijpt wat wij in ons leven meemaken. Dat kan ons helpen om op hem te vertrouwen en ons gesteund te weten door hem.

De uitspraak ‘Ecce Homo’ is een inspiratiebron geweest voor verschillende kunstenaars doorheen de eeuwen heen. Niet alleen schilderijen dragen deze titel, maar ook boeken, films en muziekstukken. 
Reinhilde

...

Lees meer

BERICHT AAN DE MISDIENAARS.

Er is hoop en licht aan het einde van de tunnel.
Hopelijk mogen wij elkaar snel terugzien.
Ondertussen blijven wij met elkaar en in gebed met elkaar verbonden.
Vele groeten van ons en tot gauw.

pastoor J. Hardiquest en koster Claire

...

Lees meer

PSALMEN (9) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Rembrandt van Rijn: Voetwassing

Solo
De Belgisch-Congolese zangeres Maria Pierra Kakoma (artiestennaam: Lous) had het niet gemakkelijk. Maar haar geloof en wilskracht maakten haar sterk. Ze hield een vurig pleidooi voor samenhorigheid tijdens de Black Lives Matter mars in Brussel.

Wat je ook zegt of doet, je blijft alleen
Vanaf de geboorte belooft men ons 
gouden bergen en wonderen,
op voorwaarde dat je je kalm houdt
en het belangrijkste vergeet
Aan wie kunnen we hulp vragen 
tenzij aan de Almachtige Vader
Waarom is zwart geen kleur van de regenboog
Moge God mij weghouden van de wraak
iemand met hetzelfde vergelden is verleidelijk
Moet ik roepen opdat men mij zou horen
Zes - nul: het jaar van de onafhankelijkheid
Altijd je verdedigen in de gesprekken,
tot het uiterste, omdat je te fier bent 
Niemand kan zien of broederbanden echt zijn
sommigen beschouwen ons als tegenstanders
Wat je ook zegt of doet, je blijft alleen

Beluister
Lous and the Yakuza   Solo  

Godsvertrouwen en verlangen naar broederlijkheid vinden we in de psalmen

Psalm 140 (139)
Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen
bescherm mij tegen de man van geweld.
Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt, 
vervul de wensen der boosdoeners niet.
Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet, 
de armen rechtvaardig behandelt.
Zo zullen de goeden uw Naam dankend eren, 
de deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
Psalm 133 (132)
Hoe goed en hoe weldadig is het 
als broeders eendrachtig samenwonen

 

Zie ook
Een loflied voor Witte Donderdag: Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Waar liefde is, daar is God.

Beluister
Psalm 140: enkele verzen met bovenstem, oude berijming, melodie ‘zolang er mensen zijn op aarde’
Of psalmen voor nu: ik red het niet alleen
Psalm 133: samenzang Winschoten, oude berijming: ziet hoe goed, hoe lieflijk
Of psalmen voor nu: zo mooi als mensen die familie zijn
Ubi caritas et amor, Deus ibi est : Gregoriaans of Poor Clares  Light for the world nr 9; of van Taizé of door Duruflé
 

...

Lees meer

OVERLEDEN ST.-ODULPHUS BOST

We melden het overlijden van de heer Léon Brouwier, echtgenote van Monique Vanden Abeele. Op 16 januari ll. had de uitvaart plaats in beperkte familiekring in de kerk van St.-Odulphus te Bost. Aan de familie van de overledene bieden wij onze christelijke deelneming aan.
 

...

Lees meer

DERTIENMAALBEDEVAART

Vele deelnemers waren verheugd en dankbaar dat de eeuwenoude traditie is kunnen doorgaan onder veilige omstandigheden. De opkomst dit jaar was een groot succes : 311 deelnemers registreerden zich voor deelname waarvan 83 het dertienmaal volledig hebben afgelegd. Onze dank aan de stadsdiensten, politie en brandweer om dit veilig te kunnen organiseren. Vele deelnemers drukten de hoop uit dat we volgend jaar terug een normale(re) editie kunnen houden waarbij het gelegenheidscafé de nodige drank en eten kan aanbieden aan de deelnemers en vooral kan zorgen voor het sociaal contact.  

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

PC vergaderlokaal buiten

Het jaarlijks mosselfestijn kon niet doorgaan. Maar wij zoeken de zon-zijde. Letterlijk, voor de zonnepanelen op het dak. Figuurlijk, met de hoop dat de barbecue in augustus en de restaurantdag in oktober toch zullen kunnen plaats hebben. “Er is altijd licht, tenminste als we moedig genoeg zijn het te zien, tenminste als we moedig genoeg zijn het te zijn.”
 

...

Lees meer

Lichtmis

O-L-V-tenPoelkerk: “tui erunt eum in Jerusalem ut sisterent eum domino” - “u zult voor hem naar Jeruzalem gaan om hem aan de Heer voor te stellen” Luc 2:22

Lichtmis is een prachtig feest. Hier zit ik en kijk naar de dikke sneeuwvlokken die rond het raam dwarrelen als pluimen. De gedachte aan al die lichtjes verwarmt mijn hart.

Een licht bestemd voor alle volken. Lichtmis is een feest van onuitsprekelijke vreugde, vreugde om het licht van de Heilige Geest die de mensen naar God leidt, zoals Simeon naar de tempel werd geleid ‘gedreven door de Geest’ en precies op het goede ogenblik. En God plaatste ons in Zijn kerk, om het licht van onze eigen roeping mee te dragen in de processie. Lichtmis is een van de mooiste feesten. Maar het is ook pijnlijk, want het betekent het einde van de Kerst-tijd. Hoe prachtig is de mis vandaag: Jezus heeft zich aan de hele wereld geopenbaard, en nu zingt Zijn kerk: ‘Dient de Heer in vreugde’. En Jezus gaat terug naar Nazareth met zijn voedstervader en zijn maagdelijke moeder, en Hij was hen onderdanig. 

Thomas Merton (overgenomen uit ‘Het Paradijs is overal, een jaar met Thomas Merton’)

...

Lees meer

De Heilige Jozef: Geliefde Vader

©Kerknet

Sint Jozef is belangrijk omdat hij de bruidegom van Maria en de vader van Jezus is. Zo “stelt hij zich ten dienste van het hele heilsplan” bevestigt de Heilige Johannes Chrysostomus.

De Heilige Paulus VI merkt op dat zijn vaderschap zich concreet uitdrukt “in het feit dat hij van zijn leven een dienst, een offer, gemaakt heeft voor het mysterie van de menswording en van de verlossing, dat hier nauw mee verbonden is. Zijn wettelijke gezag binnen de Heilige Familie heeft hij gebruikt om zich volledig te geven. Zijn leven, zijn werk, zijn menselijke roeping tot het gezinsleven heeft hij omgevormd tot een bovenmenselijke gave van zichzelf, in liefde ten dienste van de Messias, ontsproten in zijn huis”.

Om deze rol in de heilsgeschiedenis, is de Heilige Jozef een vader die altijd geliefd werd door het christelijke volk, dit wordt bevestigd door het feit dat over de hele wereld talrijke kerken aan hem toegewijd zijn, vele religieuze instituten, broederschappen en kerkelijke groepen hebben in zijn spiritualiteit inspiratie gevonden en dragen zijn naam, en sinds eeuwen worden van hem verschillende afbeeldingen gemaakt. Vele mannelijke en vrouwelijke heiligen hadden een grote devotie tot hem, onder hen de Heilige Teresa van Avila, die hem uitverkoren had als advocaat en voorspreker, die zich veel tot hem richtte en alle genaden verkreeg die zij hem vroeg hiertoe aangespoord door eigen ervaring, spoorde zij anderen aan hem te vereren.
In elk gebedenboek vindt men een gebed tot Sint Jozef. Specifieke aanroepingen worden elke woensdag tot hem gericht en in het bijzonder in de maand maart, die traditioneel aan hem toegewijd is. 

Het vertrouwen van het volk in de Heilige Jozef is samengevat in de uitdrukking “Ite ad Ioseph”, dit verwijst naar de tijd van de hongersnood in Egypte toen het volk brood vroeg aan de farao en hij antwoordde: “Gaat naar Jozef, doe wat hij u zeggen zal” (Gen 41,55). Het ging hier over Jozef, zoon van Jacob, die uit afgunst door zijn broers verkocht werd (cfr Gen 37,11-28) en die – zo staat het in het bijbelverhaal – vervolgens onderkoning van Egypte werd (cfr Gen 41,41-44).

Als afstammeling van David (cfr Mt 1,16.20), uit wiens stam Jezus moest geboren worden volgens de belofte door de profeet Natan aan David (cfr 2 Sam 7), en als bruidegom van Maria van Nazareth, is Sint Jozef de scharnier die Oud en Nieuw Testament verenigt.
Paus Franciscus

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: 3 IN 1

Keramiek “Barmhartige Drie-éénheid” © diocèse du Mans

Een nieuwe reclamestunt? Ja, maar wel heel oud. Zo oud als de christenheid, nog veel ouder, de Drie-éénheid staat aan het begin van alles!

Het heeft tot menige discussie geleid: de relatie van Jezus tot de Vader en de werking van de Heilige Geest. In het Nieuwe Testament komen we ze alle drie tegen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Op het eerste zicht lijkt de Zoon, Jezus van Nazareth het meest toegankelijk: Hij deelde ons menszijn, trad binnen in de geschiedenis van de mensheid. Hij werd onze broeder, Hij gaat ons voor, wij zijn geroepen tot navolging.

Maar is het niet de Heilige Geest die ons zovele eeuwen later leidt? En met ‘ons’ bedoelen we de hele kerkgemeenschap en elk van ons in het bijzonder. Wij worden gedoopt in de naam van alle drie, wij worden gevormd en krijgen een zegel, een stempel, een cadeau: de Heilige Geest. Waw, een goddelijke helper!

En als we in de lente, binnenkort, alles tot bloei zien komen, fris en groen, dan kunnen we daarin een ongekende kracht ontdekken, de kracht van de schepper, de Vader.

En het mooiste is dat deze drie, zo verschillend, toch zo perfect van elkaar houden, dat zij niet te scheiden zijn. Dit is wel de allermooiste ontdekking: de 3 in 1 is gemeenschap, gemeenschap van liefde, betrokken op elkaar, communio.

En wij delen erin, elke eucharistieviering begint met het in herinnering brengen van dit grootse mysterie: “De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen” (2 Kor 13,13). En na de homilie van de priester mogen we ons geloof in de Drie-Ene belijden, zoals dat in Nicea (325) en Constantinopel (381) werd verwoord.

3 in 1, een reclamestunt? Ja, een goddelijke stunt, een reddende stunt, een gemeenschappelijke stunt van Vader, Zoon en Heilige Geest. Zeg het voort: GRATIS!
Anne Mariën

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Op oudejaarsavond zijn we met een paar bestuursleden van Samana nog eens uitgerukt om de potjes met kaarsjes te zetten. Vaarwel 2020, welkom 2021. Aan allen een voorspoedig en gezond nieuw jaar gewenst met veel lichtpuntjes.
 

...

Lees meer

SINT–ANTONIUS 2021 VAN UIT ONS KOT

Dag allemaal

We zouden zondag Sint – Antonius vieren met varkenskopverkoop in Wever.
Corona steekt stokken in de wielen.
Kunnen we daarom niet vieren? Natuurlijk wel!!!

Koop in de loop van de week, indien mogelijk bij uw plaatselijke beenhouwer:
- preskop: leg hem op een dikke snee bruin brood met een klets straffe mosterd erop zodat de tranen in uw ogen springen.
- witte pensen of zwarte pensen; bak ze bruin en verorber ze met een dikke lepel compote.
- overgiet alles met bier, wijn of een andere lievelingsdrank.
Stuur een foto van uw festijn naar karin.denruyter@skynet.be en zij zal uw foto op de facebookpagina van het Davidsfonds van Glabbeek zetten.

Verzorg u goed en blijf gezond.

Met de hartelijke groeten van: 
Danny Pieraets: voorzitter.
Bernadette, Berte, Francine, Karin, Leona, Monik, Stien, Jef, Louis,  Stefan.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Winterwandeling
Zondag 10 januari gingen we op proef-coronaproof wandeling in Lubbeek-Binkom: bewegen in openlucht met groepjes van hoogstens vier, social distance en mondmasker, niet samenscholen. We gaan opnieuw wandelen op zondag 7 februari en willen de deelname bewust kleinschalig houden: alleen leden, geen mannen. De bestemming van de tocht wordt tijdig medegedeeld.
Digitaal
Om contact met mekaar te kunnen hebben plannen we een faceboekgroep voor femma en een nieuwe nieuwsbrief. Ook aan een digitale les wordt gewerkt. Dit is spijtig genoeg alleen voor wie over een Personal Computer, een tablet, Iphone of smartphone beschikken en ermee kunnen en willen werken. Daarom hopen we dat de covid-19 pandemie ingedijkt en onder controle geraakt, zodat er een versoepeling van de maatregelen volgt, en terug gewoon bijeenkomen mogelijk wordt. Intussen: ‘Al mogen we mekaar niet vastpakken, we zullen elkaar niet loslaten’.

...

Lees meer

TONEEL IDEE’80 OPLINTER

Zoals u merkt zijn wij door Covid-19 genoodzaakt het toneeljaar 2021 over te slaan. Maar geen nood, in 2022 staan wij opnieuw op de planken. Wij voorzien er vijf voorstellingen in de tweede helft van januari. Hopelijk tot dan.
Beste wensen vanwege de hele idee ’80 ploeg.

...

Lees meer

ABDISSEN (21) OPLINTER

18 Margareta Ardennekens
Margarita Ardennekens
Zij werd aangesteld in 1468 door prelaat François Clabbon, abt van Villers. 
Zij bestuurde op een prijzenswaardige wijze gedurende 5 jaren en stierf op 10 oktober 1474.

...

Lees meer

ABC voor het geloofsgesprek: CHRISTENEN

Our Lady of Fatima Seminary, Erechim, Brazil © Mateur Campos Felipe

In onze multiculturele hoofdstad leven vele godsdiensten naast elkaar en met elkaar. Daar zijn heel wat christenen bij. Dat protestanten, anglicanen en orthodoxen ook christenen zijn, dat werd me duidelijk in de geschiedenislessen en later ook in ontmoetingen. Naast deze duidelijk afgelijnde groepen zijn er nog heel wat verschillende groepjes christenen. Zij hebben één ding gemeenschappelijk: zij proberen allemaal Christus na te volgen.

Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse ‘Messias’, ‘de Gezalfde’. In het Oude Testament lezen we hoe bepaalde koningen en profeten gezalfd worden voor een specifieke opdracht/roeping, hiermee wordt kracht en hulp gevraagd over een koning of profeet (denk maar aan koning David).

Toebehoren aan Christus en vraag om hulp en sterkte kennen katholieken in de sacramenten. Gelovigen worden zo steeds meer doordrongen van en gelijkend op Christus. Het gebruik van olie bij het toedienen van een aantal sacramenten is dan ook evident.

“De symboliek van de zalving met olie is eveneens kenmerkend voor de heilige Geest, … Bij de christelijke initiatie is de zalving het sacramentele teken van het vormsel” (KKK 695). Chrisma, zalf wordt ook gebruikt bij het doopsel, het priesterschap en de ziekenzalving. 
Daarnaast is er ook specifieke olie voor de zalving van de catechumenen (een persoon die zich voorbereid op het ontvangen van het doopsel). Dit is een eerste stap die de keuze voor Jezus Christus ondersteunt.

Jezus als Christus wordt in een vaak gebruikt symbool weergegeven: de Chi-Rho, ook wel het Christusmonogram of Christogram genoemd. Een zoektocht in de eigen kerk zal heel wat exemplaren opleveren!

Christen is niet alleen een eretitel maar ook een opdracht, dit wordt al duidelijk in de Handelingen van de apostelen: “Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd” (Han 11,26).

We zijn blij tot de grote familie van christenen te behoren!
Anne Mariën

...

Lees meer

KERKBEZOEK OPLINTER

noveenkaarsen Sint Genoveva 

U kan naar de kerk komen om even te bidden of een kaarsje aan te steken: zondag tussen 10 en 11 u. Onze dank gaat naar de personen die instaan voor het onthaal. Ook naar hen die de kerststal buiten en in de kerk hebben gezet en terug veilig opgeborgen.
 

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

Het lidgeld werd betaald per overschrijving; de lidkaarten worden in uw brievenbus bezorgd.
De coronamaatregelen hebben ook onze vereniging verlamd. Wij konden vorig jaar alleen onze feestvergadering in januari organiseren. Dit jaar staat het souper niet op het programma. Voor het overige is het afwachten. We hopen op een verbetering, en houden jullie op de hoogte van de nieuwe activiteiten. Met vragen of bedenkingen kan u steeds terecht bij de bestuursleden.
In afwachting van een ‘veilig’ weerzien wensen wij u en uw familie een gezond en vreedzaam 2021.

...

Lees meer

Dertienmaal bedevaart Goddelijke Zaligmaker- Kapel O.-L. Vrouw-ten-Steen

Zaterdag 16 januari 
Ondanks Corona zal “Het dertienmaal” kunnen doorgaan mits het volgen van de volgende maatregelen; een gescheiden looproute aan en in de kerk. Aankomen aan de ingang kerk langs de hoge trappen Hakendoverstraat. Vertrek via de kant sacristie en trappen kant Schoolpad richting Hakendoverstraat. 
Gebruik van mondmasker verplicht op het kerkhof,  in de kerk en de kapel van Grimde. Gebruik van handgel verplicht in de kerk. 
Er zal geen gezamenlijk vertrek zijn om 14 u. 
Sociale afstand bewaren : wandelaars mogen maximum met 4 personen samen of in hun gezinsbubbel de dertienmaalbedevaart afleggen. 
Er zal geen middernachtzegening plaatsvinden. Een volledig dertienmaal kan gedeeltelijk dit jaar en de rest volgend jaar worden afgelegd.
Gelieve uw huis te bevlaggen bij voorkeur met de processievlag “ Hakendover 1300” en een kaars te branden in je voortuin of aan je voordeur.

Registratie van de deelnemers vooraf gewenst: zie website www.pp-h.be

...

Lees meer

ABC voor een Geloofsgesprek: BLIJDE BOODSCHAP

Dit is de letterlijke vertaling van het Griekse woord ‘eu-angelion’, in het Nederlands ook wel ‘evangelie’. Voor christenen vormen zij het centrum van hun geloof. Vier mannen waagden zich aan het schrijven van zo’n Blijde Boodschap. Elk van hen heeft zijn eigen achtergrond en de gezamenlijke getuigenissen en bronnen om te schrijven over Jezus.

De lezing uit het evangelie vormt telkens een hoogtepunt in de kerkelijke liturgie, dat merken we aan de woorden en gebaren waarmee het omgeven wordt. Het is vanuit het evangelie dat andere teksten uit Oud en Nieuw Testament hun volle betekenis krijgen.

Doorheen de eeuwen zien we ook telkens weer hoe het evangelie zich baan breekt en hefboom is voor vernieuwing, verdieping en authenticiteit. Het is Jezus zelf die steeds weer herontdekt wordt aan de hand van de getuigenissen van de evangelisten. Als we met een open hart luisteren naar zijn woord, kan dat ons raken, kan dat ons leven richten. Niet altijd gemakkelijk wat Hij van ons vraagt!

En toch… de inhoud van die Blijde Boodschap is niet altijd rozengeur en manenschijn! Jezus ontvlucht de duistere kant in de mens niet. Hij ontmoet zieken, zwakken en bedriegers, zij zijn hem niet vreemd, hij treedt hen tegemoet als een vriend en gaat met hen op weg (tot op het kruis toe). Hij ontsnapt ook niet aan het lijden. Een lijden dat uitmondt in Leven. Aan dat Leven mogen wij allen deel hebben. Dit deelnemen geeft hoop, geef toekomst. Jezus leert ons God kennen als barmhartige, rechtvaardige en liefhebbende Vader. 

Paus Franciscus nodigt de gelovigen uit om het evangelie steeds op zak te hebben en er dagelijks in te lezen. Het mag niet bij lezen alleen blijven, het is ook een handleiding voor een gelovig leven. Het licht van het evangelie helpt gelovigen het eigen leven te bekijken vanuit het licht van Jezus Christus.

Het Evangelie, een werkwoord, een levensopdracht, ook in 2021!
Anne Mariën

...

Lees meer

KERST IN GOETSENHOVEN

Op kerstdag maakten meer dan 100 mensen een wandeling ( al dan niet met korte stop voor een kaarsje aan te steken of een kort gebed ) door onze mooi versierde kerk. Heel wat mensen lieten in het doopvont giften achter voor de kwetsbare gezinnen onder ons. Waarvoor hartelijk dank!
Wij hopen sommigen van hen, na de corona-ellende , al eens te mogen ontmoeten in onze gebedsdiensten.

...

Lees meer

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De leden van Samana kregen een kerstgeschenkje. Voor hen die thuis zijn was een kerstbrood voorzien, voor de mensen in een rust- of verzorgingstehuis een pakje. En voor iedereen een kaartje met een bemoedigend woord.

Een kaartje, een geschenkje, 
om jou in deze moeilijke tijden 
een beetje te verblijden; 
Voor jou en je familie: 
Een goede gezondheid, levensvreugde, 
liefde en geluk in het nieuwe jaar.
Hou vol, met goede moed.
Het komt weer goed.

...

Lees meer

HAKENDOVER PROCESSIECOMITÉ – DERTIENMAALBEDEVAART

Samen met de parochieploeg en de kerkfabriek organiseert het processiecomité de jaarlijkse “Dertienmaalbedevaart” op zaterdag 16 januari 2021. Er is geen gezamenlijk vertrek.
De kerk zal open zijn vanaf 09.00 u tot 22.00 u. Je kan er terecht voor een persoonlijk gebed en om je naam te noteren in het kerkregister. Uitzonderlijk kan je in 2021 en 2022 samen dertien “toeren” afleggen die zullen gelden als een volledige dertienmaaltocht.
Om de wandelaars te ondersteunen vragen wij aan alle bewoners om aan hun huis bij voorkeur de processievlag “ Hakendover 13 eeuwen” te hangen en aan elk huis gelegen op de dertienmaalroute een kaars te laten branden. 
Vooraf inschrijven gewenst ; meer informatie over de veiligheidsvoorschriften vind je bij het pastoraal nieuws van de zone.   
 

...

Lees meer

KERKBEZOEK OPLINTER

Om u de kans te geven ’s zondags even in de kerk te bidden of een kaarsje aan te steken, zal het gebouw open zijn tussen 10 en 11 u. Er zijn ook noveen kaarsen met een afbeelding van onze patrones de H. Genoveva, die u eventueel ook mee naar huis kan nemen.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS