EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL SINT-GERMANUS

Foto’s van de eerste communie en het vormsel Sint-Germanus kunnen afgehaald worden bij fotograaf Leyssens in de Gilainstraat.

...

Lees meer

KERK EN LEVEN NIET GOED OF HELEMAAL NIET ONTVANGEN

Belangrijk bericht voor de abonnees.

Wat te doen als je op woensdag je Kerk & Leven niet of te laat ontvangen? Of liep er iets anders mis?
Niet wachten tot donderdag om dit te melden Meld het via onderstaand formulier. Gelieve een klacht zo snel mogelijk te melden.

Voor diegene die een computer hebben, ga naar volgende link en vul al uw gegevens in.
https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen

Voor zij die over geen computer beschikken, neem contact op met: 
Michel Vanwinckel: GSM: 0486 619 560. (spreek eventueel uw gegevens in op het antwoordapparaat).
Michel Vanwinckel

...

Lees meer

AANPASSINGEN BIJ HET MELDEN VAN HUWELIJKEN EN DOOPVIERINGEN VANAF 1 AUGUSTUS 2019

Pater Sylvester zal weldra onze pastorale zone verlaten om aan zijn nieuwe zending te beginnen in het bisdom Brugge. Dat zorgt ervoor dat wij genoodzaakt worden om enkele pastorale aanpassingen door te voeren. Het betreft hier het melden van huwelijken en doopsels. Die zullen vanaf 1 augustus enkel kunnen gebeuren in de dekenij van Tienen. 

Huwelijken
De koppels die een kerkelijk huwelijk wensen, melden zich in de dekenij, Veemarkt 36 te 3300 Tienen. Dit is mogelijk op elke woensdag van 18.30 uur tot 20 uur. Hier worden de afspraken vastgelegd betreffende het kerkgebouw, dag en uur van het huwelijk, de voorganger, het opstellen van het dossier en de voorbereiding van het huwelijk.

Doopvieringen
Elke aanvraag voor een doopsel gebeurt eveneens in de dekenij, Veemarkt 36 te 3300 Tienen. Tijdens de ontmoeting worden de nodige formulieren ingevuld en afspraken gemaakt betreffende het kerkgebouw en het uur. 

Doopsels vinden plaats op de volgende zondagen:
Tienen centrum
Elke eerste zondag van de maand in de Sint-Germanuskerk om 14 uur
Tienen zuid
Elke tweede zondag van de maand in de kerk Goddelijke Zaligmaker Hakendover om 14 uur
Tienen noord
Elke derde zondag van de maand in de kerk Sint-Genoveva te Oplinter om 14 uur

Contactgegevens:
Veemarkt 36, 3300 Tienen
Koster Claire Blondeau
Tel: 016 81 13 43
GSM: 0495 73 05 49

...

Lees meer

FEEST H. MARGARITA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Het beeld van Sint-Margriet in onze kerk

Wij vieren onze patrones de H. Margarita zaterdag 20 juli. Om 18 u gezongen Mis, daarna processie naar de kapel en verering van de relikwie.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Kamp

Bietels (jongsten) van 4 tot donderdag 11 juli in De Hoge Rielen in Kasterlee
De overigen van 18 tot 28 juli in het Lechtal in Oostenrijk.

...

Lees meer

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Vrijdag 28 juni om 9 u komt de school naar de kerk voor een dankmis. De leerlingen van het zesde nemen afscheid van de school in het algemeen en van hun petekind uit het eerste in het bijzonder. Wij wensen allen een fijne vakantie toe en zeggen tot de oudsten: stel het wel in uw nieuwe school, en tot de anderen: tot in september.

...

Lees meer

CENTRUM HOUTEM SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Onze jaarlijkse barbecue zaterdag 6 juni vanaf 17 u. Zoals altijd voldoende stukken lekker vlees en sla- en groentebar in overvloed.
Geen bijeenkomst van de Senioren in juli en augustus.

...

Lees meer

SCHUTTERSGILDE SINT-SEBASTIAAN

Op 25 mei ging de jaarlijkse koningsschieting door waaraan 15 gildebroeders deelnamen. In de vierde ronde schoot Guido Vanhelmont de “mastel” stuk en werd alzo Prins. Vanaf dan konden alle pijlen gericht worden op de koningsvogel. Na 44 ronden en 24 treffers slaagde men er niet in om de vogel neer te halen ondanks de muzikale aanmoedigingen van de Koninklijke fanfare Sint-Isidorus Hakendover-Wulmersum. Noodgedwongen werd de schieting stopgezet en moesten de gildebroeders en gildezusters gaan feesten zonder nieuwe koning. De volgende dag werd de schieting hernomen. In de achtste ronde was een raak schoot van Luc Denis voldoende om de vogel neer te halen. Hij werd voor de achtste maal koning. Aan Prins Guido en Koning Luc van harte proficiat (Germain Wouters, hoofdman).

...

Lees meer

ZIEKENCOMMUNIE OPLINTER

Woensdag 10 juli kant Berg, donderdag 11 juli kant Statie.

Woensdag 7 augustus kant Berg, donderdag 8 augustus kant Statie.

...

Lees meer

WENSEN TE HUWEN OPLINTER

Jolien Vandevelde en Kevin Depré.

...

Lees meer

WENSEN TE HUWEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Kim Borkes en Niel Van Gucht.

...

Lees meer

DOOPSELS HAKENDOVER

Op zondag 9 juni verwelkomde onze parochie 3 dopelingen: Louize Boel, Matteo Pierreux en Camille Springer. Gelukwensen aan de ouders! 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN O.L.V. TEN POELKERK

Nog enkele sfeerbeelden van de viering op Pinksteren

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE HAKENDOVER

©Foto Happaerts

Op zondag 9 juni hebben 13 kinderen “ Ja” gezegd tot Jezus. Proficiat aan de eerste communicantjes : Lily, Heleen, Lou, Anouck, Lukas, Arthur, Iza, Louis, Lente, Leo, Jonathan, Sienna en Lieze.

...

Lees meer

KERK EN LEVEN NIET GOED OF HELEMAAL NIET ONTVANGEN

Belangrijk bericht voor de abonnees. Wat te doen als je op woensdag je Kerk & Leven niet of te laat ontvangen? Of liep er iets anders mis?
Niet wachten tot donderdag om dit te melden Meld het via onderstaand formulier. Gelieve een klacht zo snel mogelijk te melden.

Voor diegene die een computer hebben, ga naar volgende link en vul al uw gegevens in.
https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen

Voor zij die over geen computer beschikken, neem contact op met: 
Michel Vanwinckel: GSM: 0486 619 560. (Spreek eventueel uw gegevens in op het antwoordapparaat).
Michel Vanwinckel

...

Lees meer

SAMENWERKING TUSSEN DE VERSCHILLENDE PAROCHIES VOOR PATER SYLVESTER TE BOST

De leden van de geloofsgemeenschappen De Goddelijke Zaligmaker van Hakendover, Sint- Laurentius van Goetsenhoven, H. Petrus en Paulus en de Kapel O. L. V. ten Steen van Grimde en Sint-Odulphus van Bost hebben samen gezeten om voor pater Sylvester een mooie afscheidsviering op 23 juni te kunnen verzorgen. Veel werk aan de winkel om alles klaar te krijgen. Niet gemakkelijk om al deze parochies samen te brengen en alle ideeën te bundelen. We hopen dan ook dat het resultaat er zal mogen wezen, want het zal wel een moeilijk moment zijn voor pater Sylvester om na 15 jaar deze parochies te moeten verlaten. We wensen hem van harte een mooie toekomst toe. Daarom zeggen deze woorden zoveel: blijf nog wat, zegden de leerlingen van Emmaüs, want de avond valt en de weg is nog lang. Ze hadden ondertussen wel aangevoeld dat ze niet met de eerste de beste zwerver te maken hadden. Eigenlijk bedoelden ze: ga nooit meer weg. Onze-Lieve-Heer geeft mensen aan elkaar, maar ze moeten er momenten van afscheid bijnemen. Het verhaal van de Emmaüsgangers leert ons dat wederzijds respect de basis is om mekaar te doorgronden. Verandering betekent niet noodzakelijk bedreiging, maar is soms zeer moeilijk te vatten. Draag mij, ik ben jouw kijkend kind schreef Huub Oosterhuis in het lied van het licht. Laten we de Heer van het licht vragen dat Hij ons draagt in wat komen gaat.

...

Lees meer

SCHOOL (2) OPLINTER

Om het document over de opening van een ‘Vrije Catholieke School’ in 1879 te kunnen plaatsen, zochten wij in de geschiedenis van onze school. Hier vonden wij dat het eerste schoolgebouw dateert van 1854 en dat de zusters kwamen in 1891, maar geen aanknopingspunten tussen beide scholen. Daarom gingen we zoeken in de algemene geschiedenis van het onderwijs in ons land. 

Wetgeving
1842: Elke gemeente moet een lagere school hebben. Vele bestaande scholen, meestal van katholieke oorsprong, worden door de gemeenten overgenomen. De Rooms-Katholieke Kerk mag instaan voor het godsdienstonderricht en de controle daarop.
1879: Het godsdienstonderricht in deze scholen wordt afgeschaft. Iedere gemeente moet minstens één officiële school onderhouden. Gevolg: talrijke katholieke scholen worden opgericht.
1884: De wet van 1842 wordt grotendeels hersteld. De beslissing of er godsdienstonderricht wordt gegeven in de gemeentescholen, wordt aan de gemeentebesturen overgelaten.
1895: Lager onderwijs kosteloos voor de leerlingen.
1914: Algemene leerplicht vanaf 6 jaar.
Zo vinden we twee data die overeenstemmen: 1879 en 1884.

Besluit
De oprichting van de ‘Vrije Catholieke School’ was een reactie op de wetgeving van 1879, waarbij de liberalen het godsdienstonderricht in de gemeentescholen afschaften. Die vrije school hield op te bestaan toen in 1884 de katholieken deze wet herriepen, zodat er na 1884 in Oplinter enkel nog de gemeenteschool was. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Vier volwassen deelnemers aan de processie en waarschijnlijk een eerstecommunicantje. Op de achtergrond ziet u een ruiter voor het witte huis van Martinus Minten, de vader van broeder Jos Minten.
Hiermee eindigt de derde reeks foto’s over de processie. Het jaar 1972 ligt gereed.

...

Lees meer

SAMANA KUMTICH

Zaterdag 1 juni, het beloofde een warme, zonnige en stralende dag te worden. En dat werd het ook. In totaal met 53 waren we en het werd inderdaad een geslaagde ontmoetingsdag.
Zoal altijd hadden de kernleden, in de voormiddag, hun handen vol met het in orde zetten van de feestzaal, maar dankzij de hulp van de bereidwillige echtgenoten verliep alles vlotjes.
Om 12.30 uur werden onze mensen verwelkomd en wanneer iedereen aanwezig was werd er gestart met de lekkere soep, gevolgd door een heerlijk bordje scampi en vervolgens varkenshaasje met champignonsaus met aardappelgratin en wortelen en erwten. Jo was weer present om dit alles te bereiden.
Vooraleer het dessert werd opgediend hadden we gebedsviering, zoals voorheen reeds, ons voorgegaan door diaken Omer, met muzikale begeleiding door zijn echtgenote Liliane.
Na het lekkere dessert kregen we een verrassing van formaat onder de naam van buikspreker “Goeiemorgenvandaag” alias Jan Staes.
Het werd een aangenaam, plezierig en gezellig uurtje.
De dag werd afgesloten met nog een tasje koffie en een koekje, waarna de mensen blij en heel tevreden naar huis terugkeerden.

...

Lees meer

DOOPSEL SINT-GERMANUS - MAAND JUNI 2019

Louise Vanbedts 
Carol Tihon 
Inayah Bouts 
Nelle Daems 
Achilles Grenié 
Lukas Gubbelmans 
Lorre Ruellens 

...

Lees meer

OVERLEDENE SINT-GERMANUS MAAND MEI 2019

Roger Depré, echtgenoot van Simonne Beddegenoots

...

Lees meer

OVERLEDEN KUMTICH

Wivina Philips, echtgenote van wijlen Henri Meeus, geboren te Vertrijk op 9 februari 1924 en overleden te Kumtich op 29 mei 2019.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN DE O.L.V. TEN POELKERK

Zoals de traditie het voorschrijft verzamelen de eerste communicantjes op Pinksteren op het Ceremonieplein van de Grote Markt. De families worden in de kerk door catechisten naar hun plaats geleid, terwijl de communicantjes mekaar terugzien in de sacristie. Daar leren ze nog snel een liedje voor Vaderdag, door onze huiscomponist Herman gecreëerd. Dan gaan ze in rij, met een witte roos voor de fotoshoot aan het monument op de Kalkmarkt. Van waar ze plechtig langs de middenpoort de kerk binnenkomen. Ze nemen plaats voor het altaar om vol enthousiasme te vieren dat ze voor de eerste maal Jezus mogen ontvangen. Na een jaar catechese is dit de bekroning. Er wordt gezongen, tekstjes voorgelezen, de bijbel plechtig naar het altaar begeleid met de mooie flambeeuwen van onze kerk, met priester Wim gepraat, de gaven van brood en wijn aangebracht.
Dan is het belangrijkste moment gekomen: de eerste communie. Ingetogen gaan ze een voor een naar priester Wim. Wat een plechtig moment. Na het vormen van een grote kring rond het altaar voor het Onze Vader is stilaan het moment gekomen van de “grande finale”. We schuiven het altaar naar achter en vormen een koor op de trappen. Eerst brengen ze nog het liedje voor papa’s en dan wordt met veel enthousiasme hun eerste communieliedje “Een duim voor jou, een duim voor mij, een duim voor Jezus er nog bij!” gezongen. 
Jezus was in ons midden. Wij keren naar huis terug vol van vreugde en dank. Wij mochten dankzij Hem nieuwe mensen worden. Zo kunnen we verder bouwen aan Gods droom van vrede en geluk. 

Dank u wel, priester Wim voor de fijne dingen die we samen met u mochten beleven in deze viering. 
Dank u wel, juf Agnes, juf Betty, juf Carine, juf Inge, juf Marleen, juf Lieve, juf Ria en juf Tine voor de goede voorbereiding op deze mooie dag.
Dank u wel, Hans, Herman en Tarissa voor de muzikale begeleiding op ons feest!
Dank u wel, Dirk voor alle ondersteunende werk en de leuke foto’s tijdens de bijeenkomsten. Dank u wel, koster en helpers, voor het in orde maken van de kerk.
Dank u wel fotoclub Reflex.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE KUMTICH

Op 30 mei deden 13 kinderen tijdens een mooie viering hun eerste communie 
Dank aan alle ouders en familie voor het meevieren en aan allen die deze sfeervolle viering organiseerden.

Op foto "Eerste communicantjes van Sint-Germanus"

...

Lees meer

GIFTEN KOFFER VOOR PATER SYLVESTER

We hebben voor al diegenen die het moeilijk hebben om een storting te doen voor het vertrek van pater Sylvester een kleine koffer in onze parochiekerk staan. Daar kan men ook een omslag in steken voor het afscheidsgeschenk. Deze koffer zal ook in het O.C. De Buksboom staan tijdens de receptie, zodat wie wil zijn steentje kan bijdragen. Alvast bedankt voor uw steun.

...

Lees meer

AFSCHEIDVIERING PATER SYLVESTER IN SINT-ODULPHUS BOST

Van de overste van zijn congregatie heeft pater Sylvester een nieuwe missiezending gekregen. Daarom, op zondag 23 juni om 15 uur in de parochiekerk te Bost, vieren de geloofsgemeenschappen Goddelijke Zaligmaker, H. Petrus en Paulus, Sint-Laurentius en Sint-Odulphus zijn afscheid. Vijftien jaar lang heeft pater Sylvester zoveel betekend voor onze parochies. Met toewijding is hij voorganger geweest in ontelbare doop-en eerste communie, school-en huwelijks, overlijdensvieringen, maar ook in zoveel feestelijke vieringen en de gewone weekendvieringen, zonder zijn actief meedoen aan de vormselvieringen te vergeten. Daarom willen we samen met de deken Joris Hardiquest hem nog eens extra bedanken voor hij op vakantie vertrekt naar zijn moederland. Aansluitend is er na de viering een receptie in het O.C. De Buksboom te Bost van 16.30 uur tot 18 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit. Giften voor een afscheidsgeschenk kan je storten op het rekeningnummer BE13 3771 0917 3739 t.a.v. Pater Sylvester of een omslag ter plaatse afgeven in het O.C. De Buksboom. Alvast bedankt voor uw steun. Het gemis en de leegte die pater Sylvester zal achter laten zal een grote impact hebben op al onze geloofsgemeenschappen. Wij wensen hem dan ook van harte een behouden reis en een prachtige nieuwe bestemming toe, waar de Heer, pater Sylvester moge begeleiden op zijn levensweg. We gaan hem zo erg missen.

...

Lees meer

Patroonsfeest en stadsmis

Deken Hardiquest spelt het gouden Sint-Romboutskruis op - © Michel Vanwinkel

Dirigent Louis Kinnaer - © Michel Vanwinkel

Op zondag 2 juni vierden we onze stadsmis. Tijdens deze gelegenheid werd onze patroon Sint-Germanus gevierd. Het is een jaarlijkse traditie op de zondag die volgt op zijn feestdag, namelijk 28 mei. Koning Childebert liet een benedictijnerabdij bouwen voor Germanus uit dank voor zijn genezing. Deze abdij kennen we nu beter als Saint-Germain-des-Pres. In 754 werd Germanus heiligverklaard.

Vele vormelingen en eerste communiekantjes met hun ouders en familieleden waren aanwezig om God te danken. Een mooi gebaar om samen een periode af te sluiten waar de kinderen naar toe hebben geleefd om Jezus beter te leren kennen. Dit is een start van een nieuw begin met Jezus aan hun zij.
Tijdens dat weekend van Open Kerken-dag werd ook ons religieus erfgoed in de kijker gezet.
Twee lezingen werden gegeven door Frans Doperé over bepaalde bewerkingstechnieken op de steen en getande werktuigen. Deze deskundige uitleg vond zijn bron in Parijs om in Tienen te stranden. De Heer Fred Boffin stelde zijn hedendaagse kruiswegstaties tentoon.
Hoe reëel het ook is, het is niet minder spijtig dat kerkgebouwen de deuren sluiten. Het blijven toch ankerplaatsen waar mensen in hun drukke leven rust kunnen vinden. Hoe fijn is het niet om in kerken binnen te wandelen en de kunstschatten te bewonderen. Verhalen te ontdekken van de geschiedenis van de gebouwen en al wat er bij hoort. En vooral Gods aanwezigheid te mogen ervaren.

Onze dirigent, Louis Kinnaer werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de koren. Met niet aflatende passie voor mooie muziek heeft hij steeds getracht de juistheid van de partituren over te brengen aan al zijn koorleden. Sint-Germanus is patroon van de muziek en zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen brandgevaar. Maar zijn weerspreuk vind ik nog het bijzonderste omdat op die zondag het héél warm was: “zon op Sint-Germain belooft ons goede wijn”. Proost!

Marina Flaming

...

Lees meer

Kennismaking met de nieuwe regioploeg

Open infoavond rond pastorale regio’s
Het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en dekens Joris Hardiquest en Felix Van Meerbergen nodigen u uit op een open avond waar bisschop Koen Vanhoutte de nieuwe regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal voorstellen.

U bent welkom op vrijdag 14 juni om 20.00 uur in De Pelgrim, Scherpenheuvel, Isabellaplein 15b, 3270 Scherpenheuvel.

Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon op het nummer 015 29 84 51 vóór 5 juni.

...

Lees meer

Open Kerkendag Tienen

Tijdens het eerste weekend van juni zetten Open Kerken jaarlijks hun religieus erfgoed in de kijker.

Religieuze gebouwen, die raken je altijd. Ze stralen een boodschap uit door hun robuuste impact op het verleden en op het heden. Hun betekenis is tastbaar door vele tekens: de luchtigheid van de gewelven, de stralenbundels van licht, de mysterieuze verwijzing naar het onzichtbare, de getuigenis van vele generaties, tegelijk hoogmoedig en bescheiden, natrillend als een muzikale golf… Je blijft nooit onbewogen bij al hun verhalen.

De vzw Open Kerken organiseert dit feestelijk weekend ten einde het kerkelijk patrimonium open te stellen voor iedereen, als een betekenisvolle bijdrage aan heel de gemeenschap. 

Ook onze stad doet dit jaar mee en zet de Sint-Germanuskerk in de kijker. Hieronder vindt u het programma.

Zaterdag 1 juni  van 14.30 uur tot 16.00 uur : 
Twee lezingen door F.Dopere.   
Eerste lezing gaat over het dateren van de kerk door te kijken naar de bewerkingstechnieken. Hoe werkt dat en kan jij dat ook doen ?

Zondag 2 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur : 
Lezing door F. Dopere.
Waarom vinden we in de Sint – Germanuskerk bewerkingssporen van een getand werktuig? Vanwaar komt die techniek? Een technische reis van Parijs tot in Tienen.

Zondag 2 juni van 11.30 uur tot 17.00 uur : 
Tentoonstelling :  Fred Boffin stelt 14 hedendaagse kruiswegstaties voor. 

...

Lees meer

SCHOOL (1) OPLINTER

Opening school
In een oud register vonden we een verwijzing naar een school in Oplinter.
“Vrije Catholieke School geopend te Oplinter den 1 october 1879 in de kamer van het kasteel toebehorende aan den Heer Ridder Alphonsus de Wouters Heer van Oplinter bewoond door Joseph Vanderlinden koster en onderwijzer van de voormelde school.
Leden: President Petrus Deschamps, ontvanger en secretaris C. S’hertoghen Pastoor te Oplinter, leden: Alphonsus Deschamps, August Vranckx, Joseph Van der Waeren en Joannes Michaux.”
Volgen: de rekeningen van 1 oktober 1879 tot 31 december 1884. De inkomsten zijn voornamelijk giften, waaronder een grote som van de pastoor. De uitgaven: pupiters en banken, schoolbenodigdheden, herstellingen enz. Ook het loon van de onderwijzer: tot 1 februari 1883 Joseph Vanderlinden, daarna Henri Schots.
De bestuurders van de nieuwe school waren leden van de kerkfabriek en invloedrijke inwoners

Schets Popp kaart 1865
Het kasteel (volledig donker op de tekening) bevond zich in de Herestraat  (toen Oppenemsche straet), de straat die vanaf het Sint-Genovevaplein langsheen de school naar Bunsbeek leidt. Voorbij de Dalweg (met de ‘zoenk’ naar voetbalplein Rood-Groen) vind je aan je rechterhand eerst een grote weide. Dan stond er het gebouw, tegenover de Hoeve Vranckx (nu woonerf), een stuk van de straat af en meer naar de Beek toe en dus op een lager niveau. Oplinternaren herinneren zich dat ze daar als kwajongen nog stenen konden vinden. Guillaume Cleynen, wiens grootvader langs moederszijde burgemeester van Oplinter Deschamps was, wist dat het kasteel ooit als gemeentehuis gebruikt werd.

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

‘Margarita weigerde; zy stierf voor haar geloof’
Achter de misdienaars ziet u een glimp van Margarita, gemodelleerd naar haar beeld in de kerk. Bij de beulen valt het grote slagzwaard op. De troon met de relikwie van de heilige wordt gedragen door martelaressen.

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Olga Lenaerts, echtg. Philibert Leys, 76 j.
Een moedige vrouw, met een groot vertrouwen in O.L. Vrouw

...

Lees meer

SINT-ODULPHUS, PATROONHEILIGE VAN ONZE PAROCHIE

Bell Tower van de Onze-Lieve-Vrouwe-abdij van Evesham in het Engelse graafschap Worcestershire.

De levenswandel van Sint-Odulphus
Sint-Odulphus werd geboren in Nederland in Oirschot, waar hij als kleine jongen naar school ging. Hij had het hard te verduren van zijn medeleerlingen en zijn meesters. De studie van de kleine Odulphus was zeker geen pretje, vooral Latijn scheen hij niet te vatten; Maar op een dag verscheen een engel en die gaf hem een appel om hem te troosten. Vanaf dat ogenblik veranderde zijn leven. Hij kon alles vlot begrijpen. Daarom wordt St.-Odulphus vaak afgebeeld met een opengeslagen Evangelieboek. Na zijn studietijd sloot hij zich aan bij de kanunniken. Hij bleef na zijn priesterwijding in 806, onder druk van zijn familie in Oirschot wonen als pastoor van de plaatselijke parochiekerk. Toen vroeg een engel hem om naar Utrecht te gaan. Daar trad hij toe tot de orde van Sint-Benedictus. Volgens de legende stierf hij in 856 in Utrecht. Vanaf 1034 genoot hij een grote verering in Engeland. Het schijnt dat het hoofd van St.-Odulphus bewaard werd in de Dom van Utrecht en dat de rest van zijn lichaam in Stavoren in het klooster vereerd werd. Gelovigen kwamen hem om hulp vragen wanneer ze in moeilijkheden zaten of tegenslag hadden. Massale rooftochten zorgden voor grote onrusten in alle streken. Kapers brachten de relikwieën van St.-Odulphus naar Londen waar een bisschop een heel hoge prijs betaalde om ze daarna aan een abdij te schenken. Er werd een kapel gebouwd in Evesham en op 12 juni werd alles plechtig ingehuldigd. Talrijke wonderen deden een grote devotie ontstaan en de abdij werd de grootste in de gewesten. In 1042 herstelde koning Edward de Belijder de dynastie der Saksen in Engeland. Zijn gemalin mocht relikwieën verzamelen om haar private devoties te bevredigen. Toen zij in Evesham aankwam beval zij de monniken het schrijn te openen. De koningin werd met blindheid geslagen. Zij herkreeg haar zicht nadat zij boete had gedaan en plechtig had beloofd om zulke dingen in de toekomst niet meer te doen. De verering van St.-Odulphus nam daardoor nog toe. In 1540 werd de abdij vernield. Alle relikwieën zijn toen verloren gegaan. In het centrum van Bost staat onze bakstenen neogotische St.-Odulphuskerk die in 1869 en 1870 gebouwd werd. Het beeld van St.-Odulphus in onze parochiekerk is van de laat 18de eeuwse volkskunst. Deze patroonheilige groeide uit tot een groots iemand. Ook wij hopen nog op zijn tussenkomst in deze woelige tijden van verandering.

Traditiegetrouw werd op Onze-Heer- Hemelvaart de Sint-Salvatorbron gewijd.

...

Lees meer

Processie Sint-Joris Oorbeek

Jaarlijks vieren de inwoners uit Oorbeek op 23 april hun patroonheilige Sint-Joris. De zondag nadien trekken de ouders met hun kinderen, de paarden, de beelden van Sint-Joris en O.-L.-Vrouw, de Harmonie uit Hoegaarden en het H. Sacrament door de straten van ons dorpje, een traditie die erg gewaardeerd wordt door de inwoners. Na een wekenlange voorbereiding door het processieteam voorspelde de weerberichten niet veel goeds en men vreesde dat de processie niet kon doorgaan. Toen het zondagmorgen 28 april regende, begon de twijfel nog meer te groeien, maar na de gebedsviering klaarde het weer helemaal op en de processie kon toch uitgaan.  
Het processieteam dankt alle deelnemers en medewerkers -(ters) en … tot volgend jaar. 

Lieve Philips 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.26) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

We kregen ook drie foto’s uit 1955. De opschriften bij de verschillende groepen staan op doek, nog niet op plakkaten. ‘Door haar vader verstoten, weidde zy de kudde van haar voedster’. Een grote groep herders en herderinnetjes, een schaap. Margarita is het groter meisje met een herdersstaf die eindigt in een kruis. De begeleidende priester vooraan lijkt ons de latere deken van Tienen Oberge. Hij is ook op andere foto’s te zien.

...

Lees meer

MONUMENT SLAG VAN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Enkele maanden geleden werd het monument over de slag van Houtem aan de Oplinterse poort verhuisd om het verkeer vlot te laten verlopen. Onlangs plaatste een reclamecampagne bij de wachthuisjes van de bus dit gedenkteken midden op het Stationsplein. De wonderen zijn de wereld niet uit.

...

Lees meer

LANDLIJKE GILDE EN K.L.J. OPLINTER

De voetbalwedstrijd vrijdag 17 mei was een succes. De Landelijke Gilde heeft met 4 - 2 gewonnen van de K.L.J. Na afloop werd er gevierd en verbroederd.

...

Lees meer

GEDOOPT SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Sepp, zoontje van Kristof Leirs en Jolien Coenen

...

Lees meer

REPETITIES IN ONZE PAROCHIEKERK SINT-ODULPHUS

De kinderen die dit jaar hun eerste communie doen hebben er een leuke repetitie opzitten. Pater Sylvester gaf op zijn eigen manier uitleg over de levenswandel van de Heer Jezus. Verbazend welke vragen er toch van zo’n kapoentjes kunnen komen. Kinderen en geloof het zijn 2 dingen waar we ons als christenen moeten mee bezig houden en catechese geven mag zeker niet in een oppervlakkige stijl verwateren. Kinderen hebben nood aan de juiste hulp en richtlijnen op hun levenswandel.

...

Lees meer

VORMSELVIERINGEN IN SINT-GERMANUS

Op zondag 19 mei werden de meisjes en jongens in twee vieringen gevormd.

...

Lees meer

ALS GODS GEEST WAAIT

In het begin schiep God hemel en aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water… ( Genesis 1,1-2)

De eerste verzen van de Bijbel en de geest is al aanwezig. Niet zomaar een geest maar Gods geest die onmetelijk krachtig en ongrijpbaar is. Want vanuit de chaos die de kosmos was, duikt de geest op en ordent de wereld. Geen sprake meer van ontreddering maar wel van een dynamiek die zal blijven voortduren tot de voleinding van Gods schepping. Die dynamiek wordt gedreven door een wind die constant in beweging is, een levensadem. Niets of niemand kan er zonder. 

De oude stammen van Israël zagen die wind als de aanwezigheid van God. Hij fluistert over gans de aarde. Als de geest van God in staat is om chaos te ordenen, dode materie tot leven kan brengen, hoe moeten de apostelen zich dan wel gevoeld hebben toen ze op de dag van Pinksteren de overwaaiende geest ontvingen. Wat beleefden ze precies toen hun ziel luisterde naar de taal van Gods geest en hen betoverde. Ze waren met iets bezig en plots werd dat onderbroken door een speciale waarneming, een fenomeen dat ze nog niet eerder hadden waargenomen. Ze werden erdoor gegrepen, geraakt en ze lieten het toe omdat het zo goed voelde. De geest beamende hen en gaf hun opnieuw kracht en een nieuwe zienswijze. Nu konden ze starten met hun wereldwijde zending.

Gods geest blijft waaien, ook vandaag nog. Nog steeds zet hij alles in beweging. Niet alleen ons denken maar ook ons binnenste. Gods geest zet aan om even stil te vallen, het dagelijkse leven en zijn beslommeringen opzij te schuiven en ons opnieuw te laten verwonderen over de schepping of over dingen die plots aan ons kunnen verschijnen. Neem dan even de tijd om je te laten verwonderen. Niet zomaar een verwondering maar op een kinderlijke wijze. Je zult het merken, het tovert meteen een glimlach op je gezicht en het verwarmt je hart. Een gevoel van geluk overvalt je. Dat is allemaal het werk van Gods geest.

Durf verder te kijken dan de grenzen van ons bestaan en laat je betoveren door het wonder, door de grote levensvragen die we blijven stellen. Kijk naar de mens en het wonder dat in hem schuilt. En als je het niet meteen ziet, kijk dan nog eens dieper. Want steeds is er de geest die voelbaar waait en spreekt en je raakt. Vertrouw je toe aan het gefluister van God, laat je inspireren door de geest. Niet alleen op Pinksteren maar op elke dag van het leven. 

Hilde Rummens

...

Lees meer

HANSWIJKPROCESSIE

Op zondag 19 mei ging in Mechelen de jaarlijkse Hanswijkprocessie door. Dit jaar nam die de vorm aan van een bidprocessie met 20 Mariabeelden uit de vicariaten Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant.

Onze zone Tienen werd er vertegenwoordigd door het Mariabeeld van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel en het beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Christuskind uit Hakendover. De processie werd voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel en trok van de Sint-Romboutskathedraal door de straten van de stad naar de mooi gerenoveerde basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk waar een prachtige slotceremonie plaats vond".

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De kapel van de H. Margarita achter de kerk, eindbestemming van de processie. 
Hiermede eindigt onze reeks over de processie in 1966.

...

Lees meer

SAMANA - VISSENAKEN

Maandag 3 juni om 19 uur vergadering voor de kernleden in de Kronkel.

...

Lees meer

DOOPSELS IN PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

Op zondag 19 mei vond het doopsel plaats van Noëmie Manuela Tamdem Tchakoute en Yanis Nathan Beghin Kanan. Wij wensen aan de ouders van deze dopelingen heel veel geluk met hun kleine kapoen. Er rust ook een belangrijke taak op de schouders van meter en peter in het begeleiden van deze kinderen op hun levensweg. Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN O. L. V. TEN POELKERK

Dinsdag 14 mei was de laatste catechese les. We gingen op verkenning in de kerk. De mooie beelden, het tabernakel met de godslamp, het hoogaltaar, de doopvont, en in de sacristie het rode kazuifel voor de viering op Pinksteren, het wierookvat en de oude zware misboeken in het latijn. Daarna werd de tafel gedekt en mochten ze de eerste keer oefenen in het te communiegaan met en niet-gewijde hostie. Nu nog 2 maal bijeenkomen om de viering te oefenen, liedjes herhalen, tekstjes voor de micro lezen, aanbrengen van de gaven. Het worden nog twee spannende bijeenkomsten.

...

Lees meer

MET DE EERSTE COMMUNICANTJES 2019 IN HET O.C. DE BUKSBOOM

Ze hebben genoten en ze zijn er klaar voor om de eerste keer deel te nemen aan de tafel van de Heer. Het is wel leuk om te zien dat de kinderen ook thuis met geloof bezig zijn en vragen stellen over het hoe en waarom. Wij wensen de eerste communicantjes en hun ouders een hele mooie toekomst op hun levensweg.

...

Lees meer

MIS O. L. VROUW-KAPEL OPLINTER

In 1989 n.a.v. ‘Oplinter 850’ werd de kapel van O.L.Vrouw aan de Getebrug (Ganzendries richting Wommersom) vernieuwd. Op de foto ziet u de grondwerken.
Vrijdag 31 mei om 19.30 u organiseert KVLV er de jaarlijkse Eucharistieviering. Ook niet-leden mogen onze Hemelmoeder komen vereren. 
Iedere maandagavond in mei, juni, juli en augustus is er fietswandeling. Bijeenkomen aan het parochiecentrum.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE

De omhaling van 1 en 2 juni is voor het financieren van de website Kerknet. De aanwezigheid van de katholieke kerk in de media in het algemeen en online in het bijzonder, is van groot belang. Onze bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

...

Lees meer

VISSENAKEN - SINT-MAARTEN

Feestelijke opening van de pas geschilderde kerk 
en Klokkenfeesten"
Onze kerk kan je zien als een veelzijdig spinnenweb dat in de loop der tijden een vloedgolf van emoties vergaarde. Een waar klankbord van duizend dikwijls sprakeloze vormen van vreugde of droefenis, gegrift in de mysteries van het onzichtbare, gekneed door de luister of de nederigheid van generaties, trillend van intens gevoel. Niemand kan voorbij gaan aan al de verhalen die deze plaats ons toefluistert.
De tekst op onze jarige klok luidt zeer toepasselijk: ‘Bene Cane et Audiant colles tuam’.(Luid goed en laat jouw heuvels het horen.)

Programma 
Zondag 2 juni doorlopend van 11u.00 - 16u.00.
Bezoek aan de kerk en de klokkentoren met de 60-jarige klok.
BBQ-hapjes en verkoop Klepelbier ten voordele van de werken in de kerk.
Een gratis flesje Klepelbier voor alle 60-jarigen van Vissenaken.
(Wonen in Vissenaken en geboren in 1959).
Doorlopend uitleg over onze klok en over klokken als universeel technisch hoogstandje.
Misschien kan je zelfs eens proberen echt aan het klokzeel te hangen?

...

Lees meer

MIJN NIEUWE MISSIEZENDING

Beste vrienden en sympathisanten,
Alles heeft willens nillens zijn tijd. Na 15 jaar missionair leven in Tienen heb ik van mijn overste van Scheut een nieuwe missiezending gekregen. Gelukkig niet zoals die van Abraham, van zijn geboortedorp naar een ver gelegen regio in een ver land. Wat mij betreft, heeft de Heer me gevraagd, door de mond van mijn overste, van het Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen te vertrekken naar een ander Vlaams bisdom, namelijk, bisdom Brugge. Dat ik van de ene Vlaamse regio naar de andere, precies naar de pastorale eenheid Gullegem Wevelgem vertrek, dat feit vertroost me een beetje in mijn zware verdriet. Want, hoewel ik wegga, kunnen we toch elkaar wederzien. Tienen is mijn tweede thuis geworden. Het is de plek waar ik tot nu toe langer gezeten heb. Op de vroegere missiegebieden zoals Vlezenbeek, Koningshooikt, Gent en Leuven, was het niet langer dan 3 jaar.
Ik zou mijn 15 jaar leven onder jullie willen samenvatten in één zin met drie woorden: IK WAS GELUKKIG. En dat is het voornaamste. Mijn gelukkig leven in Tienen is te danken aan jullie allemaal. Jullie hebben me snel aanvaard, jullie hebben me de uwe gemaakt. Jullie openheid was een sterke inbreng voor mijn inburgeringsproces.
Een van de grote verwachtingen, een van de diepe wensen van een werknemer is te voelen, te zien dat het goed klikt met zijn baas. Dat heb ik aangevoeld met de deken Joris sinds het begin. Het klikte zeer goed tussen ons beiden. Dat maakte onze samenwerking aangenamer. Van daaruit is er vriendschap ontstaan. Zijn houding tegenover mij was een houding van een collega, een vriend. Ik stel zijn waardering en respect heel op prijs.
Ook uit de goede en mooie samenwerking met jullie allemaal in Bost, Goetsenhoven, Grimde, Hakendover en op het ganse pastorale gebied van Tienen, is er zoveel vriendschap ontstaan. En dat is mijn grootste winst. Heel hartelijk dank! Daarom doet dit afscheid me veel pijn.
Wat de planning van de komende maanden aangaat, na de afscheidsviering op zondag 23 juni a.s. om 15u in de kerk van Bost, zal ik nog tot eind juli blijven voor de vieringen, waaronder de uitvaarten, dopen en huwelijken. Begin augustus ga ik op vakantie naar mijn ouders en familie in Congo. Na 25 jaar missionair leven in Vlaanderen, waarvan 23 jaar als werkzame priester, voel ik een grote nood aan een halte voor de herbronning. Daarom, na mijn vakantie, voor ik verhuis naar mijn nieuwe missionaire bestemming, zal ik een paar sabbatsmaanden nemen, om verfrist terug aan de slag voor de nieuwe missionaire uitdagingen ginder.
Nogmaals hartelijk dank voor de mooie samenwerking, voor de sterke steun, voor alle genegenheid, vriendschap en sympathie. Ik zal jullie erg missen. Voor elk afscheidsgeschenk, graag een storting op het rekeningnummer BE13 3771 0917 3739 met als mededeling: t.a.v. Pater Sylvester. Bedankt bij voorbaat voor uw gift.
Pater Sylvester MPIA BOKOMA, cicm

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Verering van het Allerheiligste aan het rustaltaar.

...

Lees meer

GEDOOPT VISSENAKEN.

Amber Geeraerts, dochtertje van Johan en Sarah Broos.

...

Lees meer

DOOPSELVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

Op zaterdag 11 mei vond het doopsel plaats van Ramon Loyens. Wij wensen aan de ouders Dimitri en Sarah Loyens-Peeters heel veel geluk met hun kleine kapoen. Er rust ook een belangrijke taak op de schouders van meter en peter in het begeleiden van Ramon op zijn levensweg. Maar een kind dat met zoveel liefde omgeven is met de hulp van zijn ganse familie en de Heer Jezus zijn weg wel vinden in dit leven. Wij heten Ramon van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE VISSENAKEN

Op het St-Pietersplein in Vissenaken verzamelden donderdagochtend 30 mei 12 zenuwachtige kleine apostelen. 
Samen met priester Daniel Alliët wandelden de eerste communicanten statig de kerk binnen.
Onder het goedkeurend oog van ouders en talrijk opgekomen familieleden en sympathisanten zetten ze de viering in met enkele goed klinkende noten.
In tegenstelling tot alle weersvoorspellingen werd het een prachtige dag voor onze communicanten.
Voor hen en iedereen een zalige herinnering aan deze Hemelvaartsdag.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN

Dinsdag 28 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.
Woensdag 29 mei van 18.30 tot 20 uur in de kerk.

...

Lees meer

VORMSEL TIENEN-NOORD

Voortgaande op de lege stoelen waren er 420 mensen in de kerk om te bidden tijdens het Vormsel van 45 jonge mensen. De catechisten hadden rond het thema ‘Vuur en vlam’ een mooie viering opgebouwd waarin vele jongens en meisjes individueel iets konden lezen of doen. De muzikanten begeesterden het jonge gezelschap met liederen als ‘Ik heb een droom’ uit de musical ‘Mama Mia’ op muziek van Abba. Iedereen zal fijne herinneringen aan dit gebeuren overhouden.
Veel dank aan allen.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS

- Woensdag 29 mei van 17.00 tot 18.00 u.: laatste herhaling in de kerk voor de eerste communicantjes.
- Donderdag 30 mei om 11.45 u.: 40 jongens en meisjes gaan voor de eerste keer te communie. Alvast een dikke proficiat aan alle eerste communiekanten en hun ouders en familie.
- Zondag 2 juni om 10.30 u.: dankviering voor de eerste communiekanten, de vormelingen en hun ouders. Wij vieren dan ook de patroonheilige van onze parochie en de stad. Iedereen van harte welkom.

...

Lees meer

VORMSEL HAKENDOVER EN BOST

Op zondag 5 mei vierden 31 jongeren uit Hakendover en uit Bost hun Heilig Vormsel in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover. Wij wensen hen allen een dikke proficiat.

...

Lees meer

VORMSELVIERING MET DE VORMELINGEN VAN BOST IN HAKENDOVER

Met 31 waren ze, de vormelingen van de parochie van Hakendover en Bost die op 5 mei gevormd werden. Zo een grote groep jongeren die het H. Vormsel wil aangaan, bewijst nog maar eens dat het geloof van jongeren dichterbij de Heer Jezus staat dan sommigen wel zouden denken. We willen daarom de catechisten Liesbeth, Lieve, Godelieve en Chris proficiat wensen voor het begeleiden van deze jongeren naar hun mooie dag.

...

Lees meer

REPETITIES EERSTE COMMUNIE VIERING SINT-ODULPHUS TE BOST

Op maandag 27 mei, 28 en 29 mei zijn er nog repetities met de kinderen die hun eerste communie doen in onze parochiekerk Sint-Odulphus en dit van 17.30 uur tot 18.30 uur. Op 30 mei start de viering om 11.30 uur. De kerk zal open zijn vanaf 10 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit op deze viering.

...

Lees meer

AFSCHEIDSVIERING PATER SYLVESTER MPIA BOKOMA

Van de overste van zijn congregatie heeft pater Sylvester een nieuwe missiezending gekregen. Daarom, op zondag 23 juni om 15 uur in de parochiekerk te Bost, vieren de geloofsgemeenschappen Goddelijke Zaligmaker, H. Petrus en Paulus, Sint-Laurentius en Sint-Odulphus afscheid van hem. Vijftien jaar lang heeft pater Sylvester zoveel betekend voor onze parochies. Met toewijding is hij voorganger geweest in ontelbare doop-, eerste communie, school, huwelijks, overlijdensvieringen, maar ook in zoveel feestelijke vieringen en de gewone weekeindsmissen, zonder zijn actief meedoen aan de vormselvieringen te vergeten. Daarom willen we samen met de deken Joris Hardiquest hem nog eens extra bedanken voor hij op vakantie vertrekt naar zijn moederland. Aansluitend is er na de viering een receptie in het O.C. De Buksboom te Bost.

Giften voor een afscheidsgeschenk kan je storten op het rekeningnummer BE13 3771 0917 3739 t.a.v. Pater Sylvester. Alvast bedankt voor uw steun.

...

Lees meer

Sint-Germanus patroon van onze parochie en de stad Tienen

Een stukje geschiedenis.
Op 28 mei van het jaar 576 stierf de heilige Germanus bisschop van Parijs. Hij is de stichter van de bekende abdij van Saint-Germain-des-Prés. In deze abdij werd hij begraven.
Eigenlijk was Germanus afkomstig van Autun, waar hij geboren werd in 496. En waar hij ook priester werd gewijd. Zijn inzet zal zich vooral tot de armsten van zijn tijd richten en zo werd hij zeer gekend en geëerd in zijn land. Toen de bisschop van Parijs stierf  in 540 werd Germanus tot bisschop aangesteld. Ook daar leefde hij zeer arm en sober met een uitzinnige inzet voor de armen van deze stad. De abdij die zijn naam draagt werd in die tijd door hem opgericht. Vandaag bestaat enkel nog de kerk van deze enorme abdij, die door de Franse revolutie totaal werd platgebrand. Germanus werd 80 jaar oud wat een zeer hoge leeftijd was voor die tijd.

Veel later in de twaalfde eeuw werd het belang van Tienen als “Getefort”, overduidelijk voor de hertogen van Brabant. En geleidelijk ontwikkelt zich rond de centrale heuvel (de Franse benaming voor onze stad verwijst nog naar, Tirlemont) een bloeiende stad. Dat er in de middeleeuwen al vroeg een bepaalde aantrekkingskracht van die heuvel uitging, blijkt uit het feit dat Parijse monniken van de abdij Saint-Germain-des-Prés, hier in de negende eeuw een kerkje en een klooster kwamen oprichten. In hun grote eerbied voor hun heilige bisschop-stichter wijdden ze dat klooster en dat kerkje toe aan de Heilige Germanus, die de beschermheilige werd van kerk en stad.

Patroonfeest en stadsmis.
De zondag na het naamfeest van Germanus vieren wij hem in zijn kerk als patroon van de parochie en de stad. Op een plaats waar zeer velen zondag na zondag samenkomen om hun geloof te vieren en te voeden, waar ook altijd weer plaats is voor mensen die de Heer zoeken in goede en kwade levensdagen. Dit jaar valt het patroonfeest op zondag 2 juni 2019 en wij vieren dat om 10.30u.
Daarna worden er zoals elk jaar enkele mensen gehuldigd die reeds vele jaren hier in Tienen meebouw aan de kerk van Tienen.

De misdienaars van St.-Germanus.
Elke zondag zijn er in de kerk van bisschop Germanus toch wel een grote groep misdienaars aanwezig, zij zijn steeds trouw op post, waarvoor wij hen reuze dankbaar zijn. Begin juli gaan zij met een twintigtal op kamp in Houffalize het worden dagen van spel, ontspanning en ook met de nodige gebedsmomenten. Om deze uitstap, die zij zeker verdienen, te steunen houden wij de collecte van zondag 2 juni (patroonfeest) voor hen. Bedankt bij voorbaat.

Deken Joris Hardiquest

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Lichtdragers van de Sint-Ambrosiusgilde, twee chiroleiders met wierookvat en scheepje, baldakijn en processielantaarns gedragen door leden van de Sint-Sebastianusgilde, het H. Sacrament.

...

Lees meer

LENTECONCERT CBM-KOOR

Op 19 mei om 20 uur brengt CBM-koor een lenteconcert dat volledig in het teken staat van klokken. We laten ons daarbij begeleiden door -hoe kan het ook anders? - een beiaard. Deze mobiele beiaard draagt de naam De Bronzen Piano en zal bespeeld worden door Eddy Mariën, stadsbeiaardier van Mechelen.
Niet één, maar twéé lenteconcerten!

Op zondag 19 mei geeft ook het jeugdkoor van CBM haar lenteconcert. Meer info daarover vindt u op https://cbmkoor.wordpress.com/. Bestelt u tickets voor beide concerten, dan kan dat aan een voordelig tarief.

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

Wij werken mee om aarde te redden en de klimaatverhoging te remmen. Niet door betogingen, maar door daden. Er werden zonnepanelen op het dak van het vroegere schooldeel geplaatst, waarmee groene energie kan opgewekt worden. 

Barbecue zaterdag 3 augustus vanaf 18 u. Er is een menu voor kinderen of voor volwassenen. Springkastelen vangen de kinderen op. En de Country Boys zorgen met plezier voor muziek en dansgelegenheid.

...

Lees meer

DOOPSELS DE VOORBIJE JAREN IN ONZE PAROCHIEKERK SINT-ODULPHUS TE BOST

Zoveel doopsels die in het doopregister van onze parochie staan. Al deze ouders beloven en geloven in de weg van de Heer Jezus voor hun kleine kapoen. Iedere dopeling in onze parochie hebben we de laatste jaren een knuffel voorzien en een doopselmagneet, die in onze parochiekerk bleef tot de viering van Lichtmis. Tijdens deze viering kwamen de ouders met hun kapoen naar de kerk en na de kinderzegen mochten ze hun doopselmagneet mee naar huis nemen. Nu liggen de laatste knuffels en magneten klaar om naar de dopelingen te gaan die nog toetreden in onze geloofsgemeenschap voor het vertrek van pater Sylvester. We hebben de laatste drie jaren 87 knuffels en magneten mee gegeven met gelukkige ouders en kinderen. En dit jaar zijn er al 22 kinderen die gedoopt werden in onze parochiekerk.

...

Lees meer

CATECHESE ST. GERMANUS

Dankwoordje
- 94 jongens en meisjes werden gevormd op 19 mei 2019. Een dikke proficiat aan alle vormelingen en hun ouders.
- 36 eerstecommunicanten verzamelden op Onze-Heer Hemelvaart om voor de eerste maal Jezus te ontvangen in hun hartje. Het was een mooie deugddoende viering. Dank aan alle ouders voor het meevieren. Zovele gelukkige, fiere en blije gezichten. Het was prachtig. Honderdmaal dank.

Koster Claire

...

Lees meer

DE MEIMAAND WORDT WEER IETS SPECIAALS IN GRIMDE

Elke maandagavond is er een speciale gebedsviering rond een bepaald thema. Zo houden we op 20 mei een kapelletjestocht, een gebedstocht langs de kapelletjes in de omgeving en op maandag 27 mei is er onze kaarsjesprocessie. We besluiten de meimaand met een plechtige eucharistieviering op woensdag 29 mei. We nodigen dan ook alle vrienden van O.L. Vrouw van binnen en buiten de parochie uit om in één van de mooiste Mariaheiligdommen van de streek Onze Moeder te vieren. Het wordt weer een mooie meimaand!

...

Lees meer

MISINTENTIES HAKENDOVER-WULMERSUM

Vergeet niet je misintenties voor juli en augustus tijdig aan te vragen. Dit omdat er in die weken slechts twee parochiebladen verschijnen en wij die tijdig aan Halewijn dienen over te maken. Bedankt voor uw begrip.

...

Lees meer

DE KERK HEEFT TOEKOMST, U BOUWT TOCH MEE?

We beseffen het al lang. Christen zijn is niet meer de vrucht van een cultuur of een opvoeding maar van een individuele keuze. Het geloof is een persoonlijk engagement geworden. Maar op vele plaatsen in het parochielandschap krijgt dit engagement niet voldoende invulling. Dat kan doordat sommige bedienaars of verantwoordelijken binnen de kerk niet altijd de juiste houding aannemen. Maar evenzeer doordat mensen zich halsstarrig blijven vasthouden aan wat hun parochie ooit was en nu met uitsterven bedreigd is. Het worden vieringen zonder enthousiasme, zonder uitstraling. Dat klinkt hard maar op vele plaatsen is of wordt het de realiteit. Wij, christenen daarentegen, moeten leven uitstralen!

Maar ik begrijp hun situatie. Zij hebben vaak hard gewerkt voor en in de kerk en moeten nu zien hoe het aantal kerkgangers elke zondag daalt mede door een gebrek aan priesters of andere gevormde voorgangers. Dat is een pijnlijke zaak. Het verkondigen van een “blijde “boodschap wordt in zo’n situatie stilaan een boodschap zonder uitstraling. Ze staan machteloos tegen de besluiten die al van hogerhand genomen werden betreffende de toekomst van hun kerk. 

We moeten nieuwe uitdagingen durven aan te gaan. God verlaat ons niet. Hij was er in het begin, in het verleden en Hij is er ook in het heden. Alleen moeten we samen op zoek gaan naar nieuwe wegen. De Geest blijft waaien ook al is ons leven zo complex geworden. Christenen leven in verbondenheid, vormen een gemeenschap, verzamelen zich rond de Heer. Gelovige gemeenschappen moeten zich hergroeperen. Het samenkomen zal nog kunnen gebeuren in enkele kerken, niet meer in allemaal. Maar op deze plaatsen moet er dan ook gewerkt worden aan een “nieuwe” kerk, een hartverwarmende plaats waar alle mensen als tochtgenoten welkom zijn en hun medewerking op prijs wordt gesteld. 

Het pastoraal leiderschap van de gemeenschap zal in de toekomst niet alleen in handen liggen van een priester maar in dat van een team bestaande uit leken en gewijde ambtsdragers. Fundamenteel is dat het geen leiderschap mag worden van onderlinge concurrentie tussen gewijden en leken. Het team moet een eenheid vormen in verscheidenheid. Elkaars sterkte en zwakten in alle openheid aanvaarden en er rekening mee houden. Verschillen onder elkaar kunnen zelfs een verrijking betekenen.

Maar een levende kerk heeft meer nodig dan mensen. Ook de geloofstaal moet aangepast worden aan de tijdsgeest. Geen woordgebruik dat nog dateert van de vorige eeuw maar wel een taal die vernieuwend klinkt. Meer en meer zullen aankondigingen gebeuren via het sociale netwerk. Het raadplegen van de website zal het lezen van de papieren versie verdringen. Mijn schrijven voor dit blad wordt eindig. 

Rituelen mogen niet zomaar opgeheven worden maar vragen om meer uitleg. Hoe mooi kan klokkengelui klinken. Maar wie kent er nog de betekenis van? Herkent iemand nog de doodsklok? Mensen zullen ook altijd belang hechten aan volksgeloof. Een kaarsje branden, het gewijde palmtakje, de zegening van de nieuwe fiets, de bedevaartstochten.

Wij gelovigen zijn allemaal bekommerd over hetzelfde, de toekomst van de Kerk. De gemeenschappen en het geloof levend houden. Het vraagt soms van onszelf slechts een kleine aanpassingen, een kleine inspanning dat kan leiden tot weer hoopvol en vreugdevol samenkomen rond de Heer. De Kerk heeft toekomst, u bouwt toch mee?


Hilde Rummens

...

Lees meer

Wijding tot permanent diaken van Marc Jacobs

Drie nieuwe permanente diakens voor het aartsbisdom 
Van links naar rechts: Marc Jacobs, Koen Vandergoten en Jan Van Gelder.

Mechelen, zondag 28 april, beloken Pasen. Die namiddag werd in de kathedraal Marc Jacobs uit Tienen en nog twee andere kandidaten, Koen en Jan, gewijd tot permanent diaken. Het was een prachtige viering die twee volle uren duurde. Voorganger was uiteraard onze kardinaal Jozef De Kesel. Concelebranten waren de priesters die instaan voor de opleiding van diakens en pastoraal werksters. Eén voor één werden de kandidaat diakens kort voorgesteld. Maar de wijding kon pas echt plaatsvinden nadat de echtgenotes hun toestemming hadden gegeven en hun bereidheid uitspraken om hun man in alle tijden de steunen. 

Een klein gelegenheidskoor bracht prachtige muziek ten gehore waaronder psalmen en polyfone stukken. Dat wil zeggen dat alle stemmen gelijkwaardig klinken alhoewel ze meerdere melodieën tegelijk zingen. 

De Heilige Geest werd aangeroepen, de kandidaten ondervraagd. Dan volgde een plechtig moment waarbij zij plat op de grond gingen liggen om zich neer te werpen voor God en hun dienstbaarheid te tonen. Monseigneur De Kesel overhandigde Marc, Koen en Jan de stola en dalmatiek na de handoplegging. Opnieuw aan de echtgenotes om hun man te helpen met het aantrekken van het gewaad boven hun witte albe of doopkleed. Tijd voor jubelgezang. 

Marc was terecht heel fier. Zijn leven neemt vanaf nu een heel andere wending. De afsluiting van een jarenlange studie en stage vloeit over in een effectieve dienstbare taak binnen de kerkgemeenschap. Wij wensen hem en zijn familie een dikke proficiat. Dat de Heilige Geest hem steeds mag voorzien van kracht, dat God hem elke dag mag zegenen zodat hij zijn zending vreugdevol mag volbrengen. 


Hilde Rummens

...

Lees meer

KVLV Oplinter

Iedere maandagavond in mei en augustus fietswandeling. Bijeenkomen aan het parochiecentrum.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE OPLINTER

Er waren 19 eerstecommunicanten. In een mooi-voorbereide viering, met als thema ‘Ik ben een zonnetje, een zonnetje voor Jezus’, ontvingen ze Jezus voor de eerste maal in hun hart. Getekende zonnen, zonnebloemen en ballonnen gaven het geheel een speelse kleur. De zang werd begeleid door dwarsfluit en piano, maar natuurlijk konden orgel en het lied ter ere van de moeders niet ontbreken. Dank aan de juf-catechisten en alle medewerkers.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN

Dinsdag 14 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.

...

Lees meer

CATECHESE PAROCHIE BOST

Woensdag 8 mei is er de laatste catechese voor de kinderen die hun eerste communie doen op 30 mei in het O.C. De Buksboom te Bost. Wij heten iedereen dat ook van harte welkom.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE O.L.V. TEN POEL

Dinsdag 14 mei van 15.30 u. tot 17.30 u. in de kerk: Maaltijd vieren

...

Lees meer

Vormelingen Sint - Germanus

Donderdag 9 mei om 17.30 u. tot 18.30u.: herhaling vormelingen groep A
Vrijdag 10 mei om 17.30 u. tot 18.30u.: herhaling vormelingen groep B

...

Lees meer

VIERINGEN SINT-MAARTEN - VISSENAKEN VERPLAATST

Omwille van schilderwerken in de kerk van St-Maarten in de maand mei zullen de vieringen van 12 en 26 mei doorgaan in St-Pieter.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE OP 11 EN 12 MEI

De omhaling helpt om de zevenjarige opleiding van seminaristen te bekostigen. De interdiocesane vorming van toekomstige Nederlandse priesters gebeurt in Leuven, die voor de Franstaligen in Namen. Kardinaal De Kesel hecht belang aan een goede opleiding voor toekomstige priesters. Wij vragen u zijn oproep te steunen.

...

Lees meer

PAASVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

God schiep onze wereld en mensen om samen te leven. Nu leven we in een gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en geweld zijn thema’s waarmee wij in het nieuws en ons eigen leven dagelijks worden geconfronteerd. We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip zonde om de hoek kijken. Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan over het overtreden van regels. Maar kijk vooruit en zorg dat jij je hart voor de juiste doelen en bedoelingen van de mensen gaat open stellen. De aanwezigen van onze geloofsgemeenschap zullen het zeker beamen, Peter Laermans en Katrien Ruyters zorgden voor een prachtige muzikale opluistering van deze paasviering. Het luidde applaus kon dan ook niet ontbreken op het einde van de viering en bij het verlaten van de kerk was er nog een leuke verassing.

...

Lees meer

Moederliefde

Julia is bijna 94 jaar oud. Ze verloor al heel vroeg haar man en bleef kinderloos achter. Ze staart door het raam en ziet hoe de lente zich ontluikt, hoe een paar koolmezen vlijtig op zoek gaan naar voedsel voor hun jongen. Het is schoon om zien hoe die ouders zorg dragen voor hun kroost. En dan komt het: “ Mijn ouders waren er nooit voor mij,” zegt ze. In haar ogen verschijnen tranen. “ Ik heb de liefde en warmte van een moeder en vader altijd gemist en het doet mij nog altijd pijn als ik er aan denk. Nu zeker, want zondag is het Moederdag. Ik heb mijn moeder gemist en ben zelf nooit moeder geworden.” Julia dacht na over haar versleten lichaam, haar relaties die stilaan minderden, haar oud worden en afscheid nemen van het leven. Meestal was een vrouw altijd iemands moeder, iemands dochter. Voor haar lag dat anders.

Een moeder-kindrelatie is iets bijzonder. Ooit met de navelstreng verbonden. Een moeder leert haar kind de eerste stappen zetten, helpt in het groeiproces. En toch kunnen er in de relatie kwetsuren ontstaan, breuken. Soms ongewild, totaal onverwachts. Het kan zo erg zijn dat het een leven lang wordt meegedragen. Maar het kan ook andersom.Een relatie tussen moeder en kind kan zelfs zo warm zijn dat ze als vrienden door het leven gaan. 

Julia heeft het allemaal niet meegemaakt. Moederliefde betekent veiligheid, geborgenheid, liefde en warmte. Maar ook jezelf wegcijferen voor je kind. De ontgoocheling bij Julia is groot want haar leven kende een andere realiteit. Gelukkig realiseerde ze zich doorheen de jaren dat je geen moeder hoeft te zijn om moederliefde te kunnen schenken. Julia engageerde zich in de kerkgemeenschap, werd vrijwilligster bij Samana dat toen nog Ziekenzorg heette. God ging meer en meer in haar leven betekenen. Hij was het die haar wenste, die haar gewild heeft in het leven. Hoeveel mensen heeft ze niet bezocht, mensen die eenzaam waren en ziek. De gedachten die nu opborrelen doen de tranen in Julia’s ogen opdrogen en ze tovert weer een glimlach op haar gelaat. Hier zit een mooie, oude vrouw met een warm hart. Hier zit een echt moederke.

Aan alle vrouwen, die op de ene of andere wijze een moeder zijn voor een ander, wens ik een fijne feestdag toe.

Hilde Rummens
...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Een van de muziekgezelschappen die mee stapten in de processie. Een fanfare met uitsluitend mannelijke muzikanten. Het was warm. Na afloop kregen de deelnemende maatschappijen elk één van de dorpscafés toegewezen, waar de spelers op twee pinten getrakteerd werden. U ziet ook al de lantaarntjes en het baldakijn met het H. Sacrament.

...

Lees meer

KVLV Vissenaken

Dinsdag 11 juni om 19 uur in de Kronkel: bloemschikken.

Maandag 24 juni om 19 uur in de Kronkel koffieworkshop koffie en vrouwen, de perfecte blend?

...

Lees meer

Paasfeest Samana - Vissenaken

Op woensdag 17 april vierde SAMANA Vissenaken haar jaarlijkse Paasfeest.
De eucharistieviering werd voorgegaan door pater Jan. Daarna volgde een zeer verzorgd feestmaal. Astrid Van Kelecom bracht ons met haar prachtige stem enkele liederen tijdens de eucharistieviering en de pauze. Het was een geslaagde namiddag voor de talrijke aanwezigen.
Hartelijk dank aan de kernleden, kookploeg en vrijwilligers.

...

Lees meer

Paasactie Samana - Kumtich / Breisem

De dagen in aanloop naar Pasen werden al onze ouderen en zieken van Samana bezocht en verrast met een paasgeschenkje.
Aan de thuiswonende vrouwen werd een bloemetje aangeboden, aan de thuiswonende echtgenoten of alleenstaande mannen werd een zakje chocolade eitjes gegeven. Ook aan alle oudere mensen van Kumtich verblijvend in een woonzorgcentrum werden eitjes aangeboden.
Tegelijkertijd werden de mensen, die bekwaam zijn om deel te nemen, uitgenodigd voor de gewestelijke reis op 6 mei.
Op die manier bereiken we alle mensen om hun een zalig en vrolijk Pasen te wensen.
Wij houden geen paasfeest, maar opteren voor een feestelijke ontmoetingsnamiddag eind mei of begin juni.

...

Lees meer

Samana Oplinter

Kaartspel
Donderdag 6 juni om 14 u kaarten en kienen in het parochiecentrum.

Bedevaart
Vrijdag 7 juni gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel. De liftbus vertrekt om 13 u aan de kerk. Bij aankomst wordt aan de leden een frisdrank aangeboden. Om 15 u Mis in de Basiliek, samen met bedevaarders van Nosssegem, die aangepaste misboekjes meebrengen, en van Linden, die instaan voor zang en organist. Nadien de vlakke kruisweg (bij goed weer) en vrije tijd. Om 17 u broodmaaltijd en om 18 u huiswaarts. Niet-leden zijn ook welkom.

Maandag 17 juni gaan we op bedevaart naar Banneux. Vertrek om 9 u aan de kerk met liftbus. Om 11 u Nederlandstalige Mis. Middagmaal en vrije tijd. Om 15 u Lof en ziekenzegening. Om 16 u terug naar huis.

...

Lees meer

ZIEKENCOMMUNIE OPLINTER

De H. Communie wordt aan huis gebracht woensdag 12 juni kant Berg, donderdag 13 juni kant Statie, vanaf 9 u.

...

Lees meer

Gedoopt Oplinter

Jasper Vervust

...

Lees meer

Overleden Sint-Germanus

Leo Lenaerts, 76 jaar. Echtgenoot van Viviane Medaer van de Driemolenstraat.

...

Lees meer

Dopen Hakendover-Wulmersem

Op zondag 14 april 2019 werden Emma en Louie gedoopt in onze parochiekerk. Wij wensen hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Proficiat aan ouders en grootouders van deze kinderen.

...

Lees meer

Laatste catechese dit jaar te Bost

Op 8 mei komen de eerste communicantjes van 2019 een laatste keer samen in het parochiecentrum De Buksboom. Ze kijken uit naar hun grote dag en we zijn al gestart met de voorbereidingen voor deze viering. We zijn er zeker van dat deze kinderen de ouders, familieleden en de ganse geloofsgemeenschap gaan verbazen met hun kunnen op 30 mei. Ze krijgen dan ook een symbolisch diploma en een medaille voor hun inzet tijdens het voorbije catechesejaar.

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS
Donderdag 2 mei: samenkomst voor de ouders en de eerstecommunicanten om 18.30 u. in de kerk van Sint-Germanus voor de laatste info.

COMMUNIES OPLINTER
Vormsel

Zaterdag 4 mei in de Mis van 16 u worden 45 meisjes en jongens gevormd door de deken van Tienen Joris Hardiquest. Per vormeling zijn er zes plaatsen voorbehouden.
Algemene herhaling woensdag 1 mei samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken.
Zondag 5 mei is er zoals gewoonlijk Eucharistieviering om 10 u.
Eerste communie
Zondag 11 mei om 10 u volgt de eerste communie, met de kinderen van Oplinter. Ouders, broers en zusters krijgen voorbehouden plaatsen.

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN
Dinsdag 7 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.

...

Lees meer

Catechese Sint-Odulphus Bost

Op woensdag 8 mei is er de laatste catechese voor de kinderen die hun eerste communie doen op 30 mei 2019. De voor bereidingen van deze viering zijn op donderdag 23 mei, maandag 27 mei, op 28 en 29 mei, telkens van 17.30 uur tot 18.30 uur. De viering van de eerste communie start op 31 mei, O.H. Hemelvaart om 11.30 uur in de parochiekerk Sint-Odulphus te Bost.

...

Lees meer

Vormsel Hakendover-Wulmersum

Op zondag 5 mei om 10 uur is de grote dag voor onze kandidaat-vormelingen. Neo, Giel, Femke, Paulien, Stig, Arne, Wout, Edouard, Lowie, Renzo, Frauke, Benthe, Berre, Lotte, Britt en Marit ontvangen die zondag om 10 uur het Heilig Vormsel. Proficiat aan de vormelingen en hun ouders vanwege de hele geloofsgemeenschap en weet dat waar mensen op weg gaan, God met hen meegaat. 
Om de viering van 5 mei vlot te laten verlopen, wordt er ook geoefend. De kandidaat-vormelingen worden dan ook verwacht in onze kerk op vrijdag 3 mei om 19 uur en op zaterdag 4 mei om 10 uur. 

...

Lees meer

Kruisweg in OLV Ten Poel

De meditatieve teksten bij de staties zijn van Bas van Iersel (1924-1999) en Edward Schillebeeckx (1914-2009). Zij vormen tezamen een unieke interpretatie van het lijdensverhaal.
Met dank aan Louis, Liesbeth, Herman en Jacqueline voor het brengen van deze mooie teksten. Bruno op het orgel en Herman met zang en gitaar zorgden voor een ingetogen sfeer op deze zonnige Goede Vrijdag.

MARIAWAKE HAKENDOVER-WULMERSUM
MEIMAAND = MARIAMAAND
Brandt een kaars van liefde. Brandt een kaars van geven en een kaars van dankbaarheid, maar brandt ook een kaars van geloven.
Vanaf dinsdag 7 mei om 19 uur kan je wekelijks mee komen bidden tijdens een Mariawake in Hakendover-Wulmersum. Op 7 mei starten we aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gelegen op de Processieweg aan de hoeve Merckx. Iedereen is van harte welkom.

DE MEIMAAND WORDT WEER IETS SPECIAALS IN GRIMDE
Wie niet met Grimde verbonden is, kan het misschien allemaal niet zo goed vatten. Maar de verering van Maria in onze kapel van O.L. Vrouw-ten-Steen ligt diep verankerd in het hart van de Grimdense mensen. Daarom proberen we elk jaar de dagelijkse Mariaverering in mei zo goed mogelijk te verzorgen. De respons van de biddende gelovigen is dan ook elke week nog groot. We zijn hen daar heel erkentelijk voor.
We openen dit jaar de meimaand op zaterdag 4 mei met een eucharistieviering in het teken van O.L. Vrouw. Elke maandagavond is er dan een speciale gebedsviering rond een bepaald thema. Zo houden we op 6 mei een bloemenhulde, op 13 mei vieren we Maria als onze Moeder, de volgende maandag houden we dan een kapelletjestocht, een gebedstocht langs de kapelletjes in de omgeving en op maandag 27 mei is er onze kaarsjesprocessie. We besluiten de meimaand met een plechtige eucharistieviering op woensdag 29 mei. We nodigen dan ook alle vrienden van O.L. Vrouw van binnen en buiten de parochie uit om in één van de mooiste Mariaheiligdommen van de streek Onze Moeder te vieren. Het wordt weer een mooie meimaand! 

VIERINGEN SINT-MAARTEN - VISSENAKEN
Omwille van schilderwerken in de kerk van St-Maarten in de maand mei zullen de vieringen van 12 en 26 mei doorgaan in St-Pieter.
 

...

Lees meer

Palmwijding Hakendover-Wulmersum

Pater Sylvester zegent de palm aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in de Houbaertstraat. Achteraf kon iedere aanwezige een takje palm mee naar huis nemen.

...

Lees meer

Palmprocessie trekt door Tienen

“De kerken lopen leeg”, horen we maar al te vaak zeggen, “Het geloof dooft uit.” Maar de Paastijd vormt hier een uitzondering op. Op palmzondag zat de Sint-Germanuskerk overvol en ondanks de koude stonden er al heel vroeg mensen langs de straten die uitkeken naar het voorbijtrekken van de Palmprocessie. Een stukje volksreligie wakkert weer aan en elk jaar zien we een stijging van het aantal gelovigen die de Paastijd intenser willen beleven. Onderhuids zit er nog heel wat religie bij het volk. Daarom is het belangrijk om oude tradities niet verloren te laten gaan. Tijdens de ommegang was er een diepe verbondenheid voelbaar. Geen schaamte om zijn geloof in de Heer te tonen maar diep respect om het naderen van het levenseinde van Christus, een vreugde bij zijn verrijzenis. Op weg naar een “blijde boodschap” na een zware lijdensweg want het lijden mag de vreugde niet overstemmen. 

Aan palmtakjes was er geen gebrek, de buxusmot had nog niet overal lelijk huisgehouden. Deken Hardiquest zegende de palmtakjes en apostelbroodjes. De in het rood uitgedoste apostelen stonden klaar om het beeld van Christus gezeten op de palmezel te vergezellen. Ook de misdienaars en communiekanten maakten deel uit van de processie. Het was de harmonie die het staptempo aangaf waarna de tocht op gang kwam. De Goede week werd ingezet, en de eucharistieviering die volgde op de processie werd door vele gelovigen bijgewoond. Christenen zijn Paasmensen en op Paaszondag overstemt de vreugde alles. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Boerengilde met beeld Sint-Isidorus en Schuttersgilde met beeld Sebastianus in een troon. De ‘koning’ draagt een ‘breuk’ uit de 15e eeuw.

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

Twee avonden naeen bracht Harmonie en de jeugd van de Harmonie Sint-Genoveva sprookjesfilmmuziek van Disney in een sprookjeskader van de kerk. Er heerste een gemoedelijke en soms zelfs aangrijpende sfeer bij het horen wat de jonge muzikanten presteren. Een dikke proficiat.
We willen ook de samenwerking in de parochie vermelden, waardoor men op zaterdag het concert én het Lentefeest van KVLV kon meemaken.

De Harmonie van Oplinter en de beiaard van Sint-Germanus begeleidden een grote groep enthousiaste zangers op de Veemarkt in Tienen zaterdag 4 mei. Tijdens deze cantus werden vier uren lang Vlaamse liederen in alle stijlen gezongen.
In het kader van de Vlamo-concerten speelt de harmonie n.a.v. de Nationale Feestdag 21 juli in Leuven op de kiosk van het stadspark (Gildenhof). 

Het muziekkamp heeft plaats van zaterdag 3 augustus tot zaterdag 10 augustus in Hastière, een charmant dorpje in de Ardennen.

...

Lees meer

KLJ HAKENDOVER-WULMERSUM

Op zaterdag 29 juni gaan de -12/+12 naar Bobbejaanland ! We verzamelen achterkant station om 7 u. Lunchpakket meebrengen en € 30.
Op zaterdag 13 juli komen we (- en + 12) samen in ons lokaal om 14 u ( tot 17u) voor de wafelbak.

Van 22 tot en met 29 juli gaan wij op kamp.

...

Lees meer

Koorleven St. Germanus

- Zondagskoor: inzingen om 10.00 u in de winterkapel
- Afrikaans koor UMVA: repetities elke zondag om 11.30 uur in Cinex
- Cantus Germanus:
Vrouwenkoor: repetitie elke donderdag om 19.45 uur in Cinex
Mannenkoor: repetitie elke dinsdag om 19.30 uur in Cinex

...

Lees meer

Doopsel St.-Odulphus Bost

Op zaterdag 6 maart 2019 vond het doopsel plaats van Helena Vanherwegen. Wij wensen ouders, meter en peter en alle familieleden en vrienden van harte proficiat met het doopsel van de kleine kapoen. Wij heten Helena van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

Vormsel Oplinter

Zaterdag 4 mei in de Mis van 16 u worden 45 meisjes en jongens gevormd door de deken van Tienen Joris Hardiquest. Per vormeling zijn er zes plaatsen voorbehouden.
Algemene herhaling woensdag 1 mei samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken.


Zondag 5 mei is er zoals gewoonlijk Eucharistieviering om 10 u.

...

Lees meer

De Hanswijkprocessie en Hakendover

In 2023 zal de Hanswijkprocessie in Mechelen 750 jaar bestaan. Ter voorbereiding op dit jubileum organiseren zij dit jaar op zondag 19 mei 2019 een bidprocessie waaraan verschillende Mariabeelden uit ons bisdom deelnemen. Zo ook het Mariabeeld van O.-L.-Vrouw ten Poel en het Mariabeeld van Hakendover. Wij mogen terecht fier zijn dat twee Mariabeelden uit ons decanaat worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze processie. Ons decanaat organiseert een busreis voor de dragers van de beelden en voor de parochianen die hun Mariabeeld willen vertegenwoordigen.

Het vertrek in Hakendover is voorzien om 12 uur aan de kerk. De terugreis is voorzien rond 18 uur.
De kostprijs bedraagt 10 euro, inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 1 mei 2019. 
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij: Claire Blondeau in de dekenij aan de Veemarkt 36 te Tienen (tel. 016/81.13.43) of bij Karin Simons, na de vieringen in de kerk of Keienpoelweg 12 te Hakendover (tel. 016/78.21.28). 
Wij hopen op een talrijke vertegenwoordiging van onze Moeder Maria.
Deken Joris Hardiquest
 

...

Lees meer

Dankwoord Oplinter

Zangkoor, orgel, lectoren, bloemen, een onderhouden kerk: alles droeg bij om van Pasen een hoogfeest te maken. 
Een bijzonder woord van dank aan Lutgarde, Marcella, Marie-Lou en Staf die een maandag van 9.00 tot 18.15 u vloer, stoelen, tapijten en zo meer extra gepoetst hebben met stofzuigers, stofvodden, dweilen en sop en vele emmers water.

...

Lees meer

Dank Sint-Magriete Houtem

De paasviering is weerom goed en hartverheffend geweest. Dank aan wie eraan meehielp, om de kerk in orde te zetten, te zingen, te lezen of te dienen. Dank aan allen die naar de kerk kwamen. Zoals vorige week in dit blad stond: kleine parochies blijven hun betekenis en waarde behouden. Wij zijn blij dat we u zo momenten van bezinning en gebed kunnen aanreiken.

...

Lees meer

Viering hoogfeest van Pasen in Sint-Odulphus Bost

Een emotionele viering, ook voor pastoor Sylvester, die in onze parochiekerk het paasritueel voorging. De talrijke aanwezigen hebben genoten van de prachtige stem van Katrien Ruyters. Pasen is het begin van een nieuw leven en het einde van de Vastentijd. Een feest dat vreugde uitstraalt. Want we vierden dat God ons in Jezus heeft laten zien dat het leven sterker is dan de dood, dat de liefde het kwaad overwint. Omdat ons verstand dat niet zomaar kan vatten hebben we ons in de viering laten meenemen door eeuwenoude geloofsverhalen en sterke symbolen. Moge we deze kans aangrijpen om – zoals Paulus het formuleert – de oude mens achter ons te laten en nieuwe mensen te worden.

...

Lees meer

Maak kennis met familiehulp

In regio Tienen vervult Familiehulp een belangrijke functie als partner in de gezinszorg. Lize Donvil en Hans Ramaekers zijn de zorgpartners voor Tienen en Hoegaarden. “Onze thuiszorgorganisatie is er voor mensen met een zorgbehoefte die ondersteuning nodig hebben bij persoonsverzorging, huishoudelijke taken of dagelijkse activiteiten.” 

De term gezinszorg dekt een brede lading. Wat houdt dit allemaal in?
Lize
: Gezinszorg omvat persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of pedagogische en psychosociale ondersteuning. Bij persoonsverzorging komen onze verzorgenden langs om cliënten te helpen met hun dagelijkse lichaamszorg. Concrete voorbeelden zijn hulp bij hygiënische verzorging zoals douche, haar wassen, voetverzorging en hulp bij het toilet. Maar we verlenen ook meer specifieke zorg, zoals ondersteuning bij beweging of het gebruik van bepaalde medicatie en hulp bij de maaltijd. Ze voeren ook zorgafspraken met andere zorgverleners uit. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en rapporteren van temperatuur, stoelgang, symptomen bij disfuncties of nevenwerkingen bij behandelingen.
Onze verzorgenden helpen hun cliënten ook met koken, afwassen, wassen, strijken, en boodschappen doen. Het schoonhouden van de woning valt dan onder de categorie huishoudelijke hulp.

Hoe organiseren jullie zich?
Hans
: Familiehulp organiseert zich lokaal in zorgteams van verzorgenden en poetshulpen. We komen op zeer regelmatige basis samen om de planningen voor gezinszorg en huishoudhulp op te stellen. Wanneer we een nieuwe vraag krijgen, breng ik een vrijblijvend en kosteloos een huisbezoek. Ik informeer over de werking van de dienst en de we bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen, zorgbehoefte en gezinssamenstelling. Indien hulp gestart moet worden, stel ik een dossier op en maken we afspraken rond het verloop van de zorg, de frequentie, duur, etc..

Jullie verzorgenden verlenen ook pedagogische en psychosociale ondersteuning.
Hans
: Dat klopt. Gezinszorg betekent ook dat we er zijn voor onze cliënten tijdens emotionele of moeilijke momenten. Maar evengoed ondersteunen we mensen bij de opvoeding van en de zorg voor hun kinderen. Dat gaat dan over hulp bij het wassen, aankleden, eten, naar school brengen of het huiswerk. Onze verzorgenden kunnen hun cliënten ook bijstaan met hun administratie en gezinsbudget, sociale contacten, ontspannende activiteiten, mobiliteitsproblemen, revalidatie en therapietrouw. 

Gezinszorg richt zich dus niet alleen op oudere mensen?
Lize
: Nee. Iedereen met een zorgbehoefte kan bij ons terecht: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, personen met een handicap, personen met psychische problemen, mensen in kansarmoede.

Lize, In Tienen coördineer je ook het dagverzorgingshuis NOAH. Wie kan hier terecht?
Lize
: Oudere personen die vaak alleen zijn of zich eenzaam voelen, kunnen terecht in onze dagverzorgingshuizen NOAH. NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. Daar kunnen ze in leuk gezelschap een gezellige dag doorbrengen. We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, of een crea-activiteit. Cliënten zijn vrij om hieraan deel te nemen. Wanneer ze liever de krant of een boek lezen kan dat ook. Men kiest zelf wanneer men langs komt en hoe lang men blijft. We kunnen indien nodig zorgen voor het vervoer en ’s middags voorzien we een warme maaltijd voor wie wil. NOAH Tienen is gelegen in de Houtemstraat 49 bus 3, Seniorie Houtemhof. We zijn elke dag geopend van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Meer informatie:
Familiehulp Martelarenlaan 6 A, 3010 Kessel-Lo  tel. 016 29 81 30
email lize.donvil@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Familiehulp brengt een vrijblijvend huisbezoek.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Victorina Vanderstappen, wed. Theophiel Delvaux, 97 jaar. Een vriendelijke, optimistische, gedienstige en godsdienstige vrouw. Haar man stierf in 1986. Zij hield zich dapper en kreeg naarmate zij ouder werd meer en meer hulp van haar dankbare kinderen.

...

Lees meer

Kerk Oplinter

Hier de noordkant, de kant van de preekstoel. Met onze blijken van waardering aan de twee dames-restaurateurs. Zij hebben vakkundig werk afgeleverd. De voetstukken worden nu behandeld. De vorige voorzitter van de kerkraad had er twee opnieuw gemaakt, met zaag, schaaf, steekbeitel en guts. Als ze alle teruggeplaatst zijn, zullen ze de luister van de kerk verhogen.

...

Lees meer

KLJ Oplinter

De Bietels (de jongsten) gaan dit jaar op kamp naar de Hoge Rielen in Kasterlee, een leuke omgeving waar veel te beleven is. Van donderdag 4 juli tot donderdag 11 juli. Het thema wordt ‘circus’.

De overigen naar het Lechtal, midden de Tiroolse bergen in Oostenrijk. Van donderdag 18 juli tot zondag 28 juli.
Een tijd om naar uit te kijken.

...

Lees meer

Samana Sint-Magriete-Houtem

Plaatselijke ziekendag woensdag 12 juni in het Centrum om 12 u, met feestmaaltijd.

...

Lees meer

Vormselcatechese oplinter

Les over het Vormsel woensdag 24 of vrijdag 26 april in de pastorij.

...

Lees meer

Paasvakantie voor het hoogfeest van Pasen

Wij wensen aan alle kinderen, ouders en alle gelovigen van onze parochie een fijn paasverlof. Zich voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen, dat is voor ons als gelovigen één van de hoogtepunten van het christen zijn. De batterijen kunnen weer opgeladen worden voor de kinderen teug naar de schoolbanken moeten en een eindspurt naar het einde van het schooljaar inzetten.

...

Lees meer

Viering palmzondag int Sint-Odolphus te Bost

De medewerkers van onze parochie hebben heel veel moeite gedaan om de mensen van onze geloofsgemeenschap nog van buxustakjes te voorzien. De rups heeft in onze parochie erg haar best gedaan om overal schade aan te richten. De vraag is en blijft hoe we dat de komende jaren zullen oplossen. Ook dit jaar werden de takjes mee naar huis genomen waar zij hun taak van bescherming en geloofstraditie in de huizen zullen volbrengen.

...

Lees meer

Speciale collecte christenen van het heilig land

Paus Franciscus nodigt ons uit solidair te zijn met de christenen in het Midden-Oosten, in het bijzonder in het Heilig Land. Het uitblijven van duurzame vrede veroorzaakt materiële problemen en armoede. De christenen in het Heilig Land in het bijzonder, verdienen onze aandacht. We danken u voor uw gebed en financiële bijdrage op Witte donderdag of Goede vrijdag.

...

Lees meer

Oorbeek: Processie ter ere van Sint-Joris

Op 23 april is het de feestdag van onze patroonheilige Sint-Joris. De zondag na 23 april is het processie ter ere van onze patroonheilige, die dit jaar doorgaat op zondag 28 april 2019.
Om 9.25u is er de eucharistieviering gevolgd door de processie in de straten van ons dorp. De deelnemers aan de processie worden ten laatste om 10 uur aan de kerk verwacht.
We vertrekken dit jaar via de Sint-Jorisstraat, de Begijnenstraat tot bij het kapelletje van de Zaligmaker. Daar wordt voor de eerste keer de zegen gegeven.


Daarna vervolgen we onze weg langs de Engelbeekstraat en de Oorbeeksesteenweg naar de Kapel van O.L.-Vrouw van Troost. Daar worden de paarden gezegend en keren we langs de Sint-Jorisstraat terug naar de Kerk.
Zoals ieder jaar zullen de vendeliers trouw op post zijn en de Harmonie ‘Feniks’ uit Hoegaarden luistert de processie op. Vermits Sint-Joris patroonheilige is van de ruiters, wordt er ook gevraagd dat er zoveel mogelijk ruiters aanwezig zouden zijn.


Wie graag wil mee opstappen in de processie, mag altijd contact opnemen op onderstaand telefoonnummer.
De processie is altijd een zeer belangrijke dag geweest in ons dorp. Maar dit kan enkel gebeuren wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom zouden we willen vragen dat iedereen, groot en klein, mee zou willen werken om deze dag tot een groot feest te maken.
Op zaterdag 27 april 2019 tussen 10 u en 11.30u worden de kinderen verwacht in de kerk om hun kleding te passen en af te halen.
Na de processie is er samenkomst in het Ontmoetingscentrum, Begijnenstraat 61. Daar wordt het feest verdergezet en wordt er gezellig bijgepraat. Nadien is er gelegenheid om deel te nemen aan een barbecue.


Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind en wordt het weer een groot feest in Oorbeek.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet.
Het Processieteam.
016/82.20.16

...

Lees meer

Pasen 2019: het feest van het leven

Elke zondag viert de kerk de verrijzenis van Jezus Christus. En eens per jaar, de zondag na de eerste volle maan van de lente, viert zij dat zeer uitbundig, het Pasen van de Heer.


Wij vieren dat bijzonder vreugdevol als de duisternis is gevallen. Dan ontsteken wij veel licht in de kerkgebouwen en dan zijn er de vreugdezangen, de alleluia’s en groot klokkengelui in de nacht.
Zo vieren wij christenen de opstanding van Jezus met grote vreugde. Diegene van wie wij Pasen vieren kennen wij vooral uit de evangelies. En deze verhalen getuigen over hem, dat hij al weldoende rondging in de steden en dorpen van Israël. Overal waar hij kwam toonde hij aan mensen Gods goedheid en overal vertelde hij aan ieder die het horen wilde: God houdt van u.


Zijn bezorgdheid ging vooral naar armen, zieken, kleinen en zwakken. Naar hen naar wie niemand nog omkeek! Mensen dienen in liefde was zijn leven en iedereen kreeg steeds weer nieuwe kansen van hem. Hij bracht overal leven, licht en vreugde. Nooit bracht hij ergens pijn of lijden of hardheid of dood.
Geen wonder dat de mensen op Palmzondag met veel gejuich en enthousiasme hem begroet hebben in Jeruzalem. Maar hij bleef de eenvoud zelve, gezeten op een ezeltje, het rijdier van de arme mensen. Maar enkele dagen later werd hij uit nijd en jaloezie overgeleverd aan de bezettingsmacht om gekruisigd te worden. Gedaan met hem, dachten de hogepriesters, nu zal hij voor altijd zwijgen!


Maar zij hadden zich misrekend, al diegenen die hem ter dood brachten, zij hadden niet op God gerekend. Hij is Diegene die Jezus geeft aan alle mensen van alle tijden. Hij zal er dus altijd zijn en mocht niet verloren gaan.
En na het kruis getuigden zijn vrienden op de derde dag: HIJ LEEFT.
En nooit zal Jezus nog zwijgen. Heel snel verspreidde zijn boodschap zich over de wereld. Overal ontstonden gemeenschappen die in hem geloven en gingen leven naar zijn woord. Overal werd er rondom hem gebeden en de christenen vertelden zijn verhalen. En dat wondere gebeuren duurt maar voort. Hij leeft niet enkel verheven in de liefde van zijn Vader, maar in miljoenen mensenharten wereldwijd.


Jezus leven zegt ons dat lijden, aftakelen en sterven geen doodlopend straatje zijn. Maar die kruisen die wij ondergaan spreken niet het laatste woord, zij zijn echter een brug naar Gods heerlijkheid. Pasen opent voor allen die in Jezus geloven en gaan leven zoals hij , het perspectief van de opstanding. “Ik ben de verrijzenis en het leven”, dat zei Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus, maar dat zegt hij ook bij elk graf van gelovige mensen.
Graag wens ik u allen de grote vreugde van Pasen toe, getuig maar van die vreugde met liefde en vriendelijkheid, met goedheid en barmhartigheid.


ZALIG PASEN,


J.Hardiquest, pastoor-deken
 

...

Lees meer

TERUGGEROEPEN NAAR HET VADERHUIS SINT-ODULPHUS BOST

Op dinsdag 2 april vond in onze parochiekerk de uitvaartliturgie van de heer Roger Ivan Schepers, 72 jaar, plaats. Wij bieden aan zijn familie en vrienden onze oprechte christelijke deelneming aan en bidden voor zijn zielenrust.

...

Lees meer

DOOPSEL PAROCHIE SINT-ODULPHUS

Op zondag 24 maart vond in onze parochiekerk Sint-Odulphus het doopsel plaats van Kadijat Oyepeju Kolawole, Obi Arnauts, Leo en Celine Vanderstappen. Wij wensen aan de ouders, meters en peters en alle familieleden van harte proficiat en verwelkomen deze kapoenen in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

GEBRUIK ZALEN

Pastoraal Centrum Kabbeek

Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen

Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

OC De Buksboom Bost

Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek

Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke

GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
erik.rodeyns@skynet.be
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34

Centrum Houtem

Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken

Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

 

...

Lees meer

WEBSITE O.L.V.-TEN-POEL

http://www.olvtenpoel.be/

Hier vindt u alle inlichtingen en contactpersonen voor de kerk en de verenigingen.
In de rubriek “niet te missen” worden interessante activiteiten aangekondigd.

Wilt u hier iets plaatsen: email: wijnants.d@olvtenpoel.be

...

Lees meer

WEBLOG VAN SINT GERMANUS

Bezoek regelmatig de weblog van onze Sint-Germanusparochie en blijf zo op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze parochie:

www.bloggen.be/sint_germanusparochie_tienen of http://sint_germanusparochie_tienen.bloggen.be

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Secretariaat gesloten op dinsdag 2 juli en op woensdag 3 juli. Tijdens de maanden juli en augustus: op afspraak. Tel.: 016/811343 - email: dekenij.tienen@skynet.be

_________

 

Sint Germanus, Veemarkt 36

Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u.
De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u.
Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u.

H. Hart

Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: heilighart@olvtenpoel.be
Bestellen misintentie: (15 euro)
Voor en na de misvieringen in de kerk.
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

O.L.V.-ten-Poel

U kunt terecht voor misintenties (15 euro) in de sacristie, ingang Kalkmarkt op: Zaterdag van 15.30 u. tot 17.30 u.
Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: info@olvtenpoel.be
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

PROCESSIE (3.23) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Processievaandel en Beeld der Broederschap van O.L. Vrouw van de Rozenkrans.

Vrouwelijke leden van de Broederschap en vrouwen van de parochie.

...

Lees meer

RODE KRUIS IN SCHAKEL

Eerste woensdag van de maand in OC Schakel Withuisstraat 22 bloedinzameling van 18u. tot 20u.

Je bent van harte welkom.

Info: bloed@rodekruis.be of 0800/77700
www.bloedgevendoetleven.be

...

Lees meer

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Bij de quiz van ‘De Wijze Wannes’ was de volledige zaal uitverkocht. Er waren 45 tafels van 5 personen en heel veel helpende handen van de inrichtende oudervereniging.
Mooi vragen, prima omkadering en een heel fijne sfeer.

De Wijze Wanne bespreekt telkens met het team van de school wat er zal gedaan worden. Ze beluisteren de financiële noden. Vorig jaar b.v. schonken ze twee zeer handige uitklapbare tafels met vaste zitjes voor het reftermoment van onze allerkleinsten. In andere jaren ontvingen we al smartboards.
Hulp bij het uitbouwen van de infrastructuur of meubilair kan ook nuttig zijn.

Het is prachtig om te zien met welke inzet deze mensen dit alles vrijwillig doen voor onze wijsneusjes.

___

In een mooie viering, verzorgd door het derde leerjaar, brachten leerlingen en leerkrachten van onze vrije basisschool de doosjes mee naar de kerk met hun spaargeld voor Broederlijk Delen. Ze hebben 925,15 euro bijeen gespaard voor de kinderen en de boeren in Guatemala en andere landen in het Zuiden van onze aarde. Proficiat, en dank in hun naam. 

...

Lees meer

ZANGKOOR OPLINTER

Het koor verzorgde de hoogmis van Pasen, de liedkeuze werd fel gewaardeerd. Er zijn enkele jonge dames-stemmen bijgekomen. De mannen waren zeer stemvast, maar enige leden meer zou hun taak vergemakkelijken. Ben jij de zanger die we zoeken?

...

Lees meer

GEDOOPT KUMTICH

Jonas en Lennert, kinderen van Ignace Mathei en Katelijne Schoofs.

...

Lees meer

DOPELINGEN SINT-GERMANUS

Neo en Fenna Verschueren
Nienke Theys
Radja Vancraenenbroek

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Georges Depré, echtg. Jenny Vandersteen, 75 j.

Georges was handig en altijd gereed om te helpen, in de huizen, in de duivenmaatschappij, bij de wielerclub.

Hij onderhield zijn hof, was graag thuis bij zijn echtgenote en de kinderen en kleinkinderen die op bezoek kwamen.

Door hun goede zorgen is hij tot het laatst in huis kunnen blijven.

...

Lees meer

GOEDE WEEK IN O.L.V. TEN POELKERK

13 april zaterdag om 16:30:
Palmviering met wijding en uitdeling Palmtakjes.

19 april Goede Vrijdag:
Kruisweg om 15:00.
21 april Pasen:
Paasviering om 11:30 opgeluisterd door de Capella Beatae Mariae ad Lacum (CBM koor).

U bent van harte welkom.

...

Lees meer

GOEDE WEEK OPLINTER

Dit jaar is er op Witte Donderdag avonddienst om 20 u en op Goede Vrijdag kruisweg om 15 u en avonddienst om 20 u. Zondag 21 april om 10 u de Hoogmis.


Het koor zingt:
Dat het Licht - Almachtige verheven Heer - Het lied van de Uittocht - Danklied voor Pasen - Christus is verrezen - Mens voor de mensen zijn - Alleluia Taizé - Hoe groot zijt Gij.

...

Lees meer

GOEDE WEEK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Zaterdag 13 april om 18:00:
Mis met wijding van palm om mee naar huis te nemen.

Maandag 15 april om 18:00:
In de boeteviering bereiden wij ons voor op Pasen.

Donderdag 18 april om 14:00:
Mis met herdenking Laatste Avondmaal. Iedereen is welkom.

Zaterdag 20 april gedenken wij in de Paaswake met Eucharistieviering de weldaden van God en de verrijzenis van Christus. Het koor zingt voor die plechtigheid.
In tegenstelling met wat er in de rooster stond is er geen Mis zondag 21 april om 10 u. 


Zaterdag 20 april gedenken wij in de Paaswake met Eucharistieviering de weldaden van God en de verrijzenis van Christus. Het koor zingt voor die plechtigheid.

...

Lees meer

BOETEVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

De voorbereidingen voor het Hoogfeest zijn al begonnen.

Met de boeteviering geven wij als gelovigen een teken dat we het nog beter willen doen in het belijden van ons geloof. Boetedoen en vergeving vragen voor de zaken die verkeerd zijn gelopen. Een betere christen willen worden die open staat voor zijn geloof en zijn naasten.

Ben jij ook één van hen?

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN 2

Broederlijk Delen nodigt ons voor de tweede maal uit hen te steunen met hun projecten in het Zuiden van de wereld.

Wij danken u voor uw gift.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS