Kennismaking met de nieuwe regioploeg

Kennismaking nieuwe regioploeg

Het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en dekens Joris Hardiquest en Felix Van Meerbergen nodigen u uit op een open avond waar bisschop Koen Vanhoutte de nieuwe regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal voorstellen.
U bent welkom op vrijdag 14 juni om 20.00 uur in De Pelgrim, Scherpenheuvel, Isabellaplein 15b, 3270 Scherpenheuvel.

Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon op het nummer 015 29 84 51 vóór 5 juni.

...

Lees meer

Open Kerkendag Tienen

Tijdens het eerste weekend van juni zetten Open Kerken jaarlijks hun religieus erfgoed in de kijker.

Religieuze gebouwen, die raken je altijd. Ze stralen een boodschap uit door hun robuuste impact op het verleden en op het heden. Hun betekenis is tastbaar door vele tekens: de luchtigheid van de gewelven, de stralenbundels van licht, de mysterieuze verwijzing naar het onzichtbare, de getuigenis van vele generaties, tegelijk hoogmoedig en bescheiden, natrillend als een muzikale golf… Je blijft nooit onbewogen bij al hun verhalen.

De vzw Open Kerken organiseert dit feestelijk weekend ten einde het kerkelijk patrimonium open te stellen voor iedereen, als een betekenisvolle bijdrage aan heel de gemeenschap. 

Ook onze stad doet dit jaar mee en zet de Sint-Germanuskerk in de kijker. Hieronder vindt u het programma.

Zaterdag 1 juni  van 14.30 uur tot 16.00 uur : 
Twee lezingen door F.Dopere.   
Eerste lezing gaat over het dateren van de kerk door te kijken naar de bewerkingstechnieken. Hoe werkt dat en kan jij dat ook doen ?

Zondag 2 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur : 
Lezing door F. Dopere.
Waarom vinden we in de Sint – Germanuskerk bewerkingssporen van een getand werktuig? Vanwaar komt die techniek? Een technische reis van Parijs tot in Tienen.

Zondag 2 juni van 11.30 uur tot 17.00 uur : 
Tentoonstelling :  Fred Boffin stelt 14 hedendaagse kruiswegstaties voor. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De kapel van de H. Margarita achter de kerk, eindbestemming van de processie. 
Hiermede eindigt onze reeks over de processie in 1966.

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Kaartspel
Donderdag 6 juni om 14 u kaarten en kienen in het parochiecentrum.

Bedevaart
Vrijdag 7 juni gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel. De liftbus vertrekt om 13 u aan de kerk. Bij aankomst wordt aan de leden een frisdrank aangeboden. Om 15 u Mis in de Basiliek, samen met bedevaarders van Nosssegem, die aangepaste misboekjes meebrengen, en van Linden, die instaan voor zang en organist. Nadien de vlakke kruisweg (bij goed weer) en vrije tijd. Om 17 u broodmaaltijd en om 18 u huiswaarts. Niet-leden zijn ook welkom.

...

Lees meer

SAMANA - VISSENAKEN

Maandag 3 juni om 19 uur vergadering voor de kernleden in de Kronkel.

...

Lees meer

DOOPSELS IN PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

Op zondag 12 mei vond het doopsel plaats van Kukwa Henryk, Miles Mellaerts, Lucas en Wout Vencken. Wij wensen aan de ouders van deze dopelingen heel veel geluk met hun kleine kapoen. Er rust ook een belangrijke taak op de schouders van meter en peter in het begeleiden van deze kinderen op hun levensweg. Maar een kind dat met zoveel liefde omgeven is met de hulp van zijn ganse familie en de Heer Jezus zijn weg wel vinden in dit leven. Wij heten hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE IN O. L. V. TEN POELKERK

Dinsdag 14 mei was de laatste catechese les. We gingen op verkenning in de kerk. De mooie beelden, het tabernakel met de godslamp, het hoogaltaar, de doopvont, en in de sacristie het rode kazuifel voor de viering op Pinksteren, het wierookvat en de oude zware misboeken in het latijn. Daarna werd de tafel gedekt en mochten ze de eerste keer oefenen in het te communiegaan met en niet-gewijde hostie. Nu nog 2 maal bijeenkomen om de viering te oefenen, liedjes herhalen, tekstjes voor de micro lezen, aanbrengen van de gaven. Het worden nog twee spannende bijeenkomsten.

...

Lees meer

MET DE EERSTE COMMUNICANTJES 2019 IN HET O.C. DE BUKSBOOM

Ze hebben genoten en ze zijn er klaar voor om de eerste keer deel te nemen aan de tafel van de Heer. Het is wel leuk om te zien dat de kinderen ook thuis met geloof bezig zijn en vragen stellen over het hoe en waarom. Wij wensen de eerste communicantjes en hun ouders een hele mooie toekomst op hun levensweg.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE HAKENDOVER-WULMERSUM

De eerste communicantjes oefenen op maandag 3 juni, dinsdag 4 juni en donderdag 6juni telkens om 14.30 in onze parochiekerk. Op vrijdag 7 juni om 9 uur worden zij ook in de kerk verwacht voor een laatste oefening.

...

Lees meer

MIS O. L. VROUW-KAPEL OPLINTER

In 1989 n.a.v. ‘Oplinter 850’ werd de kapel van O.L.Vrouw aan de Getebrug (Ganzendries richting Wommersom) vernieuwd. Op de foto ziet u de grondwerken.
Vrijdag 31 mei om 19.30 u organiseert KVLV er de jaarlijkse Eucharistieviering. Ook niet-leden mogen onze Hemelmoeder komen vereren. 
Iedere maandagavond in mei, juni, juli en augustus is er fietswandeling. Bijeenkomen aan het parochiecentrum.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE

De omhaling van 1 en 2 juni is voor het financieren van de website Kerknet. De aanwezigheid van de katholieke kerk in de media in het algemeen en online in het bijzonder, is van groot belang. Onze bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

...

Lees meer

VISSENAKEN - SINT-MAARTEN

Feestelijke opening van de pas geschilderde kerk 
en Klokkenfeesten"
Onze kerk kan je zien als een veelzijdig spinnenweb dat in de loop der tijden een vloedgolf van emoties vergaarde. Een waar klankbord van duizend dikwijls sprakeloze vormen van vreugde of droefenis, gegrift in de mysteries van het onzichtbare, gekneed door de luister of de nederigheid van generaties, trillend van intens gevoel. Niemand kan voorbij gaan aan al de verhalen die deze plaats ons toefluistert.
De tekst op onze jarige klok luidt zeer toepasselijk: ‘Bene Cane et Audiant colles tuam’.(Luid goed en laat jouw heuvels het horen.)

Programma 
Zondag 2 juni doorlopend van 11u.00 - 16u.00.
Bezoek aan de kerk en de klokkentoren met de 60-jarige klok.
BBQ-hapjes en verkoop Klepelbier ten voordele van de werken in de kerk.
Een gratis flesje Klepelbier voor alle 60-jarigen van Vissenaken.
(Wonen in Vissenaken en geboren in 1959).
Doorlopend uitleg over onze klok en over klokken als universeel technisch hoogstandje.
Misschien kan je zelfs eens proberen echt aan het klokzeel te hangen?

...

Lees meer

MIJN NIEUWE MISSIEZENDING

Beste vrienden en sympathisanten,
Alles heeft willens nillens zijn tijd. Na 15 jaar missionair leven in Tienen heb ik van mijn overste van Scheut een nieuwe missiezending gekregen. Gelukkig niet zoals die van Abraham, van zijn geboortedorp naar een ver gelegen regio in een ver land. Wat mij betreft, heeft de Heer me gevraagd, door de mond van mijn overste, van het Vicariaat Vlaams-Brabant Mechelen te vertrekken naar een ander Vlaams bisdom, namelijk, bisdom Brugge. Dat ik van de ene Vlaamse regio naar de andere, precies naar de pastorale eenheid Gullegem Wevelgem vertrek, dat feit vertroost me een beetje in mijn zware verdriet. Want, hoewel ik wegga, kunnen we toch elkaar wederzien. Tienen is mijn tweede thuis geworden. Het is de plek waar ik tot nu toe langer gezeten heb. Op de vroegere missiegebieden zoals Vlezenbeek, Koningshooikt, Gent en Leuven, was het niet langer dan 3 jaar.
Ik zou mijn 15 jaar leven onder jullie willen samenvatten in één zin met drie woorden: IK WAS GELUKKIG. En dat is het voornaamste. Mijn gelukkig leven in Tienen is te danken aan jullie allemaal. Jullie hebben me snel aanvaard, jullie hebben me de uwe gemaakt. Jullie openheid was een sterke inbreng voor mijn inburgeringsproces.
Een van de grote verwachtingen, een van de diepe wensen van een werknemer is te voelen, te zien dat het goed klikt met zijn baas. Dat heb ik aangevoeld met de deken Joris sinds het begin. Het klikte zeer goed tussen ons beiden. Dat maakte onze samenwerking aangenamer. Van daaruit is er vriendschap ontstaan. Zijn houding tegenover mij was een houding van een collega, een vriend. Ik stel zijn waardering en respect heel op prijs.
Ook uit de goede en mooie samenwerking met jullie allemaal in Bost, Goetsenhoven, Grimde, Hakendover en op het ganse pastorale gebied van Tienen, is er zoveel vriendschap ontstaan. En dat is mijn grootste winst. Heel hartelijk dank! Daarom doet dit afscheid me veel pijn.
Wat de planning van de komende maanden aangaat, na de afscheidsviering op zondag 23 juni a.s. om 15u in de kerk van Bost, zal ik nog tot eind juli blijven voor de vieringen, waaronder de uitvaarten, dopen en huwelijken. Begin augustus ga ik op vakantie naar mijn ouders en familie in Congo. Na 25 jaar missionair leven in Vlaanderen, waarvan 23 jaar als werkzame priester, voel ik een grote nood aan een halte voor de herbronning. Daarom, na mijn vakantie, voor ik verhuis naar mijn nieuwe missionaire bestemming, zal ik een paar sabbatsmaanden nemen, om verfrist terug aan de slag voor de nieuwe missionaire uitdagingen ginder.
Nogmaals hartelijk dank voor de mooie samenwerking, voor de sterke steun, voor alle genegenheid, vriendschap en sympathie. Ik zal jullie erg missen. Voor elk afscheidsgeschenk, graag een storting op het rekeningnummer BE13 3771 0917 3739 met als mededeling: t.a.v. Pater Sylvester. Bedankt bij voorbaat voor uw gift.
Pater Sylvester MPIA BOKOMA, cicm

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Verering van het Allerheiligste aan het rustaltaar.

...

Lees meer

GEDOOPT VISSENAKEN.

Amber Geeraerts, dochtertje van Johan en Sarah Broos.

...

Lees meer

DOOPSELVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

Op zaterdag 11 mei vond het doopsel plaats van Ramon Loyens. Wij wensen aan de ouders Dimitri en Sarah Loyens-Peeters heel veel geluk met hun kleine kapoen. Er rust ook een belangrijke taak op de schouders van meter en peter in het begeleiden van Ramon op zijn levensweg. Maar een kind dat met zoveel liefde omgeven is met de hulp van zijn ganse familie en de Heer Jezus zijn weg wel vinden in dit leven. Wij heten Ramon van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE VISSENAKEN

Donderdag 30 mei EERSTE COMMUNIE tijdens de mis van 10 uur.
Voor ouders, zussen en broers worden in de kerk plaatsen voorbehouden.
Na de viering receptie in de pastorij.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN

Dinsdag 28 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.
Woensdag 29 mei van 18.30 tot 20 uur in de kerk.

...

Lees meer

VORMSEL TIENEN-NOORD

Voortgaande op de lege stoelen waren er 420 mensen in de kerk om te bidden tijdens het Vormsel van 45 jonge mensen. De catechisten hadden rond het thema ‘Vuur en vlam’ een mooie viering opgebouwd waarin vele jongens en meisjes individueel iets konden lezen of doen. De muzikanten begeesterden het jonge gezelschap met liederen als ‘Ik heb een droom’ uit de musical ‘Mama Mia’ op muziek van Abba. Iedereen zal fijne herinneringen aan dit gebeuren overhouden.
Veel dank aan allen.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS

- Woensdag 29 mei van 17.00 tot 18.00 u.: laatste herhaling in de kerk voor de eerste communicantjes.
- Donderdag 30 mei om 11.45 u.: 40 jongens en meisjes gaan voor de eerste keer te communie. Alvast een dikke proficiat aan alle eerste communiekanten en hun ouders en familie.
- Zondag 2 juni om 10.30 u.: dankviering voor de eerste communiekanten, de vormelingen en hun ouders. Wij vieren dan ook de patroonheilige van onze parochie en de stad. Iedereen van harte welkom.

...

Lees meer

VORMSEL HAKENDOVER EN BOST

Op zondag 5 mei vierden 31 jongeren uit Hakendover en uit Bost hun Heilig Vormsel in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker te Hakendover. Wij wensen hen allen een dikke proficiat.

...

Lees meer

VORMSELVIERING MET DE VORMELINGEN VAN BOST IN HAKENDOVER

Met 31 waren ze, de vormelingen van de parochie van Hakendover en Bost die op 5 mei gevormd werden. Zo een grote groep jongeren die het H. Vormsel wil aangaan, bewijst nog maar eens dat het geloof van jongeren dichterbij de Heer Jezus staat dan sommigen wel zouden denken. We willen daarom de catechisten Liesbeth, Lieve, Godelieve en Chris proficiat wensen voor het begeleiden van deze jongeren naar hun mooie dag.

...

Lees meer

REPETITIES EERSTE COMMUNIE VIERING SINT-ODULPHUS TE BOST

Op maandag 27 mei, 28 en 29 mei zijn er nog repetities met de kinderen die hun eerste communie doen in onze parochiekerk Sint-Odulphus en dit van 17.30 uur tot 18.30 uur. Op 30 mei start de viering om 11.30 uur. De kerk zal open zijn vanaf 10 uur. Wij nodigen u dan ook van harte uit op deze viering.

...

Lees meer

AFSCHEIDSVIERING PATER SYLVESTER MPIA BOKOMA

Van de overste van zijn congregatie heeft pater Sylvester een nieuwe missiezending gekregen. Daarom, op zondag 23 juni om 15 uur in de parochiekerk te Bost, vieren de geloofsgemeenschappen Goddelijke Zaligmaker, H. Petrus en Paulus, Sint-Laurentius en Sint-Odulphus afscheid van hem. Vijftien jaar lang heeft pater Sylvester zoveel betekend voor onze parochies. Met toewijding is hij voorganger geweest in ontelbare doop-, eerste communie, school, huwelijks, overlijdensvieringen, maar ook in zoveel feestelijke vieringen en de gewone weekeindsmissen, zonder zijn actief meedoen aan de vormselvieringen te vergeten. Daarom willen we samen met de deken Joris Hardiquest hem nog eens extra bedanken voor hij op vakantie vertrekt naar zijn moederland. Aansluitend is er na de viering een receptie in het O.C. De Buksboom te Bost.

Giften voor een afscheidsgeschenk kan je storten op het rekeningnummer BE13 3771 0917 3739 t.a.v. Pater Sylvester. Alvast bedankt voor uw steun.

...

Lees meer

Sint-Germanus patroon van onze parochie en de stad Tienen

Een stukje geschiedenis.
Op 28 mei van het jaar 576 stierf de heilige Germanus bisschop van Parijs. Hij is de stichter van de bekende abdij van Saint-Germain-des-Prés. In deze abdij werd hij begraven.
Eigenlijk was Germanus afkomstig van Autun, waar hij geboren werd in 496. En waar hij ook priester werd gewijd. Zijn inzet zal zich vooral tot de armsten van zijn tijd richten en zo werd hij zeer gekend en geëerd in zijn land. Toen de bisschop van Parijs stierf  in 540 werd Germanus tot bisschop aangesteld. Ook daar leefde hij zeer arm en sober met een uitzinnige inzet voor de armen van deze stad. De abdij die zijn naam draagt werd in die tijd door hem opgericht. Vandaag bestaat enkel nog de kerk van deze enorme abdij, die door de Franse revolutie totaal werd platgebrand. Germanus werd 80 jaar oud wat een zeer hoge leeftijd was voor die tijd.

Veel later in de twaalfde eeuw werd het belang van Tienen als “Getefort”, overduidelijk voor de hertogen van Brabant. En geleidelijk ontwikkelt zich rond de centrale heuvel (de Franse benaming voor onze stad verwijst nog naar, Tirlemont) een bloeiende stad. Dat er in de middeleeuwen al vroeg een bepaalde aantrekkingskracht van die heuvel uitging, blijkt uit het feit dat Parijse monniken van de abdij Saint-Germain-des-Prés, hier in de negende eeuw een kerkje en een klooster kwamen oprichten. In hun grote eerbied voor hun heilige bisschop-stichter wijdden ze dat klooster en dat kerkje toe aan de Heilige Germanus, die de beschermheilige werd van kerk en stad.

Patroonfeest en stadsmis.
De zondag na het naamfeest van Germanus vieren wij hem in zijn kerk als patroon van de parochie en de stad. Op een plaats waar zeer velen zondag na zondag samenkomen om hun geloof te vieren en te voeden, waar ook altijd weer plaats is voor mensen die de Heer zoeken in goede en kwade levensdagen. Dit jaar valt het patroonfeest op zondag 2 juni 2019 en wij vieren dat om 10.30u.
Daarna worden er zoals elk jaar enkele mensen gehuldigd die reeds vele jaren hier in Tienen meebouw aan de kerk van Tienen.

De misdienaars van St.-Germanus.
Elke zondag zijn er in de kerk van bisschop Germanus toch wel een grote groep misdienaars aanwezig, zij zijn steeds trouw op post, waarvoor wij hen reuze dankbaar zijn. Begin juli gaan zij met een twintigtal op kamp in Houffalize het worden dagen van spel, ontspanning en ook met de nodige gebedsmomenten. Om deze uitstap, die zij zeker verdienen, te steunen houden wij de collecte van zondag 2 juni (patroonfeest) voor hen. Bedankt bij voorbaat.

Deken Joris Hardiquest

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24)

Lichtdragers van de Sint-Ambrosiusgilde, twee chiroleiders met wierookvat en scheepje, baldakijn en processielantaarns gedragen door leden van de Sint-Sebastianusgilde, het H. Sacrament.

...

Lees meer

LENTECONCERT CBM-KOOR

Op 19 mei om 20 uur brengt CBM-koor een lenteconcert dat volledig in het teken staat van klokken. We laten ons daarbij begeleiden door -hoe kan het ook anders? - een beiaard. Deze mobiele beiaard draagt de naam De Bronzen Piano en zal bespeeld worden door Eddy Mariën, stadsbeiaardier van Mechelen.
Niet één, maar twéé lenteconcerten!

Op zondag 19 mei geeft ook het jeugdkoor van CBM haar lenteconcert. Meer info daarover vindt u op https://cbmkoor.wordpress.com/. Bestelt u tickets voor beide concerten, dan kan dat aan een voordelig tarief.

...

Lees meer

PAROCHIECENTRUM OPLINTER

Wij werken mee om aarde te redden en de klimaatverhoging te remmen. Niet door betogingen, maar door daden. Er werden zonnepanelen op het dak van het vroegere schooldeel geplaatst, waarmee groene energie kan opgewekt worden. 

...

Lees meer

DOOPSELS DE VOORBIJE JAREN IN ONZE PAROCHIEKERK SINT-ODULPHUS TE BOST

Zoveel doopsels die in het doopregister van onze parochie staan. Al deze ouders beloven en geloven in de weg van de Heer Jezus voor hun kleine kapoen. Iedere dopeling in onze parochie hebben we de laatste jaren een knuffel voorzien en een doopselmagneet, die in onze parochiekerk bleef tot de viering van Lichtmis. Tijdens deze viering kwamen de ouders met hun kapoen naar de kerk en na de kinderzegen mochten ze hun doopselmagneet mee naar huis nemen. Nu liggen de laatste knuffels en magneten klaar om naar de dopelingen te gaan die nog toetreden in onze geloofsgemeenschap voor het vertrek van pater Sylvester. We hebben de laatste drie jaren 87 knuffels en magneten mee gegeven met gelukkige ouders en kinderen. En dit jaar zijn er al 22 kinderen die gedoopt werden in onze parochiekerk.

...

Lees meer

CATECHESE ST. GERMANUS

Herhaling vormelingen 2019 van 17.30 tot 18.30 u.
Donderdag 16 mei groep A.
Vrijdag 17 mei: groep B.

...

Lees meer

DE MEIMAAND WORDT WEER IETS SPECIAALS IN GRIMDE

Elke maandagavond is er een speciale gebedsviering rond een bepaald thema. Zo houden we op 20 mei een kapelletjestocht, een gebedstocht langs de kapelletjes in de omgeving en op maandag 27 mei is er onze kaarsjesprocessie. We besluiten de meimaand met een plechtige eucharistieviering op woensdag 29 mei. We nodigen dan ook alle vrienden van O.L. Vrouw van binnen en buiten de parochie uit om in één van de mooiste Mariaheiligdommen van de streek Onze Moeder te vieren. Het wordt weer een mooie meimaand!

...

Lees meer

MISINTENTIES HAKENDOVER-WULMERSUM

Vergeet niet je misintenties voor juli en augustus tijdig aan te vragen. Dit omdat er in die weken slechts twee parochiebladen verschijnen en wij die tijdig aan Halewijn dienen over te maken. Bedankt voor uw begrip.

...

Lees meer

DE KERK HEEFT TOEKOMST, U BOUWT TOCH MEE?

We beseffen het al lang. Christen zijn is niet meer de vrucht van een cultuur of een opvoeding maar van een individuele keuze. Het geloof is een persoonlijk engagement geworden. Maar op vele plaatsen in het parochielandschap krijgt dit engagement niet voldoende invulling. Dat kan doordat sommige bedienaars of verantwoordelijken binnen de kerk niet altijd de juiste houding aannemen. Maar evenzeer doordat mensen zich halsstarrig blijven vasthouden aan wat hun parochie ooit was en nu met uitsterven bedreigd is. Het worden vieringen zonder enthousiasme, zonder uitstraling. Dat klinkt hard maar op vele plaatsen is of wordt het de realiteit. Wij, christenen daarentegen, moeten leven uitstralen!

Maar ik begrijp hun situatie. Zij hebben vaak hard gewerkt voor en in de kerk en moeten nu zien hoe het aantal kerkgangers elke zondag daalt mede door een gebrek aan priesters of andere gevormde voorgangers. Dat is een pijnlijke zaak. Het verkondigen van een “blijde “boodschap wordt in zo’n situatie stilaan een boodschap zonder uitstraling. Ze staan machteloos tegen de besluiten die al van hogerhand genomen werden betreffende de toekomst van hun kerk. 

We moeten nieuwe uitdagingen durven aan te gaan. God verlaat ons niet. Hij was er in het begin, in het verleden en Hij is er ook in het heden. Alleen moeten we samen op zoek gaan naar nieuwe wegen. De Geest blijft waaien ook al is ons leven zo complex geworden. Christenen leven in verbondenheid, vormen een gemeenschap, verzamelen zich rond de Heer. Gelovige gemeenschappen moeten zich hergroeperen. Het samenkomen zal nog kunnen gebeuren in enkele kerken, niet meer in allemaal. Maar op deze plaatsen moet er dan ook gewerkt worden aan een “nieuwe” kerk, een hartverwarmende plaats waar alle mensen als tochtgenoten welkom zijn en hun medewerking op prijs wordt gesteld. 

Het pastoraal leiderschap van de gemeenschap zal in de toekomst niet alleen in handen liggen van een priester maar in dat van een team bestaande uit leken en gewijde ambtsdragers. Fundamenteel is dat het geen leiderschap mag worden van onderlinge concurrentie tussen gewijden en leken. Het team moet een eenheid vormen in verscheidenheid. Elkaars sterkte en zwakten in alle openheid aanvaarden en er rekening mee houden. Verschillen onder elkaar kunnen zelfs een verrijking betekenen.

Maar een levende kerk heeft meer nodig dan mensen. Ook de geloofstaal moet aangepast worden aan de tijdsgeest. Geen woordgebruik dat nog dateert van de vorige eeuw maar wel een taal die vernieuwend klinkt. Meer en meer zullen aankondigingen gebeuren via het sociale netwerk. Het raadplegen van de website zal het lezen van de papieren versie verdringen. Mijn schrijven voor dit blad wordt eindig. 

Rituelen mogen niet zomaar opgeheven worden maar vragen om meer uitleg. Hoe mooi kan klokkengelui klinken. Maar wie kent er nog de betekenis van? Herkent iemand nog de doodsklok? Mensen zullen ook altijd belang hechten aan volksgeloof. Een kaarsje branden, het gewijde palmtakje, de zegening van de nieuwe fiets, de bedevaartstochten.

Wij gelovigen zijn allemaal bekommerd over hetzelfde, de toekomst van de Kerk. De gemeenschappen en het geloof levend houden. Het vraagt soms van onszelf slechts een kleine aanpassingen, een kleine inspanning dat kan leiden tot weer hoopvol en vreugdevol samenkomen rond de Heer. De Kerk heeft toekomst, u bouwt toch mee?


Hilde Rummens

...

Lees meer

Wijding tot permanent diaken van Marc Jacobs

Drie nieuwe permanente diakens voor het aartsbisdom 
Van links naar rechts: Marc Jacobs, Koen Vandergoten en Jan Van Gelder.

Mechelen, zondag 28 april, beloken Pasen. Die namiddag werd in de kathedraal Marc Jacobs uit Tienen en nog twee andere kandidaten, Koen en Jan, gewijd tot permanent diaken. Het was een prachtige viering die twee volle uren duurde. Voorganger was uiteraard onze kardinaal Jozef De Kesel. Concelebranten waren de priesters die instaan voor de opleiding van diakens en pastoraal werksters. Eén voor één werden de kandidaat diakens kort voorgesteld. Maar de wijding kon pas echt plaatsvinden nadat de echtgenotes hun toestemming hadden gegeven en hun bereidheid uitspraken om hun man in alle tijden de steunen. 

Een klein gelegenheidskoor bracht prachtige muziek ten gehore waaronder psalmen en polyfone stukken. Dat wil zeggen dat alle stemmen gelijkwaardig klinken alhoewel ze meerdere melodieën tegelijk zingen. 

De Heilige Geest werd aangeroepen, de kandidaten ondervraagd. Dan volgde een plechtig moment waarbij zij plat op de grond gingen liggen om zich neer te werpen voor God en hun dienstbaarheid te tonen. Monseigneur De Kesel overhandigde Marc, Koen en Jan de stola en dalmatiek na de handoplegging. Opnieuw aan de echtgenotes om hun man te helpen met het aantrekken van het gewaad boven hun witte albe of doopkleed. Tijd voor jubelgezang. 

Marc was terecht heel fier. Zijn leven neemt vanaf nu een heel andere wending. De afsluiting van een jarenlange studie en stage vloeit over in een effectieve dienstbare taak binnen de kerkgemeenschap. Wij wensen hem en zijn familie een dikke proficiat. Dat de Heilige Geest hem steeds mag voorzien van kracht, dat God hem elke dag mag zegenen zodat hij zijn zending vreugdevol mag volbrengen. 


Hilde Rummens

...

Lees meer

KVLV Oplinter

Iedere maandagavond in mei en augustus fietswandeling. Bijeenkomen aan het parochiecentrum.

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE OPLINTER

Er waren 19 eerstecommunicanten. In een mooi-voorbereide viering, met als thema ‘Ik ben een zonnetje, een zonnetje voor Jezus’, ontvingen ze Jezus voor de eerste maal in hun hart. Getekende zonnen, zonnebloemen en ballonnen gaven het geheel een speelse kleur. De zang werd begeleid door dwarsfluit en piano, maar natuurlijk konden orgel en het lied ter ere van de moeders niet ontbreken. Dank aan de juf-catechisten en alle medewerkers.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN

Dinsdag 14 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.

...

Lees meer

CATECHESE PAROCHIE BOST

Woensdag 8 mei is er de laatste catechese voor de kinderen die hun eerste communie doen op 30 mei in het O.C. De Buksboom te Bost. Wij heten iedereen dat ook van harte welkom.

...

Lees meer

EERSTECOMMUNIE CATECHESE O.L.V. TEN POEL

Dinsdag 14 mei van 15.30 u. tot 17.30 u. in de kerk: Maaltijd vieren

...

Lees meer

Vormelingen Sint - Germanus

Donderdag 9 mei om 17.30 u. tot 18.30u.: herhaling vormelingen groep A
Vrijdag 10 mei om 17.30 u. tot 18.30u.: herhaling vormelingen groep B

...

Lees meer

VIERINGEN SINT-MAARTEN - VISSENAKEN VERPLAATST

Omwille van schilderwerken in de kerk van St-Maarten in de maand mei zullen de vieringen van 12 en 26 mei doorgaan in St-Pieter.

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE OP 11 EN 12 MEI

De omhaling helpt om de zevenjarige opleiding van seminaristen te bekostigen. De interdiocesane vorming van toekomstige Nederlandse priesters gebeurt in Leuven, die voor de Franstaligen in Namen. Kardinaal De Kesel hecht belang aan een goede opleiding voor toekomstige priesters. Wij vragen u zijn oproep te steunen.

...

Lees meer

PAASVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

God schiep onze wereld en mensen om samen te leven. Nu leven we in een gebroken wereld waarin wij als mensen het moeilijk vinden om liefdevol met elkaar samen te leven. Egoïsme, liefdeloosheid en geweld zijn thema’s waarmee wij in het nieuws en ons eigen leven dagelijks worden geconfronteerd. We ontdekken het bij anderen maar ook bij onszelf. Hier komt het begrip zonde om de hoek kijken. Deze gebrokenheid hoort niet bij het leven zoals God het bedoeld heeft. Daarom gaat zonde meer over je doel in het leven missen dan over het overtreden van regels. Maar kijk vooruit en zorg dat jij je hart voor de juiste doelen en bedoelingen van de mensen gaat open stellen. De aanwezigen van onze geloofsgemeenschap zullen het zeker beamen, Peter Laermans en Katrien Ruyters zorgden voor een prachtige muzikale opluistering van deze paasviering. Het luidde applaus kon dan ook niet ontbreken op het einde van de viering en bij het verlaten van de kerk was er nog een leuke verassing.

...

Lees meer

Moederliefde

Julia is bijna 94 jaar oud. Ze verloor al heel vroeg haar man en bleef kinderloos achter. Ze staart door het raam en ziet hoe de lente zich ontluikt, hoe een paar koolmezen vlijtig op zoek gaan naar voedsel voor hun jongen. Het is schoon om zien hoe die ouders zorg dragen voor hun kroost. En dan komt het: “ Mijn ouders waren er nooit voor mij,” zegt ze. In haar ogen verschijnen tranen. “ Ik heb de liefde en warmte van een moeder en vader altijd gemist en het doet mij nog altijd pijn als ik er aan denk. Nu zeker, want zondag is het Moederdag. Ik heb mijn moeder gemist en ben zelf nooit moeder geworden.” Julia dacht na over haar versleten lichaam, haar relaties die stilaan minderden, haar oud worden en afscheid nemen van het leven. Meestal was een vrouw altijd iemands moeder, iemands dochter. Voor haar lag dat anders.

Een moeder-kindrelatie is iets bijzonder. Ooit met de navelstreng verbonden. Een moeder leert haar kind de eerste stappen zetten, helpt in het groeiproces. En toch kunnen er in de relatie kwetsuren ontstaan, breuken. Soms ongewild, totaal onverwachts. Het kan zo erg zijn dat het een leven lang wordt meegedragen. Maar het kan ook andersom.Een relatie tussen moeder en kind kan zelfs zo warm zijn dat ze als vrienden door het leven gaan. 

Julia heeft het allemaal niet meegemaakt. Moederliefde betekent veiligheid, geborgenheid, liefde en warmte. Maar ook jezelf wegcijferen voor je kind. De ontgoocheling bij Julia is groot want haar leven kende een andere realiteit. Gelukkig realiseerde ze zich doorheen de jaren dat je geen moeder hoeft te zijn om moederliefde te kunnen schenken. Julia engageerde zich in de kerkgemeenschap, werd vrijwilligster bij Samana dat toen nog Ziekenzorg heette. God ging meer en meer in haar leven betekenen. Hij was het die haar wenste, die haar gewild heeft in het leven. Hoeveel mensen heeft ze niet bezocht, mensen die eenzaam waren en ziek. De gedachten die nu opborrelen doen de tranen in Julia’s ogen opdrogen en ze tovert weer een glimlach op haar gelaat. Hier zit een mooie, oude vrouw met een warm hart. Hier zit een echt moederke.

Aan alle vrouwen, die op de ene of andere wijze een moeder zijn voor een ander, wens ik een fijne feestdag toe.

Hilde Rummens
...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Een van de muziekgezelschappen die mee stapten in de processie. Een fanfare met uitsluitend mannelijke muzikanten. Het was warm. Na afloop kregen de deelnemende maatschappijen elk één van de dorpscafés toegewezen, waar de spelers op twee pinten getrakteerd werden. U ziet ook al de lantaarntjes en het baldakijn met het H. Sacrament.

...

Lees meer

KVLV Vissenaken

Woensdag 15 mei om 19.30 uur in de Kronkelbreien en haken.

Dinsdag 21 mei om 19 uur in de Kronkel: kookles Italiaans

...

Lees meer

Paasfeest Samana - Vissenaken

Op woensdag 17 april vierde SAMANA Vissenaken haar jaarlijkse Paasfeest.
De eucharistieviering werd voorgegaan door pater Jan. Daarna volgde een zeer verzorgd feestmaal. Astrid Van Kelecom bracht ons met haar prachtige stem enkele liederen tijdens de eucharistieviering en de pauze. Het was een geslaagde namiddag voor de talrijke aanwezigen.
Hartelijk dank aan de kernleden, kookploeg en vrijwilligers.

...

Lees meer

Paasactie Samana - Kumtich / Breisem

De dagen in aanloop naar Pasen werden al onze ouderen en zieken van Samana bezocht en verrast met een paasgeschenkje.
Aan de thuiswonende vrouwen werd een bloemetje aangeboden, aan de thuiswonende echtgenoten of alleenstaande mannen werd een zakje chocolade eitjes gegeven. Ook aan alle oudere mensen van Kumtich verblijvend in een woonzorgcentrum werden eitjes aangeboden.
Tegelijkertijd werden de mensen, die bekwaam zijn om deel te nemen, uitgenodigd voor de gewestelijke reis op 6 mei.
Op die manier bereiken we alle mensen om hun een zalig en vrolijk Pasen te wensen.
Wij houden geen paasfeest, maar opteren voor een feestelijke ontmoetingsnamiddag eind mei of begin juni.

...

Lees meer

Samana Oplinter

Tweejaarlijkse gewestelijke uitstap maandag 6 mei. Uur en plaats van vertrek werd aan wie inschreven meegedeeld. Wij volgen de abdijenroute, met de norbertijner abdijen van Averbode, Tongerlo en Postel en brengen een gezellige namiddag door bij de Kaasboerin.

Bestuursvergadering maandagavond 12 mei. Evaluatie Palmzondag, voorbereiding bedevaart naar Scherpenheuvel 7 juni en Banneux 17 juni, lopende zaken.

Het vieren van Palmzondag vroeg heel wat voorbereiding en werk tijdens het feest zelf. Een 90-tal personen namen eraan deel; ze waren zeer tevreden. Op de foto ziet u de kernleden.

...

Lees meer

ZIEKENCOMMUNIE OPLINTER

Woensdag 8 mei kant Berg, donderdag 9 mei kant Statie. Vanaf 9 u.

...

Lees meer

Gedoopt Oplinter

Jasper Vervust

...

Lees meer

Overleden Sint-Germanus

Leo Lenaerts, 76 jaar. Echtgenoot van Viviane Medaer van de Driemolenstraat.

...

Lees meer

Dopen Hakendover-Wulmersem

Op zondag 14 april 2019 werden Emma en Louie gedoopt in onze parochiekerk. Wij wensen hen van harte welkom in onze geloofsgemeenschap. Proficiat aan ouders en grootouders van deze kinderen.

...

Lees meer

Laatste catechese dit jaar te Bost

Op 8 mei komen de eerste communicantjes van 2019 een laatste keer samen in het parochiecentrum De Buksboom. Ze kijken uit naar hun grote dag en we zijn al gestart met de voorbereidingen voor deze viering. We zijn er zeker van dat deze kinderen de ouders, familieleden en de ganse geloofsgemeenschap gaan verbazen met hun kunnen op 30 mei. Ze krijgen dan ook een symbolisch diploma en een medaille voor hun inzet tijdens het voorbije catechesejaar.

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS
Donderdag 2 mei: samenkomst voor de ouders en de eerstecommunicanten om 18.30 u. in de kerk van Sint-Germanus voor de laatste info.

COMMUNIES OPLINTER
Vormsel

Zaterdag 4 mei in de Mis van 16 u worden 45 meisjes en jongens gevormd door de deken van Tienen Joris Hardiquest. Per vormeling zijn er zes plaatsen voorbehouden.
Algemene herhaling woensdag 1 mei samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken.
Zondag 5 mei is er zoals gewoonlijk Eucharistieviering om 10 u.
Eerste communie
Zondag 11 mei om 10 u volgt de eerste communie, met de kinderen van Oplinter. Ouders, broers en zusters krijgen voorbehouden plaatsen.

EERSTECOMMUNIE CATECHESE - VISSENAKEN
Dinsdag 7 mei van 18.30 tot 19.30 uur in de pastorie.

...

Lees meer

Catechese Sint-Odulphus Bost

Op woensdag 8 mei is er de laatste catechese voor de kinderen die hun eerste communie doen op 30 mei 2019. De voor bereidingen van deze viering zijn op donderdag 23 mei, maandag 27 mei, op 28 en 29 mei, telkens van 17.30 uur tot 18.30 uur. De viering van de eerste communie start op 31 mei, O.H. Hemelvaart om 11.30 uur in de parochiekerk Sint-Odulphus te Bost.

...

Lees meer

Vormsel Hakendover-Wulmersum

Op zondag 5 mei om 10 uur is de grote dag voor onze kandidaat-vormelingen. Neo, Giel, Femke, Paulien, Stig, Arne, Wout, Edouard, Lowie, Renzo, Frauke, Benthe, Berre, Lotte, Britt en Marit ontvangen die zondag om 10 uur het Heilig Vormsel. Proficiat aan de vormelingen en hun ouders vanwege de hele geloofsgemeenschap en weet dat waar mensen op weg gaan, God met hen meegaat. 
Om de viering van 5 mei vlot te laten verlopen, wordt er ook geoefend. De kandidaat-vormelingen worden dan ook verwacht in onze kerk op vrijdag 3 mei om 19 uur en op zaterdag 4 mei om 10 uur. 

...

Lees meer

Kruisweg in OLV Ten Poel

De meditatieve teksten bij de staties zijn van Bas van Iersel (1924-1999) en Edward Schillebeeckx (1914-2009). Zij vormen tezamen een unieke interpretatie van het lijdensverhaal.
Met dank aan Louis, Liesbeth, Herman en Jacqueline voor het brengen van deze mooie teksten. Bruno op het orgel en Herman met zang en gitaar zorgden voor een ingetogen sfeer op deze zonnige Goede Vrijdag.

MARIAWAKE HAKENDOVER-WULMERSUM
MEIMAAND = MARIAMAAND
Brandt een kaars van liefde. Brandt een kaars van geven en een kaars van dankbaarheid, maar brandt ook een kaars van geloven.
Vanaf dinsdag 7 mei om 19 uur kan je wekelijks mee komen bidden tijdens een Mariawake in Hakendover-Wulmersum. Op 7 mei starten we aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes gelegen op de Processieweg aan de hoeve Merckx. Iedereen is van harte welkom.

DE MEIMAAND WORDT WEER IETS SPECIAALS IN GRIMDE
Wie niet met Grimde verbonden is, kan het misschien allemaal niet zo goed vatten. Maar de verering van Maria in onze kapel van O.L. Vrouw-ten-Steen ligt diep verankerd in het hart van de Grimdense mensen. Daarom proberen we elk jaar de dagelijkse Mariaverering in mei zo goed mogelijk te verzorgen. De respons van de biddende gelovigen is dan ook elke week nog groot. We zijn hen daar heel erkentelijk voor.
We openen dit jaar de meimaand op zaterdag 4 mei met een eucharistieviering in het teken van O.L. Vrouw. Elke maandagavond is er dan een speciale gebedsviering rond een bepaald thema. Zo houden we op 6 mei een bloemenhulde, op 13 mei vieren we Maria als onze Moeder, de volgende maandag houden we dan een kapelletjestocht, een gebedstocht langs de kapelletjes in de omgeving en op maandag 27 mei is er onze kaarsjesprocessie. We besluiten de meimaand met een plechtige eucharistieviering op woensdag 29 mei. We nodigen dan ook alle vrienden van O.L. Vrouw van binnen en buiten de parochie uit om in één van de mooiste Mariaheiligdommen van de streek Onze Moeder te vieren. Het wordt weer een mooie meimaand! 

VIERINGEN SINT-MAARTEN - VISSENAKEN
Omwille van schilderwerken in de kerk van St-Maarten in de maand mei zullen de vieringen van 12 en 26 mei doorgaan in St-Pieter.
 

...

Lees meer

Palmwijding Hakendover-Wulmersum

Pater Sylvester zegent de palm aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in de Houbaertstraat. Achteraf kon iedere aanwezige een takje palm mee naar huis nemen.

...

Lees meer

Palmprocessie trekt door Tienen

“De kerken lopen leeg”, horen we maar al te vaak zeggen, “Het geloof dooft uit.” Maar de Paastijd vormt hier een uitzondering op. Op palmzondag zat de Sint-Germanuskerk overvol en ondanks de koude stonden er al heel vroeg mensen langs de straten die uitkeken naar het voorbijtrekken van de Palmprocessie. Een stukje volksreligie wakkert weer aan en elk jaar zien we een stijging van het aantal gelovigen die de Paastijd intenser willen beleven. Onderhuids zit er nog heel wat religie bij het volk. Daarom is het belangrijk om oude tradities niet verloren te laten gaan. Tijdens de ommegang was er een diepe verbondenheid voelbaar. Geen schaamte om zijn geloof in de Heer te tonen maar diep respect om het naderen van het levenseinde van Christus, een vreugde bij zijn verrijzenis. Op weg naar een “blijde boodschap” na een zware lijdensweg want het lijden mag de vreugde niet overstemmen. 

Aan palmtakjes was er geen gebrek, de buxusmot had nog niet overal lelijk huisgehouden. Deken Hardiquest zegende de palmtakjes en apostelbroodjes. De in het rood uitgedoste apostelen stonden klaar om het beeld van Christus gezeten op de palmezel te vergezellen. Ook de misdienaars en communiekanten maakten deel uit van de processie. Het was de harmonie die het staptempo aangaf waarna de tocht op gang kwam. De Goede week werd ingezet, en de eucharistieviering die volgde op de processie werd door vele gelovigen bijgewoond. Christenen zijn Paasmensen en op Paaszondag overstemt de vreugde alles. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.24) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Boerengilde met beeld Sint-Isidorus en Schuttersgilde met beeld Sebastianus in een troon. De ‘koning’ draagt een ‘breuk’ uit de 15e eeuw.

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

Twee avonden naeen bracht Harmonie en de jeugd van de Harmonie Sint-Genoveva sprookjesfilmmuziek van Disney in een sprookjeskader van de kerk. Er heerste een gemoedelijke en soms zelfs aangrijpende sfeer bij het horen wat de jonge muzikanten presteren. Een dikke proficiat.
We willen ook de samenwerking in de parochie vermelden, waardoor men op zaterdag het concert én het Lentefeest van KVLV kon meemaken.
Het muziekkamp heeft plaats van zaterdag 3 augustus tot zaterdag 10 augustus in Hastière, een charmant dorpje in de Ardennen.

...

Lees meer

Landelijke gilde Hakendover-Wulmersum

Op zaterdag 1 juni bezoekt Landelijke Gilde de foto-expo over de Paardenprocessie van Hakendover.
Woensdag 5 juni kan je meefietsen met LG en KVLV. Vertrek zoals steeds aan de kerk, kant pastorie, om 19 uur.

...

Lees meer

KLJ HAKENDOVER-WULMERSUM

Op zaterdag 25 mei spelen de KLJ-ers een dorpsspel van 14 tot 17 uur. De kinderen worden aan het lokaal verwacht.

Op zaterdag 1 juni gaan de +12-jarigen KLJ-ers kajakken. 

Op zaterdagen 8, 15 en 22 juni zijn er geen activiteiten wegens examens voor de leiding.

...

Lees meer

Parochiaal koor Grimde

Donderdag 23 mei: om 16u. repetitie in het Kapelhuisje. Iedereen welkom!

Donderdag 6 juni: om 16u repetitie in het Kapelhuisje. Iedereen welkom!

...

Lees meer

Koorleven St. Germanus

- Zondagskoor: inzingen om 10.00 u in de winterkapel
- Afrikaans koor UMVA: repetities elke zondag om 11.30 uur in Cinex
- Cantus Germanus:
Vrouwenkoor: repetitie elke donderdag om 19.45 uur in Cinex
Mannenkoor: repetitie elke dinsdag om 19.30 uur in Cinex

...

Lees meer

Ziekenzorg - Samana Oplinter

Infosessie Ouderenzorg 
Iemand van het OCMW Tienen wijst de weg voor bv. aanvragen van een gemeentelijke mantelpremie, actieve hulp bij het aanvragen van tegemoetkomingen en sociale en financiële voordelen, dienstenaanbod in de thuiszorg… Maandag 29 april van 14 tot 16.30 u in de kleine zaal van het parochiecentrum. Een lekkere tas koffie is ook voorzien.
Kaart- en kien-namiddag donderdag 2 mei om 14 u.

...

Lees meer

Doopsel St.-Odulphus Bost

Op zaterdag 6 maart 2019 vond het doopsel plaats van Helena Vanherwegen. Wij wensen ouders, meter en peter en alle familieleden en vrienden van harte proficiat met het doopsel van de kleine kapoen. Wij heten Helena van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

Vormsel Oplinter

Zaterdag 4 mei in de Mis van 16 u worden 45 meisjes en jongens gevormd door de deken van Tienen Joris Hardiquest. Per vormeling zijn er zes plaatsen voorbehouden.
Algemene herhaling woensdag 1 mei samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken.


Zondag 5 mei is er zoals gewoonlijk Eucharistieviering om 10 u.

...

Lees meer

De Hanswijkprocessie en Hakendover

In 2023 zal de Hanswijkprocessie in Mechelen 750 jaar bestaan. Ter voorbereiding op dit jubileum organiseren zij dit jaar op zondag 19 mei 2019 een bidprocessie waaraan verschillende Mariabeelden uit ons bisdom deelnemen. Zo ook het Mariabeeld van O.-L.-Vrouw ten Poel en het Mariabeeld van Hakendover. Wij mogen terecht fier zijn dat twee Mariabeelden uit ons decanaat worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze processie. Ons decanaat organiseert een busreis voor de dragers van de beelden en voor de parochianen die hun Mariabeeld willen vertegenwoordigen.

Het vertrek in Hakendover is voorzien om 12 uur aan de kerk. De terugreis is voorzien rond 18 uur.
De kostprijs bedraagt 10 euro, inschrijven is verplicht en kan tot woensdag 1 mei 2019. 
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij: Claire Blondeau in de dekenij aan de Veemarkt 36 te Tienen (tel. 016/81.13.43) of bij Karin Simons, na de vieringen in de kerk of Keienpoelweg 12 te Hakendover (tel. 016/78.21.28). 
Wij hopen op een talrijke vertegenwoordiging van onze Moeder Maria.
Deken Joris Hardiquest
 

...

Lees meer

Dankwoord Oplinter

Zangkoor, orgel, lectoren, bloemen, een onderhouden kerk: alles droeg bij om van Pasen een hoogfeest te maken. 
Een bijzonder woord van dank aan Lutgarde, Marcella, Marie-Lou en Staf die een maandag van 9.00 tot 18.15 u vloer, stoelen, tapijten en zo meer extra gepoetst hebben met stofzuigers, stofvodden, dweilen en sop en vele emmers water.

...

Lees meer

Dank Sint-Magriete Houtem

De paasviering is weerom goed en hartverheffend geweest. Dank aan wie eraan meehielp, om de kerk in orde te zetten, te zingen, te lezen of te dienen. Dank aan allen die naar de kerk kwamen. Zoals vorige week in dit blad stond: kleine parochies blijven hun betekenis en waarde behouden. Wij zijn blij dat we u zo momenten van bezinning en gebed kunnen aanreiken.

...

Lees meer

Viering hoogfeest van Pasen in Sint-Odulphus Bost

Een emotionele viering, ook voor pastoor Sylvester, die in onze parochiekerk het paasritueel voorging. De talrijke aanwezigen hebben genoten van de prachtige stem van Katrien Ruyters. Pasen is het begin van een nieuw leven en het einde van de Vastentijd. Een feest dat vreugde uitstraalt. Want we vierden dat God ons in Jezus heeft laten zien dat het leven sterker is dan de dood, dat de liefde het kwaad overwint. Omdat ons verstand dat niet zomaar kan vatten hebben we ons in de viering laten meenemen door eeuwenoude geloofsverhalen en sterke symbolen. Moge we deze kans aangrijpen om – zoals Paulus het formuleert – de oude mens achter ons te laten en nieuwe mensen te worden.

...

Lees meer

Maak kennis met familiehulp

In regio Tienen vervult Familiehulp een belangrijke functie als partner in de gezinszorg. Lize Donvil en Hans Ramaekers zijn de zorgpartners voor Tienen en Hoegaarden. “Onze thuiszorgorganisatie is er voor mensen met een zorgbehoefte die ondersteuning nodig hebben bij persoonsverzorging, huishoudelijke taken of dagelijkse activiteiten.” 

De term gezinszorg dekt een brede lading. Wat houdt dit allemaal in?
Lize
: Gezinszorg omvat persoonsverzorging, huishoudelijke hulp of pedagogische en psychosociale ondersteuning. Bij persoonsverzorging komen onze verzorgenden langs om cliënten te helpen met hun dagelijkse lichaamszorg. Concrete voorbeelden zijn hulp bij hygiënische verzorging zoals douche, haar wassen, voetverzorging en hulp bij het toilet. Maar we verlenen ook meer specifieke zorg, zoals ondersteuning bij beweging of het gebruik van bepaalde medicatie en hulp bij de maaltijd. Ze voeren ook zorgafspraken met andere zorgverleners uit. Dat gaat dan bijvoorbeeld om het observeren en rapporteren van temperatuur, stoelgang, symptomen bij disfuncties of nevenwerkingen bij behandelingen.
Onze verzorgenden helpen hun cliënten ook met koken, afwassen, wassen, strijken, en boodschappen doen. Het schoonhouden van de woning valt dan onder de categorie huishoudelijke hulp.

Hoe organiseren jullie zich?
Hans
: Familiehulp organiseert zich lokaal in zorgteams van verzorgenden en poetshulpen. We komen op zeer regelmatige basis samen om de planningen voor gezinszorg en huishoudhulp op te stellen. Wanneer we een nieuwe vraag krijgen, breng ik een vrijblijvend en kosteloos een huisbezoek. Ik informeer over de werking van de dienst en de we bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen, zorgbehoefte en gezinssamenstelling. Indien hulp gestart moet worden, stel ik een dossier op en maken we afspraken rond het verloop van de zorg, de frequentie, duur, etc..

Jullie verzorgenden verlenen ook pedagogische en psychosociale ondersteuning.
Hans
: Dat klopt. Gezinszorg betekent ook dat we er zijn voor onze cliënten tijdens emotionele of moeilijke momenten. Maar evengoed ondersteunen we mensen bij de opvoeding van en de zorg voor hun kinderen. Dat gaat dan over hulp bij het wassen, aankleden, eten, naar school brengen of het huiswerk. Onze verzorgenden kunnen hun cliënten ook bijstaan met hun administratie en gezinsbudget, sociale contacten, ontspannende activiteiten, mobiliteitsproblemen, revalidatie en therapietrouw. 

Gezinszorg richt zich dus niet alleen op oudere mensen?
Lize
: Nee. Iedereen met een zorgbehoefte kan bij ons terecht: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, personen met een handicap, personen met psychische problemen, mensen in kansarmoede.

Lize, In Tienen coördineer je ook het dagverzorgingshuis NOAH. Wie kan hier terecht?
Lize
: Oudere personen die vaak alleen zijn of zich eenzaam voelen, kunnen terecht in onze dagverzorgingshuizen NOAH. NOAH staat voor Nabijheid, Ontmoeting, Aandacht en Huiselijkheid. Daar kunnen ze in leuk gezelschap een gezellige dag doorbrengen. We organiseren talrijke leuke activiteiten, zoals samen koken, wandelen, op uitstap gaan, of een crea-activiteit. Cliënten zijn vrij om hieraan deel te nemen. Wanneer ze liever de krant of een boek lezen kan dat ook. Men kiest zelf wanneer men langs komt en hoe lang men blijft. We kunnen indien nodig zorgen voor het vervoer en ’s middags voorzien we een warme maaltijd voor wie wil. NOAH Tienen is gelegen in de Houtemstraat 49 bus 3, Seniorie Houtemhof. We zijn elke dag geopend van maandag tot vrijdag van 8.30u tot 16.30u

Meer informatie:
Familiehulp Martelarenlaan 6 A, 3010 Kessel-Lo  tel. 016 29 81 30
email lize.donvil@familiehulp.be
www.familiehulp.be
Familiehulp brengt een vrijblijvend huisbezoek.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Victorina Vanderstappen, wed. Theophiel Delvaux, 97 jaar. Een vriendelijke, optimistische, gedienstige en godsdienstige vrouw. Haar man stierf in 1986. Zij hield zich dapper en kreeg naarmate zij ouder werd meer en meer hulp van haar dankbare kinderen.

...

Lees meer

Kerk Oplinter

Hier de noordkant, de kant van de preekstoel. Met onze blijken van waardering aan de twee dames-restaurateurs. Zij hebben vakkundig werk afgeleverd. De voetstukken worden nu behandeld. De vorige voorzitter van de kerkraad had er twee opnieuw gemaakt, met zaag, schaaf, steekbeitel en guts. Als ze alle teruggeplaatst zijn, zullen ze de luister van de kerk verhogen.

...

Lees meer

KLJ Oplinter

Zaterdag 25 mei 3e vendel casinoavond.

Bedevaart naar Scherpenheuvel op donderdag 30 mei. De voetgangers vertrekken om 4 u, de fietsers om 6 u. Er is, indien nodig, vervoer naar Oplinter terug voorzien.

De Bietels (de jongsten) gaan dit jaar op kamp naar de Hoge Rielen in Kasterlee, een leuke omgeving waar veel te beleven is. Van donderdag 4 juli tot donderdag 11 juli. Het thema wordt ‘circus’.
De overigen naar het Lechtal, midden de Tiroolse bergen in Oostenrijk. Van donderdag 18 juli tot zondag 28 juli.
Een tijd om naar uit te kijken.

...

Lees meer

Samana Sint-Magriete-Houtem

Paasfeest donderdag 25 april om 14 u in het Centrum, met Eucharistieviering en koffietafel met paasgebak.Paasfeest donderdag 25 april om 14 u in het Centrum, met Eucharistieviering en koffietafel met paasgebak.

...

Lees meer

Vormselcatechese oplinter

Les over het Vormsel woensdag 24 of vrijdag 26 april in de pastorij.

...

Lees meer

Paasvakantie voor het hoogfeest van Pasen

Wij wensen aan alle kinderen, ouders en alle gelovigen van onze parochie een fijn paasverlof. Zich voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen, dat is voor ons als gelovigen één van de hoogtepunten van het christen zijn. De batterijen kunnen weer opgeladen worden voor de kinderen teug naar de schoolbanken moeten en een eindspurt naar het einde van het schooljaar inzetten.

...

Lees meer

Viering palmzondag int Sint-Odolphus te Bost

De medewerkers van onze parochie hebben heel veel moeite gedaan om de mensen van onze geloofsgemeenschap nog van buxustakjes te voorzien. De rups heeft in onze parochie erg haar best gedaan om overal schade aan te richten. De vraag is en blijft hoe we dat de komende jaren zullen oplossen. Ook dit jaar werden de takjes mee naar huis genomen waar zij hun taak van bescherming en geloofstraditie in de huizen zullen volbrengen.

...

Lees meer

Speciale collecte christenen van het heilig land

Paus Franciscus nodigt ons uit solidair te zijn met de christenen in het Midden-Oosten, in het bijzonder in het Heilig Land. Het uitblijven van duurzame vrede veroorzaakt materiële problemen en armoede. De christenen in het Heilig Land in het bijzonder, verdienen onze aandacht. We danken u voor uw gebed en financiële bijdrage op Witte donderdag of Goede vrijdag.

...

Lees meer

Oorbeek: Processie ter ere van Sint-Joris

Op 23 april is het de feestdag van onze patroonheilige Sint-Joris. De zondag na 23 april is het processie ter ere van onze patroonheilige, die dit jaar doorgaat op zondag 28 april 2019.
Om 9.25u is er de eucharistieviering gevolgd door de processie in de straten van ons dorp. De deelnemers aan de processie worden ten laatste om 10 uur aan de kerk verwacht.
We vertrekken dit jaar via de Sint-Jorisstraat, de Begijnenstraat tot bij het kapelletje van de Zaligmaker. Daar wordt voor de eerste keer de zegen gegeven.


Daarna vervolgen we onze weg langs de Engelbeekstraat en de Oorbeeksesteenweg naar de Kapel van O.L.-Vrouw van Troost. Daar worden de paarden gezegend en keren we langs de Sint-Jorisstraat terug naar de Kerk.
Zoals ieder jaar zullen de vendeliers trouw op post zijn en de Harmonie ‘Feniks’ uit Hoegaarden luistert de processie op. Vermits Sint-Joris patroonheilige is van de ruiters, wordt er ook gevraagd dat er zoveel mogelijk ruiters aanwezig zouden zijn.


Wie graag wil mee opstappen in de processie, mag altijd contact opnemen op onderstaand telefoonnummer.
De processie is altijd een zeer belangrijke dag geweest in ons dorp. Maar dit kan enkel gebeuren wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt. Daarom zouden we willen vragen dat iedereen, groot en klein, mee zou willen werken om deze dag tot een groot feest te maken.
Op zaterdag 27 april 2019 tussen 10 u en 11.30u worden de kinderen verwacht in de kerk om hun kleding te passen en af te halen.
Na de processie is er samenkomst in het Ontmoetingscentrum, Begijnenstraat 61. Daar wordt het feest verdergezet en wordt er gezellig bijgepraat. Nadien is er gelegenheid om deel te nemen aan een barbecue.


Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind en wordt het weer een groot feest in Oorbeek.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet.
Het Processieteam.
016/82.20.16

...

Lees meer

Pasen 2019: het feest van het leven

Elke zondag viert de kerk de verrijzenis van Jezus Christus. En eens per jaar, de zondag na de eerste volle maan van de lente, viert zij dat zeer uitbundig, het Pasen van de Heer.


Wij vieren dat bijzonder vreugdevol als de duisternis is gevallen. Dan ontsteken wij veel licht in de kerkgebouwen en dan zijn er de vreugdezangen, de alleluia’s en groot klokkengelui in de nacht.
Zo vieren wij christenen de opstanding van Jezus met grote vreugde. Diegene van wie wij Pasen vieren kennen wij vooral uit de evangelies. En deze verhalen getuigen over hem, dat hij al weldoende rondging in de steden en dorpen van Israël. Overal waar hij kwam toonde hij aan mensen Gods goedheid en overal vertelde hij aan ieder die het horen wilde: God houdt van u.


Zijn bezorgdheid ging vooral naar armen, zieken, kleinen en zwakken. Naar hen naar wie niemand nog omkeek! Mensen dienen in liefde was zijn leven en iedereen kreeg steeds weer nieuwe kansen van hem. Hij bracht overal leven, licht en vreugde. Nooit bracht hij ergens pijn of lijden of hardheid of dood.
Geen wonder dat de mensen op Palmzondag met veel gejuich en enthousiasme hem begroet hebben in Jeruzalem. Maar hij bleef de eenvoud zelve, gezeten op een ezeltje, het rijdier van de arme mensen. Maar enkele dagen later werd hij uit nijd en jaloezie overgeleverd aan de bezettingsmacht om gekruisigd te worden. Gedaan met hem, dachten de hogepriesters, nu zal hij voor altijd zwijgen!


Maar zij hadden zich misrekend, al diegenen die hem ter dood brachten, zij hadden niet op God gerekend. Hij is Diegene die Jezus geeft aan alle mensen van alle tijden. Hij zal er dus altijd zijn en mocht niet verloren gaan.
En na het kruis getuigden zijn vrienden op de derde dag: HIJ LEEFT.
En nooit zal Jezus nog zwijgen. Heel snel verspreidde zijn boodschap zich over de wereld. Overal ontstonden gemeenschappen die in hem geloven en gingen leven naar zijn woord. Overal werd er rondom hem gebeden en de christenen vertelden zijn verhalen. En dat wondere gebeuren duurt maar voort. Hij leeft niet enkel verheven in de liefde van zijn Vader, maar in miljoenen mensenharten wereldwijd.


Jezus leven zegt ons dat lijden, aftakelen en sterven geen doodlopend straatje zijn. Maar die kruisen die wij ondergaan spreken niet het laatste woord, zij zijn echter een brug naar Gods heerlijkheid. Pasen opent voor allen die in Jezus geloven en gaan leven zoals hij , het perspectief van de opstanding. “Ik ben de verrijzenis en het leven”, dat zei Jezus bij het graf van zijn vriend Lazarus, maar dat zegt hij ook bij elk graf van gelovige mensen.
Graag wens ik u allen de grote vreugde van Pasen toe, getuig maar van die vreugde met liefde en vriendelijkheid, met goedheid en barmhartigheid.


ZALIG PASEN,


J.Hardiquest, pastoor-deken
 

...

Lees meer

TERUGGEROEPEN NAAR HET VADERHUIS SINT-ODULPHUS BOST

Op dinsdag 2 april vond in onze parochiekerk de uitvaartliturgie van de heer Roger Ivan Schepers, 72 jaar, plaats. Wij bieden aan zijn familie en vrienden onze oprechte christelijke deelneming aan en bidden voor zijn zielenrust.

...

Lees meer

DOOPSEL PAROCHIE SINT-ODULPHUS

Op zondag 24 maart vond in onze parochiekerk Sint-Odulphus het doopsel plaats van Kadijat Oyepeju Kolawole, Obi Arnauts, Leo en Celine Vanderstappen. Wij wensen aan de ouders, meters en peters en alle familieleden van harte proficiat en verwelkomen deze kapoenen in onze geloofsgemeenschap.

...

Lees meer

GEBRUIK ZALEN

Pastoraal Centrum Kabbeek

Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen

Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

OC De Buksboom Bost

Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek

Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke

GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
erik.rodeyns@skynet.be
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34

Centrum Houtem

Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken

Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

 

...

Lees meer

WEBSITE O.L.V.-TEN-POEL

http://www.olvtenpoel.be/

Hier vindt u alle inlichtingen en contactpersonen voor de kerk en de verenigingen.
In de rubriek “niet te missen” worden interessante activiteiten aangekondigd.

Wilt u hier iets plaatsen: email: wijnants.d@olvtenpoel.be

...

Lees meer

WEBLOG VAN SINT GERMANUS

Bezoek regelmatig de weblog van onze Sint-Germanusparochie en blijf zo op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze parochie:

www.bloggen.be/sint_germanusparochie_tienen of http://sint_germanusparochie_tienen.bloggen.be

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36

Dinsdagmorgen van 9.45 u. tot 10.30 u.
De 1ste en 3de woensdag van de maand: van 18.30 u. tot 20.00 u.
Onder de middag: GESLOTEN van 12.00 u. tot 14.00 u.

H. Hart

Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: heilighart@olvtenpoel.be
Bestellen misintentie: (15 euro)
Voor en na de misvieringen in de kerk.
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

O.L.V.-ten-Poel

U kunt terecht voor misintenties (15 euro) in de sacristie, ingang Kalkmarkt op: Zaterdag van 15.30 u. tot 17.30 u.
Alles voor Kerk en Leven: Gelieve uw tekst en/of foto’s te sturen naar emailadres: info@olvtenpoel.be
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

PROCESSIE (3.23) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Processievaandel en Beeld der Broederschap van O.L. Vrouw van de Rozenkrans.

Vrouwelijke leden van de Broederschap en vrouwen van de parochie.

...

Lees meer

RODE KRUIS IN SCHAKEL

Eerste woensdag van de maand in OC Schakel Withuisstraat 22 bloedinzameling van 18u. tot 20u.

Je bent van harte welkom.

Info: bloed@rodekruis.be of 0800/77700
www.bloedgevendoetleven.be

...

Lees meer

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Bij de quiz van ‘De Wijze Wannes’ was de volledige zaal uitverkocht. Er waren 45 tafels van 5 personen en heel veel helpende handen van de inrichtende oudervereniging.
Mooi vragen, prima omkadering en een heel fijne sfeer.

De Wijze Wanne bespreekt telkens met het team van de school wat er zal gedaan worden. Ze beluisteren de financiële noden. Vorig jaar b.v. schonken ze twee zeer handige uitklapbare tafels met vaste zitjes voor het reftermoment van onze allerkleinsten. In andere jaren ontvingen we al smartboards.
Hulp bij het uitbouwen van de infrastructuur of meubilair kan ook nuttig zijn.

Het is prachtig om te zien met welke inzet deze mensen dit alles vrijwillig doen voor onze wijsneusjes.

___

In een mooie viering, verzorgd door het derde leerjaar, brachten leerlingen en leerkrachten van onze vrije basisschool de doosjes mee naar de kerk met hun spaargeld voor Broederlijk Delen. Ze hebben 925,15 euro bijeen gespaard voor de kinderen en de boeren in Guatemala en andere landen in het Zuiden van onze aarde. Proficiat, en dank in hun naam. 

...

Lees meer

ZANGKOOR OPLINTER

Het koor verzorgde de hoogmis van Pasen, de liedkeuze werd fel gewaardeerd. Er zijn enkele jonge dames-stemmen bijgekomen. De mannen waren zeer stemvast, maar enige leden meer zou hun taak vergemakkelijken. Ben jij de zanger die we zoeken?

...

Lees meer

OKRA SINT-GERMANUS

Iedere dinsdag petanque in de Cinex om 14u.

Woensdag 22 mei: bezoek aan het witloofbedrijf in Messelbroek.

Woensdag 29 mei: maandelijkse bijeenkomst in V.I.A. Waaiberg om 14.30 u.

...

Lees meer

GEDOOPT KUMTICH

Jonas en Lennert, kinderen van Ignace Mathei en Katelijne Schoofs.

...

Lees meer

DOPELINGEN SINT-GERMANUS

Neo en Fenna Verschueren
Nienke Theys
Radja Vancraenenbroek

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Georges Depré, echtg. Jenny Vandersteen, 75 j.

Georges was handig en altijd gereed om te helpen, in de huizen, in de duivenmaatschappij, bij de wielerclub.

Hij onderhield zijn hof, was graag thuis bij zijn echtgenote en de kinderen en kleinkinderen die op bezoek kwamen.

Door hun goede zorgen is hij tot het laatst in huis kunnen blijven.

...

Lees meer

GOEDE WEEK IN O.L.V. TEN POELKERK

13 april zaterdag om 16:30:
Palmviering met wijding en uitdeling Palmtakjes.

19 april Goede Vrijdag:
Kruisweg om 15:00.
21 april Pasen:
Paasviering om 11:30 opgeluisterd door de Capella Beatae Mariae ad Lacum (CBM koor).

U bent van harte welkom.

...

Lees meer

GOEDE WEEK OPLINTER

Dit jaar is er op Witte Donderdag avonddienst om 20 u en op Goede Vrijdag kruisweg om 15 u en avonddienst om 20 u. Zondag 21 april om 10 u de Hoogmis.


Het koor zingt:
Dat het Licht - Almachtige verheven Heer - Het lied van de Uittocht - Danklied voor Pasen - Christus is verrezen - Mens voor de mensen zijn - Alleluia Taizé - Hoe groot zijt Gij.

...

Lees meer

GOEDE WEEK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Zaterdag 13 april om 18:00:
Mis met wijding van palm om mee naar huis te nemen.

Maandag 15 april om 18:00:
In de boeteviering bereiden wij ons voor op Pasen.

Donderdag 18 april om 14:00:
Mis met herdenking Laatste Avondmaal. Iedereen is welkom.

Zaterdag 20 april gedenken wij in de Paaswake met Eucharistieviering de weldaden van God en de verrijzenis van Christus. Het koor zingt voor die plechtigheid.
In tegenstelling met wat er in de rooster stond is er geen Mis zondag 21 april om 10 u. 


Zaterdag 20 april gedenken wij in de Paaswake met Eucharistieviering de weldaden van God en de verrijzenis van Christus. Het koor zingt voor die plechtigheid.

...

Lees meer

BOETEVIERING PAROCHIE SINT-ODULPHUS BOST

De voorbereidingen voor het Hoogfeest zijn al begonnen.

Met de boeteviering geven wij als gelovigen een teken dat we het nog beter willen doen in het belijden van ons geloof. Boetedoen en vergeving vragen voor de zaken die verkeerd zijn gelopen. Een betere christen willen worden die open staat voor zijn geloof en zijn naasten.

Ben jij ook één van hen?

...

Lees meer

SPECIALE COLLECTE BROEDERLIJK DELEN 2

Broederlijk Delen nodigt ons voor de tweede maal uit hen te steunen met hun projecten in het Zuiden van de wereld.

Wij danken u voor uw gift.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS