Filter

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: CAMILLO

Camillo de Lellis © Commons.Wikimedia.org

Op een reis in Italië kwam ik mannen tegen met een habijt zoals op de afbeelding. Wat voor opdracht hadden zij? Het rode kruis deed me dadelijk denken aan de gekende organisatie ‘Het Rode Kruis’, de zwarte toog was toch een priesterkleed? Ik ging op zoek. 

Inderdaad, de congregatie van de Camillianen werd in de 16e eeuw in Italië gesticht door Camillo de Lellis, zoon van een soldaat. Hij werd jong wees, deed dienst als soldaat en als ziekenbroeder, maar blonk in geen van beide beroepen uit. Ziek en flierefluitend zwierf hij een tijdje rond in Italië. 

In de woeste natuur van de Abruzzo kende hij rond zijn dertigste een tijd van inkeer en bekering. Hij trok naar Rome en werd terug ziekenbroeder. Hij aarzelde niet om de moeilijkst te verzorgen zieken bij te staan.

Hij voelde zich geroepen tot het priesterschap en werd opgeleid in het college van de jezuïeten, daarnaast bleef hij de zieken verzorgen. Op 34-jarige leeftijd werd hij priester gewijd en stichtte ‘de Paters van de Zalige Dood’. Deze leggen naast de geloften, van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, ook de gelofte van ziekenverpleging af. Zij verpleegden pestlijders, zieken in de hospitalen en thuis. 

H. Camillus de Lellis, help ons in deze tijden van pandemie.
Anne

...

Lees meer

PAROCHIE ST. LAURENTIUS GOETSENHOVEN-MEER

Op tweede kerstdag bezochten heel wat mensen onze kerk. 
De plannen voor het gezamenlijk moment (en drankje achteraf) werden door de corona maatregelen (nog maar eens) opgeborgen. 
Afspraak hopelijk volgend jaar!
Wij zijn bijzonder blij met de vele giften. Hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar pakje heeft bijgedragen.
We bezorgen alles aan B.O.M.

...

Lees meer

ABDISSEN (40) OPLINTER

35 Victoria Manderlier
Victoria Manderlier
Geboren te Brussel; haar vader was geneesheer in het leger.
Zij was 55 jaar toen zij werd benoemd in augustus 1763. 
Zij was een zeer bekwame vrouw, die met wijsheid en spaarzaamheid het klooster bestuurde.
Zij stierf op 22 januari 1785.
N.B. Van 1786 tot 1788 was er geen abdis benoemd.

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36
Woensdagavond: op afspraak: 016 81 13 43
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

GEBRUIK ZALEN

Pastoraal Centrum Kabbeek
Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen
Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

OC De Buksboom Bost
Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek
Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke
GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
rodeyns.erik@gmail.com 
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34 

Centrum Houtem
Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken
Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

...

Lees meer

Kerstspel en kerstmis 2021

Vormelingen en misdienaars zetten de beste beentjes voor om bij het begin van de kerstviering de gelovigen in kerstsfeer te brengen. Als engel of herder, als Jozef en Maria, ondersteunden ze de Vredesboodschap van Kerst.

Aan het begin van de eucharistieviering werd het kind Jezus in de kribbe gelegd. 
In zijn homilie wees pastoor Joris op het feit dat christenen met Kerst samenkomen om de geboorte te vieren van iemand die 2000 geleden geboren werd!

Met dank aan allen die meehielpen om deze hartverwarmende kerstviering mogelijk te maken. Hij, het kind van Betlehem, blijft voor christenen een bron van geloof, hoop en liefde. 
Anne

...

Lees meer

KERSTMIS OPLINTER

Ondanks dat vele mensen naar de kerk niet durfden komen, waren de Eucharistievieringen toch intens en goed verzorgd. Koor en begeleiding met kerstliederen, duidelijk gebrachte teksten, een mooie altaarversiering, de kerststallen binnen en buiten. Dank aan alle werkers en aanwezigen.

...

Lees meer

FEEST SINT GENOVEVA OPLINTER

Het beeld van Sint Genoveva werd vooraan in het koor geplaatst, zodat wij onze patrones bij haar feest kunnen vereren.

...

Lees meer

PSALMEN (29 ) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Godin Fortuna

Bij het begin van een nieuw jaar wensen we mekaar alle goeds toe. Het lied ‘O Fortuna’ richt zich tot de godin Fortuna (Lot, toeval, noodlot), die heil of onheil aanbrengt. Het komt uit een middeleeuwse liederenbundel ‘Carmina Burana’ waaruit een keuze door Carl Orff op muziek werd gezet. De vertaling van Prof. Dr. Andries Welkenhuysen volgt helemaal het ritme van de Latijnse tekst.

O Fortuna     Carl Orff

O Fortuin, die
als de maan steeds
wispelturig zijt van stand,
altijd groeit gij,
of verkwijnt gij;
één vervloeking is’t bestaan:
nu eens teistert,
dan weer koestert
het al spelend hart en geest;
diepe armoe,
hoog vermogen
smelten weg als sneeuw en ijs.

Lot ontzaglijk
en ook zinloos,
wiel zijt gij steeds wentelbaar:
in  het donker
en versluierd
zet gij tegen mij ook op;
zie, ik loop met
blote rug nu, 
door het spel van uw vergrijp.

’t Lot van welzijn
en van sterkte
heeft zich tegen mij gekeerd:
én mij wilskracht
én mijn onmacht,
in verknechting zijn ze steeds.
Op dit uur dus,
zonder uitstel,
roert de snaren van de luit:
daar het grillig
trotsen neervelt,
allen met mij mee geklaagd!

Beluister
Carl Orff: O Fortuna, los of als deel van de Carmina Burana

De psalmist dankt God die alles in goede banen leidt

Psalm 93 (92)

De Heer is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit.
Hij grondvest d’aarde, houdt haar vast in stand.
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid, 
en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Beluister
Psalm 93: de Heer is koning, oudere (psalmen Genève) of nieuwere (psalmen voor het volk) versies

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: BRUNO

La Grande Chartreuse © Creative Commons Attribution 2.5

Ooit waren we op vakantie in de Franse Alpen. Samen met mijn ouders bezochten we de ‘Grande Chartreuse’ in de buurt van Grenoble. Een klooster, of eerder, een verzameling van kluizen, waarin godgewijde mannen het grootste deel van de dag alleen werken, eten en bidden. Het klooster zelf was niet te bezoeken, maar in een museum in de buurt konden we kennis maken met de levenswijze van de kartuizers.
 
Het leven van hun stichter, de Heilige Bruno, blijft ook vandaag nog inspireren. Hij leefde in de elfde eeuw, aangezien zijn ouders welgesteld waren, zorgden zij dat hij een opleiding in de domschool van Keulen kreeg. Aanvankelijk maakte hij carrière als docent en directeur in de domschool van Reims. Een nieuwe carrièrekans als rechterhand van de bisschop liet hij aan zich voorbij gaan en hij trok zich terug in het benedictijnenklooster van Molesme. 

Bruno verlangde naar een dieper en eenzaam geestelijk leven. Met zes gelijkgezinde monniken trok hij zich terug in het gebied van de Chartreuse waar zijn vroegere leerling Hugo van Grenoble bisschop geworden was. 

Paus Urbanus II haalde hem uit de eenzaamheid en hij werd pauselijk raadgever. Maar Bruno bleef verlangen naar het zoeken van God in de eenzaamheid. Toen de mogelijkheid zich voordeed stichtte hij een nieuw kartuizerklooster in Calabrië, Zuid-Italië waar hij in 1101 stierf. 

Zijn leven en levenswijze blijven inspireren. In 2015 maakte Philip Gröning een film met authentieke beelden uit de Grande Chartreuse: ‘Into great Silence’. Een ware beleving om deze film te bekijken, het doet wat met je!
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN SINT-GERMANUS

Op 4 december overleed de heer Freddy Giacomelli van de Houtemstraat.
Op 5 december overleed de heer Théo Vandeborght van de Sliksteenvest

...

Lees meer

DOOPSEL SINT-GERMANUS

Werd in de maand januari gedoopt : Amaya Depreter

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

Door Corona konden we vorig jaar niet veel bijeenkomen. Ook dit jaar zijn we voorzichtig en beginnen wij onze activiteiten pas in april. Intussen wensen wij onze leden en hun familie een gelukkig en gezond nieuw jaar toe.

...

Lees meer

K.L.J. OPLINTER

Rekening houdend met de coronamaatregelen hebben we in het voorbije jaar toch heel wat georganiseerd. Ook in 2022 houden we goede moed. Deze maand voorzien we, voor de verschillende vendels: Driekoningen; Wij zoeken een schat; Op de kaart, op de kaart; Hop hop hop, Oplinter aan de top; ruiltocht; wandelen, klimmen maar; filmavond; kerstfeest. Hopelijk zullen we dit jaar ook de grote activiteiten kunnen aanbieden, om gezellig in vriendschap samen te zijn.

...

Lees meer

ABONNEMENTEN

Michel Vanwinckel
Gsm. 0486619560
vanwinckelmichel@gmail.com

PASTOORS

Pastoor –deken 
Joris Hardiquest
Dekenij
Veemarkt 36
3300 Tienen
Tel. 016 81 15 71
Gsm. 0495 73 05 36
joris.hardiquest@skynet.be

Diaken Jan Abts
Gsm. 0486 16 84 63
diaken.jan.abts@gmail.com

PASTORALE ZONE

https://www.kerk-tienen.be/
info@kerk-tienen.be

PAROCHIE ST.-GERMANUS en 
kerken H. HART en O.-L.-V.-TEN-POEL

Koster Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
Gsm. 0495 73 05 49
dekenij.tienen@skynet.be

ST-LAURENTIUS GOETSENHOVEN-MEER

Leona Declerck
Tel. 016 81 58 98
ST. JORIS OORBEEK
Briesen
Tel. 016 82 03 92

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Karin Simons
Tel. 016 78 21 28
simonskarin@hotmail.com

ST. ODULPHUS BOST

Elisanne Dedecker
Tel. 016 81 89 18

KUMTICH

Daniël Pittomvils 
Bruulstraat 46 3300 Kumtich
tel. 016 81 43 64
Gsm 0497 85 48 40
cdevadder@skynet.be

OPLINTER &
St-MARGRIETE-HOUTEM

Pastorie: Sint-Genovevaplein 40
3300 Oplinter.
tel. 016 81 18 59

VISSENAKEN

Frans De Schutter
Tel. 016.81.34.69
Gsm 0473.89 05 72
frans.deschutter@skynet.be

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: ANNA

Over de Heilige Anna weten we niets uit de evangelieën. Wel ontstonden er van het begin heel wat verhalen over haar. 
 
In de loop van de eeuwen werden kerken en kapellen aan de H. Anna toegewijd. Heel bekend zijn de beeldjes met ‘Anna ten drieën’, zij wordt dan afgebeeld met Maria en Jezus. Heel realistisch is Anna hier de grootste, Maria iets kleiner en Jezus een kind.

Uiteraard staat Jezus centraal in ons christelijk geloof, maar de beelden van Anna (en Maria) maken duidelijk dat hij niet alleen stond. Maar dat hij geboren werd in een gezin, toevertrouwd werd aan de zorg van zich opeenvolgende generaties (groot)moeders. In de vervulling van hun taak op aarde zijn zij wegwijzers naar God. Als illustratie een schilderij uit de Sint-Germanuskerk.

H. Anna bescherm de moeders en grootmoeders.
H. Anna help de moeders en grootmoeders bij de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen
H. Anna wees een steun voor de gezinnen
H. Anna, bid voor ons

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Esmée Den Ruyter

...

Lees meer

ABDISSEN (39) OPLINTER

34 Benedicta de Loen
Benedicta de Loen de Roosbeck  
In de wereld Lucretia, geboren op het kasteel te Roosbeek op 14 januari 1682, dochter van Carolus-Rudolphus de Loen, heer van Roosbeek en Marie-Agnes de Resquin.
Zij werd gekozen met eenparigheid van stemmen, en was 44 jaar oud toen zij op 15 maart 1726 werd benoemd door Marie-Elisabeth van Oostenrijk, gouvernante der Nederlanden en aangesteld op 31 maart 1726 door Jacques Hache, abt van Villers.
Zij stierf in juli 1763.
Haar bestuur was op zakelijk gebied gebrekkig, zij liet veel schulden na. Reden was vooral dat zij goedhartig was en vervallen edelen en andere ongelukkigen bijstond.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS