Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

CATECHESE ST.-GERMANUSPAROCHIE (NAJAAR 2021) noteer nu in je agenda !

VORMSELVOORBEREIDING
Vormselviering: zondag 26 september in de voormiddag.
Ouderavond: donderdag 17 juni om 19.00 u. in de kerk, dit is niet voor de vormelingen.
Vormselcatechese: 
- woensdag 15 september om 15.00 u. in PC.KABBEEK, 
- donderdag 23 september om 17.00 u. in de kerk.

EERSTE COMMUNIE VOORBEREIDING
Ouderavond: Woensdag 16 juni om 19.00 u. in de kerk, breng hier ook eerste communicanten mee.
Catechese voor de kinderen: donderdag 16 september om 17.00 u.
Eerste communie viering: zaterdag 18 september om 14.30 u.

...

Lees meer

CATECHESE ST.-GERMANUSPAROCHIE.(NAJAAR 2021)

Noteer nu in je agenda!

VORMSELVOORBEREIDING
Vormselviering: zondag 26 september in de voormiddag.
Ouderavond: donderdag 17 juni om 19.00 u. in de kerk, dit is niet voor de vormelingen.
Vormselcatechese: 
-.woensdag 15 september om 15.00 u. in PC.KABBEEK, 
-.donderdag 23 september om 17.00 u. in de kerk.

EERSTE COMMUNIE VOORBEREIDING
Ouderavond: Woensdag 16 juni om 19.00 u. in de kerk, breng hier ook eerste communicanten mee.
Catechese voor de kinderen: donderdag 16 september om 17.00 u.
Eerste communie viering: zaterdag 18 september om 14.30 u.

...

Lees meer
19/09/2021

COMMUNIES VISSENAKEN

Omwille van de coronamaatregelen zijn de communies verschoven:
De Eerste Communie naar zondag 19 september om 9u30 in de kerk van Sint Pietersbanden.
Het vormsel, samen met de vormelingen van Kumtich en Oplinter naar zaterdag 2 oktober om 16.30 u in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt te Tienen.

...

Lees meer
03/10/2021

VORMSELVIERING TIENEN ZUID: HAKENDOVER

De Vormselviering zal plaats vinden op zondag 3 oktober. Meer info volgt door de catechisten.
Een nieuwe datum voor de eerste communie zal later worden medegedeeld.
 

...

Lees meer

NIEUWS

SINT GERMANUS DOOPSELS MAAND JUNI EN JULI

Loua PEETERS
Matheo LEBEGGE
Noa TURRION
Calisi en Tiziano DEVROEY
Valentinao D’ANNA
Alexis VANBORREN

...

Lees meer

DOPEN HAKENDOVER

Swa Bavo Hombroux en Fien Janssens werden op 11 juni gedoopt, proficiat en welkom.

...

Lees meer

VORMSELCATECHESE OPLINTER

Twee jonge enthousiaste catechisten, met ervaring in het jeugdwerk en werkzaam in het lager onderwijs, hebben dit schooljaar de vormelingen begeleid. Zij gebruikten daarbij de mogelijkheden die de corona maatregelen hun boden, ook de digitale.

Wat
Vertrekkend van de belevingswereld van de vormelingen hielpen zij hen over het geloof na te denken, op een zinvolle manier, zonder hen te overvragen.
Kernpunt was: Wat betekent het om een goed mens en een goede christen te zijn? Dit werd concreet gemaakt met de tien geboden als leidraad. Deze werden gekoppeld aan hedendaagse thema’s en de actualiteit. Welke geboden zijn gemakkelijk of moeilijk om uit te voeren en waarom.

Hoe
Natuurlijk kregen de actieve methodes hun plaats: vrije bespreking, een tekst voor een rap over de geboden opstellen, in kleine groepjes een gebod kiezen en het uitbeelden voor de grote groep, die dan mocht raden over welk gebod het ging. Ook de muziek die de jeugd aanspreekt werd aangewend en de waarde daarvan binnen het geloof onderzocht. En de structuur van het vormsel werd doorgelicht als vooruitblik op de plechtigheid begin oktober. 

Waartoe
De meisjes en jongens hadden al in de eerste bijeenkomst voor mekaar verwoord waarom ze graag zouden gevormd worden. Ze zijn gegroeid in hun jeugdig geloof en kijken er al naar uit dat ze elkaar na de zomervakantie terug zullen aantreffen. Wij wensen hun veel deugddoende dagen toe. En we danken de catechisten voor hun inzet en toewijding.
 

...

Lees meer

CATECHESE EERSTE COMMUNIE O.-L.-VROUW TEN POELKERK

Enkele weken terug hebben we aan de ouders per mail gevraagd Stap 3 te zetten in het boekje WAT EEN GELUK.
Dan nodigden we de ouders nu uit om samen Stap 4 te zetten.

Jezus zegent de kinderen
(Marcus 10,13-16)
Jezus legt zijn handen op de hoofden van de kinderen.
Het teken dat God voor hen zorgt en dat ze bijzonder zijn in Gods ogen.
Zo is er altijd iemand die met hen mee op weg gaat.
KINDEREN ZIJN BELANGRIJK
 
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen.
Marcus 10,13

Waarom wilden de leerlingen de mensen tegenhouden? Is geloof alleen voor grote mensen? Vandaag zijn kinderen meer van betekenis dan in de tijd van Jezus. Toen telden ze nog niet mee. Ze hadden nog geen duidelijke plaats in de samenleving. Het was dan ook opmerkelijk dat Jezus bijzondere aandacht had voor hen. 

Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: 'Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Marcus 10,14

Wie klein is en nog niet meetelt, is voor Jezus juist belangrijk. Hij is er ook van overtuigd dat kinderen een voorbeeld zijn voor iedereen die hem wil volgen. Want zij begrijpen soms meer van Gods nieuwe wereld dan grote mensen.

'Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen. 
Marcus 10,15

De kracht van kinderen is dat ze open en onbevangen in het leven staan. Het zijn pure mensjes die zich laten verwonderen. Zij zijn nog niet berekenend of beredeneerd en hebben een sterk vertrouwen. Net dat vindt Jezus de juiste houding om gelukkig te worden.

Denk eens aan een onbevangen of puur moment van je kind. Wat doet dat met jou?
Wanneer was jij voor het laatst blij verwonderd om iets?

In het boekje krijg je op blz. 26-27 als ouder wat achtergrond over wat de evangelist Marcus ons vertelt; Jezus legt zijn handen op de hoofden van de kinderen.
Na het lezen van het verhaal blz. 28-29 kan je aan de slag met de eerste tip. We wensen dat jullie er samen veel deugd aan mogen beleven!
(u kan de catechese ook volgen op https://www.olvtenpoel.be/  en klik door naar Eerste communie)

...

Lees meer

BEGRAFENISSEN HAKENDOVER

Op 1 juni overleed Jos Vandebroeck. Hij werd geboren op 25 april 1952. Jos was zeer actief in diverse verenigingen zoals de Sint-Sebastiaansgilde en de Landelijke Gilde. Hij ging ook bijna 30 jaar mee als Petrus in “het levend retabel” van de paardenprocessie. Hij was ook gekend bij toneelliefhebbers van “ de Korenbloem”. De parochiegemeenschap biedt zijn christelijke deelneming aan de familie aan. 
 

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Xinthe Van Ermen

...

Lees meer

CONTACTEER ONS