Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

CATECHESE BOST

Op dinsdag 24 mei, woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei komen de eerste communicanten samen in de kerk van Bost van 16 u. tot 17 u. ter voorbereiding op hun eerste communie op zaterdag 28 mei.
 

...

Lees meer

VORMSELCATECHESE ST. GERMANUS

Herhalingen in de kerk
Donderdag 19 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP A
Vrijdag 20 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP B
Wees zeker aanwezig, dit is de laatste samenkomst voor het vormsel.
Werkattesten kunnen dan ook verkregen worden.

...

Lees meer

VORMSELCATECHESE ST. GERMANUS

Herhalingen in de kerk
Donderdag 12 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP A
Vrijdag 13 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP B

Werkattesten kunnen dan ook verkregen worden.

...

Lees meer

CATECHESE BOST

Op 16 maart worden de vormelingen verwacht in de kerk van Hakendover van 15u tot 16u.
Op zaterdag 19 maart worden de vormelingen verwacht in de kerk van
Hakendover om 18u voor de kruisoplegging.

...

Lees meer

NIEUWS

DOPEN OPLINTER

13 augustus: Julien en Charles Avermaete
28 augustus: Gaston Ilsbrouks
Camiel Weenen

...

Lees meer

HUWELIJKEN OPLINTER

13 augustus: Nele Kempeneers en Philippe Avermaete
27 augustus: Nathalie Somers en Ronny Meunier

...

Lees meer

OVERLIJDEN KUMTICH

13 augustus: Rosette Laermans – weduwe Jos Ausloos

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: QUINTINUS

Al onze kerken en kathedralen dragen de naam van een patroonheilige, of van een geloofsgebeuren. Maar hoeveel weten we over die patroonheiligen? Om maar dadelijk de patroonheilige van twee kathedralen te noemen: Sint Quintinus en Sint Rombout.

Inderdaad de kathedraal van het bisdom Hasselt is de Sint Quintinuskathedraal. Het bisdom Limburg is een erg jong bisdom, het werd in 1967 afgesplitst van het bisdom Luik. Tot 1967 was dit een gewone parochiekerk, daarna werd ze verheven tot kathedraal. Heel wat kerken in  Vlaanderen zijn ook toegewijd aan Sint Kwinten (Linden, de kerk in de Naamsestraat in Leuven, ...)

Maar wie is Sint Quintinus? We gingen te rade op ‘Heiligen.net’: 
“Behalve zijn naam en de plaats die naar hem is genoemd is er over hem bijzonder weinig met zekerheid bekend. Volgens de overlevering was hij een zoon van een Romeins senator, die naar men zegt Zeno heette. Rond 245 werd hij tezamen met Sint Lucianus van Beauvais († ca 290; feest 8 januari) vanuit Rome naar het noordelijke Gallië gezonden om er het evangelie te verkondigen. Dat deed hij in de streek rond de Noord-Franse stad Amiens. Uiteindelijk zou hij tezamen met twee diakens de marteldood zijn gestorven op een plek langs de rivier de Somme. Zijn lijk werd in de rivier gegooid.“

Volgens de legende werd zijn lichaam vele jaren later ongeschonden terug gevonden. Toen kwam er een stroom van bedevaarders op gang en mensen vroegen zijn hulp. De volksverering maakte de weg vrij om tot op vandaag naam te geven aan… een kathedraal!
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN HAKENDOVER

Op 10 augustus overleed Jeanne Melaerts (27 juni 1927). 
 

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: PETRUS EN PAULUS

Petrus en Paulus, twee bouwstenen van de kerk © Marcello Cerrato (Qumran.net)

Twee geloofsfiguren die we allemaal kennen. We lezen in de Handelingen van de apostelen hoe ze elkaar ontmoeten en aanvullen.

Petrus, aanvankelijk een visser, kennen we uit enkele evangelieverhalen. Telkens komt hij naar voor als een vurig apostel, die wel eens impulsief, maar vanuit zijn hart reageert. We kennen zijn aanhankelijkheid en geloof in Jezus en we kennen zijn zwakheid op het moment dat Jezus voor de rechter moet komen en Petrus hem verloochent. 

In het evangelie is het ook Petrus die als één van de eersten getuige is van de verrijzenis van Jezus. En na het ontvangen van de Heilige Geest, is de angst onder controle en gaat hij deze blijde boodschap dan ook brengen aan de inwoners en gelovigen die in Jeruzalem zijn. 

Over de avonturen van Petrus en de apostelen na de verrijzenis van Jezus, kan je lezen in het boek Handelingen. 

In Handelingen lees je ook over de bekering van Paulus, een spectaculair verhaal. Paulus lijkt op het eerste zicht weinig gemeenschappelijk te hebben met Petrus. En toch… beiden zijn gegrepen door Jezus en het zal Paulus niet meer los laten, zijn leven komt in dienst van het Evangelie te staan. We kennen hem vooral van zijn brieven waarin hij de christengemeenschappen die hij op zijn reis sticht of ontmoet, met raad en daad bijstaat.

Zoals erdeken Joris in één van zijn laatst homilies zei: een boodschap voor de christenen van… en voor de christenen van Tienen. Een aansporing om Paulus te beluisteren en te kijken wat hij ons vadaag nog steeds brengt. 
Anne

...

Lees meer

CONTACTEER ONS