Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

CATECHESE SINT-GERMANUS

Zondag 4 december is er gezinsviering voor alle vormelingen – eerste communiekanten en hun ouders.
Eveneens verwachten wij HOOG BEZOEK voor alle brave kinderen.

Woensdag 7 december om 14.00 uur catechese voor de Eerste communiekanten in de kerk Sint – GERMANUS.
 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIECATECHESE OLV-TEN-POELKERK

Zaterdag 26 nov. 15 u. - 16 u.: catechese begin advent
Zaterdag 10 dec. 16.30 u. Kinderen familie: Adventsviering
Wat ís de betekenis van de adventkrans?
Het is een symbool voor de tijd die de mensheid moest doorlopen tot de Verlosser kwam. De adventskrans spreekt ons van de adventus Domini of de komst van de Heer en spoort ons aan om ons op die komst voor te bereiden.
In de krans staan de vier kaarsen voor de vier zondagen van de advent, maar ook voor vier maal duizend jaar van wachten. Dat is de Bijbelse manier van zeggen: héél lang. De kaarsen symboliseren dus de eindeloze tijd dat de mensheid heeft moeten wachten op de komst van de Heer. Elke zondag wordt er één meer aangestoken, wat wil zeggen: weer een tijdperk van duisternis voorbij - tot ze alle vier branden en de volheid der tijden in het licht staat. Dan is het Kerstmis.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN PAROCHIE GODDELIJKE ZALIGMAKER TIENEN-ZUID

Wij gedenken de overledenen 2021-2022
Carla Baeken 24/10/2021
Francine Smets 24/01/2022
Philippe Vereecke (B) 23/02/2022
Raymond Huynen 04/07/2022
Jeanne Hautecler 19/07/2022
Jeanne Melaerts 10/08/2022

Wij gedenken ook
Eredeken Joris Hardiquest 04/04/2022

Wie in de schaduw Gods mag wonen, zal niet sterven in de dood.

...

Lees meer

CATECHESE BOST

Op dinsdag 24 mei, woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei komen de eerste communicanten samen in de kerk van Bost van 16 u. tot 17 u. ter voorbereiding op hun eerste communie op zaterdag 28 mei.
 

...

Lees meer

NIEUWS

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN?

Al vieren we bij het eerste vooral de heiligen en herdenken we op het tweede onze dierbare overledenen, de twee feesten zijn nauw verbonden. Niet iedereen sterft in een geur van heiligheid, maar toch verwelkomt God alle mensen die leefden vanuit zijn liefde.
Dat is de betekenis van verrijzenis, het kernpunt van het geloof: de liefde is sterker dan de dood. Onze overledenen vormen dus samen met de heiligen een gemeenschap rond God.

...

Lees meer

DOPEN OPLINTER

Nathan Niedworak
Arthur Heeren
Abel Gabriel Hillewaere

...

Lees meer

OVERLEDENEN ST.-GERMANUS: ALLERHEILIGEN

1 november 2021 tot 1 november 2022

VANBAELEN Willy  91 jaar
DELATTIN Constant 85 jaar
GIACOMELLI Freddy 70 jaar
VANDEBORGHT Théo 86 jaar
HERINCKX Julia 91 jaar
DELVAUX Jenny 67 jaar
KROMPLEWKI Andrzey 47 jaar
DENDOOVEN Jeanne 100 jaar
SUE Lèon 85 jaar
KINNAER Louis 84 jaar
RODEYNS Julien 72 jaar
HARDIQUEST Joris eredeken 72 jaar
NOE Arthur 82 jaar
PEETERS Karel 81 jaar
THOMAS Daniël  63 jaar
BOEL Jean 95 jaar
BAERTS Anne-Marie 89 jaar
SEVOJAN Nadja 83 jaar
NIZEYIMANA Shami- Peyton 13 jaar
BOTTIN Hendriik 86 jaar
LAMBRECHTS José  82 jaar
JORIS Angelica  93 jaar
ALLARD Emiel 92 jaar
HARDIQUEST Jan 84 jaar
ARNAUTS Achille 85 jaar
IANNIMO Carmelo 50 jaar

...

Lees meer

OVERLEDENEN OPLINTER

Overleden parochianen van het voorbije jaar:
- August Polleunis
- Wilma Maes
- Willy Vanparijs
- Josée Laporte
- Nelly Degeest

...

Lees meer

OVERLIJDENS OPLINTER

Joséé Laporte °22/12/1933 - 16/09/2022?kreeg haar uitvaart in onze Kerk op 24/09/2022

Nelly Degeest °16/09/1935 - 24/09/2022
Kreeg haar uitvaart in onze kerk op 28/09/2022

OVERLIJDEN KUMTICH
Simonne Willems °12/06/1937 - 18/09/2022
kreeg haar uitvaart in onze kerk op 22/09/2022

Moge onze overleden zusters thuiskomen in de heerlijkheid van de Vader.

...

Lees meer

TERUGBLIK OP DE CATECHISTENONTMOETING

Catechist zijn, dat is een roeping. Het is een ernstig engagement dat voor veel vreugde zorgt. Tegelijk stelt het catechist-zijn de betrokkene ook voor heel wat uitdagingen.
Onze hulpbisschop, Monseigneur Vanhoutte, nam het initiatief om alle catechisten uit onze Pastorale Regio samen te roepen en hen te bedanken voor hun engagement en hun geloof.
Ze kwamen samen op woensdag 14 september in het Regiohuis, Huis van Maria, te Scherpenheuvel. De regioploeg zorgde voor het onthaal en deken Luc Van Hilst heette iedereen van harte welkom. Tijdens een sereen gebedsmoment getuigden twee catechisten over hun catechist-zijn. Over hun inzet en hun vreugdes. Over hoe je als catechist telkens weer verrast wordt zodat het niet enkel geven maar zeker ook ontvangen is. Zo mag je als catechist ook steeds zelf groeien in geloof, je leven lang.
Na een hartelijk dank- en zendingswoord van de hulpbisschop was er tijd en ruimte voor ontmoeting bij een hapje en een drankje. Het was bemoedigend voor de groep om te zien met hoeveel ze waren. Tips en tricks werden gedeeld en uitgewisseld.  Het samenzijn smaakte duidelijk naar meer.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS