Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

19/09/2021

COMMUNIES VISSENAKEN

Omwille van de coronamaatregelen zijn de communies verschoven:
De Eerste Communie naar zondag 19 september om 9u30 in de kerk van Sint Pietersbanden.
Het vormsel, samen met de vormelingen van Kumtich en Oplinter naar zaterdag 2 oktober om 16.30 u in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt te Tienen.

...

Lees meer
03/10/2021

VORMSELVIERING TIENEN ZUID: HAKENDOVER

De Vormselviering zal plaats vinden op zondag 3 oktober. Meer info volgt door de catechisten.
Een nieuwe datum voor de eerste communie zal later worden medegedeeld.
 

...

Lees meer

NIEUWS

EERSTE COMMUNIE O.L.V.-TEN-POELKERK

De ouders van de communicantjes hebben een 2de mail gekregen om samen met hun kind de 2de stap te zetten in de catechese naar de Eerste communie.

“Beste ouders
Enkele weken geleden hebben we jullie op weg gezet met het boekje WAT EEN GELUK, om samen met jullie kind(eren) een eerste stap te zetten naar het feest van hun eerste communie.
We hopen dat het verhaal van Jezus, die Gods geliefde zoon is, en zijn doopsel gezorgd heeft voor een fijn gesprek met jullie kind.
Misschien vertelden jullie ook over jullie keuze voor het doopsel en wat het voor jullie betekent om met Jezus op weg te gaan?
Dan nodigen we jullie nu graag uit om samen STAP 2 te zetten. 
Jezus vertelt over het echte geluk. Zoveel meer dan succes, diploma’s of geld en ook niet te koop...
In het boekje krijg je als ouder wat achtergrond op p.18-19 over wat de evangelist Matteüs ons vertelt: geluk heeft alles te maken met de keuze om lief te hebben. 
Na het lezen van het verhaal kan je aan de slag met de eerste tip, een kleine attentie om iemand gelukkig te maken. En misschien houdt je kind wel van knutselen? Op een heel eenvoudige manier kunnen jullie een boom vol echt geluk tekenen en kleuren - laat het zeker ook het moment zijn om hierover met je kind in gesprek te gaan. 
We wensen dat jullie er samen veel deugd aan mogen beleven! “
De catechisten

...

Lees meer

O.L.V. TEN POELKERK

De ouders hebben het boekje WAT EEN GELUK ontvangen, en kunnen de eerste stap van zeven zetten op weg naar het feest van de eerste communie van hun kind. 
Elke maand zullen ze nog een mail ontvangen met een beetje info en tips. 

De inleiding voorziet alvast een ‘samen-op-weg-kalender’ waar zij samen met hun kind een planning kunnen maken.
Zeker een aanrader om te doen, zo kunnen ze telkens weer uitkijken naar de volgende stap.

De (langere) inleiding voor ouders wil voor de nodige achtergrond zorgen en een aantal tips aanreiken om aan de slag te gaan.
Het is immers niet vanzelfsprekend om als ouder nu ook het petje van catechist op te zetten.
Hoe praat je over geloofsverhalen met je kind? Wat kunnen die verhalen voor ons betekenen? Welke rituelen horen daarbij…?

Met de drie grote profeten, Abraham, Mozes en Jezus, helpt WAT EEN GELUK de ouders ook stil te staan bij wat geloven voor hen betekent. En waarom ze het ook belangrijk vinden dit door te geven en te delen met hun kinderen? Misschien wel boeiend om daar zelf bij stil te staan en erover in gesprek te gaan met elkaar!

Stap 1: Jezus wordt gedoopt.
Johannes loopt met Jezus mee de rivier in en hij duwt Jezus kopje-onder. Als Jezus weer boven water komt, gebeurt er iets bijzonders. De hemel gaat open.
Wat komt daar uit de lucht?
Het is de Geest van God.
Hij komt als een duif.
En dan klinkt er een stem.
Het is de stem van God.
“Jij bent mijn zoon.
Ik houd zo veel van je.”
Jezus gaat de rivier uit. En hij gaat verder, de woestijn in. Hij heeft veel om over na te denken.

In de voorbereiding voor ouders wordt stilgestaan bij de betekenis van het doopsel.
Kinderen stellen veel vragen en hiermee gaan zij alvast heel wat achtergrond hebben om hen ook antwoorden te geven.
Ga zeker ook op zoek naar wat doopfoto’s van je kind om hierover te vertellen! Niets zo fijn als samen herinneringen delen.
 

...

Lees meer

DOOPSELS van JANUARI TOT MAART 2021.

LAURENT Amaury
SCHWAENEN Jules
PREVOT-VAES Estéé
GABOR Sofie

...

Lees meer

UITVAARTEN van JANUARI TOT MAART 2021.

BILLIAU Marie-Rose
VEEKHOVEN Josephine
VAN der MEER Maurice
DEHENNIN Henri
CLAES Hilde
RUYTINX Nicole
LESUISSE Rudiger
ROCK Erna
DEVLEESCHOUWER Emma
KLEMPAR Jan

...

Lees meer

OVERLEDEN HAKENDOVER

In memoriam Frans André Wouters °9/8/1937 - 11/3/2021
 In 2001 werd André Wouters, in opvolging van Marcel Hias, voorzitter van de kerkfabriek Goddelijke Zaligmaker. André had zijn eigen visie over het beheren van het patrimonium van onze parochie en was ervan overtuigd dat er een frisse en transparante wind moest waaien doorheen het bestofte parcours van de vorige decennia. Vooreerst werd de pastorie aangepakt zodat de KLJ weer een onderkomen had en de parochie over een lokaal beschikte waar het secretariaat en de catechese hun vaste stek zouden hebben. Het woongedeelte moest een deel van deze renovatie en het toekomstig onderhoud van de pastorie verzekeren. Door bemiddeling van André en gesteund door het gemeentebestuur werd dit de thuisbasis van Regionaal Landschap Zuid Hageland.
 De kerk werd in diezelfde tijd onderworpen aan een grondige doorlichting. Samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen en architect Erwin Trekels, startte de kerkfabriek binnen de budgettaire mogelijkheden, met de restauraties. Zo werden de daken en het gebinte volledig vernieuwd/gerestaureerd, werd de verwarming vernieuwd en geoptimaliseerd, werden nieuwe kerkstoelen aangekocht en begon het vernieuwen van de processievaandels. Het historische beeld van de Goddelijke Zaligmaker en het baldakijn werden door zijn toedoen grondig gerestaureerd. Ondanks de moeilijkere perioden in zijn loopbaan als voorzitter, bleef hij gedreven voor het engagement dat hij zich had opgelegd. Steeds opnieuw zag André tijdens zijn wekelijkse bezoek aan de kerk, andere onvolmaaktheden en rijpte het plan om voor de glasramen, het koorgestoelte en de gevels en toren een restauratiedossier in te dienen. Dit laatste was zijn stokpaardje. Overtuigd dat zijn tijd erop zat en dat de jongere generatie raadsleden aan de toekomst van de parochie diende te bouwen, stopte André in 2014 als raadslid en voorzitter binnen de kerkfabriek. André wist toen niet dat de huidige raadsleden van de kerkfabriek hem zou aanstellen als adviseur. Zo kon hij op een rustige manier de door hem opgestarte restauratiedossiers mee opvolgen en kon hij bijsturen waar nodig. Als hij werd uitgenodigd op de vergadering stond hij altijd klaar.  Alles ging zijn gewone gangetje totdat zijn rug het begaf. Beetje bij beetje brokkelden zijn dagelijkse gewoonten af. Zijn Duitse herder bleef hem trouw en lag ganse dagen naast hem aan zijn zetel. De kat lag op veilige afstand op de vensterbank. De tuin werd door vrienden verder onderhouden. Zijn dochters verwenden hem. En André wist het… Regelmatig ging ik, zolang hij thuis was, verslag uitbrengen van wat er gaande was en we bezorgden hem steevast de verslagen van de kerkraad zodat André op de hoogte bleef van het reilen en zeilen binnen de parochie. Kwam je met een voorstel dan werd er door André onmiddellijk gewikt en gewogen en volgde al snel de raad: “allej dan mar, t’es goewed” André, de parochie en de raadsleden willen u van harte bedanken voor uw inzet en alle goeie raad die we mochten ontvangen.
Martin Kinnaer

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

André Vanparijs, echtg. Irma Lefévre, 81 j.
Als lid Comité 850 jaar Oplinter, penningmeester van het Parochiecentrum en Voorzitter van de Landelijke Gilde en als vriend wist André mensen bijeen te brengen. Het afscheid had door de covid in beperkte kring plaats. Wij bieden zijn echtgenote, kinderen en familie onze christelijke deelneming aan.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS