Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

01/12/2021

VORMSEL ST-GERMANUS

Woensdag 1 december catechese voor de Vormelingen  van 14.00 u tot 15.30 u in PC Kabbeek.- Gilainstraat
 

...

Lees meer
02/12/2021

GELOOFSOPVOEDING VAN KINDEREN

Donderdag 2 december om 19.30 uur in de Sint-Germanuskerk, Veemarkt, Tienen
JORIS HARDIQUEST, zonepastoor van Tienen, en drie ouders van communicanten.

Deze avond is gericht naar allen die begaan zijn met de geloofsopvoeding van kinderen en vooral naar de ouders van de vormelingen en eerste communicanten.
Hoe gelovig bezig zijn met kinderen is dan ook een mooie inzet van de Advent.

...

Lees meer

NIEUWS

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: UNIVERSUM

© Greg Rakozy (Unsplash)

Wie heeft er nooit op een heldere avond/nacht, buiten stil gestaan bij de grootsheid van het Universum? Het is dan net of ik zelf het scheppingsverhaal aan het beleven ben: de maan, de lichten aan het hemelgewelf. Die verwondering en bewondering wekt in mij een gevoel van vreugde, grootsheid en kleinheid tegelijkertijd. 

En ook heel wat vragen? Voor de exacte vragen kan ik terecht bij de geleerden die dit Universum bestuderen met verfijnde instrumenten. Zij berekenen, ontdekken en proberen het Universum te doorgronden.

Voor de vragen als waarom? Wie? Vanwaar? Naar waar? Zijn ook deze geleerden voor een groot deel het antwoord schuldig. Dan blijft er verwondering en bewondering en bidden we zoals in Psalm 19: ‘De hemel ontvouwt de glorie van God, het uitspansel zegt: ‘Ik kom uit zijn handen. Elke dag opnieuw wordt dat verkondigd, elke nacht opnieuw wordt dat gefluisterd, zonder tong of taal, geen stem laat zich horen; en toch klinkt de boodschap over heel de aarde, reikt dat getuigenis tot het einde van de wereld.’

In alle eeuwen hebben geloofsgenoten en andere zoekers deze vraag gesteld en er al dan niet een bedenking, meditatie of gebed bij gemaakt. Sint-Franciscus sluit zich aan bij het scheppingsverhaal en schreef een klein millenium geleden een lofzang die ook wij vandaag nog kunnen bidden: ‘Geprezen zijt Gij, mijn Heer, o zuster water, die zeer nuttig en nederig en kostbaar en rein is… Geprezen zijt Gij, mijn Heer, om onze zuster, moeder aarde, die ons onderhoudt en voedt en verscheidene vruchten voortbrengt samen met kleurrijke bloemen en gras. Prijst en zegent de Heer en dankt Hem en dient Hem in grote nederigheid…’

Heilige Franciscus, help ons bidden loven en danken om de wonderlijke schepping, ook in deze donkere dagen. 
Anne

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Engelen Dylano
Stroobants Mila
Uyttebroeck Mill

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: TABERNAKEL

In Exodus, Leviticus en Numeri (Oud Testament) lezen we over de tent van de ontmoeting die de Israëlieten maakten om de ‘tegenwoordigheid’ van God met zich mee te dragen door de woestijn. Van dit Hebreeuwse woord komt ons Nederlandse ‘tabernakel’. Vaak herken je in de vorm een tent of huisje. Het staat op een centrale plaats in de kerk met er rond soms kunstwerken die de gebeurtenissen uit de bijbelse verhalen en kerkgeschiedenis uitbeelden. Vaak staan er ook bloemen bij. 

In het tabernakel wordt de overschot van de geconsacreerde hosties bewaard. Als een zieke erom vraagt kan de priester, diaken of buitengewone bedienaar van de eucharistie, hier terecht om de zieke de communie te gaan brengen. 

Als in het tabernakel de geconsacreerde hostie aanwezig is, brandt er ook een rode lamp: de godslamp. Mijn moeke leerde me ze te zoeken bij het binnenkomen van de kerk en dan een kniebuiging te maken voor het tabernakel, als groet aan Jezus. Op onze beurt hebben wij dit aan onze kinderen geleerd. Kinderen worden ook steevast aangetrokken door de godslamp, een gelegenheid om ook hen in te wijden in de betekenis van tabernakel en godslamp. Het kan een stapje op de geloofsweg zijn.  

Een heel bijzondere vorm van tabernakel zijn de sacramentstorens die her en der in de kerken van onze streken staan (bv. in de Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw).

Staat een kerk open, aarzel niet op zoek te gaan naar het tabernakel, Hem te groeten en even stil te staan.
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Philomena Segers, 92 j. Zij was de huishoudster van pastoor Jozef Paret.

...

Lees meer

ST. GERMANUS: DOPELINGEN VAN DE MAAND OKTOBER

Arthur en Edward THEUNCKENS
Lucas AELST
Femke DOTREMONT
Lucas MATHUES
Louis SWARTENBROEK

...

Lees meer

ST. GERMANUS: OVERLIJDENS OKTOBER

2 oktober: Gemma GEENS echtgenoot van René GOOSSENS
13 oktober: Christiane LEDUC echtgenoot van Théo GEENS

...

Lees meer

CONTACTEER ONS