Doopsel

Het doopsel is het sacrament waardoor de mens wordt opgenomen in de christelijke geloofsgemeenschap.

Meer info

Eerste communie

Bij de eerste communie ontvangt een zeven-of achtjarig kind voor de allereerste maal het lichaam van Christus.

Meer info

Vormsel

Het vormsel wil laten voelen aan de twaalfjarigen dat ze groeien naar nieuwe ervaringen in het leven.

Meer info

Huwelijk

Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van mijn leven reikt immers veel verder dan de feestelijke dag van de huwelijkssluiting

Meer info

Ziekenzalving

Het laatste sacrament in het leven van een christen is de ziekenzalving.

Meer info

Uitvaart en intenties

Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Meer info

Verzoening / biecht

De biecht is het sacrament van de verzoening of vergeving. Het is een moment waarbij je even stilstaat bij het leven en nagaat wat je allemaal verkeerd deed in de voorbije tijd.

Meer info

KALENDER

CATECHESE ST. GERMANUS

De catechese voor de vormelingen op woensdag 19 januari werd afgelast omwille van de corona maatregelen.
Woensdag 26 januari oudercontact voor de ouders van de vormelingen.om 19.30 u. in de kerk: laatste afspraken voor de vormselviering, foto’s, parking, enz.

...

Lees meer
19/01/2022

CATECHESE SINT-GERMANUS

Woensdag 19 januari samenkomst voor de vormelingen om 14.00 u. in de kerk.
Wij maken een kerkwandeling en eindigen in de kerk om 16.00 u.

...

Lees meer
02/02/2022

SINT-GENOVEVA OPLINTER

Lichtmisviering en ouderavond 1ste communie 2022
Lucas vertelt het verhaal van Maria en Jozef die naar de tempel gaan met hun kindje Jezus.
Hierbij sprak Simeon een zegen uit over Maria en Jozef en prijst hij God om het kind waarin hij de redder herkent, een licht dat over alle volken zal opgaan.
Graag nodigen we alle ouders en hun kinderen uit voor een viering in de Sint-Genovevakerk te oplinter op 2 februari 2022 om 19.00 u.
Nadien willen we met de ouders en hun eerste communiekantjes (voor Oplinter) enkele praktische afspraken maken in voorbereiding van de eerste communie op 8 mei.

...

Lees meer

NIEUWS

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: CAMILLO

Camillo de Lellis © Commons.Wikimedia.org

Op een reis in Italië kwam ik mannen tegen met een habijt zoals op de afbeelding. Wat voor opdracht hadden zij? Het rode kruis deed me dadelijk denken aan de gekende organisatie ‘Het Rode Kruis’, de zwarte toog was toch een priesterkleed? Ik ging op zoek. 

Inderdaad, de congregatie van de Camillianen werd in de 16e eeuw in Italië gesticht door Camillo de Lellis, zoon van een soldaat. Hij werd jong wees, deed dienst als soldaat en als ziekenbroeder, maar blonk in geen van beide beroepen uit. Ziek en flierefluitend zwierf hij een tijdje rond in Italië. 

In de woeste natuur van de Abruzzo kende hij rond zijn dertigste een tijd van inkeer en bekering. Hij trok naar Rome en werd terug ziekenbroeder. Hij aarzelde niet om de moeilijkst te verzorgen zieken bij te staan.

Hij voelde zich geroepen tot het priesterschap en werd opgeleid in het college van de jezuïeten, daarnaast bleef hij de zieken verzorgen. Op 34-jarige leeftijd werd hij priester gewijd en stichtte ‘de Paters van de Zalige Dood’. Deze leggen naast de geloften, van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, ook de gelofte van ziekenverpleging af. Zij verpleegden pestlijders, zieken in de hospitalen en thuis. 

H. Camillus de Lellis, help ons in deze tijden van pandemie.
Anne

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: BRUNO

La Grande Chartreuse © Creative Commons Attribution 2.5

Ooit waren we op vakantie in de Franse Alpen. Samen met mijn ouders bezochten we de ‘Grande Chartreuse’ in de buurt van Grenoble. Een klooster, of eerder, een verzameling van kluizen, waarin godgewijde mannen het grootste deel van de dag alleen werken, eten en bidden. Het klooster zelf was niet te bezoeken, maar in een museum in de buurt konden we kennis maken met de levenswijze van de kartuizers.
 
Het leven van hun stichter, de Heilige Bruno, blijft ook vandaag nog inspireren. Hij leefde in de elfde eeuw, aangezien zijn ouders welgesteld waren, zorgden zij dat hij een opleiding in de domschool van Keulen kreeg. Aanvankelijk maakte hij carrière als docent en directeur in de domschool van Reims. Een nieuwe carrièrekans als rechterhand van de bisschop liet hij aan zich voorbij gaan en hij trok zich terug in het benedictijnenklooster van Molesme. 

Bruno verlangde naar een dieper en eenzaam geestelijk leven. Met zes gelijkgezinde monniken trok hij zich terug in het gebied van de Chartreuse waar zijn vroegere leerling Hugo van Grenoble bisschop geworden was. 

Paus Urbanus II haalde hem uit de eenzaamheid en hij werd pauselijk raadgever. Maar Bruno bleef verlangen naar het zoeken van God in de eenzaamheid. Toen de mogelijkheid zich voordeed stichtte hij een nieuw kartuizerklooster in Calabrië, Zuid-Italië waar hij in 1101 stierf. 

Zijn leven en levenswijze blijven inspireren. In 2015 maakte Philip Gröning een film met authentieke beelden uit de Grande Chartreuse: ‘Into great Silence’. Een ware beleving om deze film te bekijken, het doet wat met je!
Anne

...

Lees meer

OVERLEDEN SINT-GERMANUS

Op 4 december overleed de heer Freddy Giacomelli van de Houtemstraat.
Op 5 december overleed de heer Théo Vandeborght van de Sliksteenvest

...

Lees meer

DOOPSEL SINT-GERMANUS

Werd in de maand januari gedoopt : Amaya Depreter

...

Lees meer

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: ANNA

Over de Heilige Anna weten we niets uit de evangelieën. Wel ontstonden er van het begin heel wat verhalen over haar. 
 
In de loop van de eeuwen werden kerken en kapellen aan de H. Anna toegewijd. Heel bekend zijn de beeldjes met ‘Anna ten drieën’, zij wordt dan afgebeeld met Maria en Jezus. Heel realistisch is Anna hier de grootste, Maria iets kleiner en Jezus een kind.

Uiteraard staat Jezus centraal in ons christelijk geloof, maar de beelden van Anna (en Maria) maken duidelijk dat hij niet alleen stond. Maar dat hij geboren werd in een gezin, toevertrouwd werd aan de zorg van zich opeenvolgende generaties (groot)moeders. In de vervulling van hun taak op aarde zijn zij wegwijzers naar God. Als illustratie een schilderij uit de Sint-Germanuskerk.

H. Anna bescherm de moeders en grootmoeders.
H. Anna help de moeders en grootmoeders bij de opvoeding van hun kinderen en kleinkinderen
H. Anna wees een steun voor de gezinnen
H. Anna, bid voor ons

...

Lees meer

GEDOOPT OPLINTER

Esmée Den Ruyter

...

Lees meer

CONTACTEER ONS