Filter

GELOOFSGEMEENSCHAP ST ODULPHUS BOST

Vanaf 1 april 2023 is de kerk terug open. Tijdens het palmweekend is er op zaterdag 1 april een palmviering om 16.30 u..
 

...

Lees meer

VIERINGEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Op vraag van Samana zal op Witte Donderdag 6 april de Instelling van de Eucharistie herdacht worden in onze kerk met een viering om 14 u. Alle gelovigen die het wensen mogen daaraan deelnemen.
De Paaswake met Eucharistieviering gaat door op zaterdag 8 april om 18 u. 
We zouden graag de kerk kuisen tegen Pasen, op maandag 3 april om 9 u. Helpende handen welkom, dank bij voorbaat.

...

Lees meer

KABBEEKLEZING

“De Goede Week beleven” op donderdag 23 maart 2023
We willen even stilstaan bij de betekenis en de zin van het beleven van de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen.
- Plaats: Kapel van het Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104, 3300 Tienen.
- Aanvang: 19.30 uur
Inhoud
Priester Karel vertelt ons hoe we op een deugddoende manier samen de Goede Week kunnen beleven.
We maken ook kennis van het werk van ‘Zandtovenaar’ Gert Van der Vijver. Hij brengt je in verwondering door een magisch zandspel van licht en donker. Hij strooit, schuift en gooit zijn zand op een verlichte glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen.
Vragen en opmerkingen kunnen nadien besproken worden bij een lekker glaasje.

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

Op 20 februari  startte Samana het nieuwe werkjaar.
De leden werden uitgenodigd op koffie met een verrassing.
Al vlug wist iedereen wat de verrassing in hield, de geur van de pannenkoeken kwam hen tegemoet bij het binnen komen. Er werd genoten en veel verteld over de afgelopen maanden. Met verschillende spelletjes werd het geheugen weer geprikkeld.
De deugddoende, leuke namiddag was veel te vlug voorbij.
We vertrokken blij gezind en dachten al aan de volgende samenkomst op 3 april.
Op 14 juni gaan we naar Scherpenheuvel, op 26 juli is er een uitstap voorzien naar de bisonhoeve en  koffiebranderij Java.
Indien je interesse hebt om mee te gaan laat dan iets weten op 016/81 80 66 ( Marie-Louise Jacobs)

...

Lees meer

HET OCTAAF VAN SINT-HYMELINUS VAN VISSENAKEN

Op vrijdag 10 maart om 19 u. in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken: “Hymelinusviering", plechtige eucharistieviering met verering van de relikwie.

Op zondag 12 maart om 10 u. in de Sint-Maartenskerk Vissenaken: “Gebedsdienst" gevolgd door een “bedetocht" (1,2 km) naar de Hymelinusbron. Zegening aldaar van het water en de broden. Samen zingen we het Sint-Hymelinuslied. Verering van de relikwie. Na afloop de traditionele receptie in open lucht aan de Kattebos.

Op het infobord bij het bronneke staat volgende tekst in drie talen: 
"Op deze plaats waar jij dit leest, smeekt een arme zieke vreemdeling 14 eeuwen geleden om wat water. Een gewone vrouw die toevallig voorbijkomt, luistert naar die noodkreet en durft in te gaan op zijn eenvoudige vraag. Daarna vervolgt zij haar weg en doet ze wat ze alle dagen doet. Maar onbewust heeft ze daarmee even later haar gemeenschap in beweging gezet, met echo’s tot op de dag van vandaag…
Dat we dit eenvoudig verhaal al eeuwen aan elkaar doorgeven bewijst hoe universeel en van alle tijden het wel is. Doe ook zo een klein gebaar, ga ook even in op een hulpvraag, leg ook de kiem van vele goede dingen. Zo gebeuren er wonderen.
Hymelinus missioneerde hier in de jaren 600 of 700. De eerste schriftelijke vermelding van een ‘Sint Himelinus borne’ dateert van 1646. In 1817 werd het huidige kapelletje er over gebouwd. Meer informatie over Hymelinus vind je in de ontmoetingskerk ‘Sint-Maarten’ in de Metselstraat, Vissenaken.”
 

...

Lees meer

Het octaaf van Sint-Hymelinus van Vissenaken


- Op maandag 6 maart om 20 u. in de pastorij van Vissenaken een Rondetafelgesprek met als onderwerp: Aan de slag met kapelerfgoed te Vissenaken.
- Op vrijdag 10 maart om 19 u. in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken: “Hymelinusviering", plechtige eucharistieviering met verering van de relikwie.
- Op zondag 12 maart om 10 u. in de Sint-Maartenskerk Vissenaken: “Gebedsdienst" gevolgd door een “bedetocht" (1,2 km) naar de Hymelinusbron. Zegening aldaar van het water en de broden. Samen zingen we het Sint-Hymelinuslied. Verering van de relikwie. Na afloop de traditionele receptie in open lucht aan de Kattebos.

Aan de slag met kapelerfgoed te Vissenaken (Tienen)

- Context
De eeuwenoude relieken van Sint-Hymelinus worden boven een zijaltaar in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken bewaard (Metselstraat VSN). De feestdag van deze lokale heilige valt op 10 maart. De zondag erna wordt het reliekschrijn in processie naar het ‘bronneke’ in de ‘Kattebos’ gedragen (Kattenbos VSN). Over deze bron werd in 1817 een kapelletje gebouwd. Na de viering aan de bron volgt er dan in open lucht een kleine hap en tap aan de rand van het bos.

- Object
De verering van Sint-Hymelinus te Vissenaken is nog steeds springlevend. Dit noemen we immaterieel erfgoed. Eén van de centrale elementen in dit verhaal is de bron met het kapelletje. Dat gaat over een stuk waardevol onroerend religieus erfgoed.

- Intentie
De eeuwenoude traditie en gebruik en verhaal rond deze bronkapel willen we veilig stellen voor de toekomst. Hoe borgen we deze bronkapel en de gebruiken errond? Welke duurzame maatregelen moeten we treffen om ‘het bronneke’ nu en in de toekomst te laten stralen?

- Concreet
Er is nood aan onderzoek, conservatie en restauratie van het kapelletje boven de bron.
Het onderhoud van de omgeving, de waterhuishouding, de begroeiing en het toegangspad zou structureler kunnen.
Een betere ontsluiting van dit erfgoed realiseren door o.a. uitgaven en publicaties of het inrichten van een ‘sacrale ruimte’, ’oord van rust’ of ‘stilte-plek’.
Land Art (de kunst van het ingrijpen in de natuur) of andere kunstvormen kunnen hierbij helpen. Er bestaan hier voorbeelden van, ook in de buurt bv St.-Kamillus in Bierbeek, maar de ultieme inspiratiebron is de Bruder-Klaus-Feldkapelle in Wachendorf. Het is een sterk voorbeeld van out-of-the-box denken en meteen ook van een mooi geslaagd project dat aanvankelijk als onmogelijk weggezet werd.

- Oproep
Een ‘Rondetafelgesprek’ beleggen lijkt een goed initiatief om de stand van zaken vast te stellen, de vragen of problemen te bundelen, om de mogelijkheden af te toetsen en om informatie, ideeën en mogelijke oplossingen te delen. Zo kan er een eerste stapsteen gelegd worden voor een duurzaam en uniek project.
Daarom wordt u uitgenodigd op maandag 6 maart 2023 om 20 u. in het vernieuwde deel van de pastorij van Vissenaken, Kumtichstraat 324 (via het poortgebouw en dan schuin naar rechts).
Kan u bevestigen aub of u bereid bent deel te nemen aan dit Rondetafelgesprek?

Namens de broederschap van Sint-Hymelinus
Onder auspiciën van Wim Bergé, schepen van Vrije Tijd, stad Tienen

Rudy Scheys
Metselstraat 74 - 3300 Vissenaken
016 82 13 77 - scheys.vandersmissen@skynet.be

Op het infobord bij het bronneke staat volgende tekst in drie talen: 
"Op deze plaats waar jij dit leest, smeekt een arme zieke vreemdeling 14 eeuwen geleden om wat water. Een gewone vrouw die toevallig voorbijkomt, luistert naar die noodkreet en durft in te gaan op zijn eenvoudige vraag. Daarna vervolgt zij haar weg en doet ze wat ze alle dagen doet. Maar onbewust heeft ze daarmee even later haar gemeenschap in beweging gezet, met echo’s tot op de dag van vandaag…
Dat we dit eenvoudig verhaal al eeuwen aan elkaar doorgeven bewijst hoe universeel en van alle tijden het wel is. Doe ook zo een klein gebaar, ga ook even in op een hulpvraag, leg ook de kiem van vele goede dingen. Zo gebeuren er wonderen.
Hymelinus missioneerde hier in de jaren 600 of 700. De eerste schriftelijke vermelding van een ‘Sint Himelinus borne’ dateert van 1646. In 1817 werd het huidige kapelletje er over gebouwd. Meer informatie over Hymelinus vind je in de ontmoetingskerk ‘Sint-Maarten’ in de Metselstraat, Vissenaken.”

(foto’s Rudy Scheys)

...

Lees meer

VASTENBEZINNINGSDAG

In Pastoraal Centrum Kabbeek op zaterdag 11 maart 2023
U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze jaarlijkse bezinningsdag in het kader van de Vasten.

Plaats: Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104, 3300 Tienen.

Programma
- 10.00 uur: ontvangst met koffie.
- 10.30 uur: priester Geert Narinx komt ons spreken over  ‘Liturgie van de Goede Week’.
- 12.00 uur: korte bezinning en muzikaal moment.
- 12.30 uur: lunch in de cafetaria van de kliniek.
- 14.00 uur: priester Karel Loodts vertelt ons over ‘Geloven maakt gelukkig’.
- 15.00 uur: afsluiting.

INSCHRIJVEN: gelieve inschrijvingsformulier achteraan vóór 6 maart 2023 binnen te brengen: ofwel afgeven na de misviering, ofwel in de bus van de dekenij steken of versturen naar dekenij.tienen@skynet.be.

...

Lees meer

HET OCTAAF VAN SINT-HYMELINUS VAN VISSENAKEN

- Op maandag 6 om 20 u. in de pastorij van Vissenaken een Rondetafelgesprek met als onderwerp: “Aan de slag met kapelerfgoed te Vissenaken”.
- Op vrijdag 10 maart om 19 u. in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken: “Hymelinusviering", plechtige eucharistie met verering van de relikwie.
- Op zondag 12 maart om 10 u. in de Sint-Maartenskerk Vissenaken: “Gebedsdienst" gevolgd door een “bedetocht" (1,2 km) naar de Hymelinusbron. Zegening aldaar van het water en de broden. Samen zingen we het Sint-Hymelinuslied. Verering van de relikwie. Na afloop de traditionele receptie in open lucht aan de Kattebos. 

Aan de slag met kapelerfgoed te Vissenaken (Tienen)

Context
De eeuwenoude relieken van Sint-Hymelinus worden boven een zijaltaar in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken bewaard (Metselstraat VSN). De feestdag van deze lokale heilige valt op 10 maart. De zondag erna wordt het reliekschrijn in processie naar het ‘bronneke’ in de ‘Kattebos’ gedragen (Kattenbos VSN). Over deze bron werd in 1817 een kapelletje gebouwd. Na de viering aan de bron volgt er dan in open lucht een kleine hap en tap aan de rand van het bos.

Object
De verering van Sint-Hymelinus te Vissenaken is nog steeds springlevend. Dit noemen we immaterieel erfgoed. Eén van de centrale elementen in dit verhaal is de bron met het kapelletje. Dat gaat over een stuk waardevol onroerend religieus erfgoed.

Intentie
De eeuwenoude traditie en gebruik en verhaal rond deze bronkapel willen we veiligstellen voor de toekomst. Hoe borgen we deze bronkapel en de gebruiken errond? Welke duurzame maatregelen moeten we treffen om ‘het bronneke’ nu en in de toekomst te laten stralen?

Concreet
Er is nood aan onderzoek, conservatie en restauratie van het kapelletje boven de bron.
Het onderhoud van de omgeving, de waterhuishouding, de begroeiing en het toegangspad zou structureler kunnen.
Een betere ontsluiting van dit erfgoed realiseren door o.a. uitgaven en publicaties of het inrichten van een ‘sacrale ruimte’, ’oord van rust’ of ‘stilte-plek’.
Land Art (de kunst van het ingrijpen in de natuur) of andere kunstvormen kunnen hierbij helpen. Er bestaan hier voorbeelden van, ook in de buurt bv St.-Kamillus in Bierbeek, maar de ultieme inspiratiebron is de  Bruder-Klaus-Feldkapelle in Wachendorf. Het is een sterk voorbeeld van out-of-the-box denken en meteen ook van een mooi geslaagd project dat aanvankelijk als onmogelijk weggezet werd.

Oproep
Een ‘Rondetafelgesprek’ beleggen lijkt een goed initiatief om de stand van zaken vast te stellen, de vragen of problemen te bundelen, om de mogelijkheden af te toetsen en om informatie, ideeën en mogelijke oplossingen te delen. Zo kan er een eerste stapsteen gelegd worden voor een duurzaam en uniek project.
Daarom wordt u uitgenodigd op maandag 6 maart 2023 om 20 u. in het vernieuwde deel van de pastorij van Vissenaken, Kumtichstraat 324 (via het poortgebouw en dan schuin naar rechts).
Kan u bevestigen aub of u bereid bent deel te nemen aan dit Rondetafelgesprek?

Namens de broederschap van Sint-Hymelinus
Onder auspiciën van Wim Bergé, schepen van Vrije Tijd, stad Tienen

Rudy Scheys
Metselstraat 74 - 3300 Vissenaken
016 82 13 77 - scheys.vandersmissen@skynet.be

De Broederschap van de Heilige Hymelinus van Vissenaken
De bestaande leden wordt gevraagd om hun lidmaatschap te vernieuwen.
Nieuwe leden bezorgen hun gegevens aan Luc Temmerman, penningmeester van de broederschap via mail aan lte2308@gmail.com.
De tweejaarlijkse bijdrage in de oneven jaren van 5€ per persoon kan gestort worden op de rekening van de broederschap met rekeningnummer BE68 7310 4110 4834.

...

Lees meer

DERTIENMAAL EN HAKENDOVERWIJN

Op maandag 16 januari ging het dertienmaal door. Meer dan 70 kinderen uit de basisschool “ Stap voor Stap” en 250 volwassenen namen hieraan deel. Meer dan 60 mensen legden het dertienmaal volledig af.

Op zaterdag 21 januari werd de “Wijding” van de kerk gevierd- in de volksmond  “ Hakendoverwijn” genoemd-  opgeluisterd door de K.Fanfare St.-Isidorus en het zangkoor St.-Cecilia.
 

...

Lees meer

MOSSELFESTIJN PAROCHIECENTRUM OPLINTER

in het parochiecentrum te Oplinter op 11 februari vanaf 18.00 uur.
Lust u geen mosselen? Wij serveren ook spaghetti of een koude schotel !
Heeft u geen honger? Dan hebben wij nog altijd een drankje in de koelkast staan.

Gelieve de inschrijving (zie achteraan uit te knippen) ingevuld te bezorgen voor 6 februari 2023 aan één van de bestuursleden van onze parochiale organisaties of:
- per telefoon: 
Greta Fets 016/81.32.73 (0498300358) 
Vandersteen Luc 016/82.39.88. (0474807751)  
Paulussen Johan 016/81.04.03. (0470554636)  
Eric Rodeyns 016/82.22.16. (0496521810)
 -per mail: 
greta.fets@hotmail.com
rodeyns.erik@gmail.com
luc.vandersteen3@telenet.be
j.paulussen@telenet.be

Gezien de kostprijs van de mosselen is inschrijven hiervoor verplicht.

...

Lees meer

FERM HAKENDOVER-WULMERSUM

Beste Ferm-leden,
Beste inwoners van Hakendover-Wulmersum,
Beste sympathisanten,
Na een coronapauze van 2 jaar, pikken we de draad weer op met onze traditionele pannenkoekendag.
Wij bakken lekkere pannenkoeken naar aloude traditie, op zondag 5 februari 2023 van 14 u. tot 18 u. in OC De Buksboom, Sint-Odulphusstraat 15, 3300 Bost. U kan er ook genieten van een ijsje of een heerlijke koffie.
Tevens kan u ook kennis maken met onze activiteiten.
Een greep uit ons aanbod, " kousen breien" op woensdagnamiddag 18 januari en 1 februari 2023. 
Bloemschikken op donderdagavond 9 februari 2023. 
Kooknamiddag " Best of British" op donderdag 23 februari 2023 en bak avond " British Bake off" op de donderdag 23 maart 2023. 
En iedere maandagavond, country line dance.
Voor meer info en de andere activiteiten kan u terecht bij onze bestuursleden.
Kathleen Dumont 0494 86 14 88 kathleen.dumont@skynet.be
Marie-Rose Wouters 0477 52 35 30 roos.wouters@outlook.be
Gisele Vanoeveren 0485 67 62 14

...

Lees meer

STIL GEBED OP DE MARKT !

1 ste dinsdag van de maand 10.30 u. tot 12.30 u.
Aanbidding – Angelus – Middaggebed
Onze Lieve Vrouw ten Poel 

Een markt is een plaats van samenkomst, een kans om mensen te ontmoeten tijdens de zorg om het dagelijks brood. Het is ook de kans om even de Heer te ontmoeten en zijn moeder te begroeten in de O.L.Vrouw-ten-Poelkerk.
Een bijzondere manier om de Heer te ontmoeten is de eucharistie en dan heel speciaal in het eucharistisch brood. In dat klein stukje brood wil Jezus midden zijn broeders en zusters verblijven. Hij wil tot ‘communio’, tot gemeenschap komen waarbij de één de ander ontmoet in diepe verbondenheid. Het is stil thuiskomen bij iemand die op ons wacht, ons wil beluisteren en weet wat we nodig hebben. Het is zoals de wijzen uit het oosten, durven neerknielen in aanbidding om te weten langs welke weg we weer verder door het leven moeten gaan. Maar het is ook met mede tochtgenoten de moeder eren van Jezus. Samen even stil staan bij het wondere gebeuren van haar moeder worden en zijn van Jezus en ook van ons allen.
Laten we ingaan op de vraag van Jezus om altijd te bidden, en even de kerk ingaan om stil bij hem te vertoeven (vanaf 10.30 u.) of om samen met anderen (12 u.) ons gebed te richten tot Maria en haar Zoon. Weet dat we steeds hartelijk welkom zijn bij Hem en zijn Moeder.
 

...

Lees meer

KOOR SINT-GERMANUS

Donderdag 2 februari repetitie koor 19.30 uur in de kerk.
 

...

Lees meer

IDEE ’80

27-28-29/01/2023 en 3-4/02/2023 in het Parochiecentrum te Oplinter: Toneel ‘Rare kwasten op jenever’ van Luk Kerkhofs in een regie van Mark Meulemans. 
Kaarten bij spelers en bestuur. Tel. 0496/52 18 10 e-mail: rodeyns.erik@gmail.com
 

...

Lees meer

IDEE ’80

27-28-29/01/2023 en 3-4/02/2023 in het Parochiecentrum te Oplinter: Toneel ‘Rare kwasten op jenever’ van Luk Kerkhofs in een regie van Mark Meulemans. 
Kaarten bij spelers en bestuur. Tel. 0496/52 18 10 e-mail: rodeyns.erik@gmail.com

...

Lees meer

RECEPTIE VOOR DE PAROCHIE TIENEN-ZUID, DEELNEMERS EN SYMPATHISANTEN VAN DE PROCESSIE

- Op zaterdag 21 januari vieren we Hakendoverwijn om 18 uur in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker.
Na afloop biedt de parochieploeg i.s.m. het Processiecomité een receptie aan die zal plaatsvinden in het gelegenheidscafé Simons van 19 u. tot 21 u.
Iedereen is van harte welkom!
De parochieploeg: Pastor Karel Loodts, Godelieve Bergans, Elisanne Dedecker, Arlette Kustermans, Lutgarde Van Cappellen, Luc Buysmans, Roger Wouters en Karin Simons

- Op zondag 22 januari is het gelegenheidscafé open vanaf 11 u en kan je er pannenkoeken en spek met eieren komen eten. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van de processie.

- Wij roepen alle inwoners op om hun processievlag “ Hakendover 13 eeuwen” aan hun woning te laten wapperen tot en met Hakendoverwijn op 22 januari. Vlaggen zijn nog beschikbaar bij de leden van het processiecomité aan € 30.

...

Lees meer

DERTIENMAALBEDEVAART EN HAKENDOVERWIJN

Op maandag 16 januari vindt naar jaarlijkse traditie de dertienmaalbedevaart plaats.
Iedereen is vrij om de ganse dag deel te nemen op eigen ritme. Het dragen van een fluo-hesje is verplicht. 
Wij vragen de bewoners langs de dertienmaalroute om een kaars te laten branden voor hun woning.

Wij roepen alle inwoners op om hun processievlag “ Hakendover 13 eeuwen” aan hun woning te laten wapperen van zondag 15 januari tot en met Hakendoverwijn op 22 januari. Vlaggen zijn nog beschikbaar bij de leden van het processiecomité aan € 30.

- Zondag 15/1:  om 10.30 u. Eucharistie ter ere van Sint Maurus in O.L.V.-ten-Steen.
- Maandag 16/1:Om 14 u. gezamenlijk vertrek aan de kerk van de Goddelijke Zaligmaker.
Gelegenheidscafé bij Simons: Vanaf 12 u. uitgebaat door Processiecomité
Pannenkoeken, spek en eieren, soep en dranken.

- Dinsdag 17/1: Viering in de kerk om 10 u.
- Zaterdag 21/1: Viering in de kerk om 18 u.
Eucharistieviering, opgeluisterd door de Kon. Fanfare St.-Isidorus en het zangkoor St.-Cecilia.
Om 19 u. receptie bij Simons
- Zondag 22/1: Hakendoverwijn
Vanaf 11 u: gelegenheidscafé bij Simons
Pannenkoeken, spek en eieren, soep en dranken.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Om de activiteiten beter te kunnen plannen, vragen we om vanaf 2023 steeds op voorhand te bevestigen wanneer je zal deelnemen aan een activiteit.
Ook in 2023 ben je bij de crea-sessies steeds welkom om gewoon aan te sluiten voor een gezellige babbel of een koffietje.
- Vrijdag 16 januari: bowling. Start om 20.00 u in Acro, Tienen. Graag inschrijven tegen zondag 8 januari. Je kan trouwens ook gewoon lekker gezellig komen supporteren.
- Dinsdag 17 januari: kookles. Start om 19.30 u in CC Houtem. Graag inschrijven tegen vrijdag 13 januari.

...

Lees meer

IDEE80 SPEELT IN PC OPLINTER

“Rare Kwasten op genever”
Door: Luc Kerkhofs
Regie door: Marc Meulemans
vrij 27 jan ‘23 om 20u
zat 28 jan ’23 om 20u
zon 29 jan ‘23 om 14u30
vrij 3 feb ’23 om 20u
zat 4 feb ‘23 om 20u
Inkom 10 € 
Kaarten bij spelers & bestuur - 0496/52 18 10 - rodeyns.erik@gmail.com
kinderen tot 12 jaar gratis
 

...

Lees meer
23/03/2023

KABBEEKLEZING

“De Goede Week beleven” op donderdag 23 maart 2023
We willen even stilstaan bij de betekenis en de zin van het beleven van de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen.
- Plaats: Kapel van het Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104, 3300 Tienen.
- Aanvang: 19.30 uur
Inhoud
Priester Karel vertelt ons hoe we op een deugddoende manier samen de Goede Week kunnen beleven.
We maken ook kennis van het werk van ‘Zandtovenaar’ Gert Van der Vijver. Hij brengt je in verwondering door een magisch zandspel van licht en donker. Hij strooit, schuift en gooit zijn zand op een verlichte glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen.
Vragen en opmerkingen kunnen nadien besproken worden bij een lekker glaasje.

...

Lees meer
25/03/2023

BESTE MUZIEKLIEFHEBBER

Wie vorig jaar het optreden van Jubilate tijdens de Hoegaardse Kunstroute heeft gemist, krijgt een tweede kans.
Op zaterdag 25 maart 2022 om 20 uur bent u van harte welkom in de Sint-Pieterskerk van Vissenaken voor een avond koormuziek van Toinot Arbeau, Orlando Gibbons, Jean Sibelius, Vic Nees, Raymond Schroyens, Ludo Claesen, Stephen Paulus, ...
Onze thema's komen van nergens en overal: we zingen over zowat alles waar we van houden, van mekaar, van de lente, van mooie streken en landschappen, van natuur, van vrede, ...
Tussen de muziek door kan u wegdromen bij een aantal heerlijk geschilderde stukjes poëzie van Anton van Wilderode, een Vlaams schrijver, dichter, leraar en priester uit het Waasland (1918-1998).
U hebt geen toegangskaart nodig voor dit concert. Wel kan u een vrije bijdrage achterlaten ten voordele van de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. Uw bijdragen storten we dan door naar het Consortium 12-12.
We hopen u te mogen verwelkomen op ons benefietconcert "Van nergens en overal".
Graag tot dan!
Jubilate
www.jubilate.be

...

Lees meer
26/03/2023

KOFFIESTOP ST. GERMANUSKERK

Zondag 26 maart koffiestop na de eucharistieviering
 

...

Lees meer
26/03/2023

KOFFIESTOP ST. GERMANUSKERK

Zondag 26 maart koffiestop na de eucharistieviering
 

...

Lees meer
28/03/2023

CATECHESE EERSTE COMMUNIE O.L.V.-TEN-POELKERK

Dinsdag 28 maart 15.45 u. tot 17 u.: Vergeven
We vertellen over het vergevingsmoment. Als het uitspreken (belijden) voor God (en geloofsgenoten) dat we fouten maken als mens en we ons daar bewust van zijn, we daarom om vergeving en een nieuwe kans vragen.

...

Lees meer
28/03/2023

BOETEVIERING SINT-GERMANUS

Dinsdag 28 maart om 19.00 uur BOETEVIERING en kans op private Biecht
 

...

Lees meer
01/04/2023

PANNENKOEKENVERKOOP FERM VISSENAKEN

Op zaterdag 1 april (geen grap ??) verkoopt Ferm Vissenaken opnieuw heerlijke pannenkoeken. Een deel van de opbrengst gaat naar Mensen in nood (MIN), een organisatie die directe materiële nood bij mensen in Tienen tracht te verhelpen. We verkopen pakjes van 10 ( 1 gratis) pannenkoeken voor 10 euro. Deze kunnen afgehaald worden op 1 april 2023 in OC De Kronkel (lokaal C) tussen 14- 16 u.
Bestellen kan t.e.m. zaterdag 18 maart 2023 door: • een mailtje te sturen naar frans.deschutter@skynet.be of jeanninegoedhuys@hotmail.com en het gepaste bedrag cash te betalen bij afhaling het ingevulde strookje (zie achteraan) gepast geld te bezorgen aan Ria Vermeylen,
Romeinsebaan 41 (Vissenaken)
Hartelijk dank!
Het Ferm-Team Vissenaken

...

Lees meer
01/04/2023

PANNENKOEKENVERKOOP FERM VISSENAKEN

Op zaterdag 1 april (geen grap ??) verkoopt Ferm Vissenaken opnieuw heerlijke pannenkoeken. Een deel van de opbrengst gaat naar Mensen in nood (MIN), een organisatie die directe materiële nood bij mensen in Tienen tracht te verhelpen. We verkopen pakjes van 10 ( 1 gratis) pannenkoeken voor 10 euro. Deze kunnen afgehaald worden op 1 april 2023 in OC De Kronkel (lokaal C) tussen 14- 16 u.
Bestellen kan t.e.m. zaterdag 18 maart 2023 door: • een mailtje te sturen naar frans.deschutter@skynet.be of jeanninegoedhuys@hotmail.com en het gepaste bedrag cash te betalen bij afhaling het ingevulde strookje (zie achteraan) gepast geld te bezorgen aan Ria Vermeylen,
Romeinsebaan 41 (Vissenaken)
Hartelijk dank!
Het Ferm-Team Vissenaken

...

Lees meer
04/09/2023

VIJFDAAGSE ONTDEKKINGSTOCHT NAAR DE GEBOORTESTREEK VAN SINT-FRANCISCUS

Sint-Franciscus van Assisi (°ca. 1182, 1226) was een ongewone en veelzijdige persoonlijkheid met een open oog voor de problemen van zijn tijd. Een grote dierenvriend, een vredesactivist en een voorstander van dialoog, van mensen en van religies verbinden. Een man die altijd de kant koos van de minsten in de samenleving. Maar ook en vooral iemand die zich verbonden wist met God, die het Evangelie, de Blijde Boodschap uitdroeg over heel de wereld. Hij geldt terecht als een van de grootste heiligen van de katholieke Kerk.
Daarom kozen we in oktober 2020 Sint-Franciscus als patroonheilige voor de nieuwe eengemaakte Glabbeekse parochie (pastorale zone).

Vandaar ook onze keuze om in september 2023 naar Umbrië te trekken, zijn geboortestreek in Noord-Italië. We bezoeken er Assisi, de plaats waar hij geleefd heeft en de omgeving. We gaan er ook samen bidden en vieren. Gaat u mee?

Periode: van maandag 4 september tot en met vrijdag 8 september ‘23
Kostprijs: rond 1.000 euro (inbegrepen vliegtuig, transport, hotelkamer half pension, middagmalen  water en wijn bij de maaltijden, toegangstickets en gids)
Meer info op www.kerkglabbeek.be/assisi

Gelieve uw eventuele interesse vóór 15 februari ’23 kenbaar te maken aan Gert Janssens, 0474/72.14.82, gert.janssens@kerkglabbeek.be

...

Lees meer

CONTACTEER ONS