FERM HAKENDOVER-WULMERSUM

Samen met de Landelijke Gilde wekelijkse fietstocht op woensdag om 19 u aan de kerk.

...

Lees meer

JEUGDBAND OPLINTER

We gaan op muziekkamp van 7 tot 14 augustus in Watou, een dorpje aan de Franse grens nabij Poperinge. Het is gekend voor zijn kunstmanifestaties. Je vindt er weiden, bossen, hopvelden, herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, en een ruim kamphuis waar we welkom zijn.
Kookouders, dirigenten voor jong en zeer jong, leiding om de spelen te organiseren, en vooral veel vriendschap zorgen ervoor dat je deze heerlijke dagen niet zal vergeten.
We bereiden reeds het concert van 7 en 8 november voor, en zullen ons daar meer op toeleggen tijdens de repetities vanaf vrijdag 21 augustus.
Instaporkest en initiatieleerlingen herbeginnen vrijdag 4 september.
 

...

Lees meer

FERM HAKENDOVER-WULMERSUM

Samen met Landelijke Gilde fietsen elke woensdag vertrek om 19.00 u aan de kerk
 

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

We kunnen niet elke vrijdag bijeenkomen en herhalen in ons lokaal Sinterviven. We kunnen wel elke vrijdagavond om 20 u muziek spelen, speciaal voor de zorgverleners en alle andere mensen die hun steentje bijdragen (leerkrachten, vrijwilligers, mensen die werken in supermarkten enz...) en ook gewoon om iedereen een hart onder de riem te steken. Bedankt aan hen die al meegedaan hebben. Een warme oproep aan alle muzikanten om elke vrijdag live een miniconcertje (of langer mag ook) te spelen. We stellen aangepaste muziek voor, zoals bv ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy (tekening) of ‘Song for Health’ van Steven Verhelst. Hiermede sluiten wij aan bij de ’Hou vol, Wuhan’ gezangen in China, of de balkonconcerten in Milaan tijdens de pestepidemie van 1576. Zet je raam open en laat met de klanken het gevoel van vertroosting en samenhorigheid gedragen worden door de wind. Zo zorgen we dat we niet moeten leven in ‘a ghost town’, een spookstad. Want als er één ding zeker is, dan is het dat een leven zonder muziek voor ons toch moeilijk voor te stellen is.
 

...

Lees meer

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Kruisoplegging van de vormelingen

Op zondag 8 maart vierden 31 kandidaat-vormelingen de kruisoplegging. De catechisten Lieve Vandervelde en Liesbeth Dumont zijn sinds het begin van het catechesejaar “ op tocht” met hen.
Katleen wouters zorgde voor een mooie viering met aangetaste teksten en muziek.
Door de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft het aartsbisdom de nieuwe datum voor het H.Vormsel vastgelegd op zondag 4 oktober 2020. 

Datum eerste communie
De eerste communie met Pinksteren werd afgelast door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe datum werd vastgelegd op zondag 20 september 2020.
 

...

Lees meer

FERM/KVLV OPLINTER

Het coronavirus houdt ons allemaal in z'n greep. Daarom besloten we bij Ferm Oplinter om ook alle activiteiten van april te annuleren. Heel jammer, maar we weten ook waarom we best opletten. Samen kunnen we dit virus indijken, samen geraken we er wel. Blijf intussen goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Beweeg, trek naar buiten, kook lekker en gezond, bedank iedereen die zich nu extra inzet voor ons en wees ferm.
 

...

Lees meer

St.-Germanuskerk stille aanbidding

Elke zondag van 10.30u tot 11.30u wordt het heilig sakrament ter aanbidding uitgesteld.

Het gaat om stil gebed. En vanzelfsprekend moet er voldoende afstand worden gehouden, maar de kerk is groot genoeg om daaraan te beantwoorden.

Bid met een groot geloof dat de huidige besmetting vlug mag eindigen, maar bid ook voor alle zieken en voor hen die rouwen om het verlies van iemand, om sterkte.

Elke dag is de kerk open voor stil gebed van 9u. tot 17u.

...

Lees meer

SAMANA VISSENAKEN

Het paasfeest  voorzien op woensdag 1 april is afgelast omwille van coronavirus..

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Kookles en filmavond gaan niet door. Voor de wandeling in april is het afwachten.
 

...

Lees meer

ACTIVITEITEN OPLINTER

Bij het ter perse gaan weten wij dat de yogalessen van KVLV/Ferm gestopt zijn en dat de kooklessen niet doorgaan. De overige organisaties (Landelijke gilde, KLJ, Harmonie, Samana, zangkoor) zijn nog in beraad. Om geen verwarring te zaaien zullen we dus niets aankondigen.
 

...

Lees meer

FERM/KVLV – VISSENAKEN

Alle activiteiten afgelast tot 3 april
 

...

Lees meer
09/08/2020

DOOPVIERING IN SINT-GERMANUS

ZONDAG 9 augustus

...

Lees meer
24/08/2020

SAMANA HAKENDOVER-WULMERSUM

Indien de Corona richtlijnen het toelaten, gaan we op 24 augustus naar Scherpenheuvel.

Samana Hakendover organiseerde op 13 juli een eerste samenkomst. 
Met wat terughoudendheid- door het corona-virus- werd het een mooie groep die kwam opdagen.
Dank aan het goede weer konden we buiten zitten, werd de veilige afstand bewaard en de mondmaskers mochten af.  Iedereen kon nu genieten van een  ijsje dat zeer welkom was door
het warme weer. Iedereen was blij om eens terug mensen te kunnen ontmoeten na zolang in zijn kot te moeten blijven. Er werd druk heen en weer gepraat want na zoveel maanden viel er veel te vertellen. Vooruitzichten voor het verder verloop van de komende activiteiten werden besproken.
De namiddag was veel te vlug voorbij, er werd gehoopt om vlug nog eens samen te kunnen zitten. Blij gezind en gelukkig om dit weerzien werd er afscheid genomen.
Bij goede weersomstandigheden doen we het nog eens over op 10 augustus.

...

Lees meer
03/09/2020

PAROCHIAAL KOOR GRIMDE

Donderdag 3 sept: om 16 u. repetitie in de kerk. Iedereen welkom!

...

Lees meer
19/09/2020

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS

De Eerste communieviering in de Sint-Germanuskerk zal plaatsvinden op zaterdag 19 september om 14.30 uur.
De datums voor de verdere voorbereiding en repetities voor de Eerste communie moet met de groep catechisten nog afgesproken worden. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 

...

Lees meer
20/09/2020

EERSTE COMMUNIE O.L.V.-TEN-POELKERK

De Eerste communieviering in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk zal plaatsvinden op zondag 20 september om 11 uur.
De datums voor de verdere voorbereiding en repetities voor de Eerste communie moet met de groep catechisten nog afgesproken worden. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS