HEMELVAART

Donderdag 30 mei, we moeten niet gaan werken want het is een officiële feestdag. We maken er een fijne dag van maar waarom is het een feestdag? Wat valt er te vieren?

Veertig dagen na Pasen vieren we de hemelvaart van Jezus. In de evangelielezing lezen we dat Hij voorgoed uit het zicht van zijn leerlingen verdwijnt. Aan Maria-Magdalena had Hij dat al eerder aangekondigd. Wanneer Jezus aan haar verscheen bij het lege graf zei Hij immers: Hou mij niet vast, ik moet nog verrijzen naar de hemel.” Met die woorden bedoelde Jezus dat we mensen, die gestorven zijn, moeten durven los te laten en hen op een andere manier moeten gedenken, in herinnering bewaren. Zo bewaren we Jezus al meer dan 2000 jaar in ons hart en vergeten Hem niet. Dat vergeten doen we zeker niet wanneer we zijn Blijde Boodschap, zijn verhalen blijven doorgeven aan elkaar. We houden Jezus ook in ons hart wanneer we elke zondag onze handen uitreiken naar Hem om zijn lichaam in het stukje geconsacreerde brood te ontvangen. 

Tien dagen na Hemelvaart vieren we Pinksteren. Op zondag 2 juni herdenken we hoe de Heilige Geest van Jezus over de leerlingen neerdaalde en hen kracht gaf om vanaf nu op missie te gaan. Hiermee wordt de Paastijd afgesloten.

Van Pasen tot Pinksteren, vijftig dagen lang vieren christenen de verrijzenis van Jezus. Een blijde gebeurtenis met 3 grote hoogtepunten: Pasen zelf, O.L. Heer Hemelvaart en Pinksteren. Jezus zorgde tijdens zijn leven dat vissers verkondigers werden. Het is goed dat we onszelf ook een beetje een visser voelen, een mens van verkondiging. Een vredevolle feestdag!

Hilde Rummens

...

Lees meer
26/05/2019

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Welkom op het schoolfeest zondag 26 mei, van 14 tot 18 u. Optredens, hapje tapje, animatie. Thema: film - gekke haren.

...

Lees meer
28/05/2019

MEIMAAND = MARIAMAAND 2

Op dinsdag 28 mei bidden we om 19 uur het Rozenhoedje aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in de Houbaertstraat. Laten we even op weg gaan in gezelschap van onze Moeder Maria. Zij is een voorbeeld voor ons allen! Iedereen is welkom.

...

Lees meer
28/05/2019

EERSTE COMMUNIE OLV-TEN-POELKERK

Dinsdag 28 mei eerste repetitie van 15.30 uur tot 17.30 uur.

...

Lees meer
29/05/2019

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

Woensdag 29 mei werkwinkel wijn met Alex Kool. U krijgt een algemeen overzicht over wijnen en wijnproductie, met een proeverij van zes soorten wijn.
Tip: De dag erna is er verlof. Misschien nuttig voor mensen met haarpijn.

...

Lees meer
29/05/2019

OKRA OPLINTER

Woensdag 29 mei om 14.30 u in VIA, Waaiberg te Tienen, onze maandelijkse bijeenkomst met de jaarlijkse tombola.
De zomerzoektocht voert ons dit jaar naar Landen.

...

Lees meer
29/05/2019

LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER-WULMERSUM & KVLV

Woensdag 29 mei kan je meefietsen vanaf 19 uur met de Landelijke Gilde en de KVLV door onze prachtige natuur. Vertrek is aan onze kerk, kant pastorie.

...

Lees meer
30/05/2019

BRONWIJDING OPLINTER

Op Ons-Heer-Hemelvaart, donderdag 30 mei houden we de jaarlijkse processie naar de Sint-Genovabron, onderaan in de Sint-Hubertusstraat. Hoogmis in de kerk om 10 u. De Harmonie gaat ons voor naar de Bron, die geheiligd wordt met het wijwater dat op Pasen gewijd is.

...

Lees meer
30/05/2019

HAKENDOVER DE BRONWIJDING

Op donderdag 30 mei vieren we Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart. Op die dag vieren we in Hakendover ook de Bronwijding. De Salvatorbron wordt gewijd door de gebeden en zegeningen van de priester. We danken van harte iedereen die helpt bij het onderhouden van onze Salvatorbron.

...

Lees meer
30/05/2019

BRONWIJDING OPLINTER

Op Ons-Heer-Hemelvaart, donderdag 30 mei houden we de jaarlijkse processie naar de Sint-Genovabron, onderaan in de Sint-Hubertusstraat. Hoogmis in de kerk om 10 u met het Kyriale, de steeds weerkerende gezangen, in het Latijn. De Harmonie leidt de voettocht naar de Bron, die geheiligd wordt met het wijwater dat op Pasen gewijd is.

...

Lees meer
31/05/2019

MIS O. L. VROUW-KAPEL OPLINTER

Vrijdag 31 mei om 19.30 u organiseert KVLV de jaarlijkse Eucharistieviering aan de kapel van Onze Lieve Vrouw aan de Getebrug (Ganzendries richting Wommersom). We verwachten dat ook niet-leden onze hemelse Moeder komen vereren.
Iedere maandagavond in mei, juni, juli en augustus is er fietswandeling. Bijeenkomen aan het parochiecentrum.

...

Lees meer
02/06/2019

HOOGDAG IN DE ONZE LIEVE VROUW-TEN-STEENKAPEL IN GRIMDE

De zondag na Ons-Heer-Hemelvaart is elk jaar een hoogdag in de O.L. Vrouw-ten-Steenkapel in Grimde.  Het is niet alleen het wijdingsfeest van de kapel in 1331.  Op die dag vernieuwen de leden van de Confrérie van Sincte Moor hun engagementsbelofte. Zij beloven daarbij de kapel en haar rituelen te bewaren en te propageren. De intrede in processie van de leden van de Confrérie met hun statige rode mantels is telkens een pakkend moment. Dit jaar leggen twee nieuwe leden hun eed van trouw af. Dan wordt plechtig hun mantel omgehangen als teken van hun waardigheid. Zij doen dat in de eucharistieviering van 2 juni om 10.30 uur. Aan het einde heffen de Confreers het glas op hun patroon zoals hun voorgangers dat eeuwenlang elk jaar hebben gedaan. Om dat feest het nodige plechtig karakter te geven, luistert het vioolkwartet ‘Passion for Strings’ de viering op met mooie klassieke muziek. We nodigen dan ook alle vrienden van de oudste en mooiste kapel van de streek uit om samen met ons deze plechtigheid te vieren. Het is elk jaar de moeite waard.

...

Lees meer
03/06/2019

LANDELIJKE GILDE/OKRA- KUMTICH

Maandag 3 juni:- Voordracht "Van Ananas tot Hemd"

...

Lees meer
03/06/2019

SAMANA - VISSENAKEN

Maandag 3 juni om 19 uur vergadering voor de kernleden in de Kronkel.

...

Lees meer
04/06/2019

ZIEKENZORG TIENEN CENTRUM

- Dinsdag 4 juni is er de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel voor de zieken en hun begeleiders van Ziekenzorg Tienen Centrum.

...

Lees meer
12/06/2019

SAMANA HAKENDOVER-WULMERSUM

Samana Hakendover-Wulmersum gaat op woensdag 12 juni op bedevaart naar Scherpenheuvel. Iedereen is van harte welkom. Inlichtingen en inschrijvijven kan je bij Marie-Louise op het telefoonnummer 016/81.80.66.

...

Lees meer
23/06/2019

NOTEER IN JE AGENDA PAROCHIE BOST

Afscheidsviering pater Sylvester op 23 juni om 15 uur in onze parochiekerk Sint-Odulphus te Bost. Aansluitend zal er in het O.C. De Buksboom een receptie zijn om te mensen van de geloofsgemeenschap te mogelijkheid te bieden om afscheid van pater Sylvester te kunnen nemen.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS