GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Kruisoplegging van de vormelingen

Op zondag 8 maart vierden 31 kandidaat-vormelingen de kruisoplegging. De catechisten Lieve Vandervelde en Liesbeth Dumont zijn sinds het begin van het catechesejaar “ op tocht” met hen.
Katleen wouters zorgde voor een mooie viering met aangetaste teksten en muziek.
Door de maatregelen met betrekking tot de coronacrisis heeft het aartsbisdom de nieuwe datum voor het H.Vormsel vastgelegd op zondag 4 oktober 2020. 

Datum eerste communie
De eerste communie met Pinksteren werd afgelast door de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De nieuwe datum werd vastgelegd op zondag 20 september 2020.
 

...

Lees meer

PAROCHIAAL KOOR GRIMDE

Donderdag 9 april: geen repetitie in het Kapelhuisje. 

Donderdag 16 april: geen repetitie in het Kapelhuisje. 
 

...

Lees meer

FERM/KVLV OPLINTER

Het coronavirus houdt ons allemaal in z'n greep. Daarom besloten we bij Ferm Oplinter om ook alle activiteiten van april te annuleren. Heel jammer, maar we weten ook waarom we best opletten. Samen kunnen we dit virus indijken, samen geraken we er wel. Blijf intussen goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Beweeg, trek naar buiten, kook lekker en gezond, bedank iedereen die zich nu extra inzet voor ons en wees ferm.
 

...

Lees meer

St.-Germanuskerk stille aanbidding

Elke zondag van 10.30u tot 11.30u wordt het heilig sakrament ter aanbidding uitgesteld.

Het gaat om stil gebed. En vanzelfsprekend moet er voldoende afstand worden gehouden, maar de kerk is groot genoeg om daaraan te beantwoorden.

Bid met een groot geloof dat de huidige besmetting vlug mag eindigen, maar bid ook voor alle zieken en voor hen die rouwen om het verlies van iemand, om sterkte.

Elke dag is de kerk open voor stil gebed van 9u. tot 17u.

...

Lees meer

SAMANA VISSENAKEN

Het paasfeest  voorzien op woensdag 1 april is afgelast omwille van coronavirus..

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Kookles en filmavond gaan niet door. Voor de wandeling in april is het afwachten.
 

...

Lees meer

ACTIVITEITEN OPLINTER

Bij het ter perse gaan weten wij dat de yogalessen van KVLV/Ferm gestopt zijn en dat de kooklessen niet doorgaan. De overige organisaties (Landelijke gilde, KLJ, Harmonie, Samana, zangkoor) zijn nog in beraad. Om geen verwarring te zaaien zullen we dus niets aankondigen.
 

...

Lees meer

FERM/KVLV – VISSENAKEN

Alle activiteiten afgelast tot 3 april
 

...

Lees meer

Vastenprogramma Pastorale Zone Tienen

Koffiestop warm aanbevolen

Na de eucharistieviering wordt u een lekkere kop koffie aangeboden in de kerk.
- Zaterdag 21 maart in de Sint-Odolphuskerk te Bost
- Zaterdag 4 april in H. Petrus en Paulus te Grimde

Bezinningsdag op zaterdag 28 maart PC Kabbeek
Vasten…. 40 dagen in de woestijn, dat is het thema waarrond er de ganse dag wordt gewerkt. 

Programma voormiddag:

- We verwelkomen iedereen om 10 uur met een lekkere tas koffie.
- Om 10.30 uur is gastspreker pastoor FELIX VAN MEERBERGEN. Hij heeft het over “Waar brandt het vuur nog?” en “Waar zijn de vindplaatsen van God.”
- Om 11.03 uur volgt een muzikaal intermezzo en krijgt iedereen de tijd om vragen te stellen.
- Om 12.30 uur is er een gebedsmoment in de kapel.
- Omstreeks 12.30 uur maken we tijd voor aperitief en middagmaal

Programma namiddag:

- Om 13.45 uur herbeginnen we ons programma met een muzikaal intermezzo
- Marina Gelaude is de volgende spreker met het thema “De Tien Geboden, hoe beleven en ervaren we ze in ons leven?”
- We sluiten af om 15.30 uur met een slotwoord en zending

Inschrijven noodzakelijk en mogelijk tot 22 maart. (Inschrijvingsstrookjes ook in de kerk te vinden)

Onkosten: 20 euro
Te betalen bij inschrijving (Veemarkt 36, Tienen) 016 8113 43 of 0495 73 05 49
email: dekenij.tienen@skynet.be
Vergeet niet te vermelden: Naam voornaam
Adres
Tel/GSM
Betaling: contant of per overschrijving:
Nr. BE72 0689 3170 3316
t.n.v. Parochie Sint-Germanus
Mededeling: Naam voornaam

Speciale collectes Broederlijk Delen
Op 21 en 22 maart alsook op 4 en 5 april zijn er omhalingen ten voordele van Broederlijk Delen. Dank voor uw bijdrage.

Palmzondag met palmprocessie Sint-Germanus: zondag 5 april

Paasmaandag 13 april paardenprocessie te Hakendover

...

Lees meer
19/04/2020

GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Zondag 19 april Beloken Pasen
09.00- 17.00 u : De kerk is open voor persoonlijk gebed.

...

Lees meer
19/04/2020

EERSTE COMMUNIE CATECHESE OLV-TEN-POEL

De Naamopgave viering wordt verplaatst naar zondag 19 april om 11 uur.

...

Lees meer
29/05/2020

SAMANA - OPLINTER

Door de strenge coronamaatregels kunnen wij niet anders dan onze bedevaart naar Scherpenheuvel op 29 mei en naar Banneux op 17 juni afschaffen.
 

...

Lees meer
19/09/2020

EERSTE COMMUNIE SINT-GERMANUS

De Eerste communieviering in de Sint-Germanuskerk zal plaatsvinden op zaterdag 19 september om 14.30 uur.
De datums voor de verdere voorbereiding en repetities voor de Eerste communie moet met de groep catechisten nog afgesproken worden. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 

...

Lees meer
20/09/2020

EERSTE COMMUNIE O.L.V.-TEN-POELKERK

De Eerste communieviering in de Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poelkerk zal plaatsvinden op zondag 20 september om 11 uur.
De datums voor de verdere voorbereiding en repetities voor de Eerste communie moet met de groep catechisten nog afgesproken worden. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS