Filter

CATECHESE SINT-GERMANUS

Zondag 4 december is er gezinsviering voor alle vormelingen – eerste communiekanten en hun ouders.
Eveneens verwachten wij HOOG BEZOEK voor alle brave kinderen.

Woensdag 7 december om 14.00 uur catechese voor de Eerste communiekanten in de kerk Sint – GERMANUS.
 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIECATECHESE OLV-TEN-POELKERK

Zaterdag 26 nov. 15 u. - 16 u.: catechese begin advent
Zaterdag 10 dec. 16.30 u. Kinderen familie: Adventsviering
Wat ís de betekenis van de adventkrans?
Het is een symbool voor de tijd die de mensheid moest doorlopen tot de Verlosser kwam. De adventskrans spreekt ons van de adventus Domini of de komst van de Heer en spoort ons aan om ons op die komst voor te bereiden.
In de krans staan de vier kaarsen voor de vier zondagen van de advent, maar ook voor vier maal duizend jaar van wachten. Dat is de Bijbelse manier van zeggen: héél lang. De kaarsen symboliseren dus de eindeloze tijd dat de mensheid heeft moeten wachten op de komst van de Heer. Elke zondag wordt er één meer aangestoken, wat wil zeggen: weer een tijdperk van duisternis voorbij - tot ze alle vier branden en de volheid der tijden in het licht staat. Dan is het Kerstmis.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN PAROCHIE GODDELIJKE ZALIGMAKER TIENEN-ZUID

Wij gedenken de overledenen 2021-2022
Carla Baeken 24/10/2021
Francine Smets 24/01/2022
Philippe Vereecke (B) 23/02/2022
Raymond Huynen 04/07/2022
Jeanne Hautecler 19/07/2022
Jeanne Melaerts 10/08/2022

Wij gedenken ook
Eredeken Joris Hardiquest 04/04/2022

Wie in de schaduw Gods mag wonen, zal niet sterven in de dood.

...

Lees meer

KAARTAVONDEN LANDELIJKE GILDE VISSENAKEN

De kaartavonden van de najaarssessie 2022 vinden binnenkort plaats, telkens om 20.00 uur in zaal De Kronkel, en dit op: 11 november 2022, 18 november 2022, 25 november 2022 en 02 december 2022
Deelnameprijs: €12 per kaartavond met inbegrip van 4 consumpties voor zware bieren 1€ extra en 2 prijzen per tafel per avond
Na 4 avonden wordt er een rangschikking opgemaakt en is er een prijs  voorzien bij een minimumdeelname aan 3 avonden.
De 3 beste resultaten tellen voor de eindrangschikking.
Uiteraard zijn ook niet-kaarters welkom om een fris pintje te komen drinken!

...

Lees meer

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

We zijn gaan wandelen in Bierbeek en konden deelnemen aan twee crea werkwinkels: pyrografie en potje-breek.
Tweede avond line dance (lijn dans): maandag  21 november van 19.00 tot 21.30 u. in Centrum Houtem. Lesgeefster Werna Verschelde.
De eerste avond viel goed mee. Wellicht heeft u thuis de danspassen en dansfiguren nog wat ingeoefend. We herhalen ze en we leren ook nieuwe aan. Geen probleem dus als u de eerste avond gemist heeft. Voor iedereen haalbaar en geen ervaring vereist.
Noteer reeds: kerstfeest zaterdag 10 december om 15 u. in het Ontmoetingscentrum.
 

...

Lees meer

DORPSFEESTEN – VISSENAKEN

Kronkelplein
Vrijdag 2 september
19.30 u. Tiense Strijkers in de St-Pieterskerk

Zaterdag 3 september
T-RUN
14.30 u.  jeugd.
15.30 u. iedereen..
doorlopend : bar VisZite, cocktailbar (KLJ)., hamburgers (LG)
Avondprogramma
21.00 u. Banton
23.00 u. dj Beatro
01.00 u. dj Tafkans

Zondag 4 september
Familiedag
12.00 u.-14.00 u. Dorpsbarbecue (Landelijke Gilde)

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

Op 19 augustus om 14 uur komt Dr Dirk Borghgraef een uiteenzetting geven over geheugenstoornissen, vergeetachtigheid en dementie. Iedereen welkom in de kleuterklas.

Op 28 augustus vieren we ons 45-jarig bestaan. Om 11 u starten we met een gebedsviering, gevolgd door een lekker feestmaal. Een woordkunstenaar zal optreden om het samenzijn luchtiger te maken.
Alle leden worden verwacht in de kleuterklas.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE EN OKRA KUMTICH

Voor de volgende maanden zijn nog deze activiteiten vastgelegd. Deze activiteiten zullen doorgaan op een donderdagnamiddag (goed onthouden)

Eric De Maerteleire

Op donderdag 15 september om 14 uur komt Dhr De Maerteleire ons spreken over "Fabels en Feiten over voeding en gezondheid" (zal zeer leerrijk zijn)

Op donderdag 20 oktober om 14 uur komt Mevr Lieve MARIEN ons spreken over Bedgeheimen uit het verleden - (dat zal plezant worden)

Jacques Van Outryve

Op donderdag 17 november om 14 uur krijgen wij een reisreportage over de Filipijnen door Dhr. Van Outryve van de hulporganisatie TRIAS van de Boerenbond

Op maandag 19 december om 12.30 u. is onze Kerst- en Nieuwjaarsviering in de Feestzalen Vogelzang met optreden van DANNY & MARLEEN ons inmiddels allen bekend. - Nadere uitleg hieromtrent volgt.

OKRA plant een uitstap voor de Regio op donderdag 15 september a.s.
Het is een zeer interessante uitstap . U kunt kiezen uit drie verschillende activiteiten waaraan U wenst deel te nemen - er zijn drie maaltijden voorzien en bus . De prijs beloopt 56 euro per persoon . zo gewenst kan ik U de uitgebreide uitleg omtrent deze uitstap bezorgen.
Intekenen uiterlijk tot 20 augustus. Vertrekuur en opstapplaats (vermoedelijk Kumtich) worden U tijdig meegedeeld.- Dus laat mij iets weten a.u.b.

Tenslotte een vraag aan de leden Landelijke Gilde Kumtich. Ik zou graag een paar personen bij ons Bestuur hebben en ook om bij de vergaderingen behulpzaam te zijn.

Als U dat ziet zitten laat mij dan iets weten. Hartelijk dank bij voorbaat .

Aan iedereen een prettig verlof .
Vriendelijke groeten

RUMMENS Noël Tel 016813464 - Groenhofstraat 75-3300 KUMTICH.

...

Lees meer

MARGARITA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Woensdag 20 juli vieren wij onze patrones de H. Margarita tijdens de gezongen Gebedsviering om 18 u. Daarna gaan we in processie naar haar kapel achter de kerk, waar wij haar beeltenis kunnen eren door een buiging.

Zaterdag 23 juli houden wij de plechtigheid t.e.v. de H. Margarita. De Mis voor de Overledenen van de Bond van Gepensioneerden wordt verschoven naar 30 juli.

...

Lees meer

FERM – OPLINTER

Maandag 19.00 u fietsen

...

Lees meer

AVOND VAN BARMHARTIGHEID TE SCHERPENHEUVEL TIJDENS HET ZOMERWEEKEND

Op zaterdag 9 juli om 20u wordt een avond van barmhartigheid georganiseerd in de basiliek van Scherpenheuvel (einde rond 22.30 u.). Allen welkom voor deze sfeervolle en intieme avond met getuigenissen, gebed, bezinning en gelegenheid om een priester te spreken. Er zullen meerdere priesters aanwezig zijn voor het sacrament van de verzoening (biecht). Aarzel niet en kom !

Deze avond maakt deel uit van het Zomerweekend in het Huis van Maria (vroegere Pelgrim), dat start op vrijdag 8 juli en eindigt op zondag 10 juli. Als je aan het hele weekend of 1 dag wil deelnemen, dan kan dit nog, maar hiervoor dien je wel in te schrijven. Ga voor meer info en inschrijving naar https://zomerweekend.be
Contactpersoon bij vragen: Chantal Neuteleers (0498/303118)

...

Lees meer

FERM – OPLINTER

Maandag 19 u. fietsen

...

Lees meer

KAART- EN KIENNAMIDDAG SAMANA OPLINTER

Beste dorpsgenoten, Beste sympathisanten, Beste leden van ziekenzorg Samana Oplinter, 
Samana Oplinter verwelkomt jullie graag op onze kaart- en kiennamiddagen. (Bij voldoende interesse ook rummikub) Dit iedere eerste en derde donderdag van elke maand (met uitzondering van feestdagen) van 14 u. tot 17 u. in het Parochiecentrum Oplinter. 
Bijkomende info verkrijgbaar bij de hieronder vermelde Samana bestuursleden. 
Colpaert Nelly 016/81 50 33 
Laermans Frieda 0479 71 34 01 
Iedereen van harte welkom !

...

Lees meer

ZIEKENZORG SAMANA OPLINTER

Vrijdag 3 juni 2022 Bedevaart naar Scherpenheuvel
Maandag 20 juni 2022 Bedevaart naar Banneux
Inlichtingen en inschrijving bij de bestuursleden of via Secretariaat Parochie (woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur).

...

Lees meer

22 MEI 2022 - INTERLEVENSBESCHOUWELIJKE ONTMOETINGSDAG IN VLAAMS-BRABANT

Vlaams Brabant is niet alleen multicultureel, maar ook multireligieus. Om dialoog en respect tussen de verschillende geloofsgemeenschappen te bevorderen, organiseren ORBIT en het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de levensbeschouwingen, gebedshuizen en de Vlaams-Brabantse lokale besturen voor de 2de keer een interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag om de religies en levensbeschouwingen in Diest, Landen, Tienen, Halle, Vilvoorde, Leuven… beter te leren kennen.
In TIENEN worden in dit kader twee gegidste wandelingen georganiseerd.
Beide wandelingen vertrekken aan het C.C. De Kruisboog (Sint-Jorisplein 20), de eerste om 13.30 uur, de tweede om 14.00 uur.
We starten met het ontvangst door de Evangelische gemeenschap. Daarna gaat de wandeling naar de moskee Asalam Almadina (Beauduinstraat 138), waar je dit bedehuis kunt bezoeken. Dan trekken we verder naar het Huis van de Mens (Beauduinstraat 91). Hier wordt de vrijzinnig humanistische visie toegelicht. Onze laatste halteplaats is de Sint-Germanuskerk (Veemarkt 36), waar over de basis van de katholieke geloofsbeleving wordt verteld.
Tijdens de wandeling kan je deelnemen aan een fotozoektocht. De oplossingen worden op het einde van de wandeling meegedeeld.
In elke locatie ga je tevens op zoek naar de symbolen van elk van de vier gemeenschappen.
Vertrek: 13.30 u.of 14.00 u. aan het C.C. De Kruisboog.
Van harte welkom.

...

Lees meer

CATECHESE BOST

Op dinsdag 24 mei, woensdag 25 mei en vrijdag 27 mei komen de eerste communicanten samen in de kerk van Bost van 16 u. tot 17 u. ter voorbereiding op hun eerste communie op zaterdag 28 mei.
 

...

Lees meer

VORMSELCATECHESE ST. GERMANUS

Herhalingen in de kerk
Donderdag 19 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP A
Vrijdag 20 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP B
Wees zeker aanwezig, dit is de laatste samenkomst voor het vormsel.
Werkattesten kunnen dan ook verkregen worden.

...

Lees meer

ZIEKENZORG SAMANA OPLINTER

Vrijdag 3 juni 2022 Bedevaart naar Scherpenheuvel
Maandag 20 juni 2022 Bedevaart naar Banneux
Inlichtingen en inschrijving bij de bestuursleden of via Secretariaat Parochie (woensdag tussen 17.00 en 19.00 uur).

...

Lees meer

FIETSEN MET DE KONINKLIJKE LANDELIJKE GILDE HAKENDOVER-WULMERSUM

Elke woensdag ( sedert begin mei) om 13:30 starten we terug met onze wekelijkse fietstochten (vertrek aan de kerk - kant “De Korenbloem”).
Iedereen die fietst, mag mee. We rijden aan een tempo dat we allemaal aankunnen. 
We proberen ook telkens een terrasje te doen en/of een ijsje te eten.
Jan Kinnaer (0479 304 350) is groepsverantwoordelijke. 
De wekelijkse fietstochten zullen doorgaan tot en met woensdag, 26 oktober 2022.
Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.
Wij wensen u alvast veel fietsplezier!
Het bestuur

...

Lees meer

VORMSELCATECHESE ST. GERMANUS

Herhalingen in de kerk
Donderdag 12 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP A
Vrijdag 13 mei om 17.30 u. tot 18.30 u. : voorbereiding vormselviering GROEP B

Werkattesten kunnen dan ook verkregen worden.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De ‘wedstrijd’ bij het bowlingen verliep heel gemoedelijk.
De uiteenzetting over de invloed van het licht werd afgelast wegens ziekte van de spreker.
Voor de kerkkuis staken enkele dapperen de handen uit de mouwen. Stoelen werden verplaatst om de vloer gemakkelijk te kunnen poetsen. Stoelen die opgestapeld waren op het oksaal konden terug neerdalen naar de kerk dank zij man- en vrouwkracht. En spinnenkoppen werden uit de hoogste schuilhoeken weggejaagd.

Daguitststap
Vrijdag 13 mei gaan we op reis. Bijeenkomen achterkant station Tienen om 7.30 u.
In Sint-Niklaas worden we verwelkomd en maken we een wandeling door de stad met uitleg over de geschiedenis en de voornaamste gebouwen.
Na het warme middagmaal bezoeken we een gekende chocolaterie. Nadien kunnen we een puik ijsje eten of een verzorgd biertje drinken, of gewoon wat rondwaren.
Om 17.42 u sporen we terug naar ons geliefd Sint-Margriete-Houtem in de Suikerstad.
 

...

Lees meer

AFRIKA FILMFESTIVAL TIENEN 2022

Te gast in Tienen 21-28 april.
www.afrikafilmfestival.be

Aya (familiefilm)
Ivoorkust – 2021 – 90 min. – Fictie met ook een klimaataspect – OV gesproken, NL ondertiteld
Fictiefilm – beeldrijk & wonderlijk verhaal voor jong(er) en oud(er)

Met de voeten stevig in het zand en het hoofd recht, verkondigt Aya vastberaden dat ze nooit zal vertrekken van het schiereiland van Ivoorkust, waar ze met haar moeder en haar kleine broertje woont. Het gebied wordt echter geleidelijk ingenomen door de oceaan, waardoor de inwoners worden gedwongen naar de hoofdstad te migreren. Wat is haar toekomst?
Film van Simon Coulibaly Gillard. Internationale prijzen o.a. ICAB, publieksprijs Afrikafilmfestival Leuven oktober 2021.

Wanneer? donderdag 21 april 2022 van 20 u. tot 21.45 u., nababbel kan in de Foyer
Waar? CC De Kruisboog (Theaterzaal) - Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen 
Reserveren  afrikafilmfestival.tienen@gmail.com of aan balie van CC De Kruisboog
Organisatie & contact: AFF Tienen  afrikafilmfestival.tienen@gmail. com 0485 83 66 90

You will die at 20
Soedan – 2019 – 101 minuten – speelfilm – Arabisch gesproken, Nederlands ondertiteld

De jonge Muzamil moet leven met de voorspelling dat hij zal sterven als hij twintig is. Zijn vader is het verdriet bij voorbaat ontvlucht, zijn nu al rouwende moeder schermt hem af van de grote wereld. Muzamil zoekt zijn plaats tussen de Koranschool, de avances van een meisje en de filmbeelden die een oude naar het dorp teruggekeerde cameraman hem laat zien. Maar hij is vooral op zoek naar de zin van het bestaan en een kans op een toekomst. Een fabel over de dwang van traditie en de lokroep van vrijheid.

Wanneer? donderdag 28 april 2022 van 20u tot 21.50 u., nababbel kan in de Foyer
Waar? CC De Kruisboog (Theaterzaal) - Sint-Jorisplein 20 - 3300 Tienen 
Reserveren: afrikafilmfestival.tienen@gmail.com of aan balie van CC De Kruisboog
Organisatie & contact: AFF Tienen afrikafilmfestival.tienen@gmail.com - 0485 83 66 90

Prijs
Standaard ticket : 4.00 euro
55 jaar, -26 jaar: 3.00 euro

...

Lees meer

VASTENACTIVITEIT PASTORALE ZONE TIENEN

Zondag 20 maart na de eucharistieviering van 10.30 u. in de kerk Koffiestop.
Met een lekkere tas koffie of fruitsap of water, een koekje of een snoepje en een moment voor een babbeltje te slaan steunen wij zo Broederlijk Delen.
Ieder beetje helpt ,dus zeker warm aanbevolen.

Vrijdag 25 maart om 19.00 u.: Voettocht naar kapel Onze Lieve Vrouw Ten Steen in Grimde.
Stappers verzamelen om 19.00 u. op de Grote Markt.
Om 20.00 u. is er eucharistieviering in de kapel voor stappers en niet stappers.
Iedereen van harte welkom.

Zondag 27 maart om 15.00 u. in de Sint-Germanuskerk, vasten bezinning met onze hulpbisschop mgr. Koen Van Houtte. 

...

Lees meer

CATECHESE BOST

Op 16 maart worden de vormelingen verwacht in de kerk van Hakendover van 15u tot 16u.
Op zaterdag 19 maart worden de vormelingen verwacht in de kerk van
Hakendover om 18u voor de kruisoplegging.

...

Lees meer

GOEDE WEEK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Na overleg met de zondagskerk van de fusieparochieparoche Sint-Augustinus en de pastorale zone Sint-Germanus kwamen we tot volgende regeling. We willen u tijdig op de hoogte stellen. 
Zaterdag 9 april
18.00 u. Gebedsdienst
Palmzondag - Palmwijding - Lijdensverhaal
Maandag 11 april
18.00 u. Boeteviering
Donderdag 14 april
14.00 u. Gebedsdienst
Witte Donderdag - Laatste Avondmaal - Instelling van de Eucharistie
Zaterdag 16 april
18.00 u. Gebedsdienst
Paaswake - Paasviering van de Verrijzenis - Het koor zingt

...

Lees meer

OCTAAF VAN SINT-HYMELINUS VAN VISSENAKEN

Dinsdag 8 maart om 20 u. in de pastorij van Vissenaken (ingang poortgebouw Kumtichstraat)  spreekt permanent diaken Jan Abts vanuit zijn persoonlijke ervaring over de betekenis van bedevaarten en processies.

Op dondersdag 10 maart om 19 u. in de kerk van Sint-Maarten Vissenaken: “Hymelinusviering", plechtige eucharistieviering met verering van de relikwie.
Herdenking van de afgestorven leden van de Broederschap van Sint-Hymelinus

Op zondag 13 maart om 10 u. gezongen gebedsdienst. 
Daarna gaan we in processie naar het bronneke van Sint-Hymelinus in de Kattebos. We lopen door de Rozendaalbeekvallei. Aangepast schoeisel is hier noodzakelijk.
Nadien is er aan de rand van het bos gelegenheid om samen  van een een soepje of drankje te genieten

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Combidag 2
Woensdag 8 maart kan u komen breien, haken of handwerken om 14 of 19 u. Een tas koffie staat gereed.

Koken
Voor mannen vrijdag 11 maart om 19 u.

Muziekavond
‘Blij u te zijn’ in CC De Kruisboog vrijdag 11 maart om 20 u.

Wandeling
Een verkwikkende tocht in Hoeleden langs aangename paden en wegen. Zondag 13 maart, bijeenkomen om 13 u.
 

...

Lees meer

PAASMAANDAG 18 APRIL 2022

10 u. : Plechtige eucharistieviering voorgegaan door Koen Vanhoutte, hulpbisschop in het aartsbisdom Mechelen-Brussel.
11 u. : Vertrek processie. 
12 u. : Zegening en paardengalop in de velden. 
13 u. : Aankomst processie en slotceremonie.

...

Lees meer

DOOPSEL 6-12 JARIGEN ST. GERMANUS

Donderdag 17 februari om 19.00 u. worden de ouders verwacht in PC Kabbeek – Gilainstraat. 
Woensdag 23 maart om 16.00 u. doopvoorbereiding met de kinderen in PC Kabbeek – Gilainstraat.
Zaterdag 26 maart doopviering om 14.00 u.

...

Lees meer

DERTIENMAALBEDEVAART en HAKENDOVERWIJN

Op zondag 16 januari gaat naar jaarlijkse traditie de dertienmaalbedevaart door.
Iedereen is vrij om de ganse dag deel te nemen op eigen ritme. Het dragen van een fluo-hesje is  verplicht. 
In de kerk van de Goddelijke Zaligmaker en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen in Grimde geldt ook een mondmaskerplicht.
Wij vragen de bewoners langs de dertienmaalroute om een kaars te laten branden voor hun woning.

Wij roepen alle inwoners op om hun processievlag “ Hakendover 13 eeuwen” aan hun woning te laten wapperen van zaterdag 15 januari tot en met Hakendoverwijn op 23 januari. Vlaggen zijn nog beschikbaar bij de leden van het processiecomité aan € 30.

Op zaterdag 22 januari om 18 u. zal in de kerk Hakendoverwijn worden gevierd. De eucharistieviering – voorgegaan door ere-deken Joris Hardiquest- zal worden opgeluisterd door het koperkwartet van de fanfare St.-Isidorus en het St.-Cecilia zangkoor.
 

...

Lees meer

FERM OPLINTER

Yoga

In januari starten we met een nieuwe reeks yoga. Daarin leren we ons lichaam en onze ademhaling beheersen. Wij gaan voor Hatha-yoga, een rustigestijl van yoga voor jong en oud, lenig of niet. 
Dit is een reeks van 10 lessen. De lessen zijn enkel om 20 u, in januari op 20 en 27, verder de donderdagen behalve tijdens het verlof, in de turnzaal van de school De Wijsneus, die wij voor hun gastvrijheid danken. Lesgever zoals bij voorgaande reeksen Paul Hillaert.
Kooklessen
De kooklessen gaan nog niet door zolang de huidige corona-maatregelen gelden.

...

Lees meer
04/12/2022

MEDEDELINGEN ST.-GERMANUS

Zondag 4 december is er gezinsviering om 10.30 uur.
1 ste communiekanten, vormelingen en hun ouders worden speciaal uitgenodigd. 
Wij verwachten ook HOOG BEZOEK. Dus wees allen op post.
Zondag 4 december is er ook doopviering..

...

Lees meer
04/12/2022

KERSTCONCERT ST.-ODULPHUS BOST

Op zondag 4 december om 15 u. Kerstconcert in de kerk met optreden van Kevin Kinnaer en Paul Middleton.
 

...

Lees meer
05/12/2022

LANDELIJKE GILDE OPLINTER

Vrijdag 13 mei 2022 om 20 u. voetbalwedstrijd Landelijke gilde VS KLJ Oplinter op het terrein van UAO – United Arsenal Oplinter aan de Dalweg te Oplinter.
 

...

Lees meer
07/12/2022

EERSTE COMMUNIECATECHESE ST. GERMANUS

Woensdag 7 december is catechese voor de eerste communiekanten om 14.00 uur in de kerk.
 

...

Lees meer
08/12/2022

Light a Candle & Taizégebed

8 december, van 17.30 u. tot 20 u. in Onze-Lieve-Vrouw ten Poelkerk
Samen met de kerkgemeenschap van Tienen en de Broeders Alexianen organiseert IJD-Jongerenpastoraal “Light A Candle – Taizégebed” op donderdag 8 december aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel te Tienen. 

Van 17.30 u. tot 19 u. is er Light A Candle. Dit initiatief maakt duidelijk dat het ‘licht’ en de ‘warmte’ die wij krijgen, moeten worden doorgeven zodat iedereen ‘licht’ kan zijn en ’warmte’ kan ervaren. Daarom zullen op het plein van de Grote Markt een paar mensen tussen 17.30 u. en 19 u. andere mensen uitnodigen om een kaarsje aan te steken voor deze boodschap en voor hun persoonlijke intenties. De kaarsen staan daarna op het plein voor de kerk of in de kerk. De mensen kunnen het kaarsje ook mee naar huis nemen om thuis te branden. Er worden intentiebriefjes voorzien voor mensen die hun intenties willen opschrijven zodat we ervoor kunnen bidden.

Vanaf 19 u. tot 20 u. volgt een Taizéviering. Dit wordt een inspirerend uur met Taizéliederen, muziek en bezinning. Wij hebben Mgr. Luc Van Looy uitgenodigd om samen met ons even stil te staan bij de tijd die ons voorbereid op Kerstmis (Adventstijd). 

Deze viering is van ons, door ons, en voor ons allemaal. Alle hulp (muziek, zang, lector, enz.) is welkom, maar meer dan dat is iedereen welkom om een kaarsje aan te steken, mee te bidden, mee te zingen en elkaar te ontmoeten in een geest van vriendschap met een glaasje na de viering. Graag tot dan!
 

...

Lees meer
08/12/2022

Light a Candle & Taizégebed

8 december, van 17.30 u. tot 20 u. in Onze-Lieve-Vrouw ten Poelkerk
Samen met de kerkgemeenschap van Tienen en de Broeders Alexianen organiseert IJD-Jongerenpastoraal “Light A Candle – Taizégebed” op donderdag 8 december aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel te Tienen. 

Van 17.30 u. tot 19 u. is er Light A Candle. Dit initiatief maakt duidelijk dat het ‘licht’ en de ‘warmte’ die wij krijgen, moeten worden doorgeven zodat iedereen ‘licht’ kan zijn en ’warmte’ kan ervaren. Daarom zullen op het plein van de Grote Markt een paar mensen tussen 17.30 u. en 19 u. andere mensen uitnodigen om een kaarsje aan te steken voor deze boodschap en voor hun persoonlijke intenties. De kaarsen staan daarna op het plein voor de kerk of in de kerk. De mensen kunnen het kaarsje ook mee naar huis nemen om thuis te branden. Er worden intentiebriefjes voorzien voor mensen die hun intenties willen opschrijven zodat we ervoor kunnen bidden.

Vanaf 19 u. tot 20 u. volgt een Taizéviering o.l.v. Toni Berek. Dit wordt een inspirerend uur met Taizéliederen, muziek en bezinning. Wij hebben Mgr. Luc Van Looy uitgenodigd om samen met ons even stil te staan bij de tijd die ons voorbereid op Kerstmis (Adventstijd). 

Deze viering is van ons, door ons, en voor ons allemaal. Alle hulp (muziek, zang, lector, enz.) is welkom, maar meer dan dat is iedereen welkom om een kaarsje aan te steken, mee te bidden, mee te zingen en elkaar te ontmoeten in een geest van vriendschap met een glaasje na de viering. Graag tot dan!

...

Lees meer
08/12/2022

Light a Candle & Taizégebed

8 december, van 17.30 u. tot 20 u. in Onze-Lieve-Vrouw ten Poelkerk
Samen met de kerkgemeenschap van Tienen en de Broeders Alexianen organiseert IJD-Jongerenpastoraal “Light A Candle – Taizégebed” op donderdag 8 december aan de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel te Tienen. 

Van 17.30 u. tot 19 u. is er Light A Candle. Dit initiatief maakt duidelijk dat het ‘licht’ en de ‘warmte’ die wij krijgen, moeten worden doorgeven zodat iedereen ‘licht’ kan zijn en ’warmte’ kan ervaren. Daarom zullen op het plein van de Grote Markt een paar mensen tussen 17.30 u. en 19 u. andere mensen uitnodigen om een kaarsje aan te steken voor deze boodschap en voor hun persoonlijke intenties. De kaarsen staan daarna op het plein voor de kerk of in de kerk. De mensen kunnen het kaarsje ook mee naar huis nemen om thuis te branden. Er worden intentiebriefjes voorzien voor mensen die hun intenties willen opschrijven zodat we ervoor kunnen bidden.

Vanaf 19 u. tot 20 u. volgt een Taizéviering. Dit wordt een inspirerend uur met Taizéliederen, muziek en bezinning. Wij hebben Mgr. Luc Van Looy uitgenodigd om samen met ons even stil te staan bij de tijd die ons voorbereid op Kerstmis (Adventstijd). 

Deze viering is van ons, door ons, en voor ons allemaal. Alle hulp (muziek, zang, lector, enz.) is welkom, maar meer dan dat is iedereen welkom om een kaarsje aan te steken, mee te bidden, mee te zingen en elkaar te ontmoeten in een geest van vriendschap met een glaasje na de viering. Graag tot dan!

...

Lees meer
10/12/2022

LANDELIJKE GILDE – OPLINTER

Zaterdag 10 december: Bakharingenavond

...

Lees meer
10/12/2022

EERSTE COMMUNIECATECHESE O.L.V.-TEN-POELKERK

Zaterdag 10 dec. 16.30 u. Kinderen familie: Adventsviering

...

Lees meer
11/12/2022

HOOP

concert o.l.v. Steven Jacques
De muzikanten en bestuursleden van de Koninklijke Fanfare Sint-Isidorus Hakendover-Wulmersum nodigen iedereen uit op hun concert "Hoop"op zondag 11 december om 15 u. in de kerk van de Goddelijke Zaligmaker in Hakendover.
Ze steunen daarmee "Mensen in nood”. Gegeven de energiecrisis en de forse prijsstijgingen van zowat alles, hebben zij onze steun nu meer dan ooit nodig.
Voorverkoop 13 euro, kassa 15 euro, ereleden en -12 j gratis.
Je kan kaarten kopen via mail naar ria.merckx63@gmail.com of telefonisch op het nummer 0486 85 15 22.
Ook wanneer je gratis toegang hebt, krijgen ze graag een seintje als je wil deelnemen.
Organisator en v.u. vzw KF Sint-lsidorus Hakendover-Wulmersum

...

Lees meer
11/12/2022

KERSTCONCERT “ HOOP” VOOR MENSEN IN NOOD

Op zondag 11 december om 15 u. geeft de Koninklijke Fanfare St.-Isidorus een concert in de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker waarvan de opbrengst wordt geschonken aan de parochiale vereniging “ Mensen in Nood”  in Tienen.
Geïnteresseerden kunnen kaarten vooraf kopen aan 13 euro in de sacristie na de misviering op zaterdagavond.

...

Lees meer
18/12/2022

ER IS EEN KINDEKE…

Hoe kan je beter in kerststemming geraken dan met samen kerstliedjes te zingen en te luisteren naar authentieke kerstverhalen uit je eigen stad. Die kans krijg je in de kerk van O.L.Vrouw-ten-Poel op zondag 18 december om 16 uur.
Het CBM ad lacum-koor zorgt voor de zang met begeleiding van organist Bruno Bruyninckx. Maar jullie mogen ook je stembanden gebruiken voor de samenzang.
Twee klassenvertellers brengen tussendoor winterse kerstvertellingen van de hand van onze erestadsdichter.
Toegang is gratis.
Dat wordt een namiddag om al helemaal in de kerstsfeer te geraken en vooral om van te genieten.
 

...

Lees meer
21/12/2022

KERSTCONCERT HEILIG HART KERK

Woensdag 21 december 2022 om 20 uur: Kerstconcert Christoff met kinderkoor
Voor tickets verwijzen we u door naar de website van ‘eventsquare’.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS