OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

DORPSFEESTEN – VISSENAKEN

Kronkelplein
Vrijdag 2 september
19.30 u. Tiense Strijkers in de St-Pieterskerk

Zaterdag 3 september
T-RUN
14.30 u.  jeugd.
15.30 u. iedereen..
doorlopend : bar VisZite, cocktailbar (KLJ)., hamburgers (LG)
Avondprogramma
21.00 u. Banton
23.00 u. dj Beatro
01.00 u. dj Tafkans

Zondag 4 september
Familiedag
12.00 u.-14.00 u. Dorpsbarbecue (Landelijke Gilde)

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

Op 19 augustus om 14 uur komt Dr Dirk Borghgraef een uiteenzetting geven over geheugenstoornissen, vergeetachtigheid en dementie. Iedereen welkom in de kleuterklas.

Op 28 augustus vieren we ons 45-jarig bestaan. Om 11 u starten we met een gebedsviering, gevolgd door een lekker feestmaal. Een woordkunstenaar zal optreden om het samenzijn luchtiger te maken.
Alle leden worden verwacht in de kleuterklas.

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE EN OKRA KUMTICH

Voor de volgende maanden zijn nog deze activiteiten vastgelegd. Deze activiteiten zullen doorgaan op een donderdagnamiddag (goed onthouden)

Eric De Maerteleire

Op donderdag 15 september om 14 uur komt Dhr De Maerteleire ons spreken over "Fabels en Feiten over voeding en gezondheid" (zal zeer leerrijk zijn)

Op donderdag 20 oktober om 14 uur komt Mevr Lieve MARIEN ons spreken over Bedgeheimen uit het verleden - (dat zal plezant worden)

Jacques Van Outryve

Op donderdag 17 november om 14 uur krijgen wij een reisreportage over de Filipijnen door Dhr. Van Outryve van de hulporganisatie TRIAS van de Boerenbond

Op maandag 19 december om 12.30 u. is onze Kerst- en Nieuwjaarsviering in de Feestzalen Vogelzang met optreden van DANNY & MARLEEN ons inmiddels allen bekend. - Nadere uitleg hieromtrent volgt.

OKRA plant een uitstap voor de Regio op donderdag 15 september a.s.
Het is een zeer interessante uitstap . U kunt kiezen uit drie verschillende activiteiten waaraan U wenst deel te nemen - er zijn drie maaltijden voorzien en bus . De prijs beloopt 56 euro per persoon . zo gewenst kan ik U de uitgebreide uitleg omtrent deze uitstap bezorgen.
Intekenen uiterlijk tot 20 augustus. Vertrekuur en opstapplaats (vermoedelijk Kumtich) worden U tijdig meegedeeld.- Dus laat mij iets weten a.u.b.

Tenslotte een vraag aan de leden Landelijke Gilde Kumtich. Ik zou graag een paar personen bij ons Bestuur hebben en ook om bij de vergaderingen behulpzaam te zijn.

Als U dat ziet zitten laat mij dan iets weten. Hartelijk dank bij voorbaat .

Aan iedereen een prettig verlof .
Vriendelijke groeten

RUMMENS Noël Tel 016813464 - Groenhofstraat 75-3300 KUMTICH.

...

Lees meer

MARGARITA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Woensdag 20 juli vieren wij onze patrones de H. Margarita tijdens de gezongen Gebedsviering om 18 u. Daarna gaan we in processie naar haar kapel achter de kerk, waar wij haar beeltenis kunnen eren door een buiging.

Zaterdag 23 juli houden wij de plechtigheid t.e.v. de H. Margarita. De Mis voor de Overledenen van de Bond van Gepensioneerden wordt verschoven naar 30 juli.

...

Lees meer

NIEUWS

Zin of onzin

Jesaja 53

Iedereen zoekt naar de zin van zijn of haar leven. Men vult het tegenwoordig zelf graag in. Maar waar komt het leven vandaan en waar gaat het naartoe? Als God bestaat en goed is, MOET het leven zin hebben. Ik ben telkens weer verwonderd dat mensen, die waarschijnlijk wel van goede wil zijn, God niet zoeken waar Hij te vinden is. Men zoekt overal, maar niet in het Christendom, laat staan in de Katholieke Kerk.

Er zijn mensen die denken dat Christenen/Katholieken niet nadenken: verstand op nul, ogen en oren dicht, en dan springen in de afgrond van het geloof. Ja, om Christen te worden is een sprong nodig, maar dan wel een doordachte sprong. Er zullen altijd zoekende mensen zijn en mensen die niet in God willen geloven. Wie niet wil en besloten heeft om ondanks goede argumenten te volharden in het ongeloof, ziet in Jezus alleen maar een goed mens. Maar er zijn weldoordachte argumenten om aan te nemen dat Jezus méér is. Daarom is het goed om eens na te denken waar het Christendom vandaan komt.

De komst van Jezus Christus, Zijn leven, dood en Verrijzenis, werd al honderden jaren tevoren voorspeld door de profeten van het Oude Testament. Men verwachtte de komst van een Verlosser. Van andere godsdienststichters kan men niet zeggen dat hun komst al honderden jaren tevoren was voorspeld. Nog straffer, Jezus vervulde méér dan 300 uitspraken van profeten waarvan 29 op één dag, de dag waarop Hij stierf. Nu kun je wel menen dat Jezus een handige oplichter was, maar op vele van die voorzegde gebeurtenissen had Hij geen vat. Bijvoorbeeld de wijze waarop Hij gedood werd staat in het boek Jesaja exact beschreven (Jes.53). Profeten na Jesaja brachten die grote Boodschap: Hij komt, de Verlosser komt! En Hij is gekomen: Jezus Christus, de Zoon van God, 2 de Persoon van de Drie-eenheid. Daarom, als je wilt weten hoe God eruit ziet, kijk dan naar Jezus. En Hij heeft gezegd en dat zegt Hij ook tot jou: “Volg Mij.” Dat mogen wij doorgeven aan anderen. 

Profeten geloofden dat de Verlosser zou komen. Ze hoopten Hem te zien. Wij Christenen weten dat de Verlosser gekomen is: Jezus Christus, en we kunnen Hem ontmoeten in de Eucharistie. Hij geeft zichzelf totaal aan je in de gedaante van Brood. En als Hij dan zo dicht bij je is, kun je Hem van alles vragen, je kunt bijvoorbeeld bidden om vrede. In de Eucharistie vragen we: “Heer, verlos ons van alle kwaad, geef vrede in onze dagen.” In ‘onze dagen’, in ‘onze’ tijd wil de Heer de Verlosser zijn en Zijn vrede geven. Jezus heeft namelijk tot zijn apostelen gezegd, en dat zegt Hij ook tot ons, in onze dagen: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geeft Ik u.” Als je erom bidt, geeft de Heer je Zijn vrede.

Ondertussen maakt de toestand in de wereld velen onrustig. Al maanden horen we over oorlog in Oekraïne en dichter bij huis rommelt het ook. Onze boodschappen worden duurder en de maandelijkse energierekening is al een paar keer over kop gegaan. Daarnaast zijn er de economische- en klimaatzorgen. Het wereldbeeld van veel westerse burgers wankelt. De gedachte dat de boom van de vooruitgang tot in de hemel groeide én dat we de Hemel niet meer nodig hebben verdwijnt. Wordt er weer houvast gezocht bij God de Heer en Zijn Kerk? Ik hoop van wel. In elk geval is iedereen welkom.

Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Eind augustus organiseerden wij een ‘praatcafé’ ofte praatnamiddag. Leden konden in het zaaltje terecht om mekaar te zien, herinneringen op te halen en nieuwsjes uit te wisselen. Koffie en later een ijsbol in een warme pannenkoek bevorderden de gezelligheid. Het initiatief droeg de algehele goedkeuring weg en is voor herhaling vatbaar. Dank aan wie dit mogelijk maakten
 

...

Lees meer

SAMANA VISSENAKEN

Hoe de leden van Samana Vissenaken samen met het bestuur de hitte getrotseerd hebben om op woensdag 10 augustus jl. op bedevaart te gaan naar Scherpenheuvel!
Vanzelfsprekend werden ze nadien uitgenodigd op een welverdiende frisdrank en heerlijke pannenkoeken en in onze vertrouwde theeroom!
 

...

Lees meer

LANDELIJKE GILDE KUMTICH

Besten Allemaal
Wegens andere activiteiten werd de voordracht over voeding voorzien voor 15 september verplaatst naar 23 september om 14 uur .
Ik verwacht jullie zonder fout.
Vriendelijke groeten
Rummens Noël

...

Lees meer

Mahatma Gandhi en de Bijbel

Over heel de wereld, in alle tijden en eeuwen, heeft men gezocht naar vrede. Hoe bekomen we de vrede? Een van de grote figuren uit de 20ste eeuw is Mahatma Gandhi ( 1948). Hij streefde naar een wereld waarin mensen vreedzaam zouden samenleven. Deze wereldberoemde niet-christen heeft eens over de Bijbel gezegd: “Jullie Christenen hebben de Bijbel, een geschrift dat zoveel dynamiet in zich heeft, dat het mogelijk is de wereld zo op z’n kop te zetten zodat er alleen nog maar vrede is, in plaats van mensenverscheurende oorlogen. Maar jullie Christenen gaan met de Bijbel om alsof het alleen maar een stuk literatuur is”. Deze niet-christen Gandhi houdt ons Christenen een spiegel voor. 

Wat is de Bijbel? Een stuk literatuur? Een paar mooie oude ‘verhalen’? Maar er worden vandaag de dag méér Christenen vervolgd dan in heel de begintijd van de Kerk! Waarom worden ze vervolgd? Soms omdat ze een kruisje rond hun hals dragen en zo willen getuigen van de Verrezen en dus Levende Heer Jezus Christus. Ze worden soms veroordeeld tot zware straffen omdat ze gewoon een Bijbel hebben. De Bijbel moet dus wel een heel gevaarlijk boek zijn, zo gevaarlijk dat je in vele landen wordt behandeld alsof je in je kleerkast een voorraad handgranaten en Kalasjnikovs hebt verstopt. 

Volgens mij heeft de vredesapostel Mahatma Gandhi gelijk als hij zegt dat de Bijbel dynamiet in zich heeft. Een bijzonder soort dynamiet. Niet om de wereld op te blazen, maar om de wereld te hervormen tot een plaats van vrede. Hoe? De Bijbel is als Woord van God een licht voor deze soms duistere wereld. Als Christen zoeken wij niet als een blinde tastend in het duister, want God heeft door de profeten en op heel bijzondere wijze door Zijn Zoon Jezus tot ons gesproken. We lezen het in de Bijbel. De grote God is geen onbekende meer, maar heeft zichzelf getoond. Het zijn geen oude ‘verhalen’. Als het alleen maar leuke ‘verhaaltjes’ zouden zijn, een sprookjesboek, dan kan men tegen die vele vervolgde Christenen zeggen: “Wat dom. En dat voor gewoon wat oude verhaaltjes?!” Maar zo is het niet. God heeft tot ons gesproken door de profeten en door Zijn Zoon Jezus Christus, de Koning van de Vrede. 

Het thema van komende zondag is: Vrede. Mensen van goede wil, gelovigen en ongelovigen, streven naar vrede voor iedereen. Vrede verbindt mensen. En toch heeft de Kerk – als spreekbuis van de Heer – een bijzondere opdracht in deze wereld om de vrede handen, voeten en stem te geven. Zoals Paus Franciscus een aantal jaren geleden zei: “De Kerk is een veldhospitaal”. Een hospitaal? Ja, we moeten oppassen te denken dat wij kerkgangers volmaakt zijn. Gods Zoon Jezus is perfect, zijn voetvolk – wij dus – zijn niet perfect. Een Engels politicus heeft eens gezegd: “Als al mijn gedachten openbaar zouden worden, ik zou me nergens meer durven vertonen!” Kortom, ieder van ons is een zondaar op wie de Heer zijn liefdevolle blik heeft laten vallen. In de Kerk, een ‘veldhospitaal’, worden wij door de Heer verpleegd en verzorgd, en voedt Hij ons op om mensen van vrede te zijn. De Heer is als een dokter of verpleger die mensen verbindt met elkaar, vrede herstelt, een verband aanlegt, het verbond herstelt. Hij is de Geneesheer. De Heer Jezus zorgt voor vrede in het hart en van daaruit vrede in de wereld, waardoor mensen naar elkaar kunnen toegroeien en wonden kunnen genezen. De Kerk – en door ons doopsel zijn wij allemaal zijn Kerk – wij zijn allemaal geroepen om Christus’ vrede en barmhartigheid te verspreiden in onze omgeving. 

Laat je daarom inspireren door Gods Woord zodat Mahatma Gandhi gelijk krijgt dat het mogelijk is de wereld zo op z’n kop te zetten zodat er alleen nog maar vrede is, echte vrede, de vrede in het hart en van daaruit in deze wereld.
Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

HEILIGEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Versiering Dorp bij feest patrones H. Margarita in 1972: Spandoek ‘H. Margarita BVO’ (bid voor ons)

Wij houden kerk en kapel in orde uit eerbied voor wat, of beter gezegd voor Wie wij vertegenwoordigen: God en de heiligen. Het restaureren b.v. van het schilderij van Sint Margarita is een uiting van ons vertrouwen in haar. 
Het is dan ook spijtig (of wraakroepend) dat een televisiehuis, in een reclameclip voor zijn programma, spot met Wie voor ons zeer heilig is. Jezus wordt daarin opgevoerd als deelnemer aan een quiz, hangend aan zijn kruis. Omdat hij het antwoord niet weet, slaakt Hij een vloekwoord. Aan de andere twee kruisen hangen de moordenaressen. Een woordspeling ‘Jezus - je zus’ doet Jezus roepen: Halleluja. Er wordt gezinspeeld op de bruiloft van Kana. Het lied van twee Romeinse soldaten verwijst naar een Vlaamse komiek die lachte met de geboorte van Jezus en met het Laatste Avondmaal. Ook de verrijzenis moet het ontgelden: Jezus verrees maar éénmaal, onze quiz is er al de twintigste maal. 
Pater Stracke schreef begin vorige eeuw een boek ‘Arm Vlaanderen’ over de materiele armoede in onze streken. Misschien zou iemand een studie kunnen maken over de huidige geestelijke armoede van sommige instellingen.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS