OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

KERSTVIERINGEN IN DE PASTORALE ZONE TIENEN

DINSDAG 24 december
16.00 u. Kumtich
18.00 u. St.-Margriet Houtem
18.00 u. Hakendover
21.00 u.  Nachtmis St.-Germanus

...

Lees meer

KERSTDAG, woensdag 25 december

09.00 u. Kapel Kabbeek
10.00u. Oplinter
10.30 u. Hoogmis van Kerstmis (Veemarkt)
11.30 u. O.L.V.-Ten-Poel.(Grote Markt) 

...

Lees meer

PASTORAAL KERSTNIEUWS

Woensdag 18 december van 14.00 tot 15.00 u.: herhaling kerstspel. Voor alle jongeren die meedoen op dinsdagavond 24 december in de Kerstwake van 21.00 u.
Maandag 23 december om 19.00 u. in de kerk van O.L.V.-ten-Poel: boeteviering.
Dinsdag 24 december om 21.00 u: kerstevocatie en eucharistieviering, verzorgd door jongeren en misdienaars en het zondagskoor.
Woensdag 25 december om 10.30 u.: plechtige eucharistieviering met Cantus Germanus.
 

...

Lees meer

KERSTMIS OPLINTER

Wij vieren de geboorte van Jezus in de Hoogmis woensdag 25 december om 10 u. 
Het koor, met organist Bruno Bruyninckx en dirigent Jolien Vandevelde zingt reeds vanaf 9.45 u: ’t Is geboren het god’lijk kind; This little light of mine; Hoor de engelen zingen d’eer; De lichtjes branden; O kom, o kom Immanuel; Komt allen tesamen; Wees gegroet, o sterre; A Clare Benediction; Licht in onze ogen; Song of peace; Stille Nacht; plus de gewone zangen van de Mis.
De omhaling gebeurt voor de verwarming van de kerk.
Na de Mis schenkt de KLJ warme wijn en chocolademelk, aangeboden door het kerkbestuur.
Het orgel kreeg, speciaal voor de feestdagen, een onderhoud- en stembeurt, uitgevoerd door orgelbouwer Stan Arnauts en zijn echtgenote, met de hulp van onze organist.
Het koor is ook te gast in de kerk van Kumtich voor de viering van Kerstmis: dinsdag 24 december om 16 u.

...

Lees meer

NIEUWS

Kerstmis 2019, het feest van de grote vreugde

Voor de dood van Herodes werd Jezus van Nazareth geboren als zoon van Maria en Jozef. Palestina was toen bezet door de Romeinen en veel Joden verwachtten de reddende Messias. Eén die het land zou bevrijden van die bezetter.

Negentig jaar later schrijft Lucas zijn evangelie. Het is niet zijn bedoeling van een gedetailleerd verslag van de geboorte van een boreling te geven, maar met zijn verhaal wil hij de lezers inleiden in het  leven van Jezus. Hij schrijft een verhaal dat idyllisch is, mooi en romantisch en zacht.

Want het gaat om een totaal andere redder dan diegene die de joden zich voorstelden. Aan allen die op een oorlogsmessias hoopten toont Lucas met zijn verhaal dat God in Jezus vrede brengt, liefde en barmhartigheid. En aan  diegenen die hoopten dat de komende Messias naar de groten en de koningen zou gaan, toont Lucas dat de zo vaak misprezen herders en armen de voorrang krijgen.
Kortom Lucas wil  vanaf het begin van zijn evangelieverhaal duidelijk stellen, dat in Jezus God nabij komt met vrede, licht leven en redding. En wat later in zijn verhaal zal hij vertellen over de diepste redding die Jezus brengt: DE REDDING UIT DE DOOD.

In deze tijd van het jaar, op 25 december, viert de kerk in haar liturgie die geboorte van Jezus, zoals Lucas dat vertelt. En wij worden uitgenodigd om met gelovige ogen naar dat verhaal te kijken. En ook worden wij uitgenodigd om erbij te bidden. Kijken doen wij naar het kind, naar Maria en Jozef, naar de herders, de schamelheid en de eenvoud. God treedt onze geschiedenis binnen langs de weg van de eenvoud, in een voederplaats van dieren, in een pasgeborene. Onopgemerkt in de wereld van toen.

Kerstmis mag een tijd zijn van onmetelijke vreugde, vanaf dan schenkt God ons elke dag zijn kerstster Jezus die met ons zal zijn al onze levensdagen.
De man van de kribbe werd ook de man van het kruis, de overwinnaar van de dood . En daarom blijven wij ook zijn geboorte vieren omdat hij de Heer werd van Pasen voor allen die in hem geloven.

Beste mensen, van harte wens ik u  een zalige kersttijd toe. Wees mensen van vrede, gerechtigheid en liefde, dan zijn wij de kerstmensen van vandaag. Kerstmensen zijn zij die alle boosheid uit hun hart zetten, dat zijn christenen, mensen van Christus.
Zalig Kerstmis 2019.

Joris Hardiquest , zonepastoor Tienen

...

Lees meer

BOEKVOORSTELLING “WOORDEN DIE RAKEN”

Donderdag 28 november kwamen we met enkele mensen uit onze Regio Tienen samen in het regiohuis te Scherpenheuvel voor de boekvoorstelling van Woorden die raken. Samen hebben we het boekje ontdekt en de inhoud nader bekeken. Omdat het boekje niet enkel een lees-boek, maar ook een ‘doe-boek’ is, hebben we de koe bij de horens gevat en in kleine groepjes zijn we aan de slag gegaan. We hebben het evangelie van de eerste zondag in de advent gelezen, besproken en ons de vraag gesteld: Wat zegt de Heer tot mij? Wat wil ik onthouden? 
Nadien hebben we samen het glas geheven op het nieuw boek en is er door verschillende aanwezigen de wens uitgesproken dat we ook in onze lokale gemeenschapen met het Woord van God aan de slag gaan. Vanuit de regioploeg helpen wij u graag verder!

...

Lees meer

BEZOEK VAN SINTERKLAAS.

Op de eerste Adventzondag kwam Sinterklaas de brave kinderen een bezoekje brengen.
We maakten ook kennis met Tony Berek, jongerenpastor voor de regio Tienen. Hij zong met de groep misdienaars het mooie liedje: “Jesus Christ, You are my life.”

© Michel Vanwinckel

...

Lees meer

KERSTVIERING DINSDAG 24 SEPTEMBER VOOR ALLE PAROCHIES VAN TIENEN-ZUID IN GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Voor de eerste keer zal er een gezamenlijke kerstviering doorgaan voor de parochies van St.-Odulphus Bost, Parochie St.-Laurentius Goetsenhoven, Parochie H.Petrus en H.Paulus Grimde en de Parochie van de Goddelijke Zaligmaker. Dit is de start van een nauwere samenwerking tussen de 4 parochies. De koren en de liturgieverantwoordelijken van deze parochies zijn druk in de weer om er iets moois van te maken.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS