OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

UNIEK KERKCONCERT MET LISA DEL BO

Kerkconcert n.a.v. 30 jaar Pastoor-Deken Joris Hardiquest
Zondag 17 november in de Sint-Germanuskerk, Veemarkt 36, 3300 Tienen
Aanvang: 15.30 uur (deuren open: 14.30 uur)
Tickets: 10 euro (t.v.v. de werking “Mensen in nood”)
Tickets kunt u telefonisch reserveren bij Claire Blondeau op het nummer 0495 730 549 of via mail: dekenij.tienen@skynet.be 
Na het concert kan iedereen nagenieten bij een glaasje en hapje.

...

Lees meer

CATECHESE OLV-TEN-POELKERK

Adventsbijeenkomst op dinsdag 26 november om 15.30 uur. We beginnen met liedjes te zingen. Dan wordt er een Adventsverhaal verteld. We maken een grote Adventskrans en nodigen de kinderen uit voor de Adventsviering op 15 december om 11 uur. We vragen ook om een cadeautje voor B.O.M. mee te brengen naar de Adventsviering.

...

Lees meer

NAAMKRUISJES OVERLEDENEN VERLATEN ONZE PAROCHIEKERK SINT-ODULPHUS TE BOST

Buiten verliezen de bomen hun bladeren, het is grijs en kil. Wij herdachten tijdens de viering van Allerheiligen de mensen van onze geloofsgemeenschap die het afgelopen jaar overleden zijn. We dragen hen en hun familie een warm hart toe en we bidden voor hun zielenrust. Laten wij daarom troost zoeken in deze woorden over leven en sterven. Leven bezit je niet, kun je niet bezitten want leven is een groot mysterie. Je mag er wel binnentreden verwonderd en dankbaar om wat je te beurt valt. Leven bezit je niet, leven overkomt je, overweldigt je. Want leven is liefde van God, pure liefde: Zijn manier om te zeggen: ”Ik hou van je.” Die liefde kun je verliezen, verspelen als je de arme mensen -wie ze ook zijn- de rug toekeert. Dan is dat jouw manier om tot God te zeggen: ”Neen, liever niet.” Maar die liefde kun je ook bewaren, kun je beantwoorden als je de arme mensen -wie ze ook zijn- behartigt en bemint. Dan is dat jouw manier om tot God te zeggen: ”Ik ben van U.” Dan zal Hij ons na de dood nog evenzeer beminnen. Dan vindt Hij een heel andere manier om ons te zeggen: “Ik hou van je.” Leven na de dood bezit je niet, kun je niet bezitten. Maar nog eens mogen binnentreden in het groot mysterie van Zijn liefde, verwonderd en dankbaar, om wat ons te beurt valt…dat is onze sterke hoop.

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Kaarten

De leden van Samana zijn welkom in P.C. donderdag 21 september vanaf 14 u: kaarten, kienen, koffie, praten…

Pannenkoeken

Iedereen is welkom in P.C. grote zaal zondagnamiddag 24 november. U kan pannenkoeken en koffie ter plaatse gebruiken, u kan er ook mee naar huis nemen (meeneempannenkoeken).

...

Lees meer

NIEUWS

CHRISTUS, KONING VAN EEN DOORZICHTIGE KERK

Christus, koning van het heelal. Een feestdag die de kerk heeft ingesteld op de laatste zondag van het kerkelijk jaar en de eerste zondag van de advent. De liturgische kleur op deze hoogdag is wit, kleur van de hoop. Een boodschap die ons oproept om al onze goede voornemens en engagementen in daden om te zetten. Een boodschap die, niet alleen jongeren maar ons allemaal, uitdaagt om te bouwen aan een betere toekomst. Een wereldkerk uitbouwen zonder ze naar onze eigen hand te willen zetten maar een kerk aangepast aan het huidig maatschappijbeeld. Opnieuw orde scheppen in een wereld vol chaos. Was dat ook niet het eerste werk van God? Gaf Hij de kerk geen zuilen om op te bouwen?

Vandaag de dag staan de zuilen er nog. Ze blijven overeind. De inspiratie van Hem die ze tot stand bracht, raakt zoek. Dat beeld en die gedachte wordt zeer goed weergegeven in het kunstwerk van 2 architecten. Ze bouwden in Borgloon een doorzichtige kerk. 

Is de betekenis van deze kerk een afbrokkelende kerk? Neen, volgens mij toont ze een kerk die haar fundamenten niet verliest. Ze roept alleen op tot wederopbouw en vernieuwing. Ons geloof heeft een eeuwenoude traditie. Men mag niet vergeten dat elke traditie ooit startte als een nieuw begin. Het vraagt tijd om er aan te wennen. Maar wij evolueren in de tijd en vernieuwen constant. Hoe sterk is de traditie dat ze het allemaal kan bijbenen, dat ze de realiteit durft onder ogen te zien en de vernieuwde maatschappij aanvaardt? Onze wereld heeft nog steeds mooie kanten ondanks het egoïsme en materialisme dat hoogtij viert. 

Laat de kerk op ooghoogte doorzichtig blijven zodat we de schoonheid, waaruit haar binnen-en buitenkant is opgebouwd, kunnen blijven zien. Laat de kerk een kerk zijn waar we doorheen kunnen kijken zodat we ons door de schepping kunnen laten verwonderen. Daar, in die onmetelijke buitenwereld, daar is God, daar werkt de Geest. En hoe meer afstand we hier van nemen, hoe verder we in een dorre en in zichzelf gekeerde leefwereld zullen terechtkomen. Een kerk, ontroerend mooi in haar eenvoud. Het kunstwerk toont een lijnenspel dat ons verplicht om tussen de lijnen van elk verhaal uit het Woord van God een eigentijdse betekenis te ontdekken.

Het kerkje in Borgloon bestaat uit een constructie van telkens 1 cm staal en 9 cm lucht. Beschouw het als 1 cm fundament en 9 cm vrijheid om elke grondslag te verstevigen. Een wijde opening om het licht binnen te laten dat ons kan verlichten en verwarmen. Om de wind voelbaar aanwezig te laten. De wind, tastbare levensadem. Een doorkijk van 9 cm waardoor God ons altijd kan bereiken. Een kier die het toelaat om de hoop nooit op te geven en vergeving toe te laten. Een open raam waardoor, op het einde van mijn aardse tijd, mijn ziel Hem mag tegemoet treden. 

Christus, koning van het heelal, koning van een kerk werkende aan een nieuwe en sterke draagkracht. 

Hilde Rummens

...

Lees meer

WERK IN DE KERK OPLINTER

beeld H. Margaretha 2010 --> 2019

Na de beelden in de middenbeuk werd ook het beeld van Sint-Genoveva uit de zijkapel in het restauratieatelier behandeld tegen houtworm en werd de polychrome verflaag gereinigd. Zo komen de kleuren meer tot hun recht. We geven u een foto van 2010 en van nu. Vergelijking is niet volledig mogelijk: de laatste werd zonder flits genomen.
Volgend jaar zullen de restaurateurs de preekstoel onder handen nemen. Zoals u begrijpt zal dit in de kerk gebeuren.

...

Lees meer

SCHILDERIJ H. MARGARETA (5) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

devotieprent H Margaritha 

Wanneer we verder zoeken vinden we een notitie van E. H. Vanrijckelen over de opdracht voor het maken van een altaar.
"Den hoogen aütaer van de kerk van Ste margarita haüthem is gekoogt voor vierhondert franken op 2 november 1839 bij Sondervorst Schilderer tot thienen, het stellen van den aütaer tot last van den verkooper, het hoüt en steenen kalk ? tot last van de kerk, in deze vierhondert franken heeft de kerk niets betaelt, maar zijn betaelt van almoesse van de goede menschen.
pro memoriâ M. Vanrijckelen pastor in Ste margarita haüthem 16 febrarii 1842"
E.H. Martinus Vanrijckelen was pastoor in St.-Margriete-Houtem van 28 juni 1838 tot eind 1870-begin 1871.
Dat het hier gaat over het marmeren altaar wordt bevestigd door de maker, 
"Den ondergeteekenden bekent eenen marberen aütaer verkoogt te hebben voor de kerk van Ste margarita haüthem op 2 november 1800 negen en dertig voor de somme van vier honderd franken en de stelling der zelven is tot last van den verkooper, voor de boven gemelde somme heeft de kerk om de zelve te betalen vier jaeren volgens ??? aengegaen door den pastoor en bürgemeester janssens van de boven gemeld kerkfabrijk met den verkooper, zonder daer van intrest te moeten betaelen.
Keur goed het boven gemelde geschrift M. Sondervorst."
Foto: oud devotieprentje S. Margaritha
 

...

Lees meer

KEN UW KERK (6) KUMTICH

Beeld van Sint-Cornelius
 

De monniken van de Benediktijner-abdij ‘Cornelimünster van Inden bij Aken, die de parochiekerk gebouwd hadden, lieten ook in het begin van de 14-de eeuw een kapel bouwen in het gehucht Breisem. Het hoeft ons niet te verwonderen dat deze aan hun patroon Cornelius (Cornelis) werd toegewijd.
Cornelius is geboren te Rome uit een voornaam geslacht. Omwille van de vervolging door keizer Decius werd hij pas 14 maanden na de dood van zijn voorganger Fabianus in 251 tot paus verkozen. Hij was sociaalvoelend: de Kerk voorzag in het levensonderhoud van 1500 weduwen en armen. Hij was ook vergevensgezind: christenen die omwille van de vervolging hun geloof hadden afgezworen, mochten toch terugkeren. Toen onder de nieuwe keizer de vervolging weer toenam, werd Cornelius verbannen naar Civitavecchia, waar hij in 523 stierf.
Cornelius wordt afgebeeld met als kentekenen de pauselijke tiara of driekroon en de drievoudige kruisstaf. Omwille van de gelijkenis tussen Cornelius en het Latijnse cornus (hoorn) heeft hij meestal een hoorn als attribuut. Men roept hem daarom ook aan als beschermheilige van de boeren en het rundvee, inzonderheid hoorn- en kleinvee.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS