OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

GELOOFSGEMEENSCHAP ST ODULPHUS BOST

Vanaf 1 april 2023 is de kerk terug open. Tijdens het palmweekend is er op zaterdag 1 april een palmviering om 16.30 u..
 

...

Lees meer

VIERINGEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Op vraag van Samana zal op Witte Donderdag 6 april de Instelling van de Eucharistie herdacht worden in onze kerk met een viering om 14 u. Alle gelovigen die het wensen mogen daaraan deelnemen.
De Paaswake met Eucharistieviering gaat door op zaterdag 8 april om 18 u. 
We zouden graag de kerk kuisen tegen Pasen, op maandag 3 april om 9 u. Helpende handen welkom, dank bij voorbaat.

...

Lees meer

KABBEEKLEZING

“De Goede Week beleven” op donderdag 23 maart 2023
We willen even stilstaan bij de betekenis en de zin van het beleven van de Goede Week, van Palmzondag tot Pasen.
- Plaats: Kapel van het Pastoraal Centrum Kabbeek, Gilainstraat 104, 3300 Tienen.
- Aanvang: 19.30 uur
Inhoud
Priester Karel vertelt ons hoe we op een deugddoende manier samen de Goede Week kunnen beleven.
We maken ook kennis van het werk van ‘Zandtovenaar’ Gert Van der Vijver. Hij brengt je in verwondering door een magisch zandspel van licht en donker. Hij strooit, schuift en gooit zijn zand op een verlichte glasplaat en laat op betoverende wijze allerlei tekeningen verschijnen.
Vragen en opmerkingen kunnen nadien besproken worden bij een lekker glaasje.

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

Op 20 februari  startte Samana het nieuwe werkjaar.
De leden werden uitgenodigd op koffie met een verrassing.
Al vlug wist iedereen wat de verrassing in hield, de geur van de pannenkoeken kwam hen tegemoet bij het binnen komen. Er werd genoten en veel verteld over de afgelopen maanden. Met verschillende spelletjes werd het geheugen weer geprikkeld.
De deugddoende, leuke namiddag was veel te vlug voorbij.
We vertrokken blij gezind en dachten al aan de volgende samenkomst op 3 april.
Op 14 juni gaan we naar Scherpenheuvel, op 26 juli is er een uitstap voorzien naar de bisonhoeve en  koffiebranderij Java.
Indien je interesse hebt om mee te gaan laat dan iets weten op 016/81 80 66 ( Marie-Louise Jacobs)

...

Lees meer

NIEUWS

Zij joegen Jezus de stad uit

In het Evangelie staat een zin: “Zij joegen Jezus de stad uit” (Lc.4,29). Later zal dat nog eens gebeuren, uit Jeruzalem, om Hem te kruisigen. En in onze tijd? Uit openbare gebouwen bijvoorbeeld worden kruisbeelden verwijderd omdat we ‘tolerant’ willen zijn. God wordt meer en meer verbannen uit onze samenleving, misschien zelfs uit ons eigen leven. “Ze joegen Jezus de stad uit” en het gebeurt vaak zonder het ten volle te beseffen. Maar wat zijn de gevolgen? Hoe zal die stad zonder God eruit zien? Wat is het fundament van onze samenleving? Kan een mens ‘in zichzelf’ een houvast vinden? Is de mens de maat van de dingen? Is het niet zo dat de mens met Jezus Christus uit te drijven zijn Wegwijzer weggooit? Ik geloof dat zonder de Heer de mens de goede oriëntatie verliest. Sterker nog: God aan de rand drijven, is mensen aan de rand van de wanhoop brengen. Het kan een tijdje goed gaan, maar leven zonder God maakt het leven kil, de harten leeg, en richt de blik op de materie die nooit vervullen kan. Iedere volle maag is na een tijdje weer leeg. Leven zonder God opent deuren naar wanorde en kwaad.

In het Evangelie zien we dat als de woedende menigte Jezus probeert te isoleren en zelfs met geweld probeert te elimineren door hem over de rand van een steile berg te gooien. En dan staat daar een zin waar ik koud van word: “Jezus ging midden tussen hen door en vertrok” (Lc.4,30). Wat erg! Maar… wij kunnen Hem volgen, als we willen. Want als we met Hem meegaan leidt Hij ons op de goede weg. God zij dank komt Hij regelmatig voorbij. De Heer zegt elke keer: “Kom, volg Mij”. Daarom, laten wij de Heer volgen. Wie Hem volgt, kiest de weg naar een betere wereld en het Beloofde Land. De gloed van Zijn aanwezigheid brengt bevrijding en genezing tot in het diepst van uw hart.
Karel Loodts, pastor

...

Lees meer

IN MEMORIAM ARTHUR DUMONT

Als jonge snaak die op vrijersvoeten in Hakendover terecht kwam, heb ik Tuur en Greta leren kennen. Ze waren de overburen van wijlen mijn schoonouders op de hoeve van “Sisse”. In de loop der jaren werd de band tussen ons steeds sterker. Als bestuurslid van de fanfare en de vele uren die we samen hebben gewerkt voor de verenigingen van ons geliefde dorp, groeide die band uit tot echte vriendschap. In 2014 mocht ik met de steun van Tuur het voorzitterschap van de kerkfabriek opnemen. Samen met Lieve, Frans en Raf hebben we een soms moeilijk, maar boeiend parcours afgelegd. Bij een probleemstelling op de vergadering kon je van Tuur steeds een doordacht antwoord verwachten. Meestal ’s anderendaags vroeg in de morgen kreeg je dan telefoon: “Seg, ik heb zitten denken, en neemt het niet verkeerd op maar….” Volgens mij had Tuur de hele nacht het probleem van alle kanten bekeken en kreeg je ongezouten zijn mening en visie die gewoonlijk tot een goede oplossing leidde. Voor iedere investering die door de raadsleden werd goedgekeurd en uitgevoerd, kregen we de raad mee dat we met gemeenschapsgeld, het beste resultaat moesten behalen. Werken werden dikwijls onder impuls van Tuur in eigen regie uitgevoerd door de raadsleden.
Op de vergaderingen van de kerkfabriek hebben we samen met Tuur ongelofelijke momenten beleefd, van de geboorte van zijn kleindochter tot het nieuws van zijn ziekte. Na de fusie van de kerkfabrieken van de parochies Tienen Zuid, ben ik blijven naar Tuur gaan om zijn goede raad en zienswijze. Doe wel en zie niet om, ’t komt wel goed en zorg voor het sociale leven hier in ons dorp… want Tuur wist als geen ander dat de oversteek naar zijn Zaligmaker nakend was. Tuur, bedankt voor de vriendschap en de vele goede raad. Het was een eer om aan die opdracht van onze Goddelijke Zaligmaker, samen met u te mogen werken. 
Martin Kinnaer.
 

...

Lees meer

NIEUWE VERLICHTING IN DE KERK VAN DE GODDELIJKE ZALIGMAKER

Door de hoge energieprijzen zijn ook de kerkraden verplicht om te bezuinigen op de energiefactuur van de kerkgebouwen.
De raadsleden van de kerkraad Tienen-Zuid hebben dan ook niet langer gewacht om de oude verlichting te vervangen door energiezuinige lampen. Op een paar zondagen in februari hebben zij zelf in de parochiekerk van Tienen-Zuid nieuwe ledverlichting voorzien. Een lamp in de kerk vervangen lukt niet zoals thuis vanop een ladder(tje). 
Heeft u het zelf ook al opgemerkt dat het tijdens de eucharistieviering op zaterdagavond veel klaarder is in onze kerk? Wel, dat hebben we te danken aan onze raadsleden van de kerkfabriek Tienen-Zuid. Daarom nen dikke merci aan onze raadsleden. 
Karin Simons

...

Lees meer

Jezus geneest blindheid

In het Evangelie horen we dat Jezus in die tijd een blinde geneest die blind was vanaf zijn geboorte. De blinde ziet Jezus niet. Natuurlijk niet, hij is blind. ‘In die tijd’ maar ook ‘in deze tijd’ geneest Hij blinden. De Heer kent ons, ziet ons. Heb je al eens gevoeld dat iemand naar je kijkt? Soms voel je dat en dan kijk je achterom. Maar als Jezus kijkt voelen vele mensen dat niet. Spijtig eigenlijk, want het is een blik van liefde. Vele mensen, ook al zijn ze gedoopt, zijn gevoelloos geworden voor de liefdevolle blik van Jezus Christus. Ze zijn familie van die blinde uit het Evangelie. Toch is iedereen uitgenodigd om naar Hem te kijken. 

Ik denk dan aan Bernadette in Lourdes. Bernadette mocht in 1858 Maria zien. Maria zei tegen Bernadette: “Ga u wassen aan de bron!” Maar er was geen bron. Maria wees een plaats aan op de grond en Bernadette begon te graven. Even later borrelde er water, slijk. Bernadette smeerde dat op haar gezicht. Het volk dat er rond stond lachte: “Dat kind is zot geworden”. Maar toen begon de bron te stromen, elke dag duizenden liters. En de bron stroomt nog steeds, zoveel jaar later. Leuk detail, het eerste wonder dat in Lourdes gebeurde was de genezing van een blinde. Die blinde staat model voor alle andere blinden die met slijk in hun ogen, met ongeloof in hun hart, rondlopen. Velen weten niet eens dat ze blind zijn en genezing nodig hebben om God te zien. 

De blinde uit het Evangelie kon weer zien, hij was genezen. Maar om te zien wie Jezus echt is, is méér nodig dat een paar goede ogen. Jezus echt ‘zien’, komt van binnenuit, uit het hart, de plaats van de liefde. Overgave aan Hem, Hem beminnen, geloof in Hem… het geeft een nieuw zicht op het leven, het verandert het leven ten goede. 

Waar vinden wij de Heer Jezus Christus? In gebed, ja, in de sacramenten, ja, vooral als we het altaar naderen en als we ter Communie gaan en ons zo voorbereiden op Pasen om Zijn Verrijzenis uit de dood te vieren. Geloof! Bid tot Maria dat Zij uw ogen en hart helpt te openen voor God, maar ook voor elkaar! Als je met Christelijk geloof ziet naar medemensen en naar de wereld, dan zie je toch echt méér dan er te zien is.
Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

OVERLIJDEN HAKENDOVER

Op 4 maart overleed Tuur Dumont. Hij werd geboren op 25 juli 1953. Hij was lid van de kerkfabriek van de Goddelijke Zaligmaker en van het Centraal Kerkbestuur Tienen. Hij was tevens actief in de parochie en de processie. In 2020 zou hij het beeld van de Goddelijke Zaligmaker voor de 40 ste keer meedragen. Covid verhinderde dat. De uitvaart vond plaats op 10 maart.

...

Lees meer

START VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Bij de start van de veertigdagentijd werden we uitgenodigd om deel te nemen aan de aswoensdagviering met asoplegging. Deze viering werd bijgewoond door heel wat gelovigen. Ook vele jongeren waren aanwezig op deze viering bij het begin van de vasten. Het was dan ook een heel intense viering met ook aandacht voor ons gebed voor vrede. Deze dienst werd opgeluisterd door het Germanuskoor, zij brachten de gelovigen door hun mooie zang in de juiste stemming. Iedere gelovige die het wou werd getekend met het askruisje. Er is een vastenkalender ter beschikking om dagelijks een leidraad, een bezinningstekst ter beschikking te hebben om deze veertigdagentijd zinvol en in gebed te kunnen beleven. Na de viering kon men zo een vastenkalender mee naar huis nemen.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS