OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

Liturgische activiteiten rond Allerheiligen in de Sint-Germanuskerk

©Portale di Mariologia

ALLERHEILIGEN
Allerheiligen is het hoogfeest in de herfst, nu alles in de natuur sterft en de winterdood ingaat.
Wij vieren dat feest met veel vreugde op zondag 1 november om 10.30 u. Vreugde hoort bij dit feest want het gaat om het Pasen van alle gedoopten die ons zijn voorgegaan. In één feest danken wij om hun leven bij onze God. Allerheiligen is het feest van ons allemaal, want vanaf de eerste kerk werden de gedoopten “de heiligen” genoemd veel later kregen zij de naam christenen. De slotzin van Jezus’ zaligsprekingen , die wij bij dit feest lezen, eindigt met een belofte van de Heer: Verheug u en juich want groot is uw loon in de hemel.

BIECHT- en BOETEVIERING.
Het is goed bij elk hoogfeest dat wij ons hart tot Jezus Christus bekeren. Om ons  te laten leiden ook op de weg van het evangelie. Deze viering heeft plaats op donderdag 29 oktober om 19 u.

ALLERZIELEN
Deze gedachtenis op maandag 2 november heeft een andere klank dan de vorige dag. De eucharistie van Allerzielen heeft plaats om 19u. Op deze dag denken wij aan de zovelen die ons voorgingen in dit leven, een vader of moeder, een broer of zus een vriend of vriendin, iemand die je mist en van wie wij nog steeds veel houden. Wij zetten hen in de bloemen vandaag en dat is heel lief. En wij mogen ook biddend met hen verbonden zijn, hopend op Jezus de Heer van Pasen: “Geloven in Mij is leven vinden”, zo beloofde hij dat aan al zijn  mensenbroeders en  -zusters. Op deze dag gedenken wij heel speciaal allen die hier hun christelijke uitvaart hadden sinds Allerzielen vorig jaar en wij brengen biddend en hopend hun namen in herinnering. Meer bepaald ook de vele corona slachtoffers.

Broodwijding bij het feest van St.-Hubertus.
Dit is een oud volksgebruik en vele mensen onderhouden dat gebruik bij het feest van bisschop Hubertus, die in de achtste eeuw een belangrijke verkondiger was van het evangelie in onze streken. Als je daaraan meedoet denk er dan even aan bij het eten van dat brood, dat ook jij geroepen bent om het evangelie te beleven en te verkondigen. En moge St.-Hubertus u beschermen. De broodwijding heeft plaats op   dinsdag 3 november om 09 u. tijdens de dinsdagmis.
Joris Hardiquest, zonepastoor

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN SINT-GERMANUS

Donderdag 29 oktober boeteviering om 19.00 u.
Feest van Allerheiligen zondag 1 november om 10.30 u.
Allerzielen maandag 2 november  viering om 19.00 u.
 

...

Lees meer

SINT-HUBERTUSVIERING OPLINTER

In de parochieploeg werd overeengekomen de jaarlijkse Eucharistieviering met dierenwijding van zondag 8 november aan de Sint-Hubertuskapel niet te laten doorgaan. De reglementen voor groepen in verband met Covidis zijn streng en het zal moeilijk zijn ze te respecteren. Ook de doorgang van de honden voor de zegening kan moeilijk georganiseerd worden.
We zullen de muzikale omlijsting met blaasinstrumenten en de aangeboden drank na de viering missen, maar hopen dat tegen volgend jaar de vier russen overwonnen zijn.

...

Lees meer

FERM OPLINTER

Yoga: donderdag 22 en 29 oktober. Lesgever Paul Hillaert. Turnzaal school ‘De Wijsneus’ om 19.30 of 20.45 u.
Les bloemschikken dinsdag 27 oktober om 19.30 u in P.C. grote zaal. Het jaarprogramma vermeldt: ingetogen bloemstuk met schors, lesgeefster Nicole Neyskens.

...

Lees meer

NIEUWS

Feest van de Heilige Germanus

©Gilbert Gijsens 

In de viering van onze patroon de heilige Germanus op 11 oktober, werden drie mensen gehuldigd om hun steeds ten dienste staan om alles in de kerk samen met de koster goed te laten verlopen. Steeds zijn ze bereid tot praktisch werk en dat is veel in zulk een groot gebouw.
Veel dank aan Georges, Michel en Albert.

...

Lees meer

HERFST

Op allerlei manieren toont het nieuwe seizoen zijn intrede. Ik ruik de herfst wanneer de afgevallen bladeren op de stoep hun geur verspreiden. De bomen krijgen een kleurenpalet dat alleen in deze herfstmaanden zichtbaar wordt. Ook al hou ik meer van de lente, de herfst confronteert mij met de vergankelijkheid van natuur en mens. Dat is goed want onze tijdsgeest wordt meer en meer gekenmerkt met een groot gevoel van onvergankelijkheid. Wij egotrippers gebruiken het maar al te graag als voedingsbodem om ons in het centrum van de wereld te plaatsen en ons zelfbeschikkingsrecht op te eisen. 

Niks daarvan wanneer ik mijn stemming laat bepalen door de geuren en kleuren wanneer ik door het park loop. Mijn mondmasker hindert mij, mijn brillenglazen dampen tot vervelens toe aan. Dat mondkapje afzetten is niet aan de orde. We mogen met z’n allen het risico niet lopen van het virus noch te verspreiden noch te ontvangen. Het is al weer herfst geworden en de zon neemt elke dag wat grotere rustpauzes. Het versterkt mijn gevoel van het ongrijpbare, het onomkeerbare aspect van de tijd. Grotere schaduwbeelden, minder licht. Mijn zielenroerselen voeren mij terug tot het punt van de dood. 
 
Mijn diepste zielenroerselen geven mij weliswaar een zekere gemoedsrust. De ruimte tussen mijn overleden familieleden wordt met het jaar groter en groter. Hun beelden vervagen al doe ik nog zoveel moeite om ze mij weer helemaal voor de geest te halen. Ik weet dat ze bij het voorportaal staan waarachter God zich onzichtbaar schuilhoudt. Maar ze zeggen niets meer, ze zwijgen. De stilte heeft elk woord van hen overgenomen. Hier moet ik het mee doen. Ik begrijp dat ze me ook op hun wijze opnieuw dichter bij Hem willen brengen want de verbondenheid, de afstand tussen Hem en mij dreigt door omstandigheden te verkleinen. 

Ik besef plots dat het bijna 1 november is en zit hier ver van de laatste rustplaatsen vandaan, plekken die ik vorig jaar nog regelmatig bezocht. Het zal dit jaar op een ander moment zijn dat ik een bezoek zal brengen aan de plaats waar we hun dode lichamen sereen achterlieten. Op een onverklaarbare manier zeggen ze me dat het goed is, dat wat ik meemaak allemaal rustig moet laten gebeuren. Ze verzekeren mij dat de lente op een dag weer zal doorbreken, dat het nieuwe licht voor verheldering zal zorgen. En dan zal ik het weer voelen: ze zijn er nog allemaal, daar diep binnen in mijn hart, God en diegene die het leven lieten. Geduld is hun antwoord op mijn twijfels en vragen. Want wanneer ik God durf los te laten, wacht Hij gewoonweg tot ik Hem weer binnenlaat. Van achter mijn aangedampte brillenglazen rolt een traan naar beneden. Ze wordt opgevangen door mijn mondmasker. Ondanks mijn wazig zicht zie ik hen plotseling opnieuw verschijnen. Niet meer hun ganse beeld maar wel hun glimlach en hun zachte blik waarin de ziel gevangen zit. Het overweldigt mij met een warm gevoel. Hun glimlach spreekt boekdelen en vertelt mij dat ze gelukkig zijn.

Hilde Rummens

...

Lees meer

BIDDEN MET PSALMEN (2) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Jeruzalem tempelberg 

Omdat onze kerk weinig toegankelijk is, bezorgen wij u teksten om te bidden met psalmen. Wij bieden u ook een keuze uit de talrijke gezongen psalmen op internet. 
Onze ogen staren vol verlangen naar het ogenblik dat we terug in onze kerk zullen bijeenkomen. Dat ‘uitzien naar’ vinden we in deze wensen om in Jeruzalem te zijn. 

Jerusalema
Master KG
Jeruzalem is mijn thuis.
Red me en ga met me mee; 
laat me hier niet achter. 
Ik heb een slechte jeugd gehad, 
in moeilijke tijden. 
Als je in mijn ogen kijkt, 
zie je pijn en ontbering. 
Mijn plaats is hier niet, 
mijn koninkrijk is er niet. 
Jeruzalem is mijn thuis.
 
Beluister: 
Master KG feat Nomcebo: Jerusalema
Misschien herkent u het lied als u de muziek hoort, of het dansje dat er bij past (lied in acht tijden, oorspronkelijk dansje in zes tijden). Het is de zomerhit ‘Jerusalema’. Die herinnert ons aan de psalm:

Psalm 122 (121)
Hoe blij was ik toen men mij riep: 
Wij trekken naar Gods huis.
Nu mag mijn voet, Jeruzalem, 
uw poorten binnentreden. 
Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeengebouwd.
Naar u trekken de stammen op, 
de stammen van Gods volk.

Beluister
Jules Van Nuffel, psalm 122 (121): Laetatus sum in his
De stad Jeruzalem, bv Chr. jongerenkoor Jigdaljahu

...

Lees meer

WERK AAN DE KERK OPLINTER

Noordportaal. Schilderij van Paul Wante (1905-1981), schoonzoon van Senator Verheyden, die ook de glasramen in het koor heeft gemaakt.

In een poging om de duiven te ontraden naar onze kerk te komen, werden de deurtjes die tot de zolder toegang verlenen extra beveiligd en vergrendeld.

...

Lees meer

Ereteken

Aan Freddy Stoop werd het gouden St.-Romboutskruis toegekend door Kardinaal Jozef De Kesel.

Gedurende vele jaren was Freddy beheerder voor de parochie St.-Lambertus Overlaar en meer bepaald voor het St-Jozefcentrum.

ook was hij dekenassistent in Tienen. De St.-Jozefkerk is nu gedesaffecteerd voor de eredienst en dit is het juiste moment om Freddy de decoreren.

Met veel dank voor zijn inzet!

...

Lees meer

Carlo Acutis, een hele uit onze tijd

cyberapostel Carlo Acutis ©Kerknet

Heb jij er ook zo’n plezier in om via internet  een onderwerp uit te diepen, er over te surfen? Zet het internet jou ook in contact met allerlei interessante onderwerpen elders, veraf en dichtbij? Dan ben jij in het goede gezelschap van Carlo Acutis. 
Een tiener, die net als wij allen, geroepen is tot heiligheid. Ook Carlo wist zich door zijn doopsel geroepen tot heiligheid. En onder meer het internet heeft hem daarbij geholpen.

Carlo en zijn ouders
Carlo werd geboren in Londen in september 1991, enkele maanden na zijn geboorte verhuisden zijn ouders naar Milaan, een grote stad in het noorden van Italië. Daar groeide Carlo op, al van in zijn kleuterjaren had hij een bijzondere interesse voor alles wat met Jezus te maken had: een kruisbeeld, een Mariabeeld, een kerkgebouw,… Hij stelde ook heel wat geloofsvragen waarop zijn mama geen antwoord wist. De ouders van Carlo waren geen overtuigde gelovigen, maar om de vragen van haar zoon te kunnen plaatsen en beantwoorden, begon de mama van Carlo haar eigen geloof te verdiepen.
 
Verenigd met Jezus
Al heel vroeg leefde in Carlo het verlangen om de 1e communie te doen. Jezus kwam immers op de eerste plaats: “altijd verenigd zijn met Jezus, dat is het programma van mijn leven”. In de communie  zou hij Hem op een bijzondere, persoonlijke wijze kunnen ontmoeten. Op 7-jarige leeftijd deed hij zijn eerste communie, en alle dagen daarna ontving hij de Heilige communie, de dagelijks eucharistie was de bron waaruit hij kracht putte om met hart en ziel christen te zijn, hij zei het zo: ‘de eucharistie is voor mij de snelweg naar de hemel, wij hebben meer geluk dan de apostelen die 2000 jaar geleden met Jezus geleefd hebben: Om Hem te ontmoeten is het voor ons genoeg om een kerk binnen te gaan. Jeruzalem is naast onze deur’. Voor of na de eucharistie maakte hij altijd tijd om in stilte te bidden bij het heilig sacrament, Jezus komt voor hem op de eerste plaats. In deze zin zei hij ook: ‘hoe meer we de eucharistie ontvangen, hoe meer we worden zoals Jezus, zo dat we op deze aarde een voorsmaak van de hemel hebben”. Ook van Maria houdt hij veel, dagelijks bidt hij de rozenkrans, het gebed tot Maria. Zijn vrienden nodigt hij uit om mee te gaan naar de eucharistie, hij geeft hun ook catechese over de betekenis ervan. 

Christen in het dagelijkse leven
Christen zijn ging voor Carlo ook over het dagelijkse leven. In de studie, bij de hulp aan vrienden, thuis, Carlo straalde goedheid en vertrouwen uit. Heel wat tijdgenoten kwamen dan ook bij hem om raad en een bemoedigend woord, hierbij zijn leuze volgend: “allen worden uniek geboren, maar velen sterven als kopieën”.

Sacrament van verzoening
Het sacrament van verzoening is voor Carlo het moment om ballast af te werpen en dichter bij de hemel te komen: “zoals een luchtballon ballast moet afwerpen om hoger te raken, zo moet de ziel om zich naar de hemel te richten, kleine gewichten zoals de dagelijks zonden, afwerpen”.
In de parochie hielp Carlo bij de catechese. Gefascineerd door de eucharistie en na de kennismaking met de Kleine Eucharistisch Catechismus op een meeting in 2002 te Rimini, besluit hij zijn computervaardigheden in te zetten en een tentoonstelling te maken over de eucharistische wonderen wereldwijd. Geen klein werkje, hij deed er drie jaar over maar het bracht hem in contact met gelovigen over de hele wereld. Hij bracht de verschillende eucharistische wonderen samen op een website zodat heel wat mensen er hun voordeel zouden kunnen uit halen. 
In de straat kende iedereen de jonge Carlo, altijd vriendelijk, voor ieder een goede dag. Met zijn spaargeld koopt hij een slaapzak voor een dakloze, resten van het ontbijt neemt hij mee voor een bedelaar. Hij liep school in het Leo XIII college van de jezuïeten, zijn vrienden konden op hem vertrouwen, ook de niet gelovigen. Toch kwam hij oprecht op voor de christelijke waarden, zo was hij in de klas de enige die tegen abortus was. 

Promo vrijwilligerswerk
In het belang van de naaste maakte hij zich op school verdienstelijk met zijn computerkennis, in september 2006 werkte hij aan een productie om het vrijwilligerswerk bij zijn leeftijdsgenoten te promoten. Zelf was hij vrijwilliger bij de huiswerkbegeleiding van kansarme kinderen.

Een jonge zalige
Begin oktober 2006 voelde hij zich ziek, omdat er geen beterschap kwam werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Er is geen genezing meer mogelijk, Carlo heeft acute leukemie. Hij offert zijn lijden op voor de kerk en de paus, tegen de verzorgers zegt hij te beseffen dat er patiënten zijn die erger lijden dan hij. Dinsdag 10 oktober vraagt hij om de ziekenzalving en de heilige communie.
12 oktober 2006 sterft Carlo Acutis, zijn tentoonstelling over de eucharistische wonderen reist de wereld rond. Zijn begrafenis trekt massa’s mensen. In 2013 wordt het proces voor de zaligverklaring gestart,  5 juli 2018 verklaart Paus Franciscus hem eerbiedwaardig.
In heel Europa ontmoeten jongeren Carlo en ontstaan er gebeds- en aanbiddingsgroepen met zijn spiritualiteit als rode draad.
Zaterdag 10 oktober 2020 werd Carlo te Assisi zalig verklaard. 

Anne Mariën

...

Lees meer

CONTACTEER ONS