OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

SAMANA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Op  woensdag 13 september nodigen wij alle leden uit in de namiddag om 14 uur. We willen het gezellig maken met een tasje koffie en een gebakje. Als afsluiter krijgen de leden een verrassingspakket mee.
Noteer reeds 
Op vrijdag 13 oktober geven wij onze leden een feestmaaltijd om de nationale ziekendag in ons dorp te vieren met al  de leden van Samana. Hiervoor vragen wij wel een kleine bijdrage. 
Op zaterdag 14 oktober staat de gebedsvierig in de kerk in het teken van de chronisch zieke mensen.

...

Lees meer

DE HEILIGE THERESIA VAN LISIEUX IN BELGIË

Dit jaar vieren we de 150ste verjaardag van de geboorte van de Heilige Theresia van Lisieux. Het is ook de 100ste verjaardag van de genezing van een Belgische mevrouw uit Koekelberg, Maria Pellemans. Dit wonder opende destijds de deur naar de heiligverklaring van Theresia. 
Van 23 september tot 8 oktober zijn de relikwieën van de Heilige Theresia aanwezig in de Nationale Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg. Tijdens die periode kan men de Heilige Theresia vereren. Iedereen is uitgenodigd en welkom. Moge de Heilige Theresia van Lisieux voor ons en voor onze gezinnen ten beste spreken. 
https://therese2023.be/

...

Lees meer

SAMANA HAKENDOVER

Ook tijdens de zomermaanden blijft Samana Hakendover actief.
Op 10 juli  hielden ze een gezellige namiddag. Er werd genoten van een lekker ijsje , waarna een quiz werd  georganiseerd met als thema 11 juli.
De geschiedenis over de Gulden Sporenslag werd opgefrist. Met verbazing werd gereageerd op wat we nog wisten van in onze schooltijd.

Een tocht op 26 juli met een huifkar naar de weide waar bizons leven was een echte opsteker .
Een zeer gedreven en goed bespraakte gids maakte ons wegwijs in het leven van de dieren, hoe zij zich in gevangenis op hun beste voelen.

Op 18 augustus ontvangen wij dokter Borghgraef die ons toelichting komt geven over vroegtijdige zorgplanning, levenstestament, euthanasie .
Het wordt zeker een zeer boeiende uiteenzetting, daar we allen wel eens denken aan onze oude dag en hoe het er het beste van te maken.

Als afsluiting van de zomermaanden houden we op 27 augustus ons Samana feest. We genieten ‘s middags van een lekkere lunch. De geschiedenis van “Ziekenzorg” en Samana wordt  via foto’s tot leven gebracht.   
Op zaterdag 7 oktober zullen we de eucharistieviering verzorgen naar aanleiding van de nationale ziekendag.

...

Lees meer

GOETSENHOVEN… GOIDSENHOVEN… GOSSENCOURT

Ter gelegenheid van de kermis wordt in de Sint-Laurentiuskerk Goetsenhoven-Meer “ Ons dorp zoals het was…” in de kijker gezet.
Een groepje dorpsgenoten verzamelde oude foto’s en info over ons dorp in de 20ste eeuw.
Door toelichting bij de oude foto’s, een audiovisuele presentatie, de geschiedenis van het vliegveld, een VRT reportage over pastoor Joris en “ons dorp als korte keten” krijg je een beeld van het dorp zoals het toen was.
Voor vele dorpsgenoten of afstammelingen die elders zijn gaan wonen roept het al dan niet verre herinneringen op. Voor anderen geeft het duiding over het dorp waarin ze zijn komen wonen.
Iedereen welkom op zaterdag 12 en zondag 13 augustus, van 10 u. tot 19 u. 

...

Lees meer

NIEUWS

Dertien en oktober

Ruim een eeuw geleden begint het idee dat vrijdag de dertiende een ongeluksdag is. Het zou samenhangen met de dag (vrijdag) dat Jezus stierf en dat men bij het Laatste Avondmaal met dertien aan tafel was. Toch trok Jezus met zijn dertienen door het Heilig Land, Hijzelf en de twaalf apostelen, om de Blijde Boodschap te verkondigen. En waarom zou ‘Goede’ Vrijdag een ongeluksdag zijn? Jezus heeft die dag Zijn leven gegeven uit liefde voor ons. Kortom: vrijdag de dertiende is een dag zoals alle andere. 

Een eeuw geleden krijgt ‘dertien’ een andere betekenis. In Fatima, Portugal, verschijnt Maria op zondag 13 mei 1917 aan drie kinderen Lucia, Francisco en Jacinta (negen, acht en zes jaar oud). Elke dertiende van de volgende maanden verschijnt Maria; de laatste keer (13 oktober 1917) zagen de kinderen samen met 70.000 (!) mensen de zon dansen aan de hemel. Het was een collectief visioen. “Het was als een repetitie (…) van een tafereel aan het einde der tijden” zei Paus Paulus VI in 1965. De verschijningen begonnen in de Mariamaand mei en eindigden in de Rozenkransmaand oktober. 

Waarom verscheen de Moeder van God op een dertiende? Lucia zei: “Dertien is drie en één (13) en verwijst naar de Drie-ene God.” Maria, de Moeder van God, heeft op een subtiele manier duidelijk gemaakt dat God Drie-één is: Vader, Zoon en Heilige Geest. In Fatima heeft Maria als een profetes ook vanalles gezegd dat nu nog actueel is, o.a. dat de Kerk in een grote crisis zou komen. 

Het Zonnewonder op 13 oktober 1917 valt samen met de Oktoberrevolutie in het Rusland van 1917. De 20ste eeuw wordt de meest bloedige eeuw uit de geschiedenis met twee Wereldoorlogen. Zal onze 21ste eeuw dit bloedig record verbreken? We denken zonder Jezus Christus vrede en welvaart te bekomen. Maar als de mens zich niet bekeert, niet bidt, niet verandert van levenswijze en de Heer niet bemint, dan volgt het verval. We zien het gebeuren: mensen die hun Christelijk geloof vaarwel zeggen, crisis in het gezin, onrust in de wereld, mensen zijn in de war, zelfs het klimaat verandert. 

De oktobermaand wordt ook Rozenkransmaand genoemd en in Fatima wordt Maria vereerd als ‘Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans’. Begin 20ste eeuw zond de Drie-ene God vanuit de Hemel Zijn en onze Moeder Maria om het geloof te versterken. Vrede én een Hemelse toekomst liggen vóór ons. Grijp die toekomst, bid de Rozenkrans.

Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

CATECHISTEN GEZOCHT

"Leeftijd en opleiding zijn niet relevant. Het is wel belangrijk dat men zich goed voelt bij 7-en 8-jarigen en zich kan inleven in hun leefwereld. De samenkomsten zijn kant-en-klaar met werkmateriaal voor de begeleiders en voor de kinderen: de begeleiders hoeven dus zelf geen samenkomsten in elkaar te knutselen.

Wat wordt er verwacht van een begeleider? Een aantal samenkomsten van een uur met de kinderen in een eigen groep, een aantal gezamenlijke eucharistievieringen en 2 repetities in de week vóór de Eerste communieviering.”

Belangrijkste redenen om catechist te worden
- Je zult groeien in je eigen geloof, de leringen van de kerk leren kennen en je relatie met Jezus verdiepen.
- Uw doopsel roept u op om deel te hebben aan Jezus' verkondiging.
- Kinderen, tieners en volwassenen in de wereld van vandaag hebben meer dan ooit behoefte aan het goede nieuws van Jezus.
- Kinderen, tieners en volwassenen in de wereld van vandaag moeten meer dan ooit goede rolmodellen van geloof ontmoeten
- Je hebt veel te delen met degenen die je zult begeleiden, en je zult gelegenheden hebben om het geloof te delen met andere catechisten.
- Het werkmateriaal van vandaag biedt uitstekende ondersteuning.
- Je wordt uitgedaagd, je zult plezier hebben en je zult nieuwe vrienden maken.
- Je helpt mensen hun relatie met Jezus te verdiepen. (Je gaat evangeliseren!)
- Je geeft een 2000 jaar oude traditie door die levens verandert.

Het criterium van “openheid” voor het Woord, voor God, voor de Kerk en voor de Wereld is belangrijk. We zijn op zoek naar gelovige mensen die willen groeien, die een diep gevoel van spiritualiteit en dienstbaarheid aan de gemeenschap hebben.
Catechisten moeten ook toewijding aan Maria, de Moeder der Catechisten, bezitten.

P.S. Als u de uitnodiging overweegt om te helpen in de catechese, stuur dan een reactie naar: 1stecommunie@olvtenpoel.be  of catechese.zonetienen@gmail.com
Vertel wat u denkt of stel eventuele vragen die u heeft.

...

Lees meer

Waar is God ?

Een aardbeving in Marokko. Een dambreuk met overstromingen in Libië. Watersnood. Bosbranden. Alles samen duizenden doden… Eeuwenlang zijn er mensen geweest die meenden dat aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, ziektes en andere calamiteiten goddelijke kastijdingen zijn. Neen! Ik heb eens iemand horen zeggen: “God is altijd barmhartig, de mens soms, de natuur nooit.” Er ligt een wetmatigheid in de natuur/schepping en die kan verstoord geraken. Wanorde ontstaat door een natuurramp, of door coronavirusje, of door de opwarming van de aarde waardoor er rare weerfenomenen ontstaan, of door onzorgvuldig ingrijpen of handelen van de mens. Wanorde in de natuur…

Er is ook een bovennatuur: God, Jezus, Maria, Engelen en Heiligen. Als wij bidden dan zal de bovennatuur (de Hemel) onze menselijke natuur, de schepping, beïnvloeden. Het gaat dan vooral om de binnenkant van de mens. Als we bidden ontvangen we Gods vrede, vreugde, liefde en kracht om goed te doen. Dat is dan te zien in onze daden en te horen in onze woorden. Door Gods inspiratie worden we liefdevol, vredevol, dienstbaar, solidair en voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar. Kortom, God is goed, Hij straft niet. Op het eind van je leven, als je gestorven bent, sta je voor God en dan voel je waar je thuis hoort: bij God of niet... De zondaar straft zichzelf, dat hoeft God niet te doen. 

Calamiteiten dwingen ons wel tot nadenken: waar zijn we mee bezig? wat is belangrijk in het leven? gaan we op dezelfde manier verder in het leven? Hopelijk denken mensen aan God. Eeuwenlang heeft God profeten en profetessen gestuurd om mensen terug te roepen naar Hem en te waarschuwen: het eeuwig leven staat op het spel! God stuurde Zijn Zoon Jezus naar deze wereld om de mensen op te roepen zich te bekeren. Ook Maria kwam naar ons toe: o.a. Lourdes, Fatima, Banneux, Beauraing, Medjugorje. Bidden we Maria om bescherming en dat we Haar Zoon Jezus beter leren kennen. Hij inspireert ons tot nieuw leven. 

God heeft de mens geschapen om van Hem leven, vrede en liefde te ontvangen. Als mensen de Tien Geboden naast zich neerleggen en willen leven zonder God… die vrijheid hebben we. Nu we ontdekken hoe kwetsbaar we zijn, mogen we ook ontdekken dat we God nodig hebben. Brood-nodig… En dan verwijs ik graag naar de Eucharistie waar we de Heer kunnen ontmoeten onder de Gedaante van Brood. Zo wil Hij ons voeden, opvoeden ook.
Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

Stenen op onze weg

Tegenwoordig vertrouwen mensen vooral op hun gevoel. Maar het Evangelie overstijgt dit. Je kunt natuurlijk de wijsheid van het Evangelie negeren en vertrouwen op jouw gevoel, maar of je dan rust vindt voor je ziel… Jezus zei: “Wees wijs en volg Mij en Ik geef een diepe innerlijke rust en een vrede die de wereld niet kan geven.” 

Je kunt je afvragen met welk recht Jezus dat kon zeggen. ’t Was toch ook een mens net zoals wij. Ja en neen. Jezus is ook de Zoon van God. Deze Godmens heeft een Blijde Boodschap verkondigd waardoor het leven van velen in een stroomversnelling gekomen is. Uiteindelijk is Jezus wel gestorven aan een Kruis, maar nadat Hij in een rotsgraf gelegd werd en er een grote steen voor dat graf gerold werd, gebeurde er iets bijzonders. Hij stond op uit de donkerte van lijden en dood. De grote steen werd weggerold. Naast de twee zekerheden in het leven: het levenslicht in het begin en het uitblazen van je laatste adem, is er voor een Christen nog een derde zekerheid. De Heer zal op het eind ook onze ‘steen’ wegrollen zodat wij vrij kunnen leven, eeuwig leven in die grote Oceaan van Gods Liefde. 

Ondertussen kunnen er tijdens ons aardse leven vele stenen op onze weg liggen. We ontwijken er vele, maar er zijn stenen die we niet kunnen ontwijken en ons raken. Er zijn er die flink in de weg liggen, maar mét de Heer kan er iets fantastisch gebeuren. Hij rolt stenen weg, nog steeds! En de stenen die niet weggerold kunnen worden, om wat voor reden dan ook, krijgen een ander kleurtje. 

Vele mensen, wereldwijd, ontmoeten de Verrezen Heer in het gebed en ze nemen Zijn Evangelie als basisregel voor hun leven. Zoals de Heilige Franciscus. De woorden die Franciscus hoorde vanaf het kruis in het bouwvallige kerkje van San Damiano (nabij Assisi in Italië) zijn nog steeds actueel: “Franciscus, bouw Mijn Kerk op.” Op ‘bevel’ van de Heer begon Franciscus direct te bouwen aan het kerkje, hij ruimde het puin, verlegde stenen en herstelde het dak. 

De woorden die de Heer in het kerkje van San Damiano tot Franciscus gesproken heeft, zijn ook vandaag nog steeds even actueel als toen in de 13de eeuw: “Bouw Mijn Kerk op.”  Franciscus begreep pas later dat hij geen instortend kerkje moest restaureren, maar wel dat hij naar de mensen moest gaan om hen het Evangelie te verkondigen. Het Evangelie maakt mensen vrij en zorgt dat de liefde in de wereld groeit. 

De Eucharistie en de andere Sacramenten zijn ook stenen op onze weg die ons leven een andere richting kunnen doen uitgaan, die ons helpen een steeds beter Christen te worden. Zo worden wij ook een steen (met of zonder kleur) voor anderen. Of anders gezegd, zo getuigen wij door onze manier van leven dat de Verrezen Jezus niet alleen onze Heer, Redder en Verlosser is, maar ook onze Broeder en werkelijk onze allerbeste Vriend. 

Pastoor Karel Loodts

...

Lees meer

CATECHISTEN GEZOCHT

"Leeftijd en opleiding zijn niet relevant. Het is wel belangrijk dat men zich goed voelt bij 7-en 8-jarigen en zich kan inleven in hun leefwereld. De samenkomsten zijn kant-en-klaar met werkmateriaal voor de begeleiders en voor de kinderen: de begeleiders hoeven dus zelf geen samenkomsten in elkaar te knutselen.

Wat wordt er verwacht van een begeleider? Een aantal samenkomsten van een uur met de kinderen in een eigen groep, een aantal gezamenlijke eucharistievieringen en 2 repetities in de week vóór de Eerste communieviering.”

Belangrijkste redenen om catechist te worden
- Je zult groeien in je eigen geloof, de leringen van de kerk leren kennen en je relatie met Jezus verdiepen.
- Uw doopsel roept u op om deel te hebben aan Jezus' verkondiging.
- Kinderen, tieners en volwassenen in de wereld van vandaag hebben meer dan ooit behoefte aan het goede nieuws van Jezus.
- Kinderen, tieners en volwassenen in de wereld van vandaag moeten meer dan ooit goede rolmodellen van geloof ontmoeten
- Je hebt veel te delen met degenen die je zult begeleiden, en je zult gelegenheden hebben om het geloof te delen met andere catechisten.
- Het werkmateriaal van vandaag biedt uitstekende ondersteuning.
- Je wordt uitgedaagd, je zult plezier hebben en je zult nieuwe vrienden maken.
- Je helpt mensen hun relatie met Jezus te verdiepen. (Je gaat evangeliseren!)
- Je geeft een 2000 jaar oude traditie door die levens verandert.

Het criterium van “openheid” voor het Woord, voor God, voor de Kerk en voor de Wereld is belangrijk. We zijn op zoek naar gelovige mensen die willen groeien, die een diep gevoel van spiritualiteit en dienstbaarheid aan de gemeenschap hebben.
Catechisten moeten ook toewijding aan Maria, de Moeder der Catechisten, bezitten.

P.S. Als u de uitnodiging overweegt om te helpen in de catechese, stuur dan een reactie naar: 1stecommunie@olvtenpoel.be  of catechese.zonetienen@gmail.com
Vertel wat u denkt of stel eventuele vragen die u heeft.

...

Lees meer

OVERLIJDENS IN ONZE PAROCHIE SINT GERMANUS

in de maand Augustus:
-Marie-Louise ( Wiske) Hendrickx 80 Jaar
Heer laat mij mijn leven 
In uw handen leggen en 
dankbaar uw wil geschieden zeggen.
Toon Hermans.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS