OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

P.C. KABBEEK

Dinsdag 21 januari om 15.00 u. in P.C. Kabbeek: samenkomst voor voorgangers uitvaarten.

Donderdag 23 januari om 19.30 uur: vorming Zoneploegen in PC Kabbeek.

Dinsdag 28 januari om 19.30 uur in PC Kabbeek: vergadering voor de Zoneraad.

Donderdag 30 januari in P.C. Kabbeek vanaf 19.30 u.: repetitie Germanuskoor o.l.v. Lou Van Cleynenbreugel.

Woensdag 5 februari in P.C. Kabbeek om 20.00u.: de werkgroep komt samen om de Kabbeeklezing voor te bereiden.

...

Lees meer

FEMMA SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Reis Doornik 2019

Kookles 

Kookles voor mannen: vrijdag 7 februari om 19.30 u in de keuken van het ontmoetingscentrum.

Wandeling

Zondag 9 februari om 13 u. Deze keer kiezen we voor een echte winterwandeling in eigen streek. We hopen op koud maar zonnig weer. Onderweg een warmhoudertje?

...

Lees meer

TONEEL IDEE ’80 OPLINTER

Toneel Idee’80 brengt voor u ‘Pekel en Haring’, een blijspel van Ivo Maes in de regie van Marc Meulemans. Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari om 20 u.

Weetje

Zondag 5 februari 1956 kwamen de B.J.B.-meisjes tijdens een toneelavond in zaal ‘Feestpaleis’ op de planken met ‘Het Meisje uit de achterbuurt’, een spel in drie bedrijven door Will. Van den Berg. Er speelden zeven jongedames mee. ’n Paar stemmige dansen en ’n luimige noot vervolledigden de avond. Prijs 15 Fr, deuren 7 uur, doek 7.30 uur. Een huishoudster verdiende toen 20 Fr per uur.
 

...

Lees meer

K.V.L.V. OPLINTER

Filmavond
Een uitje (geen groente) naar de film? Kom gezellig met ons mee maandag 3 februari om 20.15 u in CC De Kruisboog te Tienen voor de film ‘Coureur’. We volgen de jonge Felix. Hij moet en zal coureur worden, net als zijn vader Mathieu. Die ziet in zijn zoon de kans om zijn eigen mislukte wielerdroom waar te maken. 

Yoga
Donderdag 6 februari, in de school om 19.30 of 20.45 u. Lesgever Paul Hillaert. Je moet je grenzen helemaal niet verleggen in een yogales, die verleggen zichzelf wel.

...

Lees meer

NIEUWS

Marie-Claire Blondeau, 25 jaar kosteres Sint-Germanus

© M. Vanwinckel

Bim bam beieren
De koster lust geen eieren
Wat lust hij dan
Spek in de pan
O, wat smult de koster dan

Met deze woorden leidde Staf Thomas, voorzitter van de kerkfabriek, zijn toespraak in die hij hield op het einde van de zondagsviering op 12 januari. Want Claire, zo kennen we haar bij naam, mag in 2020 terugblikken op een loopbaan van 25 jaar als koster. “ De kerk is een stuk van mijn leven”, zei ze ooit tegen mij. En dat geloof ik best wanneer ik zie wat zij allemaal doet voor de gelovige gemeenschap. Staf overhandigde haar als dank een mooi boek over het ambt van koster bekeken doorheen de jaren. Kosters behoorden vroeger tot de clerici met een lagere wijding. Ze werden onderricht in specifieke vakken zoals muziek, gregoriaanse gezangen, latijn en zelfs kerkgeschiedenis. Maar ook moest hij op de hoogte zijn van wat er in de kerk dient klaargezet te worden, de liturgische kleuren en gewaden, kortom een stukje liturgie.

Later gingen meer en meer leken de functie vervullen en werd een koster of kosteres eerder iemand die mee zorg draagt voor de geloofsgemeenschap. Hij of zij moet zorg dragen voor de misdienaars en acolieten, gevoel hebben voor schoonheid en zorgen voor het kerkgebouw en de benodigdheden voor de erediensten. 

Claire doet veel meer dan dat en ze oefent haar taken met veel plezier uit. Ze is van alles en iedereen op de hoogte. Daarbij houdt ze van orde en netheid.

Onze Claire, kosteres van de Sint-Germanuskerk, ze is niet groot van gestalte maar wel groot van hart. Dat ze door haar misdienaars letterlijk in de bloemen werd gezet, bewezen de jongeren met een mooi boeket en een dikke groepsknuffel. Een warm applaus van de aanwezige gelovigen volgde hierop. Wij danken haar van harte voor al die jaren van inzet en hopen dat ze nog lang de taken van een goede koster mag uitoefenen. Proficiat Claire!

Hilde Rummens

...

Lees meer

Samenkomst jongeren op Valentijnsdag

...

Lees meer

DE OPDRACHT VAN DE HEER ( LC, 2 22-32)

Simeon, hij is gekend als de oude vrome en rechtvaardige man die niet kan sterven zolang hij de Heer niet heeft gezien. Veel meer weten we niet over hem. Simeon kende zijn klassiekers. Hij leefde met de profeten en de boeken die zij hadden nagelaten. Zijn taal was de taal van Jesaja, de taal van het Oude Verbond. Met de komst van Jezus breekt ook de tijd van het Nieuwe verbond aan. Simeon beseft dat met de komst van Gods Zoon de tijden zullen veranderen. 

Simeon zit in de tempel. Stil, wachtend en wellicht mijmerend over hoe hij zijn leven invulling gaf. Wat leerde hij van zijn ouders, grootouders en hoe ging hijzelf met deze wijsheden om. Gaf hij er een nieuwe betekenis aan, schaafde hij hun kennis bij om zijn toekomst veiliger te stellen? Simeon weet dat hij weldra zal mogen sterven want de H. Geest bracht hem de boodschap dat de Messias de tempel zou betreden. Hij zal het grote licht mogen aanschouwen, hij zal eindelijk God ontmoeten. 

Miljarden jaren lagen voor hem en miljarden jaren zullen er nog na hem komen. Zijn leven in het hiernamaals zal eeuwig duren. Hij was slechts een kleine tijd op aarde aanwezig ook al was hij stokoud geworden. De oude profeten lieten hun wijze woorden achter met voorspellingen dat wat er toen niet werd gerealiseerd, wat nog niet kon zijn of nog niet af was, weldra zou veranderen. Dat was een opdracht die de God gaf aan zijn Zoon en Simeon zou het niet meer meemaken. Ook al pinkte hij wellicht een traan weg toen hij het Goddelijk kind zag, in zijn hart voelde hij vreugde. Dit kind zal de levensstijl van vele mensen doen veranderen. Mensen moeten er zijn voor andere mensen. Mensen moeten lessen trekken uit het verleden, de wijsheid van de profeten opnieuw onder de loep nemen, de boodschap van God leren verstaan. 

En wat leren wij, anno 2020, uit al de wijsheid van een eeuwenlange collectieve geschiedenis? Begrijpen wij de boodschap van de Heer nog? Weten we nog dat God ons een opdracht gaf? Net zoals Jezus een sleutelfiguur was voor zijn tijd, moeten wij ook durven het heft in handen te nemen en het tij durven te keren. We moeten eindelijk eens inzien dat we alle wijsheid uit het verleden aan het verbannen zijn of misbruiken om onze eigenbelangen veilig te stellen. WIJ moeten het goed hebben, dat de volgende generatie haar eigen problemen, die wij vaak veroorzaakt hebben, maar oplossen. Hoe egoïstisch kunnen we geworden zijn! Ik huiver wanneer ik een president hoor verkondigen om cultureel erfgoed in het Oosten plat te bombarderen. Ik huiver wanneer intelligentie alleen maar ingezet wordt in zinloze projecten, dat fondsen voor goede doelstellingen worden teruggeschroefd en het geld wordt besteed aan nutteloos oorlogsgeweld. Hebben onze voorouders hiervoor geleefd, hebben zij ons dat willen bijbrengen? Wanneer gaan wij inzien dat we hiermee de wereld aan het vernietigen zijn? Hebben we verleerd om mee-te-lijden met onze naaste? 

Wij moeten samen anders gaan denken, alle wijsheid bijeenbrengen om een nieuw pad te betreden. Het pad van de Heer opsporen en durven te bewandelen om de toekomst van mens en natuur veilig te stellen. Dat was, is, en zal steeds de opdracht zijn van de Heer!

Hilde Rummens

...

Lees meer

EEN LICHTJE IN ONS HART PAROCHIE SINT-ODULPHUS

Lichtmis, een feest van licht in deze donkere dagen. Wij kunnen allemaal wat steun en de warmte van het Licht in ons leven gebruiken. Maria Lichtmis is eerste en vooral het feest van de opdracht van Jezus in de tempel, maar daarnaast is het tegelijk ook een Maria-, een licht- en een kinderfeest. Naar oud-testamistische gebruik moest de moeder 'gereinigd' worden (Leviticus 12, 2-4). De naam lichtmis komt van de kaarsenwijding en de lichtprocessie vóór de mis. Het feest sluit aan op het relaas van Lukas 2,21-40: Jezus' opdracht in de tempel veertig dagen na zijn geboorte.'Maria Lichtmis' is op sommige plaatsen in de Latijnse wereld vooral nog een christelijk feest waarop kaarsen worden gewijd, processies uitgaan en alle kinderen maar ook de dopelingen van het voorbije jaar worden gezegend in de kerk. Feest van pannenkoeken, maar ook een klein kaarsje dat mee naar huis genomen mag worden en thuis een speciaal plaatsje krijgt? 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS