OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

16 november Gebedsdag Pastorale zone Tienen in Sint-Germanus

8.30 u. Ochtendgebed
9.00 u. Eucharistie
12.00 u. Angelus en Middaggebed
15.00 u. Met Maria
19.00 u. Avondgebed en aansluitend Lof

Pastorale zone Tienen
Veemarkt 36 3300 Tienen
www.kerk-tienen.be
diaken.jan.abts@gmail.com
Meer info op:
www.veniteadoremus.be/nl
www.diaken-jan-abts.jouwweb.be/venite-adoremus

...

Lees meer

MEDEDELINGEN ST. GERMANUS

Dinsdag 9 november om 14.30 u in PC Kabbeek samenkomst zoneploeg
Donderdag 11 november om 19.30 u in PC Kabbeek repetitie koor
Zondag 14 november 10.30 u VREDEMIS bijgewoond door het stadsbestuur
en de vlaggendragers.

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN ST.-LAURENTIUS GOETSENHOVEN

Onze parochiekerk zal op 1 november in de namiddag open zijn voor individueel gebed.
Om 16 u. is er een herdenkingsmoment voor de familieleden die we de voorbije twee jaar verloren hebben. 
Heb je een dierbare die je wil herdenken dan kun je zijn/haar naam doorgeven, met een berichtje op:
 gsm 0474/597959 (Lutgarde Van Cappellen) of 0495/245040 (Arlette Kustermans).
 

...

Lees meer

ALLERHEILIGEN SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De vooravond van Allerheiligen valt op een zondag. Daarom zullen wij die Eucharistie vieren zaterdag 30 oktober om 18 u. De omhaling gebeurt voor de verwarming van de kerk. 
Maandag 1 november behouden we de dodenwake om 15 u.
Broodwijding t.e.v. H. Hubertus: in de Mis van zaterdag 13 november.

...

Lees meer

NIEUWS

Missiezondag in de Sint-Germanuskerk.

Op zondag 24 oktober, missiezondag was voor deze gelegenheid Mgr. L. Van Looy te gast in onze kerk. Hij kwam er spreken over wat het betekend missionaris zijn. 
Ook tijdens deze viering werd er een sacrament van het Vormsel toegediend. 
Wegens corona moest dit gebeuren uitgesteld worden.
Pastoor J. Hardiquest diende het sacrament toe.
Proficiat aan deze vormeling.

...

Lees meer

Liefde voor God, liefde voor muziek

Germanuskoor

Deel uitmaken van een hartelijke geloofsgemeenschap, dat wil iedereen. Samen vreugdevol God eren is echter soms een uitdaging voor de Kerk. En toch is het mogelijk om in een wereld als die van vandaag het geloof op een levende manier te brengen en uit te stralen. Die dynamiek vinden we terug in de kracht van de muziek. Fier zijn op je muziekprestaties door ze te tonen om God te eren. Niet alleen vieringen die ondersteund worden door prachtige orgelstukken, blijven nazinderen. Maar ook wanneer het Woord van God zoveel meer betekenis krijgt dankzij het koor dat op een stemmige wijze het thema brengt.

Het Germanuskoor bestaat uit een leuke groep van mannen en vrouwen. We zijn op zoek naar versterking. En wat als je geen kennis hebt van notenleer? Geen probleem, want achter de schermen van het koor wachten je repetities waar je heel veel van opsteekt en waar naast zingen ook ontzettend genoten wordt. Een lied aanleren gebeurt op een aangename wijze. Elkaar steunen, samenwerken, harmonie in zang en gemoed, dat is ons doel. En wat kan een lied stemmig gaan klinken wanneer je de inhoud ervan eerst leert begrijpen.

Tweemaal per maand komen we samen voor het aanleren en herhalen van liederen. We repeteren op een donderdagavond van 19.30 u tot ongeveer 21.00 u in de kapel van P.C. Kabbeek.
Op zondag zingen we in vanaf 9.50 u. Dan frissen we de liederen nog even op.
Ben je geïnteresseerd, kom dan na de mis even tot bij ons.
Het draait om muziek, maar het draait vooral om God.

...

Lees meer

H. HUBERTUS OPLINTER

Sint-Hubertus kapel voor 1960

Zondag 7 november kunnen we terug de H. Mis opdragen aan de kapel van Sint Hubertus, bovenaan in de Sint-Hubertusstraat, om 10 u. Daarna worden de dieren gezegend. De familie Herinckx zorgt voor de muzikale inkleding.
 

...

Lees meer

GELUIDEN EN MEMORIALEN… ONDERWEG (AFLEVERING 3)

Schilderij in de kerk van Lafrançaise © Abts

Trekkend door het mooie landschap kom je allerlei dingen tegen. We verlaten een dorp en horen een sirene,  het doet ons denken aan luchtalarm om de mensen te waarschuwen dat ze naar de schuilkelders moesten. Zou er ergens gevaar dreigen? Het alarm stopt en even later herhaalt het zich tot 4 maal toe. Daarna gaat er een daverend gedonder door de lucht als bij een zwaar onweer. De grond lijkt te daveren. Geen aardbeving maar een ontploffing in een steengroeve is de oorzaak. Vandaar de waarschuwende sirene. 

Iets wat ons ook wel intrigeert zijn de vele memorialen voor overledenen van verschillende oorlogen, niet alleen van de 2 wereldoorlogen. Dat er mensen zijn die andere mensen zo tegen elkaar opzetten, zelfs verplichten om anderen te verminken en te doden. En om wat te bereiken? Het doet me beseffen hoe onzinnig oorlog en geweld is, in zijn grote vormen maar ook in zijn kleine vormen in de kleine kring van ons samen leven. En toch worden we dagelijks geconfronteerd met geweld. De nieuwsberichten laten dagelijks beelden zien van landen in oorlog, van geweld in steden bij protesten om welke reden dan ook. Maar ook in onze eigen steden worden maatschappelijke en sociale helpers dagelijks geconfronteerd met geweld. Medische teams, brandweermensen en politie worden aangevallen terwijl ze anderen trachten te beschermen en helpen. De monumenten en de geschiedenis hebben de mensheid blijkbaar nog niets kunnen leren. Arm volk dat de liefde van God niet weet te ontdekken en te omarmen. In een gesprek met een 80-jarige boer getuigt hij dat enkel geloof in een liefhebbende God kan leiden tot het besef van de onzinnigheid van geweld. De Vrijheid die wij Fransen (en wij westerlingen) zo hoog in het vaandel dragen heeft de solidariteit en de vrijheid van de samenleving erg beschadigd. Vrijheid die leidt tot bandeloosheid schaadt de vrijheid meer dan dat ze deze dient. Wetteloosheid zal onze vrijheid als gemeenschap ten gronde richten en vernietigt uiteindelijk de mens zelf. Herinner je maar de grote oorlog. De dag nadien passeren we weer een monument en denken aan deze wijze woorden.

Het landschap verandert met de kilometers die we afleggen. Van uitgestrekte landerijen, over wijngaarden naar streken met omwalde weilanden en hagen die het gezicht beletten. Vruchtbare streken vol zonnebloemen maar ook rotsachtige hoogten waar enkel wat doornachtige struiken groeien. Dan weer akkers vol heerlijke groenten, aardbeien, asperges maar ook meloenen in volle grond. Dan weer bossen waar vluchtige dieren zich in verschuilen. Op een nacht schrikken we wakker van een akelig geluid, iets tussen brullen en knorren. Pas de volgende dag als we dit geluid opnieuw horen, kan ik het thuisbrengen. Het is de roep van de mannetjes herten en op een nacht hoor ik het kletteren van de geweien tijdens een gevecht tussen twee mannetjes. 
Op een ochtend bij het ontbijt gaan er schoten af, ze lijken steeds dichter bij te komen en niet echt gerust maken we dat we ingepakt zijn en weer op de openbare weg. Even later komen we een waarschuwingsbord tegen “danger de chasse - jachtgevaar” Bij het zien van een wagen van jagers stappen we af en vragen uitleg. De laatste maanden is er zoveel overlast van everzwijnen dat er een klopjacht bezig is. In de natuur is er een zeker evenwicht en dit is verstoord. Er is voedsel in overvloed voor de everzwijnen maar natuurlijke vijanden zijn er niet. Sporadisch wordt wel eens een dier aangereden, maar de schade die ze aanrichten blijft aanzienlijk zowel in de cultuurgewassen als in de natuurparken. Het beschermen van de natuur en het ecologisch denken en handelen heeft vele gezichten. Zorg dragen dat het ecologisch systeem terug in balans komt heeft vele gezichten. Die mooie schepping, waarvan ons de zorg werd toevertrouwd, vraagt openheid, aandacht en alertheid, met respect voor alle spelers.
De jagers verzekeren ons dat waar wij vandaan kwamen er zeker geen geregelde jacht heeft plaats gevonden. Vermoedelijk boeren die op eigen initiatief aan het jagen zijn. We zullen in de toekomst toch wat voorzichtiger zijn bij het kiezen van een kampplaats.

Jan Abts

...

Lees meer

ABC VOOR HET GELOOFSGESPREK: RENTMEESTERSCHAP

In zijn parabels heeft Jezus het wel eens over de rentmeester, diegene die alles op financieel en logistiek vlak in goede en rechtvaardige banen moet leiden. Je kan het grotendeels vergelijken met onze uitdrukking ‘goed huisvader’. Verder heeft hij het ook over de ‘eigenaar of heer’, de ‘vader’ (niet helemaal hetzelfde als rentmeester, maar toch ook personages met een bepaalde verantwoordelijkheid). Vandaag kennen we heel wat beroepen die hier bij aansluiten: boekhouder, huishoudster, manager, teamleider, diensthoofd,… Vergeten we ook niet: ouders, opvoeders, leerkrachten, verzorgenden, vul zelf maar aan. Zijn we niet allemaal rentmeesters over wat/wie ons in dit leven is toevertrouwd?

Paus Franciscus heeft het er herhaaldelijk over: “Het moment is gekomen om onze roeping als kinderen van God, als broeders en zusters en als rentmeesters van de schepping te herontdekken”. We kunnen dit niet zomaar opdelen in ‘beroepen’ maar hebben hier allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we die ontdekken? Daarvoor moeten we eerst en vooral rondom ons kijken en de wereld rondom in ons hart opnemen. Verwondering, bewondering en dankbaarheid voor de schepping kunnen bijdragen tot een besef van geschapenheid. Geschapenheid waarbij de wereld rondom een gave is, een gave van en voor elkaar, maar bovenal een gave van de Schepper. Vanuit die grondhouding kunnen we dan ieder voor zich stilstaan bij de eigen plaats en verantwoordelijkheid.

Dan moeten er keuzes gemaakt worden: afwegingen waarbij we weten dat niet alles mogelijk is, waarbij we ook oog kunnen hebben voor eenvoud en duurzaamheid. 
Enkele zotte mogelijkheden:
- Waarom een (aan de kraag) versleten hemd van papa niet verwerken tot een shirt met een vrolijk gezegde.
- De korte keten: vruchten uit de tuin gebruiken, bewaren b.v. noten, peren, kersen
- Een doos met kladpapier
- Wat printen we af?
- Genieten van de reisverhalen en ervaringen van anderen

En tenslotte, een goed rentmeester, wint!
Anne

...

Lees meer

PSALMEN (26 ) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Dream away
Droom weg naar een land waar je vrijuit kan zingen; 
waar liefde meer is dan wat herinneringen.
Is blijdschap nu weg? Krijgt de droefheid zijn zeg?
De wereld van vroeger leeft voort in mijn hart.
Een visioen van vrede verdrijft alle smart.
Ik zie witte sneeuw die de weiden bedekt.
Ik zie groene velden door boeren bewerkt.
De waarheid regeert; rust die overal heerst.
Droom weg naar een land waar je vrijuit kan zingen;
waar voor ons een bronwel van hoop zal ontspringen.
De lente breekt door, die de roos bloeien doet.
Droom maar; je gaat je nieuw geluk tegemoet.

Beluister  
“Dream away”  van Helmut Lotti

Psalm 23 (22)
God is de Herder die waakt over mij, 
Die mij geleidt naar de groenende weiden.
God is mijn Herder mij altijd nabij, 
om mij naar vredige waat’ren te leiden.

Moet ik langs dreigend en donker ravijn, 
nooit zal ik listige vijanden vrezen.
God zal mijn hoeder, mijn veiligheid zijn. 
God zal een steun en een trooster mij wezen.

Beluister 
Er bestaan talrijke composities van psalm 23, in het Nederlands en andere talen. Bekend is: ‘He shall feed his flock like a shepherd’ uit ‘Der Messias’ van G.F. Haendel, bv. door Barbara Boney.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS