OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

FERM HAKENDOVER-WULMERSUM

Samen met de Landelijke Gilde wekelijkse fietstocht op woensdag om 19 u aan de kerk.

...

Lees meer

JEUGDBAND OPLINTER

We gaan op muziekkamp van 7 tot 14 augustus in Watou, een dorpje aan de Franse grens nabij Poperinge. Het is gekend voor zijn kunstmanifestaties. Je vindt er weiden, bossen, hopvelden, herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog, en een ruim kamphuis waar we welkom zijn.
Kookouders, dirigenten voor jong en zeer jong, leiding om de spelen te organiseren, en vooral veel vriendschap zorgen ervoor dat je deze heerlijke dagen niet zal vergeten.
We bereiden reeds het concert van 7 en 8 november voor, en zullen ons daar meer op toeleggen tijdens de repetities vanaf vrijdag 21 augustus.
Instaporkest en initiatieleerlingen herbeginnen vrijdag 4 september.
 

...

Lees meer

FERM HAKENDOVER-WULMERSUM

Samen met Landelijke Gilde fietsen elke woensdag vertrek om 19.00 u aan de kerk
 

...

Lees meer

HARMONIE OPLINTER

We kunnen niet elke vrijdag bijeenkomen en herhalen in ons lokaal Sinterviven. We kunnen wel elke vrijdagavond om 20 u muziek spelen, speciaal voor de zorgverleners en alle andere mensen die hun steentje bijdragen (leerkrachten, vrijwilligers, mensen die werken in supermarkten enz...) en ook gewoon om iedereen een hart onder de riem te steken. Bedankt aan hen die al meegedaan hebben. Een warme oproep aan alle muzikanten om elke vrijdag live een miniconcertje (of langer mag ook) te spelen. We stellen aangepaste muziek voor, zoals bv ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy (tekening) of ‘Song for Health’ van Steven Verhelst. Hiermede sluiten wij aan bij de ’Hou vol, Wuhan’ gezangen in China, of de balkonconcerten in Milaan tijdens de pestepidemie van 1576. Zet je raam open en laat met de klanken het gevoel van vertroosting en samenhorigheid gedragen worden door de wind. Zo zorgen we dat we niet moeten leven in ‘a ghost town’, een spookstad. Want als er één ding zeker is, dan is het dat een leven zonder muziek voor ons toch moeilijk voor te stellen is.
 

...

Lees meer

NIEUWS

MUZIEK OVER DE STAD

Aankondiging

...

Lees meer

SINT-HUBERTUS

Het schilderij met de voorstelling van de bekering van Sint Hubertus werd afgenomen voor een grondige renovatie.
Het tafereel van de ontmoeting van Sint Hubertus met het hert met een kruis tussen het gewei betekent een moment van ommekeer voor Hubertus. Tegen de raadgevingen in kon Hubertus zijn passie voor het jagen niet laten op een goede vrijdag. Het zou zijn laatste jacht worden. Toen hij oog in oog stond met het edelhert dat hij zo graag als jachttrofee had meegenomen verscheen hem de gekruisigde. Van dan af zal hij zich wijden aan het gebed en aan de dienst voor de kerk.
Het schilderij had vermoedelijk zijn plaats boven het altaar in de zijkapel.
Verschillende gilden waaronder de schuttersgilde hebben de H. Hubertus als patroon. We vieren zijn feest op 3 november waarop vaak nog de Sint-Hubertus-broodjes worden gezegend.

Jan Abts

...

Lees meer

DE ZIENER

Daar hangt hij, een arme visser, aan het kruis genageld. Verraden, moe getergd, vernederd en gemarteld. Een uitgemergeld lichaam met een lans doorstoken. Het hoofd hangt naar beneden, het lichaam is levenloos. Ik kijk er opnieuw naar, naar de tekening van Albert Servaes die ik zonet een plaats gaf tegen een pas wit geschilderde muur. Het is een oud werk, daterend van 1919. Het was ooit in het bezit van mijn schoonmoeder en sindsdien kreeg het een tekort aan aandacht. Het verhaal achter dit kunstwerk doofde stilaan met de jaren. Wie gelooft er nu nog dat deze gekruisigde een wonderbaarlijk man was. De wonderen die hij verrichte, brachten vroeger bij de mensen een individuele ervaring teweeg van ontzag en diep geloof. Het behoorde tot de cultuur en traditie. Nu hebben we geen nood aan zulke wonderen, de wetenschap geeft wel een verklaring en zoekt steeds verder en dieper naar oplossingen.

Het doodgaan en verrijzenis van deze mens, de Zoon van God, was al een wonder op zich. Het was meer dan pure verbazing, het werd een wonder genoemd. De houtskooltekening van onze Vlaamse expressionist zal niet bij iedereen in de smaak vallen. Wie hangt er nu nog zo een afbeelding tegen de muur. Hoort die niet thuis in een kapel of kerk? Maar ik weet dat wie de tijd neemt om er echt naar te kijken, verwonderd zal staan. Zo een verwondering komt tot leven bij diegene die vanuit het onzichtbare dat in de afbeelding schuilt, de betekenis ervan ontdekt. De kunstenaar noem ik een ziener. Hij laat bij anderen die verwondering opwekken. Zie je het ook, voel je het ook? Raar dat ik dat niet eerder voelde. Nu begrijp ik het! Op zo’n moment komt onze menselijke kleinheid en nietigheid naar boven.

De gekruisigde Christus, morsdood en toch bij ons nog springlevend. Hij toont ons dat niemand zich ongenaakbaar moet voelen. Sterven doen we allemaal. De coronatijd deed ons dat bijna vergeten want elke dode was plots een slachtoffer van het dodelijke virus. Gewoon doodgaan aan een hoge leeftijd kon haast niet meer, werd niet meegerekend bij de doden van de dag. Waren deze mensen dan niet van tel? Ook zij hebben wellicht geleden bij hun stervensproces, net als Jezus die om zijn Vader riep.

Ik zie een Christus die maar al te graag nog een warme hand had gevoeld op zijn lichaam waaruit het leven druppelsgewijs wegebde. Het kon niet. Ik zie een man die vocht voor gerechtigheid en nu vocht tegen de dood die altijd wint. Beneden in de stad klonk gejoel omdat ze dachten dat zij het kwade hadden overwonnen en zich tot grote winnaar uitriepen.

De arme visser aan het kruis gedenken we in onze zondagse rituelen, in de rituelen bij een kerkelijke uitvaart. Het zou bij ons moeten verwondering opwekken hoe Hij ons leerde dat we als kleine mens niet bang moeten zijn om door de dood heen te stappen. Hij gaf ons vertrouwen in het leven en het leven na de dood. Hij is als een engel, als een moeder die met haar stem haar kind zachtjes in slaap zingt na een angstig moment. 

Jezus Christus, jaren geleden kunstig getekend op een vel papier met een stukje verbrand hout, brengt een diepgaande invloed teweeg van zingeving en troost. Het is maar hoe je het “ ziet”.

Hilde Rummens

...

Lees meer

BIJEENKOMST MET DE REGIONALE PASTORES PLOEG (RPP)

"Op 18 juni was er een bijeenkomst met de Regionale Pastores Ploeg (RPP). Iedereen die door de aartsbisschop benoemd werd in de parochies zowel priesters, diakens als pastoraal werkenden werden uitgenodigd.  Ieder kon tijdens deze bijeenkomst even op adem komen en vertellen hoe ze deze moeilijk periode beleefd hadden. Het coronavirus heeft overal wonden geslagen. We hebben een luisterend oor willen bieden aan de pastores en ook geluisterd naar hun verzuchtingen. Het is een eerste aanzet geweest om de bijeenkomsten van het nieuwe werkjaar 2020-2021 in te zetten. 
Hopelijk kan deze hartelijke ontmoeting ons verder doen groeien als regio en kerkgemeenschap in onze regio.”

...

Lees meer

FEEST SINT MARGRIET - SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Wij danken allen die tot de heilige Margarita hebben gebeden aan de kapel of bij hun thuis, en hopen dat tegen volgend jaar de coronacrisis gemilderd is, zodat we onze patrones meer officieel kunnen eren.
 

...

Lees meer

CORONA OPLINTER

Door de goede zorgen van de parochieploeg werd de kerk ingericht om de eredienst vlot te laten verlopen met in acht neming van de veiligheidsvoorschriften. Stewards (vr) onthalen de gelovigen en leiden het te communie gaan. Ontsmettende handgel, mondmaskers en bladen met uitleg bevinden zich bij de inkom. Wegwijzers en grondmarkeringen zorgen dat de 1,5 meter afstand gehandhaafd blijft. En we stellen tot onze vreugde vast dat de aanwijzingen ingevolgd worden.
Samen kunnen we meer.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS