OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

CATECHESE SINT-GERMANUS

Zondag 4 december is er gezinsviering voor alle vormelingen – eerste communiekanten en hun ouders.
Eveneens verwachten wij HOOG BEZOEK voor alle brave kinderen.

Woensdag 7 december om 14.00 uur catechese voor de Eerste communiekanten in de kerk Sint – GERMANUS.
 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIECATECHESE OLV-TEN-POELKERK

Zaterdag 26 nov. 15 u. - 16 u.: catechese begin advent
Zaterdag 10 dec. 16.30 u. Kinderen familie: Adventsviering
Wat ís de betekenis van de adventkrans?
Het is een symbool voor de tijd die de mensheid moest doorlopen tot de Verlosser kwam. De adventskrans spreekt ons van de adventus Domini of de komst van de Heer en spoort ons aan om ons op die komst voor te bereiden.
In de krans staan de vier kaarsen voor de vier zondagen van de advent, maar ook voor vier maal duizend jaar van wachten. Dat is de Bijbelse manier van zeggen: héél lang. De kaarsen symboliseren dus de eindeloze tijd dat de mensheid heeft moeten wachten op de komst van de Heer. Elke zondag wordt er één meer aangestoken, wat wil zeggen: weer een tijdperk van duisternis voorbij - tot ze alle vier branden en de volheid der tijden in het licht staat. Dan is het Kerstmis.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN PAROCHIE GODDELIJKE ZALIGMAKER TIENEN-ZUID

Wij gedenken de overledenen 2021-2022
Carla Baeken 24/10/2021
Francine Smets 24/01/2022
Philippe Vereecke (B) 23/02/2022
Raymond Huynen 04/07/2022
Jeanne Hautecler 19/07/2022
Jeanne Melaerts 10/08/2022

Wij gedenken ook
Eredeken Joris Hardiquest 04/04/2022

Wie in de schaduw Gods mag wonen, zal niet sterven in de dood.

...

Lees meer

KAARTAVONDEN LANDELIJKE GILDE VISSENAKEN

De kaartavonden van de najaarssessie 2022 vinden binnenkort plaats, telkens om 20.00 uur in zaal De Kronkel, en dit op: 11 november 2022, 18 november 2022, 25 november 2022 en 02 december 2022
Deelnameprijs: €12 per kaartavond met inbegrip van 4 consumpties voor zware bieren 1€ extra en 2 prijzen per tafel per avond
Na 4 avonden wordt er een rangschikking opgemaakt en is er een prijs  voorzien bij een minimumdeelname aan 3 avonden.
De 3 beste resultaten tellen voor de eindrangschikking.
Uiteraard zijn ook niet-kaarters welkom om een fris pintje te komen drinken!

...

Lees meer

NIEUWS

Johannes

Johannes de Doper beeld in O.L.V.-ten-Poelkerk

Het is haast onvoorstelbaar en heel uniek: Jezus heeft amper drie jaar contact gehad met mensen en Hij is er in gelukt de wereld te veranderen. Als mensen met Jezus in contact kwamen, veranderden ze hun gedrag. 

We mogen ons afvragen: hoe komt het dat de Heer zo succesvol was? Het antwoord vinden we in het Evangelie van komende zondag. De Heer was succesvol dankzij de voorafgaande inzet van Johannes de Doper. Johannes riep op tot bekering, tot zich afkeren van al wat slecht en zondig is. Vooral verwees Johannes naar de Heer zelf. In deze voorbereidingstijd op Kerstmis, de Advent, worden wij opgeroepen om (innerlijk) ons hart te bekeren, en (uiterlijk) ons te keren tot de Heer en daden van geloof te stellen. Zo geven we aan de Heer een plaats in deze wereld. 

We moeten eerlijk zijn: tegenwoordig is er voor de Heer geen plaats in onze wereld-herberg. Het gevolg is dat er een schaduw en soms een zware duisternis ligt over de wereld en de mensen. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt door onzekerheid. Hoe ziet de toekomst er uit? Als ik mensen spreek zeggen ze wel eens: “In wat voor wereld moeten onze kinderen en kleinkinderen opgroeien? Waar gaat het naartoe?” Voor veel mensen is het Christendom wereldvreemd. Maar hoe meer het Christendom verdwijnt, hoe meer groeit de schaduw en de duisternis. 

Op de adventskrans branden straks twee kaarsen die verkondigen dat het Licht van Jezus Christus de duisternis zal overwinnen. Hij komt met Kerstmis en we bereiden ons voor op Kerstmis, hét moment dat de Zoon van God in de wereld komt om alle duisternis te verdrijven. Johannes de Doper verwees naar de Heer: “Hij die na mij komt, is sterker dan ik (…) Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” Vuur! Het vuur van de Heer is in staat om alle duisternis te verdrijven, ook in onze tijd. Ook vandaag vraagt Johannes van ons om ruimte te scheppen in ons leven voor de Heer. De Heer wil met Kerstmis ‘geboren worden’ in ons persoonlijk leven van alledag. De Heer zal ons ook “dopen met de Heilige Geest” want op eigen kracht kunnen we niet tot bekering komen. God schenkt ons een Helper, de Heilige Geest, Die in ons hart leeft en geduldig wacht om geactiveerd te worden. 

Hier ligt een taak voor ieder van ons. Onze kinderen en kleinkinderen weten amper wie God en hoe God is. Ze weten amper wie Jezus Christus en Maria zijn. Aan het begin van mijn geloofsweg schaamde ik me om over het geloof te praten. Dus zweeg ik over het geloof en de Kerk, maar wij hebben allemaal een taak om te verkondigen wie en hoe God is. Wij, Christenen, moeten Johannessen worden en verwijzen naar Jezus Christus en zo leraars voor anderen worden. Dan zal de Heer ook in onze dagen succesvol zijn en vrede brengen. 

Onze medemensen hebben het heel hard nodig om het Goede Nieuws te horen. Bijvoorbeeld: wanneer je door de Sahara trekt en je ontdekt een oase, dan zou het toch wel heel egoïstisch zijn als je tegen niemand zegt waar ze hun dorst kunnen lessen. Onze wereld lijkt op de Sahara, droog. Jezus Christus is de enige die in staat is om de dorst in het hart van mensen te lessen. En we vinden de Heer in het gebed en zeker ook in de Kerk. De Kerk is als een oase. We kunnen de mensen naar deze oase verwijzen om de Heer te vinden. Vele mensen voelen zich leeg en willen de leegte opvullen door geld en bezit, of erger: alcohol, drugs of seks. Alle Christenen zouden als Johannes de Doper moeten zijn, want elke dag komen wij mensen tegen die God niet kennen en die hun geluk elders zoeken, tot schade van henzelf en van hun medemensen. 

Mogen wij net als Johannes de Doper verwijzen naar de Heer door woorden en daden. Zo zal deze wereld veranderen waar het goed is om te wonen, ook voor de mensen, kinderen en kleinkinderen, die na ons komen.

Pastor Karel Loodts

...

Lees meer

TE DEUM IN ONZE SINT-GERMANUSKERK.

Naar jaarlijkse gewoonte had op de zondag tussen 11 november en 15 november in onze kerk een herdenkingsviering plaats voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Deze plechtigheid werd bijgewoond door afgevaardigden van het stadsbestuur, politie, militaire eenheden, vaderlandlievende verenigingen en het kerkfabriek. Naar aanleiding van de dag van de dynastie werd plechtig het Te Deum gezongen en aansluitend het Belgisch volkslied gespeeld.  
Foto’s ©Michel Vanwinckel.

...

Lees meer

KERKBEZOEK SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Houtem Schilderij H. Margarita

Op vraag van de dekenij om de verwarmingskosten te drukken en geen gebedsvieringen te houden tijdens de winter, zal ter vervanging: 
- De kerk iedere 2de en 4de en eventueel 5de zaterdag geopend zijn van 17.45 u. tot 18.30 u.voor persoonlik gebed. Er is dan geen verwarming.
Op Kerstavond, 24 december om 18 u. zal er een H. Mis met Eucharistieviering doorgaan in een verwarmde kerk. Indien gewenst, kan je misintenties nog doorgeven.
Wij vertrouwen onze parochie toe aan O.-L.-Heer en de H. Margarita.
 

...

Lees meer

MET ENKELE VRIJWILLIGERS VAN DE SINT-GERMANUSKERK NAAR HET LITURGISCH CONGRES.

Naar jaarlijkse gewoonte hebben enkele vrijwilligers ook dit jaar deel genomen aan het Liturgisch Congres in Blankenberge. Dit ging door op 14 en 15 november in de Duinse Polders. Thema dit jaar was: “ WEES ONZE GAST” perspectieven voor huisliturgie. Er werd stilgestaan bij de huisliturgie in de joodse en christelijke traditie. Over huisliturgie vandaag. De tijd heiligen en over zegeningen en bidden in de huiskring. Het werd weer een leerrijk en deugddoend congres. Afspraak volgend jaar. 
Michel Vanwinckel 

foto:  Marina Flaming©

...

Lees meer

Kerstverhaal 2: De kip of het ei ? (vervolgverhaal door Gui Nijs)

Twee dagen later staat hij bij haar voor de deur met een bloemetje. “Welkom buurman. Bedankt, maar dat was echt niet nodig.” stelt ze hem onmiddellijk op zijn gemak. Met haar veelkleurige, artistieke blouse komt ze er goed voor. Ze is een van die vrouwen die mooi oud is geworden: nog slank, beweeglijk en met een gezonde blos, zonder veel make-up.
Het interieur van haar flat lijkt rechtstreeks te komen uit een glossy decoratiemagazine: strak gelijnd in zwart en wit met hier en daar een toets warm rood. Zelfs de sobere kerstversiering lijkt volkomen geïntegreerd.  Op de tafel een wit design servies. Alleen de geelbruine wafels geven een wat ordinaire toets, maar spreken van welkom. “Wat een klasse! denkt Marc blij verrast. Zo had hij haar niet ingeschat. 
“Genoeg gemeneerd en gemevrouwd.” neemt ze weer het initiatief  “ Ik ben Babs.” “Ik ben Marc, aangenaam.” En daarmee sluiten ze de formele kennismaking  af. “Ik kan je naam niet zo goed plaatsen. Babs? Maar op je brievenbus staat  ‘A. Cohen’.” “Babs is mijn roepnaam, mijn officiële Joodse voornaam is Aylin.” “Met je familienaam en je Antwerps accent wist ik je dan wel een plaats te geven. Behoor je tot de Joodse gemeenschap? Mijn excuses als je mij te nieuwsgiering vindt.” “ Dat is een heel lang verhaal. Als ik je dat wil vertellen, kan je best een halve dag uittrekken.” antwoordt ze als ze weer koffie bijschenkt.  “Neem nog een wafel.” “Mijn agenda voor vandaag is blanco, ik zal met veel belangstelling luisteren.” 

Het begon voor mij in 1942. Maar eigenlijk begon het kort na de Eerste Wereldoorlog toen mijn grootvader vluchtte uit het Poolse Wroclaw voor de armoede en de pogroms tegen de Joden. Zo belandde onze familie in Antwerpen. Mijn vader Jacob Cohen werkte er als bediende in een scheepvaartbedrijf. Toen in 1939 het antisemitisme steeds meer opgang maakte, wilde de hele familie voor een tweede keer op de vlucht. Deze keer naar Amerika. Maar de oorlog stak daar een stokje voor. Mijn grootvader heeft het niet lang overleefd. 
Door de verhalen in onze familie waren we zeer alert voor wat er kon gebeuren. Met onze gele Jodenster waren we een gemakkelijk doelwit voor spot en geweld. Ik was nog geen zes en moest dus geen gele ster dragen, maar omdat ik vaak de trui van mijn oudere zus droeg, wist iedereen in de buurt wie ik was. Toen de Antwerpse politie de Duitsers ging helpen om de Joden op te pakken, werd het bijzonder link. Daarom sommeerde mijn vader ons: “Als je op straat bent en je ziet dat soldaten of agenten in ons huis een razzia houden, kom niet naar binnen maar ga rustig zo ver mogelijk weg tot niemand je nog herkent.” 
“Het was augustus en vakantie. Ik speelde met andere kinderen op straat. Opeens werd de weg van twee kanten afgesloten en kwamen gewapende soldaten met agenten in de richting van ons huis.  Al was ik amper vier, ik herinnerde mij maar al te goed de richtlijnen van mijn vader. Aan het eind van de straat stond een camion met open laadbak groenten te leveren in een winkel. Er was geharrewar, geroep en lawaai. Als in een reflex ben ik in die laadbak geklommen. De groenteman begreep onmiddellijk de situatie, duwde mij neer, gooide enkele lege jutezakken op mij en daar bovenop een hele berg prei. Zo raakte ik uit de stad. Ik heb drie dagen lang naar prei gestonken.” Ze lacht. “Amai, jij bent een kloeke. Was je dan niet bang?” “We hadden al zoveel meegemaakt, altijd in wisselende omstandigheden, dat je op een bepaald ogenblik gaat handelen vanuit automatische piloot.”
“Ik was dan wel gered, maar mijn ouders, broer en zussen heb ik nooit meer teruggezien.” Langzaam wordt haar stem donker en hees. Het grijpt haar enorm aan. “Later zag ik hun naam in het vernietigingskamp van Auschwitz-Birkenau.” Nu klapt ze dicht en wordt het heel stil. Vriendschappelijk legt Marc zijn hand op haar schouder. “Ik zou een andere keer willen verder vertellen.” zegt ze stilletjes. Marc knikt begrijpend. Bij de deur houdt hij haar hand nog even langer vast.

Weer twee dagen later staan ze toevallig ’s morgens samen in de lift. “Goed geslapen? Het was nogal heftig.” vraagt Marc. “Niet veel. De balken onder mijn ogen waren de volgende ochtend sterk genoeg om een dak te stutten. maar nu gaat het weer. En je weet het, er zijn nog wafels.” “Het is mijn beurt. Ik koop wel iets om te knabbelen. Heb jij niet graag iets anders om te drinken? “ “Aqua pompa” zegt ze lachend. ”Drie uur” en verdwijnt in haar flat.

Wordt vervolgd

...

Lees meer

BERGRAKKERS VIEREN CHRISTUS KONING IN SINT-GERMANUSKERK.

Het hoogfeest van Christus Koning is ook voor de jeugdbewegingen een groot feest. De scoutsgroep “Bergrakkers” hebben dit ook dit jaar afgesloten met een eucharistieviering. Met ruim 80 leden namen zij deel aan deze viering. Ook de oud-leden van deze fantastische groep tekende present. Onze pastoor K. Loodts ging bij het zien van zoveel enthousiasme met heel veel vreugde voor in deze viering. Een waardige afsluiter voor dit hoogfeest.
Michel Vanwinckel.

Foto’s: ©Michel Vanwinckel.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS