OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

16/05/2021

OPENLUCHTMIS BIJ DE KAPEL VAN O.-L.-VROUW-TEN-STEEN

Het is lang stil geweest in en rond onze kerken en kapellen. Misschien te lang, maar zeker niet uit vrije wil. Nu er weer stap voor stap wat ruimte komt om samen te vieren, organiseert de Confrérie van Sincte Moor rond de kapel een openluchtmis en dat op zondag 16 mei om 10.30 uur. Deze viering heeft plaats ter gelegenheid van het wijdingsfeest van de kapel 690 jaar geleden. 
Omdat wij strikt de coronamaatregelen willen respecteren, vragen wij de belangstellenden  volgende afspraken te willen volgen:
- ontsmet ter plaatse uw handen;
- draag een mondmasker gedurende de hele viering;
- blijf gedurende de viering zitten op uw stoel;
- reserveer bij John Dejaeger vooraf uw plaats (omdat het aantal stoelen beperkt is) door een telefoontje naar nummer 0475/ 258003
- een email john.dejaeger@skynet.be

INDIEN HET WEER REGENACHTIG IS, GAAT DE VIERING  NIET DOOR.
De leden van de Confrérie van Sincte Moor hopen u, met een jaar tussenpauze, weer talrijk te mogen begroeten. Van harte tot op 16 mei.

De aanwezigheid is beperkt tot maximum 50 gelovigen. Vergeet dus niet in te schrijven.

De eucharistieviering wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor o.l.v. Ben Taverniers.

...

Lees meer
29/05/2021

LANDELIJKE GILDE VISSENAKEN

Omwille van de Covid-19 pandemie kon einde november vorig jaar onze vermaarde bakharingenavond niet doorgaan. Om toch iets leuks te doen, zeker nu we ook in 2021 ons opnieuw 'Dorp in de Kijker' mogen noemen, organiseren we een kaas en vleesavond in afhaal.  Nieuw dus.
Op zaterdagavond 29 mei 2021 vanaf 17 uur (tot 19 uur) gaat deze take-away editie door via drive­ in bij familie Costermans, Kumtichstraat 364 in Vissenaken.

Waaruit kan je kiezen en wat mag je verwachten?
-kaasschotel (15 euro)
-vleesschotel (15 euro)
-met fles rode wijn ( 10 euro)
- -met fles witte wijn ( 10 euro)

Inschrijven en betalen op rekening BE90734401000332  kan tot en met zondag 23 mei via de website van Landelijke Gilde Vissenaken of via email bij een van de bestuursleden van LG Vissenaken, met vermelding::
-naam & voornaam
-telefoonnummer of emailadres
-aantal kaas of vleesschotels, en eventueel aantal    flessen wijn, en dewelke.
lnschrijving geldt pas na overschrijving.

Het juiste tijdslot van afhaling zal u dan nog bevestigd worden.

...

Lees meer
19/09/2021

COMMUNIES VISSENAKEN

Omwille van de coronamaatregelen zijn de communies verschoven:
De Eerste Communie naar zondag 19 september om 9u30 in de kerk van Sint Pietersbanden.
Het vormsel, samen met de vormelingen van Kumtich en Oplinter naar zaterdag 2 oktober om 16.30 u in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt te Tienen.

...

Lees meer
19/09/2021

COMMUNIES OPLINTER

Omwille van de coronamaatregelen zijn de communies verschoven:
De Eerste Communie naar zondag 19 september om 10 u in onze kerk.
Het vormsel, samen met de vormelingen van Kumtich en Vissenaken, naar zaterdag 2 oktober om 16.30 u in de Sint-Germanuskerk op de Veemarkt te Tienen.
De lessen in ‘afstand leren’ blijven doorgaan.

...

Lees meer

NIEUWS

ABC voor het geloofsgesprek: Theresia

Moeder Teresa met H. Johannes Paulus II ©Katholiek Nieuwsblad

Het woord Theresia komt misschien onverwacht. Het is de naam van drie heiligen, die een grote invloed hebben binnen de kerkgemeenschap. De H. Theresa Van Avila, de H. Theresa van het kind Jezus en de H. Moeder Theresa van Calcutta. Het is de moeite waard om deze drie sterke vrouwen beter te leren kennen.
 
Theresia van Avila was een mystica die in de 16e eeuw leefde, ze is ook gekend onder de naam ‘grote Theresa’. Ze was zuster bij de Karmel en maakte in de eerste 20 jaren van haar kloosterleven een moeilijker periode door, mede door haar gezondheid. Ze voelde zich geroepen door God om de Karmel te hervormen, die verslapt was in zijn kloosterregel. Ze stichtte vele nieuwe kloosters die de oorspronkelijke (strenge) regel opnieuw navolgden, ondanks de hevige weerstand van andere kloosters. Ze heeft verschillende mystieke geschriften geschreven die raad geven aan ieder die de weg van inzicht en geloof wil gaan, deze worden tot vandaag de dag gelezen. Ze is de eerste vrouwelijke kerkleraar.

Theresa van Lisieux of ‘de kleine Theresia’ is een zuster die in de vorige eeuw geleefd heeft. Ze is de jongste dochter van een gezin van 5 meisjes. Op 15-jarige leeftijd treedt ze na speciale toestemming van de paus in tot de orde van de Karmel. Daar leidt ze een verborgen eenvoudig leven in het slotklooster. Op 24-jarige leeftijd overlijdt ze aan tuberculose en wordt het boek dat ze uit gehoorzaamheid aan haar overste en zus geschreven heeft wereldwijd bekend. ‘Histoire d’une âme’ of ‘Mijn leven’ wordt in meer dan 40 talen vertaalt en gaat de wereld rond. Ze wordt door Paus Johannes Paulus II tot kerklerares uitgeroepen. Ze is afgebeeld met rozenbloemen omdat ze na haar dood rozen op aarde zou laten sneeuwen. Een gekende uitspraak van haar is: “in het Hart van de Kerk, mijn Moeder, zal ik altijd de Liefde zijn!”. Haar kleine weg inspireert tot vandaag vele mensen.

Moeder Teresa van Calcutta is een gekende en recente heilige. Ze is geboren in het toenmalige Ottomaanse Rijk. Op 17-jarige leeftijd trad ze binnen in de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Loreto en koos haar kloosternaam naar de kleine Theresia. Ze werd geraakt door de daklozen, zwervende kinderen, de hongerigen, de armsten der armen. Daarom vroeg ze toestemming aan de Paus om uit haar oorspronkelijke kloosterorde te treden en stichtte de ‘Missionarissen van de Naastenliefde’. De orde doet naast de geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid nog een vierder gelofte om oprecht en belangeloos de armsten der armen te dienen. Volgende woorden van haar zijn heel gekend:

De vrucht van stilte is het gebed. 
De vrucht van het gebed is geloof.
De vrucht van het geloof is liefde.
De vrucht van liefde is dienstbaarheid.
De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Deze drie Theresia’s, die elke een heel verschillend leven hebben geleid mogen ons inspireren om ook op onze beurt te zoeken naar hoe wij door God vruchtbaar mogen zijn voor anderen, welke plaats Hij aan ons wil geven in de Kerk. 

Reinhilde

...

Lees meer

MARIA WIE BEN JIJ ?

Bisschop Koen Vanhoutte schreef een boekje met als doel de lezer te laten kennis maken met Maria. Het boekje noemt “Maria, wie ben jij ? en bevat een foto van het O.-L.-Vrouwbeeld van Hakendover dat in 2019 door de straten van Mechelen werd gedragen door onze dames. Het boekje kan besteld worden  via de website : www.depeerle.be en kost 8,50 euro.
 

...

Lees meer

MEIMAAND = MARIAMAAND

In de meimaand wordt traditiegetrouw in Bost extra aandacht gegeven aan de devotie tot Maria. Ook in coronatijd vergeten we haar niet. Het Mariabeeld is speciaal versierd en staat op een prominente plaats vooraan in onze kerk. 
 

...

Lees meer

FERM OPLINTER

We zijn opnieuw gestart met het fietsen op maandag, en zullen dit doen tot de laatste maandag van augustus. We mogen met 25 personen buiten sporten. We komen bijeen aan het parochiecentrum en vertrekken om 19.00 u. We denken om 21.30 u terug te zijn. Iedereen heeft een mondmasker op zak. Hopelijk is het mooi weer en kunnen we weer genieten van gezelschap.
 

...

Lees meer

NAPOLEON OPLINTER

de Wouters d’Oplinter

Jean Lambert de Wouters (Tienen 01.02.1743 - 26.02.1824) was de laatste Heer van Oplinter, Bouchout en Vroenhoven. Hij kreeg in 1792 van de het Oostenrijks bestuur de overdraagbare titel Ridder en mocht ‘de’ aan zijn naam toevoegen. Dit werd in 1820 bevestigd door het bestuur der Nederlanden. J.L. de Wouters was licentiaat in de rechten, advocaat, stadssecretaris van Tienen, voorzitter van de rechtbank van Tienen en gemeenteraadslid van de stad. Hij woonde in Tienen in ‘het Goed van Oplinter’ onderaan in de Veldbornstraat.

Wellington - von Blücher
Jean Lambert de Wouters vermeldt een ontmoeting op 3 mei 1815 in de herberg ‘De Tinnen Schotel’ op de Grote Markt te Tienen tussen de hertog van Wellington, aanvoerder van de geallieerde troepen, die zijn hoofdkwartier in Brussel had, en Veldmaarschalk von Blücher, leider van het Pruisische leger, die toen in Luik verbleef. Volgens de stadssecretaris zou het een belangrijk onderhoud geweest zijn. Waarschijnlijk  werden hier de voorbereidende gesprekken gevoerd over de wijze om het leger van Napoleon te bestrijden, wat leidde tot de beslissende slag van Waterloo op 18 juni 1815, waar Napoleon overwonnen werd.
 

...

Lees meer

BELANGRIJKE MEDEDELING OMTRENT DE UITZENDING VAN DE ZONDAGSMIS.

Door een omvangrijke panne aan de apparatuur nodig voor de opname en de weergave van onze zondagsmis, zullen wij niet meer kunnen uitzenden tijdens de maand mei. Spijtig want het was een enige weg om met velen verbonden te blijven in gebed.
Wij hopen echter dat wij vanaf juni opnieuw mogen samenkomen om te vieren in de kerkgebouwen.
Volg het nieuws langs deze weg, wij houden u zeker op de hoogte.
 

...

Lees meer

CONTACTEER ONS