OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

HEMELVAART

Donderdag 30 mei, we moeten niet gaan werken want het is een officiële feestdag. We maken er een fijne dag van maar waarom is het een feestdag? Wat valt er te vieren?

Veertig dagen na Pasen vieren we de hemelvaart van Jezus. In de evangelielezing lezen we dat Hij voorgoed uit het zicht van zijn leerlingen verdwijnt. Aan Maria-Magdalena had Hij dat al eerder aangekondigd. Wanneer Jezus aan haar verscheen bij het lege graf zei Hij immers: Hou mij niet vast, ik moet nog verrijzen naar de hemel.” Met die woorden bedoelde Jezus dat we mensen, die gestorven zijn, moeten durven los te laten en hen op een andere manier moeten gedenken, in herinnering bewaren. Zo bewaren we Jezus al meer dan 2000 jaar in ons hart en vergeten Hem niet. Dat vergeten doen we zeker niet wanneer we zijn Blijde Boodschap, zijn verhalen blijven doorgeven aan elkaar. We houden Jezus ook in ons hart wanneer we elke zondag onze handen uitreiken naar Hem om zijn lichaam in het stukje geconsacreerde brood te ontvangen. 

Tien dagen na Hemelvaart vieren we Pinksteren. Op zondag 2 juni herdenken we hoe de Heilige Geest van Jezus over de leerlingen neerdaalde en hen kracht gaf om vanaf nu op missie te gaan. Hiermee wordt de Paastijd afgesloten.

Van Pasen tot Pinksteren, vijftig dagen lang vieren christenen de verrijzenis van Jezus. Een blijde gebeurtenis met 3 grote hoogtepunten: Pasen zelf, O.L. Heer Hemelvaart en Pinksteren. Jezus zorgde tijdens zijn leven dat vissers verkondigers werden. Het is goed dat we onszelf ook een beetje een visser voelen, een mens van verkondiging. Een vredevolle feestdag!

Hilde Rummens

...

Lees meer
26/05/2019

SCHOOL DE WIJSNEUS OPLINTER

Welkom op het schoolfeest zondag 26 mei, van 14 tot 18 u. Optredens, hapje tapje, animatie. Thema: film - gekke haren.

...

Lees meer
28/05/2019

MEIMAAND = MARIAMAAND 2

Op dinsdag 28 mei bidden we om 19 uur het Rozenhoedje aan de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede in de Houbaertstraat. Laten we even op weg gaan in gezelschap van onze Moeder Maria. Zij is een voorbeeld voor ons allen! Iedereen is welkom.

...

Lees meer
28/05/2019

EERSTE COMMUNIE OLV-TEN-POELKERK

Dinsdag 28 mei eerste repetitie van 15.30 uur tot 17.30 uur.

...

Lees meer

NIEUWS

Kennismaking met de nieuwe regioploeg

Kennismaking nieuwe regioploeg

Het Vicariaat Vlaams-Brabant & Mechelen en dekens Joris Hardiquest en Felix Van Meerbergen nodigen u uit op een open avond waar bisschop Koen Vanhoutte de nieuwe regioploeg van de Pastorale Regio Tienen zal voorstellen.
U bent welkom op vrijdag 14 juni om 20.00 uur in De Pelgrim, Scherpenheuvel, Isabellaplein 15b, 3270 Scherpenheuvel.

Graag inschrijven via www.vlbm.be of via telefoon op het nummer 015 29 84 51 vóór 5 juni.

...

Lees meer

Open Kerkendag Tienen

Tijdens het eerste weekend van juni zetten Open Kerken jaarlijks hun religieus erfgoed in de kijker.

Religieuze gebouwen, die raken je altijd. Ze stralen een boodschap uit door hun robuuste impact op het verleden en op het heden. Hun betekenis is tastbaar door vele tekens: de luchtigheid van de gewelven, de stralenbundels van licht, de mysterieuze verwijzing naar het onzichtbare, de getuigenis van vele generaties, tegelijk hoogmoedig en bescheiden, natrillend als een muzikale golf… Je blijft nooit onbewogen bij al hun verhalen.

De vzw Open Kerken organiseert dit feestelijk weekend ten einde het kerkelijk patrimonium open te stellen voor iedereen, als een betekenisvolle bijdrage aan heel de gemeenschap. 

Ook onze stad doet dit jaar mee en zet de Sint-Germanuskerk in de kijker. Hieronder vindt u het programma.

Zaterdag 1 juni  van 14.30 uur tot 16.00 uur : 
Twee lezingen door F.Dopere.   
Eerste lezing gaat over het dateren van de kerk door te kijken naar de bewerkingstechnieken. Hoe werkt dat en kan jij dat ook doen ?

Zondag 2 juni van 14.30 uur tot 16.00 uur : 
Lezing door F. Dopere.
Waarom vinden we in de Sint – Germanuskerk bewerkingssporen van een getand werktuig? Vanwaar komt die techniek? Een technische reis van Parijs tot in Tienen.

Zondag 2 juni van 11.30 uur tot 17.00 uur : 
Tentoonstelling :  Fred Boffin stelt 14 hedendaagse kruiswegstaties voor. 

...

Lees meer

PROCESSIE (3.25) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

De kapel van de H. Margarita achter de kerk, eindbestemming van de processie. 
Hiermede eindigt onze reeks over de processie in 1966.

...

Lees meer

SAMANA OPLINTER

Kaartspel
Donderdag 6 juni om 14 u kaarten en kienen in het parochiecentrum.

Bedevaart
Vrijdag 7 juni gaan we op bedevaart naar Scherpenheuvel. De liftbus vertrekt om 13 u aan de kerk. Bij aankomst wordt aan de leden een frisdrank aangeboden. Om 15 u Mis in de Basiliek, samen met bedevaarders van Nosssegem, die aangepaste misboekjes meebrengen, en van Linden, die instaan voor zang en organist. Nadien de vlakke kruisweg (bij goed weer) en vrije tijd. Om 17 u broodmaaltijd en om 18 u huiswaarts. Niet-leden zijn ook welkom.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS