OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

SINT GERMANUS

Oktober is de Rozenkransmaand 
Tijdens de weekvieringen wordt de rozenkrans gebeden om 8.40 uur in de winterkapel Germanus.
 

...

Lees meer

BIDDEN MET PSALMEN (1) SINT-MARGRIETE-HOUTEM

Vincent Van Gogh Sterrennacht

Tot zondag 4 oktober, feest van Sint-Franciscus, loopt de tijd waarin de christenen door Paus Franiscus uitgenodigd worden bijzonder te bidden voor het behoud van de Scheppinjg. Wij geven u een vertaling van het graaggezongen lied ‘Grosser Gott wir loben Dich’.
 

...

Lees meer

FERM OPLINTER

Yoga: donderdag 1 en 8 oktober. Lesgever Paul Hillaert. Turnzaal school ‘De Wijsneus’ om 19.30 of 20.45 u.

...

Lees meer

Space for Grace

Space for Grace is een programma dat zich richt op het vitaliseren van katholieke geloofsgemeenschappen door het ondersteunen en stimuleren van innovatieve projecten. Porticus werkt hiervoor samen met het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, dat het innovatieplatform organiseert, en met het Academisch Centrum Praktische Theologie van de K.U.Leuven en Hefboom vzw. Het vindt gelijktijdig plaats in Nederland en Duitsland. Deelname aan het learning communityprogramma duurt één jaar en bestaat uit achttal bijeenkomsten, waarvan een viertal online, met inspiratie, uitwisseling en verdiepende trajecten. Het bevat daarnaast een externe evaluatie & monitoring. Je project kan solliciteren voor een financiële bijdrage tot €30.000. Het eerste werkjaar werden een 17-tal projecten geselecteerd, een boeiende mix van projecten uit Vlaanderen en Brussel.

Meer weten? Kom naar een van de online intromeetings van Space for Grace
donderdag 17 september om 19.30 u. of woensdag 30 september om 19.30 u.
Meld je aan via www.spaceforgrace.be
of download hier de folder
Raf Lust
Projectcoördinator Space for Grace
raf.lust@spaceforgrace.be
32 479/299.312

...

Lees meer

NIEUWS

Wanneer het woord weg is

Johannes 8,1-11, kunstwerk van pater Marko Rupnik sj 

Elke mens maakt het mee, dagen doorbrengen die je helemaal onderuit halen. Tegenwerkingen, ontgoochelingen en tegenslagen. Met je rug tegen de muur staan, machteloos de situatie ondergaan en hopen dat het ooit beter wordt. Draai of keer het zoals je wilt maar steeds is er geld mee gemoeid, veel geld. En het kwetst, weten dat je alleen maar rechtvaardigheid verlangt maar niet kunt opboksen tegen de macht en eigenbelangen van hoge instanties. Dromen en verwachtingen vallen aan het diggelen. Het maakt je moedeloos, krachteloos. Mildheid slaat om in bitterheid. Daar sta je dan, alleen. Je hebt er geen woorden voor want het woord is weg.

Misschien is het beter van boodschappen van pijn en verdriet niet uit te schrijven op een vel papier maar in het zand. Dan weet je dat er steeds de wind is die de woorden wegwaait en je laat zien dat er telkens een nieuw begin voor je staat te wachten. Wanneer het woord weg is, blijft de geest waaien. Langzaam doet de mooie, onhoorbare stem van Gods Geest zijn werk. De woorden die immers geschreven waren in het zand maakt Hij weer tot stof, stof tot nadenken en bezinnen. Het doet me trouwens denken aan het verhaal waarin Jezus ook in het zand schreef ( Joh 8, 1-11). Iemand werd onrecht aangedaan en daarbij diep geraakt. Jezus werd uitgedaagd en voelde waarschijnlijk ook de woede opborrelen. Maar Hij schreef zijn woorden in het zand, sprak zijn wrok niet uit en liet de Geest zijn werk doen.

God gaf ons de vrijheid. Wij mensen gebruiken tegenwoordig deze vrijheid alleen nog maar om onze eigenbelangen na te streven. Onze plichten zijn nog amper gericht op het erkennen van de rechten van anderen. Meer en meer leven we vanuit het individualisme, eigen belang eerst. Al wat mensen nastreven is verrijking. Toch heeft verrijking weinig met geld te maken maar met liefde, gezondheid en geluk. Tja, als de diepe schoonheid van woorden weg is …

Weet je, het verhaal van je leven, bestaande uit miljoenen woorden, maak je deels niet zelf. Je kunt niet alle woorden kiezen, ze zijn niet allemaal wonderschoon. Dus ze vullen in je dagboek vellen papier die je zou willen verscheuren. Laat ze staan want ze zijn waardevol. Ze behoren bij het verhaal van je leven en geven er betekenis aan.

Wanneer je dagen doorbrengt die je helemaal onderuit halen. Wanneer je vroeger zo rijk was aan zinvolle woorden en nu verstild achterblijft, dan is er nog altijd de moraal van het verhaal. Ooit heeft iemand het ons geleerd, ons voorgedaan. Maar het is allemaal al zo lang geleden en het lijkt niet meer bij de tijd. Misschien moeten we die woorden eens terug ter hand nemen en er opnieuw bij reflecteren. We willen toch allemaal de waarheid kennen en goed behandeld worden? Zijn verhaal zorgt er voor dat al die ongelukkig gekozen woorden, al die ongelukkige boodschappen in staat zijn om nieuw geluk terug een kans te geven. Zijn Woord is nooit weg.

Hilde Rummens

...

Lees meer

VORMSELVIERING PAROCHIE ST.-ODULPHUS BOST EN PAROCHIE GODDELIJKE ZALIGMAKER HAKENDOVER

Door corona werden de communies in het voorjaar uitgesteld naar het begin van het schooljaar 2020-2021. Onlangs beslisten de bisschoppen in samenspraak met de overheid dat mits het naleven van de nodige veiligheidsmaatregelen de communies mogen plaatsvinden in de maand september en oktober. Op zondag 04 oktober 2020 om 11.30u. ontvangen 16 vormelingen uit Bost en 30 vormelingen uit Hakendover het vormsel. Door het hoge aantal vormelingen dienen zij uit te wijken  naar de H. Hartkerk te Tienen. Alleen de gezinsbubbel, dit is mama, papa, broer(s) en/of zus(sen) van de vormeling kunnen meevieren in de kerk. Overige familieleden en andere kerkgangers kunnen we tijdens de vormselviering niet toelaten daar de nodige afstand tussen de bubbels dient bewaard te worden. Wij rekenen hierover op eenieders begrip.
 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE KUMTICH

Op 5 september deden 16 kinderen tijdens een mooie viering  in de Sint-Gilliskerk hun eerste communie. 
Dank aan allen die de voorbereiding verzorgden en deze sfeervolle viering organiseerden.
 

...

Lees meer

EERSTE COMMUNIE OPLINTER

De viering is rustig en goedgeorganiseerd verlopen. De communicantjes zaten bij hun ouders en broers en zusters per bubbel in de kerk. De juf had de liedjes opgenomen, zodat we hen toch hoorden zingen. Grootouders en familie konden meevolgen met streaming. Veel dank aan juf Kelly en oud-hoofdleider Bart.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN HAKENDOVER

Op 12 september overleed René-Pierre Duysters, echtgenoot van Ermelinda Haenen. Hij werd geboren op 24 januari 1951. De uitvaartplechtigheid vond plaats in onze kerk op 17 september.
De parochiegemeenschap biedt aan de familie haar christelijke deelneming aan.
 

...

Lees meer

OVERLEDEN OPLINTER

Marie Josée De Vogelaere, wed. Petrus Maes, 94 j. De uitvaart had plaats in intieme kring omwille van de covid-19 maatregelen. Aan de grote familie van deze gelovige vrouw bieden wij onze christelijke deelneming aan.

...

Lees meer

CONTACTEER ONS