OVER ONS

Welkom op de website van de Pastorale Zone Tienen!

Op deze site vind je informatie, nieuws en aankondigingen over de geloofsgemeenschappen die deel uitmaken van onze zone.

Pastorale Zone Tienen verenigt alle parochies van Tienen, Bost, Goetsenhoven, Hakendover, Kumtich, Oorbeek, Oplinter, Sint-Margriet-Houtem en Vissenaken. De zondagskerk of hoofdkerk van de zone is de Sint-Germanuskerk, Veemarkt Tienen.

Vroeger kon elke wijk of dorp een parochie zijn. Vandaag kampen we met een te kort aan priesters en doven vele kleine geloofsgemeenschappen stilaan uit. Het doel van onze zone is het opbouwen van minstens één vitale christelijke gemeenschap. Met de oprichting van onze pastorale zone Tienen willen we verzekeren dat onze geloofsgemeenschappen niet zonder pastorale zorg zullen vallen. Plaatselijke gemeenschappen kunnen blijven bestaan, alleen zal hun pastorale zorg op een andere wijze bestaan dan nu het geval is.


Contacteer onze zone

KALENDER

Voor het eerst in België: het MISSIECONGRES. Mis het niet!

Hoe kunnen wij vandaag de dag getuigen van de schat die ons geloof is? Dat is de vraag die centraal staat op het Missiecongres dat doorgaat in maart 2022. 
Jong of oud, gelovig of op zoek, alleenstaand of getrouwd, aan het werk of met pensioen, priester of religieus: iedereen is van harte welkom voor dit weekend van ontmoeting, gesprek en herbronning. Het Missiecongres wil een bron van inspiratie zijn voor missionaire ideeën, met ruimte voor stilte en gebed – voor ontmoeting met God. 
Het programma omvat niet alleen panelgesprekken over maatschappelijke kwesties, verfrissende workshops over bestaande initiatieven en inspirerende sprekers die je zin geven om zelf in actie te komen, maar ook momenten van verbondenheid tijdens gebedswakes en eucharistievieringen.
Praktisch:
- Waar? Basiliek van Koekelberg in Brussel 
- Wanneer? 18-19-20 maart. Deelnemen voor één dag is ook mogelijk. 
- Logies? De parochies en vrijwilligers van Brussel en omstreken bieden overnachtingsmogelijkheden aan wie van ver komt (afhankelijk van de corona maatregelen). 
- Voor kinderen en tieners is er opvang en een aangepast programma.
Bekijk het volledige programma en blijf op de hoogte: www.congresmission.be

Beste broers en zussen, 
Hierbij willen wij het eerste Missiecongres in België aankondigen. 
Dit gaat door in de Basiliek van Koekelberg, in Brussel, op 18, 19 en 20 maart. Je kunt deelnemen voor 1, 2 of 3 dagen. 
De vraag die tijdens het Missiecongres centraal staat, is de volgende: Hoe kunnen wij in de samenleving van vandaag getuigen van de schat die ons geloof is? 
Jong en oud, gelovig of zoekend: Iedereen is welkom om op het Missiecongres kennis te maken met anderen en met bestaande inspirerende geloofsinitiatieven, altijd geworteld in de liefde van God en de vreugde van het Evangelie. 
Wij hopen dat tijdens die drie dagen het beeld zal ontstaan van een levende, enthousiaste Kerk – uiteraard met respect voor de dan geldende corona maatregelen. 
Om het Missiecongres tot een succes te maken, willen wij jullie vandaag drie dingen vragen: 
- Bid alstublieft voor het welslagen van het Missiecongres; 
- Doe mee en vertel over het Missiecongres aan vrienden, familie, kennissen. Ga naar de website voor een volledig overzicht van het programma. Schrijf jullie in en spoor anderen aan om hetzelfde te doen. 
- Voel je je geroepen om de handen uit de mouwen te steken, spreek ons dan aan. Wij hebben vele medewerkers en vrijwilligers nodig voor heel diverse taken. 

Wil je meer weten of wil je je aanmelden als vrijwilliger, dan kun je terecht op de website www.congresmission.be. Hopelijk ontmoeten we elkaar op het Missiecongres! Iedereen is er van harte welkom

...

Lees meer

CATECHESE ST. GERMANUS

De catechese voor de vormelingen op woensdag 19 januari werd afgelast omwille van de corona maatregelen.
Woensdag 26 januari oudercontact voor de ouders van de vormelingen.om 19.30 u. in de kerk: laatste afspraken voor de vormselviering, foto’s, parking, enz.

...

Lees meer

DERTIENMAALBEDEVAART en HAKENDOVERWIJN

Op zondag 16 januari gaat naar jaarlijkse traditie de dertienmaalbedevaart door.
Iedereen is vrij om de ganse dag deel te nemen op eigen ritme. Het dragen van een fluo-hesje is  verplicht. 
In de kerk van de Goddelijke Zaligmaker en de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen in Grimde geldt ook een mondmaskerplicht.
Wij vragen de bewoners langs de dertienmaalroute om een kaars te laten branden voor hun woning.

Wij roepen alle inwoners op om hun processievlag “ Hakendover 13 eeuwen” aan hun woning te laten wapperen van zaterdag 15 januari tot en met Hakendoverwijn op 23 januari. Vlaggen zijn nog beschikbaar bij de leden van het processiecomité aan € 30.

Op zaterdag 22 januari om 18 u. zal in de kerk Hakendoverwijn worden gevierd. De eucharistieviering – voorgegaan door ere-deken Joris Hardiquest- zal worden opgeluisterd door het koperkwartet van de fanfare St.-Isidorus en het St.-Cecilia zangkoor.
 

...

Lees meer

MISDIENAARSNIEUWS SINT-GERMANUS

Aan de misdienaars: een dikke proficiat voor allen die meededen aan het Kerstspel en de vieringen van Kerstmis.
Aan alle misdienaars een toffe nieuwe start gewenst voor 2022.
Denk eraan dat we de reis naar Rome plannen van 4 tot 7 juli 2022.
Dus wees zeker zo veel mogelijk op post als je wilt deelnemen.
Binnenkort volgt er speciaal nieuws hierover.
Vele groeten,
Claire

...

Lees meer

NIEUWS

ABC VAN DE GELOOFSFIGUREN: CAMILLO

Camillo de Lellis © Commons.Wikimedia.org

Op een reis in Italië kwam ik mannen tegen met een habijt zoals op de afbeelding. Wat voor opdracht hadden zij? Het rode kruis deed me dadelijk denken aan de gekende organisatie ‘Het Rode Kruis’, de zwarte toog was toch een priesterkleed? Ik ging op zoek. 

Inderdaad, de congregatie van de Camillianen werd in de 16e eeuw in Italië gesticht door Camillo de Lellis, zoon van een soldaat. Hij werd jong wees, deed dienst als soldaat en als ziekenbroeder, maar blonk in geen van beide beroepen uit. Ziek en flierefluitend zwierf hij een tijdje rond in Italië. 

In de woeste natuur van de Abruzzo kende hij rond zijn dertigste een tijd van inkeer en bekering. Hij trok naar Rome en werd terug ziekenbroeder. Hij aarzelde niet om de moeilijkst te verzorgen zieken bij te staan.

Hij voelde zich geroepen tot het priesterschap en werd opgeleid in het college van de jezuïeten, daarnaast bleef hij de zieken verzorgen. Op 34-jarige leeftijd werd hij priester gewijd en stichtte ‘de Paters van de Zalige Dood’. Deze leggen naast de geloften, van gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, ook de gelofte van ziekenverpleging af. Zij verpleegden pestlijders, zieken in de hospitalen en thuis. 

H. Camillus de Lellis, help ons in deze tijden van pandemie.
Anne

...

Lees meer

PAROCHIE ST. LAURENTIUS GOETSENHOVEN-MEER

Op tweede kerstdag bezochten heel wat mensen onze kerk. 
De plannen voor het gezamenlijk moment (en drankje achteraf) werden door de corona maatregelen (nog maar eens) opgeborgen. 
Afspraak hopelijk volgend jaar!
Wij zijn bijzonder blij met de vele giften. Hartelijk dank aan iedereen die zijn/haar pakje heeft bijgedragen.
We bezorgen alles aan B.O.M.

...

Lees meer

ABDISSEN (40) OPLINTER

35 Victoria Manderlier
Victoria Manderlier
Geboren te Brussel; haar vader was geneesheer in het leger.
Zij was 55 jaar toen zij werd benoemd in augustus 1763. 
Zij was een zeer bekwame vrouw, die met wijsheid en spaarzaamheid het klooster bestuurde.
Zij stierf op 22 januari 1785.
N.B. Van 1786 tot 1788 was er geen abdis benoemd.

...

Lees meer

PAROCHIEONTHAAL

Sint Germanus, Veemarkt 36
Woensdagavond: op afspraak: 016 81 13 43
Doopbewijzen, doopsel- en huwelijksaanvragen: Op de dekenij, Veemarkt 36

...

Lees meer

GEBRUIK ZALEN

Pastoraal Centrum Kabbeek
Gilainstraat 104
Claire Blondeau
Tel. 016 81 13 43
GSM 0495 73 05 49

OC Schakel Tienen
Withuisstraat 22
Mia Beelen
Tel. 016 81 66 32
Bezichtigen: Donderdag 20 tot 22 uur
www.ocschakel.be
info@ocschakel.be

OC De Buksboom Bost
Sint-Odulphusstraat 15
Els Martens 0475/92 28 55
Casseau Martine 0496 82 98 69
Guido Cornelis 0476 36 08 23
Of via de website.

Parochiezaal Oorbeek
Begijnenstraat 61
Tel. 016 82 03 92

’t Polderke
GSM 0472 70 79 12

Parochiecentrum Oplinter
Erik Rodeyns
gsm. 0496/52 18 10
rodeyns.erik@gmail.com 
Irma Lefèvre
tel. 016 81 19 34 

Centrum Houtem
Willy Simonet
gsm. 0498 94 34 44.

“Kronkel” Vissenaken
Emile Defau
tel. 016 88 54 70
Niet op zon- en feestdagen.

...

Lees meer

Kerstspel en kerstmis 2021

Vormelingen en misdienaars zetten de beste beentjes voor om bij het begin van de kerstviering de gelovigen in kerstsfeer te brengen. Als engel of herder, als Jozef en Maria, ondersteunden ze de Vredesboodschap van Kerst.

Aan het begin van de eucharistieviering werd het kind Jezus in de kribbe gelegd. 
In zijn homilie wees pastoor Joris op het feit dat christenen met Kerst samenkomen om de geboorte te vieren van iemand die 2000 geleden geboren werd!

Met dank aan allen die meehielpen om deze hartverwarmende kerstviering mogelijk te maken. Hij, het kind van Betlehem, blijft voor christenen een bron van geloof, hoop en liefde. 
Anne

...

Lees meer

CONTACTEER ONS